Tài liệu Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin. Quản Lý Phòng Khám Bệnh Viện

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 364 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của Công Nghệ Thông Tin đã tạo nên những nét mới thời thượng trong nhiều lĩnh vực. Việc ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào đời sống không còn gì xa lạ với con người ngày nay. Và việc áp dùng Công nghệ Thông Tin vào Bệnh Viện để phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh cũng không ngoại lệ. Với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng nhiều nên việc khám chữa bệnh trong các bệnh viện ngày càng quá tải và nhiều vấn đề đã được đặt ra làm sao việc phục vụ của các bệnh viện ngày càng tốt hơn và không tốn nhiều thời gian. Với những lý do trên và thông qua khảo sát nhóm chúng em quyết định chọn đề tài “Quản Lý Phòng Khám Bệnh Viện” cho môn “Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin”. Tuy đồ án không được hoàn hảo nhưng chắc hẳn sẽ góp một chút kiến thức bổ ích trong lĩnh vực Phân Tích thiết Kế Hệ Thống Thông Tin. Lời Cảm Ơn. Chúng em chân thành cảm ơn thầy đã cho em những kiến thức bổ ích trong lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống thông tin để hoàn thành đồ án này. Tuy nhiên, đồ án chưa thật sự hoàn hảo chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mong thầy thông cảm và góp ý thêm cho chúng em. Nhóm Thực Hiện Hà Dương Phong 0511184 Lê Thanh Phong 0511185 Nguyễn T Như Ngọc 0611141 1 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện MỤC LỤC PHẦN I TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH I. MÔ TẢ TỔNG QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI Trang 1. Đặt vấn đề.................................................................................5 2. Mô tả phương án tổng quan....................................................6 2.1Giải pháp 1..........................................................................6 2.2 Giải pháp 2..........................................................................7 2.3 Giải pháp 3..........................................................................8 2.4 Giải pháp 4.........................................................................8 3 Đánh giá tính khả thi..............................................................9 3.1 Khả thi về kinh tế................................................................9 3.1.1 Lợi nhuận...................................................................9 3.1.2 Chi phí........................................................................10 3.2 Khả thi về kĩ thuật...............................................................11 3.3 Khả thi về hoạt động...........................................................12 II. PHÂN TÍCH 1. Phân tích hiện trạng hệ thống................................................12 1.1Khảo sát hệ thống...............................................................12 1.2Sơ đồ tổ chức.......................................................................23 1.3 Phân tích bài toán tương ứng từng vai trò...........................24 1 Phân tích yêu cầu ...................................................................26 1.1 Yêu cầu chức năng..............................................................26 