Tài liệu Phân tích mối quan hệ chi phí- khối lượng-lợi nhuận tại công ty cổ phần chế biến thủy hải sản hiệp thanh

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍKHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện LÊ TRẦN PHƯỚC HUY TRƯƠNG ĐIỂM MSSV:4093965 LỚP:Kế Toán Tổng hợp 2 Khóa 35 Cần Thơ - 2013 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH LỜI CẢM TẠ   Trong suốt thời gian học tập dưới mái trường Đại Học Cần Thơ, đã để lại trong em rất nhiều kỷ niệm đẹp của thời sinh viên. Đặc biệt là đối với Khoa Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh, dưới sự nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ của quý thầy cô đã cho em một hành trang để bước vào đời. Để đề tài được hoàn thành, trước tiên, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh đã hết lòng truyền đạt kiến thức cho em trong suốt khoảng thời gian em học tập tại trường. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Hải Sản Hiệp Thanh đã đồng ý cho em thực tập tại công ty. Đặc biệt, là các anh chị tại Phòng Kế Toán đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho em trong thời gian em thực tập tại đây. Trân trọng gởi lời cảm ơn đến thầy Lê Trần Phước Huy, giáo viên hướng dẫn trực tiếp cho em thực hiện luận văn. Trong quá trình tìm tài liệu và các số liệu có liên quan rồi phân tích, đối với em đó là một quá trình khó khăn, nhưng thầy đã dành thời gian quý báu của mình để góp ý, nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo cho em trong việc thu thập, xử lý và cách phân tích số liệu, cách trình bày, hướng phân tích nào là đúng, hợp lý nhất. Lời cuối em xin kính chúc quý thầy cô và các anh chị được nhiều sức khỏe, thành công! Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2013 Sinh viên thực hiện TRƯƠNG ĐIỂM GVHD: Lê Trần Phước Huy i SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH LỜI CAM ĐOAN  Em cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày …. tháng ….. năm 2013 Sinh viên thực hiện Trương Điểm GVHD: Lê Trần Phước Huy ii SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP   ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Cần Thơ, ngày …. tháng…. năm 2013 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) GVHD: Lê Trần Phước Huy iii SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN   Họ và tên người hướng dẫn: LÊ TRẦN PHƯỚC HUY  Học vị: Cử nhân  Chuyên ngành: Kế toán_Kiểm toán  Cơ quan công tác: Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại Học Cần Thơ.  Tên sinh viên: TRƯƠNG ĐIỂM  Mã số sinh viên: 4093965  Chuyên ngành: Kế toán_Kiểm toán  Tên đề tài: “Phân tích mối quan hệ chi phí –khối lượng -lợi nhuận của công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh” NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: .................................................. ......................................................................................................................................... 2. Về hình thức: ............................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ........................................... ......................................................................................................................................... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn:................................................. 5. Nội dung và các kết quả đạt được: ............................................................................. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác: ..................................................................................................... ......................................................................................................................................... 7. Kết luận: .................................................................................................................... Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013 Giáo viên hướng dẫn GVHD: Lê Trần Phước Huy iv SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ........................................................... Cần Thơ, ngày….tháng …..năm 2013 Giáo viên phản biện GVHD: Lê Trần Phước Huy v SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ ................................................................................................. i LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................... ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................... iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................ iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ............................................ v MỤC LỤC ..................................................................................................... vi DANH MỤC BIỂU BẢNG ........................................................................... x DANH MỤC HÌNH ..................................................................................... xii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................... xiii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .......................................................................... 