Tài liệu Phân tích tình hình tài chính của công ty tnhh thương mại và xây dựng hùng sơn

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 127 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA- KHOA KINH TẾ ---------ddd--------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÙNG SƠN SINH VIÊN TH : TÀO THỊ HỢP MSSV : 10011323 Lớp : CDTD12TH Giảng viên HD : TH.S. LÊ ĐỨC THIỆN Thanh Hóa, tháng 03 năm 2013 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là bài báo cáo do chính bản thân em làm, không sao chép dưới bất cứ hình thức nào, những số liệu trong bài là do em thu thập được tại Công ty TNHH Thương Mại và xây dựng Hùng Sơn trong quá trình thực tập. Những lời cam đoan ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót em xin chịu hoàn toan trách nhiệm trước nhà trường. Thanh Hóa, ngày 15 tháng 03 năm 2013 SINH VIÊN TÀO THỊ HỢP Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang i Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian rèn luyện và học tập tại trường Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh cùng với sự giảng dạy tận tình của các giảng viên khoa kinh tế.Em đã cố gắng tiếp thu và học hỏi được rất nhiều kiến thức.Để cũng cố thêm bài giảng và những gì đã được thầy cô chỉ dạy, đi sâu vào thực tế .Em đã được nhà trường giới thiệu vào thực tập tại quý công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Hùng Sơn.Em đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ của công ty. Từ Ban Giám Đốc, phòng kế toán tài vụ và các phòng ban khác trong công ty đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện cho em được tiếp xúc thực tế với tình hình tài chính của công ty .Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đó, em xin gửi lời cảm ơn đến: Ban Giám Đốc cùng toàn thể Cán Bộ Nhân viên của công ty TNHH Thưong Mại và Xây Dựng Hùng Sơn đã hết sức tạo điều kiện cho em được thực tập tại công ty.Đặc biệt là cô Lê Thị Kiều Liên phòng kế toán tài vụ đã nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian qua, cung cấp tài liệu để em hoàn thành tốt đề tài này. Giảng Viên hướng dẫn Th.S LÊ ĐỨC THIỆN đã tận tình hướng dẫn và góp ý kiến quý báu giúp em hoàn thiện tốt hơn đề tài này. Quý thầy cô trong Khoa kinh tế cùng thầy cô trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã giảng dạy tại trường. Tuy đề tài đã hoàn thành, song do kiến thức và kinh nghiệm chưa nhiều nên không thể tránh khỏi những thiếu Sót.Nên em rất mong nhận được sự giúp đỡ, ý kiến từ Ban Giám Đốc và quý thầy cô để bài làm cảu em được hoàn thiện hơn Em xin chân thành cảm ơn ! Thanh Hóa, ngày 16 tháng 03 năm 2013 Sinh viên thực hiện Tào Thị Hợp Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang ii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Thanh hóa, ngày tháng 3 năm 2013 T/M ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Ký tên và đóng dấu ) Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang iii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Thanh hóa, ngày tháng 3 năm 2013 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang iv Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 1 TNHHN Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 BCĐKT Bảng Cân Đối Kế Toán 3 BCKQHĐKD Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh 4 BCLCTT 5 TMBCTC Thuyết Doanh Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Minh Báo Cáo Tài Chính Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang v Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty....................................................... DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng tài sản và tổng nguồn vốn trong 3 năm...................................... Bảng 2.2: Tài sản ngắn hạn qua 3 năm (2010-2012)........................................... Bảng 2.3: Tài sản dài hạn.................................................................................... Bảng 2.4 :Nợ phải trả qua 3 năm (2010-2012).................................................... Bảng 2.5 : Vốn chủ sở hữu của công ty trong 3 năm qua................................... Bảng 2.6: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 3 năm....................... Bảng 2.7: Doanh thu từ hoạt động tài chính........................................................ Bảng 2.8: Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và nguồn vốn..................................... Bảng 2.9: Tỷ số nợ.............................................................................................. Bảng 2.10: Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt............................................. Bảng 2.11: Khả năng thanh toán hiện thời.......................................................... Bảng 2.12: Phân tích khả năng thanh toán nhanh............................................... Bảng 2.14: Vòng quay các khoản phải thu.......................................................... Bảng 2.15 : Vòng quay tài sản cố định................................................................ Bảng 2.16: Vòng quay tổng tài sản..................................................................... Bảng 2.17: Vòng quay vốn chủ sở hữu............................................................... DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.2: Tài sản ngắn hạn trong 3 năm (2010 – 2012)................................. Biểu đồ 2.3: Tài sản dài hạn trong 3 năm (2010 – 2012).................................... Biểu đồ 2.4: Nợ phải trả trong 3 năm 2010-2012................................................ Biểu đồ 2.5: Vốn chủ sở hữu của công ty trong 3 năm qua................................ Biểu đồ 2.6: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 3 năm................... Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang vi Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện Biểu đồ 2.7: Doanh thu từ hoạt động tài chính.................................................... Biểu đồ 2.8: Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và nguồn vốn................................. Biểu đồ 2.9: Tỷ số nợ.......................................................................................... Biểu đồ 2.10: Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt.......................................... Biểu đồ 2.11: Khả năng thanh toán hiện thời...................................................... Biểu đồ 2.12: Khả năng thanh toán nhanh.......................................................... Bảng 2.13 : Vòng quay hàng tồn kho.................................................................. Biểu đồ 2.13 : Vòng quay hàng tồn kho trong ba năm 2010,2011,2012 ............................................................................................................................. Biểu đồ 2.14: Vòng quay các khoản phải thu...................................................... Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang vii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN................................................................................................... LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ........................................................... NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN................................................ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ.................................................................... MỤC LỤC ......................................................................................................... LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................... 1: Lý do chọn đề tài :.............................................................................. 2: Mục đích nghiên cứu: ......................................................................... 3: Đối tượng nghiên cứu: ........................................................................ 4: Phương pháp nghiên cứu:................................................................... 5: Phạm vi nghiên cứu :.......................................................................... 6: Bố cục đề tài : ..................................................................................... PHẦN NỘI DUNG ............................................................................................... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY............................................................................................................ 1.1: Khái quát về phân tích báo cáo tài chính : ...................................... 1.1.1: Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính : ............................... 1.1.2: Vai trò và mục tiêu của phân tich báo cáo tài chính :............... 1.1.2.1:Vai trò của phân tích báo cáo tài chính............................... 1.1.2.2: Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính:.......................... 1.2: Cơ sở phân tích báo cáo tài chính:.................................................. 1.2.1: Tài liệu sử dụng: ....................................................................... 1.2.1.1: Bảng cân đối kế toán: ......................................................... 1.2.1.2: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ..................... Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang viii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện 1.2.1.3: Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ ........................................ 1.2.1.4: Bảng thuyết minh báo cáo tài chính ................................... 1.2.1.5: Phương pháp phân tích :................................................... 1.2.2: Phân tích khái quát báo cáo tài chính....................................... 1.2.2.1: Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán........................... 1.2.2.2:Phân tích khái quát bảng kết quả hoạt động kinh doanh................................................................................................. 