1.2 Yêu cầu phi chức năng........................................................27 2 Phân tích hệ thống..................................................................28 2.1 Mô hình thực thể ERD........................................................30 2.2 Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ...................31 2.3 Mô tả chi tiết cho các quan hệ.............................................32 2.4 Bảng tổng kết thuộc tính....................................................44 2 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện PHẦN II THIẾT KẾ I. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 1. Sơ đồ màn hình chính.........................................................49 2. Giao diện đăng nhập hệ thống...........................................50 3. Giao diện tiếp nhận bệnh nhân..........................................51 4. Giao diện Hồ sơ bệnh án....................................................53 5. Giao diện cập nhật thuốc...................................................56 6. Giao diện lập báo cáo.........................................................57 7. Giao diện Tra cứu Bệnh Nhân...........................................60 II. THIẾT KẾ Ô XỬ LÍ 1. Mô tả dòng dữ liệu..............................................................60 2. Các Ô xử lí ..........................................................................65 PHẦN III ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT I. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM 1.Ưu điểm.................................................................................77 3 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện 2.Khuyết điểm..........................................................................77 II. TỔNG KẾT BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC..........................................78 PHẦN I TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH I. MÔ TẢ PHƯƠNG ÁN TỔNG QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI 4 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện 1. Đặt vấn đề Bệnh viện là cơ sở thiết yếu của cộng đồng . Cùng với xu hướng của thời đại, việc chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng hơn, nâng cao hơn công tác khám chữa bệnh cho người dân . Với lý do đó, chúng em nghĩ rằng cần phải có một hệ thông quản lý bằng máy tính và thông qua tìm hiểu chúng em đã chọn đề tài Quản lý phòng khám bệnh viện 30 – 4 cho đồ án của mình. Sau đây là một số chức năng dự kiến của phần mềm phục vụ hệ thống này: - Lập danh sách khám bệnh theo từng khoảng thời gian ( lập theo ngày, tháng) Lập phiếu khám bệnh cho bệnh nhân có kèm theo toa thuốc. Lập phiếu xét nghiệm. Lập hóa đơn thanh toán tương ứng với phiếu khám bệnh và phiếu xét nghiệm đó. Tra cứu bệnh nhân. Lập báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng. Quản lý thuốc. 