Tài liệu Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của công ty cổ phần nhựa Hưng Yên

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình sản xuất kinh doanh. Do dó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh, điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những thế mạnh cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Qua đó các nhà quản trị tài chính có thể xác định được những nguyên nhân gây ra và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian sắp tới. Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần nhựa Hưng Yên, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua phân tích tình hình tài chính Công ty trong vài năm gần đây nhằm mục đích tự nâng cao hiểu biết của chính mình về vấn đề tài chính doanh nghiệp nói chung, phân tích tài chính doanh nghiệp nói riêng. Vì vậy, em chọn đề tài “ Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của công ty cổ phần nhựa Hưng Yên” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Sv: Bùi Minh Thắng Page 1 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp Luận văn của em gồm 3 chương: Chương 1 - Lý thuyết chung về phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính. Chương 2 – Đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần nhựa Hưng Yên – HUNG YEN PLASTIC J.S COMPANY. Chương 3 - Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tài chính của công ty cổ phần nhựa Hưng Yên. EM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN THẦY GIÁO PGS.TS VŨ CÔNG TY, CÙNG TOÀN THỂ CÁC CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HƯNG YÊN Đà GIÚP ĐỠ EM THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NÀY !. Sv: Bùi Minh Thắng Page 2 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH. 1.1 . CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 1.1.1 . Khái niệm tài chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào như nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu ... và sức lao động để tạo ra các yếu tố đầu ra là hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa đó để thu lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường, để có các yếu tố đầu vào đòi hỏi doanh nghiệp phải có số lượng vốn tiền tệ nhất định. Với từng loại hình pháp lý, tổ chức, doanh nghiệp có phương thức thích hợp để tạo lập số vốn tiền tệ ban đầu, từ số vốn tiền tệ đó doanh nghiệp mua sắm máy móc thiết bị, nguyên vật liệu ... Sau khi sản xuất xong, doanh nghiệp thực hiện bán hàng hóa và thu tiền bán hàng. Với số tiền bán hàng, doanh nghiệp sử dụng để bù đắp các khoản chi phí vật chất đã tiêu hao, trả tiền công cho người lao động, các khoản chi phí khác, nộp thuế cho nhà nước và phần còn lại là lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp tiếp tục phân phối số lợi nhuận này. Như vậy, quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính doanh nghiệp. 1.1.2 . Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp. Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động của Sv: Bùi Minh Thắng Page 3 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị của doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Quản trị tài chính có mối quan hệ chặt chẽ với quản trị doanh nghiệp, và giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp. Hầu hết mọi quyết định quản trị khác đều dựa trên các kết luận được rút ra từ những đánh giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh, có nhiều vấn đề tài chính nảy sinh, đòi hỏi các nhà quản trị phải đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn và tổ chức thực hiện các quyết định đó một cách kịp thời và khoa học, có như vậy doanh nghiệp mới có thể tồn tại, đứng vững và phát triển được. Mặt khác để doanh nghiệp có thể đứng vững thì các nhà quản trị phải có những hoạch định về mặt chiến thuật và chiến lược. Về mặt chiến lược: phải xác định được mục tiêu kinh doanh, các hoạt động dài hạn nhằm phát triển doanh nghiệp và các chính sách tài chính doanh nghiệp. Về mặt chiến thuật: phải xác định những công việc trong thời gian ngắn, những tác nghiệp cụ thể nhằm phục vụ cho các kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp. Để có những quyết định tài chính về chiến thuật và chiến lược của doanh nghiệp có hiệu quả cao và có tính khả thi đòi hỏi nó phải được lựa chọn dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá cân nhắc, kỹ lưỡng về mặt tài chính. Quản trị tài chính doanh nghiệp thể hiện trên tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó có vai trò quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Trong kinh doanh hiện nay, quản trị tài chính có giữ vai trò chủ yếu sau: - Huy động và đảm bảo đầy đủ, kịp thời số vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thường nảy sinh các nhu cầu vốn dài hạn cũng như ngắn hạn cho hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp và cho Sv: Bùi Minh Thắng Page 4 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp đầu tư phát triển. Vai trò của tài chính doanh nghiệp thể hiện ở chỗ xác định đúng đắn nhu cầu vốn cần thiết cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ và tìm nguồn vốn huy động để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì vai trò huy động vốn càng trở lên quan trọng trong tài chính doanh nghiệp. Làm sao có thể huy động được nguồn vốn rẻ nhất, thuận lợi nhất và chủ động đối với doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động liên tục và có hiệu quả. - Tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tiết kiệm và hiệu quả. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức sử dụng vốn. Tài chính doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư dựa trên cơ sở phân tích khả năng sinh lời và mức độ rủi ro của các dự án đầu tư từ đó góp phần vào việc lựa chọn dự án đầu tư tối ưu. Việc huy động kịp thời các nguồn vốn có ý nghĩa rất quan trọng để doanh nghiệp có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh. Mặt khác, huy động tối đa số vốn hiện có của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh có thể giảm bớt và tránh được những thiệt hại do ứ đọng vốn gây ra, đồng thời giảm bớt được nhu cầu vay vốn, từ đó giảm được các khoản tiền lãi vay phải trả. - Giám sát chặt chẽ và kiểm tra liên tục các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp. Thông qua tình hình thu chi hàng ngày, tình hình tài chính và việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính giúp lãnh đạo và các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá tổng hợp và kiểm soát được các mặt hoạt động của doanh nghiệp, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong kinh doanh, từ đó đưa ra các quyết định để điều chỉnh cá hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp với diễn biến kinh doanh thực tế. Như vậy, quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng quyết định toàn bộ các công tác quản trị doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của quản trị Sv: Bùi Minh Thắng Page 5 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp tài chính doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đó các nhà quản lý doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan, toàn diện và đúng đắn về tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.1.3 . Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp là tập hợp các khái niệm, phương pháp, công cụ theo một hệ thống nhất định cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán cũng như các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp nhằm đưa ra những đánh giá chính xác, đúng đắn về tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý có thể kiểm soát được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như dự đoán trước những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, để đưa ra các quyết định xử lý phù hợp tùy từng mục tiêu theo đuổi. Đối tượng của phân tích tài chính. Để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có các hoạt động trao đổi điều kiện và kết quả sản xuất thông qua các công cụ tài chính cũng như vật chất. Chính vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tham gia vào các mối quan hệ tài chính đa dạng và phức tạp.Các quan hệ tài chính đó có thể chia thành các nhóm sau: - Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và Nhà nước: quan hệ này được thực hiện chủ yếu ở chỗ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như nộp các khoản thuế, lệ phí vào ngân sách. Đối với doanh nghiệp nhà nước còn thể hiện ở việc: Nhà nước bổ xung vốn ban đầu và vốn bổ xung cho doanh nghiệp bằng những cach khác nhau. - Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế và các tổ chức xã hội khác. Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế khác là mối quan hệ rất đa dạng và phong phú được thể hiện trong việc thanh toán, thưởng Sv: Bùi Minh Thắng Page 6 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp phạt vật chất khi doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế khác cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhau ( bao gồm cả dịch vụ tài chính). Ngoài quan hệ tài chính với các chủ thể kinh tế khác, doanh nghiệp còn có quan hệ tài chính với các tổ chức xã hội khác như doanh nghiệp thực hiện tài trợ cho các tổ chức xã hội. - Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp : Quan hệ này được thể hiện trong việc thanh toán tiền công, thực hiện thưởng phạt vật chất với người lao động trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ sở hữucuar doanh nghiệp: mối quan hệ này thể hiện trong việc đầu tư, góp vốn hay rút vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và trong việc phân chia lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. - Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp: Đây là mối quan hệ thanh toán giữa các bộ phận nội bộ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc hình thành và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp. 1.1.4 . Các mục đích và ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ viÖc xem xÐt, ph©n tÝch mét c¸ch toµn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña tµi chÝnh doanh nghiÖp ®Ó thÊy ®îc thùc tr¹ng tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ tèt hay xÊu, x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, tõ ®ã gióp cho nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngµy nay trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, c¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ gi÷ vÞ thÕ cña m×nh trong c¹nh tranh th× ph¶i cã tiÒm lùc tµi chÝnh v÷ng vµng. V× vËy viÖc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp gióp cho c¸c chñ doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ tiÒm tµng cña doanh nghiÖp ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh lùa chän ph¬ng ¸n Sv: Bùi Minh Thắng Page 7 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp kinh doanh tèi u ®Ó ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. Có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như : chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng…Mỗi đối tượng quan tâm tới một mục đích riêng của họ nhưng thường là liên quan tới lợi ích của họ và chúng cũng thường liên quan với nhau. Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản tri doanh nghiệp, mối quan tâm lớn nhất của họ là tối đa hóa lợi nhuân và có khả năng trả được các khoản nợ vay. Ngoài ra, các nhà quản trị doanh nghiệp còn quan tâm tới một số mục tiêu khác như: tăng số lượng việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng doanh thu, giảm chi phí…Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện được các mục tiêu trên khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi và thanh toán được các khoản nợ. Một doanh nghiệp bị thua lỗ liên tục thì sẽ bị cạn kiệt nguồn lực và sẽ bị phá sản trong tương lai gần, còn nếu doanh nghiệp không có khả năng trả được các khoản nợ đến hạn trả thì doanh nghiệp cũng sẽ lâm vào tình trạng phá sản, nếu không cải thiện được tình hình thì doanh nghiệp sẽ phải ngừng hoạt động. Đối với chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm của họ hướng đến là khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Họ đặc biệt quan tâm tới số lượng tiền và các tài sản có tính thanh khoản, dễ dàng chuyển đổi thành tiền từ đó có thể thấy được khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Họ cũng quan tâm tới vốn chủ sở hữu vì đó được coi là khoản bảo hiểm cho ngân hàng khi doanh nghiệp gặp phải rủi ro, đặc biệt là rủi ro về tài chính. Đối với các nhà đầu tư, mối quan tâm của họ lại là lợi nhuận bình quân vốn, vòng quay vốn và khả năng tồn tại và phát triển lau dài của công ty. Từ đó ảnh hưởng tới quyết định sẽ tiếp tục đầu tư vào công ty trong tương lai hay không? Bên cạnh những nhóm người trên, các cơ quan tài chính, cơ quan thuế, nhà cung cấp và người lao động cũng rất quan tâm tới bức tranh tài chính của doanh Sv: Bùi Minh Thắng Page 8 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp nghiệp với những mục tiêu cơ bản gần giống với chủ doanh nghiệp, chủ ngân hàng và nhà đầu tư. Tất cả các cá nhân, tổ chức trên đều có thể tìm thấy và thỏa mãn về nhu cầu thông tin của mình thông qua hệ thống các chỉ tiêu do phân tích báo cáo tài chính cung cấp. Do vậy viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®èi tîng sö dông th«ng tin cña doanh nghiÖp th× viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña mçi doanh nghiÖp lµ cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. 1.2 . NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 1.2.1 . Các bước trong quá trình tiến hành phân tích tài chính. 1.2.1.1 . Thu thập thông tin. Phân tích hoạt động tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng hoạt động tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ cho việc dự đoán, đánh giá, lập kế hoạch. Nó bao gồm từ những thông tin nội bộ đến những thông tin bên ngoài, thông tin kế toán và thông tin quản lý khác cả về định tính hay định lượng… Trong đó thông tin kế toán là quan trọng và phổ biến nhất, được phản ánh trong các bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đó là những nguồn thông tin đặc biệt quan trọng. Do vậy, phân tích hoạt động tài chính trên thực tế là phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 1.2.1.2. Xử lý thông tin. Giai đoạn tiếp theo của phân tích hoạt động tài chính là quá trình xử lý các thông tin đã được thu thập. Trong giai đoạn này, người xử dụng thông tin ở các góc độ nghiên cứu, ứng dụng khác nhau phục vụ mục tiêu phân tích đã đặt ra. Xử lý thông tin là quá trình sắp xếp thông tin theo các mục tiêu nhất định nhằm tính toán, so sánh, giải thích, đánh giá, xác định các nguyên nhân của các kết quả đã đạt được nhằm phục vụ cho quá trình dự đoán và ra quyết định. Sv: Bùi Minh Thắng Page 9 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp 1.2.1.3 . Dự đoán và ra quyết định. Thu thập và xử lý thông tin nhằm chuẩn bị những tiền đề và những điều kiện cần thiết để người sử dụng thông tin dự đoán và đưa ra những quyết định hoạt động kinh doanh. Đối với chủ doanh nghiệp, phân tích hoạt động tài chính nhằm đưa ra các quyết định liên quan đến mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là tăng trưởng, phát triển, tối đa hóa lợi nhuận, tăng doanh thu và giảm chi phí. Đối với các chủ nợ và các nhà đầu tư vào doanh nghiệp thì đưa ra các quyết định đầu tư, tài trợ, đối với cấp trên của doanh nghiệp đưa ra những quyết định quản lý doanh nghiệp. 