Tài liệu Phân tích quy trình nhập khẩu tại công ty tnhh thương mại phước nhật

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯỚC NHẬT Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG Giảng viên hướng dẫn : ThS Ngô Ngọc Cương Sinh viên thực hiện MSSV: 0954010150 : Nguyễn Thị Thu Hiền Lớp: 09DQN2 TP. Hồ Chí Minh, 2013 BM03/QT04/ĐT Khoa: ………………………….. PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ: …………………………. (CQ, LT, B2, VLVH) 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên đăng ký đề tài (sĩ số trong nhóm……): (1) ........................................................ MSSV: ………………… Lớp: .................. (2) ........................................................ MSSV: ………………… Lớp: .................. (3) ........................................................ MSSV: ………………… Lớp: .................. Ngành : ....................................................................................................................... Chuyên ngành : ....................................................................................................................... 2. Tên đề tài đăng ký : ................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 3. Giảng viên hướng dẫn: .......................................................................................................... Sinh viên đã hiểu rõ yêu cầu của đề tài và cam kết thực hiện đề tài theo tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn. Ý kiến giảng viên hướng dẫn TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. (Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên đăng ký (Ký và ghi rõ họ tên) Trưởng khoa ký duyệt BM06/QT04/ĐT Khoa: ………………………….. PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Do giảng viên hướng dẫn ghi và giao cho sinh viên nộp chung với ĐA/KLTN sau khi hoàn tất đề tài) 4. Tên đề tài: ................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... 5. Giảng viên hướng dẫn: .......................................................................................................... 6. Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài (sĩ số trong nhóm……): (1) ........................................................ MSSV: ………………… Lớp: .................. (2) ........................................................ MSSV: ………………… Lớp: .................. (3) ........................................................ MSSV: ………………… Lớp: .................. Ngành : ....................................................................................................................... Chuyên ngành : ....................................................................................................................... Tuần lễ 1 2 3 4 5 6 Ngày Nội dung Nhận xét của G VHD (Ký tên) BM06/QT04/ĐT 7 Kiểm tra ngày: Đánh giá công việc hoàn thành: …………..% Được tiếp tục:  Không tiếp tục:  9 10 11 12 13 14 15 Giảng viên hướng dẫn phụ TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong bài khóa luận tốt nghiệp được thưc hiện tại Công ty TNHH thương mại Phước Nhật, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền ii LỜI CẢM ƠN Qua bài khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi đến Ban Giám Hiệu cùng các thầy cô đang công tác tại trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khẻo dồi dào. Nhà trường đã tạo điều kiện để em có dịp thâm nhập thực tế để học tập và tìm hiểu thêm những kiến thức bổ ích trong thực tế, đặc biệt là các thầy cô thuộc khoa Quản trị kinh doanh đã dạy dỗ và tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập ở trường. Em xin gửi đến giáo viên hướng dẫn của em là Cô Ngô Ngọc Cương lời cảm ơn chân thành vì đã hướng dẫn, chỉ dạy cho em để bài khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thành tốt. Em xin chân thành cảm ơn các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty TNHH thương mại Phước Nhật và đặc biệt là các Cô, Chú trong Phòng xuất nhập khẩu đã hết lòng giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập tại