Tài liệu Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý thông tin kinh doanh nhập xuất hàng

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC MỤC LỤC...........................................................................................................1 Chương 1.............................................................................................................2 KHẢO SÁT THỰC TẾ NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG........................................2 1.1. Mô hình kinh doanh thiết bị.......................................................................2 1.2. Phần kinh doanh phần mềm.......................................................................3 Chương 2.............................................................................................................5 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG............................................................5 2.1. Sơ phân rã chức năng.................................................................................5 2.1.1. Phần Cập nhật Danh Mục Hệ Thống...................................................6 2.1.2. Phần Cập Nhật Thông Tin...................................................................7 2.1.3. Phần Tìm Kiếm Thông Tin..................................................................8 2.1.4. Phần Thống Kê Báo Cáo.....................................................................9 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh..........................................................10 2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh..................................................................11 2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh.........................................................13 2.4.1. Phần danh mục hệ thống....................................................................13 2.4.3. Phần tìm kiếm thông tin.....................................................................17 2.5. Cơ sở dữ liệu liên quan............................................................................20 2.5.1. Các bảng dữ liệu................................................................................20 2.5.2. Liên kết giữa các bảng dữ liệu...........................................................29 PHỤ LỤC..........................................................................................................31 CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC......................................................................31 KẾT LUẬN....................................................................................................33 LỜI CẢM ƠN................................................................................................35 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................36 Báo cáo đồ án tốt nghiệp Chương 1 KHẢO SÁT THỰC TẾ NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG 1.1. Mô hình kinh doanh thiết bị - Quá trình nhập hàng : Khi công ty có yêu cầu nhập thiết bị, phòng kinh doanh sẽ phân tích và chọn nhà cung cấp sau đó tiến hành giao dịch để mua hàng từ nhà cung cấp đã chọn. Nhà cung cấp sẽ bán hàng cho công ty và lập hóa đơn. Hàng hóa mua về được nhập