Tài liệu Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng - lợi nhuận tại công ty trách nhiệm hữu hạn thanh khôi

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 137 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------- ------------ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANH KHÔI Giáo viên hướng dẫn HỒ HỮU PHƯƠNG CHI Sinh viên thực hiện HOÀNG THU THỦY MSSV: 4096652 Lớp: Kế toán – Kiểm toán Khóa: 35 CẦN THƠ – 2013 Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi LỜI CẢM TẠ  Được sự giới thiệu của Trường Đại học Cần Thơ cùng với sự chấp nhận của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Khôi. Sau hơn hai tháng thực tập tại công ty cùng với những kiến thức đã học, tôi đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Khôi”. Để hoàn thành đề tài, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình từ phía nhà trường và cơ quan thực tập, nhất là sự hướng dẫn tận tâm, nhiệt tình của cô Hồ Hữu Phương Chi trong suốt thời gian tôi thực hiện đề tài. Tôi chân thành cám ơn quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, cùng toàn thể quý thầy cô trường đại học Cần Thơ đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong quá trình thực tập. Vì kiến thức chuyên môn còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, tôi xin chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe. Kính chúc công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Khôi ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2013 Sinh viên thực hiện Hoàng Thu Thủy GVHD: Hồ Hữu Phương Chi i SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2013 Sinh viên thực hiện Hoàng Thu Thủy GVHD: Hồ Hữu Phương Chi ii SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày…… tháng ……năm 2013 Thủ trưởng đơn vị (ký và ghi họ tên) GVHD: Hồ Hữu Phương Chi iii SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ và tên người nhận xét: Hồ Hữu Phương Chi Học vị:……………………………………………………………………………….. Chuyên ngành:……………………………………………………………………….. Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hướng dẫn Cơ quan công tác: Bộ môn Kế toán – Kiểm toán, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ. Họ và tên sinh viên: Hoàng Thu Thủy MSSV: 4096652 Lớp: Kế toán – Kiểm toán Khóa: 35 Tên đề tài: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Khôi. Cơ sở đào tạo: trường Đại học Cần Thơ. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Hình thức trình bày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… GVHD: Hồ Hữu Phương Chi iv SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi 6. Các nhận xét khác: ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………... 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2013 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Hồ Hữu Phương Chi v SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ và tên người nhận xét:…………………………………….………………………. Học vị:………………………………………………………………………………… Chuyên ngành:……………………………………………………………………….. Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ phản biện Cơ quan công tác: …………………………………………………………………… Họ và tên sinh viên: Hoàng Thu Thủy MSSV: 4096652 Lớp: Kế toán – Kiểm toán Khóa: 35 Tên đề tài: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Khôi Cơ sở đào tạo: trường Đại học Cần Thơ. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………... 2. Hình thức trình bày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 6. Các nhận xét khác: ……………………………………………………………………………………… GVHD: Hồ Hữu Phương Chi vi SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi ……………………………………………………………………………………… 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2013 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Hồ Hữu Phương Chi vii SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi MỤC LỤC  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.........................................................................1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài............................................................................. 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn.................................................................. 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ......................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung....................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể....................................................................................... 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................ 2 1.3.1 Phạm vi không gian................................................................................. 2 1.3.2. Phạm vi thời gian ................................................................................... 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu............................................................................. 3 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU............................................................................. 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................................................................4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................. 4 2.1.1.Khái niệm và mục tiêu của việc phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP).................................................................................. 