Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống - phân tích thiết kế phần mềm quản lý nhân khẩu một xã

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Đề tài: Phân tích thiết kế phần mềm Quản Lý Nhân Khẩu một xã Lời nói đầu Cùng với sự phát triển của các nghành khoa học khác, ngày nay công nghệ tin học không ngừng phát triển một cách mạnh mẽ và hiện đại. ở các cường quốc mạnh về kinh tế nó cũng đóng vai trò quyết định cho sự cạnh tranh giữa các nước trên thế giới. Trong những năm gần đây nghành CNTT làm ngắn lại khoảng cách giữa các quốc gia trên thế giới ở các lĩnh vực như : thời sự văn hoá , chính trị được truyền đi một cách nhanh chóng và chính xác. CNTT ra đời làm phong phú bộ mặt xã hội, đời sống con người được nâng cao rõ rệt. Nó thay thế con người gần như ở tất cả các lĩnh vực, nó làm được những điều kì diệu mà con người không thể trực tiếp làm được… Chỉ trong thời gian ngắn học tập và rèn luyện tại trường ĐHSPKTHY đến nay, Chúng em đã được các thầy cô trang bị các kiến thức cơ bản về chuyên môn. Để đánh giá kết quả học tập rèn luyện và giúp chúng em hiểu rõ hơn về môn học, chúng em đã được giao bài tập lớn với đề tài : ” Xây dựng phần mềm Quản Lý Nhân Nhẩu của một xã ”. Mặc dù được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy NGUYỄN MINH QUÝ đề tài đã hoàn thành, song thời gian và trình độ hiểu biết còn hạn hẹp nên không thể tránh khỏi nhưng thiếu xót . Vì vậy chúng em rất mong được sự giúp đỡ , đóng góp của thầy giáo và bạn bè để nội dung của bài tập lớn được hoàn thiện và phong phú hơn. Cuối cùng chúng em xin chân thành cảm ơn… Mục lục I. Phân tích yêu cầu người dùng ............................................................................ ..5 II. Hoạt động của hệ thống ...................................................................................... ..7 III.Biểu đồ phân cấp chức năng ............................................................................... ..8 IV.Biểu đồ luồng dữ liệu .......................................................................................... ..9 V. Biểu đồ thực thể liên kết...................................................................................... 13 VI.Các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng .................................................. 14 VII.Xử lý form .......................................................................................................... 18 I. Phân tích yêu cầu người dùng Thế kỷ 21, nhịp sống hối hả đã đưa con người vào vòng quay lửa cháy. Đó là sự bùng nổ về công nghệ thông tin, cũng là sự bùng nổ của nhiều ngành công nghệ cao khác. Và sự bùng nổ ấy đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội như kinh tế, quản lý, giáo dục…Để áp dụng thành tựu đó vào cuộc sống thì có rất nhiều phần mềm ra đời và một trong số đó là phầm mềm Quản Lý Nhân Khẩu của một xã. Phần mềm Quản Lý Nhân Khẩu này rất dễ hiểu, dễ sử dụng, có tác dụng giúp các cán bộ cấp thực hiện chức năng quản lý nhân khẩu của địa phương mình một cách tốt hơn, tránh được những lãng phí về thời gian và vật chất, giảm thời gian chờ đợi của người dân, đồng thời nó cũng thể hiện tính chính xác đúng đắn trong quản lý dữ liệu, rất phù hợp với việc giảm nhân lực quản lý. Để làm được một phần mềm đạt được những yêu cầu trên, chúng ta không thể bỏ qua bước phân tích và khảo sát hiện trạng. Quá trình phân tích và khảo sát như sau: Cán bộ xã quản lý người dân thông qua sổ sách: Sổ khai sinh, sổ khai tử, sổ chuyển đến, sổ chuyển đi. Mỗi sổ ghi các thông tin như Họ và tên, giới tính, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp …của người dân.  