Công ty. Em kính chúc đến toàn thể các Cô, Chú, Anh, Chị luôn dồi dào sức khỏe và thành công. Chúc cho công ty ngày càng lớn mạnh và khẳng định uy tín, thương hiệu của mình ở thị trường trong và ngoài nước. Trân trọng kính chào và cảm ơn ! iii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Thu Hiền MSSV : 0954010150 Khoá : 2009 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... Đơn vị thực tập iv Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Khoa Quản trị kinh doanh Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------ ------ PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Lớp: 09DQN2 Đơn vị thực tập: Công ty TNHH thương mại Phước Nhật Giáo hiên hướng dẫn: Th.s. Ngô Ngọc Cương Nhận xét chung của Giáo viên hướng dẫn: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ……………., Ngày…..tháng…..năm…… GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN v MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG DRDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ĐÃ SỬ DỤNG LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHẬP KHẨU VÀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU……………………………………………………………………………….3 1.1 Nhập khẩu và vai trò của hoạt động nhập khẩu .................................................. 3 1.1.1 Khái niệm nhập khẩu ......................................................................................... 3 1.1.2 Các phương thức nhập khẩu chủ yếu ............................................................. 4 1.1.3 Vai trò của nhập khẩu........................................................................................ 7 1.2 Quy trình nhập khẩu tại các doanh nghiệp........................................................... 9 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu.............................................. 24 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯỚC NHẬT………………………………………...28 2.1 Giới thiệu về công ty ................................................................................................. 28 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ............................................................... 28 2.1.1.1 Khái quát về công ty ............................................................................... 28 2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển ....................................................... 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của Công ty ....................... 29 2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ .......................................................................... 29 2.1.2.2 Tính chất hoạt động ................................................................................ 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức................................................................................................... 30 2.1.3.1Sơ đồ cơ cấu tổ chức................................................................................ 30 2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc công ty ................. 30 vi 2.1.4 Tình hình kinh doanh của công ty giai đoạn 2010 – 2012 ........................ 32 2.1.4.1 Hoạt động ngoại thương......................................................................... 32 2.1.4.2 Hoạt động kinh doanh nội địa ............................................................... 34 2.1.4.3 Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2010 – 2012.................... 34 2.1.4.4 Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Công ty ......................... 36 2.2 Phân tích quy trình nhập khẩu của công ty ........................................................ 37 2.2.1 Giới thiệu về mặt hàng và thị trường nhập khẩu của công ty .................. 37 2.2.1.1 Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của công ty ............................................. 37 2.2.1.2 Cơ cấu nhập khẩu của công ty theo thị trường ................................... 