Tài liệu Phân tích tình hình tiêu thụ xe của chi nhánh vĩnh long, công ty cổ phần ôtô trường hải

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------- TỪ GIA YÊN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ XE CỦA CHI NHÁNH VĨNH LONG – CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 52340101 Tháng 08 – Năm 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------- TỪ GIA YÊN MSSV: 4114604 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ XE CỦA CHI NHÁNH VĨNH LONG – CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 52340101 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS. NGUYỄN PHẠM TUYẾT ANH Tháng 08 – Năm 2014 LỜI CẢM ƠN ---------Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô của trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt là những Thầy, Cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã hết lòng giảng dạy, cung cấp và trang bị kiến thức chuyên ngành cần thiết để em có thể vận dụng trên con đường sự nghiệp trong tương lai. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Phạm Tuyết Anh đã tận tình hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho em trong suốt quá trình làm luận văn. Em xin chúc quý Thầy Cô có nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành công trên con đường giảng dạy. Lời cảm ơn thứ hai, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các Anh, Chị tại Chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực tập và nhiệt tình hướng dẫn, cung cấp thông tin bổ ích. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh Đỗ Văn Bắc và chị Ngô Thanh Trúc đã hỗ trợ rất nhiều cho tôi trong quá trình thu thập số liệu, cung cấp những tài liệu tham khảo có giá trị và có những ý kiến đóng góp hữu ích để tôi có thể hoàn thành luận văn của mình một cách tốt nhất. Và tôi xin chúc các Anh, Chị có nhiều sức khỏe, hoàn thành các nhiệm vụ được giao thật xuất sắc và Chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Lời cảm ơn thứ ba, tôi muốn gửi đến gia đình. Cám ơn Ba Mẹ đã hết lòng dạy dỗ, chăm sóc, tạo điều kiện cho con được đến trường, luôn ở bên cạnh động viên và là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho con những lúc mệt mỏi. Con xin chúc Ba Mẹ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con. Và lời cảm ơn cuối cùng tôi xin cám ơn độc giả đã và đang đọc luận văn này, được mọi người quan tâm tìm hiểu và công nhận nỗ lực của tôi trong những tháng qua tôi cảm thấy rất tự hào. Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 Sinh viên thực hiện Từ Gia Yên i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực. Đề tài này không trùng các với đề tài cùng cấp. Cần Thơ, ngày tháng Sinh viên thực hiện Từ Gia Yên ii năm 2014 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Họ và tên sinh viên: Từ Gia Yên MSSV: 4114604 Khoa: Kinh tế - Quản trị kinh doanh Khóa: 37 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp Thực tập tại: Chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải. Địa chỉ: Tổ 02, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. Thời gian thực tập từ ngày 11/08/2014 đến ngày 17/11/2014. Nội dung thực tập: “Phân tích tình hình tiêu thụ xe ô tô của Chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải”. 1. Về tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật: - Trong thời gian thực tập tại đơn vị, sinh viên Từ Gia Yên luôn chấp hành tốt nội quy – quy định của Công ty. Có cố gắng học hỏi, nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động của Công ty, nhiệt tình hăng hái trong hoạt động công việc của Công ty. Luôn hòa đồng vui vẻ với mọi người. 2. Về công việc được giao: - Các công việc được giao sinh viên Từ Gia Yên luôn chấp hành tốt và hoàn thành công việc được giao. Những đóng góp ý kiến của sinh viên trong báo cáo luận văn rất đáng ghi nhận, nếu phù hợp với thực tiễn hoạt động của đơn vị sẽ được áp dụng. Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) iii MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 ................................................................................................................ 1 GIỚI THIỆU .............................................................................................................. 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................................................ 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................................ 2 1.2.1 Mục tiêu chung ............................................................................................ 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................................ 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................................................... 