Tài liệu phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần taekwang vina

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 449 |
  • Lượt tải: 0
hoaichu1425322

Tham gia: 02/11/2018

Mô tả:

phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần taekwang vina
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH *********** TRẦN QUỐC TÍNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAEKWANG VINA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH *********** TRẦN QUỐC TÍNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAEKWANG VINA Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Chuyên Ngành: Quản Trị Tài Chính LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths. LÊ ÁNH TUYẾT Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAEKWANG VINA” do TRẦN QUỐC TÍNH, sinh viên khóa 34, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH, chuyên ngành QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, đã bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày năm 2012. LÊ ÁNH TUYẾT Giáo viên hướng dẫn __________________________ Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (chữ ký, họ tên) (chữ ký, họ tên) __________________ Ngày tháng ____________________ năm 2012 Ngày ii tháng năm 2012 tháng LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành đề tài này, không những là sự nỗ lực của bản thân tôi mà còn là sự giúp đỡ của rất nhiều người. Qua đây tôi xin nói lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ tôi. Trước hết “Cho con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cha – Mẹ và gia đình, người đã sinh ra con và nuôi dạy con khôn lớn, là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần cho con, là niềm tự hào của bản thân con”. Chúc cho gia đình ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc… Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy – Cô trường ĐH Nông Lâm TP.HCM nói chung và Khoa Kinh Tế nói riêng, đã truyền đạt kiến thức cũng như kinh nghiệm cho tôi. Qua đây tôi muốn nói lời cảm ơn tới: thầy Thạc sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn giảng viên đã truyền cảm hứng cho tôi, đã từng sát cánh cùng với lớp DH08TC trong một thời gian dài. Đặc biệt cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô Ths. Lê Ánh Tuyết đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong học tập và làm đề tài. Cô đã chỉ tôi khắc phục những nhược điểm, vượt qua những khó khăn đời thường để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cho tôi gửi lời cảm ơn tới quý Anh – Chị nhân viên công ty cổ phần Taekwang Vina đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập. Đặc biệt anh Nguyễn Ngọc Minh trưởng phòng kinh doanh, anh Lê Công Đắc, anh Đỗ Văn Tuấn đã tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn cho tôi để hoàn thành khóa luận này. Ngoài ra cho tôi gửi lời cảm ơn tới quý anh chị, bạn bè… những người đã luôn quan tâm giúp đỡ tôi trong quá trình làm khóa luận cũng như cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng cho tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới trường ĐH Nông Lâm, công ty cổ phần Taekwang Vina Chúc quý Thầy, quý Cô, quý Anh Chị và toàn thể bạn bè mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn! Sinh Viên Trần Quốc Tính NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN QUỐC TÍNH Tháng 5 năm 2012 “Phân Tích Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Taekwang Vina “. TRAN QUOC TINH MAY 2012 “The Analysis of Financial Situation At Taekwang Vina corporation “. Khóa luận được thực hiện nhằm phân tích tài chính của công ty Taekwang Vina để thấy rõ tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất nhũng giải pháp, nhằm giúp công ty cải thiện tình hình tài chính và hoạt động có hiệu quả hơn. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Khóa luận sử dụng phương pháp so sánh và phương pháp thu thập thông tin với các số liệu được thu thập từ phòng tài chính kế toán và các phòng ban liên quan trong ba năm. Kết quả phân tích cho thấy, về biến động cơ cấu tài sản cũng như nguồn vốn của công ty qua ba năm điều tăng trưởng chứng tỏ sản xuất của công ty ngày càng mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Về các tỷ số thanh khoản, trong ba năm có xu hướng giảm cho thấy khả năng thanh toán của công ty là chưa tốt. Về các tỷ số hoạt động, các tỷ số này ngày càng tốt, vốn ít bị chiếm dụng. Về các tỷ số đòn cân nợ, mặc dù có giảm năm 2010 nhưng vẫn đảm bảo thanh toán nợ. Cuối cùng là tỷ số lợi nhuận, tuy có sự biến động năm 2010 nhưng đã có khởi sắc lại năm 2011 đánh giá bước tăng lên dần trong tương lai. Từ những hạn chế trong việc sử dụng đồng vốn, khóa luận đã đề xuất được một số giải pháp nhằm giúp công ty cải thiện tình hình tài chính. MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................... ix DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................................x DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................... xi DANH MỤC PHỤ LỤC ............................................................................................. xii CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU ....................................................................................................1 1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ...........................................