2. Mô tả phương án tổng quan Ghi chú : phòng khám có máy tính 2.1Giải pháp 1 5 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện Bộ phận quầy phát số ghi thông tin bệnh nhân bằng tay, sau đó chuyển sang quầy thu ngân để nhập vào máy tính và kế xuất hóa đơn. Bệnh nhân cầm hóa đơn đến phòng khám để khám bệnh. Tại phòng khám, việc ghi chép thông tin bệnh nhân, bệnh án, thuốc được ghi chép bằng tay vào sổ bệnh nhân và sổ lưu bệnh. Bệnh nhân sẽ đóng tiền tại phòng thu tiền thuốc, tại đây nhân viên nhập thông tin bệnh nhân BHYT, tên thuốc, tính tiền thuốc và kế xuất hóa đơn cho bệnh nhân. Bệnh nhân đem hóa đơn đến bộ phận phát thuốc để nhận thuốc. Với phương án này chỉ tốn phí mua 2 máy, 2 máy không cần nối mạng và có thể cài phần mềm tính toán riêng biệt cho từng máy. Thuận tiện cho việc thu tiền thuốc và tiền khám một cách nhanh hơn nhưng chưa hiệu quả. 2 máy 300USD/máy = 600USD; Phần mềm = 5.000.000 đ 2.2 Giải pháp 2 6 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện Mỗi phòng khám sẽ có 1 máy tính để lưu thông tin bệnh nhân vào sổ lưu bệnh và ghi tay vào sổ khám bệnh. Sau đó nội dung này sẽ chuyển đến bộ phận thu tiền, khi bệnh nhân đến đóng tiền bộ phận thu tiền sẽ kế xuất hóa đơn. Giải pháp này có sự liên thông giữa các phòng ban, giúp cho việc xử lý thông tin sẽ hiệu quả và đồng bộ. Tuy nhiên tốn tiền máy và nối mạng. 14 máy : 14*300USD = 4200USD + Sever 500USD Chi phí nối mạng và dụng cụ nối mạng: 5.000.000 đ 2.3 Giải pháp 3 Quầy phát số 7 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện Quầy thu ngân Phòng khám nội Bệnh nhân BHYT Phòng khám ngoại Bộ phận phát thuốc Bộ phận thu tiền Thay đổi cơ cấu phòng khám tại bệnh viện chỉ còn 2 phòng khám là phòng khám nội và phòng khám ngoại. Rất khó khăn cho việc thay đổi cơ cấu tổ chức và vị trí phòng ban. Không khả thi. 2.4 Giải pháp 4 Bộ phận phòng khám sau khi kê toa sẽ in đơn thuốc cho bệnh nhan, bệnh nhân sẽ cầm đơn thuốc này đến đóng tiền tại bộ phận thu tiền. Bộ phận thu tiền sẽ thu tiền và đóng mộc. Bệnh nhân đến bộ phận phát thuốc để nhận thuốc, tại đây bộ phận phát thuốc sẽ lưu đơn thuốc thành 2 loại: khám nội và khám ngoại. Đến cuối ngày nhân viên sẽ gởi hóa đơn đến phòng khám nhập thông tin thu tiền. Phương pháp này làm thay đổi cơ cấu bệnh viện mặc dù có tiết kiệm chi phí. Quầy phát số Quầy thu ngân Phòng khám nội Bệnh nhân BHYT 8 Phòng khám ngoại Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện Bộ phận thu tiền cuối ngày cuối ngày Bộ phận phát thuốc Dựa vào các thuận lợi cũng như khuyết điểm của các phương pháp nên nhóm quyết định chọn phương án 2 để phát triển. 3 Đánh giá tính khả thi 3.1 Tính khả thi về kinh tế 3.1.1 Lợi nhuận Việc tiếp nhận bệnh nhân BH và không BH riêng biệt nên cần 8 nhân viên tiếp nhận bệnh nhân ( Bệnh nhân BH 4, bệnh nhân không BH 4). Nếu có hệ thống quản lý khi đó chỉ cần 6 nhân viên tiếp nhận cả 2 đối tượng bệnh nhân. Ta sẽ tiết kiệm trả lương cho 2 nhân viên và việc tiếp nhận cả 2 đối tượng cùng một nơi sẽ tạo cho người khám bệnh một cảm giác không bị phân biệt đối xử. Tạo cho bệnh nhân cảm thầy thoải mái hơn khi đi khám bệnh. Việc tiếp nhận bệnh nhân bằng hệ thống mới sẽ tạo nên hoạt động khám bệnh trở nên linh hoạt và nhanh chóng hơn. Bệnh nhân không phải chờ đợi lâu vì thế ngày càng có nhiều bệnh nhân đến khám bệnh hơn. Ứng dụng công nghệ mới sẽ giúp nhân viên làm việc có hiệu quả hơn, nhanh nhạy hơn. Tạo cơ hội năng cao kĩ thuật qua Internet đồng thời tạo nên uy tính cho bệnh viện.  