Tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh thái phát

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng TÓM LƯỢC Nền kinh tế thị trường hiện nay đem lại cho các doanh nghiệp rất nhiều cơ hội nhưng bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít khó khăn bởi sự cạnh tranh gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì cần xác định cho mình mục tiêu, hướng đi sao cho hiệu quả nhất. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay tuy chiếm số lượng lớn, đóng vai trò quan trọng tới sự phát triển kinh tế của đất nước nhưng lại gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động bởi xuất phát điểm thấp, qui mô nhỏ, nguồn vốn,động hạn chế nên năng lực cạnh tranh yếu hơn các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy, để khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường các doanh nghiệp không chỉ cần quan tâm đến công tác quản lý doanh nghiệp, phát triển công nghệ… mà cần đặc biệt quan tâm đến nhu cầu vốn, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Thái Phát em nhận thấy ngoài những thành tựu công ty đã đạt được, công ty vẫn còn những hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng vốn kinh doanh. Nên em quyết định chọn đề tài: “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Thái Phát” cho bài khóa luận của mình. Tuy nhiên đây là một đề tài rộng và năng lực bản thân cũng còn hạn chế nên không thể trách khỏi sai sót. Khóa luận tốt nghiệp i SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trường ĐH Thương Mại nói chung, các thầy cô trong khoa Kế toán- Kiểm toán đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập tại trường và hướng dẫn làm khóa luận trong thời gian vừa qua. Được sự giới thiệu của trường ĐH Thương Mại và sự chấp thuận của Ban giám đốc công ty TNHH Thái Phát. Em đã được thực tập và tiếp xúc với tình hình thực tế về hoạt động kinh doanh tại Công ty, giúp em có điều kiện gắn lý thuyết vào thực tiễn. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám đốc công ty TNHH Thái Phát và các anh chị nhân viên phòng kế toán đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và cung cấp số liệu để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Và đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy giáo PGS.TS Nguyễn Quang Hùng đã hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng sự hiểu biết còn hạn chế, nên khóa luận này không thể tránh khỏi những sai sót. Kính mong được sự đóng quý báu của các thầy cô, các anh chị nhân viên phòng kế toán trong công ty để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Hà Nội, tháng 4 năm 2013 Sinh viên thực hiện Ninh Thị Hải Khóa luận tốt nghiệp ii SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng MỤC LỤC TÓM LƯỢC.............................................................................................................i LỜI CẢM ƠN..........................................................................................................ii MỤC LỤC............................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU....................................................................................vi DANH MỤC VIẾT TẮT........................................................................................vi PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................vii 1.Tính cấp thiết của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.....................vii 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài.........................................viii 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...................................................................viii 4. Phương pháp thực hiện đề tài.........................................................................viii 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp.......................................................................x CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH.......................................................1 1.1 Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh............................................................................................1 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh..............................................................................................................1 1.1.2 Một số lý thuyến cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh..............................................................................................................2 1.1.2.1 Đặc điểm của vốn kinh doanh........................................................................2 1.1.2.2 Vai trò của vốn kinh doanh...........................................................................3 1.1.2.3 Mục đích của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh............................4 1.2 Các nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong DN...........4 1.2.1 Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn kinh doanh................................4 1.2.1.1. Phân tích khái quát cơ cấu và sự biến động của vốn kinh doanh.................4 1.2.1.2 Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn lưu động......................................5 1.2.1.3 Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn cố định........................................5 1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.................................................6 1.2.