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung ..............................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..............................................................................................2 1.3. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................2 1.3.1. Về thời gian ...................................................................................................2 1.3.2. Về không gian................................................................................................2 1.4. Cấu trúc khóa luận .............................................................................................3 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN ............................................................................................4 2.1. Giới thiệu chung .................................................................................................4 2.1.1. Quá trình hình thành , phát triển Nike và công ty Taekwang Vina...............4 2.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty ................................................................5 2.1.3. Khoa Nike ID ................................................................................................6 2.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty ............................................................6 2.2.1. Sơ đồ tổ chức .................................................................................................6 2.3. Qui trình sản xuất của công ty ..........................................................................9 2.3.1. Tổ nguyên vật liệu .......................................................................................11 2.3.2. Tổ cắt ...........................................................................................................12 2.3.3. Tổ ép, in lụa .................................................................................................12 2.3.4. Tổ may, thêu ................................................................................................12 2.3.5. Tổ lắp ráp đế ................................................................................................12 2.3.6. Đội QC.........................................................................................................12 2.4. Tình hình lao động...........................................................................................13 vi CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................14 3.1. Cơ sở lý luận......................................................................................................14 3.1.1. Khái niệm về tài chính và phân tích tài chính .............................................14 3.1.2. Mục đích và ý nghĩa của phân tích tài chính ...............................................14 3.1.3. Tác dụng, vai trò, chức năng của phân tích tài chính ..................................15 3.1.4. Các báo cáo tài chính ...................................................................................16 3.1.5. Các khái niệm cơ bản. .................................................................................17 3.1.6. Các chỉ tiêu tính toán được sử dụng trong phân tích ...................................18 3.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................26 3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ......................................................................26 3.2.2. Phương pháp sử lý số liệu ...........................................................................26 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................................29 4.1. Kết quả chung tình hình tài chính của công ty cổ phần Taekwang Vina ...29 4.1.1. Phân tích sự biến động và cơ cấu tài sản của công ty .................................29 4.1.2. Phân tích sự biến động và cơ cấu nguồn vốn của công ty ...........................30 4.1.3. Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh .....................................................................................................32 4.2. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu của công ty..........................................35 4.2.1. Phân tích các tỷ số thanh khoản ..................................................................35 4.2.2. Phân tích các tỷ số hoạt động ......................................................................39 4.2.3. Phân tích tỷ số đòn cân nợ ..........................................................................44 4.2.4. Phân tích các tỷ số lợi nhuận .......................................................................49 4.3. Phân tích các hệ số đòn bẩy .............................................................................53 4.3.1. Phân tích đòn bảy tài chính .........................................................................53 4.3.2 Đòn bẩy hoạt động........................................................................................54 4.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty 54 4.4.1. Biện pháp tăng doanh thu ............................................................................54 4.4.2. Biện pháp giảm lượng hàng tồn kho ...........................................................55 4.4.3. Biện pháp giảm chi phí ................................................................................56 4.4.4. Cải thiện khả năng thanh toán .....................................................................57 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................58 vii 5.1. Kết Luận ............................................................................................................58 5.2. Kiến nghị ...........................................................................................................59 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................61 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACP Kỳ thu tiền bình quân BQ Bình quân CĐKT Cân đối kế toán CP Chi phí CPQL Chi phí quản lý CSH Chủ sỡ hữu DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DTBQ Doanh thu bình quân DTT Doanh thu thuần ĐVT Đơn vị tính EBIT Lợi nhuận trước thuế và lãi vay GVHB Giá vốn hàng bán KPT Khoản phải thu HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐTC Hoạt động tài chính HTK Hàng tồn kho LN Lợi nhuận LNG Lợi nhuận gộp NNH Nợ ngắn hạn NV Nguồn vốn NVCSH Nguồn vốn chủ sỡ hữu QLDN Quản lý doanh nghiệp TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSLĐ Tài sản lưu động TTTH Tính toán tổng hợp ix DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1. Cơ cấu lao động công ty qua hai năm 2010-2011.........................................13 Bảng 4.1. Biến Động Và Cơ Cấu Tài Sản Qua Các Năm .............................................29 Bảng 4.2. Biến Động Và Cơ Cấu Nguồn Vốn của công ty ...........................................31 Bảng 4.3. Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty ............33 Bảng 4.4. Các Tỷ Số Thanh Khoản Của Công Ty ........................................................35 Bảng 4.5. Vòng quay hàng tồn kho ( Ri).......................................................................39 Bảng 4.6. Kỳ Thu Tiền Bình Quân (ACP) ....................................................................40 Bảng 4.7. vòng quay các khoản phải thu .......................................................................41 Bảng 4.8. Hiệu Quả Sử Dụng Tài Sản...........................................................................42 Bảng 4.9. Tỷ Số Nợ Trên Tổng Tài Sản........................................................................44 Bảng 4.10. Tỷ Số Nợ Trên Vốn Chủ Sở Hữu (Rde) .....................................................45 Bảng 4.11. Khả Năng Thanh Toán Lãi Vay (Rt) ..........................................................48 Bảng 4.12. Các Tỷ Số Lợi Nhuận .................................................................................49 Bảng 4.13. Phân Tích Đòn Bẩy Tài Chính ....................................................................53 Bảng 4.14. phân tích đòn bảy hoạt động .......................................................................54 x DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức công ty ......................................................................................7 Hình 2.2. Sơ đồ tổ chức khoa Nike ID ............................................................................8 Hình 2.3. Qui trình sản xuất giày ..................................................................................10 Hình 4.1. Các Tỷ Số Thanh Khoản Của Công Ty ........................................................36 Hình 4.2. Tỷ Số Nợ Trên Tổng Tài Sản ........................................................................44 Hình 4.3. Tỷ Số Nợ Trên Vốn Chủ Sở Hữu ..................................................................46 Hình 4.4. Khả Năng Thanh Toán Lãi Vay ....................................................................48 Hình 4.5. So sánh Các Tỷ Số Lợi Nhuận qua các năm .................................................50 xi DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng Cân Đối Kế Toán Công