Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống - thiết kế trang web tìm kiếm nhà trọ trực tuyến

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môn : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Đồ án : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ TRANG WEB TÌM KIẾM NHÀ TRỌ TRỰC TUYẾN 1 Lời Nói Đầu Để phát triển đất nước, xây dựng một nền kinh tế hiện đại cần phải thực hiện thành công quá trình Công Nghiệp Hóa và Hiện Đại Hóa, cùng với nó là quá trình đô thị hóa nhằm cung cấp nhân công, tập trung tài lực, vật lực, tích lũy tư bản… cho công nghiệp. Bên cạnh đó, đô thị hóa cũng kèm theo nhiều vấn đề cần giải quyết do sự tập trung quá đông ở đô thị như vấn đề ô nhiễm môi trường, kẹt xe, vệ sinh an toàn thực phẩm, đời sống vật chất tinh thần, nhà ở cho công nhân… Đối với những thành phố lớn, đặc biệt với Tp. Hồ Chí Minh – một thành phố với trên 8 triệu dân – thì những vấn đề trên càng trở nên phức tạp, nhất là vấn đề nhà trọ cho dân nhập cư, công nhân và sinh viên của các trường đại học - cao đẳng. Hơn thế nữa, hàng năm có hơn 1,5 triệu học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại Học mà chủ yếu tập trung ở 2 trung tâm lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, hơn nữa, đa số số thí sinh này và gia đình là ở quê, ngoại thành lên thành phố, tìm được nhà trọ vừa ý là rất khó… Sự thành lập và đi vào hoạt động của thị trường chứng khoán và sự kiện gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO làm cho nền kinh tế Việt Nam có những chuyễn biến sôi động. Hàng trăm công ty mới được thành lập, cũng cần thuê mướn mặt bằng làm địa điểm giao dịch, văn phòng đại diện… Như vậy, hàng ngày nhu cầu tìm kiếm nhà trọ để thuê, cũng như tìm thuê mặt bằng làm văn phòng đại diện, địa điểm giao dịch là rất lớn. Nhưng bằng cánh nào để người cần thuê gặp được chủ nhà một cách cách dễ dàng và thuê được căn nhà ưng ý nhất ? Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm mọi thông tin trên internet đã trở nên khá phổ biến. Chính vì thế, đề tài của chúng tôi là thiết kế một trang web tìm kiếm nhà trọ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Sau khi đưa ra được ý tưởng chúng tôi tiến hành phân tích và thiết kế ý tưởng của mình, bởi vì lần đầu bước chân vào lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống thông tin nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong thầy và bạn đọc đóng góp ý kiến để hoàn thiện đồ án của chúng tôi. Xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy trong suốt quá trình thực hiện đồ án này! 2 Mục Lục Lời nói đầu 1 Mục lục 2 1. Mục tiêu, phạm vi, khảo sát đề tài Mục tiêu Phạm vi Khảo sát 2. Phân tích 2.1 Phát hiện thực thể 2.2 Mô hình ERD 2.3 Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ 2.4 Mô tả chi tiết quan hệ 3. Thiết kế giao diện 3.1 Các menu chức năng chính của giao diện 3.2 Form chức năng 4. Mô tả xử lý, kho dữ liệu 4.1 Phát hiện xử lý 4.2 Kho dữ liệu 4.3 Mô tả xử lý 5. Đánh giá ưu điểm, khuyết điểm 6. Phân công 3 3 3 3 4 5 6 6 9 9 10 18 18 18 19 24 24 1 Mục tiêu và phạm vi đề tài: 1.1 Mục tiêu : Đây là một website chứa một lượng lớn thông tin về các nhà, phòng hiện tại chủ nhà không có nhu cầu sử dụng và muốn cho thuê. Người truy cập vào trang web có thể sử dụng chức năng tìm kiếm theo khu vực như ở thành phố, quân huyện, tìm theo địa chỉ như số nhà của đường nào đó, theo giá tiền thuê