39 2.2.2 Phân tích quy trình nhập khẩu của công ty ................................................. 40 2.2.2.1 Quy trình nhập khẩu của công ty .......................................................... 40 2.2.2.2 Mô tả quy trình nhập khẩu của công ty ................................................ 41 2.2.3 Nhận xét về quy trình nhập khẩu của công ty ............................................. 53 2.2.3.1 Ưu điểm .................................................................................................... 53 2.2.3.2 Nhược điểm .............................................................................................. 54 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯỚC NHẬT……..56 3.1 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới ............................... 56 3.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty……………………………………………………………………………………56 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ ..................................................................... 57 3.2.2 Giải pháp về nguồn lực .................................................................................... 61 3.2.3 Giải pháp về tài chính ...................................................................................... 63 3.3 Một số kiến nghị ........................................................................................................ 65 3.3.1 Đối với nhà nước............................................................................................... 65 3.3.2 Đối với công ty ................................................................................................... 67 vii KẾT LUẬN ............................................................................................... 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT XNK Xuất Nhập Khẩu NK Nhập khẩu L/C Letter of credit : thư tín dụng B/L Bill of lading: vận đơn đường biển D/O Delivery order: lệnh giao hàng C/O Certificate of origin: giấy chứng nhận xuất xứ C/I Commercial invoice: hóa đơn thương mại ix DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG STT 1 2 3 4 5 TÊN Bảng 2.1: kim ngạch nhập khẩu của Công ty giai đoạn 2010 – 2012 Bảng 2.2: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty giai đoạn 2010 – 2012 Bảng 2.3: bảng tổng kết kết quả kinh doanh của công ty Phước Nhật giai đoạn 2010 – 2012 Bảng 2.4: cơ cấu mặt hàng nhập khẩu chủ lực của công ty giai đoạn 2010 - 2012 Bảng 2.5: cơ cấu mặt hàng nhập khẩu theo thị trường của công ty giai đoạn 2010 – 2012 Trang 32 34 35 38 39 Bảng 2.6: tình hình nhập khẩu của công ty theo các 6 phương thức thanh toán quốc tế đã sử dụng trong giai đoạn 2010 – 2012 46 x DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ĐÃ SỬ DỤNG STT TÊN Trang 1 Sơ đồ 1.1: quy trình nhập khẩu tại các doanh nghiệp 9 2 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của công ty Phước Nhật 30 3 Sơ đồ 2.2: quy trình nhập khẩu của công ty Phước Nhật 41 4 5 6 Biểu đồ 2.1: kim ngạch nhập khẩu của công ty giai đoạn 2010 – 2012 Biểu đồ 2.2: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty Phước Nhật giai đoạn 2010 – 2012 Biểu đồ 2.3: tỷ trọng các phương thức thanh toán quốc tế công ty đã sử dụng giai đoạn 2010 – 2012 33 34 46 Khóa luận tốt nghiệp 1 GVHD: Th.s Ngô Ngọc Cương LỜI MỞ ĐẦU Khu vực hóa, toàn cầu hóa là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới ngày nay. Quá trình phát triển của mỗi quốc gia là khác nhau, tuy nhiên trong giai đoạn hiện thời thì sự tự do hóa thương mại và giao lưu trên mọi phương diện đời sống kinh tế, xã hội giữa các nước ngày càng được tăng cường và có thể nói đó là quy luật của sự phát triển trên thế giới. Nước ta đang trong quá trình đổi mới toàn diện cũng không nằm ngoài dòng chảy kinh tế chung đó. Quan hệ kinh tế quốc tế đã đem lại những lợi ích không nhỏ trong việc phát triển kinh tế quốc gia mà cụ thể là các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Xuất khẩu là yếu tố quan trọng kích thích sự tăng trưởng kinh tế , mở rộng quy mô các ngành. Còn