1.2.2.3: Phân tích báo cáo tài chính qua các tỷ số ........................... CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010-2012........................................................................................................... 2.1. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập:........................................ 2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty : .............................. 2.3. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty : ............................ 2.3.1. Chức năng : ............................................................................. 2.3.2. Lĩnh vực hoạt động : ............................................................... 2.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty : ............................................ 2.4.1. sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty : .......................................... 2.4.2: Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban : ............................ 2.5. Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Hùng Sơn: ......................................................................... 2.5.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty :.............. 13 2.5.1.1. Mối quan hệ giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn :.............. 13 2.5.1.2: Phân tích các chỉ tiêu tác động đến tổng tài sản :................ 16 2.5.1.3: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn :................................................................................................................ Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang ix Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện 2.5.2. Phân tích sự biến động của kết quả hoạt động kinh doanh của công ty: ...................................................................................... 2.5.3: Phân tích các tỷ số tài chính tại công ty :............................... 2.5.3.1: Phân tích khả năng thanh toán của công ty : ................... 2.5.3.2: Phân tích hiệu quả hoạt động và quay vòng vốn của công ty : ............................................................................................ CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÙNG SƠN........................................................................................................ 3.1. Mục tiêu trong tương lai của công ty :.......................................... 3.1.1. Ngắn hạn: ................................................................................ 3.1.2. Dài hạn : .................................................................................. 3.2 Một số kiến nghị về vấn đề tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty : ................................................................................... KẾT LUẬN ........................................................................................................ TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang x Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang xi Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện LỜI MỞ ĐẦU 1: Lý do chọn đề tài Trong công cuộc đổi mới đất nước, trong nền kinh tế thị trường, sự hội nhập kinh tế quốc tế môi trường kinh doanh ở bất kỳ ngành nghề nào cũng ngày càng quyết liệt. Mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp đều tự tìm cho mình một hướng đi, một chiến lược phát triển riêng. Song cho dù doanh nghiệp chọn cho mình hướng đi nào thì mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp vẫn là nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế.Vậy gánh nặng đặt lên vai các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư là làm sao cho doanh nghiệp của mình cạnh tranh được với sự gay gắt của thương trường.Họ phải cân nhắc kĩ lưỡng hơn khi quyết định đầu tư vào một kênh kinh doanh nào đó.Vậy để làm được điều này các nhà đầu tư ngoài việc bỏ vốn ra còn phải tìm hiểu và đưa ra các giải pháp chiến lược chính sách đưa công ty đến thành công. Ngoài ra còn phải nắm bắt được dòng tiền của mình lưu chuyển ra sao, tình hình tài chính của doanh nghiệp như thế nào. Vì vậy các nhà đầu tư, các doanh nghiệp phải có một đội ngũ để giúp họ phân tích tình hình tài chính một cách đúng đắn và đầy đủ. Để họ có thể tìm ra những hướng đi, những quyết định gđầu tư đúng đắn mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hùng Sơn em đã nhận thấy rằng việc nắm rõ tình hình tài chính của công ty mình là một việc vô cùng cần thiết.Do đó em đã quyết định chọn đề tài : “Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Hùng Sơn” để làm đề tài thực tập của mình. 2: Mục đích chọn đề tài Em thực hiện đề tài này với mục đích nghiên cứu về tình hình tài chính của công ty TNHH thương mại và xây dựng Hùng Sơn thông qua các báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những giải pháp thích hợp để nâng cao hơn nữa hoạt động của công ty. 3: Đối tượng nghiên cứu Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện Tình hình tài chính của công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Hùng