Ty Cổ Phần Taekwang Vina 2009 Phụ lục 2: Bảng Cân Đối Kế Toán Công Ty Cổ Phần Taekwang Vina 2010 Phụ lục 3: Bảng Cân Đối Kế Toán Công Ty Cổ Phần Taekwang Vina 2011 Phụ lục 4: Bảng Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Taekwang Vina 2009 Phụ lục 5: Bảng Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Taekwang Vina 2010 Phụ lục 6: Bảng Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Taekwang Vina 2011 xii CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Xuất phát từ tình hình tài chính của doanh nghiệp là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Một doanh nghiệp có tình hình tài chính mạnh sẽ được đánh giá cao hơn một doanh nghiệp có tình hình tài chính yếu, để xem xét điểm mạnh hay yếu thì việc quan tâm đầu tiên là quản lý tài chính. Đặc biệt trong tình hình hiện nay doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường cần nhanh chóng đổi mới trong đó đổi mới về quản lý tài chính là vấn đề hàng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. Bởi lẽ để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt kết quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt được những tín hiệu của thị trường xác định đúng nhu cầu vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy doanh nghiệp cần phải nắm nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính. Chính vì điều đó, trong những năm gần đây công ty Taekwang Vina đã không ngừng đưa ra các phương án sản xuất kinh doanh, đổi mới quy trình sản xuất nhằm với mức độ hoạt động khá cao, nhằm đạt được những mục tiêu đưa ra ban đầu là đi đầu trong ngững công ty sản xuất y phục thể thao, và bước đầu có những cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên cũng không khác gì các doanh nghiệp trong ngành là một doanh nghiệp hoạt động trong sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thì công ty Taekwang Vina cũng không tránh khỏi những vấn đề cơ bản mà một doanh nghiệp phải đương đầu, đó là cuộc chạy đua giữa các doanh nghiệp với nhau đây là một trong những khó khăn hàng đầu mà công ty Taekwang Vina đặt lên hàng đầu và chính khó khăn này công ty không ngừng đưa ra các phương án tối ưu và cải tiến chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, song song giữa hai việc đó là tìm kiếm nguồn đầu vào hợp lý và nguồn đầu ra tốt đang là vấn đề khó khăn đối với công ty. Bởi lẽ trong tình hình hiện nay việc không ít các doanh nghiệp tham gia vào ngành đã gây trở ngại lớn cho việc cung ứng đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp. Mặt khác, sau khủng hoảng kinh tế 2008-2009 cũng giống như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khác công ty cũng hứng chịu không ít những khó khăn trong vấn đề tài chính và chính điều đó đã đặt ra câu hỏi công ty đã và sẽ làm thế nào để cải thiện tài chính của mình? Nhận thức được tầm quan trọng nêu trên nên trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần Taekwang Vina, nhờ có được sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn và các anh chị nhân viên văn phòng tài chính kế toán, ban quản lý của công ty, tôi đã chọn đề tài “ phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Taekwang Vina “. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích tài chính của công ty Taekwang Vina để thấy rõ tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất nhũng giải pháp, nhằm giúp công ty cải thiện tình hình tài chính và hoạt động có hiệu quả hơn. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể  Phân tích biến động Tài Sản và Nguồn Vốn của công ty;  Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;  Phân tích tình hình tài chính qua các tỷ số tài chính;  Từ những hạn chế, đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty; 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Về thời gian Số liệu được sử dụng phân tích giới hạn trong 3 năm 2009 – 2011. 1.3.2. Về không gian Khóa luận được tiến hành nghiên cứu tại công ty Cổ Phần Taekwang Vina. Địa chỉ: số 8 đường 9A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai. 2 1.4. Cấu trúc khóa luận Khóa luận gồm 5 chương : Chương 1. Mở Đầu: Đặt vấn đề, nêu ra lý do chọn đề tài, sự cần thiết, mục tiêu nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của luận văn. Chương 2. Tổng Quan: Giới thiệu tổng quát sự hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. Những thuận lợi và khó khăn của công ty. Bên cạnh đó còn giới thiệu sơ lược về tình hình lao động, vốn, và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chương 3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu: Trình bày các khái niệm là cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu. Việc trình bày đó sẽ giúp người đọc hiểu kỹ hơn khi đi đến chương tiếp theo. Từ đó, nêu ra phương pháp thu thập và xử lý số liệu được sử dụng trong khóa luận. Chương 4. Kết Quả và Thảo Luận: Tiến hành phân tích, tính toán các chỉ số cần