cũng như các tiện nghi của nhà, phòng cho thuê… Đồng thời website cũng liên kết với các website khác nhằm giúp người truy cập có được hướng dẫn cụ thể sơ đồ để đi đến nhà cần tìm, cung cấp cho người truy cập thông tin chi tiết về nhà, phòng có nhu cầu cho thuê, địa chỉ, email cũng như điện thoại để liên hệ với chủ nhà. Website cũng có khả năng tiếp nhận cập nhật thông tin về một ngôi nhà nào đó mà người chủ nhà muốn đăng tải trên website cũng như các đăng ký quảng cáo trên website từ phía các công ty khác. 1.2 Phạm vi : Phạm vi của đồ án nằm trong giới hạn của môn học phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm phục vụ cho việc thiết kế website đáp ứng các mục tiêu trên. 1.3 Khảo sát :  Các chức năng chính của website là : o Lưu trữ các thông tin về đặc điểm ngôi nhà, căn phòng cần cho thuê như ở khu vực nào, đia chỉ, giá thuê phòng và các thông tin cần thiết để có liên lạc với chủ nhà. Các thông tin được lưu trữ theo cấu trúc hợp lý thuận lợi cho việc tìm kiếm nhanh. o Giao diện bắt mắt, thân thiện, cho phép đặt các thông tin quảng cáo. o Trang bị chức năng tìm kiếm linh hoạt giúp người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm ra thông tin nhà trọ theo khu vực, địa chỉ, giá cả.  Các nhóm người dùng : o Người sử dụng trang web có thể là bất kỳ ai biết sử dụng internet và đang có nhu cầu thuê nhà, phòng để ở lại ít có thời gian đọc trên báo chí, hoặc không muốn liên hệ với các trung tâm giao dịch nhà đất. Người dùng có thể cung cấp ý kiến phản hồi cho người quản trị. o Hay chủ nhà có nhà, phòng hiện tại không sử dụng mà muốn cho thuê nhưng lại không muốn đăng quảng cáo trên báo chí thủ tục rườm rà, không muốn liên hệ với các trung tâm giao dịch hay in dán các quảng cáo lên tường, cột điện gây mất mỹ quan đô thị có thể liên hệ đến người quản trị website nhằm đưa các thông tin lên web site 4 2 Phân tích : 2.1 Phát hiện thực thể : 2.1.1 Thực thể : NHA  Mỗi thực thể ưng với một ngôi nhà mà người thuê nhà muốn tìm kiếm hay người có nhà tạm thời không sử dụng và muốn cho thuê.  Các thuộc tính : MaNha,SoPhong,Diachi,SoLau,Gia. 2.1.2 Thực thể : PHONG  Mỗi thực thể ứng một căn phòng mà người thuê phòng muốn tìm kiếm hay người có phòng dư tạm thời không sử dụng hết và muốn cho thuê.  Các thuộc tính : MaPhong, SoPhong, DienTich, DiaChi, GiaThue. 2.1.3 Thực thể : KHACH HANG  Mỗi thực thể ứng với khách hàng muốn tìm nhà hoặc tìm phòng để thuê, hoặc ứng với 1 khách hàng có nhà hoặc phòng tạm thời không sử dụng và muốn cho thuê.  Các thuộc tính : MaKH, Tên KH, DiaChi, SoDT,Email. 2.1.4 Thực thể : QUOC TICH  Mỗi thực thể ứng với nước là quốc tịch của khách hàng.  Các thuộc tính : MaQT, TenNuoc. 2.1.5 Thực thể : TIEN NGHI  Mỗi thực thể ứng với tiện nghi là đặc điểm của 1 ngôi nhà hay 1 phòng cho thuê cụ thể.  Các thuộc tính : MaTN, TenTN, SoLuong. 2.1.6 Thực thể : TINH TP  Mỗi thực thể ứng với một tỉnh thành phố mà nhà hay phòng nằm ở tỉnh thành phố đó.  Các thuộc tính : MaTTP, TenTTP. 2.1.7 Thực thể : QUAN HUYEN  Mỗi thực thể ứng với một quận huyện mà nhà hay phòng nằm ở quận huyện đó.  Các thuộc tính : MaQH, TenQH. 