1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .................................................................................... 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.............................................................................. 2 1.2.1. Mục tiêu chung .......................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................... 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................................................ 2 1.3.1. Không gian và thời gian nghiên cứu .......................................................... 2 1.3.2. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................ 2 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN .................................................... 2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................................................ 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN................................................................................... 4 2.1.1. Khái niệm và mục đích phân tích CVP ..................................................... 4 2.1.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí (hay theo mức độ hoạt động). ....................................................................................................................... 5 2.1.3.Một số khái niệm cơ bản khi phân tích CVP ............................................ 11 2.1.4. Hạn chế của mô hình phân tích mối quan hệ CVP .................................. 19 GVHD: Lê Trần Phước Huy vi SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................... 20 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .................................................................. 20 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ............................................................................20 CHƯƠNG 3:GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH .................................................... 21 3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH .................................................................................................................. 21 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .............................................................. 21 3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ ........................................................................... 22 3.1.3. Cơ cấu tổ chức ......................................................................................... 23 3.2. SẢN PHẨM VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT KINH DOANH ........................ 25 3.2.1. Các loại sản phẩm .................................................................................... 25 3.2.2. Năng lực sản xuất kinh doanh.................................................................. 25 3.3. NGUỒN NGUYÊN LIỆU VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ........................ 25 3.3.1. Nguồn nguyên liệu ................................................................................... 25 3.3.2. Mục tiêu chất lượng ................................................................................. 26 3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ...................................................................... 26 3.4.1. Thuận lợi .................................................................................................. 26 3.4.2. Khó khăn .................................................................................................. 27 3.5.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CÔNG TY ................................................................................................................................ 27 3.6. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ĐƠN VỊ QUA 3 NĂM 2010-2012. ............................................................................................................. 27 3.6.1. Chỉ tiêu doanh thu .................................................................................... 27 3.6.2. Chỉ tiêu chi phí ......................................................................................... 29 3.6.3. Chỉ tiêu lợi nhuận..................................................................................... 30 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI HIỆP THANH ..................................................................................... 32 GVHD: Lê Trần Phước Huy vii SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH 4.1.SƠ LƯỢC VỀ CƠ CẤU MẶT HÀNG ĐƯỢC CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ CƠ CẤU DOANH THU THEO MẶT HÀNG ............................................................ 32 4.1.1. Cơ cấu các mặt hàng sản xuất .................................................................. 32 4.1.2. Cơ cấu doanh thu theo mặt hàng ............................................................. 34 4.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ .............. 