Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược và vật tư y tế kiên giang

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 162 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ------ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KIÊN GIANG Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. HỒ LÊ THU TRANG HÀ QUỐC VIỆT MSSV: 4093819 Lớp: Kế toán tổng hợp 1 Khóa: 35 Cần Thơ - 2013 GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG i SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang LỜI CẢM TẠ  Sau hơn ba năm học tập, tích góp kiến thức tại trường Đại học Cần Thơ được sự giảng dạy nhiệt tình của quý thầy cô, đồng thời sau khoảng thời gian thực tập thực tế tại công ty Cổ phần Dược Kiên Giang được sự tận tình hướng dẫn, chỉ dạy kinh nghiệm thực tế của các cô chú đang công tác tại công ty đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Ban lãnh đạo trường đại học Cần Thơ, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh cùng quý thầy cô đã tạo điều kiện cho em được học tập, rèn luyện, tận tình giảng dạy, cung cấp kiến thức cho em trong suốt thời gian qua. Cảm ơn cô Hồ Lê Thu Trang-giáo viên hướng dẫn trực tiếp đã hướng dẫn, chỉ dạy, giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báo cho em để em có thể hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này. Cảm ơn các cô chú đang công tác tại công ty Cổ phần Dược Kiên Giang đã cung cấp số liệu, hướng dẫn nhiệt tình những kinh nghiệm thực tế cho em trong suốt thời gian qua. Với thời gian thực tập gấp rút và còn nhiều bỡ ngỡ trong hoạt động nghiên cứu khoa học do vậy không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy (cô) về luận văn tốt nghiệp này và đây sẽ là kinh nghiệm quý giá giúp em bổ sung, củng cố kiến thức để có thể hoàn thiện tốt hơn kiến thức bản thân và ứng dụng trong thực tiển. Em xin kính chúc các thầy cô trong ban lãnh đạo trường, ban chủ nhiệm khoa, quý thầy cô cùng các cô, chú đang làm việc tại công ty Cổ phần Dược Kiên Giang nhiều sức khỏe và công tác tốt. Ngày … tháng … năm …. Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) HÀ QUỐC VIỆT GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG ii SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …. tháng …. năm …. Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) HÀ QUỐC VIỆT GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG iii SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày …. tháng …. năm … Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG iv SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ và tên người nhận xét: …………………………………Học vị: ………… Chuyên ngành: ………………………………………………………………… Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hướng dẫn Cơ quan công tác: ……………………………………………………… Tên sinh viên: Hà Quốc Việt MSSV: 4093819 Lớp: Kế toán tổng hợp 1 K35 Tên đề tài: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang Cơ sở đào tạo: Khoa Kinh tế-QTKD, Đại học Cần Thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2. Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 6. Các nhận xét khác: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG v SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa, …) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày …. . tháng …. Năm 2013 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG vi SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ và tên người nhận xét:……………………………………. …Học vị:……… Chuyên ngành: …………………………………………………………………… Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ phản biện Cơ quan công tác: ……………………………………………………………… Tên sinh viên: Hà Quốc Việt MSSV: 4093819 Lớp: Kế toán tổng hợp 1 K35 Tên đề tài: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang Cơ sở đào tạo: Khoa Kinh tế-QTKD, Đại học Cần Thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2. Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 6. Các nhận xét khác: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG vii SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa, …) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày …. . tháng …. Năm 2013 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG viii SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 ..................................................................................................................... 1 GIỚI THIỆU ................................................................................................................... 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ...........................................................................2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...........................................................................2 1.4.1. Không gian nghiên cứu .........................................................................2 1.4.2. Thời gian nghiên cứu.............................................................................2 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................2 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ............................................................................3 CHƯƠNG 2 ..................................................................................................................... 4 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................ 