Tài liệu Phân tích thực trạng xuất khẩu gạo tại công ty cổ phần docimexco

  • Số trang: 107 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 1
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Mã số ngành: 52340120 12- 2014 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG MSSV/HV: 4118651 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ Mã số ngành: 52340120 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ths. BÙI THỊ KIM THANH 12- 2014 ii LỜI CẢM TẠ Trong quá trình học tập và rèn luyện trên ghế giảng đường trường Đại học Cần Thơ, em đã học hỏi và tiếp thu được những kiến thức vô cùng quý báu và bổ ích từ quý thầy cô truyền đạt, để em có thể hoàn thành tốt đề tài luận văn này. Em xin kính gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô khoa Kinh tế - quản trị kinh doanh và các thầy cô khoa Phát triển Nông Thôn cùng tất cả các thầy cô trường Đại học Cần Thơ. Đặc biệt, em chân thành cảm ơn cô Bùi Thị Kim Thanh đã tận tình hướng dẫn, sữa chữa những sai sót, khuyết điểm cho em trong suốt thời gian nghiên cứu, thực hiện đề tài. Em xin cảm ơn ban lãnh đạo, tập thể nhân viên công ty cổ phần Docimexco, đặc biệt các cô chú anh chị phòng Kinh doanh và Marketing và phòng nhân sự hành chính đã nhiệt tình giúp đỡ em trong việc tìm hiểu thực tế, thu thập số liệu làm cơ sở hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp này. Em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người thân yêu đã luôn giúp đỡ ủng hộ tinh thần giúp em vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài để có thể hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp. Do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô, Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên công ty cổ phần Docimexco. Cuối lời, em kính chúc quý thầy cô, ban lãnh đạo và tập thể nhân viên công ty cổ phần Docimexco dồi dào sức khỏe, công tác tốt và luôn thành đạt trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cần Thơ, Ngày……tháng…….năm 2014 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thúy Hằng iii TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2014 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thúy Hằng iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Đồng Tháp, ngày......tháng.......năm 2014 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .......................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày…… tháng….. năm 2014 Giáo viên hướng dẫn (ký và ghi rõ họ tên) BÙI THỊ KIM THANH vi NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .......................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày…….tháng……năm 2014 Giáo viên phản biện (ký và ghi rõ họ tên) vii MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ............................................................................... 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................................................ 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................................. 2 1.2.1 Mục tiêu chung .............................................................................................. 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .............................................................................................. 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU................................................................................ 2 1.3.1 Phạm vi về không gian .................................................................................. 2 1.3.2 Phạm vi về thời gian ...................................................................................... 2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu .................................................................................... 3 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ................................................................................. 3 CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................................................................................ 4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .................................................................................. 4 2.1.1 Khái quát về hoạt động xuất khẩu ................................................................. 4 2.1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế ..................................... 4 2.1.3 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với doanh nghiệp ................................. 5 2.1.4 Nội dung của hoạt động xuất khẩu ................................................................ 