Tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh tm hà giang

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp TÓM LƯỢC Vốn kinh doanh là một yếu tố cực kỳ quan trọng, là tiền đề để các doanh nghiệp ra đời và phát triển. Việc tìm kiếm và sử dụng nguồn vốn kinh doanh như thế nào để có được hiệu quả cao nhất luôn là một trong những vấn đề cấp thiết mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH TM Hà Giang, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, em thấy tình hình thực hiện kế hoạch hiệu quả sử dụng vốn của công ty chưa thực sự tốt. Công tác phân tích tài chính, đặc biệt là phân tích hiệu quả sử dụng vốn chưa đáp ứng được yêu cầu của ban quản trị. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Với nhu cầu thực tế đặt ra, nhận thức được vai trò của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp, vì vậy em đã đi sâu nghiên cứu về việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty và hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp với đề tài “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang”. Quá trình tiếp xúc tại công ty cho chúng ta cái nhìn tổng quan về công ty, đánh giá khách quan hoạt động kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, thấy được cách thức sử dụng vốn tại công ty, nguồn vốn đó được huy động ra sao, được sử dụng như thế nào trong những năm qua, có mang lại hiệu quả như mong muốn hay không, hiệu quả mang lại cao hay thấp...Tóm lại, mục tiêu nghiên cứu là hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn trong những năm tiếp theo. SV: HÀ THỊ HƯƠNG i LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp của mình với đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang” cùng với sự nỗ lực của bản thân, em còn nhận được sự giúp đỡ từ phía các thầy cô giáo trường Đại học Thương mại và toàn thể các anh chị trong công ty TNHH TM Hà Giang. Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất tới tập thể các thầy cô trường Đại học Thương Mại đã dạy dỗ chỉ bảo truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong quá trình học tập tại trường, đặc biệt là cô giáo Th.S: Hoàng Thị Tâm, người trực tiếp hướng dẫn chỉ bảo em nhiệt tình, luôn luôn động viên giúp đỡ em trong suốt quá trình từ khi bắt đầu đến khi em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp. Cô không những sửa chữa những sai sót, bất hợp lý trong bài viết cho em mà còn cung cấp cho em rất nhiều tài liệu tham khảo quý báu, những lời chỉ dẫn của cô giống như kim chỉ nam, giúp em xác định được đúng đắn và hoàn thành bài khóa luận theo yêu cầu. Em cũng xin gửi lời cám ơn tới các vị lãnh đạo và toàn thể các anh chị nhân viên trong Công ty TNHH TM Hà Giang, nhất là các anh chị trong phòng kế toán đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong quá trình thực tập và cung cấp tài liệu số liệu quý báu giúp em có thể hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn! SV: HÀ THỊ HƯƠNG ii LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại SV: HÀ THỊ HƯƠNG Khóa luận tốt nghiệp iii LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC TÓM LƯỢC.............................................................................................................. i LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................ii MỤC LỤC...............................................................................................................iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ......................................................vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT..................................................................................vii MỞ ĐẦU................................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài...........................................................................1 1.1. Về mặt lý thuyết.................................................................................................1 1.2.Về mặt thực tế......................................................................................................2 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết.....................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.........................................................................3 4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................3 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu.............................................................................3 4.1.1. Phương pháp phiếu điều tra............................................................................4 4.1.2. Phương pháp phỏng vấn..................................................................................4 4.1.3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu.....................................................................5 4.1.4 Phương pháp tổng hợp số liệu..........................................................................5 4.2.1. Phương pháp so sánh.....................................................................................5 SV: HÀ THỊ HƯƠNG iv LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 4.2.2. Phương pháp tỷ suất và phương pháp số chênh lệch.......................................6 4.2.3 Các phương pháp khác.....................................................................................6 