1.2.2 . Phương pháp phân tích tài chính. Phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự việc, hiện tượng, các mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Về lý thuyết có nhiều phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, nhưng trên thực tế người ta sử dụng những phương pháp sau: 1.2.2.1. Phương pháp so sánh. - So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi về tài chính của doanh nghiệp,thấy được tình hình tài chính đã được cải thiện hay xấu đi như thế nào để có những biện pháp khắc phục kịp thời cho kỳ tới. - So sánh giữa số thực hiện và số kế hoạch để thấy được mức độ phấn đấu của doanh nghiệp. - So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số trung bình ngành để thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay xấu, được hay chưa được so với các doanh nghiệp trong cùng ngành. Sv: Bùi Minh Thắng Page 10 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp - So sánh chiều dọc để thấy được tỷ trọng của từng chỉ tiêu trong tổng số ở mỗi báo cáo và qua đó chỉ rõ ý nghĩa tương đối của các chỉ tiêu, tạo thuận lợi cho việc so sánh. - So sánh theo chiều ngang để có thể thấy được sự thay đổi cả về số tương đối cũng như số tuyệt đối của cùng một chỉ tiêu giữa các niên độ kế toán liên tiếp. Khi sử dụng phương pháp so sánh cần tuân thủ 2 điều kiện sau: + Điều kiện một: Xác định rõ “ gốc so sánh ” và “ kỳ phân tích ” + Điều kiện hai: Các chỉ tiêu so sánh (hoặc các trị số của chỉ tiêu so sánh) phải đảm bảo tính chất có thể so sánh được với nhau. Muốn vậy, chúng phải thông nhất về nội dung kinh tế, phương pháp tính toán và thời gian tính toán. 1.2.2.2 . Phương pháp tỷ lệ. Phương pháp này dựa trên các ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ của đại lượng tài chính trong các quan hệ tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp này yêu cầu phải xác định được các ngưỡng, các định mức để nhận xét, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trên cơ sở so sánh tỷ lệ củ doanh nghiệp với giá trị các tỷ lệ tham chiếu. Đây là phương pháp có tính hiện thực cao với các điều kiện được áp dụng ngày càng được bổ sung và hoàn thiện hơn là vì: - Nguồn thông tin kế toán và tài chính được cải tiến và cung cấp đầy đủ hơn, là cơ sở để hình thành những tham chiếu tin cậy nhằm đánh giá một tỷ lệ của một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp. - Việc áp dụng tin học cho phép tích lũy dữ liệu và thúc đẩy nhanh quá trình tính toán hàng loạt các tỷ lệ. - Phương pháp này giúp các nhà phân tích khai thác có hiệu quả những số liệu và phân tích có hệ thống hàng loạt tỷ lệ theo chuỗi thời gian liên tục hoặc theo từng giai đoạn. 1.2.2.3 . Phương pháp phân tích tài chính DUPONT Sv: Bùi Minh Thắng Page 11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp Dupont là tên của một nhà quản trị tài chính người Pháp tham gia kinh doanh ở Mỹ. Dupont đã chỉ ra mối quan hệ tương hỗ giữa các chỉ số hoạt động trên phương diện chi phí và các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn. Từ việc phân tích : Lợi nhuận sau thuế Tổng số vốn kinh = doanh Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuần X Doanh thu thuần Tổng số vốn kinh doanh Dupont đã khái quát hóa và trình bày chỉ số ROA một cách rõ ràng, nó giúp cho các nhà quản trị tài chính có một bức tranh tổng hợp để có thể đưa ra các quyết định tài chính hữu hiệu. 1.3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh th«ng qua c¸c chØ tiªu : 1.3.1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp th«ng qua c¸c chØ tiªu trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n cña mét doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh díi h×nh th¸i tiÒn tÖ theo hai c¸ch ph©n lo¹i lµ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n. VÒ b¶n chÊt B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét b¶ng c©n ®èi tæng hîp gi÷a tµi s¶n víi vèn chñ së h÷u vµ c«ng nî ph¶i tr¶. PhÇn tµi s¶n ph¶n ¸nh sè vèn vµ kÕt cÊu c¸c lo¹i vèn cña ®¬n vÞ hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o ®ang tån t¹i díi d¹ng h×nh th¸i vËt chÊt nh tµi s¶n cè ®Þnh, vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng hãa, tiÒn tÖ, c¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh hoÆc díi h×nh th¸i nî ph¶i thu ë tÊt c¶ c¸c kh©u, c¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh (thu mua, dù tr÷, s¶n xuÊt, tiªu thô). C¨n cø vµo nguån sè liÖu nµy trªn c¬ së tæng sè vµ kÕt cÊu tµi s¶n mµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng qu¸t qui m« tµi s¶n, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é sö dông vèn cña doanh nghiÖp. PhÇn nguån vèn ph¶n ¸nh c¸c nguån h×nh thµnh tµi s¶n, c¸c lo¹i vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp nh nguån vèn chñ së h÷u, nguån vèn nî ph¶i tr¶. Tû lÖ vµ kÕt cÊu cña tõng nguån trong tæng sè nguån vèn hiÖn cã ph¶n ¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng, Sv: Bùi Minh Thắng Page 12 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. PhÇn nguån vèn thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý, vËt chÊt cña doanh nghiÖp ®èi víi tµi s¶n ®ang qu¶n lý, sö dông. Cô thÓ lµ ®èi víi Nhµ níc, cÊp trªn, nhµ ®Çu t, cæ ®«ng, Ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông, kh¸ch hµng, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c, c¸n bé c«ng nh©n viªn. 1.3.2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp th«ng qua c¸c chØ tiªu trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo tõng lo¹i ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Sè liÖu trªn b¸o c¸o nµy cung cÊp nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÒ ph¬ng thøc kinh doanh, vÒ viÖc sö dông c¸c tiÒm n¨ng vèn, lao ®éng, kü thuËt, kinh nghiÖm qu¶n lý cña doanh nghiÖp, vµ chØ ra r»ng c¸c häat ®éng kinh doanh ®ã ®em l¹i lîi nhuËn hay g©y ra t×nh tr¹ng lç vèn. §©y lµ mét b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc nh÷ng nhµ lËp kÕ ho¹ch rÊt quan t©m, v× nã cung cÊp c¸c sè liÖu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong kú. Nã cßn ®îc coi nh lµ mét b¶n híng dÉn ®Ó dù b¸o xem doanh nghiÖp sÏ ho¹t ®éng ra sao trong t¬ng lai. Néi dung cña b¸o c¸o kÕt qu¶ häat ®éng kinh doanh cã thÓ thay ®æi theo tõng thêi kú tïy theo yªu cÇu qu¶n lý, nhng ph¶i ph¶n ¸nh ®îc c¸c néi dung c¬ b¶n sau: doanh thu, gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ lîi nhuËn. Ngoµi ra b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cßn cho biÕt t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc cña doanh nghiÖp trong kú kinh doanh ®ã. Th«ng qua c¸c chØ tiªu trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó kiÓm tra, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiªn kÕ ho¹ch, dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ vèn, doanh thu s¶n phÈm vËt t, hµng hãa tiªu thô, t×nh h×nh chi phÝ, thu nhËp cña ho¹t ®éng kh¸c vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú. §Ó tõ ®ã cã nh÷ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ s©u h¬n t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh sö dông lao ®éng vËt t, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp, t×m ra nguyªn nh©n cña nh÷ng kÕt qu¶ ®ã vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p, quyÕt ®Þnh tµi chÝnh phï hîp. 1.3.3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp th«ng qua c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Æc trng. 1.3.3.1. C¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n §©y lµ nh÷ng chØ tiªu ®îc rÊt nhiÒu ngêi quan t©m nh c¸c nhµ ®Çu t, ngêi cho vay, ngêi cung cÊp nguyªn vËt liÖu... Hä lu«n ®Æt ra c©u hái, hiÖn doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tr¶ c¸c kho¶n nî tíi h¹n hay kh«ng? Th«ng qua viÖc nghiªn cøu kh¶ n¨ng Sv: Bùi Minh Thắng Page 13 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp thanh to¸n ngêi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ th«ng qua ®ã ngêi ta biÕt ®îc xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. * HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t: Tæng tµi s¶n Nî ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t lµ mèi quan hÖ gi÷a tæng tµi s¶n mµ hiÖn nay doanh nghiÖp ®ang qu¶n lý, sö dông víi tæng sè nî ph¶i tr¶ (nî dµi h¹n, nî ng¾n h¹n... ) HÖ sè nµy ph¶n ¸nh mét ®ång nî cña doanh nghiÖp ®îc ®¶m b¶o b»ng bao nhiªu ®ång tµi s¶n. NÕu hÖ sè nµy lín h¬n 1 nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp lµ tèt. Cßn hÖ sè nµy nhá h¬n 1 th× b¸o hiÖu sù ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp, vèn chñ së h÷u bÞ mÊt toµn bé, tæng tµi s¶n hiÖn cã kh«ng ®ñ bï ®¾p c¸c HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t = kho¶n nî mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n. Thông thường thì hệ số này lớn hơn 1. Nh vËy chØ tiªu nµy cho biÕt nh×n chung doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng chi tr¶ c¸c kho¶n nî ph¶i thanh to¸n hay kh«ng? Trªn thùc tÕ cã nh÷ng tµi s¶n cña c«ng ty cã thÓ chuyÓn ®æi ngay ®îc thµnh tiÒn, cã nh÷ng tµi s¶n kh«ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn mÆc dï gi¸ trÞ tµi s¶n ®ã vÉn cßn tån t¹i. MÆt kh¸c, trong tæng nî cña c«ng ty còng cã kho¶n ®Õn h¹n, qu¸ h¹n nhng còng cã nh÷ng kho¶n cha ®Õn h¹n ph¶i tr¶. Do ®ã, chØ tiªu nµy dïng ®Ó xem xÐt mét c¸ch chung nhÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n lµm c¬ së ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp mµ th«i. * HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi (hay hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n). HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi = TSL§ vµ §TNH Nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy lµ mèi quan hÖ gi÷a Tµi s¶n lu ®éng vµ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. HÖ sè nµy ph¶n ¸nh 1 ®ång nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp ®îc ®¶m b¶o b»ng bao nhiªu ®ång Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n. TÝnh hîp lý cña hÖ sè nµy phô thuéc vµo ngµnh nghÒ kinh doanh, ngµnh nghÒ nµo mµ Tµi s¶n lu ®éng chiÕm tû träng lín trong tæng tµi s¶n th× hÖ sè nµy lín vµ ngîc l¹i. NÕu hÖ sè nµy thÊp th× thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tr¶ nî cña doanh nghiÖp ë møc ®é thÊp vµ còng lµ dÊu hiÖu b¸o tríc nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm Èn vÒ tµi chÝnh mµ doanh nghiÖp cã thÓ gÆp ph¶i trong viÖc tr¶ nî. Sv: Bùi Minh Thắng Page 14 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp NÕu hÖ sè nµy mµ cao th× cho thÊy doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng cao trong viÖc s½n sµng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n. NÕu trong trêng hîp hÖ sè nµy mµ qu¸ cao cha ch¾c lµ tèt v× cã thÓ doanh nghiÖp cã mét lîng hµng tån kho lín g©y ø ®äng vèn hoÆc vèn bÞ chiÕm dông ë c¸c kho¶n ph¶i thu qu¸ lín. §Ó ®¸nh gi¸ s¸t h¬n cÇn ph¶i xem xÐt kÕt hîp víi c¸c chØ tiªu kh¸c hoÆc ®i s©u xem xÐt chi tiÕt h¬n. * HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = TSL§ - vËt t hµng hãa tån kho Nî ng¾n h¹n C¸c tµi s¶n lu ®éng tríc khi mang ®i thanh to¸n cho chñ nî ®Òu ph¶i chuyÓn ®æi thµnh tiÒn. Trong tµi s¶n lu ®éng hiÖn cã th× vËt t hµng hãa tån kho cha thÓ chuyÓn ®æi ngay thµnh tiÒn, do ®ã nã cã kh¶ n¨ng thanh to¸n kÐm nhÊt. Vµ v× vËy hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lµ thíc ®o kh¶ n¨ng tr¶ nî ngay c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp trong kú kh«ng dùa vµo viÖc ph¶i b¸n c¸c lo¹i vËt t, hµng hãa. Nh×n chung hÖ sè nµy cµng cao cµng tèt nhng nÕu qu¸ cao th× cÇn ph¶i xem xÐt l¹i v× trong tæng tµi s¶n lu ®éng th× bé phËn c¸c kho¶n ph¶i thu lµ khã thu håi nhÊt vµ nÕu kho¶n ph¶i thu lín th× nã ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña doanh nghiÖp.  HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi. TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi = Nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a c¸c kho¶n tiÒn mÆt vµ coi nh tiÒn mÆt (tiÒn göi ng©n hµng, ng©n phiÕu, chøng kho¸n... ) víi sè nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. Cßn hÖ sè nµy mµ qu¸ cao lµ kh«ng tèt v× c¸c kho¶n tiÒn mÆt vµ coi nh tiÒn mÆt qu¸ nhiÒu lµm vßng quay tiÒn chËm l¹i, g©y ø ®äng vèn. * HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®îc h×nh thµnh b»ng nî vay HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n = Nî dµi h¹n Nî dµi h¹n lµ nh÷ng kho¶n nî cã thêi h¹n ®¸o h¹n trªn 1 n¨m, doanh nghiÖp ®i vay dµi h¹n ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. Sè d nî dµi h¹n thÓ hiÖn thÓ hiÖn sè nî dµi h¹n doanh nghiÖp cßn ph¶i tr¶ cho chñ nî. Nguån ®Ó tr¶ nî dµi h¹n chÝnh lµ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®îc h×nh thµnh b»ng vèn vay cha ®îc thu håi. V× vËy ngêi ta thêng Sv: Bùi Minh Thắng Page 15 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp so s¸nh gi÷a gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh ®îc h×nh thµnh b»ng vèn vay víi sè d nî dµi h¹n ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n. * HÖ sè thanh to¸n l·i vay. L·i vay ph¶i tr¶ lµ mét kho¶n chi phÝ cè ®Þnh. Nguån ®Ó tr¶ l·i vay lµ lîi nhuËn sau khi ®· trõ ®i chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. So s¸nh gi÷a nguån ®Ó tr¶ l·i vay vµ l·i vay ph¶i tr¶ sÏ cho chóng ta biÕt doanh nghiÖp ®· s½n sµng tr¶ l·i vay ®Õn møc nµo. LN tríc thuÕ vµ l·i vay HÖ sè thanh to¸n l·i vay = l·i vay ph¶i tr¶ HÖ sè nµy dïng ®Ó ®o lêng møc ®é lîi nhuËn cã ®îc do sö dông vèn ®Ó ®¶m b¶o tr¶ l·i cho chñ nî. Nãi c¸ch kh¸c, hÖ sè thanh to¸n l·i vay cho chóng ta biÕt ®îc sè vèn ®i vay ®· sö dông tèt ®Õn møc ®é nµo vµ ®em l¹i mét kho¶n lîi nhuËn lµ bao nhiªu, cã ®ñ bï ®¾p l·i vay ph¶i tr¶ hay kh«ng. HÖ sè nµy nhá h¬n 1 th× sè l·i vay cña doanh nghiÖp kh«ng ®ñ ®Ó tr¶ l·i tiÒn vay trong trêng hîp nµy doanh nghiÖp bÞ lç. TÊt nhiªn trong ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kh«ng thÓ so s¸nh chØ tiªu nµy mét c¸ch ®¬n gi¶n v× nã phô thuéc trùc tiÕp vµo kh¶ n¨ng ®éc lËp vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 1.3.3.2. C¸c chØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh vµ t×nh h×nh ®Çu t. Trong c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp th× c¸c nhµ qu¶n lý thêng mong muèn ®¹t tíi c¬ cÊu vèn vµ nguån vèn tèi u ®Ó sö dông vèn vµ nguån vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt. Nhng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp th× c¬ cÊu nµy lu«n bÞ thay ®æi, ph¸ vì do t×nh h×nh ®Çu t. V× vËy nghiªn