Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin trang web tuyển dụng chuyên ngành tài chính

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN–TIN HỌC Ssss Đồ án: Trang web tuyển dụng chuyên ngành tài chính Học phần: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Nhóm thực hiện: Phạm Duy Anh 0611006 Lê Thị Phương Anh 0611001 Trần Thị Phương Dung 0611025 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển rất mạnh mẽ và nó có tác động rất lớn đến sự phát triển của xã hội. Hầu như mọi lĩnh vực đều có sự tham gia của công nghệ thông tin. Lĩnh vực phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là một phần của công nghệ thông tin. Lĩnh vực này khá quan trọng vì nó giúp cho việc quản lý của các trung tâm hay cửa hàng lớn đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng hơn. Chúng em thực hiện đồ án “Phân tích và thiết kế hệ thống Trang web tuyển dụng chuyên ngành tài chính ” nhằm tìm hiểu những kiến thức về lĩnh vực phân tích thiết kế này. Chúng em xin cảm ơn thầy đã cho chúng em những kiến thức về lĩnh vực này để có thể hoàn thành đồ án này. Tuy nhiên, do sự hiểu biết của chúng em về lĩnh vực này còn hạn chế nên còn nhiều sai sót, chúng em kính mong thầy góp ý thêm cho chúng em. Chúng em xin cảm ơn thầy! GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh I - Mục tiêu-Phạm vi đề tài 1. Mục tiêu Xây dựng Trang web tuyển dụng chuyên ngành tài chính chỉ phục vụ cho tìm việc và tư vấn nhân sự trong lĩnh vực tài chính. Đây là nơi ứng viên và nhà tuyển dụng có thể gặp nhau. Thông qua đó BSM thu thập thông tin về ứng viên và đứng ra làm trung gian tư vấn nhân sự cho các công ty khác. WebSite có 3 phần chính Phần ứng viên Phần nhà tuyển dụng Phần nhà quản trị 2. Phạm vi đề tài Phạm vi nằm trong giới hạn môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin và các mục tiêu nêu trên. Nhưng do nhiều hạn chế nên đề tài này chỉ gồm 2 phần : Ứng viên và Nhà tuyển dụng. II - Khảo sát 1. Khảo sát Đề tài này được khảo sát tại công ty Cổ phần Phần mềm Giải pháp Quản lý Mã vạch – Barcode solutions Managements ( BSM ) 2. Giới thiệu công ty BSM BSM Corp là công ty tư vấn giải pháp và phát triển phần mềm được thành lập trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập. Chúng tôi cung cấp những giải pháp và phần mềm quản lý chất lượng hiệu quả. Web tuyển dụng ngành tài chính Page 3 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Chúng tôi chuyên tư vấn, nghiên cứu và phát triển các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực Quản Trị Nguồn Lực Doanh Nghiệp (Enterprise Resource Planning), Quản lý nguồn lực sản xuất (Manufacturing Resource Planning), Tự động hóa (Automation) và Tối Ưu Hóa (Optimization) trong sản xuất và dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp giải pháp quản lý tổng thể Bệnh viện (Hospital Solutions Management).... 2.1. Các dịch vụ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tư vấn triển khai phần mềm. Tư vấn kỹ thuật cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Bảo trì nhà máy. Tư vấn triển khai ERP. Tự động hóa và tối ưu hóa sản xuất. Tư vấn triển khai thiết kế WEB và thương mại điện tử. Giải pháp Quản lý quan hệ khách hàng Lotus – Customer Relationship Management (Lotus – CRM). 8. Giải pháp “Smart Mail”. 9. Giải pháp Quản trị văn phòng Lotus Web-Office Management. 10. Lĩnh vực đào tạo & tư vấn: Lãnh đạo và quản lý CNTT trong các cơ quan doanh nghiệp và nhà nước. Quản lý và triển khai thành công các dự án CNTT. Quản lý và tổ chức phòng CNTT theo mô hình dịch vụ chuẩn ITIL của Châu Âu. 2.2. Các sản phẩm-giải pháp phần mềm: 1. Giải pháp quản lý kinh doanh kho lạnh . Web tuyển dụng ngành tài chính Page 4 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 2. Giải pháp quản lý tài sản bằng mã vạch. 3. Giải pháp kiểm soát nguyên liệu đầu vào, công đoạn SX, kiểm soát chất lượng SP. 4. Giải pháp quản lý mã vạch . 