Tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh adc

  • Số trang: 116 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ADC Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện HOÀNG THỊ HỒNG LỘC NGUYỄN THỊ NGÂN Mã số SV: B070048 Lớp: TCTD K33 (bằng 2) Cần Thơ - 11/2010 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC LỜI CẢM TẠ Sau mấy năm dưới giảng đường Đại Học Cần Thơ với sự giảng dạy, chỉ dẫn nhiệt tình của quý Thầy Cô của trường nói chung và quý Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản Trị Kinh Doanh nói riêng tôi đã tích lũy những kiến thức xã hội và kiến thức chuyên môn vô cùng quý giá. Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báo của quý thầy cô. Với tất cả lòng tôn kính, tôi xin gửi đến quý Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ và quý Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh lòng biết ơn sâu sắc. Xin chân thành cảm ơn Cô Hoàng Thị Hồng Lộc đã tận tình hướng dẫn và đóng góp ý kiến nhiệt tình để tôi hoàn thành luận văn “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC” Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các anh chị trong công ty chỉ dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tập vừa qua, đặc biệt là các anh, chị trong phòng kinh doanh và phòng kế toán đã nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, truyền đạt những kiến thức thực tế bổ ích cho tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin kính chúc các thầy, cô trong Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh; Ban giám đốc, các anh, chị trong Công ty TNHH ADC dồi dào sức khoẻ, vui tươi, hạnh phúc và thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn các bạn cùng học đã góp ý kiến và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Và hơn hết, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Kinh tếQuản trị kinh doanh đã truyền đạt kiến thức cho tôi và toàn thể Ban lãnh đạo Khoa luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên chúng tôi học tập và trao dồi kiến thức. Kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khoẻ, chúc Công ty TNHH ADC ngày càng đứng vững và phát triển hơn nữa cả trong hiện tại và tương lai. Chân thành cảm ơn GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc i SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC Nguyễn Thị Ngân LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày..…tháng…..năm 2010 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Ngân GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc ii SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Cần Thơ, ngày .…. tháng…..năm 2010 Giám đốc công ty GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc iii SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Cần Thơ, ngày .…. tháng….. năm 2010 Giáo viên hướng dẫn Hoàng Thị Hồng Lộc GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc iv SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Cần Thơ, ngày .…. tháng….. năm 2010 Giáo viên phản biện GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc v SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC MỤC LỤC -------------š²›-------------- Trang CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ............................................................................................................................ 1 1.1. SỰ CẦN THIẾT HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI....................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .........................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung....................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể....................................................................................2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU............................................................................2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................2 1.4.1. Không gian ..........................................................................................2 1.4.2. Thời gian..............................................................................................2 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................3 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.............................................................................3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU... 5 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................5 2.1.1. Khái quát chung về vốn .........................................................................5 2.1.