2 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .................................................................................... 3 CHƯƠNG 2 ................................................................................................................ 5 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................... 5 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................................ 5 2.1.1 Đặc điểm về hoạt động kinh doanh thương mại .......................................... 5 2.1.2 Một số khái niệm ......................................................................................... 6 2.1.3 Phân tích chung tình hình tiêu thụ ............................................................. 15 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................... 16 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .................................................................... 16 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu ......................................................................... 16 2.2.3. Dự báo sản lượng tiêu thụ ......................................................................... 18 CHƯƠNG 3 .............................................................................................................. 20 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI .......................... 20 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI .. 20 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển: ............................................................ 20 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh: ................................................................................. 22 3.1.3 Tầm nhìn và sứ mệnh: ............................................................................... 22 3.2 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH VĨNH LONG – CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ........................................................................................................ 23 3.2.1 Giới thiệu chung ........................................................................................ 23 3.2.2 Lĩnh vực kinh doanh và các sản phẩm kinh doanh tại Chi nhánh ............. 23 3.2.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý ............................................................. 27 3.2.4 Tổ chức bộ phận Kinh doanh ..................................................................... 28 3.2.5 Quy trình bán xe ô tô của Chi nhánh: ........................................................ 30 3.3 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH VĨNH LONG – CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI TỪ NĂM 2011 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014............................................................................................................... 31 iv 3.3.1 Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải trong giai đoạn 2011 -2013 .......................... 31 3.3.2 Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải trong 6 tháng đầu năm 2013 và năm 2014 .. 35 3.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TRONG NĂM 2012 VÀ 2013 ............... 38 CHƯƠNG 4 .............................................................................................................. 39 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ XE Ô TÔ CỦA CHI NHÁNH VĨNH LONG – CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ........................................ 39 4.1 PHÂN TÍCH THEO CƠ CẤU SẢN PHẨM VÀ MẶT HÀNG ........................... 39 4.1.1 Phân tích doanh thu theo cơ cấu sản phẩm ................................................ 39 4.1.2 Phân tích sản lượng và doanh thu theo mặt hàng ...................................... 43 4.2 PHÂN TÍCH SẢN LƯỢNG THEO THỊ TRƯỜNG ........................................... 56 4.2.1 Phân tích sản lượng qua các thị trường ...................................................... 56 4.2.2 Phân tích số lượng xe tiêu thụ ở thị trường Vĩnh Long ............................. 61 4.2.3 Phân tích số lượng xe tiêu thụ tại thị trường Trà Vinh .............................. 65 4.3 PHÂN TÍCH PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG ................................................... 68 4.3.1 Phân tích phương thức bán hàng trong giai đoạn 2011 - 2013 .................. 68 4.3.2 Phân tích phương thức bán hàng trong giai đoạn 6 tháng đầu của năm 2013 và 2014 ................................................................................................................ 70 4.4 PHÂN TÍCH THEO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ................................... 