Tài liệu Phân tích thực trạng thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh vĩnh long

 • Số trang: 86 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 43 |
 • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRN KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. Võ Thành Danh Nguyễn Thị Xuân Mảnh Mã số SV: 4061955 Lớp: Ngoại Thương 2-K32 CẦN THƠ NĂM 2010 Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập tại trường Đại học Cần Thơ cùng với sự giảng dạy và truyền đạt kiến thức của các thầy, cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh và sự đồng ý của ban giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long, em đã được tiếp nhận và thực tập tại Ngân hàng. Qua thời gian thực tập em đã có đi sát thực tế để đối chiếu với những kiến thức đã học ở trường. Nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ và sự chỉ dẫn tận tình của các anh chị trong ngân hàng, nay em đã hoàn thành thuận lợi luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài: “Thực trạng thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long”. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, đặc biệt là thầy Võ Thành Danh đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Em cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Đốc, các cô chú anh chị phòng Khách hàng đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập. Sau cùng em xin kính chúc quý thầy cô và các anh chị trong ngân hàng được dồi dào sức khoẻ và thành đạt trong cuộc sống. Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2010 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Xuân Mảnh GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang ii SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu giao dịch và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2010 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Xuân Mảnh GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang iii SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ………………………............................................................................................ ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................... Vĩnh Long, ngày….tháng….năm 2010 GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang iv SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ và tên người hướng dẫn: .......................................................................................... Học vị: .......................................................................................................................... Chuyên ngành:............................................................................................................... Cơ quan công tác: .......................................................................................................... Tên học viên: ................................................................................................................. Mã số sinh viên:............................................................................................................. Chuyên ngành:............................................................................................................... Tên đề tài: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 2. Về hình thức ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 3.Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 5. Nội dung và kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang v SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang vi SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày ….tháng….năm 2010 GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang vii SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày ….tháng….năm 2010 GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang viii SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................ii LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ................................................................ iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC.......................................... v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................vii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ..........................................................viii DANH MỤC BIỂU BẢNG ......................................................................................xiii DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH............................................................................... xiv CHƯƠNG 1................................................................................................................. 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .................................................................................................. 1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI...................................................................................... 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu chung......................................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể......................................................................................... 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU........................................................................... 2 CHƯƠNG 2................................................................................................................. 