Lợi nhuận hữu hình - Loại bỏ và giảm chi phí + Chi phí lương. + Chi phí chỉnh lỗi tính toán. + Chi phí giấy tờ. - Gia tăng tốc độ hoạt động. - Gia tăng cơ hội và mở rộng thị trường mới  Lợi nhuận vô hình - Các báo cáo số lượng bệnh nhân, doanh thu được cung cấp bất kì tại mọi thời điểm nào, nhờ đó hổ trợ nhanh quyết định, hiệu quả về thông tin. 9 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện - Nhân viên sẽ có cơ hội học hỏi kiến thức cơ bản về máy tính, cách sữ dụng phần mềm trong công việc. - Hạn chế việc tính toán tiền bị sai. - Tác động tích cực đến môi trường và xã hội. - Các thủ tục sẽ được thực hiện nhanh chóng. - Việc quản lý thông tin bệnh nhân thuốc sẽ tốt hơn. 3.1.2Chi phí - Chi phí phát triển hệ thống. - Chi phí mua phần mềm và phần cứng. - Chỉ phí đào tạo và sữ dụng. - Chi phí chuẩn bị môi trường và địa điểm. 3.2 Tính khả thi vềề kỉ thuật STT 1 Rủi ro Đánh giá Sự quen thuộc với hệ Thấp thống của người dùng Sự quen thuộc với tiến 2 trình phát triển hệ Thấp thống của người dùng 3 4 Thay đổi cơ cấu Nhận thức và thiện chí của khách hàng Mô tả Mô tả khác Đã quen với việc sữ dụng máy tính Đã phát triển hệ thông tương tự Thấp Trung bình Do là SV nên khó tiếp cận Nhờ vào sự quen biết Tham 5 Sự quen thuộc nhóm Cao phát triển với dự án Chưa phát triển hệ khảo thống tương tự thêm tài liệu 10 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện 6 Kích thước hệ thống 7 Tiến độ coding Kích thước hệ Cao thống lớn Trung bình Sữ dụng môi Tham trường phát triển khảo tài mới VB.NET liệu Điều 8 Thời hạn nộp bài Trung bình Học nhiều môn áp chỉnh lực công việc cao thời gian hợp lý 3.3 Tính khả thi về hoạt động STT 1 Rủi ro Mô tả Mô tả đánh giá Giới hạn số Cao Dẫn dắt đến việc thay đổi phòng khám cơ cấu tổ chức, việc giới Mô tả khắc phục hạn các y bác sĩ, thay đổi cơ sở vật chất. 2 Thủ tục sẽ Cao Bệnh nhân không cần gọn nhẹ, việc phải khám khám. chữa đi nhiều phòng bệnh tiện hơn II. PHÂN TÍCH 1. Phân tích hiện trạng 1.1 Khảo sát hệ thống  Quy trình khám bệnh: hiểu tất cả các qui trình tiếp nhận bệnh nhân, phân bố khoa, phòng vào khám. Việc ghi chép vào sổ khám bệnh. 11 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện  Quản lý phòng khám chuyên khoa: Hiểu về cơ cấu tổ chức các phòng khám chuyên khoa, cách quản lý thông tin bệnh nhân. Ghi nhận bệnh và cấp toa thuốc.  Cách thức tính tiền khám bệnh và xét nghiệm: Nắm rõ có bao nhiêu hạn mục tính tiền, giá tiền cụ thể. Việc tính tiền xét nghiệm xử lý như thế nào.  Hệ thống máy móc phần mềm: Nắm rõ về tài nguyên máy móc, trang thiết bị,phần mềm, hệ điều hành đang sữ dụng, hệ thống mạng. Chia ra nhiệm vụ cụ thể của từng chủ đề Chủ đề 1: Quy trình khám bệnh - Khi người khám bệnh đến khám sẽ trãi qua những qui trình nào? Cụ thể từng qui trình? - Cách thức phát thẻ khám? - Việc ghi nhận thông tin bệnh nhân diễn ra như thế nào? - Nếu có trường hợp tái khám xử lý ra sao? Chủ đề 2: Quản lý phòng khám chuyên môn - Có bao nhiêu chuyên khoa và cách ghi nhận thông tin bệnh nhân tại từng chuyên khoa? - Bệnh lý và toa thuốc được ghi nhận như thế nào? Chủ đề 3: Cách thức tính tiền khám bệnh - Có bao nhiêu hạng mục tính tiền, giá tiền cụ thể?( nếu được cung cấp thêm bảng giá) - Có chế độ miễn giảm hay không? Nếu có xử lý như thế nào? - Có chế độ cộng thêm hay không? ( xét nghiệm trước khi khám) Xử lý cụ thể? - Lưu trữ các hóa đơn và xét nghiệm như thế nào? Chủ đề 4: Hệ thống máy móc phần mềm - Hiện tại phòng khám có bao nhiêu máy tính, có nối mạng hay không? Hệ điều hành đang sử dụng là gì? 12 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện - Có phần mềm quản lý chưa? Nếu có xin vui lòng cung cấp thêm thông tin về phần mềm đang sữ dụng? - Trình độ tin học của các y, bác sĩ, nhân viên trong phòng khám. Bệnh viện 30 – 4 có rất nhiều phân hệ trong đó có các phân hệ như sau: Phân hệ tiếp nhận bệnh nhân, khám bệnh, quản lý bệnh nhân ngoại trú. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Phân hệ cận lâm sàng. Phân hệ lâm sàng. Phân hệ quản lý dược. Phân hệ quản trị nhân sự. Phân hệ tài chính kế toán. Phân hệ quản lý công cụ, tài sản. Phân hệ báo cáo, tổng hợp phục vụ lãnh đạo. Phân hệ quản trị hệ thống. Ở đây, yều câều đặt ra sẽẽ làm việc trền phân hệ th ứ nhâất Chủ đề 1: Quy Khảo sát trình khám bệnh 1. Khi người 1. Nếu bệnh nhân thuộc loại bảo hiểm y tế thì sang bệnh quầy phụ trách bảo hiểm trình thẻ bảo hiểm cùng với đến khám sẽ hình kèm theo. Y sĩ kiểm tra hợp lệ và nhập thông trãi qua tin bệnh nhân vào sổ bệnh nhân có bảo hiểm. Bệnh những qui nhân khai báo bệnh và y sĩ sẽ phát thẻ khám cùng nào? với phòng khám tương ứng và sổ ghi thông tin bệnh Cụ thể từng nhân. 2. Nếu bệnh nhân không thuộc loại bảo hiểm thì đến khám trình qui trình? quầy phát số mua sổ khám bệnh ( nếu là bệnh nhân mới) trình sổ khám bệnh cũ ( nếu là bệnh nhân tái khám). Bệnh nhân khai bệnh một cách tổng quát. Y 13 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện sĩ phụ trách sẽ phát thẻ khám bệnh. Bệnh nhân đến quầy thu ngân đóng tiền khám, tại đây thông tin bệnh nhân được ghi vào sổ. Bệnh nhân được đưa biên lai đóng tiền khám. 3. Bệnh nhân đến ngay phòng khám và đợi tới lượt mình khám. Bệnh nhân vào phòng khám, y tá trực tại phòng đó lưu thông tin cho bệnh nhân. 4. Bác sĩ sau khi khám bệnh cho ra chuẩn đoán. 5. Nếu chuẩn đoán bệnh ( không cần xét nghiệm thêm) thì cho toa thuốc bệnh nhân. Các thông này cũng được lưu lại. Nếu là bệnh nhân bảo hiểm thì ghi vào 2 nơi toa thuốc và sổ khám bệnh. 6. Nếu bệnh nhân cần xét nghiệm bác sĩ đưa tờ xét nghiệm, đề vào các hạn mục mà bệnh nhân cần xét nghiệm. 7. Bệnh nhân cầm tờ xét nghiệm ra quầy thu ngân, đóng tiền xét nghiệm. 8. Bệnh nhân cầm giấy xét nghiệm, hóa đơn đóng tiền xét nghiệm đến phòng xét nghiệm đợi tới phiên mình. 9. Y tá trực tại phòng xét nghiệm kiểm tra bệnh nhân đóng tiền chưa( thông qua hóa đơn) bác sĩ làm xét nghiệm cho bệnh nhân. 10. Bệnh nhân chờ lấy kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân cầm kết quả xét nghiệm đến bác sĩ phòng khám ban đầu bác sĩ chuẩn đoán. Bác sĩ chuẩn đoán cho toa thuốc bệnh nhân hay các chữa trị cần thiết hoặc yêu cầu nhập viện. 11. Nếu bệnh nhân không có bảo hiểm thì có thể ra về tự mua thuốc tại nhà thuốc kế bên hoặc đi đâu cũng được ( nằm ngoài hệ thống ) 14 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện 12. Nếu bệnh nhân có bảo hiểm thì bệnh nhân đến quầy thu tiền thuốc nộp đơn thuốc. Nhân viên thu ngân chép lại thông tin trong sổ khám bệnh, tính tiền thuốc cho bệnh nhân ( tiền đóng bằng 20% giá trị đơn thuốc ) 13. Bệnh nhân cầm hóa đơn và đơn thuốc đến quầy phát thuốc, nhân viên phát thuốc cho bệnh nhân và giữ lại tờ đơn thuốc đó. Bệnh nhân theo toa thuốc trong phiếu khám bệnh mà uống thuốc. Mỗi phòng khám có khả năng khám chuyên khoa nhất 2. Cách phát thức thẻ định, do đó khi bệnh nhân khai bệnh ngay tại quầy phát số thì y