5. Giải pháp quản lý Tour du lịch lữ hành. 6. Giải pháp quản lý sản xuất kinh doanh Vàng - Nữ trang. 7. Giải pháp quản lý tổng thể . 8. Giải pháp quản lý tổng thể Bệnh viện . 9. Giải pháp quản lý Nhân sự & Lao động tiền lương . 10. Trang web tuyển www.nhansutaichinh.vn. dụng chuyên ngành tài chính 2.3. Liên hệ công ty BSM Nguyễn Thanh Bình (GĐ Điều hành) Mobile: +84908 389 566 Tel: +848 39433701,+848 62796845 Fax: +848 39433702 Email: thanhbinh@bsm.com.vn Trụ sở Lầu 2 toà nhà Nam Long 17-19 Hoàng Diệu - P. 12 - Q.4 - TP. Hồ Chí Minh. ( trụ sở cũ: P.402 Tòa nhà Nam Việt 116D Hoàng Diệu - Phường 12 - Q4 - TP. Hồ Chí Minh.) Tel: +848 39433701, +848 62796845 Web tuyển dụng ngành tài chính Page 5 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Fax: +848 39433702 Email: thanhbinh@bsm.com.vn Cần Thơ 10 Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Tel: 0710 3833456 Fax: 0710 3833222 Mobile: 0908 458 745 Email: triduc@bsm.com.vn 3. Thực trạng Thấy được nhu cầu thực tế có nhiều trang web tuyển dụng như vietnamwork,24h… nhưng các trang này tuyển dụng ở mức độ rộng, đa ngành nghề. Công ty BSM quyết định xây dựng Trang web tuyển dụng chuyên ngành tài chính chỉ phục vụ cho tìm việc và tư vấn nhân sự trong lĩnh vực tài chính. III - Phân tích yêu cầu và hệ thống 1. Chức năng chính 1.1. Qui trình đăng ký tài khoản Web tuyển dụng ngành tài chính Page 6 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Quy trình chung Đăng Ký Mới Cung cấp Email- Tên Kiểm Tra Thông Tin Kiểm Tra Tài Khoản DB Gửi password qua Email đã cung cấp DB Kết thúc Web tuyển dụng ngành tài chính Page 7 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 1.2. Các Chức Năng Của Ứng Viên Web tuyển dụng ngành tài chính Page 8 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Quy Trình sau khi ứng viên Đăng nhập Web tuyển dụng ngành tài chính Page 9 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 1.3. Các Chức Năng Của Nhà tuyển dụng Sơ đồ chức năng của Tuyển dụng khi đăng nhập Web tuyển dụng ngành tài chính Page 10 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Web tuyển dụng ngành tài chính Page 11 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Tìm Kiếm và Liên Hệ Ứng Viên Web tuyển dụng ngành tài chính Page 12 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 2. Mô hình thực thể ERD 2.1. Xác định thực thể 1/ BanDangKy BanDangKyID Email Password TenDangNhap LoaiDangNhap Lưu thông tin khi một người mới đăng ký làm thành viên( người tuyển dụng hoặc Ứng viên tìm việc). Và cũng dùng để kiểm tra khi người đó đăng nhập lại. Mỗi thực thể BanDangKy có một BanDangKyID khác nhau 2/ UngVien: UserId TenUngVien HoUngVien NgaySinh GioiTinhUV TinhTrangHonNhan DiaChiTT DiaChiHT Mobile PhotoPath Lưu thông tin của ứng viên tìm việc. Mỗi Thực thể UngVien có một userid khác nhau. 3/ KinhNghiem KinhNghiemID CongViec ChuThich Web tuyển dụng ngành tài chính Page 13 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Lưu kinh nghiệm của ứng viên tương ứng với các việc đã làm trước đây. Mỗi ứng viên được lưu tối đa ba kinh nghiệm. Mỗi thực thể KinhNghiem có một KinhNghiemId khác nhau. 4/ CapBac CapBacID TenCapBac Lưu cấp bậc trong công ty(Tập sự, Nhân viên, Trưởng phòng,Giám đốc,…). Mỗi thực thể CapBac có một CapBacId khác nhau. 5/NganhNghe NganhNgheID TenNganh Lưu tên các ngành nghề trong lĩnh vực tài chính (Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng ,Kế toán tổng hợp, Kế toán giá thành, Kế toán viên, Kiểm soát tài chính, Kiểm toán viên, Trợ lý kiểm toán, Kế toán quản