cøu c¸c hÖ sè nî, hÖ sè tù tµi trî, tû suÊt ®Çu t sÏ cung cÊp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ sù ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp. * HÖ sè nî. Nî ph¶i tr¶ HÖ sè nî = Tæng nguån vèn HÖ sè nî ph¶n ¸nh trong mét ®ång vèn hiÖn cã cña doanh nghiÖp th× cã bao nhiªu ®ång vèn vay. HÖ sè nµy dïng ®Ó ®o lêng møc ®é gãp vèn cña chñ doanh nghiÖp. X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña chñ doanh nghiÖp ®èi víi chñ nî trong viÖc gãp vèn. C¸c chñ nî thêng thÝch hÖ sè nµy thÊp v× nã ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¸c kho¶n vay cña hä sÏ thu håi ®îc. Cßn c¸c chñ doanh nghiÖp th× thÝch hÖ sè nµy cao bëi v× khi ®ã hä chØ cÇn bá mét lîng vèn Ýt h¬n mµ l¹i ®îc sö dông mét lîng tµi s¶n lín. Khi Sv: Bùi Minh Thắng Page 16 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp doanh lîi vèn chñ së h÷u cao h¬n hÖ sè nî th× chñ së h÷u doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn gia t¨ng lîi nhuËn. HÖ sè nî cao ®ång nghÜa víi rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cao nÕu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶. * Tû suÊt tù tµi trî. NVCSH Tû suÊt tù tµi trî = Tæng NV Tû suÊt tù tµi trî lµ mét chØ tiªu tµi chÝnh ®o lêng sù gãp vèn cña chñ së h÷u trong tæng sè vèn hiÖn cã cña doanh nghiÖp. Tû suÊt nµy cµng cao cµng chøng tá møc ®é ®éc lËp, tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Bëi v× hÇu hÕt tµi s¶n mµ doanh nghiÖp hiÖn cã ®Òu ®îc ®Çu t b»ng sè vèn cña chñ doanh nghiÖp. * Tû suÊt ®Çu t. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ vµ §TDH Tû suÊt ®Çu t = Tæng tµi s¶n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ xu híng ph¸t triÓn l©u dµi còng nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. NÕu sè ®Çu n¨m nhá h¬n cuèi n¨m th× chøng tá doanh nghiÖp ®· quan t©m ®Çu t ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cho t¬ng lai vµ ngîc l¹i nÕu sè ®Çu n¨m lín h¬n sè cuèi n¨m th× chøng tá doanh nghiÖp cha quan t©m ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh. Tuy nhiªn chØ tiªu nµy cã ¶nh hëng tèt hay xÊu ®Õn doanh nghiÖp th× cßn phô thuéc vµo ngµnh nghÒ kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp trong mét thêi gian cô thÓ.  Tû suÊt tù tµi trî tµi s¶n cè ®Þnh. Vèn chñ së h÷u Tû suÊt tù tµi trî tµi s¶n cè ®Þnh = Nguyªn gi¸ TSC§ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh lµ bao nhiªu. NÕu tû sè nµy lín h¬n 1 chøng tá kh¶ n¨ng v÷ng vµng vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, cßn tû sè nµy mµ nhá h¬n 1 chøng tá mét phÇn tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp ®îc tµi trî b»ng nguån vèn tÝn dông vµ ®Æc biÖt lµ m¹o hiÓm khi vèn vay ®ã lµ vay ng¾n h¹n. 1.3.3.3. C¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng C¸c chØ tiªu nµy dïng ®Ó ®o lêng hiÖu qu¶ sö dông vèn, tµi s¶n cña mét doanh nghiÖp b»ng c¸ch so s¸nh doanh thu víi viÖc bá vèn vµo kinh doanh díi c¸c tµi s¶n kh¸c nhau. * Sè vßng quay hµng tån kho. Sè vßng quay hµng tån kho = Sv: Bùi Minh Thắng Gi¸ vèn hµng b¸n Hµng tån kho b×nh qu©n Page 17 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp Sè vßng quay hµng tån kho ph¶n ¸nh sè lÇn mµ hµng tån kho lu©n chuyÓn trong kú. Sè vßng quay hµng tån kho cµng cao th× viÖc kinh doanh ®îc ®¸nh gÝa lµ tèt bëi v× doanh nghiÖp chØ ®Çu t cho hµng tån kho thÊp nhng vÉn ®¹t ®îc doanh sè cao. Tuy nhiªn vßng quay hµng tån kho cao hay thÊp cßn phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña ngµnh kinh doanh. * Sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho. Sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho = Sè ngµy trong kú(360) Sè vßng quay HTK Sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho ph¶n ¸nh sè ngµy b×nh qu©n 1 vßng quay hµng tån kho. Sè ngµy nµy cµng nhá th× vßng quay hµng tån kho cµng nhanh. Sè ngµy nµy nhá th× vèn vËt t, hµng hãa cña doanh nghiÖp lu©n chuyÓn cµng nhanh, kh«ng bÞ ø ®äng. * Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu. Doanh thu cã thuÕ gi¸n thu Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = C¸c kho¶n ph¶i thu bq ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy cao chøng tá nhanh thu håi vèn. NÕu chØ tiªu nµy nhá chøng tá doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn lín. Tuy nhiªn chØ tiªu nµy cao hay thÊp cßn phô thuéc vµo chÝnh s¸ch b¸n chÞu cña doanh nghiÖp. * Kú thu tiÒn b×nh qu©n. Sè ngµy trong kú Kú thu tiÒn b×nh qu©n = Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Kú thu tiÒn b×nh qu©n ph¶n ¸nh sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó thu ®îc c¸c kho¶n ph¶i thu. Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu cµng lín th× kú thu tiÒn b×nh qu©n cµng nhá vµ ngîc l¹i. NÕu kú thu tiÒn b×nh qu©n cµng dµi th× doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn lín. Tuy nhiªn kú thu tiÒn b×nh qu©n cao hay thÊp còng cha cã kÕt luËn chÝnh x¸c ®îc v× nã phô thuéc vµo chÝnh s¸ch tÝn dông cña doanh nghiÖp. * Vßng quay vèn lu ®éng. Doanh thu thuÇn Vßng quay vèn lu ®éng = VL§ bq trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh trong kú vèn lu ®éng quay ®îc mÊy vßng hay mét ®ång vèn lu ®éng trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá doanh nghiÖp sö dông vèn lu ®éng cµng cã hiÖu qu¶ vµ ngîc l¹i. Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c chØ tiªu nµy cÇn ph¶i so s¸nh víi chuÈn mùc cña ngµnh. Sv: Bùi Minh Thắng Page 18 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp * Sè ngµy mét vßng quay vèn lu ®éng. Sè ngµy trong kú Sè ngµy mét vßng quay vèn lu ®éng = Vßng quay VL§ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh trung b×nh mét vßng quay vèn lu ®éng hÕt bao nhiªu ngµy vµ nã lµ chØ tiªu nghÞch ®¶o cña chØ tiªu vßng quay vèn lu ®éng. Do ®ã nÕu chØ tiªu nµy thÊp th× tèt v× vèn lu ®éng kh«ng bÞ ø ®äng, cßn ngîc l¹i nÕu chØ tiªu nµy cao th× chøng tá vèn lu ®éng bÞ ø ®äng, bÞ chiÕm dông chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp. * HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh. Doanh thu thuÇn HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh = VC§ bq ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh, nã cho chóng ta biÕt ®Çu t mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra mÊy ®ång doanh thu thuÇn. ChØ tiªu nµy muèn ph©n tÝch mét c¸ch râ rµng th× ta ph¶i ®i s©u t×m hiÓu c¬ cÊu c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ®ã. §iÒu nµy gîi ý cho doanh nghiÖp c©n nh¾c tríc khi ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh míi hoÆc xem xÐt møc khÊu hao cña tµi s¶n cè ®Þnh cò ®· hîp lý hay cha. * Vßng quay toµn bé vèn. Doanh thu thuÇn Vßng quay toµn bé vèn = Vèn SXKD bq ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh vèn cña doanh nghiÖp trong kú quay ®îc bao nhiªu vßng. Qua chØ tiªu nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn qua doanh thu thuÇn ®îc sinh ra tõ tµi s¶n mµ doanh nghiÖp ®· ®Çu t. ViÖc t¨ng nhanh vßng quay toµn bé vèn cña doanh nghiÖp gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc t¨ng lîi nhuËn, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp. 1.3.3.4 ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi C¸c chØ sè sinh lêi lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh quan t©m. Chóng lµ c¬ së quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét kú nhÊt ®Þnh, lµ ®¸p sè sau cïng cña hiÖu qu¶ kinh doanh vµ cßn lµ mét luËn cø quan träng ®Ó c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh trong t¬ng lai. * Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu. LN thuÇn Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu = Doanh thu thuÇn tõ h®kd ChØ tiªu nµy ®Ó ®¸nh gÝa ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp thÞnh vîng hay suy tho¸i, ngoµi viÖc xem xÐt doanh thu ®¹t ®îc trong kú, c¸c nhµ tµi chÝnh cßn x¸c ®Þnh trong mét ®ång doanh thu cã mÊy ®ång lîi nhuËn. Nh×n chung chØ sè nµy cao Sv: Bùi Minh Thắng Page 19 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp th× tèt v× nÕu cao do gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m, nhng nÕu cao do gia b¸n t¨ng th× cha ch¾c ®· tèt v× nã ¶nh hëng ®Õn tÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµm cho tiªu thô s¶n phÈm gi¶m dÉn ®Õn doanh thu vµ lîi nhuËn gi¶m theo. * Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh. LN thuÇn Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh = VKD bq Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh lµ chØ tiªu ®o lêng møc sinh lêi cña tæng vèn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú t¹o ra mÊy ®ång lîi nhuËn. NÕu tû suÊt nµy cao chøng tá doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i vµ ngîc l¹i tû suÊt nµy thÊp th× chøng tá doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶. * Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u. LN thuÇn Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u = VCSH bq Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u lµ chØ tiªu quan träng, ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u nãi riªng vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña toµn bé vèn nãi chung. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn chñ së h÷u ®Çu t th× mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Ch¬ng II §¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i c«ng ty cæ phÇn NHỰA HƯNG YÊN 2.1. Tæng quan vÒ t×nh h×nh cña c«ng ty: 2.1.1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần nhựa Hưng Yên 2.1.2. Địa chỉ: 115 Nguyễn Thiện Thuật – TP Hưng Yên – Hưng Yên 2.1.3. Website: http://hungyenplastic.com 2.1.4. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh ph¸t triÓn : Công ty Cổ phần Hưng Yên là một trong những doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành Nhựa. Được thành lập từ 1/1/1974, theo quyết định 499/CNN-TCLĐ ngày 20/7/1973 tiền thân là Công ty nhựa Hải Hưng, kế thừa và phát triển từ Công ty nhựa Hưng Yên. Sv: Bùi Minh Thắng Page 20
- Xem thêm -