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................4 2.1.1. Những lý luận chung về tài chính doanh nghiệp[Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào, 2004] ...............................................................................................4 2.1.2. Những lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp [Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ, 2000] .........................................................................8 2.1.3. Các tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính [Nguyễn Tấn Bình, 2004] ..............................................................................................................11 2.1.4. Nội dung phân tích tài chính [Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ, 2000] .......................................................................................................................14 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................................24 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ..............................................................24 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu [Quảng Thị Huyền Trân, 2010] .........24 CHƯƠNG 3 ................................................................................................................... 27 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIÊN GIANG ................................. 27 3.1. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIÊN GIANG ..................27 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .......................................................27 GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG ix SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang 3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty .................................28 3.1.3. Cơ cấu tổ chức .....................................................................................29 3.1.4. Công tác tổ chức kế toán tại công ty ...................................................31 3.2. KHÁI QUÁT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ......... 32 3.2.1. Các khoản doanh thu: ..........................................................................32 3.2.2. Các khoản chi phí phát sinh: ...............................................................33 3.2.3. Lợi nhuận sau thuế: .............................................................................35 3.3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY .....................................36 3.3.1. Thuận lợi .............................................................................................36 3.3.2. Khó khăn .............................................................................................36 CHƯƠNG 4 ................................................................................................................... 39 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ................................................................... 39 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIÊN GIANG ................................................. 39 4.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ........................................................................................39 4.1.1. Phân tích khái quát tình hình Tài sản, Nguồn vốn qua 3 năm ............39 4.1.2. Phân tích kết cấu và tình hình biến động của Tài sản và Nguồn vốn .41 4.1.3. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn ..................46 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ..............................................................................................................52 4.2.1. Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán .....................................................52 4.2.2. Nhóm chỉ tiêu hoạt động .....................................................................54 4.2.3. Các tỷ số quản trị nợ ............................................................................60 4.2.4. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận ......................................................................64 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA SƠ ĐỒ DUPONT ...........................................................................................................................68 CHƯƠNG 5 ................................................................................................................... 71 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ............. 71 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIÊN GIANG ................................................. 71 5.1. TỒN TẠI ....................................................................................................71 5. 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ...............................................................................72 CHƯƠNG 6 ................................................................................................................... 75 GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG x SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................... 75 6.1. KẾT LUẬN ................................................................................................75 6. 2. KIẾN NGHỊ ..............................................................................................76 6. 2. 1. Đối với cơ quan quản lý ....................................................................76 6. 2. 2. Đối với lãnh đạo công ty ...................................................................76 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 78 GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG xi SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2010-2012 ...................................................................................... 37 Bảng 4. MỐI QUAN HỆ CÂN ĐỐI GIỮA TÀI SẢN VÀ ..................................... 