nhập khẩu vừa có tác dụng da dạng hóa sản phẩm tiêu dùng trong nước, vừa hỗ trợ cho sản xuất phát triển do đẩy mạnh nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu, máy móc và cũng là nhân tố giúp phát triển xuất khẩu. Do đó, hoạt động nhập khẩu có tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Góp phần vào sự đổi mới trang thiết bị, năng suất lao động, trình độ sản xuất, đảm bảo đầy đủ kịp thời nhu cầu tư liệu sản xuất, thúc đẩy sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, rút ngắn về trình độ kỹ thuật của Việt Nam so với Thế Giới. Nhập khẩu nguyên vật liệu rẻ, chất lượng tốt từ nước ngoài góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Công ty TNHH thương mại Phước Nhật là một doanh nghiệp thương mại theo hình thức nhập khẩu kinh doanh. Hoạt động nhập khẩu và kinh doanh từ nguồn hàng nhập khẩu là hoạt động chính của công ty. Do đó việc xác định đúng nguồn hàng, thực hiện tốt quy trình nhập khẩu là một vấn đề thiết yếu và quan trọng đối với công ty TNHH thương mại Phước Nhật. Bên cạnh những thuận lợi và thành tựu thì trong quá trình hoạt động nhập khẩu Công ty cũng gặp không ít khó khăn và hạn chế. Nhận thức được thực tế trên, em lựa chọn đề tài: “Phân tích quy trình nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại Phước Nhật” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp của em. Mục đích nghiên cứu: Hệ thống cơ sở lý luận về nhập khẩu và quy trình nhập khẩu đối với một công ty thương mại làm cơ sở cho việc phân tích quy trình nhập khẩu của Công ty SVTT: Nguyễn Thị Thu Hiền Lớp 09DQN2 Khóa luận tốt nghiệp 2 GVHD: Th.s Ngô Ngọc Cương TNHH thương mại Phước Nhật. Phân tích quy trình nhập khẩu tại công ty và so sánh với cơ sở lý luận đã được hệ thống hóa nhằm tìm ra những mặt mạnh và hạn chế trong quy trình nhập khẩu của Công ty. Từ đó định hướng mục tiêu và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu của Công ty trong thời gian tới. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: - Đối tượng nghiên cứu: các chỉ tiêu đánh giá tình hình nhập khẩu và các bước của quy trình nhập khẩu. - Phạm vi nghiên cứu: hoạt động nhập khẩu và quy trình nhập khẩu của công ty TNHH thương mại Phước Nhật từ năm 2010 đến năm 2012. Phương pháp nghiên cứu: Vận dụng những kiến thức đã học tại trường, kết hợp với quan sát, tiếp cận thực tế tại công ty và kết hợp cùng với các phương pháp sau: - Phương pháp thu thập dữ liệu, tài liệu thông qua những hồ sơ lưu trữ, tài liệu thứ cấp của công ty những năm gần đây và các tài liệu trong sách, báo và các trang Web liên quan đến đề tài phân tích quy trình nhập khẩu của Công ty. - Phương pháp phân tích : dựa trên các dữ liệu thu thập được tiến hành xử lý, phân tích quy trình nhập khẩu của công ty hiện tại. - Phương pháp so sánh: dựa trên các số liệu đã được xử lý và phân tích tiến hành so sánh số liệu giữa các năm và so sánh với cơ sở lý thuyết từ đó đánh giá những gì đạt và chưa đạt trong quy trình nhập khẩu của công ty. - Phương pháp tổng hợp: tổng hợp những dữ liệu, thông tin đã được phân tích để nhận xét, đề xuất những giải pháp và định hướng phát triển của công ty trong tương lai. Cấu trúc của khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương : - Chương 1: Cơ sở lý luận về nhập khẩu và quy trình nhập khẩu - Chương 2: Phân tích quy trình nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại Phước Nhật - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại Phước Nhật. SVTT: Nguyễn Thị Thu Hiền Lớp 09DQN2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Ngô Ngọc Cương 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHẬP KHẨU VÀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU 1.1 Nhập khẩu và vai trò của hoạt động nhập khẩu 1.1.1 Khái niệm nhập khẩu Nhập khẩu là một hoạt động kinh doanh ngoại thương quan trọng của một quốc gia. Có nhiều khái niệm về nhập khẩu như sau: - Theo lý luận thương mại quốc tế: nhập khẩu là việc quốc gia này mua hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia khác. Hay