71 4.4.1 Phân tích phương thức thanh toán trong giai đoạn 2011 – 2013 ............... 71 4.4.2 Phân tích phương thức thanh toán trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 . 74 4.5 PHÂN TÍCH THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG ......................................... 75 4.5.1 Phân tích sản lượng theo các đối tượng khách hàng .................................. 75 4.5.2 Phân tích số lượng khách hàng theo dòng xe thương mại ......................... 79 4.5.3 Phân tích số lượng khách hàng theo dòng du lịch ..................................... 82 4.6 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ..................................................................................................... 85 4.7 PHÂN TÍCH SẢN LƯỢNG BÁN HÀNG QUA CÁC THÁNG TRONG NĂM 2013 ................................................................................................................................ 86 4.8 PHÂN TÍCH THỊ PHẦN CỦA DÒNG XE THƯƠNG MẠI VÀ XE DU LỊCH TRONG NĂM 2012 VÀ 2013.................................................................................. 87 4.9 DỰ BÁO SỐ LƯỢNG XE TIÊU THỤ TRONG TƯƠNG LAI .......................... 88 CHƯƠNG 5 .............................................................................................................. 89 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XE Ô TÔ CỦA CHI NHÁNH............ 90 5.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA CHI NHÁNH .................................................................................................................. 90 v A. Các nhân tố bên trong Chi nhánh ...................................................................... 90 5.1.1 Chất lượng sản phẩm ................................................................................. 90 5.1.2. Giá cả ........................................................................................................ 91 5.1.3 Dịch vụ chăm sóc khách hàng ................................................................... 91 5.1.4 Chính sách về nhân sự ............................................................................... 92 5.1.5 Chính sách khuyến mãi .............................................................................. 93 B. Các Nhân tố bên ngoài Chi nhánh ..................................................................... 95 5.1.6 Thị hiếu khách hàng ................................................................................... 95 5.1.7 Chính sách Nhà nước và cơ sở hạ tầng ...................................................... 95 5.1.8 Đối thủ cạnh tranh ..................................................................................... 97 5.1.9 Nhà cung ứng ............................................................................................. 99 5.1.10 Sự pháp triển của khoa học kỹ thuật ...................................................... 100 5.2 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CHO CHI NHÁNH ................................................................................................................ 100 A. Đánh giá chung những thuận lợi và khó khăn của Chi nhánh ........................ 100 5.2.1 Những thuận lợi ....................................................................................... 100 5.2.2 Những khó khăn ...................................................................................... 101 B. Đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của Chi nhánh .......... 101 5.2.3 Đối với sản phẩm ..................................................................................... 101 5.2.4 Chính sách giá cả ..................................................................................... 104 5.2.5 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường ............................................ 104 5.2.6 Hoàn thiện dịch vụ khách hàng ............................................................... 104 5.2.7 Chính sách quảng cáo, khuyến mãi ......................................................... 105 5.2.8 Chính sách nhân sự .................................................................................. 105 5.2.9 Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các bên có liên quan .......................... 106 CHƯƠNG 6 ............................................................................................................ 107 KẾT LUẬN ............................................................................................................. 