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh..................................................6 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ..................................................................7 Khóa luận tốt nghiệp iii SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng 1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng VCĐ.................................................................9 1.2.2.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.....10 CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH THÁI PHÁT...........................................................................11 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thái Phát...........................................11 2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty ....................................................................11 2.1.1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty...............................................11 2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh.................................................................11 2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thái Phát......................................................................12 2.1.2.1. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường bên ngoài...........................................12 2.1.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường bên trong............................................13 2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thái Phát. ................................................................................................................................. 15 2.2.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn kinh doanh...............................15 2.2.1.1. Phân tích khái quát cơ cấu và sự biến động của vốn kinh doanh...............15 2.2.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn cố định....................................18 2.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thái Phát. ................................................................................................................................. 19 2.2.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh................................................19 2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động...................................................21 2.2.2.3.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định......................................................23 2.2.2.4 Phân tích Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.....25 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÁI PHÁT..........................................................................................................26 3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Thái Phát.....................................................................26 3.1.1 Những thành quả đạt được của Công ty.......................................................26 3.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân......................................................................27 Khóa luận tốt nghiệp iv SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng 3.2 Các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thái Phát.....................................................................................28 3.2.1 Các đề xuất nâng cao hiệu quả sử dụng VKD..............................................28 KẾT LUẬN............................................................................................................34 TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................35 Khóa luận tốt nghiệp v SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng DANH MỤC BẢNG BIỂU STT TÊN BẢNG BIỂU, PHỤ LỤC Bảng 02 Phân tích khái quát cơ cấu và sự biến động của vốn kinh doanh trong mối liên hệ với doanh thu và lợi nhuận Bảng 02 Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn lưu động Bảng 03 Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn cố định. Bảng 04 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Bảng 05 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động Bảng 06 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định Bảng 07 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh DANH MỤC VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT KÝ HIỆU TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định VKD Vốn kinh doanh DN Doanh nghiệp VLĐbq Vốn lưu động bình quân VCĐbq Vốn cố định bình quân VKDbq Vốn kinh doanh bình quân DT Doanh thu LNTT Lợi nhuận trước thuế SXKDHàng Sản xuất kinh doanh tồn kho bình quân HKTbq TSDHbq Tài sản dài hạn bình quân TCDH Tái chính dài hạn MMTB Máy móc thiết bị TSDHbq Tài sản dài hạn bình quân TCDH Tái chính dài hạn Khóa luận tốt nghiệp vi SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.  