3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................. 3 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .................................................................................... 3 2.1.1 Khái niệm thanh toán quốc tế ................................................................... 3 2.1.2 Đặc điểm thanh toán quốc tế..................................................................... 4 2.1.3 Vai trò của thanh toán quốc tế với hoạt động của các ngân hàng thương mại ....................................................................................................................... 5 2.1.4 Khái niệm phương thức thanh toán quốc tế............................................... 6 2.1.5 Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu............................................ 7 2.1.5.1 Hình thức chuyển tiền ....................................................................... 7 2.1.5.2 Hình thức nhờ thu.............................................................................. 8 2.1.5.3 Hình thức thanh toán bằng thư tín dụng........................................... 11 GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang ix SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long 2.1.6 Phân tích các yếu tố rủi ro trong phương thức thanh toán quốc tế của ngân hàng.................................................................................................................... 16 2.1.7 Các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế 18 2.1.7.1 Mạng lưới ngân hàng thông báo/ ngân hàng đại lý........................... 18 2.1.7.2 Uy tín của ngân hàng....................................................................... 18 2.1.7.3 Thái độ phục vụ của nhân viên ........................................................ 19 2.1.7.4 Mức ký quỹ ..................................................................................... 19 2.1.7.5 Trợ giúp khách hàng trong việc lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp và phòng ngừa rủi ro tỷ giá ................................................................................. 19 2.1.7.6 Tài trợ xuất nhập khNu..................................................................... 20 2.1.7.7 Khả năng của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế..................... 20 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................................................................... 21 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu.................................................................. 21 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu................................................................ 21 CHƯƠNG 3............................................................................................................... 23 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG ............................................................................ 23 3.1 LNCH SỬ HÌNH THÀNH................................................................................. 23 3.2 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ............................................................................ 23 3.3 CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỦ YẾU................................................ 24 3.4 BỘ MÁY TỔ CHỨC CƠ CẤU NHÂN SỰ...................................................... 25 3.4.1 Tình hình nhân sự................................................................................... 25 3.4.2 Bộ máy tổ chức ...................................................................................... 26 3.5 ĐNNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG................................................................................... 28 CHƯƠNG 4............................................................................................................... 31 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG . 31 GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang x SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long 4.1 QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG ................................................................. 31 4.1.1 Thanh toán chuyển tiền........................................................................... 31 4.1.1.1 Thanh toán chuyển tiền đi ............................................................... 31 4.1.1.2 Thanh toán chuyển tiền đến............................................................. 32 4.1.2 Thanh toán nhờ thu................................................................................. 33 4.1.2.1 Thanh toán nhờ thu đi...................................................................... 33 4.1.2.2 Thanh toán nhờ thu đến ................................................................... 35 4.1.3 Thanh toán bằng L/C .............................................................................. 37 4.1.3.1 L/C xuất khN u.................................................................................. 37 4.1.3.2 L/C nhập khN u ................................................................................. 38 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG.......................................... 41 4.