5. Kết cấu của khóa luận............................................................................................7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP............................8 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh..........................................................................................................8 1.1.1.Một số khái niệm cơ bản...................................................................................8 1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh..............................................................................12 1.1.3. Vai trò của vốn kinh doanh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh..............13 1.1.4. Những đặc trưng cơ bản của vốn kinh doanh................................................14 1.1.5. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn...................................15 1.1.5.1.Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.............................15 1.1.5.2.Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động.................................16 1.1.5.3.Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định...................................17 Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn cố định bình quân tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trong kỳ. Chỉ tiêu này càng lớn, hiệu quả sử dụng vốn cố định càng cao......17 1.2.Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.......................................17 1.2.1. Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh..................................................17 1.2.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn kinh doanh......................................17 SV: HÀ THỊ HƯƠNG v LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 1.2.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động Vốn lưu động.........................................18 1.2.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động Vốn cố định...........................................18 1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh...................................................19 1.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh................................................19 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động...................................................20 1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định....................................................20 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM HÀ GIANG.................................................22 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường tại Công ty TNHH TM Hà Giang................................................................................................................22 2.1.1. Tổng quan tình hình tại Công ty TNHH TM Hà Giang.................................22 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.............................................................22 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh................22 2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và bộ máy kế toán tại Công ty TNHH TM Hà Giang....................................................................................................................... 23 2.1.1.4. Khái quát về kết quả kinh doanh sản xuất kinh doanh của đơn vị qua 2 năm gần nhất.(2011-2012)..............................................................................................27 2.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TM Hà Giang.................................................................................................................29 2.1.2.1. Ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan.........................................................29 2.1.2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố khách quan.....................................................30 SV: HÀ THỊ HƯƠNG vi LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 2.2. Kết quả phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TM Hà Giang....................................................................................................................... 32 2.2.1. Kết quả phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TM Hà Giang thông qua dữ liệu sơ cấp...............................................................................32 2.2.1.1. Kết quả điều tra bằng phiếu trắc nghiệm....................................................32 2.2.1.2. Kết quả phỏng vấn trực tiếp........................................................................34 2.2.2. Kết quả phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH TM Hà Giang thông qua dữ liệu thứ cấp..............................................................................35 2.2.2.1. Kết quả phân tích tình hình sử dụng vốn....................................................35 2.2.2.2. Kết quả phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH TM Hà Giang.................................................................................................................39 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM HÀ GIANG.........44 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH TM Hà Giang...........................................................................44 3.1.1. Những kết quả công ty đã đạt được...............................................................44 3.1.