107 6.1 KẾT LUẬN .....................................................................................................107 6.2 KIẾN NGHỊ ....................................................................................................108 6.2.1 Đối với Nhà nước: .................................................................................108 6.2.2 Đối với Chi nhánh: ................................................................................108 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 109 PHỤ LỤC ................................................................................................................ 111 vi DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1: Báo cáo kinh doanh của Chi nhánh trong giai đoạn 2011 – 2013 ....... 32 Bảng 3.2: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ....................................................................................................... 36 Bảng 3.3: Số lượng nhân sự trong hai năm 2012 và 2013 ................................... 38 Bảng 4.1: Doanh thu theo cơ cấu sản phẩm năm 2011 – 2013 ........................... 41 Bảng 4.2: Doanh thu theo cơ cấu sản phẩm 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ...... 42 Bảng 4.3: Sản lượng theo cơ cấu mặt hàng trong giai đoạn 2011 – 2013............ 45 Bảng 4.4: Sản lượng theo mặt hàng 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ................... 46 Bảng 4.5: Sản lượng xe tiêu thụ theo dòng xe thương mại năm 2011 – 2013 ..... 49 Bảng 4.6: Sản lượng tiêu thụ theo dòng xe thương mại trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ....................................................................................................... 50 Bảng 4.7: Doanh thu theo cơ cấu mặt hàng trong giai đoạn 2011 – 2013 .......... 53 Bảng 4.8: Doanh thu theo cơ cấu mặt hàng trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ............................................................................................................................. 54 Bảng 4.9: Bảng giá của các dòng xe từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 .... 55 Bảng 4.10: Sản lượng tiêu thụ theo từng thị trường từ năm 2011 – 2013 ........... 59 Bảng 4.11: Sản lượng tiêu thụ tại các thị trường trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 .............................................................................................................................. 60 Bảng 4.12: Số lượng xe tiêu thụ tại thị trường Vĩnh Long từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 ....................................................................................................... 64 Bảng 4.13: Sản lượng xe tiêu thụ tại thị trường Trà Vinh từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 ....................................................................................................... 67 Bảng 4.14: Phương thức bán hàng trong giai đoạn 2011 – 2013 ........................ 68 Bảng 4.15: Phương thức bán hàng 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 .................... 70 Bảng 4.16: Phương thức thanh toán trong giai đoạn 2011 – 2013 ...................... 73 Bảng 4.17: Phương thức thanh toán trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ........ 74 Bảng 4.18: Sản lượng xe bán theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2011 – 2013 ............................................................................................................................. 77 Bảng 4.19: Sản lượng xe tiêu thụ theo đối tượng khách hàng trong 6 tháng đầu vii 2013 và 2014 ...................................................................................................... 78 Bảng 4.20: Đối tượng khách hàng của dòng xe thương mại năm 2011 – 2013 ..................................................................................................................... 80 Bảng 4.21: Đối tượng khách hàng của dòng xe thương mại trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ....................................................................................................... 81 Bảng 4.22: Đối tượng khách hàng của dòng xe du lịch năm 2011 – 2013 ......... 82 Bảng 4.23: Đối tượng khách hàng của dòng xe du lịch năm 2011 – 2013 ......... 84 Bảng 4.24: Tình hình thực hiện so với kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2014 .... 85 Bảng 4.25: Sản lượng bán hàng qua các tháng trong năm 2013 ......................... 86 Bảng 4.26: Thị phần xe thương mại và du lịch trong năm 2012 và 2013 ........... 87 viii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1: Các sản phẩm kinh doanh tại Chi nhánh ............................................. 24 Hình 3.2: Các mặt hàng xe được kinh doanh tại Chi nhánh................................. 