nói cách khác, đây chính là việc nhà sản xuất nước ngoài cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người cư trú trong nước. - Theo điều 28, mục 1, chương II của Luật thương mại Việt Nam 2005, nhập khẩu được hiểu cụ thể hơn đó là: nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Như vậy, chúng ta có thể hiểu nhập khẩu là việc mua hàng hóa, dich vụ từ nước ngoài hoặc khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước hoặc tái xuất nhằm phụ vụ mục đích thu lợi nhuận. Hoạt động nhập khẩu là hoạt động phức tạp so với hoạt động kinh doanh trong nước, hoạt động nhập khẩu có những đặc điểm sau: - Thị trường nhập khẩu rất đa dạng: có thể lựa chọn các thị trường nhập khẩu tùy thuộc vào từng hàng hóa và dịch vụ dựa trên lợi thế so sánh của từng quốc gia khác nhau nhằm đem lại lợi ích cho hoạt động nhập khẩu. - Hoạt động nhập khẩu chịu sự điều chỉnh của nhiều nguồn luật như điều ước quốc tế và Ngoại thương, luật quốc gia của các nước tham gia, tập quan Thương mại quốc tế. - Đầu vào (nguồn cung ứng), đầu ra (khách hàng) của doanh nghiệp rất đa dạng, nó được thay đổi theo nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. Nguồn cung ứng, khách hàng có thể ổn định, tập trung hoặc đa dạng tùy thuộc vào điều kiện, khả năng thích ứng, trình độ quản lý, sự nhanh nhạy nắm bắt thông SVTT: Nguyễn Thị Thu Hiền Lớp 09DQN2 Khóa luận tốt nghiệp 4 GVHD: Th.s Ngô Ngọc Cương tin và khả năng cung ứng của công ty cũng như sự biến động của thị trường. Vì vậy doanh nghiệp phải biết nắm bắt, lựa chọn các đối tác kinh doanh phù hợp để đem lại lợi ích cao nhất cho công ty. - Các phương thức giao dịch, thanh toán trên thị trường quốc tế rất đa dạng và phong phú. Để có thể thực hiện giao dịch doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức giao dịch phù hợp với điều kiện và năng lực của công ty như: giao dịch trực tiếp, giao dịch qua trung gian hoặc giao dịch tại hội chợ triễn lãm. Bên cạnh đó cũng có nhiều phương thức thanh toán trong kinh doanh nhập khẩu đó là: phương thức nhờ thu, phương thức chuyển tiền, phương thức hàng đổi hàng, L/C… Việc sử dụng phương thức thanh toán nào là do hai bên tự thỏa thuận trong điều khoản của hợp đồng và trong kinh doanh nhập khẩu thường sử dụng các ngoại tệ mạnh, có sức chuyển đổi cao như USD, bảng Anh… - Việc trao đổi thông tin với đối tác phải được tiến hành nhanh chóng thông qua các phương tiện hiện đại như Telex, Fax và ngày nay với việc phát triển nhanh chóng của mạng internet đã đẩy mạnh việc trao đổi thông tin, phục vụ đắc lực cho việc kinh doanh quốc tế. - Phương thức vận chuyển đa dạng: trong hoạt động nhập khẩu, hàng hóa thường được vận chuyển qua biên giới các quốc gia với khối lượng lớn do đó hàng hóa thường được vận chuyển qua đường biển, hàng không, đường sắt hay đa phương thức. Vì vậy chi phí vận chuyển cho hoạt động nhập khẩu thường khá cao nên việc lựa chọn phương thức vận chuyển và các điều khiện cho cơ sở giao hàng là rất quan trọng cho hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty. 1.1.2 Các phương thức nhập khẩu chủ yếu Hoạt động kinh doanh nhập khẩu chỉ được tiến hành ở các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp nhưng trong thực tế, do tác động của điều kiện kinh doanh và sự năng động sáng tạo của người kinh doanh mà đã có nhiều phương thức nhập khẩu được hình thành tạo sự đa dạng khác nhau cho hoạt động nhập khẩu. Sau đây là các hình thức hoạt động kinh doanh nhập khẩu thông dụng tại các doanh nghiệp nước ta hiện nay: SVTT: Nguyễn Thị Thu Hiền Lớp 09DQN2 Khóa luận tốt nghiệp 5 GVHD: Th.s Ngô Ngọc Cương • Nhập khẩu trực tiếp Nhập khẩu trực tiếp là hoạt động nhập khẩu độc lập của một doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và không thông qua trung gian. Trong đó, doanh nghiệp phải trực tiếp làm các khâu của quá trình nhập khẩu như: tìm kiếm đối tác, đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng…và phải tự bỏ vốn kinh doanh, chịu mọi chi phí giao dịch, nghiên cứu thị trường, giao nhận, lưu kho bãi, nộp thuế và tiêu thụ hàng hóa. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ thị trường trong và ngoài nước, các doanh nghiệp tính toán chính xác chi phí, tuân thủ đúng chính sách, luật pháp quốc gia và quốc tế. - Ưu điểm: Giảm bớt được các chi phí trung gian từ đó tăng thu nhập cho doanh nghiệp; có điều kiện phát huy tính độc lập và đem đến sự chủ động cho nhà nhập khẩu; biết được nhu cầu của khách hàng từ đó đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp. - Nhược điểm: Các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của mình; mức độ rủi ro trong hoạt động nhập khẩu trực tiếp cao hơn so với nhập khẩu ủy thác; trình độ kỹ thuật nghiệp vụ của các cán bộ tham gia nhập khẩu phải cao. • Nhập khẩu ủy thác Nhập khẩu ủy thác là hình thức nhập khẩu gián tiếp thông qua trung gian thương mại. Bên nhờ ủy thác sẽ phải trả một khoản tiền cho bên nhận ủy thác dưới hình thức phí ủy thác, còn bên nhận ủy thác có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của hợp đồng ủy thác đã được các bên ký kết. Khi tiến hành nhập khẩu ủy thác, doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu nhận ủy thác sẽ phải lập hai hợp đồng bao gồm: hợp đồng nhập khẩu ký với đối tác nước ngoài và mộ hợp đồng nhận ủy thác nhập khẩu với bên ủy thác. - Ưu điểm: Doanh nghiệp kinh doanh nhận nhập khẩu ủy thác sẽ không phải bỏ vốn, không phải xin hạn ngạch, không cần quan tâm đến thị trường tiêu thụ cho hàng hóa mà chỉ nhận đại diện cho bên ủy thác tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng, làm thủ tục nhập khẩu cũng như khiếu nại, đòi bồi thường cho bên ủy thác với đối tác nước ngoài khi có tổn thất xảy ra. Do đó hình thức này giúp cho doanh nghiệp nhận ủy thác không mất nhiều chi phí, độ rủi SVTT: Nguyễn Thị Thu Hiền Lớp 09DQN2 Khóa luận tốt nghiệp 6 GVHD: Th.s Ngô Ngọc Cương ro thấp. - Nhược điểm: Vì nhận ủy thác nhập khẩu nên doanh nghiệp nhận ủy thác đóng vai trò trung gian nên lợi nhận từ hoạt đông này không cao. • Nhập khẩu hàng đổi hàng Nhập khẩu hàng đổi hàng cùng trao đổi bù trừ là hai nghiệp vụ chủ yếu của buôn bán đối lưu, đó là hình thức nhập khẩu đi đôi với xuất khẩu. Hoạt động này được thanh toán không phải bằng tiền mà chính là hàng hóa. Hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu phải có giá trị tương đương nhau, đảm bảo điều kiện cân bằng về mặt giá cả, điều kiện giao hàng và tổng giá trị hàng hóa trao đổi. - Ưu điểm: Nhập khẩu hàng đổi hàng vừa thu lãi từ hoạt động kinh doanh nhập khẩu vừa xuất khẩu được hàng hóa trong nước ra nước ngoài. Hình thức này rất có lợi vì cùng một lúc vừa nhập khẩu lại có thể xuất khẩu hàng hóa, người mua cũng đồng thời là người bán. - Nhược điểm: Việc xác định hàng hóa để nhập khẩu và xuất khẩu theo hình thức hàng đổi hàng phải có giá trị tương đương nhau, đảm bảo điều kiện cân bằng về mặt giá cả và giao hàng là rất khó thực hiện trong thực tế. Bên cạnh đó, hàng hóa mà doanh nghiệp nhập khẩu hiện có chưa chắc là mặt hàng là bên xuất khẩu có nhu cầu để có thể thực hiện giao dịch hàng đổi hàng. • Nhập khẩu liên doanh Nhập khẩu liên doanh là hoạt động nhập khẩu hàng hóa trên cơ sở liên kết một cách tự nguyện giữa các doanh nghiệp, trong đó có ít nhất một bên là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp nhằm phối hợp các kỹ năng để cùng giao dịch và đề ra các chủ trương, biện pháp có liên quan đến hoạt động kinh doanh nhập khẩu. Quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên được quy định theo tỷ lệ vốn góp. - Ưu điểm: Nhập khẩu liên doanh sẽ bớt rủi ro so với nhập khẩu trực tiếp vì mỗi doanh nghiệp tham gia liên doanh nhập khẩu sẽ phải góp một phần vốn nhất định, cùng chia sẻ lợi nhuận và cùng chịu lỗ theo tỷ lệ vốn góp đã được thỏa thuận. - Nhược điểm: Khi nhập khẩu liên doanh lợi nhuận bị chia sẻ; doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu trực tiếp trong liên doanh phải ký hai hợp đồng, một hợp đồng với đối tác bán hàng nước ngoài và hợp đồng liên doanh với các SVTT: Nguyễn Thị Thu Hiền Lớp 09DQN2
- Xem thêm -