35 4.2.1. Căn cứ ứng xử của chi phí ....................................................................... 35 4.2.2. Biến phí .................................................................................................... 37 4.2.3. Định phí ................................................................................................... 43 4.2.4. Chi phí hỗn hợp và phân bổ chi phí hỗn hợp........................................... 44 4.2.5. Tổng hợp chi phí ...................................................................................... 47 4.3. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN ( PHÂN TÍCH CVP) .............................................................................................. 48 4.3.1. Báo cáo kết quả kinh doanh theo số dư đảm phí. .................................... 48 4.3.2. Phân tích kết cấu chi phí .......................................................................... 52 4.3.3. Đòn bẩy kinh doanh. ................................................................................ 54 4.2.4. Phân tích điểm hòa vốn............................................................................ 55 4.3.5. Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận ..................................................................... 62 4.4. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CVP TRONG VIỆC LỰA CHON PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY. ...................................................... 66 4.4.1. Phương án kinh doanh 1: Thay đổi biến phí và doanh thu. ..................... 66 4.4.2. Phương án kinh doanh 2: Thay đổi định phí và doanh thu. ..................... 69 4.4.3. Đơn hàng đặc biệt. ................................................................................... 71 CHƯƠNG 5: NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC............................................................................................................ 72 5.1.NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. .................................................................................................... 72 5.1.1. Mặt tích cực. ............................................................................................ 72 5.1.2. Mặt còn tồn tại. ........................................................................................ 72 5.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP. .................................................................................. 73 5.2.1. Giải pháp tăng doanh thu ......................................................................... 73 GVHD: Lê Trần Phước Huy viii SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH 5.2.2. Giải pháp giảm chi phí ............................................................................. 74 5.2.3. Các giải pháp khác. .................................................................................. 75 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................ 77 6.1. KẾT LUẬN ..................................................................................................... 77 6.2. KIẾN NGHỊ .................................................................................................... 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 79 PHỤ LỤC ..................................................................................................... 80 GVHD: Lê Trần Phước Huy ix SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH DANH MỤC BẢNG  Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh công ty qua 3 năm. ........................................... 28 Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt. ................................................ 30 Bảng 3: Tổng hợp chi tiết sản phẩm nhập kho 2012....................................................... 32 Bảng 4: Căn cứ ứng xử của từng loại chi phí.................................................................. 36 Bảng 5: Chênh lệch về khối lượng giữa sản xuất và tiêu thụ năm 2012......................... 37 Bảng 6:Biến động khối lượng NVLTT thực tế so với định mức. ................................... 38 Bảng 7: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo từng sản phẩm năm 2012 ...................... 39 Bảng 8:Chi phí nhân công trực tiếp năm 2012. .............................................................. 40 Bảng 9: Biến phí bán hàng chi tiết theo từng sản phẩm. ................................................ 42 Bảng 10: Biến phí quản lí doanh nghiệp theo từng sản phẩm.. ...................................... 43 Bảng 11: Biến phí sản xuất chung theo từng sản phẩm.. ................................................ 43 Bảng 12: Tổng hợp định phí theo từng sản phẩm. .......................................................... 44 Bảng 13: Tổng hợp chi phí hỗn hợp phát sinh trong kỳ ................................................. 45 Bảng 14: Chi tiết chi phí hỗn hợp phát sinh theo tháng trong năm. ............................... 