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long. ............................................................................................... 41 4.2.2 Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế ..................................................... 45 4.2.2.1 Doanh số thanh toán quốc tế phân theo xuất nhập khN u ................... 45 4.2.2.2 Doanh số thanh toán quốc tế phân theo quý..................................... 46 4.2.2.3 Tỷ trọng của từng phương thức thanh toán quốc tế.......................... 48 4.2.2.4 Phân tích hoạt động thanh toán chuyển tiền ......................................... 51 4.2.2.5 Phân tích hoạt động thanh toán nhờ thu ........................................... 54 4.2.2.6 Phân tích hoạt động thanh toán bằng L/C ........................................ 58 4.2.3 So sánh doanh số thanh toán quốc tế của Vietinbank với xuất nhập khNu Vĩnh Long .......................................................................................................... 62 4.3 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NHTMCPCT-VL................................................ 64 4.3.1 Chưa mở rộng tài trợ nhập khN u ............................................................. 64 4.3.2 Chưa đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng xuất khNu ......................... 64 GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang xi SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long 4.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TTQT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG .................................................... 64 4.4.1 Những vấn đề còn tồn động tại NHTMCPCT-VL................................... 64 4.4.2 Các giải pháp.......................................................................................... 65 4.4.2.1 Marketing cho ngân hàng ................................................................ 65 4.4.2.2 Mở rộng hình thức tài trợ xuất nhập khNu ........................................ 66 4.4.2.3 Tư vấn khách hàng .......................................................................... 66 4.4.2.4 Phòng ngừa rủi ro tỷ giá .................................................................. 66 4.4.2.5 Mở rộng quan hệ đại lý với các ngân hàng khác trên thế giới .......... 66 4.4.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giữ chân nhân tài ................... 67 CHƯƠNG 5............................................................................................................... 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN.................................................................................... 68 5.1 KẾT LUẬN...................................................................................................... 68 5.2 KIẾN NGHN ..................................................................................................... 69 5.2.1 Kiến nghị đối với chính phủ ................................................................... 69 5.2.2 Kiến nghị đối với ngân hàng................................................................... 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................... 71 GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang xii SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCPCT-VL 2007-2009 .................. 41 Bảng 2: Vốn huy động phân theo nội tệ và ngoại tệ của NHTMCPCT-VL 2007-200943 Bảng 3: Doanh số thanh toán quốc tế của NHTMCPCT-VL 2007-2009 .................... 45 Bảng 4: Doanh số TTQT phân theo quý của NHTMCPCT-VL 2007-2009 ................ 46 Bảng 5: Tỷ trọng của từng phương thức TTQT của NHTMCPCT-VL 2007-2009 ..... 48 Bảng 6: Tình hình thanh toán chuyển tiền của NHTMCPCT-VL 2007-2009 ............. 51 Bảng 7: Giá trị thanh toán chuyển tiền của NHTMCPCT-VL thay đổi qua các năm 2007-2009 ................................................................................................................. 53 Bảng 8: Tình hình thanh toán nhờ thu của NHTMCPCT-VL 2007-2009 ................... 55 Bảng 9 : Giá trị thanh toán nhờ thu của NHTMCPCT-VL thay đổi qua các năm 2007- 2009........................................................................................................................... 56 Bảng 10 : Số bộ chứng từ dạng nhờ thu xuất - nhập khN u xuất trình........................... 57 Bảng 11: Tình hình thanh toán thư tín dụng của NHTMCPCT-VL 2007-2009 .......... 58 Bảng 12: Giá trị thanh toán thư tín dụng của NHTMCPCT-VL thay đổi qua các năm 2007-2009 ................................................................................................................. 59 Bảng 13: Số bộ chứng từ dạng L/C xuất nhập khNu xuất trình.................................... 61 Bảng 14 : So sánh TTQT của NHTMCPCT-VL với doanh số xuất nhập khN u của Vĩnh Long ................................................................................................................. 62 GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang xiii SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Sơ đồ 1: Tổ chức của Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Vĩnh LongError! Bookmark not def Sơ đồ 2: Quy trình thanh toán chuyển tiền đi ............................................................. 