sĩ phụ trách sẽ biết chuyến đến phòng khám nào. Trước phòng khám có một kệ để sổ khám bệnh của khám? bệnh nhân vào, y tá trực sẽ theo thứ tự đó mà gọi bệnh nhân vào phòng khám. Trước khi khám thì y tá sẽ yêu cầu bệnh nhân cho xem hóa đơn đóng tiền khám ( nếu không thuộc trường hợp miễn giảm hay bảo hiểm y tế ) Thông tin bệnh nhân được thu lại ở thấp nơi: quầy thu tiền khám hay quày phụ trách bảo hiểm, phòng khám tại chổ, thu tiền thuốc, phát thuốc, phòng xét nghiệm, thu tiền xét nghiệm. 3. Việc ghi nhận thông Mỗi bệnh nhân có một mã y tế được tạo khi tới khám bệnh lần đầu. Trường hợp tái khám thì nhân viên sẽ ghi lại mã nhân diễn ra y tế đó, bệnh nhân cũng đem theo sổ khám bệnh lần tin 15 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện như thế nào? 4. Nếu trường có hợp trước. Nếu bệnh nhân làm mất sổ thì mua sổ mới và cấp mã y tế mới. Còn nếu cần đến hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì y tá sẽ tìm lại hồ sơ cũ. tái khám thì xử lý ra sao? Chủ đề 2: Quản lý phòng khám chuyên môn 1. Có bao nhiêu 12 phòng khám: khám ngoại , nội nhiễm, tiêu hóa, thận tiết chuyên khoa niệu, hô hấp, tim mạch, tai mũi họng ( 2 phòng), răng hàm và cách ghi mặt, sản phụ khoa, mắt, nội tiết, tổng quát, thần kinh khớp. nhận tin thông Tổng cộng có 5 phòng xét nghiệm gồm: phòng X_Quang, 2 bệnh phòng siêu âm, 1 phòng đo điện tim. Thông tin bệnh án nhân tại từng được lưu vào sổ ngay khi bệnh nhân vào khám. chuyên Được ghi ngay tại phòng khám, bao gồm tất cả thông tin khoa? bệnh nhân, chuẩn đoán của bác sĩ, yêu cầu xét nghiệm, kết 2. Bệnh lý và quả xét nghiệm, toa thuốc kê cho bệnh nhân. toa thuốc được ghi nhận như thế nào? 16 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện Chủ đề 3: Cách thức tính tiền khám bệnh 1. Có bao nhiêu hạn mục tính Khám bệnh : 15.000đ cho mỗi hạn mục tiền, giá tiền cụ thể? (nếu được khám. xin vui lòng cấp thêm bảng giá) 2. Có chế độ miễn giảm hay - Có chế độ miễn nếu bệnh nhân không? Nếu có xử lý như thế thuộc diện xóa đói giảm nghèo. nào? Bệnh nhân phải có giấy chứng nhận và được y sĩ phụ trách kiểm tra, chỉ miễn tiền khám, tiền thuốc thì bệnh nhân phải tự - mua. Trường hợp bảo hiểm thì đã trình bày ở trên. Đối với bệnh nhân có bảo hiểm chỉ được khám một lần trong một ngày tương tự cho trường hợp miễn 3. Có dịch vụ cộng thêm hay không ( xét nghiệm trước khi khám) ? Xử lý cụ thể? 4. Lưu trữ các hóa đơn, phiếu xét nghiệm như thế nào? giảm khác. Xét nghiệm hay chụp hình đã trình bày ở trên. Các hóa đơn được phòng tài chính nhập vào máy tính để tiện cho việc lưu trữ. 17 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện Chủ đề 4: Hệ thống máy móc phần Khảo sát mềm 1. Hiện phòng khám có bao nhiêu Mỗi phòng khám đều trang bị 1 máy tính máy tính, có kết nối mạng hay và có nối mạng. không? Chưa có phần mềm quản lý 2. Có phần mềm quản lý chưa? Vui lòng giới thiệu sơ lược về phần mềm quản lý hiện tại nếu có? Tin học văn phòng. 3. Trình độ tin học của các y, bác sĩ, nhân viên tại phòng khám?  