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn .............................................................6 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................................................21 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ..............................................................21 2.2.2. Phương pháp phân tích .......................................................................21 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ADC.............................23 3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.......................................23 3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ................................................24 3.3. NGÀNH NGHỀ LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA CÔNG TY .................25 3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH ADC TỪ NĂM 2007 ĐẾN HẾT THÁNG 6/2010 ......................................................25 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH ADC ....................................................................................................30 GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc vi SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC 4.1. PHÂN TÍCH CHUNG VỀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY TNHH ADC .30 4.1.1. Phân tích kết cấu vốn cố định của công ty TNHH ADC .....................30 4.1.2. Phân tích kết cầu vốn lưu động của công ty TNHH ADC...................34 4.1.3. Phân tích kết cấu tổng nguồn vốn công ty ..........................................41 4.1.4. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn ...................51 4.1.5. Phân tích sự phân bổ nguồn vốn cho tài sản công ty...........................53 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY ................................................................................................55 4.2.1. Tình hình công nợ chung của công ty.................................................55 4.2.2. Phân tích khả năng thanh toán qua các chỉ tiêu...................................57 4.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ....................60 4.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty...........................60 4.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty ........................63 4.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn của công ty TNHH ADC ..........70 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ADC ....................................................86 5.1. NHỮNG HẠN CHẾ LÀM GIẢM HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH ADC TRONG GIAI ĐOẠN 2007 – 06/2010 .......................86 5.1.1. Những mặt đạt được ...........................................................................86 5.1.2. Những mặt hạn chế.............................................................................87 5.2. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI .............................................88 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................94 6.1. KẾT LUẬN ................................................................................................ 94 6.2. KIẾN NGHỊ ...............................................................................................94 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................... 96 PHỤ LỤC................................................................................................ 97 GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc vii SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 2.1. Mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn................................... 7 Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007- 6/2010 ... ................................................................................................ 26 Bảng 4.1. Kết cầu vốn cố định của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009.........31 Bảng 4.2. Kết cấu vốn cố định của công ty TNHH ADC 06/2009 và 06/2010 .. 32 Bảng 4.3. Kết cấu vốn lưu động của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009 ......35 Bảng 4.4. Kết cầu vốn lưu động của công ty TNHH ADC 06/2009-06/2010 ........ 36 Bảng 4.5. Kết cấu hàng tồn kho của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009...... 41 Bảng 4.6. Kết cầu nguồn vốn của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009 ... 43 Bảng 4.7. Kết cầu nguồn vốn của công ty TNHH ADC 06/2009 và 06/2010 .... 43 Bảng 4.8. Kết cấu nợ phải trả của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009 ... 48 Bảng 4.9. Kết cấu nợ phải trả của công ty TNHH ADC 06/2009 và 06/2010 .... 49 Bảng 4.10.Kết cầu vốn chủ sở hữu của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009.. 49 Bảng 4.11 Kết cầu vốn chủ sở hữu của công ty TNHH ADC 06/2009 và 06/2010.. 50 Bảng 4.12.Mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn công ty TNHH ADC gia đoạn 2007- 06/2010 .................................................................................... 51 Bảng 4.13.Vốn lưu động thường xuyên của công ty TNHH ADC giai đoạn 200706/2010 ............................................................................................................ 53 Bảng 4.14.Sự phân bổ của nguồn vốn cho tài sản của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009 ................................................................................................ 53 Bảng 4.15. Tình hình cơ cấu nợ của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009.... 56 Bảng 4.16. Tình hình cơ cấu của công ty TNHH ADC 06/2009 và 06/2010 ..... 57 Bảng 4.17. Tình hình khả năng thanh toán của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009 ........................................................................................................ 58 Bảng 4.18. Tình hình khả năng thanh toán của công ty TNHH ADC 06/2009 và 06/2010 ............................................................................................................ 