Về góc độ lý luận: Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp muốn thành lập cần phải có một số vốn ban đầu tối thiểu bằng vốn pháp định, tiếp sau đó doanh nghiệp muốn tiến hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng cần phải có vốn. Như vậy chúng ta cũng có thể nhận thấy vốn chính là yếu tố tiền đề để khai sinh ra một doanh nghiệp. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì vốn luôn là yếu tố cơ bản, mang tính quyết định qui mô hiệu quả của doanh nghiệp, vị trí, chỗ đứng của doanh nghiệp trên thị trường. Hiệu quả sử dụng vốn luôn gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn kinh doanh được sử dụng hiệu quả sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, lợi nhuận…của mình. Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển được thì không chỉ cần quan tâm đến việc tạo lập vốn mà luôn cần phải tìm cách nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhất là trong bối cảnh mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt như hiện nay thì việc sử dụng vốn sao cho hiệu quả là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn luôn là mục tiêu phấn đấu lâu dài của doanh nghiệp.  Về góc độ thực tiễn: Đối với Công ty TNHH Thái Phát, để đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh diễn ra thường xuyên liên tục và đạt hiệu quả cao thì khâu đầu tiên là phải đảm bảo đầy đủ nhu cầu về vốn kinh doanh, nên việc sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là vấn đề cấp bách đối với công ty. Đặc biệt từ kết quả khảo sát thực tế tại công ty cho thấy công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh chưa cao. Việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh sẽ chỉ ra được những tồn tại trong quá trình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty, để từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục giúp công ty nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các Khóa luận tốt nghiệp vii SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng kỳ kinh doanh tiếp theo. Vì vậy việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được đặt ra cấp thiết đối với Công ty TNHH Thái Phát. 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài. - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp - Thực trạng về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. - Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung đi sâu nghiên cứu vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thái Phát.  Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Công ty TNHH Thái Phát. - Thời gian: Số liệu phân tích được thu thập qua 2 năm: 2010 – 2011 4. Phương pháp thực hiện đề tài  Phương pháp thu thập dữ liệu : - Phương pháp tổng hợp số liệu Dựa trên số liệu đã thu thập được, các số liệu từ các báo cáo tài chính của công ty trong 2 năm 2010 và 2011 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp nghiên cứu tài liệu được tiến hành trên cơ sở đọc, tìm hiểu : + Các luận văn, các chuyên đề của khóa trước về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh như Luận văn: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại CTCP phát triển và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng- Sinh Viên: Thiều Thị Hải Yến- K42D6- Năm 2009; Chuyên đề: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại CTCP phát triển kỹ thuật thương mại – Sinh viên: Hoàng Thị Tú – K42D2 – Năm 2009 + Các giáo trình, sách về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh như Giáo trình tài chính doanh nghiệp - PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm – T.S Bạch Khóa luận tốt nghiệp viii SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Đức Hiển - NXB tài chính- 2007; Giáo trình tài chính doanh nghiệp thương mạiPGS.TS Đinh Văn Sơn- ĐH Thương Mại- NXB Thống kê; Giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại, PSG.TS Trần Thế Dũng, Đại học thương mại, năm 2008.  Phương pháp phân tích dữ liệu: Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh bao gồm một hệ thống công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận việc nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối liên hệ bên trong và bên ngoài, các luồng chuyển dịch và biến đổi vốn của doanh nghiệp, các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn tổng hợp và chi tiết nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được sử dụng chủ yếu một số phương pháp sau: - Phương pháp so sánh: So sánh số liệu giữa năm 2011 so với số liệu năm 2010 để thấy được tình hình tăng giảm và nguyên nhân tăng giảm, tính toán, so sánh tỷ trọng của các khoản mục của chúng để đánh giá được tình hình phân bổ các khoản mục. Gồm: * So sánh tuyệt đối: Chênh lệch Số liệu năm = tuyệt đối * So sánh tương đối: 2011 - Số liệu năm 2010 Tỷ lệ phần trăm (%): Là một chỉ tiêu tương