Quá trình khám bệnh cho bệnh nhân được mô tả như sau: Bước 1: Kiểm tra bệnh nhân có thuộc dạng bảo hiểm hay không bảo hiểm. Bước 2: Nếu thuộc dạng bảo hiểm thì: 1. Yêu cầu bệnh nhân trình thẻ bảo hiểm. 2. Nếu không hợp lệ thì từ chối khám bệnh, và chấm dứt khám bệnh tại đây. Nếu hợp lệ thì làm tiếp theo. 3. Kiểm tra bệnh nhân đến lần thứ mấy trong ngày, nếu lớn hơn 1 thì từ chối và dừng, nếu không thì tiếp tục. 4. Kiểm tra bệnh nhân tới khám lần đầu hay tái khám. 5. Nếu khám lần đầu thì mua sổ khám bệnh và điền thông tin bệnh nhân vào. 6. Nếu tái khám thì trình sổ cũ cho y tá biết bệnh. 7. Y tá phát cho bệnh nhân đơn thuốc. 8. Bệnh nhân khai bệnh cho y tá. 9. Y tá ghi lại thông tin cho bệnh nhân. 10. Y tá quyết định cho bệnh nhân vào phòng khám nào. 18 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện Bước 3: Nếu bệnh nhân không thuộc loại bảo hiểm. 1. Kiểm tra bệnh nhân tái khám lần đầu hay tái khám. 2. Nếu bệnh nhân lần đầu thì phải mua sổ khám bệnh và y tá điền thông tin bệnh nhân vào. 3. Nếu tái khám thì trình sổ cũ cho y tá. 4. Bệnh nhân khai bệnh cho y tá. 5. Y tá quyết định cho bệnh nhân vào phòng khám nào. 6. Bệnh nhân quay sang quầy đóng tiền khám. 7. Nếu bệnh nhân thuộc dạng không thu tiền được ( miễn) thì đóng mọc miễn cho bệnh nhân. 8. Nếu không thì bệnh nhân đóng tiền. 9. Thông tin bệnh nhân được lưu lại. Bước 4: Bệnh nhân đến phòng khám bệnh Bước 5: Y tá yêu cầu xem hóa đơn đóng tiền. Nếu trường hợp có bảo hiểm y tế thì trình thẻ bảo hiểm. Nếu không hợp lệ thì Y tá yêu cầu bệnh nhân trở lại đóng tiền hay từ chối khám bệnh. Nếu hợp lệ thì sang bước 6. Bước 6: Y tá ghi lại thông tin bệnh nhân vào sổ lưu bệnh. Bước 7: Bác sĩ khám cho bệnh nhân đưa ra chuẩn đoán. Bước 8: Y tá ghi lại thông tin chuẩn đoán. Bước 9: Bác sĩ xem xét có cần xét nghiệm thêm không. Nếu có sang bước 10, không thì sang bước 18. Bước 10: Bác sĩ cấp cho bệnh nhân một phiếu xét nghiệm có ghi đầy đủ thông tin bệnh nhân. Bước 11: Bệnh nhân đến quầy thu ngân đóng tiền làm xét nghiệm. Bước 12: Quầy thu ngân đóng dấu đã thu tiền cho phiếu xét nghiệm. Bước 13: Bệnh nhân đến phòng chờ làm xét nghiệm. Bước 14: Y tá kiểm tra bệnh nhân đã kiểm tra tiền xét nghiệm hay chưa. 19 Chương Trình Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa Bệnh Viện Bước 15: Nếu chưa thì thông báo cho bệnh nhân đóng tiền. Nếu có thì tiếp tục. Bước 16: Làm xét nghiệm và ghi thông tin bệnh nhân, ghi kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân. Bước 17: Bệnh nhân cầm kết quả xét nghiệm đến gặp bác sĩ khám ban đầu. Quay lại bước 7. Bước 18: Bác sĩ ghi ra toa thuốc cho bệnh nhân trong sổ khám bệnh. Nếu trường hợp bệnh nhân có bảo hiểm thì ghi thêm trong hóa đơn của bệnh nhân. Y tá ghi lai thông tin thuốc của bệnh nhân vào sổ lưu bệnh. Bước 19: Nếu bệnh nhân không có bảo hiểm thì có thể ra về tự mua thuốc tại các nhà thuốc khác. Bước 20: Nếu bệnh nhân có bảo hiểm thì đến quầy thu tiền thuốc nộp tờ đơn thuốc. Bước 21: Thu ngân tại quầy ghi lại thông tin bệnh nhân, chi tiết trong đơn thuốc và tính tiền thuốc cho bệnh nhân. Bước 22: ghi hóa đơn tiền thuốc cho bệnh nhân. Bước 23: bệnh nhân cầm hóa đơn đến quầy phát thuốc. Bước 24: Y tá kiểm tra bệnh nhân đã đóng tiền thuốc chưa. Nếu chưa thì thông báo cho bệnh nhân yêu cầu đóng tiền. Bước 25: Y tá ghi lại thông tin trên đơn thuốc và giữa lại đơn thuốc. Bước 26: Y tá phát thuốc cho bệnh nhân.  Đánh giá hiện trạng hệ thống Sau khi khảo sát chúng tôi đánh giá hiện trạng như sau: 1. Thiếu - Thiếu nhân lực: thiếu nhân sự cho khâu tiếp nhận hồ sơ ban đầu của bệnh nhân ( chỉ có một người nhập liệu) 20
- Xem thêm -