5 2.1.5 Mục tiêu của xuất khẩu ................................................................................ 10 2.1.6 Nhiệm vụ của xuất khẩu .............................................................................. 10 2.1.7 Các hình thức xuất khẩu chủ yếu ................................................................. 10 2.1.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu ........................................ 13 2.1.9 Các vấn đề liên quan đến xuất khẩu gạo...................................................... 18 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................. 20 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu....................................................................... 20 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu ........................................................................... 20 viii CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO..................................................................................................... 23 3.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO ...................................................................................................... 23 3.1.1 Lịch sử hình thành ....................................................................................... 23 3.1.2 Tổ chức hoạt động của công ty cổ phần Docimexco ................................... 24 3.1.3 Cơ cấu nhân sự của công ty cổ phần Docimexco ........................................ 28 3.1.4 Cơ cấu nguồn vốn của công ty cổ phần Docimexco ................................... 29 3.1.5 Thành tựu trong kinh doanh của công ty cổ phần Docimexco .................... 30 3.1.6 Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh chính của công ty.................................... 30 3.2 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO TRONG GIAI ĐOẠN 2011 – 6T2014 ........................................ 31 3.2.1 Thị trường hoạt động chính của công ty ...................................................... 31 3.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.................................................. 32 CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO GIAI ĐOẠN 2011 – 6T2014 ................................ 37 4.1 NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY .................................... 37 4.2 KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO .. 40 4.2.1 Phân tích sản lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của công ty giai đoạn 2011- 6T2014 ........................................................................................................ 40 4.2.2 Phân tích các hình thức xuất khẩu gạo của công ty Docimexco ................. 42 4.2.3 Phân tích cơ cấu các loại gạo xuất khẩu của công ty giai đoạn 2011 6T2014 .................................................................................................................. 46 4.2.4 Phân tích tình hình xuất khẩu gạo theo thị trường xuất khẩu của công ty giai đoạn 2011 - 6T2014 .............................................................................................. 54 4.2.5 Phân tích sự biến động giá của các loại gạo xuất khẩu của công ty cổ phần Docimexco giai đoạn 2011- 6T2014 .................................................................... 61 4.2.6 Phân tích sự biến động giá gạo ở các thị trường xuất khẩu của công ty cổ phần Docimexco giai đoạn 2011- 6T2014............................................................ 64 ix 4.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY ............................................................................. 66 4.3.1 Phân tích các yếu tố môi trường bên trong .................................................. 66 4.3.2 Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ................................................. 67 CHƯƠNG 5 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GẠO Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO .............................................................. 77 5.1 PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO GIAI ĐOẠN 2011 – 6T2014 ........ 77 5.1.1 Điểm mạnh ................................................................................................... 77 5.1.2 Điểm yếu ...................................................................................................... 78 5.1.3 Cơ hội........................................................................................................... 78 5.1.4 Thách thức ................................................................................................... 79 5.2 PHÂN TÍCH CÁC CHIẾN LƯỢC ĐÃ ĐỀ XUẤT ....................................... 