Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty tnhh dịch vụ tin học tân thanh phương 2

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA- KHOA KINH TẾ ---------ddd--------- BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC TÂN THANH PHƯƠNG 2 Giáo viên HD : TH.S. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Sinh viên TH : BÙI THU TRANG Mã số SV : 10022533 Lớp : CDTD12TH Thanh Hóa, tháng 03 năm 2013 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập tại trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh cùng với sự nổ lực, cố gắng học hỏi và sự giảng dạy tận tình của các giảng viên khoa quản trị kinh doanh, em đã tiếp thu và tích lũy rất nhiều kiến thức. Để củng cố những kiến thức đã học ở trường vào thực tế, em được thực tập tại công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Tân Thanh Phương 2. Trong khoảng thời gian thực tập gần 3 tháng, công ty giúp đỡ, tạo điều kiện và hướng dẫn nhiệt tình từ ban giám đốc, phòng kế toán tài vụ đã tạo điều kiện cho em tiếp xúc thực tế với tình hình tài chính của Quý công ty. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin gởi lời cảm ơn đến: Ban Giám Đốc cùng toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Tân Thanh Phương 2 đã tạo điều kiện cho em thực tập và làm việc tại công ty. Đặc biệt là anh Lê Anh Phương đã nhiệt tình giúp đỡ trong suốt quá trình thực tập, cung cấp thông tin tài liệu để em hoàn thành tốt đề tài này. Giảng Viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Thị Phương đã tận tình hướng dẫn và góp ý kiến quý báu giúp em hoàn thành tốt đề tài này. Quý thầy cô khoa Quản Trị Kinh Doanh cùng thầy cô trường Đại Học Công Nghiệp đã giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Trong thời gian hoàn thành đề tài này em đã có nhiều sự cố gắng và nổ lực nhưng không tránh khỏi sự sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Ban Giám Đốc và Quý Thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Bùi Thu Trang Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang i Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là bài do cá nhân em làm. Tất cả những số liệu, thông tin về công ty là hoàn toàn là đúng, nếu có vấn đề gì em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Sinh viên Bùi Thu Trang Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang ii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... …………………………ngày … tháng … năm 2013 Giảng viên Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang iii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty............................................................ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Trích bảng cân đối kế toán 3 năm 2010 – 2011 - 2012................................. Bảng 2.2 Kết cấu tài sản............................................................................................... Bảng 2.3 Nguồn vốn của công ty tăng do nguyên nhân sau........................................ Bảng 2.4 : Nợ phải trả.................................................................................................. Bảng 2.5: bảng phân tích mối quan hệ cân đối TS và NV............................................ Bảng 2.6:chênh lệch của TS và NV............................................................................. Bảng 2.7: TS lưu động và đầu tư tài chính NH............................................................ Bảng 2.8: bảng TSCĐ và đầu tư TCNH....................................................................... Bảng 2.9:Bảng phân tích kết cấu nguồn vốn................................................................ Bảng 2.10 nguồn vốn chủ sở hữu................................................................................. Bảng 2.11: Phân tích các khoản phải thu:.................................................................... Bảng 2.12 Phân tích các khoản phải trả:..................................................................... Bảng 2.19 :Trích bảng cân đối kế toán năm 2010 – 2011 – 2012 ............................. Bảng 2.20 :hiệu quả sử dụng vốn cố định................................................................... Bảng 2.21: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( 31/12 năm 2011 và 2012)........... Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang iv Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN................................................................................................................. LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................... NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN....................................................... DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ................................................................... DANH MỤC SƠ ĐỒ.................................................................................................... DANH MỤC BẢNG BIỂU.......................................................................................... MỤC LỤC..................................................................................................................... DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT.................................................................. MỞ ĐẦU....................................................................................................................... CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH........................................................................................................................... 1.1: KHÁI QUÁT VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.....................................2 1.1.1: Khái niệm.................................................................................................2 1.1.2: Đặc điểm...................................................................................................2 1.2: KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP...............2 1.2.1: Khái niệm..................................................................................................2 1.2.2: Vai trò.......................................................................................................2 1.2.3: Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp.........................................2 1.2.4: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính..........................................................4 1.2.4.1: Phân tích khả năng thanh toán...........................................................4 1.2.4.2: Phân tích hiệu quả hoạt động.............................................................5 1.2.4.3: Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính...................................6 1.2.5: Yếu tố hiệu quả tài chính tố ảnh hưởng hiệu quả tài chính.......................7 1.2.5.1: Yếu tố Kinh tế....................................................................................7 1.2.5.2: Yếu tố Chính trị, Pháp luật................................................................7 1.2.5.3: Yếu tố Xã hội.....................................................................................7 1.2.5.4: Yếu tố Khách hàng............................................................................7 1.2.5.5: Yếu tố cạnh tranh...............................................................................8 Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang v Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương 1.2.5.6: Yếu tố Nhà cung cấp..........................................................................8 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC TÂN THANH PHƯƠNG 2......................................................... 2.1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC TÂN THANH PHƯƠNG 2............................................................................................................... 9 2.1.1: Giới thiệu về công ty................................................................................9 2.1.2: Hoàn cảnh ra đời của công ty....................................................................9 2.1.3: Nội dung kinh doanh...............................................................................10 2.1.4: Sơ đồ bộ máy tổ chức..............................................................................10 2.1.5: Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận..................................................11 2.2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN THANH PHƯƠNG 2.............................................................................................................12 2.2.1. Phân tích chung bảng cân đối kế toán.....................................................12 2.2.1.1: Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản và nguồn vốn...............13 2.2.1.2: Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp................22 2.2.1.3: Phân tích kết cấu và biến động của nguồn vốn:...............................27 