vào kho và thông tin nhập kho sẽ được lưu trong phiếu nhập kho. Sau đó chứng từ sẽ được chuyển đến phòng tài chính kế toán. Khi đó phòng tài chính kế toán sẽ tiến hành lập phiếu chi để xuất tiền để thanh toán cho nhà cung cấp. Việc thanh toán cho nhà cung cấp có thể chia làm nhiều lần. Thông tin nhập hàng và thanh toán hàng cho nhà cung cấp sẽ được bộ phận kinh doanh lưu vào sổ kinh doanh tổng hợp. - Quá trình bán hàng: Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng của công ty, nhân viên bán hàng sẽ dựa trên yêu cầu của khách hàng và căn cứ vào kết quả thống kê kho hàng để trả lời yêu cầu khách hàng. Nếu hàng trong kho đáp ứng được yêu cầu của khách hàng thì nhân viên bán hàng sẽ lập hóa đơn bán hàng và căn cứ vào hóa đơn này để tiến hành xuất kho và lập phiếu xuất kho. Nếu sản phẩm mà khách hàng mua cần phải lắp ráp thì nhân viên phòng tin học sẽ lắp ráp cho khách trước khi giao cho khách. Cuối cùng nhân viên bán hàng sẽ thực hiện giao hàng cho khách và thu tiền hàng. Thông tin hóa đơn bán hàng sẽ được nhân viên kinh doanh lưu vào trong sổ kinh doanh tổng hợp. Nếu hàng hóa trong kho không đáp ứng ngay được nhu cầu của khách thì nhân viên của công ty sẽ thương lượng với khách để thay đổi chủng loại Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 2 Báo cáo đồ án tốt nghiệp hàng, hoặc sắp xếp lại thời gian giao hàng để công ty có thời gian nhập hàng về đáp ứng cho khách. Có hai thành phần khách hàng chủ yếu: Đó là khách hàng mua lẻ và khách hàng mua với số lượng lớn. Đối với khách hàng mua lẻ thì họ sẽ thanh toán toàn bộ tiền hàng ngay khi nhận được hàng cho công ty theo hóa đơn bán hàng. Còn với khách hàng mua hàng với số lượng lớn thì họ sẽ trả trước một phần tiền hàng, phần còn lại họ thanh toán dần dần cho công ty theo từng đợt. Riêng đối với một số khách hàng mua hàng với số lượng lớn mà việc bàn giao sẽ thực hiện sau đó một thời gian thì có thể tiến hành ký hợp đồng với công ty, và đương nhiên khách hàng phải trả trước một phần tiền hàng. Sau khi thu tiền của khách, nhân viên bán hàng sẽ chuyển tiền cho phòng kế toán và phòng kế toán sẽ tiến hành lập phiếu thu. Cứ đến kỳ, bộ phận kinh doanh lại thống kê thông tin bán hàng và quá trình thanh toán tiền hàng của khách hàng để thống kê công nợ của khách hàng từ đó xuất hóa đơn đòi nợ gửi đến cho khách hàng. Đồng thời cũng thống kê quá trình nhập hàng và thông tin thanh toán nhập hàng để thống kê công nợ của công ty đối với với nhà cung cấp để thanh toán nợ cho các nhà cung cấp. Hàng tháng, để nắm tình hình kinh doanh của công ty, ban lãnh đạo của công ty yêu cầu nhân viên phòng kế toán và phòng kinh tế tổng hợp gửi báo báo cáo về tình hình nhập xuất hàng hóa, kho hàng, doanh thu bán hàng, thống kê tổng hợp hàng hóa, thống kê thu chi định kì, công nợ… 1.2. Phần kinh doanh phần mềm Khách hàng có nhu cầu về phần mềm của công ty thì họ có thể chọn một trong hai cách: Mua phần mềm đã có sẵn của công ty hoặc đề nghị thiết kế phần mềm mới hoặc sửa phần mềm có sẵn theo yêu cầu. Với cả hai cách này, thì khách hàng đều sẽ thỏa thuận giá với công ty sau đó ký hợp đồng với công ty theo giá đã thỏa thuận. Khi ký hợp đồng khách hàng sẽ phải trả trước một phần số tiền, số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi việc