81 5.2.1 Chiến lược SO.............................................................................................. 81 5.2.2 Chiến lược ST .............................................................................................. 81 5.2.3 Chiến lược WO ............................................................................................ 82 5.2.4 Chiến lược WT ............................................................................................ 82 5.3 DỰ BÁO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO Ở VIỆT NAM ..................... 83 5.3.1 Tiềm năng sản xuất lúa gạo ở Việt Nam ..................................................... 83 5.3.2 Phương hướng phát triển hoạt động xuất khẩu gạo của công ty ................. 84 5.4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GẠO Ở CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI ................................................................................... 85 5.4.1 Tăng cường nghiên cứu, mở rộng thị trường xuất khẩu .............................. 85 5.4.2 Xây dựng vùng nguyên liệu ......................................................................... 86 5.4.3 Giải pháp về marketing ................................................................................ 86 CHƯƠNG 6 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. 89 6.1 KẾT LUẬN..................................................................................................... 89 6.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC ..................................................... 89 x 6.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY ............................................... 900 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................... 91 xi DANH SÁCH HÌNH Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Docimexco năm 2014 ...................... 25 Hình 3.2 Tỷ lệ trình độ nhân sự của công ty cổ phần Docimexco năm 2013 ...... 28 Hình 3.3 Địa bàn hoạt động của công ty cổ phần Docimexco ............................. 32 Hình 3.4 Cơ cấu doanh thu của công ty cổ phần Docimexco năm 2013.............. 33 Hình 4.1 Qui trình nghiệp vụ xuất khẩu của công ty cổ phần Docimexco, 2014. 37 Hình 4.2 Sản lượng và kim ngạch gạo xuất khẩu của công ty cổ phần Docimexco giai đoạn 2011- 6T2014 ........................................................................................ 41 Hình 4.3 Tỉ trọng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo theo hình thức xuất khẩu của công ty cổ phần Docimexco giai đoạn 2011- 6T2014 ................................... 45 Hình 4.4 Tỉ trọng sản lượng các loại gạo xuất khẩu của Công ty giai đoạn 20112013 ...................................................................................................................... 49 Hình 4.5 Tỉ trọng kim ngạch các loại gạo xuất khẩu của Công ty giai đoạn 20112013 ...................................................................................................................... 49 Hình 4.6 Tỉ trọng sản lượng các loại gạo xuất khẩu của Công ty, 6T2013 và 6T2014 .................................................................................................................. 50 Hình 4.7 Tỉ trọng kim ngạch các loại gạo xuất khẩu của Công ty, 6T2013 và 6T2014 .................................................................................................................. 50 Hình 4.8 Tỉ trọng sản lượng gạo xuất khẩu ở các thị trường của Công ty giai đoạn 2011-6T2014 ......................................................................................................... 57 Hình 4.9 Tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu gạo ở các thị trường của công ty giai đoạn 2011-6T2014 ......................................................................................................... 57 Hình 4.10 Giá trung bình các loại gạo xuất khẩu của Công ty giai đoạn 20116T2014 .................................................................................................................. 62 Hình 4.11 Giá gạo xuất khẩu ở các thị trường của Công ty giai đoạn 20116T2014 .................................................................................................................. 64 xii DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1 Ma trận SWOT ...................................................................................... 22 Bảng 3.1: Danh sách các công ty con của công ty cổ phần Docimexco năm 2014 ............................................................................................................................... 