2.2.2: Phân tích qua chỉ tiêu tài chính...............................................................32 2.2.2.1: Phân tích tình hình thanh toán của công ty......................................32 2.2.2.2: Phân tích các tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn:....................................38 2.2.2.3: Phân tích các tỷ số hoạt động:..........................................................40 2.2.2.4: Phân tích tỷ số nợ.............................................................................42 2.2.2.5: Phân tích hiêu quả sử dụng vốn.......................................................42 2.2.2.6: Phân tích hiệu suất sử dụng vốn.......................................................42 2.2.2.7: Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động.....................................45 2.2.3: Phân tích các tỷ số phản ánh hiệu quả và khả năng sinh lời của hoạt động sản xuất kinh doanh.................................................................................................46 2.3: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.......................49 2.3.1 Thành tựu.................................................................................................49 2.3.2 Hạn chế....................................................................................................50 CHƯƠNG 3 :GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC TÂN THANH PHƯƠNG 2............................................ Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang vi Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU......................................................................51 3.1.1 Định hướng..............................................................................................51 3.1.2 Mục tiêu...................................................................................................51 3.2 GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN THANH PHƯƠNG 2....................................................................51 3.3: KIẾN NGHỊ...............................................................................................55 KẾT LUẬN................................................................................................................. TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang vii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cân đối kế toán BBCKQHĐKD : Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh TSCĐ : Tài sản cố định NV :Nguồn vốn Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang viii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang ix Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương MỞ ĐẦU Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hóa, mức độ cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ giữa các công ty, doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn. Nhất là khi Việt Nam đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới đặt các công ty, doanh nghiệp nước ta trước những cơ hội cũng như những thách thức mới. Do đó, mỗi công ty, doanh nghiệp không những tự lực vươn lên mà còn phải biết phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mình để đứng vững và đạt được những kết quả mong muốn. Muốn như vậy thì các công ty, doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở phân tích kinh doanh. Với kiến thức tích lũy được trong thời gian học tập tại trường và thời gian thực tập ba tháng tại Công ty TNHH Dịch Vụ Tân Thanh Phương 2, được tiếp xúc với hoạt động kinh doanh thực tế của công ty, em đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích hoạt động kinh doanh. Và là một trong những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực phân tích kinh doanh, em đã quyết định chọn đề tài “Phân tích báo cái tài chính công ty TNHH Dịch Vụ Tân Thanh Phương 2” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Quá trình nghiên cứu sẽ giúp em hiểu rõ hơn về hoạt động của Công ty cũng như những thành quả mà Công ty đã đạt được. Đồng thời cũng để mở rộng kiến thức nhất định về nội dung và phương pháp phân tích, hỗ trợ cho việc học tập trong hiện tại và tích lũy kiến thức cho công việc trong tương lai. Đề tài hoàn thành với nội dung 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Tân Thanh Phương 2 Chương 3: Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Tân Thanh Phương Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1: KHÁI QUÁT VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1: Khái niệm Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính, tại đây nguồn tài chính xuất hiện và đồng thời đây cũng là nơi thu hút trở lại phần quan trọng các nguồn tài chính doanh nghiệp. 