4 2.1.2. Phân loại chi phí theo căn cứ ứng xử của chi phí .................................... 4 2.1.3. Các khái niệm cơ bản sử dụng trong phân tích CVP ............................. 11 2.1.4. Phân tích điểm hòa vốn ........................................................................ 15 2.1.5. Những hạn chế khi phân tích CVP........................................................ 20 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................. 21 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 21 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu.............................................................. 21 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH THANH KHÔI ............23 3.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THANH KHÔI .............................. 23 3.1.1. Giới thiệu về công ty ............................................................................ 23 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi viii SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi 3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty...................................... 23 3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY................................................................ 24 3.2.1. Sơ đồ tổ chức công ty ........................................................................... 24 3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận .............................................. 24 3.2.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty............................................... 26 3.2.4. Tình hình nhân sự............................................................................... 26 3.3. SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ .......................................... 26 3.3.1. Sản phẩm ............................................................................................. 26 3.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ............................................... 27 3.4. SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY (2010-2012) ............................................................................................... 28 3.5. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI ......................................................................... 32 3.5.1. Thuận lợi.............................................................................................. 32 3.5.2. Khó khăn.............................................................................................. 32 3.5.3. Phương hướng phát triển trong tương lai .............................................. 33 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THANH KHÔI............................34 4.1. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 - 2012......................................................................................... 34 4.1.1. Sản lượng tiêu thụ ................................................................................ 34 4.1.2. Doanh thu............................................................................................. 35 4.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CĂN CỨ ỨNG XỬ .................................. 37 4.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp........................................................... 37 4.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp .................................................................. 38 4.2.3. Chi phí sản xuất chung ......................................................................... 39 4.2.4. Chi phí bán hàng .................................................................................. 41 4.2.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp ............................................................... 42 4.2.6. Tổng hợp chi phí .................................................................................. 43 4.3. BÁO CÁO THU NHẬP DẠNG ĐẢM PHÍ ............................................... 44 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi ix SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi 4.3.1. Bảng báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí........................................... 44 4.3.2. Kết cấu chi phí ..................................................................................... 48 4.3.3. Đòn bẩy kinh doanh ............................................................................. 49 4.4.PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY ................................................................................................. 50 4.4.1. Phân tích điểm hòa vốn ........................................................................ 51 4.4.2. Đồ thị hòa vốn và đồ thị lợi nhuận........................................................ 53 4.4.3. Phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ với giá bán......................... 56 4.4.4. Phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ với kết cấu hàng bán .......... 57 4.4.5. Ứng dụng phân tích CVP trong kế hoạch kinh doanh năm 2103 ........... 58 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN CHO CÔNG TY ........................................................................................65 5.1. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG VIỆC KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010 - 2012.... 65 5.1.1. Những vấn đề còn tồn tại...................................................................... 65 5.1.2. Nguyên nhân ........................................................................................ 65 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO LỢI NHUẬN .............. 66 5.2.1. Tăng doanh thu..................................................................................... 66 5.2.2. Giảm chi phí......................................................................................... 67 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................70 6.1. KẾT LUẬN................................................................................................. 70 6.2. KIẾN NGHỊ................................................................................................ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................73 PHỤ LỤC ..................................................................................................74 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi x SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi DANH MỤC BIỂU BẢNG  Trang Bảng 1: Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí tổng quát........................................ 11 Bảng 2: Kết quả sản xuất kinh doanh 2010 - 2012................................................. 29 Bảng 3: Sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm năm 2010 - 2012............................. 34 Bảng 4: Doanh thu của các sản phẩm năm 2010 - 2012 ......................................... 36 Bảng 5: Căn cứ ứng xử của chi phí........................................................................ 37 Bảng 6: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp năm 2012 .............................................. 38 Bảng 7: Chi phí nhân công trực tiếp năm 2012 ...................................................... 39 Bảng 8: Chi phí sản xuất chung năm 2012............................................................. 40 Bảng 9: Chi phí bán hàng năm 2012 ...................................................................... 41 Bảng 10: Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2012................................................. 43 Bảng 11: Tổng hợp chi phí năm 2012.................................................................... 44 Bảng 12: Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí năm 2012 ..................................... 45 Bảng 13: Mối quan hệ giữa SDĐP đơn vị, sản lượng tăng thêm và lợi nhuận đạt được của sản phẩm cám......................................................................................... 46 Bảng 14: Ảnh hưởng của doanh thu tăng thêm đến lợi nhuận ................................ 48 Bảng 15: Kết cấu chi phí của 3 sản phẩm năm 2012 .............................................. 48 Bảng 16: Lợi nhuận tăng khi doanh thu tăng 10% ................................................. 50 Bảng 17: Các chỉ tiêu phân tích điểm hòa vốn của 3 sản phẩm .............................. 51 Bảng 18: Mối quan hệ giữa giá bán và điểm hòa vốn............................................. 56 Bảng 19: Kết cấu hàng bán mới của 3 sản phẩm.................................................... 57 Bảng 20: Mối quan hệ giữa kết cấu hàng bán và điểm hòa vốn.............................. 58 Bảng 21: Sản lượng dự báo năm 2013 ................................................................... 59 Bảng 22: Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí theo sản lượng mới và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng 2% .......................................................................... 60 Bảng 23: Chênh lệch lợi nhuận khi thực hiện phương án 1 .................................... 61 Bảng 24: Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí theo phương án 1 ......................... 61 Bảng 25: Phân tích điểm hòa vốn theo phương án 1 .............................................. 62 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi xi SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi Bảng 26: Chênh lệch lợi nhuận khi thực hiện phương án 2 .................................... 63 Bảng 27: Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí theo phương án 2 ......................... 63 Bảng 28: Phân tích điểm hòa vốn theo phương án 2 .............................................. 64 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi xii SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi DANH MỤC HÌNH  Hình 1: Sơ đồ phân loại chi phí theo căn cứ ứng xử............................................... 5 Hình 2: Đồ thị của biến phí thực thụ...................................................................... 6 Hình 3: Đồ thị của biến phí cấp bậc....................................................................... 6 Hình 4: Đồ thị định phí.......................................................................................... 7 Hình 5: Đồ thị của chi phí hỗn hợp...................................................................... 9 Hình 6: Minh họa phương pháp đồ thị phân tán................................................... 10 Hình 7: Đồ thị hòa vốn ....................................................................................... 