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân..............................................................45 3.1.2.1. Những mặt hạn chế.....................................................................................45 3.1.2.2. Nguyên nhân...............................................................................................47 3.2. Một số giải pháp đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TM Hà Giang.................................................................................48 3.2.1. Một số giải pháp đề xuất................................................................................48 SV: HÀ THỊ HƯƠNG vii LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 3.2.1.1. Giải pháp chung đối với công ty.................................................................48 3.2.1.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động...................................53 3.2.1.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định......................................57 3.2.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang..........................................................................................57 3.2.2.1. Kiến nghị với Nhà nước..............................................................................57 3.2.2.2. Kiến nghị với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng......................................59 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: HÀ THỊ HƯƠNG viii LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Sơđồ 2. Tổ chức bộ máy kế toán của c«ng ty Bảng 1: Bảng kết quả kinh doanh của công ty 2011 – 2012 Bảng 2: Bảng tổng hợp phiếu điều tra trắc nghiệm Bảng 3: Bảng phân tích khái quát cơ cấu vốn kinh doanh Bảng 4: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động vốn lưu động Bảng 5: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động vốn cố định Bảng 6: Bảng phân tích tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Bảng 7:Bảng phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động Bảng 8: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định SV: HÀ THỊ HƯƠNG ix LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn TM Thương mại VKD Vốn kinh doanh BQ Bình quân TSLN Tỷ suất lợi nhuận VLĐ Vốn lưu động VCĐ Vốn cố định SV: HÀ THỊ HƯƠNG x LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp KD Kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định SXKD Sản xuất kinh doanh DN Doanh nghiệp LNST Lợi nhuận sau thuế LN Lợi nhuận VCSH Vốn chủ sở hữu TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn PTNH Phải thu ngắn hạn HTK Hàng tồn kho BĐS Bất động sản ĐTTCDH Đầu tư tài chính dài hạn ĐVT Đơn vị tính SV: HÀ THỊ HƯƠNG xi LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài 1.1. Về mặt lý thuyết Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm sản xuất cung ứng các sản phẩm hàng hóa trên thị trường với mục đích đem lại lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có các yếu tố cơ bản sau: Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Để có được các yếu tố này đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng ra một số vốn nhất định phù hợp với quy mô và điều kiện của mình. Vốn kinh doanh là một trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Nó tác động chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nó là điều kiện tồn tại và phát triển quy mô, cải tiến kĩ thuật, tiếp thu khoa học công nghệ để từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Bảo toàn vốn kinh doanh là duy trì và giữ vững được sức mua của đồng vốn để sao cho số vốn thu hồi về sau một vòng tuần hoàn đủ sức mua sắm một lượng tài sản như cũ theo giá của hiện tại. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu phản ánh kết quả tổng hợp nhất quá trình sử dụng các loại vốn. Đó chính là sự tối thiểu hóa số vốn cần sử dụng và tối đa hóa kết quả hay khối lượng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong một giới hạn về nguồn tài vật lực, phù hợp với hiệu quả kinh tế nói chung. Trong quản lý quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn là một vấn đề then chốt gắn liền với sự tồn tại và phát triển của đơn vị sản xuất kinh doanh. Thực chất của việc pha hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là việc tính toán, đối chiếu mức độ đạt được của các phương án kinh doanh để từ đó lựa chọn một giải pháp có lợi nhất. Việc bảo toàn và sử dụng vốn một cách có hiệu quả được coi là vấn đề cấp thiết, là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà SV: HÀ THỊ HƯƠNG 1 LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp quản lý doanh nghiệp. Bởi vậy, phân tích hiệu quả sử dụng vốn sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đánh giá được chất lượng quản lý sản xuất – kinh doanh, vạch ra các khả năng tiềm tàng để nâng cao hơn nữa kết quả sản xuất kinh doanh và sử dụng tiết kiệm vốn sản xuất. 1.2.Về mặt thực tế Công ty TNHH TM Hà Giang là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại do đó phải tự chủ động kinh doanh, phải đảm bảo tự bù đắp thu, chi cũng như mọi hoạt động của công ty. Để tồn tại và không ngừng phát triển doanh nghiệp luôn phải đặt ra cho mình là nguồn