1.1.2: Đặc điểm Hoạt động tài chính gắn liền với quá trình hình thành, sử dụng nguồn vốn và các quỹ tiền tệ có tính đặc thù: doanh nghiệp phải tiềm kiếm các nguồn tài trợ, vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, phát hành cổ phiếu, mua sắm thiết bị mới, vật tư hàng hóa, tìm kiếm lao động… phân phối thu nhập, thực hiện các nghĩa vụ Nhà Nước trả lương công nhân viên. Hoạt động tài chính daonh nghiệp thể hiện sự vận động của vốn giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác nội bộ doanh nghiệp. 1.2: KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1: Khái niệm Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình thu thập thông tin, xem xét, kiểm tra, đối chiếu, so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và quá khứ của công ty, giữa đơn vị và chỉ tiêu bình quân ngành. 1.2.2: Vai trò Tài chính doanh nghiệp là công cụ huy động đầy đủ và kịp thời các nguồn tài chính nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó có vai trò trong việc tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả, nó còn là đòn bẩy kích thích và điều tiết sản xuất kinh doanh, là công cụ giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2.3: Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp Đối với công ty khi áp dụng các phương pháp phân tích báo cáo tài chính chủ Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương yếu tập trung vào các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính. Để thực hiện được điều này thì việc phân tích báo cáo tài chính một cách cụ thể và rõ nét theo những phương pháp sau: *So sánh bằng số tuyệt đối Phản ánh tổng hợp số lượng, quy mô của các chỉ tiêu kinh tế, là căn cứ để tính các số khác. Y1: trị số phân tích Y0: trị số gốc Y : trị số so sánh Y = Y1 – Y0 * So sánh bằng số tương đối: là trị số nói lên kết cấu mối quan hệ tốc độ phát triển và mức độ phổ biến của các chỉ tiêu kinh tế. Số tương đối có nhiều loại tuỳ thuộc vào nội dung phân tích mà sử dụng cho thích hợp. Số tương đối kế hoạch: phản ánh bằng tỷ lệ %, là chỉ tiêu mức độ mà xí nghiệp phải thực hiện. Số tương đối phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch: Có hai cách tính: *Tính tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch, được xác định bằng: Chỉ tiêu thực hiện Chỉ tiêu kế hoạch ×100% *Tính theo hệ số tính chuyển: Số tăng (+), giảm (-) tương đối = chỉ tiêu thực tế - (chỉ tiêu kế hoạch x hệ số tính chuyển) Số tương đối động thái: biểu hiện sự biến động về mức độ của các chỉ tiêu kinh tế qua một thời gian nào đó. Có thể chọn số liệu ở thời gian nào đó làm gốc, lấy số liệu của thời gian sau đó so với thời gốc. Số tương đối kết cấu: phản ánh tỷ trọng từng bộ phận chiếm trong tổng số. Số tương đối hiệu suất: là kết quả so sánh giữa hai tổng thể khác nhau nhằm đánh giá tổng quát chất lượng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Số tương đối hiệu suất = Tổng thể chất lượng Tổng thể số lượng Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương * So sánh bằng số bình quân: Số bình quân là biểu hiện đặc trưng chung về mặt số lượng, san bằng mọi chênh lệch giữa các chỉ số của đơn vị để phản ánh đặc điểm tình hình của bộ phận hay tổng thể hiện có cùng tính chất., qua so sánh số bình quân, đánh giá tình hình biến động chung về mặt số lượng, chất lượng, phương hướng phát triển và vị trí giữa các doanh nghiệp. Khi sử dụng so sánh bằng số bình quân phải chú ý đến tính chặt chẽ của số bình quân.  So sánh theo chiều dọc: là so sánh để thấy được tỷ trọng của từng loại trong tổng thể ở mỗi bảng báo cáo.  So sánh theo chiều ngang: là quá trình so sánh để thấy được sự biến đổi cả về số tương đối và số tuyệt đối của một chỉ tiêu nào đó qua các kỳ liên tiếp. 1.2.4: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính 1.2.4.1: Phân tích khả năng thanh toán Phân tích các khoản phải thu: Phân tích khoản phải thu của công ty là một quá trình so sánh các khoản mục đầu năm và các khoản mục cuối năm, tư đó đánh giá tình hình tài chính của công ty. Công thức: Tỷ lệ giữa các khoản phỉa thu và nguồn vốn = Các khoản phải thu Tổng nguồn vốn Phân tích các khoản phải trả: Phân tích các Khoản phải trả là quá trình so sánh các khoản nợ phải trả với Tổng nguồn vốn của công ty, so sánh các khoản đầu năm và cuối năm, để thấy được mức độ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Công