46 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU ................................................................................... 46 Bảng 2. BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN QUA 3 NĂM 2010 - 2012 ......................................................................................................................................... 47 Bảng 3. BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN QUA 3 NĂM 2010 2012 ................................................................................................................................ 48 Bảng 5. MỐI QUAN HỆ CÂN ĐỐI GIỮA TÀI SẢN DÀI HẠN VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ NỢ DÀI HẠN .................................................................. 49 Bảng 6. MỐI QUAN HỆ CÂN ĐỐI GIỮA VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ VỐN KHÔNG BỊ CHIẾM DỤNG ....................................................................................... 50 Bảng 7. MỐI QUAN HỆ CÂN ĐỐI GIỮA VỐN CHỦ SỞ HỮU, VỐN VAY VÀ VỐN KHÔNG BỊ CHIẾM DỤNG ..................................................................... 51 Bảng 8. BẢNG SO SÁNH CÁC TỶ SỐ THANH KHOẢN QUA 3 NĂM 2010 2012 ................................................................................................................................ 55 Bảng 9. BẢNG SO SÁNH CÁC TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG QUA 3 NĂM 2010 2012 ................................................................................................................................ 59 Bảng 10. BẢNG SO SÁNH CÁC TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ QUA 3 NĂM 2010 2012 ................................................................................................................................ 63 Bảng 11. BẢNG SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI QUA 3 NĂM 2010 2012 ................................................................................................................................ 67 GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG xii SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY .......................................................... 29 Hình 2. SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY .......................................................... 31 Hình 3. PHÂN TÍCH DUPONT ..................................................................................... 70 GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG xiii SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó có mặt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu tạo vốn trong doanh nghiệp đến khâu phân phối tiền lãi thu được từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ của hoạt động tài chính là phải huy động đủ vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời phải quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách, chế độ quy định về tài chính tín dụng của Nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, tình hình tài chính của doanh nghiệp là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm nhất là những người quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính là một việc làm vô cùng cần thiết. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm đánh giá được đầy đủ, chính xác tình hình tổ chức, phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp, vạch rõ khả năng tiềm tàng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Thông qua việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn, đề xuất các biện pháp cần thiết và có hiệu quả để khai thác tới mức cao nhất những khả năng tiềm tàng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh. Tài liệu dùng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp chủ yếu dựa vào các số liệu trên báo cáo tài chính được lập theo định kỳ trong đó bảng cân đối kế toán được sử dụng nhiều nhất trong việc phân tích vì nó phản ánh khá đâỳ đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả của việc phân tích tình hình tài chính cho ta biết thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm phân tích. Thấy được những vai trò và ảnh hưởng quan trọng của hoạt động phân tích tài chính đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, em đã chọn “ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Dược Kiên Giang” làm đề tài nghiên cứu của mình nhằm tìm hiểu những hoạt động tài chính của công ty cũng như đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG 1 SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích tình hình tài chính để đánh giá được hiện trạng tài chính, khả năng thanh toán và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Đánh giá khái quát tinh hình tài chính tại Công ty cổ phần Dược Kiên Giang thông qua các số liệu trên báo cáo tài chinh gồm bảng Cân đối kế toán, bảng Báo cáo kết quả hoạt đông kinnh doanh. - Mục tiêu 2: Phân tích các chỉ tiêu và các chỉ số tài chính chủ yếu tại công ty về khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn, cơ cấu tài chính và lợi nhuận của công ty. - Mục tiêu 3: Trên cơ sở đánh giá về tình hình tài chính của công ty, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, đề xuất những giải pháp cụ thể về những gì liên quan đến tài chính công ty để giúp công ty phát huy mặt mạnh và hạn chế yếu kém. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để phục vụ tốt cho việc phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ phần Dược Kiên Giang, em đưa ra một số câu hỏi nghiên cứu như sau: - Tình hình tài chính của công ty qua các năm như thế nào? - Thông qua các chỉ tiêu tài chính thì tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm như thế nào? - Giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính cho công ty? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian nghiên cứu Đề tài được thực hiện tại công ty Cổ phần Dược Kiên Giang. 1.4.2. Thời gian nghiên cứu - Luận văn này được thực hiện trong thời gian thực tập từ 28/01/2013 đến 01/04/2013. - Số liệu sử dụng trong luận văn là số liệu thực tế của công ty từ năm 2010 năm 2012. 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu - Đề tài phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Kiên Giang. GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG 2 SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Luận văn tốt nghiệp của sinh viên Tạ Thị Thùy Liên với đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ”. Nội dung chính là: Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty, phân tích được hiệu quả hoạt động của công ty, từ đó đua ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát huy những mặt tích cực , triệt để khai thác năng lực tiềm tàng của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng kinh doanh. Luận văn tốt nghiệp của sinh viên Trần Thị Thắm: “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty xăng dầu Vĩnh Long”. Trong đề tài tác giả đã tiến hành phân tích cấu trúc và hiệu quả sứ dụng vốn của công ty, tình hình và khả năng thanh toán cũng như khả năng sinnh lợi của công ty để từ đó đưa ra nhận xét và giải pháp khắc phục những khó khăn về tình hình tài chính mà công ty đang gặp phải nhằm góp phần giúp công ty phát triển hoàn thiện hơn. Luận văn tốt nghiệp của sinh viên Quảng Thị Huyền Trân: “Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thủy Anh” với nội dung: Phân tích tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty qua bảng Cân đối kế toán, phân tích xu hướng hoạt động kinh doanh của công ty qua bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua tỷ số tài chính để tìm ra những tồn tại và nguyên nhân, đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại và nâng cao khả năng tài chính của công ty. Luận văn tốt nghiệp của sinh viên Khưu Nguyệt Trinh: “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Liên doanh may Hồng Việt – Trà Vinh” với nội dung: Phân tích khái quát bảng Cân đối kế toán và bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình tài chính qua các tỷ số tài chính và phương trình Dupont để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính của công ty. GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG 3 SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Những lý luận chung về tài chính doanh nghiệp[Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào, 2004] 2.1.1.1. Khái niệm Tài chính là một phạm trù kinh tế mang tính lịch sử. Trong quá trình phát triển của mình, tài chính thể hiện sự tồn tại ở nhiều hình thái khác nhau: tài chính Nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tài chính dân cư-xã hội, tài chính trung gian. Các bộ phận tài chính này trong một quốc gia kết hợp lại hoạt động trong môi trường chung đã tạo nên hệ thống tài chính quốc gia. Tài chính doanh nghiệp, nếu đứng trên góc độ hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp thì nó là các quỹ bằng tiền của doanh nghiệp. Còn đứng trên góc độ tổng thể hệ thống tài chính thì nó là một khâu cơ sở của hệ thống tài chính, là hệ thống các mối liên hệ kinh tế gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tại doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và góp phần tích lũy vốn cho Nhà nước. Các mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp gồm:  Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước: thể hiện qua việc doanh nghiệp phải nộp thuế, phí, lệ phí, và các khoản khác cho nhà nước…Ngược lại, nhà nước sẽ cấp phát vốn, cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.  Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường, gồm: thị trường hàng hóa, thị trường tài chính, thị trường lao động… - Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính: Quan hệ này được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn tài trợ. Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp có thể vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, có thể phát hành cổ phiếu và trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn. Ngược lại, doanh nghiệp phải trả lãi vay và vốn vay, trả lãi cổ phần cho các nhà tài trợ. Doanh nghiệp cũng có thể gửi tiền vào ngân hàng, đầu tư chứng khoán bằng số tiền tạm ứng chưa sử dụng. GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG 4 SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang Quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác: Trong nền kinh tế, - doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp khác trên thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị trường sức lao động. Đây là những thị trường mà tại đó doanh nghiệp tiến hành mua sắm máy móc thiết bị, nhà xưởng, tìm kiếm lao động…Điều quan trọng là thông qua thị trường, doanh nghiệp có thể xác định nhu cầu hàng hóa và dịch vụ cần thiết cung ứng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thi thỏa mãn nhu cầu của thị trường.  Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp: Đây là quan hệ giữa các bộ phận sản xuất kinh doanh, giữa các cổ đông và nhà quản lý, giữa cổ đông và chủ nợ, giữa quyền sở hữu vốn và quyền sử dụng vốn. Các mối quan hệ này được thể hiện thông qua hàng loạt các chính sách của doanh nghiệp như: chính sách phân phối thu nhập, chính sách đầu tư, chính sách về cơ cấu vốn và chi phí vốn…Ngoài ra, nó còn là quan hệ trả lương, trả công, trợ cấp, thưởng, phạt vật chất…đối với người lao động, quan hệ thanh toán giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp… 2.1.1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp Bản chất của tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thái giá trị, phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính được thể hiện qua quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. 