đối phản ánh mức độ hoàn thành kế hoạch hoặc tăng giảm so với kỳ trước. Công thức: Tỷ lệ tăng (giảm) (%) = Số liệu năm 2011 - Số liệu năm 2010 Số liệu năm 2010 * 100 Tỷ trọng: Là chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ phần trăm của một chỉ tiêu cá thể so với tổng thể. Công thức: Tỷ trọng (%) = Số liệu cá thể Số liệu tổng thể * 100 - Phương pháp hệ số: Hệ số cũng là chỉ tiêu tương đối phản ánh quan hệ so sánh giữa hai chỉ tiêu kinh tế khác nhau nhưng có mối liên hệ, tác động phụ thuộc lẫn nhau. Phương pháp này cũng được sử dụng khá phổ biến trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . Các hệ số thường được sử dụng như: hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh , hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh , hệ số doanh thu trên vốn lưu động… Khóa luận tốt nghiệp ix SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng - Phương pháp dùng biểu mẫu: Biểu mẫu trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được thiết lập theo cột trong đó ghi chép đầy đủ các khoản mục, các chỉ tiêu, số liệu phân tích. Công ty sử dụng các biểu mẫu 5 cột và 8 cột để so sánh số liệu năm 2011 so với số liệu năm 2010, so sánh tỷ trọng các khoản mục. Do vậy khi tiến hành phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công ty TNHH Thái Phát thì phương pháp này được sử dụng trong tất cả các nội dung phân tích. - Phương pháp thay thế liên hoàn: Là phương pháp phân tích dùng để nghiên cứu các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố trong trường hợp mối liên hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng với chỉ tiêu phân tích được thể hiện dưới dạng tích số hoặc kết hợp giữa tích số và thương số. Vì vậy phương pháp này đã được sử dụng khi Công ty tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty. 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu, kết luận, các danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt, mục lục, phụ lục thì khóa luận được kết cấu bởi 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương II: Phân tích thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thái Phát. Chương III: Các kết luận và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Thái Phát. Khóa luận tốt nghiệp x SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH 1.1 Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.  Khái niệm vốn kinh doanh(VKD): Trong nền kinh tế thị trường cũng như trong bất kỳ một hình thái kinh tế xã hội nào khác, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều với mục đích là sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ để trao đổi với các đơn vị kinh tế khác nhằm mục đích là tối đa hoá lợi nhuận. Nhưng để tiến hành sản xuất kinh doanh thì cần thiết phải có vốn. “VKD là toàn bộ lượng tiền cần thiết nhất định để bắt đầu và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” – (Giáo trình tài chính doanh nghiệp thương mại, PGS.TS Đinh Văn Sơn, Đại Học Thương Mại, NXB thống kê). “VKD là biểu hiện giá trị của những tài sản doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh” – (Giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại, PSG.TS Trần Thế Dũng , Đại học thương mại, năm 2008).  Khái niệm vốn lưu động(VLĐ): Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của giá trị các tài sản có thời gian sử dụng, thu hồi và luân chuyển giá trị trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh của DN( Giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại, PSG.TS Trần Thế Dũng, Đại học thương mại, năm 2008).  Khái niệm vốn cố định(VCĐ): Vốn cố định của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của giá trị các tài sản có thời gian sử dụng, thu hồi và luân chuyển giá trị từ một năm trở lên hoặc tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh của DN( Giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại, PSG.TS Trần Thế Dũng, Đại học thương mại, năm 2008).  Khái niệm hiệu quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng VKD: Khóa luận tốt nghiệp 1 SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế khách quan phản ánh các lợi ích kinh tế - xã hội đạt được từ quá trình hoạt động kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh bao gồm hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội trong đó hiệu quả kinh tế có vai trò và ý nghĩa quyết định. Hiệu quả kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân lực, vật lực của doanh nghiệp để đạt được kết quả kinh tế cao nhất với chi phí thấp nhất. Hiệu quả kinh tế phản ánh mối quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế đạt được với chi phí mà doanh nghiệp sử dụng trong đó có hiệu quả sử dụng VKD. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng và quản lý nguồn vốn làm cho đồng vốn sinh lời tối đa nhằm mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị tài sản của vốn chủ sở hữu. “Hiệu quả sử dụng VKD là những chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ so sánh giữa kết quả hoạt động kinh doanh với các chỉ tiêu VKD mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ kinh doanh” - (Giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại, PSG.TS Trần Thế Dũng, Đại học thương mại, năm 2008).  