trị, Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm, Quỹ đầu tư, Chuyên viên triển khai ERP, Quản lý rủi ro, Sale & Marketing). Mỗi thực thể NganhNghe có một NganhNgheId khác nhau. 6/ HocVan HocVanID ChuyenNganh TenTruong Lưu trình độ học vấn của ứng viên. Mỗi ứng viên được lưu 3 bộ dữ liệu khác nhau. Mỗi thực thể HocVan có một HocVanId khác nhau. 7/ BangCap BangCapID TenBangCap Web tuyển dụng ngành tài chính Page 14 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Mỗi dòng tương ứng với các học vị (cao học, đại học, cao đẳng, trung học). Mỗi thực thể BangCap có một BangCapId khác nhau. 8/ TinhThanh TinhThanhID TenTinhThanh Lưu tên các tỉnh thành ở Việt Nam. Mỗi thực thể TinhThanh có một TinhThanhId khác nhau. 9/ HinhThucLamViec HinhThucID TenHinhThuc Lưu các hình thức việc làm (bán thời gian, toàn thời gian, thực tập, theo hợp đồng). Mỗi thực thể HinhThucLamViec có một HinhThucLamViecId khác nhau. 10/ CongTy CongtyID TenCTy GioiThieuCTy DiaChiCTy DienThoaiCTy FaxCTy Website Pathlogo Lưu thông tin các công ty đã đăng ký tuyển dụng. Mỗi thực thể CongTy có một CongTyId khác nhau. 11/ HoSoXinViec HoSoXinViecID Web tuyển dụng ngành tài chính Page 15 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh TieuDe ViTri KinhNghiemUV LuongMM NguyenVong Lưu bộ hồ sơ tìm việc. Mỗi ứng viên được tạo tối đa 3 bộ hồ sơ(hồ sơ tạo xong chưa được đăng). Khi đăng tin thì ứng viên sẽ lựa chọn hồ sơ để đăng. Mỗi thực thể HoSoXinViec có một HoSoXinViecId khác nhau. 12/ TinTimViec TinTimViecID NgayDiLam Lưu các bộ hồ sơ được ứng viên đăng lên. Ứng viên sẽ chọn một trong ba bộ hồ sơ đã tạo để đăng. Ứng viên có quyền đăng một bộ hồ sơ nhiều lần. Khi đăng tin thì ứng viên sẽ lựa chọn hồ sơ để đăng. Mỗi thực thể TinTimViec có một TinTimViecId khác nhau. 13/ CVMongMuon CVMongMuonID ViTriMM MucTieu LuongHT LuongMoi DiCongTac ThayDoiCho Lưu các nguyện vọng của ứng viên khi nhận chỗ làm việc mới. Mỗi thực thể CVMongMuon có một CVMongMuonId khác nhau. 14/ NhaTuyenDung NhaTDID TenNTD Web tuyển dụng ngành tài chính Page 16 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh LoaiNTD DienThoaiNTD FaxNTD Lưu thông tin nhà tuyển dụng. Mỗi thực thể NhaTuyendung có một NhaTDID khác nhau. 15/TinTuyenDung TinTuyenDungID TieuDeTTD DoTuoi GioiTinh NoiDungTin SoLuongTuyen QuyenLoi GhiChu YeuCauKinhNghiem NgoaiNgu EmailLienHe NoiNhanHoSo NoiLamViec LuongTD Lưu mẫu tin tuyển dụng của nhà tuyển dụng, mặc định mỗi nhà tuyển dụng chỉ được đăng 3 tin. Số tin tuyển dụng sẽ phụ thuộc vào loại nhà tuyển dụng. Mỗi thực thể TinTuyenDung có một TinTuyenDungID khác nhau. 16/ LoaiHinhCTy  LoaiHinhCTyID  TenLoaiHinhCTy Lưu các loại hình công ty (Tư nhân, nhà cổ phần, doanh nghiệp hợp doanh,…). Mỗi thực thể LoaiHinhCTy có một LoaiHinhCTyID khác nhau. Web tuyển dụng ngành tài chính Page 17 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 17/ QuyMoCTy QuyMoCTyID TenQMCTy Lưu các quy mô công ty(10-20 Nhân viên, 20-50 NV, 50-100 NV, 1001000 NV, trên 1000 NV). Mỗi thực thể QuyMoCTy có một QuyMoCTyID khác nhau. 18/ VanBan MaVanBan TieuDeVB NoiDungVB UrlVB Lưu các văn bản thuế. Mỗi thực thể VanBan có một MaVanBan khác nhau. 19/ThongTinHuongNghiep TTHuongNghiepID TieuDeHN NoiDungHN HinhAnhHN Lưu các dữ liệu cho trang hướng nghiệp. Mỗi ThongTinHuongNghiep có một TTHuongNghiepID khác nhau. thực thể 20/ KyNangNgheNghiep KyNangNNID TieuDeKN NoiDungKN HinhAnhKN Lưu các dữ liệu cho trang kỹ năng nghề nghiệp. Mỗi thực thể KyNangNgheNghiep có một KyNangNNID khác nhau. Web tuyển dụng ngành tài chính Page 18 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 2.2 Mô hình ERD Web tuyển dụng ngành tài chính Page 19 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Web tuyển dụng ngành tài chính Page 20
- Xem thêm -