5 2.2 Mô hình ERD : QUOC TICH MaQT TenNuoc (1,n) Coù (1,1) KHACH HANG MaKH (0,n) Ten (0,n) DiaChi SoDT Email (0,n) (0,n) Chuû nhaø Chuû nhaø Ñi thueâ Ñi thueâ (1,1) (1,1) NHA MaNha SoPhong DiaChi SoLau GiaThue PHONG (0,1) Tieän Nghi (0,1) MaTN (0,n) Coù 1 (1,1) TenTN DoLuong (1,1) (1,1) TINH TP TenTTP (1,n) SoPhong DiaChi (0,n) DienTich GiaThue (1,1) Thuoäc 1 Thuoäc 1 MaTTP Coù 2 MaP (0,n) Coù 6 QUAN HUYEN (0,n) (1,n) MaQH TenQH Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ : KHACHHANG (MaKH, Tên KH, DiaChi, SoDT, Email). QUOCTICH (MaQT, TenNuoc). KHACHHANG_QT(MaQT, MaKH). TINHTP (MaTTP, TenTTP). QUANHUYEN (MaQH, TenQH). CO (MaTTP, MaQH). TIENNGHI (MaTN, TenTN, SoLuong, MaPhong, MaNha). PHONG (MaPhong, SoPhong, DienTich, DiaChi, GiaThue, MaTTP, MaQH, MaKH). NHA (MaNha, SoPhong, Diachi, SoLau, Gia, MaTTP, MaQH, MaKH). 2.3 2.4 Mô tả chi tiết các quan hệ : Tên quan hệ: KHACHHANG Tên ràng STT Thuộc tính Diễn giải buộc PK 1 MaKH Mã số của người đi thuê hay chủ tài sản 2 TenKH Tên của chủ tài sản hay tên người đi 3 Diachi thuê. Địa chỉ của chủ tài 4 SoDT sản hay tên người đi thuê. Số điện thoại của 5 Email chủ tài sản hay tên người đi thuê. Hòm thư của chủ tài sản hay tên người đi thuê Kiểu DL C Số Byte MGT 8bytes Loại DL B C 15bytes B C 80bytes B 12bytes B 40bytes B C C Tổng: 155byte s Tên quan hệ: QUOCTICH Tên ràng STT Thuộc tính buộc PK 1 MaQT 2 TenNuoc Diễn giải Mã số của một quốc gia Tên một nước 7 Kiểu DL C Số Byte 8bytes C 45byte s Tổng: 53byte MGT Loại DL B B s Tên quan hệ: NGUOI_QUOCTICH Tên ràng STT Thuộc Diễn giải buộc tính PK 1 MaKH Mã số của người đi thuê hay chủ tài sản PK 2 MaQT Mã số của một quốc gia Tên quan hệ: TINHTP Tên ràng STT Thuộc buộc tính PK 1 MaTTP 2 Diễn giải Mã số một tỉnh thành phố TenTTP Kiểu DL C Số Byte MGT 8bytes Loại DL B C 8bytes B Tổng: 16bytes Kiểu DL C Số Byte MGT 8bytes Loại DL B C 50bytes B Tổng: 58bytes Kiểu DL C C C Số Byte MGT Tổng: 68bytes Kiểu DL C C Tổng: Số Byte MGT Tên của một tỉnh Tên quan hệ: QUANHUYEN Tên ràng STT Thuộc Diễn giải buộc tính PK 1 MaQH Mã số một huyện 2 TenQ Tên tên một huyện FK 3 H Mã số tỉnh thành phố MaTT P Tên quan hệ: CO Tên ràng STT buộc PK 1 PK 2 Thuộc tính MaQH MaTTP Tên quan hệ: TIEN_NGHI Tên ràng STT Thuộc buộc tính PK 1 MaTN 2 TenTN 3 SoLuong Diễn giải Mã số mặt hàng Mã số nhà sãn xuất Diễn giải Mã số một loại tiện nghi Tên tiện nghi 8 Kiểu DL C C S Loại DL B B B 8bytes 50bytes 8 bytes Loại DL B B 8bytes 8bytes 16bytes Số Byte 8bytes 50bytes 4bytes MGT Loại DL B B B FK FK 4 5 MaPhong Số lượng MaNha Mã số của phòng Mã số của nhà Tên quan hệ: PHONG Tên ràng STT Thuộc Diễn giải buộc tính PK 1 MaPhong Mã số của phòng 2 PhongSo Số phòng trong dãy phòng 3 DienTich Dịch tích của phòng 4 Diachi Địa chỉ của phòng FK 5 MaTTP Mã số một tỉnh FK FK 6 7 MaQH MaKH Mã số một huyện Mã số của người đi thuê hay chủ tài sản C C 8bytes 8bytes Tổng: 78bytes B B Kiểu DL C S Số Byte MGT 8bytes 8bytes Loại DL B B S C C 4 bytes 80bytes 8bytes B B B C C 8bytes 8bytes B B Tổng: 124bytes Tên quan hệ: NHA Tên ràng STT Thuộc buộc tính PK 1 MaNha 2 SoPhong SoLau DiaChi Gia FK MaTTP FK MaQH FK MaKH Diễn giải Mã số của nhà Số phòng của nhà Số lầu của nhà Địa chỉ của nhà Giá thuê phòng Mã số một tỉnh Mã số một huyện Mã số của người đi thuê hay chủ tài sản Kiểu DL C C S C S C C C Số Byte 8bytes 16bytes 8bytes 80Bytes 16bytes 8bytes 8bytes 8bytes Tổng: 152bytes Kiểu dữ liệu :  C: chuỗi  N: ngày  L: logic  S: số  H: hình 9 MGT Loại DL B B B B B B B B Loại dữ liệu:  B: bắt buộc  K: không bắt buộc  Đ: có điều kiện Diễn giải : trình bày đầy đủ tên viết tắt của thuộc tính. 10 3 Thiết kế giao diện 3.1 Các menu chức năng chính của giao diện 3.1.1 Menu chuyển trang Trong menu chuyển trang bao gồm các chức năng như là chuyển đến Trang chủ, chuyển đến trang Đăng Nhập, chuyển đến trang Đăng Kí, chuyển đến trang Đăng Tin, chuyển đến trang Liên hệ, Chuyển đến trang Giới Thiệu. 