Sơn, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 4: Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu về đề tài đã chọn em đã sử dụng một số phương pháp khoa học như: Phương pháp khảo sát thực tế Phương pháp tổng hợp Phương pháp so sánh Phân tích báo cáo tài chính 5: Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn trong phạm vi hoạt động tài chính tại công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Hùng Sơn thông qua các số liệu thống kê trong bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và 2012 6: Bố cục đề tài Đề tài có bố cục gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về tình hình tài chính của công ty Chương 2: Tình hình tài chính của công ty giai đoạn năm 2010-2012 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Hùng Sơn Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 1.1: KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH : 1.1.1: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Báo cáo tài chính là báo cáo một cách tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện về tình hình tài sản,nguồn vốn,công nợ,tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Báo cáo tài chính còn phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo tài chính của doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài chính là quá trình thu thập thông tin, xem xét, đối chiếu. so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và quá khứ của công ty, giữa đơn vị và chỉ tiêu bình quân ngành. Để từ đó có thể xác định được thực trạng tài chính và tiên đoán cho tương lai về xu hướng tiềm năng kinh tế của công ty nhằm xác lập một giải pháp kinh tế, điều hành, quản lý khai thác có hiệu quả, để được lợi nhuận như mong muốn. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả những việc tương tự đều nhằm vào tương laic ho kết quả cao nhất.Do đó, người ta sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra đánh giá có căn cứ về tình hình tài chính trong tương lai của công ty, dựa trên phân tích tình hình tài chính trong quá khứ, hiện tai và đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng của những sự cố kinh tế trong tương lai. Xuất phát từ yêu cầu cần thiết trên, hệ thống báo cáo tài chính ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 do Bộ tài chính ban hành quy Định chế độ kế toán tài chính định kỳ bắt buộc doanh nghiệp phải lập và nộp, kèm theo các văn bản, thông tư, chuẫn mực bổ sung đến Thông tư Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện 20/2006/TT-BTC, Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006. Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm : Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DNN Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN 1.1.2: VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU CỦA PHÂN TICH BÁO CÁO TÀI CHÍNH : 1.1.2.1:Vai trò của phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo cáo tài chính có vai trò vô cùng quan trọng đối với chủ sở hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo của công ty.Nó giúp cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính của doanh nghiệp mà họ đang quan tâm. Để họ có những quyết định đúng đắn trong tương lai để đạt để đạt hiệu quả cao nhất vói tình hình thực tế của doanh nghiệp. Đánh giá đúng đắn thực trạng của công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài sản,mật độ, hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản hiện có, tìm ra sự tồn tại và nguyên nhân của sự tồn tại đó để có biện pháp phù hợp trong kỳ dự toán. Để có những chính sách điều chỉnh thích hợp nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đã đặt ra Cung cấp thông tin về tình hình huy động vốn, chính sách vay nợ, mật độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính với mục đích làm gia tăng lợi nhuận trong tương lai. Kết quả phân tích tài chính phục vụ cho những mục đích khác nhau của nhiều đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính. 1.1.2.2: Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính: Thứ nhất, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính là nhằm để “hiểu được các con số “ hoặc để “nắm chắc các con số”, tức là sử dụng các công cụ phân tích tài chính như phương tiện hổ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong báo cáo. Như vậy, người ta có thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau nhằm Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện để miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu ban đầu. Thứ hai, do sự định hướng của các công tác phân tich tài chính nhằm vào việc ra quyết định, một mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai 1.2: CƠ SỞ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 1.2.1: TÀI LIỆU SỬ DỤNG: 1.2.1.1: Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán (BCĐKT)là một phương pháp kế toán.là một báo cáo tài chính chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình toàn bộ tài sản và nguồn vốn hình thành nên tài sản hiện có của doanh nghiệp tại một thồi điểm nhất định 1.2.1.2: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BBCKQHĐKD) là báo cáo tài chính phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh cũng như tình hình thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ như doanh ngiệp đối với nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí vv….trong một kỳ báo cáo. 1.2.1.3: Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) là báo cáo tài chính phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.Thông tin phản ánh trong bảng cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin có cơ sở để đánh giá khả năng tạo ra tiền và sử dụng những khoản tiền đã tạo ra trong các hoạt động của doanh nghiệp. 