Khái niệm doanh thu( DT): DT bán hàng của một doanh nghiệp là một chỉ tiêu kinh tế phản ánh trị giá hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ( Giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại, PSG.TS Trần Thế Dũng, Đại học thương mại, năm 2008).  Khái niệm lợi nhuận(LN): LN là phần chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với các khoản chi phí trong kỳ hoạt động kinh doanh( Giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại, PSG.TS Trần Thế Dũng, Đại học thương mại, năm 2008). 1.1.2 Một số lý thuyến cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 1.1.2.1 Đặc điểm của vốn kinh doanh. - Vốn luôn chứa đựng trong nó tính tuần hoàn và tính sinh lợi. Cho dù trong suốt chu kỳ kinh doanh, vốn được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng khi kết thúc một chu kỳ vốn sẽ quay trở lại hình thái tiền tệ ban đầu với mức giá trị lớn hơn. Do vậy, mỗi doanh nghiệp hay mỗi người sản xuất đều phải biết tìm các Khóa luận tốt nghiệp 2 SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng cấu trúc giai đoạn một cách khôn ngoan các yếu tố tiền vốn, đầu tư nhằm tạo ra nhiều của cải nhất cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và xã hội. - Vốn đại diện cho một khối lượng hàng hóa nhất định. Hay nói cách khác, vốn phải được đảm bảo bằng một tài sản có thực. Tài sản đó được thể hiện bằng tài sản hữu hình hoặc tài sản vô hình của doanh nghiệp như: nhà xưởng, máy móc, thiết bị, đất đai... Với hình thức này các tài sản tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh nhưng không bị mất đi mà thu hồi lại được giá trị qua hoạt động trích khấu hao. Đây cũng chính là hoạt động bảo toàn vốn. - Vốn phải được tích tụ và tập trung tới một mức nhất định. Sự tích tụ và tập trung một lượng vốn đến một hạn độ nào đó mới làm cho nó có đủ sức để đầu tư cho một dự án kinh doanh, cho dù là nhỏ nhất. Vì thế, một doanh nghiệp muốn khởi nghiệp thì nhất thiết phải có một lượng vốn pháp định đủ lớn. Tuy nhiên, vốn không tự dưng mà có, để có vốn doanh nghiệp phải tìm các biện pháp khai thác, thu hút các nguồn tiền tệ nhàn rỗi thành một “món lớn” để đầu tư kinh doanh. - Vốn gắn liền với chủ sỡ hữu nhất định. Ở đâu có những đồng vốn vô chủ thì ở đó có tình trạng chi tiêu lãng phí, kém hiệu quả. Tuy nhiên tùy theo hình thức đầu tư vốn mà người sở hữu vốn và người sử dụng vốn có thể đồng nhất hoặc là tách rời. Trong nền kinh tế thị trường, vốn được xem là một loại hàng hóa đặc biệt bởi người sở hữu vốn có thể bán quyền sử dụng vốn trong một thời gian nhất định. Chi phí của việc sử dụng vốn chính là lãi suất. Chính nhờ đặc điểm này mà vốn có thể lưu chuyển trong đầu tư kinh doanh để sinh lợi. - Vốn có giá trị về mặt thời gian vì sức mua của đồng tiền ở mỗi thời điểm khác nhau là khác nhau. Điều này là do ảnh hưởng khách quan từ nền kinh tế: lạm phát, giá cả, chính trị xã hội... Vì vậy để sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả nhất, doanh nghiệp cần tạo ra giá trị lớn nhất của đồng vốn theo thời gian. 1.1.2.2 Vai trò của vốn kinh doanh. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn cho phép DN có thể khởi nghiệp kinh doanh, đảm bảo khả năng mua sắm thiết bị máy móc, dây truyền công nghệ để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh được thực hiện một cách thường xuyên liên tục. Nhận thức được vai trò quan trọng của vốn như vậy thì DN mới có thể sử Khóa luận tốt nghiệp 3 SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng dụng vốn một cách tiết kiệm, có hiệu quả và luôn tìm cách nâng cao hiệu quả sử dung vốn. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh góp phần tạo nên hiệu quả của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Sản xuất kinh doanh chỉ đạt hiệu quả cao khi việc sử dụng các yếu tố sản xuất ( trong đó có vốn kinh doanh) đạt hiệu quả cao. Nếu coi hiệu quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu thì hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là một phương tiện hữu hiệu để đạt được mục tiêu đó. Do vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là điều kiện cơ bản để DN có thể mở rộng quy mô, đầu tư cải tiến công nghệ trong sản xuất kinh doanh. 