Khi có một công dân sinh ra, cha mẹ chúng sẽ đến khai sinh và cán bộ xã sẽ có trách nhiệm ghi vào sổ khai sinh.  Khi có người mất đi, người thân trong gia đình sẽ đế khai báo cho cán bộ xã để từ đó cán bộ xã sẽ căn cứ vào họ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh … và ghi vào sổ khai tử.  Khi có một người chuyển đến, người đó sẽ đến uỷ ban nhân dân xã để đăng ký tạm trú , cán bộ nhân dân xã xem xét và ghi thông tin của người đó vào sổ chuyển đến.  Khi có một người chuyển đi, người đó cũng đến uỷ ban nhân dân xã xin chuyển khẩu và đăng ký tạm vắng. Uỷ ban nhân dân xã sẽ xem xét và ghi thông tin người đó vào sổ chuyển đi. Thông qua những sổ sách trên, hàng tháng cán bộ xã sẽ tổng kết và thống kê những người sinh, người mất, người chuyển đi, người chuyển đến và đưa ra tình hình chung của cả xã.Việc tổng kết như vậy rất mất thời gian: cán bộ xã phải tìm tòi, tra cứu trên sổ sách. Để khắc phục tình trạng trên nhóm đã thiết kế phần mềm Quản Lý Nhân Khẩu để giúp cho quá trình quản lý của cán bộ được đễ dàng hơn. Giao Diện Của Chương Trình: II.Hoạt động của hệ thống: Nhập thông tin Lưu thông Nhập lại Kiểm tra Nhập Dữ Liệu Y/c xoá Bổ sung Y/c thống kê Y/c tìm kiếm Thống Kê Lỗi tk Y/c in y/c in Tìm Kiếm In Ấn Y/c in Xoá Khi cán bộ quản lý đăng nhập vào hệ thống thì hệ thống sẽ kiểm tra mật khẩu nếu đúng thì cho ra giao diện chính còn không thì yêu cầu đăng nhập lại. Khi đăng nhập hệ thống thành công nếu hệ thống chưa có dữ liệu thì cán bộ quản lý đó chỉ sử dụng được chức năng Nhập để đưa dữ liệu vào kho dữ liệu còn nếu có rồi thì sẽ sử dụng được chức năng khác như Tìm kiếm ,Bổ Xung, Xoá và In ấn. Khi sử dụng chức năng Nhập thì người sử dụng sẽ cập nhập thông tin mới vào kho dữ liệu như thêm mới một nhân khẩu và các tin khác về nhân khẩu đó . Khi sử dụng chức năng Bổ sung thì người sử dụng sẽ thêm thông tin của một trường nào đấy của đối tượng.. Khi sử dụng chức năng Xoá thì người sử dụng sẽ xoá được một đối tượng nào đó trong kho dữ liệu . Khi sử dụng chức năng tìm kiếm thì hệ thống có hai cách tìm kiếm là tìm kiếm tổng quát cho xem tổng quát về các thông tin về nhân khẩu của một xóm hay một thôn (dùng chức năng chọn thôn và chọn xóm) hay tìm kiếm theo yêu cầu của người sử dụng như tìm tên một người , địa chỉ , tuổi.. Khi sử dụng chức năng in ấn thì tuỳ thuộc vào yêu cầu của người sử dụng mà hệ thống có thể cho ra các loại bảng thông tin khác nhau, vd: cho ra danh sách những người trên 18 tuổi và dưới 60 tuổi của một thôn nào đó... Khi sử dụng chức năng thoát thì sẽ thoát khỏi chương trình. III.Biểu đồ phân cấp chức năng Quản Lí Nhân Khẩu Nhập Tìm Kiếm Bổ sung Xoá Ngườisinh Người tử Chuyểnđến Chuyểnđi Thống Kê In ấn  Giải Thích Ý Nghĩa Các Chức Năng:  Nhập: Giúp cán bộ xã quản lý dễ dàng nhập thông tin ban đầu của nhân khẩu ..  Tìm kiếm : Giúp cán bộ xã quản lý tìm kiếm thông tin về nhân khẩu khi có yêu cầu cần đến .  Bổ sung: Giúp cán bộ xã bổ sung khi có người chuyển đến hay người mới sinh.  Xoá : Giúp cán bộ xã quản lý dễ quản lý được những nhân khẩu không còn hay đã xin chuyển hộ khẩu đi địa phương khác .  Thống Kê: Giúp cán bộ xã đưa ra được danh sách một nhóm người nào đó khi có yêu cầu, ví dụ: nhóm người tới độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự,…  In ấn: Giúp cán bộ xã quản lý dễ dàng truy suất ra các thông tin cần thiết để phục vụ cho các công việc của địa phương.  