vốn ở đâu và sử dụng nó như thế nào là tốt nhất, tiết kiệm nhất và mang lại hiệu quả tối ưu là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH TM Hà Giang, thông qua quá trình phỏng vấn, điều tra tại công ty, em nhận thấy rằng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh luôn là vấn đề được công ty quan tâm, công ty luôn cố gắng đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các kỳ kinh doanh tới. Ban lãnh đạo và phòng kế toán của công ty đều cho rằng phân tích hoạt động kinh doanh của công ty nói chung, trong đó phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói riêng là vấn đề quan trọng, đã được doanh nghiệp chú trọng. Công tác phân tích đã được thực hiện và đã mạng lại những hiệu quả nhất định. Song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế, doanh nghiệp vẫn chưa có bộ phận phân tích kinh tế riêng biệt, nội dung phân tích còn sơ sài chưa đi sâu phân tích từng chỉ tiêu nên hiệu quả mang lại từ công tác phân tích chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu về thông tin cho các nhà lãnh đạo. Vì vậy, việc hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là vấn đề cấp thiết đặt ra với công ty hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nên em chọn đề tài : “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang’. Từ đó đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp. SV: HÀ THỊ HƯƠNG 2 LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết Mục tiêu: Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH TM Hà Giang. Để đạt được mục tiêu trên cần phải: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. - Trên cơ sở lý luận về vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn, đề tài đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TM Hà Giang thông qua quá trình điều tra, phỏng vấn, thu thập số liệu thực tế trong 2 năm năm 2011 và năm 2012. Đồng thời đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty trong thời gian nghiên cứu. - Từ các kết quả đạt được qua nghiên cứu thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang, bài khóa luận sẽ đề xuất các nhân tố ảnh hưởng và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang.  Phạm vi nghiên cứu -Về không gian: Đề tài nghiên cứu tại công ty TNHH TM Hà Giang. -Về thời gian: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong khoảng thời gian 2 năm: 2011, 2012 tại công ty TNHH TM Hà Giang. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu Dữ liệu để phân tích bao gồm dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu được thu thập lần đầu cho một mục tiêu cụ thể nào đó. Còn dữ SV: HÀ THỊ HƯƠNG 3 LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp liệu thứ cấp là những dữ liệu đã có ở đâu đó và trước đây đã thu thập cho mục tiêu khác, được tổng hợp từ nhiều nguồn. Tuy dữ liệu thứ cấp có thể dễ tìm hơn nhưng dữ liệu sơ cấp thường chính xác hơn và bổ sung tính đầy đủ cho dữ liệu thứ cấp. Vì vậy, để phân tích đạt hiệu quả cao, tính chính xác cao thì ta phải thu thập cả dữ liệu sơ cấp và dự liệu thứ cấp. Để thu thập dữ liệu sơ cấp phục vụ cho công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang, em sử dụng các phương pháp sau: 4.1.1. Phương pháp phiếu điều tra Đây là phương pháp dùng hệ thống câu hỏi theo những nội dung xác định nhằm thu thập những thông tin khách quan nói lên nhận thức và thái độ của người được điều tra. Để thực hiện được phương pháp này trước hết phải thiết kế bảng câu hỏi khoa học bao hàm đầy đủ những nội dung cần thiết, giúp cho người đọc có thề dễ dàng hiểu được mục đích của câu hỏi và trả lời đúng hướng, không làm mất thời gian và công sức của người trả lời phiếu. Em đã thiết kế bản câu hỏi chung cho tất cả mọi người gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm dạng đóng và được sắp xếp một cách logic giúp người trả lời dễ dàng hơn. Bắt đầu từ các câu hỏi về công tác phân tích tại doanh nghiệp rồi đi sâu vào các nhân tố và chính sách doanh nghiệp áp dụng ảnh hưởng đến vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. Cuối cùng là các giải pháp tương lai mà doanh nghiệp hướng tới.Việc điều tra được tiến hành với nhà quản trị cấp cao của công ty và các nhân viên phòng Kế toán tài chính, phòng kinh doanh. Tổng số phiếu phát ra là 5 phiếu Kết quả điều tra được tổng hợp vào bảng. (Bảng số 2) SV: HÀ THỊ HƯƠNG 4 LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 4.1.2. Phương pháp phỏng vấn Đây là phương pháp thu thập thông tin rất thông dụng và cho hiệu quả cao. Ở phương pháp này người nghiên cứu đặt câu hỏi và nhận câu trả lời trực tiếp từ đối tượng được phỏng vấn. Để thực hiện phương pháp này cần chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Sau đó, cần hẹn trước thời gian phỏng vấn, xác lập buổi hẹn và thực hiện phỏng vấn. Em đã thực hiện phỏng vấn ba người trong DN: Cuộc phỏng vấn Giám đốc công ty- Bà Đinh Thị Hà và kế toán trưởngBà Nguyễn Thị Huyền được tiến hành vào 14h15 ngày 19/3/2013 và kết thúc vào 15h45 cùng ngày. Cuộc phỏng vấn được tiến hành vào ngày 20/3/2013 phỏng vấn người thực hiện phân tích hiệu quả sử dụng vốn là kế toán viên Đỗ Thị Thùy.Sau đó dựa vào những thông tin đã thu thập được em đã tiến hành phân tích tổng hợp dữ liệu. 4.1.3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu Ngoài việc thu thập dữ liệu từ các phương pháp trên, em còn tiến hành nghiên cứu các