46 Bảng 15:Phân bổ định phí và biến phí cho từng sảng phẩm . ........................................................................................................................................ 47 Bảng 16: Tổng hợp chi phí cho từng loại sản phẩm theo cách ứng xử của chi phí:. ...... 47 Bảng 17: Báo cáo kết quả kinh doanh theo số dư đảm phí. ............................................ 48 Bảng 18: Số dư đảm phí đơn vị và tỷ lệ số dư đảm phí theo từng sản phẩm.. ............... 50 Bảng 19: Số dư đảm phí trung bình đơn vị và tỷ lệ số dư đảm phí trung bình.. ............. 51 Bảng 20: Mối quan hệ giữa ĐBKD và lợi nhuận của các mặt hàng khi doanh thu thay đổi. ........................................................................................................................... 54 Bảng 21: Điểm hòa vốn trong mối quan hệ với biến phí. . ........................................................................................................................................ 60 Bảng 22: Điểm hòa vốn trong mối quan hệ với biến phí SP1 và SP4.. .......................... 60 Bảng 23: Phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ với giá bán. ................................. 61 Bảng 24: Mối quan hệ giữa giá bán và điểm hòa vốn SP1 và SP4 ................................. 62 Bảng 25: Mối quan hệ giữa Biến Phí, doanh thu và Lợi nhuận. ..................................... 67 GVHD: Lê Trần Phước Huy x SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH Bảng 26: Mối quan hệ giữa Biến Phí, doanh thu và Lợi nhuận các sản phẩm. .............. 68 Bảng 27: Mối quan hệ giữa định phí và doanh thu và lợi nhuận. ......................................................................................................................................... 69 Bảng 28: Mối quan hệ giữa Định phí, Doanh thu và Lợi nhuận các sản phẩm. ............. 60 Bảng 29: Bảng SDĐP và lợi nhuận của đơn hàng đặc biệt............................................. 71 GVHD: Lê Trần Phước Huy xi SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH DANH MỤC HÌNH  Hình 1: Sơ đồ mô hình phân loại chi phí theo cách ứng xủ của chi phí.. ............ 07 Hình 2: Đường biểu diễn của biến phí. ................................................................ 08 Hình 3: Đường biểu diễn của biến phí bậc thang................................................. 08 Hình 4: Đường biểu diễn của định phí.. ............................................................... 09 Hình 5: Đường biểu diễn chi phí hỗn hợp. .......................................................... 11 Hình 6: Sơ đồ mối quan hệ chi phí, doanh thu, lợi nhuận. .................................. 14 Hình 7: Đồ thị điểm hòa vốn dạng tổng quát. ...................................................... 16 Hình 8: Đồ thị hòa vốn dạng phân biệt. ............................................................... 17 Hình 9: Đồ thị lợi nhuận. ..................................................................................... 18 Hình 10: Sơ đồ tổ chức của công ty. .................................................................... 23 Hình 11: Biểu đồ thể hiện tình hình lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2010-2012............................................................................................................. 31 Hình 12: Biểu đồ thể hiện cơ cấu sản phẩm sản xuất trong năm 2012. ............... 33 Hình 13: Biểu đồ thể hiện cơ cấu doanh thu của các sản phẩm năm 2012.. ........ 35 Hình 14: Biều đồ thể hiện khối lượng sản xuất và khối lượng bán ra của các sản phẩm.. ................................................................................................................... 49 Hình 15: Biểu đồ kết cấu chi phí theo từng sản phẩm. ........................................ 52 Hinh 16: Biều đồ mối quan hệ giữa kết cấu chi phí doanh thu và lợi nhuận.. ..... 53 Hình 17: Đồ thị hòa vốn SP1. .............................................................................. 56 Hình 18: Đồ thị hòa vốn SP3 ............................................................................... 57 Hình 19: Đồ thị hòa vốn SP4 ............................................................................... 59 Hình 20: Đồ thị lợi nhuận SP1 ............................................................................. 64 Hình 21: Đồ thị lợi nhuận SP3 ............................................................................. 65 Hình 22: Đồ thị lợi lợi nhuận SP4........................................................................ 66 GVHD: Lê Trần Phước Huy xii SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  SP1 : Cá tra fillet thành phẩm. SP2 : Cá tra fillet thành phẩm không thuốc. SP3 : Cá tra nguyên con chặt đầu. SP4 : Cá fillet thị đỏ SP5 : Đầu xương. SP6 : Dạt khác. SP7 : Dè cấp đông. CPNVLTT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT : Chi phí nhân công trực tiếp BPBH : Biến phí bán hàng BPQLDN : Biến phí quản lí doanh nghiệp BPSXC : Biến phí sản xuất chung ĐPBH : Định phí báng hàng ĐPQLDN : Định phí QLDN ĐPSXC : Định phí sản SDĐP : Số dư đảm phí SDĐPĐV : Số dư đảm phí đơn vị SDĐPĐVTB : Số dư đảm phí đơn vị trung bình SIZE : Kích cỡ sản phẩm GVHD: Lê Trần Phước Huy xiii SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bất kỳ một tổ chức nào cũng có mục tiêu để hướng tới; mục tiêu sẽ khác nhau giữa các tổ chức khác nhau. Mục tiêu của những tổ chức phi lợi nhuận (Nonbusiness organization) là những công tác hành chính xã hội, là mục đích nhân đạo... không mang tính chất kinh doanh. Nhưng mục tiêu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thì trường nói đến cùng là lợi nhuận. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều xoay quanh mục tiêu lợi nhuận, hướng đến lợi nhuận và tất cả vì lợi nhuận. Lợi nhuận đạt được trong quá trình sản xuất kinh doanh quyết định quá trình tái sản xuất mở rộng xã hội. Lợi nhuận được bổ sung vào khối lượng tư bản cho chu kỳ sản xuất sau, cao hơn trước. Đối với xã hội lợi nhuận quyết định đến việc mở rộng phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và tiêu dùng xã hội, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đối với doanh nghiệp lợi nhuận quyết định đến sự tồn vong, khẳng định khả năng cạnh tranh, bản lĩnh doanh nghiệp trong một nền kinh tế mà vốn dĩ đầy bất trắc và khắc nghiệt. Phương pháp phân tích mối quan hệ giữa chi phí-khối lượng-lợi nhuận là phương pháp xem xét mối quan hệ nội tại các nhân tố: giá bán, sản lượng, chi phí khả biến, chi phí bất biến và kết cấu mặt hàng, đồng thời xem xét sự ảnh hưởng đó đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Viêc phân tích trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp là cơ sở để đưa ra các quyết định như: chọn dây chuyền sản xuất , định giá sản phẩm, chiến lược bán hàng....từ đó hướng công ty đến việc tối đa hóa lợi nhuận như mong muốn. Vì những lý do kể trên nên em quyết định chọn đề tài “ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH”. GVHD: Lê Trần Phước Huy 1 SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH 1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1.Mục tiêu chung. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí-khối lượng-lợi nhuận tìm ra mặt tồn tại,nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục 1.2.2.Mục tiêu cụ thể. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chi phí, khối lượng, doanh thu, cơ cấu sản phẩm đến lợi nhuận của công ty Ứng dụng các Phân tích CVP vào việc ra quyết định. Nhận diện những mặt tồn tại trong mối liên hệ giữa chi phí-khối lượng-lợi nhuận tại công ty và đề xuất giải pháp. 1.3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1.Không gian và thời gian nghiên cứu: Đề tài được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Hải sản Hiệp Thanh. Số liệu nghiên cứu được chọn năm 2012. Thời gian thực tập từ ngày 28/01/2013 đến ngày 15/04/2013. 1.3.2.Đối tượng nghiên cứu. Các thông tin số liệu kế toán về chi phí, doanh thu, số lượng, kết cấu sản phẩm cũng như là doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 1.4.LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN. 1.Luận văn tốt nghiệp của Phạm Duy Phương (Đại học An Giang-2008) với đề tài: “Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Chi Phi-Khối Lượng-Lợi Nhuận Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Giang”. Tác giả đề ra mục tiêu của đề tài: Thông qua việc phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận của công ty cổ phần dược phẩm An Giang để thấy được sự ảnh hưởng của kết cấu chi phí đối với lợi nhuận của công ty, đánh giá sự hiệu quả đối với cơ cấu chi phí đó và đưa ra những biện pháp giải quyết nhằm nâng cao hơn nữa lợi nhuận của công ty đồng thời dự báo tình hình tiêu thụ của công ty trong năm 2008. Đề tài phân tích dựa trên một số sản phẩm tiêu biểu trong số hơn 80 sản phẩm. Sử dụng phương pháp so sánh số tương đối, tuyệt đối để so sánh các chỉ tiêu phân tích, thống kê mô tả tập hợp số liệu và vẽ biểu đồ nhằm thể hiện tình hình biến động GVHD: Lê Trần Phước Huy 2 SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH các yếu tố chi phí- khối lượng- lợi nhuận. Ngoài ra đề tài còn có sử dụng các phương pháp hồi quy để dự báo doanh thu, lợi nhuận của năm kế tiếp. Đề tài có một số hạn chế là không phân tích 1 cách tổng thể trên toàn bộ sản phẩm mà chỉ phân tích và so sách giữa các sản phẩm với nhau. Sử dụng phương pháp phân bổ biến phí và định phí theo doanh thu là không hợp lí vì doanh thu tiêu thụ các sản phẩm qua từng tháng nhất định có thay đổi, nhất định có sản phẩm bán chạy mang lại nhiều doanh thu, sản phẩm bán không chạy mang lại ít doanh thu hơn. Do đó sẽ làm ảnh hưởng đén kết cấu chi phí làm kết quả nghiên cứu bị sai lệch. 2.Luận văn tốt nghiệp của Nguyễn Minh Hùng ( Đại học Cần Thơ-2009) với đề tài : “Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Chi Phí-Khối Lượng-Lợi Nhuận Tại Hợp Tác Xã Quang Minh”. *Tác giả đề ra mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: Phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận của hợp tác xã Quang Minh để có những đề xuất sản xuất tối ưu hóa nhất. Mục tiêu cụ thể: -Đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các phân xưởng vệ tinh hoạt động kém. -Dự báo tình hình tiêu thụ của hợp tác xã. Đề tài đã phân tích được mối quan hệ CVP tại hợp tác