25 Hình 3.3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của Chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải ................................................................................................... 26 Hình 3.4: Sơ đồ bộ phận Kinh doanh của Chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải ................................................................................................... 28 Hình 4.1: Đồ thị biểu diễn doanh số theo cơ cấu mặt hàng giai đoạn 2011 – 2013 .............................................................................................................................. 41 Hình 4.2: Đồ thị biểu diễn doanh thu theo cơ cấu sản phẩm trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ........................................................................................................ 42 Hình 4.3: Đồ thị biểu diễn sản lượng theo cơ cấu sản phẩm trong giai đoạn 2011 – 2013 ................................................................................................................... 45 Hình 4.4: Đồ thị biểu diễn số lượng theo cơ cấu mặt hàng trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ...................................................................................................... 46 Hình 4.5: Đồ thị biểu diễn sản lượng xe tiêu thụ theo dòng xe thương mại năm 2011 – 2013 ......................................................................................................... 49 Hình 4.6: Đồ thị biểu diễn số lượng xe tiêu thụ theo dòng xe thương mại trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ............................................................................ 50 Hình 4.7: Đồ thị thể hiện doanh số theo cơ cấu sản phẩm trong năm 2011 – 2013 ............................................................................................................................ 53 Hình 4.8: Đồ thị biểu diễn doanh số theo cơ cấu sản phẩm trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ........................................................................................................ 54 Hình 4.9: Bản đồ vùng đồng bằng sông Cửu Long ............................................. 56 Hình 4.10: Đồ thị biểu diễn số lượng xe tiêu thụ tại các thị trường từ năm 2011 – 2013 ................................................................................................................. 59 Hình 4.11: Đồ thị biểu diễn số lượng xe tiêu thụ tại các thị trường trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ............................................................................................... 60 Hình 4.12: Đồ thị thể hiện số lượng xe tiêu thụ tại thị trường Vĩnh Long từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 ......................................................................... 64 Hình 4.13: Đồ thị thể hiện số lượng xe tiêu thụ tại thị trường Trà Vinh từ năm ix 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 .......................................................................... 67 Hình 4.14: Đồ thị biểu diễn phương thức bán hàng trong năm 2011 – 2013 ....... 68 Hình 4.15: Đồ thị biểu diễn phương thức bán hàng trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ..................................................................................................................... 70 Hình 4.16: Đồ thị thể hiện hình thức thanh toán vào năm 2011 – 2013 .............. 73 Hình 4.17: Đồ thị thể hiện hình thức thanh toán trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ..................................................................................................................... 74 Hình 4.18: Đồ thị thể hiện đối tượng khách hàng trong năm 2011 – 2013 ......... 77 Hình 4.19: Đồ thị thể hiện đối tượng khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ..................................................................................................................... 78 Hình 4.20: Đồ thị biểu diễn khách hàng theo dòng xe thương mại trong năm 2011 – 2013 ........................................................................................................ 80 Hình 4.21: Đồ thị thể hiện khách hàng theo dòng xe thương mại trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014................................................................................................ 81 Hình 4.22: Đồ thị thể hiện đối tượng khách hàng theo xe du lịch trong 2011 – 2013 .................................................................................................................... 82 Hình 4.23: Đồ thị thể hiện đối tượng khách hàng theo xe du lịch trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014................................................................................................ 