cài đặt và chạy thử phần mềm được hoàn tất. Tuy nhiên có Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 3 Báo cáo đồ án tốt nghiệp một số khách hàng vẫn không trả hết tiền mà họ sẽ giữ lại một phần số tiền cho đến khi hết thời hạn bảo hành phần mềm. * Lưu đồ quá trình bán hàng 1. Khách hàng 2. Tiếp nhận yc 3. Xem xét yc 4. Giới thiệu, báo giá sp 5. Đàm phán, ký kết HĐ Tiếp nhận đơn hàng 6. Tiến hành giao hàng 7. Theo dõi và báo cáo 8. Điều chỉnh HĐ thay đổi ĐK 9. Lưu hồ sơ H 1.1. Lưu đồ quá trình bán hàng Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 4 Báo cáo đồ án tốt nghiệp Chương 2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1. Sơ phân rã chức năng Quản Lý Kinh Doanh Cập Nhật Danh Mục Hệ Thống Cập Nhật Thông Tin Tìm Kiếm Thông Tin Thống kê Báo Cáo H 2.1. Sơ đồ phân rã chức năng mức 2.1.1. Phần Cập nhật Danh Mục Hệ Thống Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 5 Báo cáo đồ án tốt nghiệp Cập Nhật Danh Mục Hệ Thống Cập Nhật TT Nhà CC Cập Nhật TT Khách Hàng Cập Nhật TT Chức Vụ Cập Nhật TT Phòng Ban Cập Nhật TT Nhân Sự Cập Nhật TT Loại Hàng Cập Nhật TT Mặt Hàng Cập Nhật TT Giá Bán, Bảo Hành H 2.2. Sơ đồ phân rã chức năng phần cập nhật danh mục hệ thống 2.1.2. Phần Cập Nhật Thông Tin Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 6 Báo cáo đồ án tốt nghiệp Cập Nhật Thông Tin Cập Nhật TT Nhập Hàng Cập Nhật TT Bán Hàng Cập Nhật TT Hợp Đồng Cập Nhật TT Nhập Kho Cập Nhật TT Xuất Kho Cập Nhật TT Mất Hỏng hàng H 2.3. Sơ đồ phân rã chức năng phần cập nhật thông tin 2.1.3. Phần Tìm Kiếm Thông Tin Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 7 Báo cáo đồ án tốt nghiệp Tìm Kiếm Thông Tin TT Hợp Đồng Cập Nhật TT Mặt Hàng Tìm Kiếm TT Khách Hàng Cập Nhật Tìm Kiếm TT Loại Hàng TT Nhà Cung Cấp Cập Nhật Tìm Kiếm TT Nhân Sự TT Mặt Hàng Cập Nhật KiếmBan TTTìm Phòng TT Nhân Sự Cập Nhật TT Chức Vụ Tìm Kiếm TT Nhập Hàng Cập Nhật TT Khách Hàng Cập Nhật Danh Mục Hệ Thống Tìm Kiếm TT Cập Nhật Tìm TT TT MấtKiếm Hỏng hàng TT Nhập KHo Cập Nhật TT Xuất Kho Tìm Kiếm TT Xuất Kho Cập Nhật TT Nhập Kho Tìm Kiếm Cập Nhật TT TT Mất TT Hợp Hỏng Đồng Hàng Cập Nhật TT Bán Hàng H 2.4. Sơ đồ phân rã chức năng phần tìm kiếm thông tin Cập Nhật TT Nhập Hàng 2.1.4. Phần Thống Kê Báo Cáo Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH Cập Nhật Thông Tin 8 Báo cáo đồ án tốt nghiệp Thống Kê Báo Cáo Thống Kê TT Hợp Đồng Cập Nhật TT Mặt Hàng Thống Kê TT Khách Mua Hàng Cập Nhật TTThống Loại Hàng Kê TT Nhà Cung Cấp Hàng Cập Nhật TT Nhân Sự Thống Kê TTCập Nhập Hàng Nhật TT Phòng Ban Thống Kê Cập TT BánNhật Hàng TT Chức Vụ Cập Nhật Thống Kê TT Khách Hàng TT Hợp Đồng Cập Nhật Danh Mục Hệ Thống Thống Kê Cập Nhật TT Xuấthàng Kho TT Nhập Mất Hỏng Thống Kê Cập Nhật TT Công Nợ TT Xuất Kho Cập Nhật Thống Kê TT TT Nhập Kho Doanh Thu Bán Hàng Cập Nhật TT Hợp Đồng H 2.5. Sơ đồ phân rã chức năng phần thống kê báo cáo Cập Nhật TT Bán Hàng Cập Nhật 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệuTTmức cảnh Nhậpngữ Hàng Cập Nhật Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH Thông Tin 9 Báo cáo đồ án tốt nghiệp Quản Trị Người Dùng 1 2 1 2 Hệ Thống Quản Lý Kinh Doanh 3 4 3 4 H 2.7. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh Chú thích: Stt Ý Nghĩa 1 Yêu cầu, thông tin cập nhật 2 Yêu cầu, thông tin tìm kiếm, thống kê 3 4 Đáp ứng / từ chối yêu cầu Kết quả tìm kiếm, thống kê 2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 10 Báo cáo đồ án tốt nghiệp 1 2 Cập Nhật Danh Mục Hệ Thống DL Danh Mục Hệ Thống 4 3 Cập Nhật Thông Tin DL Kinh Doanh 5 8 6 Tìm Kiếm 9 7 Quản Trị Hệ Thống + Người Dùng 10 12 Thống Kê Báo Cáo 11 DL Kinh Doanh 13 14 Quản Lý Người Dùng DL Người Dùng 15 H 2.8. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh Chú thích : Stt Ý Nghĩa 1 Thông tin danh mục hệ thống 2 Dữ liệu danh mục hệ thống 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thông tin kinh doanh Dữ liệu danh mục hệ thống để cập nhật thông tin kinh doanh Dữ liệu kinh doanh Yêu cầu, thông tin tìm kiếm Kết quả tìm kiếm Dữ liệu kinh doanh tìm kiếm được Dữ liệu danh mục hệ thống tìm kiếm được Yêu cầu, thông tin tìm kiếm, thống kê Kết quả thống kê Dữ liệu danh mục hệ thống thống kê được Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 11 Báo cáo đồ án tốt nghiệp 13 14 15 Dữ liệu kinh doanh thống kê được Thông tin người dùng Dữ liệu người dùng 2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 2.4.1. Phần danh mục hệ thống Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 12 Báo cáo đồ án tốt nghiệp Cập Nhật TT Nhà Cung Cấp 1 3 Quản Trị Hệ Thống + Người Dùng 2 Cập Nhật TT Khách Hàng 5 DL Nhà Cung Cấp 4 Cập Nhật TT Chức Vụ DL Khách Hàng 6 DL Chức Vụ 8 7 Cập Nhật TT Nhân Sự 9 DL Nhân Sự 12 10 Cập Nhật TT Phòng Ban DL Phòng Ban 11 Cập Nhật TT Loại Hàng 13 14 DL Loại Hàng 15 16 18 Cập Nhật TT Mặt Hàng Cập Nhật Giá bán, BH 17 DL Mặt Hàng 19 H 2.9. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh phần danh mục hệ thống Chú thích : Stt Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH Ý Nghĩa 13 Báo cáo đồ án tốt nghiệp 1 Thông tin nhà cung cấp 2 Dữ liệu nhà cung cấp 3 4 Thông tin khách hàng Dữ liệu khách hàng 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Thông tin chức vụ Dữ liệu chức vụ Thông tin nhân sự Dữ liệu chức vụ cho cập nhật thông tin nhân sự Dữ liệu nhân sự Thông tin phòng ban Dữ liệu phòng ban Dữ liệu phòng ban cho cập nhật thông tin nhân sự Thông tin loại hàng 14 15 16 17 18 19 Dữ liệu loại hàng Thông tin mặt hàng Dữ liệu loại hàng cho cập nhật mặt hàng Dữ liệu mặt hàng Thông tin giá bán, bảo hành Dữ liệu ía bán bảo hành Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 14 Báo cáo đồ án tốt nghiệp 2.4.2. Phần cập nhật thông tin 1 2 DL Nhà Cung Cấp 3 Cập Nhật TT Nhập Hàng 4 DL Nhập Hàng 5 DL Mặt Hàng Cập Nhật TT Bán Hàng 2 4 7 6 DL Bán Hàng DL Mặt Hàng 2 9 Quản Trị Hệ Thống + Người Dùng 8 Cập Nhật TT Hợp Đồng 10 DL Hợp Đồng 4 11 Cập Nhật TT Nhập Kho 12 DL Mặt Hàng 4 Cập Nhật TT Xuất Kho 14 16 15 DL Hố Sơ Nhân Sự DL Nhập Kho 2 13 DL Khách Hàng Cập Nhật TT Mất, Hỏng Hàng DL Xuat Kho DL Mất, Hỏng Hàng 4 DL Mặt Hàng 2 17 Cập Nhật Kho Hàng 18 DL Kho Hàng H 2.10. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh phần cập nhật thông tin Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 15 Báo cáo đồ án tốt nghiệp Chú thích : Stt 1 2 Ý Nghĩa Thông tin nhập hàng Dữ liệu mặt hàng 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dữ liệu nhà cung cấp Dữ liệu nhân sự Dữ liệu nhập hàng Thông tin bán hàng Dữ liệu bán hàng Dữ liệu khách hàng Thông tin hợp đồng Dữ liệu hợp đồng Thông tin nhập kho Dữ liệu nhập kho Thông tin xuất kho Dữ liệu xuất kho Thông tin khai báo mất, hỏng hàng Dữ liệu mất hỏng hàng Thông tin hàng trong kho Dữ liệu hàng trong kho 2.4.3. Phần tìm kiếm thông tin Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 16 Báo cáo đồ án tốt nghiệp 1 Tìm Kiếm TT Nhân Sự 2 3 Tìm Kiếm TT Nhà Cung Cấp 4 Tìm Kiếm TT Khách Hàng 5 Quản Trị Hệ Thống + Người Dùng 7 DL Nhân Sự DL Nhà Cung Cấp 6 Tìm Kiếm TT Mặt Hàng DL Khách Hàng DL Mặt Hàng 8 DL Nhập Hàng 10 9 Tìm Kiếm TT Nhập 4 2 DL Bán Hàng 12 11 DL Khách Hàng Tìm Kiếm TT Bán 15 8 DL Mặt Hàng 8 17 DL Mặt Hàng 8 6 Tìm Kiếm TT Hợp Đồng 13 2 Tìm Kiếm TT Nhập Kho Tìm Kiếm TT Xuất Kho 2 DL Hợp Đồng 14 2 DL Nhập Kho 16 2 18 DL Xuất Kho H 2.11. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh phần tìm kiếm thông tin Chú thích : Stt 1 Ý Nghĩa Thông tin / kết quả tìm kiếm hồ sơ nhân sự Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 17 Báo cáo đồ án tốt nghiệp 2 Dữ liệu nhân sự 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Thông tin / kết quả tìm kiếm nhà cung cấp Dữ liệu nhà cung cấp Thông tin / kết quả tìm kiếm khách hàng Dữ liệu khách hàng Thông tin / kết quả tìm kiếm mặt hàng Dữ liệu mặt hàng Thông tin / kết quả tìm kiếm hóa đơn nhập Dữ liệu hóa đơn nhập Thông tin / kết quả tìm kiếm hóa đơn bán Dữ liệu hóa đơn bán Thông tin / kết quả tìm kiếm hợp đồng Dữ liệu hợp đồng Thông tin / kết quả tìm kiếm xnhập kho Dữ liệu nhập kho Thông tin / kết quả tìm kiếm xuất kho Dữ liệu xuất kho Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 18 Báo cáo đồ án tốt nghiệp 2.4.4. Phần thống kê, báo cáo 1 TK TT Khách Hàng DL Bán Hàng 2 DL Khách Hàng DL Mặt Hàng TK TT Nhà Cung Cấp 3 Quản Trị Hệ Thống + Người Dùng 4 6 TK TT Nhập Hàng 5 8 DL Bán Hàng TK TT Bán Hàng 7 TK TT Hợp Đồng 11 DL Kho Hàng 17 13 TK Doanh Thu Bán Hàng DL HĐ Nhập 6 DL Mặt Hàng DL Kho Hàng TK Công Nợ 2 TK Nhập Xuât Kho,Tồn Kho 7 14 17 DL Mặt Hàng 8 12 6 DL Khách Hàng 8 2 DL Khách Hàng DL Nhập Hàng 7 10 9 DL Nhà Cung Cấp 10 0 DL HĐ Bán 10 0 4 15 16 DL Hợp Đồng DL Nhân Sự DL Nhà Cung Cấp DL Nhập Kho 8 DL Xuất Kho H 2.12. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh phần thống kê báo cáo Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH 19 Báo cáo đồ án tốt nghiệp Chú thích : Stt 1 2 Ý Nghĩa Thông tin / kết quả thống kê khách hàng Dữ liệu khách hàng 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Thông tin / kết quả thống kê nhà cung cấp Dữ liệu nhà cung cấp Thông tin / kết quả thông kê hóa đơn nhập Dữ liệu hóa đơn nhập Dữ liệu mặt hàng Dữ liệu nhân sự Thông tin / kết quả thông kê hóa đơn bán Dữ liệu hóa đơn bán Thông tin / kết quả thống kê hợp đồng Dữ liệu hợp đồng Thông tin / kết quả thống kê doanh thu 14 15 16 17 Thông tin / kết quả thống kê xuất nhập kho Dữ liệu nhập kho Dữ liệu xuất kho Dữ liệu kho hàng 2.5. Cơ sở dữ liệu liên quan 2.5.1. Các bảng dữ liệu B1. Bảng nhà cung cấp ( NhaCungCap ) Mô tả : lưu thông tin của các nhà cung cấp hàng cho công ty Stt 1 2 3 4 Tên trường MaNhaCC TenNhaCC SoDT DiaChi Kiểu dữ liệu varchar nvarchar varchar nvarchar Sinh viên : Vũ Văn Phú – CNT45ĐH Độ rộng 5 50 14 100 Ý nghĩa Mã nhà cung cấp Tên nhà cung cấp Số điện thoại Địa chỉ 20
- Xem thêm -