27 Bảng 3.2: Danh sách công ty liên kết của công ty cổ phần Docimexco năm 2014 ............................................................................................................................... 28 Bảng 3.3: Cơ cấu cổ đông góp vốn của công ty cổ phần Docimexco năm 2013 . 29 Bảng 3.4: Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Docimexco giai đoạn 20116T2014 .................................................................................................................. 34 Bảng 4.1: Sản lượng gạo xuất khẩu của công ty theo hình thức xuất khẩu giai đoạn 2011 - 6T2014 .............................................................................................. 43 Bảng 4.2: Kim ngạch xuất khẩu gạo của công ty theo hình thức xuất khẩu giai đoạn 2011 - 6T2014 .............................................................................................. 44 Bảng 4.3: Sản lượng các loại gạo xuất khẩu của công ty cổ phần Docimexco giai đoạn 2011 – 6T2014 ............................................................................................. 47 Bảng 4.4: Kim ngạch xuất khẩu các loại gạo của công ty cổ phần Docimexco giai đoạn 2011 – 6T2014 ............................................................................................. 48 Bảng 4.5: Sản lượng gạo xuất khẩu theo cơ cấu thị trường của công ty cổ phần Docimexco giai đoạn 2011-6T2014 ..................................................................... 55 Bảng 4.6: Kim ngạch gạo xuất khẩu theo cơ cấu thị trường của công ty cổ phần Docimexco giai đoạn 2011- 6T2014 .................................................................... 56 Bảng 5.1 Ma trận SWOT của công ty cổ phần Docimexco năm 2014................. 80 xiii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt ĐBSCL XHCN BVTV HHLTVN NĐ-CP BCT-XNK QĐ-BNN-CB TT-BTC TB-VPCP HĐQT TP.HCM KCN UBND NHNN VND TNHH TPCT Tiếng Anh WTO EU L/C USD INCOTERM VFA : : : : : : : : : : : : : : : : : Đồng bằng sông Cửu Long Xã hội chủ nghĩa Bảo vệ thực vật Hiệp Hội Lương thực Việt Nam Nghị định chính phủ Bộ Công Thương –Xuất nhập khẩu Quyết định - Bộ Nông Nghiệp - Công bố Thông Tư- Bộ công Thương Thông báo- Văn phòng chính phủ Hội Đồng quản trị Thành phố Hồ Chí Minh Khu công nghiệp Ủy ban nhân dân Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam Đồng Trách nhiệm hữu hạn Thành Phố Cần Thơ : : : : : : ISO : VASEP : HACPP : HALAL BRC : : CIF phí) FOB : World Trade Organization (Tổ chức thương mại thế giới) European Union (Liên minh Châu Âu) Letter of Credit (Thư tín dụng) United States dollar International Commerce Terms VietNam Food Assosiasion (Hiệp Hội Lương thực Việt Nam) The International Organization for Standardization (Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa) The Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam) Hazard Analysis and Critical Control Point (Hệ thống phân tích mối nguy hiểm và kiểm soát điểm tới hạn) Halal Việt Nam BRC Global Standard for Food Safety (Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm của British Retailer Consortium) Cost, Insurance and Freight (Tiền hàng, bảo hiểm và cước : Free on Board (Giao trên tàu) xiv ICT : B/L TT GDP ASEAN : : : : APEC : FAO : GAP VCD : : Information and Communications Technology (Công nghệ thông tin và truyền thông) Bill of Land (Vận đơn) Telegraphic Transfer (Chuyển tiền bằng điện) Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm nội địa) Association of South East Asian Nation (Hiệp Hội các nước Đông Nam Á) Asia-Pacific Economic Cooperation (Diễn đàn hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương) Food and Agriculture Organization (Tổ chức lương thực Liên Hợp Quốc) Good Agriculture Production (Thực hành Nông nghiệp tốt) video Compact Disc (Đĩa chứa video) xv CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước và giữ vai trò chính trong việc đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu gạo của Việt Nam. Vùng ĐBSCL sản xuất hàng năm trên 51% sản lượng lúa gạo của cả nước và đóng góp trên 90% sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Mỗi năm, việc xuất khẩu gạo mang lại cho ĐBSCL một nguồn ngoại tệ đáng kể, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu của vùng này và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã xuất khẩu gạo trên 3,2 triệu tấn, đạt giá trị kim ngạch hơn 1,47 tỉ USD. Điều này phù hợp với mục tiêu phát triển của cả nước, phát triển ĐBSCL thành vùng trọng điểm về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao; sản phẩm xuất khẩu chính của cả nước với hai mặt hàng chiến lược là lúa gạo và thủy sản; hình thành các khu, vùng chuyên canh sản xuất lớn ứng dụng công nghệ cao, gắn với việc phát triển nông