58 Bảng 4.19. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009 .................................................................... 61 GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc viii SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC Bảng 4.20. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty TNHH ADC 06/2009 và 06/2010 ..................................................................... 61 Bảng 4.21.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009 .................................................................... 65 Bảng 4.22. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH ADC 06/2009 và 06/2010 ..................................................................... 66 Bảng 4.23. Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ chu chuyển vốn lưu động của công ty giai đoạn 2007-2009 ..................................................................................... 66 Bảng 4.24. Các chỉ tiêu về suất sản xuất của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009 ........................................................................................................ 70 Bảng 4.25. Các chỉ tiêu về suất sản xuất của công ty TNHH ADC 06/2009 – 06/2010 ............................................................................................................ 70 Bảng 4.26. Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lợi của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009 ........................................................................................................ 74 Bảng 4.27. Các chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi của công ty TNHH ADC 06/2009 và 06/2010 ............................................................................................................ 74 Bảng 4.28. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong phân tích ROA của ADC từ năm 2007 đến năm 2009 .......................................................................................... 76 Bảng 4.29. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong phân tích ROE của ADC từ năm 2007 đến năm 2009 .......................................................................................... 78 GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc ix SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1. Sơ đồ Dupont .................................................................................... 20 Hình 3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản trị công ty TNHH ADC ........................... 25 Hình 3.2. Mối quan hệ giữa doanh thu – chi phí – lợi nhuận sau thuế trong gian đoạn 2007-2009 ................................................................................................ 27 Hình 4.1. Sự biến động các khoản mục hàng tồn kho của công ty qua các năm trong giai đoạn 2007-06/2010 ........................................................................... 40 Hình 4.2. Tỷ trọng các thành phần cấu tạo nên nguồn vốn công ty TNHH ADC giai đoạn 2007 - 6/2010 .................................................................................... 44 Hình 4.3. Khả năng thanh toán của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007- 2009 ...... 59 Hình 4.4. Đồ thị các chỉ tiêu về sức sản xuất của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009 ........................................................................................................ 71 Hình 4.5.Đồ thị các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của công ty TNHH ADC giai đoạn 2007-2009 ........................................................................................................ 80 Hình 4.6. Sơ đồ Dupont so sánh năm 2008 và năm 2007 .................................. 82 Hình 4.7. Sơ đồ Dupont so sánh năm 2009 và năm 2008 .................................... 8 GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc x SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. SỰ CẦN THIẾT HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI Hiện nay, Nông Nghiệp luôn giữ vai trò quan trong đối với nền kinh tế nước ta. Song song với sự phát triển của nông nghiệp thì nhiều ngành kinh doanh cũng phát triển không ngừng như: Thuốc BVTV, Phân bón, Giống Cây Trồng…trong đó Thuốc BVTV là nổi bật nhất. Trong môi trường kinh doanh đó đã thu hút rất nhiều tập đoàn, công ty rất nổi tiếng từ khắp các quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Trong số các đơn vị kinh doanh đó không thể không kể đến công ty TNHH ADC. Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động từ năm 1999 nhưng đến nay ADC đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, phân phối Nông dược và Phân bón tại Việt Nam và đã phát triển thành một tập đoàn vững mạnh với nhiều ngành: Thuốc BVTV, Phân bón, Giống Cây Trồng, Thảo Dược, Thực phẩm Thủy sản, Bất Động sản. Trong quá trình phát triển, công ty TNHH ADC với phương châm “ Mang đến sự tốt lành” và hướng đến sự phát triển bền vững đã không ngừng nổ lực phấn đấu từ một công ty chỉ chuyên về phân phối thì nay công ty TNHH ADC đã tung ra thị trường những sản phẩm do chính mình sản xuất, trong số những sản phẩm đó đã có rất nhiều sản phẩm được công nhận là mang đến hiệu quả cao cho người nông dân trong canh tác và hiện đang có sức tiêu thụ khá lớn. Tuy nhiên, do áp lực canh tranh trong kinh doanh ở hiện tại và hiệu quả trong kinh doanh luôn được đặt lên hàng đầu cho bất kỳ một đơn vị đầu tư nào nên xứ mệnh của ADC ngoài việc phải xây dựng thương hiệu để đạt được sự bền vững trong tương lai thì còn phải làm thế nào để nâng cao hiệu quả trong kinh doanh mà cụ thể là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để tạo nên một nền mống về vật chất vững chắt trong cuộc đối đầu với các đối thủ trong ngành. Chính vì lý do này, đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC” được hình thành nhằm giúp ADC thấy được những mặt hạn chế trong quá trình sử dụng vốn từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục chúng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian sắp tới. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc 1 SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích thực trạng hoạt động sử dụng vốn của công ty TNHH ADC trong những năm gần đây. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH ADC. - Phân tích thực trạng hoạt động sử dụng vốn của công ty TNHH ADC. - Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC. - Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn trong những năm tiếp theo. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để đạt được những mục tiêu như đã nêu trên, các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra trong đề tài này như sau: - Hoạt động sử dụng vốn của công ty TNHH ADC trong giai đoạn phân tích đạt được mức độ hiệu quả như thế nào? - Hoạt động sử dụng từng loại vốn của công ty TNHH ADC trong giai đoạn phân tích đạt được mức độ hiệu quả như thế nào? - Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn và mức độ ảnh hưởng của chúng ra sao? - Đâu là những giải pháp khả thi có thể giúp công ty nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian Để đạt được những mục tiêu nghiên cứu vừa được nêu ở trên, đề tài chỉ sử dụng các dữ liệu thứ cấp được thu thập từ phòng kế toán và kinh doanh của công ty TNHH ADC. Nói cách khác, với phương pháp nghiên cứu ‘bàn giấy’ thì phạm vi nghiên cứu về mặt không gian được giới hạn trong các phòng chức năng của công ty TNHH ADC 1.4.2. Thời gian Đề tài giới hạn thời kỳ phân tích là ba năm (2007 – 2009) và sáu tháng đầu năm 2010. Việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong ba năm và 6 tháng gần GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc 2 SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC đây cũng đủ dài để giúp chúng ta nhận biết rõ ràng xu hướng thay đổi về mức độ hiệu quả sử dụng vốn của công ty 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung phân tích thực trạng sử dụng vốn mà cụ thể là vốn cố định, vốn lưu động, vốn kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh từ đó thấy được hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong các năm qua. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Dương Thị Hồng Trang (2006). Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thương mại tổng hợp Cần Thơ. Bài viết của tác giả đã sử dụng các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Cần Thơ và so sánh sự biến động của các chỉ tiêu này để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Qua đó, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho công ty. Có thể nhận thấy hạn chế của đề tài này là tác giả chỉ mới đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn của công ty chứ chưa đi sâu vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Cơ sở để đưa ra các giải pháp trong đề tài này chỉ mang tính chung chung chưa cụ thể, chưa chi tiết và chưa xác với nhân tố ảnh hưởng nên chỉ mang tính chất cảm tính. Nguyễn Anh Thư (2009). Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty ADC. Đề tài này tập trung vào việc phân tích doanh thu bán hàng của công ty, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí bán hàng, phân tích các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận, vòng quay của vốn và tài sản. Qua phân tích, tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Trên nền kết quả kinh doanh đạt được từ bài luận văn này tôi sẽ đi phân tích sâu về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn để xem nhân tố nào thuộc về quản lý và sử dụng vốn có tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh đạt được của công ty. Từ đó đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói riêng và hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung của công ty trong thời gian tới. Qua những nghiên cứu đã thực hiện vừa được giới thiệu ở phần trên và kết hợp những lý thuyết về phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn đã được nhiều tác giả giới thiệu, đề tài này sẽ sử dụng kết hợp một số phương pháp khác GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc 3 SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC nhau như được chỉ ra ở phần sau để đo lường xu hướng biến động về mức độ hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Nghiên cứu này sẽ tập trung phân tích sự biến động về tài sản, nguồn vốn, mối quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn và xem xét tác động của chúng đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty như thế nào qua việc đánh giá