2.1.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng như sau:  Đảm bảo huy động đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp. Vai trò này thể hiện qua việc lựa chọn phương pháp, hình thức huy động vốn thích hợp đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp được nhịp nhàng, liên tục với chi phí vốn thấp nhất.  Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả. Thể hiện qua việc đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư tối ưu, bố trí cơ cấu vốn hợp lý, sử dụng các biện pháp để tăng nhanh vòng quay vốn nhằm tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn, tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG 5 SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang  Là đoàn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh. Vai trò này thể hiện qua việc tạo ra sức mua hợp lý để thu hút vốn đầu tư, lao động, vật tư, dịch vụ. Đồng thời, xác định giá bán hợp lý khi tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ và thông qua hoạt động phân phối thu nhập của doanh nghiệp, phân phối quỹ khen thưởng, quỹ lương, thực hiện các hợp đồng kinh tế.  Tài chính doanh nghiệp là công cụ giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng những quyết định tài chính của chủ sở hữu và chủ thể kinh doanh, phát hiện kịp thời những vướng mắc tồn tại từ đó có những quyết định điều chỉnh nhằm đạt tới mục tiêu đã định. 2.1.1.4. Chức năng của tài chính doanh nghiệp a. Chức năng huy động và phân phối nguồn vốn Nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều phải có vốn. Vốn là điều kiện không thể thiếu được để thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh cuả doanh nghiệp. Vốn này được tạo lập từ nhiều nguồn như: vốn chủ sở hữu (vốn tự có), vay ngân hàng, vay trong dân chúng (bằng cách phát hành trái phiếu) , mua hàng trả chậm…Nhằm thực hiên chức năng nói trên, trước hết doanh nghiệp phải dự toán nhu cầu vốn, tiếp đến cần lựa chọn nguồn vốn phù hợp, một loạt vấn đề cần được giải quyết như: nên huy động vốn từ chủ sở hữu hay nên vay ? Cơ cấu giữa nợ và vốn chủ sở hữu (vốn tự có) thế nào là tốt nhất ? Nếu vay thì nên phát hành trái phiếu hay vay ở các tổ chức tín dụng hay sử dụng phương thức tín dụng thuê mua ? thời hạn và lãi suất vay ?. . .  Đối với nguồn chủ sở hữu của doanh nghiệp: khi doanh nghiệp được thành lập bao giờ chủ doanh nghiệp cũng phải đầu tư một số vốn nhất định để doanh nghiệp thực hiện sản xuất kinh doanh phù hợp với quy mô và ngành nghề.  Đối với nguồn vốn tín dụng ngân hàng: là nguồn vốn vay ngân hàng. Đây là nguồn vốn quan trọng không chỉ đối với sự phát triển của doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với nền kinh tế. Quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự phát triển của các hoạt động trong hệ thống ngân hàng nhất là ngân hàng thương mại. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng có rất nhiều ngân hàng và chi phí sử dụng vốn (lãi suất) …doanh nghiệp bị phụ thuộc vào chính sách cho vay của ngân hàng. GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG 6 SVTH: HÀ QUỐC VIỆT Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Kiên Giang  Đối với nguồn vốn phát hành cổ phiếu: là một kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp, công ty. Đối với các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, việc huy động vốn cổ phiếu là nguồn huy động chính thông qua thị trường chứng khoán. Có thể nói hình thức huy động này không giới hạn về số lượng vốn huy động cũng như thời gian sử dụng số vốn này là vô hạn.  Đối với nguồn vốn phát hành trái phiếu công ty: một trong những vấn đề cần quan tâm trước khi lựa chọn hình thức sử dụng vốn này là lựa chọn sử dụng loại trái phiếu nào cho phù hợp với điều kiện cụ thể của công ty và tình hình trên thị trường tài chính như: chi phí trả lãi, cách trả lãi, khả năng lưu hành, tính hấp dẫn của trái phiếu, lãi suất bình quân trên thị trường…  Đối với nguồn vốn nội bộ: là nguồn vốn được để lại từ lợi nhuận trong quá trình doanh nghiệp phân phối thu nhập. Việc tài trợ bằng nguồn vốn nội bộ sẽ phát huy được nguồn lực nội tại của chính doanh nghiệp, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài và thường được coi là chính sách tài chính quan trọng đối với một số công ty nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng trong quá trình hoạt động. Như vậy, có thể nói chức năng huy động và phân phối nguồn vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh là chức năng quan trọng hàng đầu đối với doanh nghiệp. Thực hiện tốt chức năng này không chỉ đảm bảo cho hoạt động doanh nghiệp được ổn định và liên tục mà nó còn liên quan tới sự phát triển và tồn tại của doanh nghiệp. b. Chức năng phân phối Chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp diễn ra trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp nhưng được biểu hiện tập trung ở việc phân phối thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp. Quá trình phân phối này được thực hiện theo trình tự chung như sau: Sau khi kết thúc một chu kỳ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thu được các khoản tiền về cung cấp sản phẩm hàng hóa-dịch vụ…gọi là thu nhập của doanh nghiệp. Để tiếp tục quá trình tái sản xuất, một phần thu nhập của doanh nghiệp được phân phối để bù đắp các yếu tố vật chất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh như: khấu hao máy móc, thiết bị, chi phí về đối tượng lao động, chi phí tiền lương và những chi phí khác mà doanh nghiệp đã bỏ ra… GVHD: ThS. HỒ LÊ THU TRANG 7 SVTH: HÀ QUỐC VIỆT
- Xem thêm -