thôn mới; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo định hướng của thị trường. Trong đó xác định cây lúa là cây trồng chủ lực, tiếp tục đầu tư khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; khuyến khích phát triển các vùng cây ăn quả theo hướng tập trung chuyên canh (mô hình cánh đồng mẫu lớn), nhất là các địa phương có thế mạnh về sản xuất lúa gạo như An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) từ cuối năm 2006, bên cạnh những cơ hội tiếp cận thị trường mới, tiếp thu những khoa học kỹ thuật tiên tiến thì cũng có không ít những khó khăn mà các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải đối mặt. Theo HHLTVN, hiện nay có 150 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong đó trên địa bàn Đồng Tháp có 29 doanh nghiệp (14 doanh nghiệp của tỉnh Đồng Tháp trong đó có công ty cổ phần Docimexco và 15 doanh nghiệp ngoài tỉnh có chi nhánh đóng trên địa bàn). Tuy nhiên, xuất khẩu gạo ở Việt Nam chỉ tập chung về số lượng chứ chưa thật sự chú ý đến chất lượng vì thế gạo Việt Nam khó xuất khẩu vào các thị trường khó tính như: EU, Mỹ... Bên cạnh đó, giá gạo xuất khẩu giảm liên tục làm cho người trồng 1 lúa gặp nhiều khó khăn. Điều đó làm cho hiệu quả của xuất khẩu gạo thiếu bền vững, thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vẫn là Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia,… Đứng trước tình hình này các doanh nghiệp phải tự thân vận động để có thể tồn tại, phát triển ổn định và bền vững. Công ty cổ phần Docimexco có trụ sở chính đặt tại tỉnh Đồng Tháp và đã có nỗ lực rất lớn góp phần đưa Đồng Tháp trở thành một trong các tỉnh đứng đầu về sản lượng gạo xuất khẩu ở vùng ĐBSCL. Công ty chuyên xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, phân bón, thuốc BVTV,... Trong đó, gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho Công ty. Do đó việc tìm hiểu thực trạng xuất khẩu gạo ở công ty cổ phần Docimexco là cần thiết. Chính vì vậy đề tài “Phân tích thực trạng xuất khẩu gạo tại công ty cổ phần Docimexco” được thực hiện nhằm tìm ra những thuận lợi, những khó khăn của Công ty và đề xuất các giải pháp giúp Công ty có thể khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung và đẩy mạnh xuất khẩu gạo nói riêng. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu nghiên cứu chủ yếu của đề tài là dựa trên cơ sở phân tích tình hình xuất khẩu gạo nói riêng và tình hình xuất khẩu của công ty cổ phần Docimexco nói chung, để đưa ra kiến nghị và đề xuất một số giải pháp cho Công ty để có thể thực hiện tốt hơn hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể • Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty nói chung và xuất khẩu gạo nói riêng trong khoảng thời gian từ 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014. • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gạo của công ty. • Đề xuất ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nói chung và xuất khẩu gạo của Công ty nói riêng trong thời gian tới. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi về không gian Đề tài được thực hiện tại công ty cổ phần Docimexco. 1.3.2 Phạm vi về thời gian Số liệu thực hiện được thu thập trong giai đoạn 2011- 6/2014. 2 Đề tài được thực hiện từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2014. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Do lĩnh vực hoạt động của công ty cổ phần Docimexco tương đối rộng nên đề tài chỉ tập trung phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty. 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Hoàng Thị Doan (2009) “Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh gạo của công ty cổ phần Docimexco”, trường Đại học Đồng Tháp. Đề tài đã nghiên cứu cơ bản về tình hình kinh doanh mặt hàng gạo của công ty cổ phần Docimexco, đồng thời đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cho Công ty. Trên cơ sở tham khảo đề tài trên, điểm giống của đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh gạo của công ty cổ phần Docimexco” với đề tài trên là cùng phân tích tình hình xuất khẩu của công ty rồi đưa ra giải pháp. Điểm khác nhau giữa đề tài này với đề tài trên là đề tài này đi phân tích sâu, cụ thể về tình hình xuất khẩu gạo trong quá trình phân tích. Chẳng hạn trong quá trình phân tích tình hình xuất khẩu gạo, đề tài phát triển và phân tích thêm giá gạo trung bình theo cơ cấu các loại gạo và giá gạo thay đổi theo từng thị trường, đề tài này còn cập nhật thêm số liệu của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014, thời điểm gần nhất hiện nay. 3 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái quát về hoạt động xuất khẩu Trong lý luận thương mại quốc tế, hoạt động xuất