84 Hình 4.24: Kết quả thống kê mô tả trên Eview .................................................. 114 Hình 4.25: Giản đồ tự tương quan trên Eview .................................................. 114 x DANH MỤC VIẾT TẮT CN Tp : : Chính nhánh. Thành phố. Vama : Hiệp hội sản xuất ô tô Việt Nam. TNHH : Trách nhiệm hữu hạn. ĐVT Đơn vị tính : CCDV : Cung cấp dịch vụ TTĐB : Thuế tiêu thụ đặc biệt XK : Xuất khẩu GTGT : Giá trị gia tăng QLDN : Quản lý doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn AFTA : Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TT KDTM: Thường trực kinh doanh thương mại. KD Kinh doanh : PPKD : Phó phòng kinh doanh MTV : Một thành viên CP : Cổ phần DNSX : Doanh nghiệp sản xuất DNTM : Doanh nghiệp thương mại xi CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Thế kỷ XXI là kỷ nguyên của thời kỳ hội nhập. Hòa vào xu thế đó Việt Nam cũng là thành viên của các tổ chức kinh tế trong khu vực và trên thế giới như: ASEAN, APEC, WTO…. Nó đã tạo ra cho Việt Nam những cơ hội được hợp tác và mở rộng quan hệ với các nước để hòa nhập vào sự phát triển nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, cũng tạo ra những thách thức không thể tránh khỏi như: cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu trong những năm vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Hơn nữa, một thách thức khác mà các doanh nghiệp phải đương đầu chính là vấn đề cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn, trong khi Nhà nước không còn bảo hộ và các doanh nghiệp phải vận động theo cơ chế của nền kinh tế thị trường bằng chính năng lực của mỗi doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển. Mỗi doanh nghiệp là một tế bào và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của một đất nước. Vì vậy, muốn kinh tế một nước phát triển thì trước tiên các doanh nghiệp phải phát triển bền vững. Tuy nhiên, doanh nghiệp có phát triển hay không là phụ thuộc vào quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù, sản xuất trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng tiêu thụ lại là khâu cuối cùng trong chuỗi hoạt động đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng – giúp doanh nghiệp giải quyết đầu ra cho các loại sản phẩm. Do đó, tiêu thụ đóng vai trò không thể thiếu để sản xuất đạt hiệu quả - điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp thương mại. Bởi vì, các doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối, lưu thông hàng hóa và thúc đẩy sản xuất phát triển. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại bao gồm hai giai đoạn là mua và bán hàng hóa. Cho nên vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp thương mại hướng đến đó chính là làm sao để hàng hóa của mình tiêu thụ nhanh chóng. Bởi vì, tiêu thụ giúp các doanh nghiệp có thể thu hồi được vốn để tái sản xuất và tạo ra lợi nhuận để duy trì sự tồn tại cũng như đạt được các mục tiêu phát triển trong tương lai. Chính vì vậy, tiêu thụ đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay. Và chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần ô tô Trường Hải cũng không ngoại lệ. Với sự phát triển ngày càng cao của xã hội thì nhu cầu của con người cũng thay đổi: họ không chỉ muốn đi lại nhanh chóng để tiết kiệm thời gian mà còn muốn được thuận tiện và an toàn. Bên cạnh đó, là việc khẳng định giá trị bản thân với mọi người xung quanh. Hiểu được vấn đề đó nên đã có nhiều 1 doanh nghiệp sản xuất ô tô ra đời, trong đó, có Công ty cổ phần ô tô Trường Hải – là một trong những công ty luôn nằm trong top đầu của thị trường ô tô nội địa. Công ty có nhiều chi nhánh và Chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần ô tô Trường Hải là chi nhánh chuyên mua bán các loại xe ô tô, thiết bị, phụ tùng và các dịch vụ sửa chữa ô tô. Vì là doanh nghiệp thương mại nên chi nhánh cũng như nhiều doanh nghiệp khác đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của tiêu thụ, chính vì vậy, chi nhánh luôn chú trọng đến vấn đề đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ để giúp chi nhánh ngày càng phát triển và đóng góp vào sự phát triển của toàn công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tôi quyết định chọn đề tài “Phân tích tình hình tiêu thụ xe ô tô của chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần ô tô Trường Hải” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài chủ yếu tập trung phân tích tình hình tiêu thụ xe ô tô của chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Qua đó, để xác định những nhân tố ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ xe ô tô của chi nhánh. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Trên cơ sở mục tiêu chung, đề tài sẽ thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau: • Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty qua 3 năm 2011 – 2013 theo các phương diện về sản lượng, doanh thu, phương thức bán hàng,…Từ đó, chúng ta có thể khái quát chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian vừa qua. • Phân tích các nhân tố chủ quan bên trong: giá bán, chất lượng sản phẩm, chính sách nhân sự... Và các nhân tố khách quan bên ngoài như: khách hàng, sản phẩm thay thế, đối thủ cạnh tranh, kinh tế….Tất cả những nhân tố trên ảnh hưởng như thế nào đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. • Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quá trình tiêu thụ. Qua việc phân tích tình hình tiêu thụ và xác định các nhân tố ảnh hưởng, chúng ta có thể đưa ra các giải pháp dựa vào những căn cứ trên, nhằm giúp cho công ty đẩy mạnh quá trình tiêu thụ trong tương lai. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài này được thực hiện tại chi nhánh Vĩnh Long – Công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Chi nhánh hiện đang kinh doanh các loại xe ô tô, thiết bị, phụ 2 tùng và dịch vụ sửa chữa ô tô. Trong đó, hoạt động từ tiêu thụ xe ô tô chiếm tỷ trọng cao và đem lại nguồn thu nhập lớn cho chi nhánh. Do đó, đề tài tập trung vào phân tích tình hình tiêu thụ xe ô tô và để kết quả nghiên cứu mang tính cụ thể và sát với tình hình thực tế nên em chọn giai đoạn từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 để phân tích. 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Trong quá trình học tập và tìm hiểu về quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty. Tôi đã tham khảo một số tài liệu của các Thầy (Cô) và các anh (chị) ở các khóa trước cụ thể như sau: Các đề tài liên quan đến phân tích tình hình tiêu thụ: Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình tình tiêu thụ sản phẩm đậu phộng tại công ty cổ phần Tân Tân” của Trần Phan Đoan Khánh (năm 2009) đã thu thập số liệu và dữ liệu từ các báo cáo tài chính, báo chí, internet để đánh giá tình hình tiêu thụ theo cơ cấu mặt hàng, kênh phân phối, thị trường tiêu thụ, chi phí bằng các phương pháp so sánh, phương pháp hồi quy bội để xác định các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất một số giải pháp để tăng cường công tác tiêu thụ. Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình tiêu thụ tấm lợp Fibrocement tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ” của Đỗ Hoài Thông (năm 2013) đã sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp hồi quy tuyến tính từ các số liệu thứ cấp được thu thập từ các bảng báo cáo tài chính, báo, internet có liên quan để đánh giá tình hình tiêu thụ theo khía cạnh số lượng, cơ cấu mặt hàng, giá vốn hàng bán, thị trường, phương thức bán hàng, theo quý. Từ đó, cũng đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ và sử dụng ma trận SWOT để được ra các giải pháp. Qua lược khảo tài liệu cho thấy, các tài liệu nghiên cứu trước đây đều sử dụng các số liệu thứ cấp được thu thập từ các bảng báo cáo của doanh nghiệp và có phương pháp phân tích với cách đánh giá tình hình tiêu thụ ở các khía cạnh tương đối giống nhau. Do đó, đề tài này sẽ kế thừa phương pháp nghiên cứu của các tài liệu trên và khác với các tài liệu trên về đối tượng phân tích. Các đề tài liên quan đến xe ô tô: Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình tiêu thụ xe của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải – Chi nhánh Cần Thơ” của Hồ Thế Định (năm 2012) sử dụng số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo của Chi nhánh và từ các tài liệu có liên quan đến đề tài, phương pháp phân tích là so sánh qua các năm, phân tích tỷ trọng của các dòng xe kinh doanh và một số chỉ tiêu hiệu quả để nắm được thế mạnh từng dòng xe, từ đó, đề ra kế hoạch tiêu thụ đạt hiệu quả hơn. 3 Đề tài phân tích ở các khía cạnh về sản lượng, thị trường, phương thức bán hàng, phương thức thanh toán, hệ thống phân phối, đối tượng khách hàng. Từ đó, xác định các nhân tố ảnh hưởng rồi đề xuất các giải pháp. Luận văn tốt nghiệp “Phân tích kết quả kinh doanh xe tải của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải – Chi nhánh Cần Thơ” của Nguyễn Quảng Thiên (năm 2011). Tác giả cũng sử dụng số liệu thứ cấp được thu thập từ Chi nhánh và các tài liệu có liên quan để phân tích về sản phẩm, thị trường, khách hàng, phương thức thanh toán, tình hình thực hiện thực tế so với kế hoạch. Qua đó, cũng xác định nhân tố ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ cho Chi nhánh. Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng và giải pháp nâng cao doanh thu bán hàng cho dòng xe du lịch Kia của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải – chi nhánh Cần Thơ” của Đoàn Trường Xuân (năm 2011). Tác giả sử dụng số liệu thứ cấp cùng phương pháp so sánh, quy nạp để phân tích doanh thu theo sản phẩm, thị trường, chi phí và lợi nhuận trong giai đoạn 2008 – 2010 và 6 tháng đầu năm 2011. Bên cạnh đó, tác giả còn thu thập dữ liệu sơ cấp từ các cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm trong Chi nhánh để đề xuất các giải pháp. Đề tài vẫn kế thừa phương pháp thu thập số liệu và phân tích ở các khía cạnh trên, tuy nhiên sẽ khác với các đề tài trên về địa điểm phân tích là Chi nhánh Vĩnh Long và bên cạnh đó sẽ đưa ra dự báo về số lượng xe được tiêu thụ trong tương lai. 4 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Đặc điểm về hoạt động kinh doanh thương mại Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa trên thị trường buôn bán của từng quốc gia riêng biệt hoặc giữa các quốc gia với nhau (Phan Đức Dũng, 2006, trang 781). Nói một cách cụ thể, hoạt động kinh doanh thương mại thực hiện quá trình lưu chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng. Hoạt động kinh doanh thương mại có những đặc điểm sau: Về hoạt động: Lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ là hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại, đó là sự tổng hợp các hoạt động thuộc quá trình mua bán, trao đổi và dự trữ hàng hóa. - Về đối tượng kinh doanh: Các loại hàng hóa được phân loại theo từng ngành hàng như sau: • Hàng vật tư, thiết bị • Hàng công nghệ phẩm tiêu dùng • Hàng lương thực, thực phẩm chế biến Ngoài ra, bất động sản được dự trữ cho mục đích bán cũng được xem là một loại hàng hóa (Võ Văn Nhị và cộng sự, 2006, trang 291). - Về phương thức lưu chuyển hàng hóa: Có 2 phương thức lưu chuyển cơ bản là bán buôn và bán lẻ. - Về tổ chức kinh doanh thương mại: Có thể theo nhiều mô hình khác nhau như: tổ chức bán buôn, tổ chức bán lẻ, chuyên doanh hoặc kinh doanh tổng hợp, công ty môi giới... - Về sự vận động của hàng hóa: Sự vận động của hàng hóa không giống nhau, tùy thuộc vào nguồn hàng và ngành hàng (hàng lưu chuyển trong nước, hàng xuất nhập khẩu…). Do đó, chi phí thu mua và thời gian lưu chuyển hàng hóa giữa các loại hàng cũng khác nhau. 2.1.2 Một số khái niệm 2.1.2.1 Khái niệm về sản phẩm Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000:2000: Sản phẩm là kết quả của một quá trình tập hợp các hoạt động có liên quan lẫn nhau hoặc tương tác với nhau 5 để biến đổi đầu vào và đầu ra. Về việc phân loại sản phẩm hiện nay có bốn chủng loại sản phẩm phổ biến nhất, đó là: dịch vụ, phần mềm, phần cứng và vật liệu chế biến. Theo quan niệm marketing: “Sản phẩm là bất kỳ thứ gì mà cái đó có thể đưa ra thị trường để thu hút sự quan tâm, mua, sử dụng hoặc tiêu dùng và nó có thể thỏa mãn một ý muốn hay nhu cầu.” (Lưu Thanh Đức Hải, 2007) 2.1.2.2 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm a. Khái niệm tiêu thụ Hoạt động tiêu thụ đã có từ rất lâu, chúng phát triển qua các hình thái kinh tế xã hội. Mỗi giai đoạn khác nhau của xã hội quan niệm về hoạt động tiêu thụ cũng thay đổi sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng thời điểm đó. Hoạt động tiêu thụ cần được hiểu theo cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng: - Theo nghĩa hẹp: “Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được hiểu như là hoạt động bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa của doanh nghiệp cho khách hàng đồng thời thu tiền về.” (Đại học Kinh tế Quốc Dân). - Theo nghĩa rộng: “Tiêu thụ hàng hóa là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu doanh nghiệp cần thỏa mãn, xác định mặt hàng kinh doanh và tổ chức sản xuất (DNSX) hoặc là cung ứng hàng hóa (DNTM) và cuối cùng là việc thực hiện các nghiệp vụ bán hàng nhằm đạt hiệu quả cao nhất.” (Đại học Kinh tế Quốc Dân). Vậy tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị của hàng hóa, quá trình chuyển hóa hình thái giá trị của hàng hóa sang tiền. Sản phẩm được coi là tiêu thụ khi nó được khách hàng chấp nhận thanh toán tiền hàng, qua đó, thực hiện vòng chu chuyển vốn trong doanh nghiệp và chu chuyển tiền trong xã hội, đảm bảo phục vụ nhu cầu xã hội. Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của chu kỳ sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là mục đích của sản xuất hàng hóa để bán và thu lại lợi nhuận. b. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm  Đối với doanh nghiệp Tiêu thụ hàng hóa đóng vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vì nhờ tiêu thụ được sản phẩm mà hoạt động sản xuất kinh doanh mới diễn ra thường xuyên, liên tục. Qua đó, giúp doanh nghiệp bù đắp được chi phí, có lợi nhuận đảm bảo cho quá trình tái sản xuất và mở rộng. 6
- Xem thêm -