3.1.2 Menu đăng nhập Trong menu đăng nhập, có chức năng để đăng nhập vào trang web khi đã đăng kí là thành viên. Khi đã đăng kí là thành viên mà quên mật khẩu sẽ có thể liên hệ với người quản lý website để lấy lại mật khẩu bằng cách bấm vào nút “Quên mật khẩu”, người quản lý sẽ gửi lại mật khẩu đến địa chỉ email mà bạn đã đăng kí. 11 3.2 Form chức năng 3.2.1 Form tìm kiếm Ý nghĩa hoạt động: Dùng để tìm kiếm thông tin về nhà trọ, phòng trọ, mặt bằng cho thuê Qui tắc hoạt động: 12 Được dùng bởi tất cả những ai truy cấp đến trang web Các thao tác màn hình: Khi người dùng nhập thông tin cần tìm theo khu vực, người dung chọn tỉnh thành, quận huyện phù hợp. Sau đó click vào button “Tìm” để cho ra các thông tin về nhà trọ cần tìm. 13 14 3.2.2 Trang chủ Ý nghĩa hoạt động: Là trang đầu tiên được load khi người dùng truy cập đến trang web. Qui tắc hoạt động: Được nhìn thấy và sử dụng bởi tất cả những ai truy cập vào website. Các thao tác màn hình: Người truy cập có thể sử dụng xem nột dung giới thiệu khái quát một ngôi nhà trên màn hình chính. Người truy cập có thể sử dụng click vào chữ “chi tiết…” để xem nột dung chi tiết một ngôi nhà trên màn hình chính. Người truy cập có thể click vào menu chuyển trang để chuyển đến một trang khác. Người truy cấp có thể điền thông tin vào form đăng nhập nếu đâ đăng kí là thành viên của website. Người truy cấp có thể điền thông tin vào form tìm kiếm và tiến hành tìm kiêm thông tin trên website theo khu vực là Tỉnh - thành phố hoặc quận huyện hoặc cả 2. Người truy cập có thể click vào danh mục để tìm nhà trọ theo giá ở các khoàng dưới 1 triệu, từ 1 triệu đến hai triệu hoặc trên 2 triệu. 15 3.2.3 Trang Đăng Kí Ý nghĩa hoạt động: Đăng kí là thành viên của trang web. Qui tắc hoạt động: Được dùng bởi tất cả những ai truy cập đến website và muốn trở thành thành viên của trang web. Các thao tác màn hình: Người truy cập điền các thông tin vào form để đăng kí. 16 3.2.4 Trang Đăng tin Ý nghĩa hoạt động: Đưa thông tin về nhà trọ cho thuê lên website. Qui tắc hoạt động: Được dùng bởi tất cả những người truy cập vào website. Các thao tác màn hình: Người truy cập điền các thông tin về nhà trọ cho thuê bao gồm tiêu đề, các mô tả chi tiết và có thể đính kèm file để đưa them hình ảnh về nhà trọ thực tế họac tượng trưng lên website. Người truy cập có thể click vào menu chuyển trang để chuyển đến một trang khác. Sau khi người truy cập đã điền đủ thông tin có thể click chuột vào nút cập nhật để đăng tin lên website. 17 18 3.2.5 Trang Giới thiệu Ý nghĩa hoạt động: Giới thiệu về website. Quy tắc hoạt động: Được dùng bởi tất cả những người truy cập vào website Các thao tác màn hình: Người truy cập có thể giới thiệu về website một cách sơ lược. 19 4 Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu 4.1 Phát hiện các xử lý 4.1.1 Xử lý tìm kiếm theo tỉnh thành phố 4.1.2 Xử lý tìm kiếm theo quận huyện 4.1.3 Xử lý tìm kiếm theo tỉnh thành phố và quận huyện 4.1.4 Xử lý tìm kiếm theo giá tiền 4.1.5 Xử lý xem chi tiết sản phẩm 4.2 Xác định các kho dữ liệu 4.2.1 Kho dữ liệu mặt hàng 4.2.2 Kho dữ liệu nhà sản xuất 4.2.3 Kho dữ liệu nhà cung cấp 4.2.4 Kho dữ liệu khuyến mãi 20
- Xem thêm -