Thoát: Nếu không muốn sử dụng hệ thống thì thoát khỏi hệ thống. IV.Biểu đồ luồng dữ liệu nhập sổNK tìmkíếm Cán bộ Yc xoá tt Scđi,sktử Bổsung xoá Thốngkê In ấn Mức 0: Người dân Cán bộ QLNK Ngườidân Từ biểu đồ ta thấy: Với tác nhân là cán bộ quản lý thi tác động lên hầu hết các chức năng của chương trình như chức năng nhập, bổ sung, xoá, tìm kiếm, thống kê, in ấn và khi truy cập đến một chức năng nào thì đều tác động đến chức năng đăng nhập, do chức năng này cung cấp cập nhật dữ liệu cho hệ thống. Ngoài ra chức năng bổ sung còn bao hàm cả chức đăng nhập. Đối với người dân thì chỉ có thể tác động đến chức năng đăng nhậpvà chức năng chỉnh sửa. Biểu đồ này cho chúng ta biết được cái thông tin nào có trước thông tin có sau . Trong hệ thống khi cán bộ quản lý nhập dữ liệu vào hệ thống thì chức năng Cập nhật sẽ được sử lý đầu tiên rồi đến chức năng Bổ sung, Xoá rồi đến Tìm kiếm, In ấn và Thống kê. Biểu đồ mô tả dòng công việc được dùng theo nhiều cách khác nhau trong hệ thống . Có các luồng thông tin giữa các chức năng của hệ thống Quản lý nhân khẩu như sau : - Người CB nhập luồng thông tin qua chức năng đăng nhập - Khi đăng nhập vào hệ thống thì cán bộ quản lý sẽ có thể cập nhập thông tin về nhân khẩu của lần đầu(họ và tên, địa chỉ, ngày sinh, tạm trú hay tạm vắng, số cmtnd, nghề nghiệp …) - Nếu như hệ thống có dữ liệu rồi mà nhận được yêu cầu tìm kiếm thông tin về một nhân khẩu nào đó thì hệ thống sẽ nhận thông tin dữ liệu từ kho và thực hiện chức năng tìm kiếm. Khi tìm thấy thì thông báo hoặc thực hiện chức năng in ấn, thống kê nếu có yêu cầu này - Khi một nhân khẩu muốn vì một lý do nào đó muốn chuyển đi nơi khác hoặc muốn tách khẩu thì ta sẽ thực hiện chức năng xoá thông tin của nhân khẩu rồi quay lại kiểm tra lại kho dữ liệu xong rồi thoát ra khỏi chương trình Khi hệ thống nhận được yêu cầu là cần in dữ liệu h ra để phục vụ mục đích nào đó thì chức năng in ấn được thực hiện . Dữ liệu dùng để in thì hệ thống có thể lấy từ kho dữ liệu có sẵn ứng với yêu cầu in thông tin cả một thôn hay một xóm hoặc lấy từ kết quả của chức năng tìm kiếm nếu như có yêu cầu in .Xong rồi chức năng này sẽ thoát ra khỏi chương trình . Chia nhỏ: người đến sổ NK cánbộ người dân người sinh người đi người dân cánbộ sổ NK người mất V.Biểu đồ thực thể liên kết ERD Cán bộ -MaCB -HoTenCB -ChucVu -DiaChi -SDT Cánbộ-sổNK Đăng nhập người dân -STT -HoTenND -Thon -Doi -SoCMT -NgheNghiep -Tuoi -GioiTinh -SDT -MaCB -TenSoNK ngườidân-sổNK Đăng kí -HoTenND -TenSoNK Trong biểu đồ này cho ta thấy mối quan hệ giữa các thực thể và từ hai biểu đồ trên cho ta thấy mối tương quan ở đây là mối tương quan giữa cán bộ và người dân - Hình chữ nhật biểu diễn các tập thực thể - Hình thoi biểu diễn các tập thực thể quan hệ - Đường thẳng nối các thuộc tình với các thực thể và tập thuộc tình với tập quan hệ Trong phần biểu đồ thực thể này đối tượng chủ yếu cần quan tâm là người dân Có hai tác nhân là Cán bộ quản lý và người dân đăng ký cùng tác động đến đối tượng nhưng chủ yếu vẫn là tác nhân cán bộ quản lý VI. Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng Sự kết nối giữa các bảng: Trong bảng quan hệ và sự kết nối giữa các bảng dưới đây: Mỗi cột là một thuộc tính, mỗi dòng là một thực thể. Trong mô hình ta vẽ dưới đây các liên kết chính là thể hiên của của những đường truy nhập vì nó thể hiện các kết nối. Và trong mô hình này khái niệm xuất phát là bảng . Bảng quan hệ giữa :CanBo – CanBo/SoNK – NguoiDan – NguoiDan/SoNK Hìnhvẽ: VIII. Thiết kế form Trong quá trình phân tích và thiết kế phần mềm nhóm thực hiện đã thống nhất thiết kế giao diện và xử lý cho 2 form quan trọng là FORM NHẬP thông tin và FORM TÌM KIẾM thông tin. FORM NHẬP thông tin: FORM TÌM KIẾM thông tin: The End !
- Xem thêm -