Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á - chi nhánh Kim Liên

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên: Nguyễn Quỳnh Giang Lớp: HTTTA Khó: 11 (2008-2012) Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý Hệ đào tạo: Chính quy 1/ Tên chuyên đề thực tập: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á - chi nhánh Kim Liên 2/ Nội dung chính của chuyên đề: 2.1. Đặt vấn đề 2.2. Nội dung chuyên đề CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH KIM LIÊN 1.1 Sự hình thành phát triển của NHTMCP Bắc Á chi nhánh Kim Liên 1.1.1 Lịch sử ra đời và quá trình hình thành phát triển của chi nhánh Kim Liên. 1.1.2 Cơ cấu tổ chức của NHTMCP Bắc Á chi nhánh Kim liên 1.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 1.3 Các dịch vụ, sản phẩm của Bắc Á 1.4 Quy trình công nghệ ứng dụng trong ngân hàng TMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH KIM LIÊN 2.1 Hoạt động quản lý tín dụng Ngân hàng bắc á chi nhánh kim liên 2.1.1 Chức năng và vai trò của tín dụng 2.1.2 Quy trình tín dụng Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên 2.2 Mô tả hệ thống hiện tại: 2.2.1 Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín dụng 2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng 2.3 Những vấn đề đặt ra và giải pháp: 2.3.1 Những khó khăn gặp phải: 2.3.2. Những yêu cầu đối với hệ thống cần xây dựng: 2.3.3. Các chức năng chính của hệ thống: 2.4 Đặc tả bài toán: 2.5 Mô tả mô hình nghiệp vụ: 2.5.1. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống: 2.5.2. Biểu đồ phân rã chức năng: 2.5.3. Mô tả chi tiết chức năng lá: 2.5.4. Danh sách hồ sơ dữ liệu: 2.5.5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 2.5.6 Mô hình ERM: 2.5.7 Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ CHƯƠNG 3: Ý NGHĨA VÀ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á- CHI NHÁNH KIM LIÊN 3.1 Ý nghĩa của việc xây dựng quy trình tín dụng 3.2 Giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý tín dụng 3/ Ngày nộp chuyên đề : 06/06/2012 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN THEO DÕI (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tôi xin gửi lời cẩm ơn chân thành nhất tới ban giám hiệu trường, quý thầy cô trường HVNH, đặc biệt các thầy cô trong khoa HTTTQL đã trang bị cho tôi nền tảng kiến thức vững chắc về CNTT và một số ngành liên quan. Xin gửi lời cám ơn trân trọng nhất đến Ths. Vũ Thị Bích Thủy giảng viên Bộ môn Toán cao cấp,Cơ sở dữ liệu,Tin ứng dụng – Khoa Hệ Thống Thông Tin– Trường Học Viện Ngân Hàng đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề này. Tôi xin cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên đã giúp tôi hoàn thành tốt chuyên đề này. Tôi xin chân thành cám ơn và gửi tới thầy cô,các anh chị lời chúc sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên NHẬN XÉT (Của cơ quan thực tập) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên NHẬN XÉT (Của giảng viên theo dõi) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU....................................................................................................................... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH KIM LIÊN.............................................................. 1.1 Sự hình thành phát triển của NHTMCP Bắc Á chi nhánh Kim Liên ......................................................................................................................... 1.1.1 Lịch sử ra đời và quá trình hình thành phát triển của chi nhánh Kim Liên.................................................................................................................. 1.1.2 Cơ cấu tổ chức của NHTMCP Bắc Á chi nhánh Kim liên............................... 1.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban............................................................. 1.3 Các dịch vụ, sản phẩm của Bắc Á................................................................. 1.4 Quy trình công nghệ ứng dụng trong ngân hàng TMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên............................................................................................. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH KIM LIÊN..................................................................................... 2.1 Hoạt động quản lý tín dụng Ngân hàng bắc á chi nhánh kim liên........... 2.1.1 Chức năng và vai trò của tín dụng.................................................................. 2.1.2 Quy trình tín dụng.......................................................................................... 2.2 Mô tả hệ thống hiện tại:............................................................................... 2.2.1 Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín dụng.......................................................... 2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng........................................................ 2.3 Những vấn đề đặt ra và giải pháp:.............................................................. 2.3.1 Những khó khăn gặp phải:............................................................................. 2.3.2. Những yêu cầu đối với hệ thống cần xây dựng:............................................. 2.3.3. Các chức năng chính của hệ thống:................................................................ 2.4 Đặc tả bài toán:............................................................................................ 2.5 Mô tả mô hình nghiệp vụ:............................................................................ Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên 2.5.1. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống:............................................................................ 2.5.2. Biểu đồ phân rã chức năng:............................................................................ 2.5.3. Mô tả chi tiết chức năng lá:............................................................................ 2.5.4. Danh sách hồ sơ dữ liệu:................................................................................ 2.5.5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0.......................................................................... 2.5.6 Mô hình ERM:............................................................................................... 2.5.7 Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ.................................................. CHƯƠNG 3: Ý NGHĨA VÀ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á- CHI NHÁNH KIM LIÊN........................ 3.1 Ý nghĩa của việc xây dựng quy trình tín dụng.......................................... 3.2 Giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý tín dụng............................................................................................................... KẾT LUẬN................................................................................................................. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................... Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HèNH Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TMCP NASB CNTT HĐQT VNĐ BHXH, BHYT HĐTD TSBĐ USD NHTM PN & XLRR CBTD CMND Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 Thương mại cổ phần Ngân hàng Bắc Á Công nghệ thông tin Hội đồng quản trị Việt Nam Đồng Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Hợp đồng tín dụng Tài sản bảo đảm Đô la Mỹ Ngân hàng thương mại Phòng ngừ và xử lý rủi ro Cán bộ tín dụng Chứng mình nhân dân Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 1 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH KIM LIÊN 1.1 Sự hình thành phát triển của NHTMCP Bắc Á chi nhánh Kim Liên 1.1.1 Lịch sử ra đời và quá trình hình thành phát triển của chi nhánh Kim Liên. Ngân hàng TMCP Bắc Á (tên Tiếng Anh là North Asia Commercial Joint-Stock Bank) viết tắt là NASB, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo quyết định số 0052/NHGP ngày 01/09/1994 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trụ sở chính của ngân hàng được đặt tại 117,Quang Trung,Thành phố Vinh, Nghệ An. Trong suốt quá trình hoạt động Bắc Á luôn là ngân hàng TMCP có doanh số hoạt động kinh doanh lớn nhất khu vực miền Trung. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, NASB cũng không ngừng mở rộng về quy mô, vốn, phạm vi hoạt động và các loại hình dịch vụ cung cấp. Với số vốn điều lệ ban đầu chỉ 155 tỷ đồng đến nay NASB đã đạt được mục tiêu tăng lên 3000 tỷ theo lộ trình tăng vốn điều lệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Sau 17 năm thành lập (kể từ năm 1994), Ngân hàng TMCP Bắc Á đã có mạng lưới hoạt động ở các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm của cả nước bao gồm: Hà Nội, Tp HCM, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Huế, Cần Thơ, Kiên Giang, Hưng Yên và mới nhất là chi nhánh tại Hải Phòng với tổng số nhân sự gần 900 người. Ngân hàng Bắc Á hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại như: Mở tài khoản nội tệ và ngoại tệ, nhận tiền gửi, đầu tư cho vay và bảo lãnh, thanh toán trong và ngoài nước, tài trợ thương mại, chuyển tiền nhanh, kinh doanh ngoại hối, phát hành và thanh toán thẻ, séc du lịch, homebanking, ngân hàng trực tuyến... Ngoài các dịch vụ chính của một ngân hàng thương mại như huy động vốn, cho vay, cung cấp các dịch vụ thanh toán… Ngân hàng TMCP Bắc Á còn tham gia tư vấn tài chính và tài trợ vốn cho nhiều dự án trên nhiều lĩnh vực: chế biến sữa, thực phẩm sạch, dược liệu sạch... đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước và sự an sinh của xã hội. Cuối tháng 12/2011, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã công bố sự kiện ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Xuất phát từ tư duy: trí tuệ Việt, tài nguyên Việt và Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 2 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên công nghệ đầu cuối của thế giới (công nghệ cao), hình ảnh thương hiệu mới của Bắc Á được thiết kế để phản ánh sứ mệnh mà ngân hàng đã, đang và sẽ theo đuổi, đó là tư vấn và phục vụ cho một thế hệ các doanh nghiệp phát triển bền vững, mang lai giá trị bền vững cho nhà đầu tư, tạo ra giá trị cốt lõi, mang lại giá trị đích thực cho cuộc sống cộng đồng và thân thiện với môi trường. Đứng trước sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như sự lớn mạnh không ngừng của Ngân hàng TMCP Bắc Á,và được sự cho phép của Ngân hàng nhà nước Việt Nam,Chủ tịch HĐQT đã quyết định thành lập Chi nhánh cấp 1 với tên gọi là Sở Giao Dịch I-Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á sau này đổi tên thành Chi nhánh Kim Liên. Chi nhánh chính thức đi vào hoạt động vào 08/2007 theo giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh số 0113019069 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép. Tên giao dịch: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á-Chi nhánh Kim Liên. (Tên cũ: Sở Giao dịch I-Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á) Địa chỉ chi nhánh : Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : 04.62761526 Fax : 04.62761528 Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ. Với đội ngũ cán bộ nhân viên ban đầu là 24 người (từ hội sở chính và tuyển dụng) chi nhánh nhanh chóng đi vào hoạt động với nhiệm vụ chính là nhanh chóng ổn định tổ chức và cơ sở vật chất để đi vào hoạt động kinh doanh. Cho đến nay,chi nhánh đã có 40 cán bộ nhân viên với trình độ Đại học và trên Đại học,có chuyên môn và nghiệp vụ,hầu hết đều sử dụng thành thạo CNTT,ngoại ngữ.. Sau 4 năm hoạt động,tuy còn non trẻ nhưng chi nhánh Kim Liên đã dần dần khẳng định được vị trí của mình,là một trong những chi nhánh có kết quả kinh doanh tốt của Ngân hàng TMCP Bắc Á. Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 3 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên 1.1.2 Cơ cấu tổ chức của NHTMCP Bắc Á chi nhánh Kim liên Giám đốc Phó giám đốc Phòng quản lý tín dụng Phòng kế toán nguồn vốn PGD Tràng Tiền Phó giám đốc Phòng hành chính nhân sự Phòng ngân quỹ PGD Hà Trung Phòng quan hệ khách hàng Phòng hệ thống thông tin PGD Nguyễn Viết Xuân Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên “Nguồn:Phòng Hành chính Nhân sự-Chi nhánh Kim Liên “ Mặc dù chi nhánh mới hoạt động được 4 năm nhưng đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được đưa ra như nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng ,phát triển nguồn nhân lực…Hiện nay chi nhánh có 3 phòng Giao dịch với 40 cán bộ nhân viên cụ thể gồm có 1 Giám Đốc, 2 phó giám đốc, 5 nhân viên Phòng tín quản lý tín dụng, 5 nhân viên Phòng Quan hệ khách hàng, 7 nhân viên kế toán nguồn vốn, 2 nhân viên phụ trách Hành chính nhân sự , 5 nhân viên phòng ngân quỹ , 5 nhân viên phòng hệ thống thông tin và 8 giao dịch viên. 1.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban  Chức năng nhiệm vụ của Ban Giám Đốc. Chi nhánh có 1 Giám Đốc giữ nhiệm vụ từ năm 2008 cho tới nay. Nhiệm vụ chính của Giám đốc chi nhánh đó là : - Điều hành mọi hoạt động của chi nhánh theo chức năng,nhiệm vụ phạm vi hoạt động của chi nhánh. - Phân công và giám sát công việc cụ thể cho từng phòng ban và các phòng giao dịch. - Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám Đốc. Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 4 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên  Chức năng nhiệm vụ của Phó giám đốc. P.Giám Đốc có quyền đưa ra chiến lược cho cty với điều kiện Giám Đốc là người ký ban hành.Công việc cụ thể của P.GĐ là giúp việc cho Giám Đốc và thực hiện quyền điều hành cty do chính Giám Đốc ủy nhiệm.  Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quan hệ khách hàng. - Công tác marketing, tiếp thị, và phát triển khách hàng cụ thể là trực tiếp tìm kiếm ,duy trì và phát triển khách hàng (doanh nghiệp và cá nhân). - Tham mưu, đề xuất chính sách, kế hoạch phát triển quan hệ khách hàng:  Chức năng phòng quản lý tín dụng. - Công tác tín dụng cụ thể là tiếp nhận thẩm định ,quản lí các khoản vay,huy động vốn.. - Xây dựng, đề xuất các chương trình, giải pháp đặc thù phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của khách hàng -Ngoài ra phòng còn các nhiệm vụ khác như quản lý thông tin, phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong phạm vi quản lý nghiệp vụ, cập nhật thông tin diễn biến thị trường và sản phẩm trong phạm vi quản lý có liên quan đến nhiệm vụ của phòng, tham gia ý kiến đối với các sản phẩm chung của chi nhánh theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu giám đốc chi nhánh  Chức năng nhiêm vụ của Phòng Hành chính Nhân sự. -Theo dõi,quản lí hồ sơ của nhân viên,quản lí tài sản của Chi nhánh. -Thực hiện chế độ BHXH,BHYT của cán bộ nhân viên,chế độ thôi việc,nghỉ việc,công tác tuyển nhân viên. - Lập danh sách chế độ tiền thưởng. - Theo dõi hình thức chi tiền hành chính. - Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm, ấn phẩm. - Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị.  Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kế toán,Nguồn Vốn. -Quản lí, thực hiện hoạch toán kế toán chi tiết và tổng hợp theo quy định của chi nhánh. - Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu chi tài chính -Nhiệm vụ quản lí, giám sát tình hình tài chính của chi nhánh,thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 5 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên Phòng Kế toán nguồn vốn chịu trách nhiệm về tính chính xác kịp thời trung thực hợp lí các số liệu thống kê báo cáo kế toán,tài chính.  Chức năng nhiệm vụ của Phòng Ngân Quỹ. Phòng Ngân Quỹ có chức năng triển khai thực hiện công tác quản lý giấy tờ có giá tại chi nhánh , thu chi tiền mặt bằng VNĐ , ngoại tệ đảm bảo đúng quy trình , chế độ quản lý kho quỹ của ngân hàng TMCP Bắc Á. * Chức năng nhiệm vụ của phòng hệ thống thông tin - Thiết lập, theo dõi và quản lý toàn bộ hệ thống mạng của Ngân hàng đảm bảo bảo mật và an ninh hệ thống; - Triển khai, duy trì và bảo dưỡng các kết nối giữa data center của Ngân hàng với toàn bộ các đơn vị trực thuộc; - Quản trị và duy trì hoạt động hệ thống email của Ngân hàng. - Chịu trách nhiệm phát triển các phần mềm phục vụ cho hoạt động của Ngân hàng; 1.3 Các dịch vụ, sản phẩm của Bắc Á  Huy động tiền gửi tiết kiệm bằng VND, USD, EUR  Nhận vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.  Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các tổ chức, cá nhân bằng VND và ngoại tệ chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá.  Tài trợ hoặc cho vay vốn đối với các dự án đầu tư trong tất cả các lĩnh vực kinh tế.  Cung cấp dịch vụ bảo lãnh bao gồm bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán...  Cung cấp dịch vụ thanh toán trong nước.  Cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế và thực hiện chi chuyển kiều hối.  Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính.  Cung cấp dịch vụ ngân quỹ và chi chuyển lương hộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.  Phát hành, thanh toán thẻ và các dịch vụ liên quan đến thẻ. Ngoài các hoạt động chính của 1 NHTM như huy động vốn, cho vay, cung cấp các dịch vụ thanh toán...thì ngân hàng TMCP Bắc Á còn tham gia các hoạt động kinh doanh du lịch và khách sạn như : Khai thác và chế biến khoáng sản, bất động sản, thủy điện, du lịch, khách sạn và siêu thị... Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 6 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên 1.4 Quy trình công nghệ ứng dụng trong ngân hàng TMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên  Ngân hàng Bắc- Á đã sử dụng phần mềm ứng dụng core Banking vào các hoạt động xử lý. Hệ thống core banking hiện đại hoạt động không ngừng (24x7) để cung cấp Internet banking, những hoạt động giao dịch toàn cầu …thông qua ATM, Internet, điện thoại và debit card. Có thể thêm định nghĩa tham số để tạo sản phẩm mới thay vì sửa thẳng vào code chương trình, và nhiều chức năng khác tùy theo loại hệ thống Core banking cũng như sự điều chỉnh của ngân hàng triển khai. Hình 1.2 Ứng dụng core banking tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên “Nguồn:Phòng công nghệ thông tin - Chi nhánh Kim Liên “ Lợi ích của ứng dụng core banking đã được nhìn thấy rõ nhất là trong xu hướng hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và sự hội nhập quốc tế hiện nay. Khi đầu tư vào core banking tính bảo mật thông tin cao hơn, hạch toán sổ sách chứng từ kế toán thuận tiện hơn. Nhờ có core banking mà việc quản lý nội bộ chặt chẽ, hiệu quả hơn. Trước đây, khi các ngân hàng chưa có core hiện đại hoặc dựng core lỗi thời, việc quản lý khách hàng rất rải rác và vô cùng bất tiện cho khách hàng. Tiền gửi ở đâu, phải đến đó, không thể rút ở điểm giao dịch khác, mặc dù các điểm này đều trong cùng hệ thống một ngân hàng. Thậm chí khách hàng muốn giao dịch ở bao nhiều điểm thì phải mở bấy nhiêu tài khoản. Với sự ra đời của core banking hiện đại, khách hàng chỉ cần có một mã duy nhất ở ngân hàng là có thể giao dịch với rất nhiều sản phẩm, và ở bất cứ điểm giao dịch trong cùng hoặc không trong cùng một hệ thống. Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 7 Chuyên đề thực tập PTTKHT quản lý tín dụng tại NHTMCP Bắc Á- chi nhánh Kim Liên Đặc biệt, tiện ích của core banking là có thể quản trị rủi ro tốt hơn giúp ngân hàng quản trị rủi ro thị trường, quản lý rủi ro tín dụng, thanh khoản và tác nghiệp … với nhiều mức quản lý khác nhau. Bên cạnh đó nhờ sự ưu việt tập trung hóa của Core banking mà có thể nâng cao việc quản lý tài khoản khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng. 1.5 Thực trạng hoạt động kinh doanh của chi nhánh Kim Liên. Ngân hàng Bắc Á hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại như: huy động vốn, cho vay, cung cấp các dịch vụ bảo lãnh, thanh toán trong và ngoài nước, tài trợ thương mại, chuyển tiền nhanh, kinh doanh ngoại hối, phát hành và thanh toán thẻ, séc du lịch, homebanking, ngân hàng trực tuyến...  Kết quả kinh doanh của chi nhánh Kim Liên giai đoạn 2009-2011. Nguyễn Quỳnh Giang – Lớp HTTTA-K11 8
- Xem thêm -