16 Hình 8: Đồ thị của phương trình lợi nhuận .......................................................... 17 Hình 9: Cơ cấu tổ chức công ty ........................................................................... 24 Hình 10: Quy trình chế biến thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (sấy tấm, cám) .................................................................................. 27 Hình 11: Quy trình chế biến bột cá và mỡ cá ....................................................... 28 Hình 12: Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2010 - 2012 ........................ 30 Hình 13: Cơ cấu chi phí của 3 sản phẩm năm 2012 ............................................. 49 Hình 14: Đồ thị hòa vốn của sản phẩm cám......................................................... 53 Hình 15: Đồ thị lợi nhuận của sản phẩm cám ...................................................... 53 Hình 16: Đồ thị hòa vốn của sản phẩm tấm ......................................................... 54 Hình 17: Đồ thị lợi nhuận của sản phẩm tấm ....................................................... 54 Hình 18: Đồ thị hòa vốn của sản phẩm bột cá...................................................... 55 Hình 19: Đồ thị lợi nhuận của sản phẩm bột cá.................................................... 55 Hình 20: Kết cấu hàng bán của 3 sản phẩm năm 2012 ......................................... 57 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi xiii SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT   Tiếng Việt TNHH Trách nhiệm hữu hạn CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung SDĐP Số dư đảm phí CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp sp Sản phẩm ĐBKD Đòn bẩy kinh doanh DT Doanh thu DTHV Doanh thu hòa vốn SLHV Sản lượng hòa vốn GB Giá bán TSCĐ Tài sản cố định TNDN Thu nhập doanh nghiệp  Tiếng Anh CVP Cost – volume – profit (Chi phí - khối lượng - lợi nhuận) DOL Degree of operating leverage (Đòn bẩy kinh doanh) GVHD: Hồ Hữu Phương Chi xiv SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết của đề tài Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam mở cửa và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường khiến các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn. Chính vì vậy, nhu cầu thông tin cho quản lý ngày càng trở nên quan trọng và đòi hỏi thoả mãn ở mức độ cao cả về chất lượng và số lượng, đặc biệt là việc kiểm soát được doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong một công ty. Ngày nay, kế toán quản trị đã trở thành một nội dung quan trọng và cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp, trong đó phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận đã tỏ ra là một công cụ hữu ích hỗ trợ cho nhà quản trị khi chọn lọc thông tin phù hợp trong quá trình ra quyết định. Khi quyết định lựa chọn một phương án tối ưu hay điều chỉnh về sản xuất, nhà quản trị bao giờ cũng quan tâm đến hiệu quả kinh tế của các phương án mang lại. Vì vậy, kế toán quản trị phải tìm cách tối ưu mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích của các phương án lựa chọn. Từ kết quả của việc phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận (CVP), các nhà quản trị sẽ biết được mối quan hệ nội tại của các nhân tố như giá bán, sản lượng, chi phí bất biến, chi phí khả biến, kết cấu mặt hàng, đồng thời thấy được sự ảnh hưởng của các nhân tố đó đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc phân tích dựa vào những số liệu mang tính dự báo sẽ giúp các nhà quản trị có những quyết định sáng suốt trong tương lai. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Thanh Khôi, tôi có cơ hội tiếp xúc với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, kết hợp với kiến thức đã được học, tôi nhận thấy được tầm quan trọng của việc phân tích CVP đối với đơn vị. Vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài: “Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Trong đề tài , tôi sẽ phân tích ảnh hưởng của từng yếu tố như giá bán, sản lượng, kết cấu mặt hàng, kết cấu chi phí đối với lợi nhuận, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao lợi GVHD: Hồ Hữu Phương Chi 1 SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi nhuận cho công ty. 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.1.2.1 Căn cứ khoa học Đề tài có sự vận dụng kiến thức kế toán quản trị đã được truyền đạt trong chương trình đào tạo của bậc đại học cùng với những tài liệu của các chuyên gia đã được Nhà nước cho phép phát hành rộng rãi trong cả nước. 1.1.2.2. Căn cứ thực tiễn Đề tài được thực hiện trong quá trình thực tập tiếp xúc thực tế với hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thanh Khôi, với số liệu thực tế phát sinh tại công ty năm 2012. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Thông qua việc phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận đối với các mặt hàng chủ lực của công ty TNHH Thanh Khôi để thấy được sự ảnh hưởng của kết cấu chi phí tới tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao lợi nhuận trong tương lai. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đưa ra những cơ sở lý luận làm mục tiêu phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận. - Phân tích các khoản doanh thu, chi phí phát sinh tại doanh nghiệp. - Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận đối với các mặt hàng chủ lực của công ty. - Đưa ra các giải pháp nâng cao lợi nhuận của công ty. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH Thanh Khôi, có trụ sở đặt tại khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, 724A, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 1.3.2 Phạm vi thời gian - Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập của các năm 2010, 2011, 2012. GVHD: Hồ Hữu Phương Chi 2 SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi - Thời gian thực hiện đề tài từ 28/01/2013 đến 28/04/2013. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về chi phí, khối lượng và lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi. 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận đã có những kết quả nghiên cứu cụ thể như sau: - Lê Ngọc Gia An (2011), luận văn tốt nghiệp “Phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Vinataba Philips Morris”. Đề tài sử dụng các phương pháp phân tích số liệu như: tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích dữ liệu lịch sử và phương pháp kỹ thuật xác định định mức chi phí để phân tích các khoản doanh thu, chi phí phát sinh tại doanh nghiệp. Qua đó, tác giả phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận các mặt hàng chủ lực và đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. - Lê Thị Mai (2012), luận văn tốt nghiệp “Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH thủy sản Panga Mekong”. Đề tài tập trung nghiên cứu các sản phẩm chủ lực của công ty đó là: cá tra fillet định hình; cá tra nguyên con đông lạnh; cá tra định hình chưa hoàn chỉnh, còn mỡ đông lạnh (cá tra đỏ) dựa trên sự phân loại các khoản chi phí theo căn cứ ứng xử, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận đối với các mặt hàng, qua đó đưa ra các giải pháp nâng cao lợi nhuận của công ty. Đề tài sử dụng phương pháp phân tích số liệu như tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích số liệu lịch sử để xác định định mức chi phí nguyên vật liệu. GVHD: Hồ Hữu Phương Chi 3 SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm và mục tiêu của việc phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận (CVP) 2.1.1.1 Khái niệm Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận là xem xét mối quan hệ nội tại của các nhân tố: giá bán, sản lượng, chi phí khả biến, chi phí bất biến và kết cấu mặt hàng, đồng thời xem xét sự ảnh hưởng của các nhân tố đó đến lợi nhuận của doanh nghiệp. 2.1.1.2 Mục tiêu Mục tiêu của phân tích mối quan hệ CVP là phân tích cơ cấu chi phí hay nhằm phân tích rủi ro từ cơ cấu chi phí này. Đồng thời, mô hình CVP có thể đo lường hiệu quả của các sự lựa chọn khác nhau như thay đổi biến phí, định phí, thay đổi sản lượng, tăng (giảm) giá bán, thay đổi phương thức hay chính sách sản xuất kinh doanh. Mô hình CVP rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề về giá bán và doanh thu khi công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm, hoặc muốn thêm hay loại đi một dòng sản phẩm, hoặc để quyết định xem có nên chấp nhận đơn đặt hàng hay không. 2.1.2 Phân loại chi phí theo căn cứ ứng xử chi phí Do đặc thù của kế toán quản trị là cung cấp thông tin cho nhà quản trị để ra quyết định quản lý kịp thời, nên việc phân loại chi phí trong kế toán quản trị khác với kế toán tài chính. Trong kế toán tài chính, chi phí thường được phân loại theo đối tượng chịu chi phí hoặc theo chức năng của chi phí. Kế toán quản trị thường phân loại chi phí theo mục đích sử dụng thông tin của nhà quản trị, tức là tách riêng các chi phí mà chúng sẽ biến động ở mức hoạt động khác nhau hoặc sắp xếp theo nhu cầu của một số nhà quản trị cá biệt có trách nhiệm về chi phí đó và có thể kiểm soát chúng. Cách phân loại chi phí chủ yếu sử dụng trong kế toán quản trị là phân loại chi phí trong mối quan hệ với khối lượng hoạt động (số lượng sản phẩm hoàn thành, số giờ GVHD: Hồ Hữu Phương Chi 4 SVTH: Hoàng Thu Thủy Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty TNHH Thanh Khôi máy hoạt động...). Theo cách phân loại này, các chi phí được phân thành biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp, được thể hiện cụ thể qua sơ đồ sau: Chi phí Biến phí Biến phí thực thụ Chi phí hỗn hợp Biến phí cấp bậc Định phí Định phí bắt buộc Định phí tùy ý Hình 1: SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CĂN CỨ ỨNG XỬ 2.1.2.1 Biến phí Biến phí là những chi phí mà giá trị của nó sẽ tăng, giảm theo sự tăng giảm của mức độ hoạt động. Tổng biến phí tăng khi mức độ hoạt động tăng. Tuy nhiên, nếu tính trên 1 đơn vị mức độ hoạt động thì biến phí lại không đổi. Biến phí chỉ phát sinh khi có hoạt động. Có 2 loại biến phí: biến phí thực thụ và biến phí cấp bậc. a. Biến phí thực thụ Biến phí thực thụ là biến phí có sự biến động cùng tỷ lệ với mức độ hoạt động. Ví dụ: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp (trả lương khoán theo sản phẩm), chi phí bao bì đóng gói, hoa hồng bán hàng, ... Về mặt toán học, biến phí thực thụ được thể hiện theo phương trình sau: y = ax Trong đó : y : là tổng biến phí a : là biến phí trên một đơn vị mức độ hoạt động x : là mức độ hoạt động GVHD: Hồ Hữu Phương Chi 5 SVTH: Hoàng Thu Thủy
- Xem thêm -