thiết gắn với mục tiêu nghiên cứu theo các phương pháp trình bày ở trước. Chương 5. Kết Luận Và Kiến Nghị: Trình bày kết luận qua việc tính toán và phân tích đã thực hiện. Phần cuối của chương là kiến nghị đối với công ty và với nhà nước để vấn đề tài chính của công ty có hiệu quả hơn. 3 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 2.1. Giới thiệu chung 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển Nike và công ty Taekwang Vina a) Nike Công ty được thành lập vào ngày 25 tháng 1 năm 1964 bởi Bill Bowerman và Phillip Knight với cái tên ban đầu là Blue Ribbon Sports. Năm 1978, công ty đổi tên thành Nike. Inc.và cái tên đó vẫn được sử dụng cho đến bây giờ. Trụ sở chính của công ty được đặt tại Beaverton bang Oregon. Ý nghĩa của Nike theo tiếng Hy Lạp là Nik, tên của nữ thần chiến thắng trong thần thoại Hy Lạp. Logo Swoosh được thiết kế vào năm 1971 bởi Carolyn Davidson, Logo này được Davidson vẽ theo ý tưởng của người sáng lập công ty Phillip Knight tức là hướng tới một sự chuyển động không ngừng. Logo Swoosh được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1972 và kể từ đó cho đến nay thì Nike đã không ngừng phát triển để vươn lên vị trí số 1 trong lĩnh vực cung cấp đồ thể thao. Tính đến năm 2008, Nike đã có hơn 25.000 chi nhánh tại 160 quốc gia và có hơn 30.000 nhân viên trên khắp thế giới. Thể loại công ty: thương mại công cộng. Người sáng lập : William j.Bill Bowerman, Phillip Knight Sản phẩm : giày, y phục thể thao, dụng cụ và phụ kiện thể thao. Thu nhập : 18.627 tỉ đô ( 2011) Khẩu hiệu: just do it, biểu tượng : swoosh Nguồn : Trang chủ Nike b) Công ty cổ phần Taekwang Vina Tên giao dịch: Taekwang Vina Industrial Joint Stock Company. Địa chỉ : số 8 đường 9A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai. Ngày thành lập: 1/6/1995 Vốn điều lệ: 16.300.000 (USD) Lô gô : Thành tích : là 1 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng VNR500 do báo điện tử VN net và công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam công bố. Đạt danh hiệu là doanh nghiệp xuất nhập khẩu uy tín năm 2007 do bộ công thương cấp. 2.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty a) Tầm nhìn Là một trong những nhà sản xuất gia công giày hàng đầu thế giới, luôn nỗ lực hướng đến sự vượt trội trong sản xuất. b) Sứ mệnh 5 Đóng góp không ngừng vào sự lớn mạnh của tập đoàn Taekwang bằng việc mang lại những giá trị lớn nhất cho khách hàng Nike hay chính là người sử dụng sản phẩm của Nike. Đóng góp cho sự thịnh vượng và kinh tế của địa phương. Quan tâm đến phúc lợi của nhân viên và ổn định cuộc sống.. 2.1.3. Khoa Nike ID Nike ID viết tắt của Nike Individually Designed. Được thành lập ngày 1/2/2004. Khoa Nike ID được thành lập dưới sự yêu cầu của tập đoàn Nike. Đây là khoa có nhiệm vụ làm ra những đôi giày theo thiết kế màu sắc của khách hàng. Khách hàng sẽ vào trang Web NikeID.com, trên trang Web có sẵn những mã giày, khách hàng có thể tùy ý lựa chọn vật liệu màu sắc theo ý thích của mình rồi gửi đơn hàng cho Nike và Nike sẽ yêu cầu khoa ID sản xuất. Không giống như sự sản xuất hàng lọat ở các khoa xưởng khác chính vì vậy giày do khoa ID sản xuất ra đòi hỏi sự tỉ mỉ và đặc biệt với nhiều sắc mà khách hàng đã lựa chọn. Có lẽ bởi thế nên chất lượng và độ chuẩn xác về màu sắc rất cao và giá bán của giày ID cũng cao gấp 3 lần giày Nike sản xuất hàng lọat. Có thể nói Nike ID cũng chính là thương hiệu của Tập Đoàn Nike. Nguồn : Trang chủ Nike 2.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty 2.2.1. Sơ đồ tổ chức a) Công ty 6 Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức công ty Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Phòng Kế Toán Phòng Kinh Doanh Phòng Nhân Sự Phó Tổng Giám Đốc Phòng Xuất Nhập Khẩu Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Khoa NIKE ID Phòng Chất Lượng Phòng Đặt Vật Liệu Nguồn: Phòng nhân sự 7 b) Khoa Nike ID Hình 2.2. Sơ đồ tổ chức khoa Nike ID Trưởng Khoa Quản Lý Nhân Viên Tổ Trưởng Đội QC Nguồn : Phòng nhân sự -Chức năng các vị trí Trưởng khoa (1 người): Là người đứng đầu khoa ID chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề trong văn phòng, sản lượng sản xuất, chất lượng giày thành phẩm, lên kế hoạch sản xuất cho tháng tới. Ngoài ra báo cáo tiến độ làm việc của khoa cho phó tổng giám đốc sản xuất. Quản lý (3 người) : Trực tiếp hỗ trợ trưởng khoa trong sản lượng sản xuất cũng như giám sát tiến độ sản xuất và chất lượng. Điều phối nhân lực, phân công công việc, tổ chức đào tạo nghề cho công nhân mới vào làm. Nhân viên (6 người): Bao gồm 1 thư ký nhân sự là cầu nối công nhân với công đoàn thực hiện quyền lợi cho công nhân viên. Hai nhân viên đặt nguyên vật liệu 1 đặt nguyên liệu phần đế giày và 1 phụ trách đặt nguyên liệu phần mũ giày. Dựa theo dự báo số lượng, chi tiết màu sắc của khách hàng Nike và số lượng đặt hàng thực tế của tháng trước để đặt 8
- Xem thêm -