khẩu (xuất cảng) là việc bán hàng hóa và dịch vụ cho quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hay cả hai quốc gia. Hoạt động xuất khẩu là hình thức cơ bản của hoạt động ngoại thương đã xuất hiện từ rất lâu và ngày càng phát triển. Nó diễn ra trên mọi lĩnh vực và mọi điều kiện kinh tế: từ xuất khẩu hàng tiêu dùng cho đến hàng hóa tư liệu sản xuất và từ máy móc thiết bị cho đến công nghệ kỹ thuật cao. Tất cả hoạt động đó đều nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận cho các quốc gia. Cơ sở hoạt động xuất khẩu hàng hóa là hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa trong nước. Lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, phạm vi chuyên môn ngày càng cao nên số sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của con người ngày một dồi dào, đồng thời sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước cũng tăng lên. Nói cách khác, chuyên môn hóa thúc đẩy nhu cầu mậu dịch và ngược lại, một quốc gia không thể chuyên môn hóa sản xuất nếu không có hoạt động mua bán trao đổi với các nước khác. Chính chuyên môn hóa quốc tế là biểu hiện sinh động của quy luật lợi thế so sánh. Quy luật này nhấn mạnh sự khác nhau về chi phí sản xuất và được coi như là chìa khóa của phương thức thương mại. Đối với Việt Nam, một quốc gia đang chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì hoạt động xuất khẩu được đặt ra cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển toàn bộ nền kinh tế xã hội. Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa, đông dân, lao động dồi dào, đất đai màu mỡ... Bởi vậy, nếu Việt Nam tận dụng tốt các lợi thế này để sản xuất hàng xuất khẩu là hướng đi đúng đắn, phù hợp với quy luật thương mại quốc tế. 2.1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế Như chúng ta đã biết, xuất khẩu hàng hoá xuất hiện từ rất sớm, với mục tiêu là tiêu thụ sản phẩm của một doanh nghiệp nói riêng cả quốc gia nói chung. Theo Nguyễn Quang Hạnh (2013), một quốc gia chỉ sản xuất các loại hàng hoá, mà việc sản xuất này sử dụng tốt nhất, hiệu quả nhất các tài nguyên sẵn có 4 của quốc gia đó. Đây là một trong những giải thích đơn giản về lợi ích của thương mại quốc tế nói chung và xuất khẩu nói riêng. Nhưng trên thực tế việc tiến hành trao đổi phải dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Nếu trong trường hợp một quốc gia có lợi và một quốc gia khác bị thiệt hại họ sẽ từ chối tham gia vào hợp đồng trao đổi này. Theo Quan Minh Nhựt và cộng sự (2013), hoạt động xuất khẩu luôn là cơ hội để các quốc gia ổn định và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, ổn định thị trường tài chính và tỷ giá hối đoái. Ngoài ra, luồng ngoại tệ thặng dư từ xuất siêu còn là điều kiện và là nguồn lực đáng kể và quan trọng đóng góp vào quỹ dự trữ ngoại tệ quốc gia – là nguồn ngoại tệ giúp các quốc gia sử dụng trong việc chi trả nợ công mà quốc gia đang hiện hữu. Hơn thế nữa, nền kinh tế thặng dư về giá trị xuất khẩu khẳng định sức mạnh, năng lực cạnh tranh và tiến bộ công nghệ của quốc gia trên thương trường quốc tế. Điều này đóng góp đáng kể vào sự trang trưởng thu nhập quốc nội và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. 2.1.3 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với doanh nghiệp Ngày nay xu hướng vươn ra thị trường nước ngoài là một xu hướng chung của tất cả các quốc gia và các doanh nghiệp. Theo Quan Minh Nhựt và cộng sự (2013) đối với cộng đồng doanh nghiệp, xuất nhập khẩu luôn là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng trưởng thị phần, quy mô kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp. Đồng thời, xuất nhập khẩu còn là động lực quan trọng để doanh nghiệp không ngừng cải tiến, đổi mới công nghệ và quy trình quản lý trong sản xuất kinh doanh, là động lực thúc đẩy doanh nghiệp luôn luôn hướng mục tiêu, kế hoạch và chiến lược kinh doanh vào nhu cầu, sở thích và lợi ích khách hàng theo cơ chế thị trường. 2.1.4 Nội dung của hoạt động xuất khẩu Xuất khẩu là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế. Nó không phải là hành vi mua bán riêng lẻ mà là cả một hệ thống quan hệ mua bán phức tạp, có tổ chức cả bên trong và bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy hàng hóa phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao mức sống của nhân dân. Ta có thể hiểu thị trường theo hai cách. Thị trường là tổng thể các quan hệ lưu thông hàng hóa – tiền tệ. Theo cách khác, thị trường là tổng khối lượng cung có thể đáp ứng theo mỗi mức giá nhất định. Hoạt động xuất khẩu được tổ chức, thực hiện với nhiều nghiệp vụ, nhiều khâu tạo nên những vòng quay kinh doanh. Mỗi khâu, mỗi nghiệp vụ phải được nghiên cứu đầy đủ, 5
- Xem thêm -