tài liệu liên quan để thu thập thông tin. Đó là: -Tài liệu bên ngoài: Các chuẩn mực kế toán, các thông tư, các giáo trình phân tích kinh tế, giáo trình kế toán tài chính, giáo trình tài chính doanh nghiệp của trường Đại học Thương Mại và các trường đại học khác, các luận văn cùng đề tài của các khóa trước... -Tài liệu bên trong: Các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2010 đến 2012, sử dụng những thông tin trong các báo cáo khác như: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo chi tiết và các khoản công nợ phải thu và phải trả các đối tượng, báo cáo giải trình về tình hình tăng giảm nguồn vốn. SV: HÀ THỊ HƯƠNG 5 LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 4.1.4 Phương pháp tổng hợp số liệu Do các số liệu thu thập được không tập trung mà nằm rải rác trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau nên cần phải tổng hợp lại cho phù hợp với từng mục đích phân tích. 4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng VKD bao gồm một hệ thống công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận việc nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối liên hệ bên trong và bên ngoài, các luồng chuyển dịch và biến đổi vốn của doanh nghiệp, các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn tổng hợp và chi tiết nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng VKD của doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả sử dụng VKD được sử dụng chủ yếu một số phương pháp sau: 4.2.1. Phương pháp so sánh So sánh là một phương pháp nghiên cứu để nhận thức được các hiện tượng, sự vật thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật, hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác. Mục đích của so sánh là thấy được sự giống nhau hoặc khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng. So sánh là phương pháp quan trọng và được sử dụng phổ biến trong quá trình phân tích hiệu quả sử dụng VKD. Phương pháp này có thể so sánh giữa các chỉ tiêu về giá trị tuyệt đối và giá trị tương đối. Phương pháp so sánh được sử dụng để phân tích hiệu quả sử dụng VKD bình quân, hiệu quả sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn cố định… Điều kiện để so sánh được ở đây là các chỉ tiêu về phân tích hiệu quả sử dụng vốn phải thống nhất về nội dung phân tích và phương pháp tính toán, phải có cùng đơn vị đo lường. SV: HÀ THỊ HƯƠNG 6 LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 4.2.2. Phương pháp tỷ suất và phương pháp số chênh lệch - Phương pháp tỷ suất được sử dụng trong phân tích các chỉ tiêu tỷ suất LN (TSLN/VLĐ, TSLN/VCSH, TSLN/VKD ) để phản ánh mối quan hệ so sánh giữa chỉ tiêu LN với một số chỉ tiêu khác có mối quan hệ chặt chẽ tác động lẫn nhau như VLĐ, VCSH, VKD. Mục đích của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo phương pháp tỷ suất là để đánh giá các chỉ tiêu TSLN qua đó đánh giá về kết quả KD của công ty. - Phương pháp số chênh lệch sử dụng ngay số chênh lệch của các nhân tố ảnh hưởng để thay thế vào các biểu thức tính toán mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến chỉ tiêu phân tích. Trong quá trình phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ta sử dụng phương pháp thay chênh lệch để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, để qua đó có thể đánh giá sâu sắc hơn nguyên nhân tăng giảm hiệu quả sử dụng VKD. 4.2.3 Các phương pháp khác - Phương pháp tính hệ số: Hệ số cũng là chỉ tiêu tương đối phản ánh quan hệ so sánh giữa hai chỉ tiêu kinh tế khác nhau nhưng có mối liên hệ, tác động phụ thuộc lẫn nhau. Phương pháp này cũng được sử dụng khá phổ biến trong phân tích hiệu quả sử dụng VKD. Các hệ số thường được sử dụng như: hệ số Doanh thu trên vốn kinh doanh, hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh, hệ số doanh thu trên vốn cố định… - Phương pháp tính tỷ lệ phần trăm(%): Là một chỉ tiêu tương đối phản ánh mức độ hoàn thành kế hoạch hoặc tăng giảm so với kỳ trước. Công thức: = SV: HÀ THỊ HƯƠNG Số thực hiện 7 x100 LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế Số kế hoạch hoạch - Tỷ trọng: Là chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ phần trăm của một chỉ tiêu cá thể so với tổng thể. Công thức: Số cá biệt Tỷ trọng(%) = x100 Số tổng thể - Phương pháp dùng biểu, sơ đồ phân tích: Biểu phân tích nhìn chung được thiết lập theo các dòng cột để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích. Sơ đồ, biểu đồ hoặc đồ thị được sử dụng trong phân tích để phản ánh sự biến động tăng giảm của các chỉ tiêu kinh tế trong những khoảng thời gian khác nhau hoặc có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau mang tính chất hàm số giữa các chỉ tiêu kinh tế…Biểu mẫu trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn được thiết lập theo cột trong đó ghi chép đầy đủ các khoản mục, các chỉ tiêu, số liệu phân tích. Phân tích theo chiều ngang nhằm phản ánh sự biến động tăng giảm của từng chỉ tiêu kinh tế giữa các kỳ so sánh. Phân tích theo chiều dọc để thấy được các chỉ tiêu bộ phận trong tổng thể. 5. Kết cấu của khóa luận Ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, danh mục viết tắt, mở đầu, kết luận, đề tài bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH TM Hà Giang SV: HÀ THỊ HƯƠNG 8 LỚP: K7HK1A1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH TM Hà Giang SV: HÀ THỊ HƯƠNG 9 LỚP: K7HK1A1
- Xem thêm -