31 Sơ đồ 3: Quy trình thanh toán chuyển tiền đến........................................................... 32 Sơ đồ 4: Quy trình thanh toán nhờ thu đi ................................................................... 33 Sơ đồ 5: Quy trình thanh toán nhờ thu đến................................................................. 35 Sơ đồ 6: Quy trình L/C xuất khN u .............................................................................. 37 Sơ đồ 7: Quy trình L/C nhập khN u ............................................................................. 38 Hình 1: Vốn huy động phân theo nội tệ và ngoại tệ của NHTMCPCT-VL................. 44 2007 - 2009................................................................................................................ 44 Hình 2: Biểu đồ thanh toán quốc tế phân theo quý của NHTMCPCT-VL 2007-2009. 47 Hình 3: Tỷ trọng TTQT của NHTMCPCT-VL năm 2007 .......................................... 49 Hình 4: Tỷ trọng TTQT của NHTMCPCT-VL năm 2008 .......................................... 49 Hình 5: Tỷ trọng TTQT của NHTMCPCT-VL năm 2009 .......................................... 50 Hình 6: Tình hình thanh toán chuyển tiền của NHTMCPCT-VL 2007-2009.............. 52 Hình 7: Tình hình thanh toán nhờ thu của NHTMCPCT-VL 2007-2009 .................... 56 Hình 8: Tình hình thanh toán thư tín dụng của NHTMCPCT-VL 2007-2009 ............. 59 GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang xiv SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt NH: Ngân hàng XK: Xuất khN u NK: Nhập khNu XNK: Xuất nhập khNu NN: Nhà nước NHTMCPCTVL: Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long NHNN: Ngân hàng nhà nước UNT: Uỷ nhiệm thu UNC: Uỷ nhiệm chi PGD: Phòng giao dịch NHTM: Ngân hàng thương mại TTQT: Thanh toán quốc tế Kn: Kim ngạch HĐBT: Hội đồng bộ trưởng Tiếng Anh ATM : Automatic Teller Machine: Máy rút tiền tự động L/C : Letter Credit: Thư tín dụng WTO : World Trade Organization : Tổ chức Thương mại Thế giới GVHD: TS.Võ Thành Danh Trang xv SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Việt Nam đã chính thức là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) kể từ 7/11/2006. Sau một khoảng thời gian bước chân vào “ sân chơi lớn” Việt Nam đã gặp rất nhiều thách thức bên cạnh những thuận lợi ban đầu. Như chúng ta đã biết, nền kinh tế như một cơ thể sống rất nhạy cảm trước những tác động từ bên ngoài. Ngân hàng là mạch máu nuôi sống nền kinh tế, hệ thống ngân hàng được xem là xương sống của nền kinh tế hiện nay. Không ngoại lệ ngân hàng cũng đang trãi qua những thách thức lớn. Khi gia nhập vào WTO, mức độ giao thương giữa Việt Nam và thế giới ngày càng tăng lên một mức độ đáng kể, cụ thể tỷ lệ xuất nhập khNu vào năm 2007 tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua xuất khNu tăng 20,5% và nhập khN u tăng 33,1%. Sự phát triển này đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức trong lĩnh vực thanh toán quốc tế cho cả ngân hàng và doanh nghiệp. Sự khác biệt về phong tục tập quán, luật lệ và chính sách, khoảng cách về địa lý, sự khác nhau về tiền tệ và chế độ quản lý ngoại hối…có thể gây ra những khó khăn hoặc rủi ro cho các doanh nghiệp của Việt Nam khi tham gia buôn bán quốc tế. Do đó, các doanh nghiệp cần có sự tư vấn, hổ trợ nhiều hơn từ phía ngân hàng. Mặt khác, lĩnh vực thanh toán quốc tế mang lại cho ngân hàng một khoảng thu phí ngày một tăng. Bên cạnh đó, thanh toán quốc tế còn chắp nối các nghệp vụ khác như: tài trợ xuất nhập khNu, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh… Tuy nhiên, trong lĩnh vực thanh toán quốc tế vẫn thường xuyên xảy ra những tranh chấp kỹ thuật mà nguyên nhân là do sự thiếu am hiểu tường tận về các thông lệ quốc tế và những quy định quốc tế. Với tốc độ phát triển của Việt Nam hiện nay thì việc giao thương với nước ngoài trở nên phổ biến. Vì vậy, việc am hiểu những kiến thức về thanh toán quốc tế trở nên rất cần thiết. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích thực trạng thanh GVHD: TS. Võ Thành Danh Trang 1 SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long” làm đề tài luận văn tốt nghiệp nhằm bổ sung vào mảng kiến thức nghiên cứu từ thực tiễn. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích tình hình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động thanh toán quốc tế từ năm 2007 đến 2009 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long. Doanh số thanh toán quốc tế của Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long GVHD: TS. Võ Thành Danh Trang 2 SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm thanh toán quốc tế Trong xu thế hội nhập hiện nay, bất cứ một quốc gia nào muốn tồn tại và phát triển đều phải tăng cường hợp tác với các nước khác trên thế giới. Quan hệ quốc tế giữa các nước bao gồm nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, ngoại giao…Trong đó, kinh tế đóng vai trò chủ đạo, là cơ sở để các quan hệ quốc tế khác tồn tại và phát triển. Quá trình tiến hành các hoạt động quốc tế dẫn đến các nhu cầu chi trả, thanh toán giữa các chủ thể ở các nước khác nhau, từ đó hình thành và phát triển các hoạt động thanh toán quốc tế, trong đó ngân hàng là cầu nối trung gian giữa các bên. Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghiệp vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan. Như vậy, thanh toán quốc tế phục vụ cho hai lĩnh vực kinh tế và phi kinh tế. Tuy nhiên, trong thực tế, hai lĩnh vực hoạt động này thường giao thoa với nhau, không có một ranh giới rõ rệt. Hơn nữa, do hoạt động thanh toán quốc tế được hình thành trên cơ sở hoạt động ngoại thương và phục vụ chủ yếu cho hoạt động ngoại thương, chính vì vậy trong các quy chế về thanh toán và thực tế tại các ngân hàng thương mại, người ta thường phân hoạt động thanh toán quốc tế thành hai lĩnh vực rõ ràng là: Thanh toán trong ngoại thương và Thanh toán phi ngoại thương. Về cơ bản thanh toán quốc tế phát sinh trên cở sở hoạt động thương mại quốc tế, là khâu cuối cùng của hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân thuộc các quốc gia khác nhau. Trong thương mại quốc tế không phải lúc nào các nhà xuất nhập khNu cũng có thể thanh toán tiền hàng trực tiếp cho nhau, mà phải thông qua ngân hàng thương mại GVHD: TS. Võ Thành Danh Trang 3 SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long với mạng lưới chi nhánh và hệ thống ngân hàng đại lý rộng khắp toàn cầu. Thay mặt khách hàng thực hiện thanh toán quốc tế, ngân hàng là cầu nối trung gian thanh toán giữa bên mua và bên bán. Ngày nay, hoạt động thương mại luôn cần đến sự tham gia, hỗ trợ về kỹ thuật nghiệp vụ và tài chính của ngân hàng. Ngân hàng cung cấp các phương án lựa chọn phương thức thanh toán quốc tế, tài trợ xuất nhập khNu, đảm bảo an toàn và quyền lợi của cả hai bên mua bán, thông qua đó thúc đN y ngoại thương phát triển và mở rộng các quan hệ với các quốc gia trên thế giới. 2.1.2 Đặc điểm thanh toán quốc tế Thanh toán liên quan tới đồng tiền, địa điểm, phương tiện, phương thức và thời gian thanh toán Khi tiến hành hoạt động thanh toán quốc tế cần xác định 5 vấn đề quan trọng, đó là: đồng tiền, địa điểm, phương tiện, phương thức và thời gian thanh toán. Lựa chọn đồng tiền nào là một vấn đề quan trọng, vì không phải bất kỳ đồng tiền của nước nào cũng có khả năng thực hiện thanh toán quốc tế, mà đồng tiền đó phải “mạnh”, được các nước thừa nhận thực hiện trong hoạt động thanh toán quốc tế, tiếp đến lựa chọn đồng tiền nào để phù hợp với nội dung cụ thể của hoạt động thanh toán quốc tế, nhằm mang lại hiệu quả (thanh toán nhanh, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất, đáp ứng được lợi ích của các bên...). Do vậy, khi ký kết các hợp đồng thương mại, tín dụng hay các dịch vụ các bên thường thống nhất về loại ngoại tệ được dùng trong giao dịch là đồng tiền của nước nhập khN u, nước xuất khN u hay nước thứ ba. Thanh toán quốc tế phục vụ chủ yếu cho hoạt động kinh tế đối ngoại Thanh toán quốc tế phục vụ chủ yếu cho hoạt động kinh tế đối ngoại, trong đó phần lớn phục vụ cho các giao dịch trong lĩnh vực ngoại thương. Thanh toán là khâu quan trọng của một quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá, cụ thể khi hoạt động thanh toán diễn ra đồng nghĩa với việc đảm bảo chắc chắn kết thúc một phần hoặc toàn bộ giá trị của một quá trình trao đổi hàng hoá, dịch vụ. Nếu công tác thanh toán quốc tế được tổ chức tốt thì giá trị của hàng hoá trao đổi và dịch vụ thực hiện giữa các chủ thể ở các quốc gia khác nhau mới được thực hiện, góp phần thúc đN y ngoại thương GVHD: TS. Võ Thành Danh Trang 4 SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh Phân tích thực trạng TTQT tại ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long phát triển. Thanh toán quốc tế trở thành một nhân tố quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại trong điều kiện quan hệ kinh tế ngày càng được mở rộng. Gặp nhiều rủi ro do có sự biến động tiền tệ Khác với thanh toán nội địa, thanh toán quốc tế thường gặp nhiều rủi ro do sự biến động của tiền tệ, sự bất ổn chính trị của một quốc gia, do sự khác biệt về luật pháp, cơ chế chính sách, do vị trí địa lý của các bên tham gia cách nhau làm hạn chế việc tìm hiểu khả năng thanh toán của con nợ…Do vậy, các nghiệp vụ đảm bảo, bảo lãnh của ngân hàng, hoạt động tín dụng của các tổ chức tiền tệ, tài chính quốc tế ra đời như là một yếu tố không thể thiếu để hổ trợ cho hoạt động thanh toán quốc tế. Có thể khẳng định thanh toán quốc tế là một mắc xích không thể thiếu trong hoạt động thương mại liên hoàn của một nền kinh tế mở và gắn kết chặt chẽ với các giao dịch thương mại quốc tế. Thanh toán quốc tế là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng thông qua chi trả lẫn nhau qua nghiệp vụ thanh toán quốc tế, thông qua đó, toàn bộ hoặc một phần giá trị của hàng hoá và dịch vụ trao đổi được thực hiện. Thanh toán quốc tế đã góp phần chủ yếu để tạo nên sự liên tục của quá trình sản xuất và đN y nhanh quá trình giao thương hàng hoá quốc tế. 2.1.3 Vai trò của thanh toán quốc tế với hoạt động của các ngân hàng thương mại Ngày nay, hoạt động thanh toán quốc tế chiếm vị trí quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng, là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của ngân hàng thương mại. - Thanh toán quốc tế là một hoạt động trực tiếp tạo ra một khoản lợi nhuận không nhỏ đóng góp vào lợi nhuận chung của ngân hàng. Thông qua cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế cho khách hàng, các ngân hàng thương mại thu được phí dịch vụ chuyển tiền, phí thanh toán L/C, phí bảo lãnh…Thực tế cho thấy với các ngân hàng thương mại hiện đại, thu nhập từ phí dịch vụ có xu hướng ngày một tăng cả về số lượng và tỷ trọng trong tổng thu nhập của ngân hàng. Đây cũng chính là mục tiêu mà các ngân hàng thương mại luôn vươn tới. GVHD: TS. Võ Thành Danh Trang 5 SVTH: Nguyễn Thị Xuân Mảnh
- Xem thêm -