hiệu quả sử dụng của từng loại vốn thành phần gồm vốn lưu động, vốn cố định. Quan trọng hơn, các chỉ tiêu phân tích được đặt trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau khi đánh giá và việc giải thích các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi về mức độ hiệu quả sẽ được đi sâu phân tích là cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp khả thi nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng vốn cho công ty. GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc 4 SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái quát chung về vốn. 2.1.1.1. Khái niệm chung về vốn Vốn là lượng giá trị công ty phải ứng ra để luân chuyển trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất. Bởi vậy ta có thể nói vốn là tiền đề cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn của công ty luôn vận động và không ngừng thay đổi hình thái tạo thành quá trình luân chuyển vốn[1, tr 148]. 2.1.1.2. Phân loại vốn Vốn của công ty xét từ nguồn hình thành có thể chia ra: Vốn của chủ sở hữu công ty và các khoản nợ phải trả [1, tr 149]. Vốn của công ty xét từ mặt sử dụng lại có thể chia ra làm vốn kinh doanh và vốn đầu tư [1, tr 150]. Vốn kinh doanh của công ty là toàn bộ tài sản của công ty được biểu hiện bằng tiền ứng với hai loại tài sản ta có hai loại vốn là vốn cố định và vốn lưu động [5, tr 312]. Căn cứ vào đối tượng đầu tư thì vốn chia làm hai loại: Vốn đầu tư vào bên trong công ty và vốn đầu tư ra bên ngoài công ty [1, tr150]. Căn cứ vào tính chất luân chuyển thì vốn được chia ra: vốn cố định và vốn lưu động [1, tr 151]. Dưới đây ta sẽ nghiên cứu hai loại vốn này Vốn cố định của công ty là một bộ phận của vốn đầu tư ứng trước về tài sản cố định mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hết thời hạn sử dụng. Biểu hiện dưới hình thái vật chất của vốn cố định là tài sản cố định.[11, tr 97] Vốn lưu động được định nghĩa là lượng tiền ứng trước để thỏa mãn nhu cầu về các đối tượng lao động. Biều hiện dưới hình thái vật chất của vốn lưu động là tài sản lưu động. Vốn lưu động gồm ba yếu tố chính: tiền mặt, hàng tồn kho và các khoản phải thu [11, tr 109] GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc 5 SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC 2.1.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 2.1.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn là gì? Hiệu quả sử dụng vốn là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng vốn của công ty để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với tổng chi phí thấp nhất. Việc phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá thực trạng việc sử dụng đồng vốn ở công ty từ đó tìm ra giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn cho công ty. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn có thể được tiến hành theo ba nội dung: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động, vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung [5, tr 383]. 2.1.2.2. Phân tích kết cấu vốn và nguồn vốn - Về kết cấu tài sản (vốn lưu động và vốn cố định) Việc phân tích kết cấu vốn lưu động, vốn cố định giúp ta đánh giá, xem xét tỷ trọng từng loại tài sản chiếm trong tổng tài sản và xu hướng biến động của chúng để đánh giá mức độ hợp lý của việc sử dụng tài sản. Nếu mục II loại B phần tài sản chiếm tỷ trọng lớn, chứng tỏ trình độ trang bị kỹ thuật của công ty tốt, nhưng hiệu quả sử dụng vốn thấp bởi tốc độ lưu chuyển vốn cố định chậm. Nếu loại A phần tài sản chiếm tỷ trọng lớn hơn thì khả năng sử dụng vốn có hiệu quả cao vì vòng quay của vốn lưu động nhanh. Tuy nhiên cần phải xem xét, phân tích sự biến động từng khoản mục tài sản lưu động cụ thể. Ví dụ như tỷ trọng các khoản phải thu đặc biệt nợ khó đòi chiếm tỷ trọng lớn cộng hàng tồn kho quá lớn dẫn tới hiệu quả sử dụng vốn kém.[10, tr 288-289]. - Về kết cấu nguồn vốn Phân tích kết cấu nguồn vốn giúp ta đánh giá được tỷ trọng từng loại nguồn hình thành nên vốn kinh doanh của công ty. Nếu tỷ trọng vốn chủ sở hữu chiếm cao trong tổng nguồn vốn thì đánh giá công ty có đủ khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức độ độc lập của công ty đối với các chủ nợ là cao, ngược lại tỷ trọng vốn chủ sở hữu thấp thì khả năng đảm bảo về mặt tài chính của công ty thấp.[10, tr 289]. GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc 6 SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC 2.1.2.3. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn Mối quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn thể hiện sự tương quan về giá trị tài sản và cơ cấu vốn của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mối quan hệ cân đối này giúp nhà phân tích phần nào nhận thức được sự hợp lý giữa nguồn vốn công ty huy động và việc sử dụng chúng trong đầu tư, mua sắm, dự trữ, sử dụng có hợp lý và hiệu quả hay không? Mối quan hệ cân đối này được thể hiện qua sơ đồ sau: Bảng 2.1. MỐI QUAN HỆ CÂN ĐỐI GIỮA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN Vốn bằng tiền Đầu tư tài chính ngắn hạn Nợ ngắn hạn + Vốn chủ sở hữu Nợ phải thu Hàng tồn kho Tài sản lưu động khác Tài sản cố định Đầu tư tài chính dài hạn Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu Xây dựng cơ bản dở dang Ký quỹ, ký cược dài hạn Nếu tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn là điều hợp lý vì dấu hiệu này thể hiện công ty giữ vững quan hệ cấn đối giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn, sử dụng đúng mục đích nợ ngắn hạn. Đồng thời, nó cũng chỉ ra một sự hợp lý trong chu chuyển tài sản ngắn hạn và kỳ thanh toán nợ ngắn hạn. Ngược lại, nếu tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn điều này chứng tỏ công ty không giữ vững quan hệ cân đối giữa tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn vì xuất hiện dấu hiệu công ty đã sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn vào tài sản dài hạn. Mặc dù nợ ngắn hạn có khi do chiếm dụng hợp pháp hoặc có mức lãi suất thấp hơn lãi nợ dài hạn. Tuy nhiên chu kỳ luân chuyển tài sản khác với chu kỳ thanh toán cho nên dễ dẫn đến những vi phạm nguyên tắc tín dụng và có thể đưa đến một hệ quả tài chính xấu hơn. Nếu tài sản dài hạn lớn hơn nợ dài hạn và phần thiếu hụt được bù đắp từ vốn chủ sở hữu thì đó là điều hợp lý vì nó thể hiện công ty sử dụng đúng mục GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc 7 SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC đích nợ dài hạn và cả vốn chủ sở hữu, nhưng nếu phần thiếu hụt được bù đắp từ nợ ngắn hạn là điều bất hợp lý như trình bày ở phần cân đối giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn. Nếu phần tài sản dài hạn nhỏ hơn nợ dài hạn điều này chứng tỏ một phần nợ dài hạn đã chuyển vào tài trợ tài sản ngắn hạn. Hiện tượng này vừa làm lãng phí chi phí lãi vay nợ dài hạn vừa thể hiện sử dụng sai mục đích nợ dài hạn. Điều này có thể dẫn đến lợi nhuận kinh doanh giảm và những rối loạn tài chính công ty. Ngoài ra, khi phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn chúng ta cần chú trọng đến nguồn vốn lưu động thường xuyên. Nguồn vốn lưu động thường xuyên không những biểu hiện quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn mà nó còn có thể cho chúng ta nhận thức được những dấu hiệu tình hình tài chính trong sử dụng tài sản và nguồn vốn của công ty. Quá trình luân chuyển vốn của công ty phải hình thành nên phần dư ra giữa tài sản ngắn hạn so với nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn phải lớn hơn tài sản dài hạn mới đảm bảo cho hoạt động thường xuyên, phù hợp với sự hình thành, phát triển và mục đích sử dụng vốn. Phần chênh lệch này gọi là vốn lưu động thường xuyên. Căn cứ vào mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn, ta có các mối quan hệ cân đối sau: Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn = Nguồn vốn ngắn hạn + Nguồn vốn dài hạn Tài sản ngắn hạn – Nguồn vốn ngắn hạn = Nguồn vốn dài hạn – Tài sản dài hạn Vốn lưu động thường xuyên = Tài sản ngắn hạn – Nguồn vốn ngắn hạn = Nguồn vốn dài hạn – Tài sản dài hạn. Như vậy, nếu vốn lưu động thường xuyên lớn hơn 0 và lớn hơn nhu cầu vốn lưu động thiết yếu thì đây là một dấu hiệu tài chính lành mạnh và đảm bảo cân đối giữa tài sản với nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ngược lại, vốn lưu động thường xuyên nhỏ hơn nhu cầu tài sản ngắn hạn thiết yếu hoặc âm thì đây là dầu hiệu tài chính bất bình thường và mất cân đối giữa tài sản với nguồn vốn, nếu tình trạng này kéo dài thì có thể dẫn đến tình trạng tài chính của công ty rối loạn. Nghiêm trọng hơn, công ty mất dần toàn bộ vốn chủ sở hữu và đến bờ vực phá sản [11, tr 155-157]. GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc 8 SVTH: Nguyễn Thị Ngân Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ADC 2.1.2.4. Phân tích sự phân bổ của nguồn vốn cho tài sản Thông qua bảng cân đối kế toán chúng ta thấy nguồn vốn của công ty được phân bổ như thế nào cho tài sản của công ty. Sự phân bổ này thể hiện qua các tương quan tỷ lệ giữa nguồn vốn và tài sản và được phản ánh qua các cân đối chính như sau: - Tài sản A (I, IV) + B(I): những tài sản thiết yếu của công ty có 3 tương quan tỷ lệ với nguồn vốn B: chủ sở hữu của công ty: bằng nhau, lớn hoặc nhỏ hơn. + Nếu tài sản A (I, IV) + B(I) > Nguồn vốn: B Phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu không đủ trang trải tài sản thiết yếu của công ty mà phải sử dụng nguồn vốn của bên ngoài. Công ty thiếu vốn và rủi ro trong kinh doanh. + Nếu tài sản A (I, IV) + B(I) < Nguồn vốn: B Phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu thừa trang trải tài sản thiết yếu của công ty và có thể trang trải tài sản khác của công ty hoặc bị bên ngoài chiếm dụng vốn.[10, tr 358-359]. - Tài sản A (I, II, IV)+B (I, II, III): những tài sản đang có của công ty có 3 tương quan tỷ lệ với nguồn vốn B: chủ sở hữu và nợ dài hạn của công ty: bằng nhau, lớn hoặc nhỏ hơn. + Tài sản A (I, II, IV)+B (I, II, III) > Nguồn vốn B: chủ sở hữu và nợ dài hạn Phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu thường xuyên và tương đối ổn định không đủ trang trải tài sản đang có của công ty mà phải sử dụng nguồn vốn không thường xuyên, thiếu ổn định. Công ty có thể khó chủ động về vốn về tài chính và do đó có nhiều rủi ro trong kinh doanh. + Tài sản A (I, II, IV)+B (I, II, III)< Nguồn vốn B: chủ sở hữu và nợ dài hạn Phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu thường xuyên và tương đối ổn định thừa trang trải tài sản đang có của công ty và có thể bị bên ngoài sử dụng vốn [10, tr 359-360]. GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc 9 SVTH: Nguyễn Thị Ngân
- Xem thêm -