xã, cho thấy được những mặt hạn chế và đề xuất các phương án để khắc phục. Cũng như đề tài của tác giả Phạm Duy Phương đề tài này sử dụng tiêu thức phân bổ chi phí theo doanh thu là không phù hợp dẫn đến sai lệch trong nghiên cứu. 3.Luận văn tốt nghiệp của Nguyễn Thị Kim Thoa (Đại học Cần Thơ-2011) với đề tài : “Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Chi Phí-Khối Lượng-Lợi Nhuận Tại Công Ty TNHH Hai Thành Viên Hải Sản 404”. Đề tài chú trọng đến việc phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí, từ đó đi sâu vào phân tích mối quan hệ giữa 3 chỉ tiêu quan trọng là Chi phí-Khối lượngLợi nhuận. Ngoài ra tác giả còn ứng dụng kết quả phân tích trên vào việc đề xuất giải pháp giảm chi phí tăng doanh thu từ đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. GVHD: Lê Trần Phước Huy 3 SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH Tuy nhiên, theo nhận xét của riêng tôi đề tài có một số hạng chế như sau:Đề tài sử dụng phương pháp bình phương bé nhất để tìm Định phí và Biến phí trong Chi phí Bán hàng, điều bất hợp lí là số quan sát “n” được sử dụng là 6, rõ ràng quá ít, trong khi chi phí bán hàng bao gồm nhiều chi phí tách biệt khác, thông qua kiến thức và tham khảo từ Kế toán tại công ty ta có thể phân loại thành biến phí, định phí một cách chính xác hơn. Đề tài cũng không nêu lên đâu là chi phí hỗn hợp, trong khi chi phí này cũng khá phổ biến. GVHD: Lê Trần Phước Huy 4 SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1.Khái niệm và mục đích phân tích CVP 2.1.1.1.Khái niệm phân tích CVP. -Phân tích mối quan hệ giữa chi phí-khối lượng-lợi nhuận (Cost-VolumeProfit) là xem xét mối quan hệ nội tại của các nhân tố: giá bán, sản lượng, chi phí khả biến, chi phí bất biến và kết cấu mặt hàng, đồng thời xem xét sự ảnh hưởng của các nhân tố đó đến lợi nhuận của doanh nghiệp. -Phân tích mối quan hệ CVP là một biện pháp hữu ích nhằm hướng dẫn các nhà doanh nghiệp trong việc lựa chọ đề ra quyết định, như lựa chọn dây chuyền sản xuất, định giá sản phẩm, chiến lược khuyến mãi, sử dụng tốt những điều kiện sản xuất kinh doanh hiện có... 2.1.1.2 Mục đích của phân tích CVP -Mục đích của phân tích CVP chính là phân tích rủi ro từ cơ cấu chi phí này. Dựa trên những dự báo về khối lượng hoạt động, doanh nghiệp đưa ra cơ cấu chi phí phù hợp để đạt được lợi nhuận cao nhất. -Để thực hiện phân tích mối quan hệ CVP cần thiết phải nắm vững cách ứng xử của chi phí để tách chi phí của doanh nghiệp thành chi phí khả biến, bất biến, phải hiểu rõ Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí, đồng thời phải nắm vững một số khái nhiệm cơ bản sử dụng trong phân tích. 2.1.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí (hay theo mức độ hoạt động). a.Khái niệm chi phí: -Chi phí có thể được hiểu là giá trị của nguồn lực bị tiêu dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức để đạt được một mục đích nào đó. Bản chất của chi phí là phải mất đi để đổi lấy một kết quả. Kết quả có thể có thể dưới dạng vật chất như sản phẩm, tiền, nhà xưởng v.v...hoặc không có dạng vật chất như kiến thức, dịch vụ được phục vụ v.v... GVHD: Lê Trần Phước Huy 5 SVTH: Trương Điểm PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG-LỢI NHUẬN (CVP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH b.Phân loại chi phí: *Có nhiều cách phân loại chi phí tùy thuộc tiêu chí phân loại như: -Phân loại theo chức năng hoạt động: Chi phí sản xuất, chi phí quản lí doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí nghiên cứu và phát triển, chi phí tài chính, chi phí sản xuất. -Phân loại theo mối quan hệ với sản phẩm: Chi phí nguyên liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. -Phân loại theo mối quan hệ với quá trình sản xuất: chi phí ban đầu chi phí chuyển đổi -Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí (hay theo mức độ hoạt động) *Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài em chỉ trình bày chi tiết về phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí: Hầu như ở mọi tổ chức, nhà quản trị đề muốn biết chi phí sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi tổ chức có những thay đổi về hoạt động. Mối quan hệ giữa chi phí với hoạt động được gọi là dạng thức của chi phí, rất cần thiết cho các chức năng lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định của quản lý. Nhằm mục đích lập kế hoạch và soạn thảo bản dự toán, nhà quản trị cần dự báo chi phí sẽ phát sinh ở những mức tiêu thụ khác nhau. Để kiểm soát chi phí, nhà quản trị cũng cần biết chi phí sẽ phát sinh bao nhiêu ở các mức hoạt động khác nhau. Ví dụ khi ban giám đốc của một bệnh viện suy tính nên hay không nên xây dựng thêm khu chữa trị chuyên sâu mới, họ cần dự báo chi phí hoạt động của khu chữa trị đó ở các mức nhu cầu khác nhau của bệnh nhân. Tóm lại, kiến thức về dạng thức của chi phí sẽ giúp nhà quản trị rất niều trong việc dự báo chi phí mong muốn. Khi phân loại chi phí theo dạng thức của chi phí, kế toán quản trị chia tổng chi phí thành 3 loại:  Biến phí (Chi phí khả biến).  Định phí (Chi phí bất biến).  Chi phí hỗn hợp. GVHD: Lê Trần Phước Huy 6 SVTH: Trương Điểm
- Xem thêm -