1.2.1.4: Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Thuyết minh báo cáo tài chính (TMBCTC) là một báo cáo tổng hợp được sử dụng để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác chưa trình bày rõ ràng, ci tiết và cụ thể được. 1.2.1.5: Phương pháp phân tích : Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện Đối với công ty khi áp dụng các phương pháp phân tích báo cáo tài chính chủ yếu tập chung vào các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính. Vì vậy việc phân tích thường áp dụng những phương pháp sau : Phương pháp so sánh để đánh giá một cách tổng quan Đánh giá so sánh các tỷ lệ tài chính khi đã phân tích, chỉ ra sự biến động của tỷ số theo thời gian → Tóm lại, phương pháp phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị đưa ra các quyết định phù hợp hơn trong quản lý của mình và cũng hoàn toàn tương tự vói việc quản trị các công ty Các chỉ tiêu dung trong phân tích báo cáo tài chính : Phân tích tình hình tài sản nguồn vốn Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Phân tích các chỉ số tài chính 1.2.2: PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.2.2.1: Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán Là phân tích sự biến động của tài sản, nguồn vốn.Bên cạnh đó phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản và nguồn vốn.Từ đó đưa ra những biện pháp để cân đối tài sản và nguồn vốn, đảm bảo kinh doanh hiệu quả. 1.2.2.2:Phân tích khái quát bảng kết quả hoạt động kinh doanh Là phân tích các nhân tố như :doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần, lợi nhuận trước thuế, sau thuế qua các năm.Từ đó đưa ra những nhận xét chung đông thời tìm ra phương pháp hoạt động hiệu quả 1.2.2.3: Phân tích báo cáo tài chính qua các tỷ số * Các khoản phải thu Là quá trình so sánh các khoản mục đầu năm và các khoản mục cuối năm từ đó đánh giá tình hình tài chính của công ty Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện Công thức : Tỷ lệ giữa các khoản phải = thu và nguồn vốn *Các khoản phải trả Các khoản phải thu Tổng nguồn vốn Phân tích các khoản phải trả là quá trình so sánh các khoản nợ phải trả với tổng nguồn vốn của công ty, So sánh các khoản đầu năm cuối năm, để thấy được mức độ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty Công thức : Tỷ số nợ Tổng nợ phải trả Tổng nguồn vốn = * Khả năng thanh toán của công ty Tỷ số thanh toán bằng tiền của công ty là tỷ số đo lường số tiền mặt hiện tại của của công ty có đủ để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả của công ty. Số tiền này còn cho thấy lượng lưu trữ tiền mặt của công ty tới đâu Công thức: Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặ Tiền + Các khoản tương đương tiền Nợ phải trả ngắn hạn = * Vòng quay tài sản cố định : Vòng quay tài sản cố định đo lương mức vốn cần thiết phải đầu tư vào tài sản cố định để có được một đồng doanh thu Công thức : Vòng quay tài sản cố định = Doanh thu thuần Bình quân giá trị tài sản cố định Trong đó: Bình quân tài sản cố định = Tài sản cố định năm trước + Tài sản cố định năm nay 2 * Vòng quay tổng tài sản Vòng quay tổng tài sản là nhằm đánh giá chung giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Đức Thiện Công thức : Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần Bình quân giá trị tổng tài sản * Vòng quay vốn chủ sở hữu Vòng quay vốn chủ sở hữu là chỉ tiêu hữu ích để phân tích khía cạnh tài chính của doanh nghiệp, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu để tạo ra doanh thu Công thức : Vòng quay vốn chủ sở hữu * Tỷ số nợ trên tổng tài sản = Doanh thu thuần Vốn chủ sở hữu Tỷ số nợ trên tổng tài sản là nhằm đo lường mức độ sử dụng nợ của công ty để tài trợ cho tổng tài sản Công thức : Tỷ số nợ so với tổng tài sản = Tổng nợ Tổng tài sản * Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu nhằm đo lường mức độ sử dụng vốn chủ sở hữu. Công thức : Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu * Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu = Tổng nợ Vốn chủ sở hữu Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu nhằm phản ánh quan hệ giữa lợi nhuận và doanh thu cho biết đồng doanh thu tạo ra đực bao nhiêu đồng lợi nhuận để đạt được chiến lược kinh doanh của mình. Công thức : Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu = Lợi nhuần ròng Doanh thu Sinh viên :Tào Thị Hợp- MSSV:10011323 - Lớp:CDTD12_TH Trang 8
- Xem thêm -