1.1.2.3 Mục đích của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nhằm mục đích nhận thức, đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện hiệu quả sử dụng các chỉ tiêu vốn kinh doanh bao gồm: Tổng VKD, VLĐ, VCĐ, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn. Từ đó phân tích, đánh giá được những nguyên nhân ảnh hưởng tăng giảm và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . Phân tích hiệu quả sử dụng vốn là quá trình tìm hiểu tình hình quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp, đánh giá được những gì làm được và dự kiến cho tương lai. Để quản lý được tốt trong việc sử dụng vốn kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải phân tích hiệu quả sử dụng vốn. Vì qua việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn giúp cho các doanh nghiệp có thể phân tích, so sánh tổng hợp và đưa ra những kết luận về hiệu quả sử dụng vốn trên cơ sở so sánh số tương đối giữa kết quả với số lượng vốn kinh doanh bỏ ra trong kỳ. Từ đó các doanh nghiệp có thể thấy được chất lượng sản xuất kinh doanh, khả năng khai thác các tiềm lực sẵn có, biết được doanh nghiệp mình đang nằm ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, vị trí nào so với đối thủ cạnh tranh. Cũng từ đó giúp cho các doanh nghiệp tìm ra được các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 1.2 Các nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong DN. 1.2.1 Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn kinh doanh. 1.2.1.1. Phân tích khái quát cơ cấu và sự biến động của vốn kinh doanh. Phân tích cơ cấu và sự biến động của VKD có liên hệ với doanh thu và lợi nhuận nhằm đánh giá khái quát cơ cấu phân bổ các loại vốn để thấy được sự phân Khóa luận tốt nghiệp 4 SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng bổ đó có hợp lý hay không, đánh giá sự biến động về vốn để thấy được quy mô kinh doanh. Và so sánh sự biến động vốn trong mối liên hệ với doanh thu, lợi nhuận để thấy được hiệu quả sử dụng VKD. Phương pháp phân tích là so sánh và lập biểu so sánh trên cơ sở sử dụng các số liệu tổng hợp của tài sản trên bảng cân đối kế toán và các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 1.2.1.2 Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn lưu động. VLĐ bao gồm: Tiền và tương đương tiền, Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, Các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho, TSNH khác. Phân tích tình hình TSNH nhằm mục đích nhận thức, đánh giá được tình hình tăng giảm và nguyên nhân tăng giảm, đánh giá cơ cấu phân bổ vốn lưu động của doanh nghiệp có hợp lý không?. Phương pháp phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn lưu động được thực hiện trên cơ sở so sánh, lập biểu so sánh cơ sở tính toán tỷ trọng các thành phần của vốn lưu động với tổng vốn qua các năm nhằm xét mức độ biến đổi của các khoản mục và xem xét cơ cấu của từng thành phần trong vốn lưu động và tính hợp lý của các xu hướng biến đổi qua các năm, tìm hiểu nguyên nhân tăng giảm và đưa ra giải pháp thích hợp. 1.2.1.3 Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn cố định. VCĐ bao gồm: Các khoản phải thu dài hạn, Tài sản cố định, Bất động sản đầu tư, Các khoản đầu tư tài chính dài hạn, TSDH khác. Mục đích của việc phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn cố định là để đánh giá được sau một chu kỳ kinh doanh giá trị của vốn cố định tăng hay giảm, qua đó đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu tổng vốn cố định của doanh nghiệp tăng thì năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng và ngược lại. Phân tích kết cấu của tổng vốn cố định để đánh giá chính sách đầu tư cho vốn cố định của doanh nghiệp có hợp lý hay không? Phân tích tình hình cơ cấu và sự biến động của vốn cố định được thực hiện bằng phương pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số thực hiện kỳ này so với số thực hiện kỳ trước hoặc số thực hiện với số kế hoạch, so sánh tỷ trọng của từng khoản mục trên tổng số vốn cố định căn cứ vào các số liệu trên Bảng cân đối kế toán. Khóa luận tốt nghiệp 5 SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng 1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được tính toán, phân tích thông qua một hệ thống các chỉ tiêu bao gồm: Hiệu quả sử dụng VKD , hiệu quả sử dụng VLĐ(TSNH), VCĐ (TSDH)… 1.2.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nhằm đánh giá khả năng sinh lời của vốn kinh doanh từ đó đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tăng hay giảm. Phương pháp sử dụng là phương pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số thực hiện kỳ này so với số thực hiện kỳ trước hoặc số thực hiện với số kế hoạch căn cứ vào các số liệu trên Bảng cân đối kế toán. Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp một cách chung nhất người ta thường dùng một số chỉ tiêu tổng quát như hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh , hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh .  Hệ số doanh thu trên VKD: HVKD = M VKD Trong đó: HVKD: Hệ số doanh thu trên VKD M: Doanh thu bán hàng trong kỳ VKD: VKD bình quân sử dụng trong kỳ Hệ số DT/VKD cho chúng ta biết một đồng VKD mà doanh nghiệp bỏ ra thu về được bao nhiêu đồng doanh thu. Hệ số này tăng tức hiệu quả sử dụng VKD của doanh nghiệp tăng và ngược lại.  Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh. PVKD = P VKD Trong đó: PVKD: Hệ số lợi nhuận trên VKD P: Lợi nhuận kinh doanh đạt được trong kỳ. Chỉ tiêu này phản ánh sức sinh lợi của đồng vốn, nếu chỉ tiêu này tăng tức hiệu quả sử dụng VKD của doanh nghiệp tăng và ngược lại. Khóa luận tốt nghiệp 6 SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng VKD ĐK + VKDCK 2 VKD Trong đó: VKDĐK, CK: VKD đầu kỳ, cuối kỳ. = 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ Phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ nhằm đánh giá việc sử dụng VLĐ có đạt được hiệu quả cao hay không, sử dụng VLĐ một cách tiết kiệm hay lãng phí, doanh thu và lợi nhuận mà VLĐ mang lại. Phương pháp sử dụng là phương pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số thực hiện kỳ này so với số thực hiện kỳ trước hoặc số thực hiện với số kế hoạch, so sánh tỷ trọng của từng khoản mục trên tổng số VLĐ căn cứ vào các số liệu trên Bảng cân đối kế toán. Để phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ người ta thường dùng các chỉ tiêu sau:  Hệ số doanh thu trên VLĐ: HVLĐ = M VLĐ Trong đó: HVLĐ: Hệ số doanh thu trên VLĐ M: Doanh thu bán hàng trong kỳ VLĐ: VLĐ bình quân sử dụng trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh để tạo ra một đồng doanh thu thì cần bao nhiêu đồng VLĐ. Hệ số này càng nhỏ chứng tỏ hiệu quả sử dụng VLĐ càng cao, số vốn tiết kiệm được càng nhiều và ngược lại.  Hệ số lợi nhuận trên VLĐ: PVLĐ = P VLĐ Trong đó: PVLĐ: Hệ số lợi nhuận trên VLĐ P: Lợi nhuận kinh doanh đạt được trong kỳ. Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng vốn lưu động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng lớn càng tốt. Khóa luận tốt nghiệp 7 SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Ngoài ra để nâng cao mức doanh thu đạt được trên một đồng vốn lưu động ta phải đẩy mạnh tốc độ lưu chuyển hja vốn lưu động bằng cách tăng hệ số quay vòng vốn lưu động và giảm số ngày lưu chuyển của đồng vốn lưu động.  Tốc độ chu chuyển VLĐ: là 1 chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ tổ chức quản lý vốn KD của DN. Tốc độ chu chuyển VLĐ được thể hiện qua 2 chỉ tiêu: số vòng chu chuyển VLĐ và thời gian của một vòng quay VLĐ.  Số vòng quay của VLĐ Số vòng quay của Giá vốn trong kỳ VLĐ bình quân trong kỳ VLĐ Chỉ tiêu này cho biết VLĐ được quay mấy vòng trong kỳ. Nếu số vòng = quay tăng thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng VLĐ tăng và ngược lại.  Thời gian của một vòng luân chuyển Thời gian của một Thời gian của kỳ phân tích Số vòng quay VLĐ trong kỳ vòng quay VLĐ Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết cho VLĐ quay được một vòng, thời = gian của một vòng luân chuyển càng nhỏ thì tốc độ luân chuyển của VLĐ càng lớn và làm rút ngắn chu kỳ kinh doanh, vốn quay vòng hiệu quả.  Hàm lượng VLĐ: Hàm lượng VLĐ Trong đó: VLĐ = M M: Tổng doanh thu bán hàng trong kỳ VLĐ: VLĐ bình quân sử dụng trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh để tạo ra một đồng doanh bán hàng trong kỳ của doanh nghiệp cần bao nhiêu đồng VLĐ. Chỉ tiêu này càng nhỏ thể hiện trình độ quản lý và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao. 1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng VCĐ. Phân tích hiệu quả sử dụng VCĐ nhằm đánh giá việc sử dụng VCĐ có đạt được hiệu quả cao hay không, sử dụng VCĐ một cách tiết kiệm hay lãng phí, doanh thu và lợi nhuận mà VCĐ mang lại. Khóa luận tốt nghiệp 8 SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Phương pháp sử dụng là phương pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số thực hiện kỳ này so với số thực hiện kỳ trước hoặc số thực hiện với số kế hoạch, so sánh tỷ trọng của từng khoản mục trên tổng số VCĐ căn cứ vào các số liệu trên Bảng cân đối kế toán. Để đánh giá được hiệu quả sử dụng VCĐ thì cần phải đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định qua các chỉ tiêu sau:  Hệ số doanh thu trên VCĐ: HVCĐ = M VCĐ Trong đó: HVSĐ: Hệ số doanh thu trên VCĐ M: Tổng doanh thu bán hàng trong kỳ VCĐ: VCĐ bình quân sử dụng trong kỳ Hệ số doanh thu trên VCĐ cho chúng ta biết một đồng VCĐ mà doanh nghiệp bỏ ra thu về được bao nhiêu đồng doanh thu. Hệ số này tăng tức hiệu quả sử dụng VCĐ của doanh nghsiệp tăng và ngược lại.  Hệ số lợi nhuận trên VCĐ: PVCĐ = P VCĐ Trong đó: PVCĐ: Hệ số lợi nhuận trên VCĐ P: Lợi nhuận kinh doanh đạt được trong kỳ. Chỉ tiêu này cho biết một đồng VCĐ bình quân đem lại mấy đồng lợi nhuận, nếu chỉ tiêu này tăng tức hiệu quả sử dụng VCĐ của doanh nghiệp tăng và ngược lại.  Hàm lượng VCĐ: Hàm lượng VCĐ Trong đó: VCĐ M = M: Tổng doanh thu bán hàng trong kỳ VCĐ: VCĐ bình quân sử dụng trong kỳ Khóa luận tốt nghiệp 9 SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1 Trường Đại Học Thương Mại GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Chỉ tiêu này phản ánh để tạo ra một đồng doanh bán hàng trong kỳ của doanh nghiệp cần bao nhiêu đồng vốn cố định. Chỉ tiêu này càng nhỏ thể hiện trình độ quản lý và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao. 1.2.2.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Gọi: PVKDbq: Hệ số LN/VKDbq HM : Hệ số DT/VKDbq PM: Hệ số LN/DT Hiệu quả sử dụng VKD được thể hiện bằng công thức: PVKDbq = HM * PM Phương pháp phân tích: Dùng phương pháp thay thế liên hoàn để đánh giá ảnh hưởng của từng nhân tố tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Từ đó tìm ra nguyên nhân tăng, giảm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH THÁI PHÁT. Khóa luận tốt nghiệp 10 SVTH: Ninh Thị Hải-K7HK1E1
- Xem thêm -