thức: Tổng nợ phải trả Tổng nguồn vốn Phân tích khả năng thanh toán bằng tiền: Tỷ số thanh toán bằng tiền của Tỷ số nợ = công ty là tỷ số đo lường số tiền mặt hiện tại có đủ để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả của công ty. Số tiền này còn cho thấy lượng lưu trữ tiền mặt của công ty tới đâu. Công thức: Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt = Tiền + tương đương tiền Nợ phải trả ngằn hạn Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương Phân tích khả năng thanh toán hiện thời: Phân tích khả năng thanh toán hiện thời là xem xét tài sản của công ty có đủ trang trải cho các khoản nợ ngắn hạn. Công thức: Khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn Phân tích khả năng thanh toán nhanh: Khả năng thanh toán nhanh cho thấy khả năng thanh toán thực sự của công ty trước những khoản nợ ngắn hạn. Công thức Khả năng thanh toán nhanh = Tiền + khoản phải thu Nợ ngắn hạn 1.2.4.2: Phân tích hiệu quả hoạt động Vòng quay hàng tồn kho: Vòng quay hàng tồn kho phản ánh mỗi quan hệ giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trong một năm và qua đây cũng biết được số ngày hàng tồn kho Công thức: Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân Vòng quay các khoản phải thu: Vòng quay khoản phải thu dùng để đo lường tính thanh khoản ngắn hạn cũng như hiệu quả hoạt động của công ty. Công thức: Vòng quay các khoản phải thu = Do an h thu thu Các khoản phải thu bình quân ần hà ng nă m Kỳ thu tiền bình quân: là số ngày của một vòng quay các khoản phải thu. Công thức: Kỳ thu tiền bình quân = 360 Vòng quay khoản phải thu Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương Vòng quay tài sản cố định: Vòng quay tài sản cố định đo lường mức vốn cần thiết phải đầu tư vào tài sản cố định để có được một đồng doanh thu. Công thức: Doanh thu thuần Bình quân giá trị TSCĐ Vòng quay tổng tài sản: Vòng quay tổng tài sản là nhằm đánh giá chung giữa Vòng quay TSCĐ = tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Công thức: Vòng quay tổng TS = Doanh thu thuần Bình quân giá trị tổng TS Vòng quay vốn chủ sở hữu: là chỉ tiêu hữu ích để phân tích khía cạnh tài chính của công ty, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu để tạo ra doanh thu. Công thức: Doanh thu thuần Vòng quay vốn chủ = sở hữu Vốn chủ sở hữu 1.2.4.3: Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính Tỷ số nợ trên tổng tài sản: Tỷ số nợ trên tổng tài sản là nhằm đo lường mức độ sử dụng nợ của công ty để tài trợ cho tổng tài sản. Công thức: Tổng nợ Tổng TS Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu đo lường mức Tỷ số nợ so với tổng TS = độ sử dụng vốn chủ sở hữu Công thức: Tổng nợ Tỷ số nợ so với vốn = chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu: Tỷ số này phản ánh quan hệ giữa lợi nhuận và doanh thu nhằm cho biết đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận để đạt được chiến lược kinh doanh của mình. Công thức: Lợi nhuận ròng Tỷ suất lợi nhuận trên = doanh nghiệp Doanh thu Lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản: Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản của công ty hay còn gọi là tỷ suất sinh lợi căn bản là nhằm đánh giá khả năng sinh lợi căn bản của công ty. Công thức: Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương L N Tỷ số LNTT và lãi vay TT so với tổng TS và Tổng TS = lãi va y Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản dùng để đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty Công thức: Lợi nhuận ròng Tỷ số lợi nhuận ròng = trên tổng TS Tổng tài sản 1.2.5: Yếu tố hiệu quả tài chính tố ảnh hưởng hiệu quả tài chính 1.2.5.1: Yếu tố Kinh tế Các yếu tố kinh tế có vai trò quan trọng quyết định đối với việc hình thành và hoàn thiện công tác kinh doanh, khả năng thích ứng của công ty. Các yếu tố kinh tế bao gồm: tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, lãi suất Ngân Hàng, các chính sách kinh tế của nhà nước,... ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trong thời đại nền kinh tế mở cửa, tự do cạnh tranh như hiện nay đòi hỏi mỗi công ty phải có vị thế nhất định đảm bảo chống lại những tác động tiêu cực từ môi trường. Từ đó có các giải pháp hạn chế những tác động xấu 1.2.5.2: Yếu tố Chính trị, Pháp luật Nhà nước có thể chế chính trị, hệ thống pháp luật rõ ràng, đúng đắn và ổn định sẽ là cơ sở đảm bảo sự thuận lợi, bình đẳng cho các công ty trong nước hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Nhà nước đóng vai trò điều hành quản lý nền kinh tế thông qua các công cụ như: Pháp luật, chính sách thuế, tài chính,...cơ chế chính sách của Nhà nước có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển của công ty. 1.2.5.3: Yếu tố Xã hội Công ty phân tích các yếu tố xã hội như: Dân số, văn hóa, thu nhập,... nhằm nhận biết các cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra. Từ đó giúp công ty xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm Văn hóa – Xã hội của từng khu vực. Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương 1.2.5.4: Yếu tố Khách hàng Khách hàng là những người quyết định quy mô và sự thành công hay thất bại trên thị trường của công ty. Là nhân tố quan trọng hàng đầu khi xây dựng chiến lược kinh doanh. Do vậy, công ty đã tìm hiểu và đáp ứng đủ nhu cầu thị hiếu của khách hàng. 1.2.5.5: Yếu tố cạnh tranh Trong nền kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh là điều tất yếu, số lượng đối thủ cạnh tranh trong ngành ngày càng nhiều nên mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Công ty đã phân tích các đối thủ cạnh tranh nhằm nắm được các điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để từ đó xác định chiến lược nhằm tạo được thế vững mạnh trên thị trường. 1.2.5.6: Yếu tố Nhà cung cấp Các nhà cung cấp là yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, nó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Các yếu tố nhà cung cấp là: Giá cả, chất lượng, tiến độ giao hàng,... Nếu việc cung ứng hàng hóa gặp khó khăn, giá cả sẽ đẩy lên cao làm cho khả năng cạnh tranh của công ty giảm xuống. Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC TÂN THANH PHƯƠNG 2 2.1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC TÂN THANH PHƯƠNG 2 2.1.1: Giới thiệu về công ty Tên công ty: Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Tân Thanh Phương 2 Loại hình DN: Công ty TNHH Địa chỉ: Số 28 Cao thắng. TP Thanh Hóa Điện thoại: 037. 3726568 Fax: 037. 3726588 Email: gm_tanthanhphuong.vn WebSite: http://www.tanthanhphuong.vn Giấy đăng ký kinh doanh : số 2800122089 do Mã số thuế: 2800122089 2.1.2: Hoàn cảnh ra đời của công ty Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương được thành lập vào năm 2004 theo Quyết định số 109/NĐ-CP do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 02/04/2004, dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Viết Thanh - Ủy viên ban chấp hành hội doanh nghiệp trẻ, ủy viên ban chấp hành hội tin học tỉnh Thanh hóa. Tiền thân là một cửa hàng máy tính (thành lập năm 2003) với diện tích ban đầu vẻn vẹn chỉ 20m2 và 05 nhân sự. Năm 2004, lãnh đạo công ty quyết định mở rộng quy mô kinh doanh, thay đổi mô hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần để tăng quy mô vốn, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của thị trường IT, nhu cầu huy động vốn cũng như tạo vị thế, đối trọng hợp tác với các doanh nghiệp IT lớn trong và ngoài nước, đảm bảo phát triển đồng bộ cả về chiều sâu và chiều rộng. Hiện nay, công ty đã có trụ sở cùng Showroom trưng bày sản phẩm khàng trang tại số 28 phố Cao Thắng - Tp.Thanh Hóa với đội ngũ cán bộ, nhân viên khoảng 50 người, đa số có trình độ từ Trung Cấp đến Thạc Sỹ. Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 Trang 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Nguyễn Thị Phương Nhờ có những bước đi đúng hướng và đón đầu, hàng năm của công ty luôn tăng trưởng mạnh và ổn định, doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, không những đạt mục tiêu kinh doanh, mà còn không ngừng hoàn thiện bộ máy, nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo được vị thế ngày càng cao trong lĩnh vực phân phố sản phẩm, thiết bị IT trong và ngoài tỉnh 2.1.3: Nội dung kinh doanh Công ty TNHH Dich Vụ Tân Thanh Phương 2 kinh doanh bao gồm các mặt hàng: Máy vi tính, máy văn phòng; Cung cấp, tư vấn thiết kế và lắp đặt mạng; Sữa chữa – bảo trì máy vi tính, máy notebook, máy in, máy fax; cho thuê máy chiếu,… Phương thức kinh doanh: Bán lẻ. Lĩnh vực kinh doanh: Công ty kinh doanh chuyên: Cung cấp máy vi tính, máy văn phòng,… , cung cấp, tư vấn thiết kế và lắp đặt mạng, sữa chữa – bảo trì máy vi tính, máy notebook (HP, Compac, IBM), máy in, máy fax,… , cho thuê máy chiếu (Projectos) 2.1.4: Sơ đồ bộ máy tổ chức Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty GIÁM ĐỐC G.Đ ĐIỀU HÀNH Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH dịch vụ tin học tân thanh phương 2 KĨ THUẬT KẾ TOÁN Sv thực hiện: Bùi Thu Trang – MSSV: 10022533 BÁN HÀNG Trang 10
- Xem thêm -