Tài liệu Phân tích doanh thu tại Công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán TÓM LƯỢC Nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, quyền tự chủ kinh doanh được trao cho các doanh nghiệp, các doanh nghiệp được tạo điều kiện để phát huy sức sáng tạo, năng lực của mình để thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Việt Nam đã gia nhập khu vực mậu dịch tự do (AFTA), diễn đàn hợp tác châu Á Thái Bình Dương (APEC), và gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Môi trường kinh doanh luôn luôn thay đổi, sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt và khắc nghiệt không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn từ các “đối thủ” nước ngoài. Do đó yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là phải tìm ra cho mình một hướng đi đúng đắn, phù hợp với nhu cầu thực tế, phải thích nghi được với những sự thay đổi của thị trường. Các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện mình để đạt được hiệu quả cao nhất đồng thời có thể làm chủ trong quá trính sản xuất kinh doanh của mình. Để đạt được mục đích trên đòi hỏi chủ doanh nghiệp và các cán bộ quản lý trong doanh nghiệp cần phải nhận thức và vận dụng các phương pháp quản lý hữu hiệu trong đó có phân tích kinh tế. Phân tích doanh thu là một nội dung quan trọng trong phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Thấy được tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc phân tích doanh thu, em đã chọn đề tài “ Phân tích doanh thu tại Công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Khóa luận đi vào giải quyết các vấn đề sau: - Hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu tại các doanh nghiệp - Phân tích thực trạng doanh thu tại Công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh để thấy được tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng qua 5 năm (2007-2011); tình hình tăng (giảm) doanh thu bán hàng qua các năm 2010, 2011. Đồng thời phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu này. - Đưa ra các kết luận, đề xuất nhằm tăng doanh thu tại Công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh SV: Đặng Thúy Nga i Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh cho đến khi hoàn thành bài khóa luận, em đã nhận được sự động viên, khích lệ của gia đình, bạn bè cùng sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Quang Hùng và các cô chú, anh chị làm việc tại công ty. Em xin chân thành cảm ơn trường Đại học Thương Mại, các thầy cô giáo bộ môn Thống kê – Phân tích, thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Quang Hùng và Công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh, cùng bạn bè, người thân đã giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài của mình. Khóa luận đã hệ thống hóa phần lí thuyết cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu làm cơ sở cho việc nghiên cứu và phân tích thực trạng hoạt động này tại công ty. Từ đó phát hiện ra vấn đề cần giải quyết và đề xuất giải pháp nhằm tăng doanh thu tại Công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh. Vì vốn kiến thức còn hạn chế và thời gian không nhiều nên bài viết của em không thể tránh khỏi thiếu sót. Với niềm ham học hỏi và cầu tiến em rất mong được sự góp ý nhiệt tình của các thầy cô giáo, các bạn sinh viên và cô chú, anh chị trong công ty để em có thể phát triển và hoàn chỉnh kiến thức hơn nữa. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! SV: Đặng Thúy Nga ii Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN..........................................................................................................2 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ....................................................5 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.........................................................................6 Phần mở đầu............................................................................................................7 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu....................................................7 1.1 Về mặt lý luận.....................................................................................................7 1.2. Về mặt thực tế....................................................................................................8 1.3. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu..........................................................................8 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài............................................9 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.....................................................9 4. Phương pháp thực hiện đề tài.............................................................................9 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu..........................................................................9 4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu.......................................................................10 4.2.1. Phương pháp so sánh..................................................................................10 4.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn.................................................................11 4.2.3. Phương pháp chỉ số.....................................................................................11 4.2.4. Phuơng pháp biểu mẫu................................................................................11 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp.....................................................................12 Chương 1: Cơ sở lý luận về doanh thu và phân tích doanh thu.........................13 1.1. Một số định nghĩa khái niệm cơ bản.............................................................13 1.1.1. Khái niệm doanh thu....................................................................................13 1.1.2. Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ..............................13 1.1.3. Doanh thu tài chính......................................................................................15 1.1.4. Thu nhập khác..............................................................................................16 1.2. Một số lý thuyết về phân tích doanh thu bán hàng......................................16 1.2.1. Mục đích và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu.....................................16 1.2.1.1. Mục đích của việc phân tích doanh thu....................................................16 1.2.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích doanh thu.......................................................17 SV: Đặng Thúy Nga iii Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán 1.2.2. Nội dung phân tích doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp....................17 1.2.2.1. Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng...............................17 1.2.2.2. Phân tích doanh thu bán hàng theo tổng mức và kết cấu.......................18 1.2.2.3 Phân tích nhịp độ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại..................20 1.2.2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng....................20 Chương 2: Phân tích thực trạng doanh thu tại công TNHH Thương Mại Thắng Linh........................................................................................................................ 22 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng các nhân tố môi trường đến công tác phân tích doanh thu tại Công ty...........................................................................22 2.1.1.Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh.............22 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.......................................22 2.1.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và bộ máy kế toán của công ty.......................23 2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tại Công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh.............................................................................................................25 2.1.2.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài.................................................25 2.1.2.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong..................................................26 2.2. Phân tích thực trạng doanh thu tại Công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh........................................................................................................................ 27 2.2.1. Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng..................................27 2.2.2. Phân tích doanh thu bán hàng theo tổng mức và kết cấu doanh thu.........29 2.2.2.1. Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh.....................29 2.2.2.2. Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu........................................................................................................................... 30 2.2.3. Phân tích nhịp độ bán hàng của Công ty.....................................................34 2.2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng.......................35 Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm tăng doanh thu tại Công TNHH Thương Mại Thắng Linh......................................................................................41 3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về thực trạng phân tích doanh thu tại Công ty.......................................................................................................41 3.1.1. Những kết quả đã đạt được..........................................................................41 3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.............................................42 SV: Đặng Thúy Nga iv Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán 3.2.1. Giải pháp 1: Tăng cường hoạt động Marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường........................................................................................44 3.2.2. Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác mua hàng và kho dự trữ hàng hóa.....48 3.2.3. Giải pháp 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ quản lý và nhân viên bán hàng.........................................................................................................52 3.3. Những điều kiện để thực hiện........................................................................54 KẾT LUẬN............................................................................................................57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................58 SV: Đặng Thúy Nga v Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT 1 2 3 4 5 Tên bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ Trang Biểu hình 2.1: Sơ đồ bộ máy quản trị của Công ty Biểu hình 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Biểu 2.3: Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng Biểu 2.4: Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh Biểu 2.5: Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những 6 7 8 9 mặt hàng chủ yếu Biểu 2.6: Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán Biểu 2.7: Phân tích doanh thu bán hàng theo quý Biểu 2.8: Phân tích nhịp độ bán hàng của Công ty Biểu 2.9: Phân tích sự ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn 10 giá hàng bán đến doanh thu bán hàng Biểu 2.10: Phân tích sự ảnh hưởng của số lượng lao động và năng 11 suất lao động đến doanh thu bán hàng Biểu 2.11: Phân tích sự ảnh hưởng của khâu lưu chuyển hàng hóa 12 13 14 đến doanh thu bán hàng Biểu 3.1: Số lượng các đại lý định mở tại các tỉnh, thành phố Biểu 3.2: Mức hoa hồng các đại lý được hưởng Biểu 3.3: Kế hoạch đào tạo nhân viên bán hàng và quản lý các bộ phận DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SV: Đặng Thúy Nga vi Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán BHXH Bảo hiểm xã hội CP Chi phí DT Doanh thu DTBH Doanh thu bán hàng GTGT Giá trị gia tăng MTV Một thành viên NXB Nhà xuất bản PGS.TS Phó Giáo sư.Tiến sĩ PP Phương pháp QĐ-BTC Quyết định – Bộ Tài Chính STT Số thứ tự SX-TM-DV Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ TL Tỷ lệ TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố TS Tiến sĩ TSCĐ Tài sản cố định TT Tỷ trọng TTĐB Tiêu thụ đặc biệt SV: Đặng Thúy Nga vii Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Phần mở đầu 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 1.1 Về mặt lý luận Nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt, sự tồn tại và điều tiết của các những quy luật kinh tế khách quan như quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giỏ cả…đó tạo ra một môi trường phức tạp, đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có những bước đi thận trọng, vững chắc, không ngừng vươn lên, không ngừng thay đổi tư duy và phương thức quản lý thì doanh nghiệp sẽ bị thụt lùi, không theo kịp với “guồng quay” của thị trường. Một trong những phương pháp quản lý hữu hiệu đối với doanh nghiệp là phân tích kinh tế. Qua phân tích kinh tế, doanh nghiệp sẽ nắm được thông tin một cách kịp thời, chính xác và toàn diện tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh làm cơ sở đề ra các chủ trương, chính sách và biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong các doanh nghiệp nói chung và trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ nói riêng, một trong các chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả kinh doanh là doanh thu. Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Tăng doanh thu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp cũng như đối với xã hội. Đối với doanh nghiệp, tăng doanh thu là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, tạo những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp đầu tư mở rộng hoặc đầu tư chiều sâu cho hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động. Doanh thu có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp. Doanh thu giúp doanh nghiệp bù đắp chi phí, thu hổi vốn. Doanh thu thể hiện sức mạnh của doanh nghiệp và mở rộng thị trường. Nâng cao doanh thu là biện pháp căn bản để tăng lợi nhuận doanh nghiệp, nâng cao uy tín và khả năng chiếm lĩnh thị trường. Việc nghiên cứu doanh thu mạng lại cho nhà đàu tư cơ sở để lựa chọn đối tác kinh doanh. SV: Đặng Thúy Nga viii Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Phân tích doanh thu sẽ giúp doanh nghiệp nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh, qua đó thấy được những tồn tại, nguyên nhân ảnh hưởng khách quan cũng như chủ quan đến tình hình thực hiện doanh thu của doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp sẽ tìm ra được những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp, để tăng doanh thu. Như vậy, phân tích doanh thu là một nội dung quan trọng trong hoạt động kinh doanh nói chung và trong hoạt động phân tích kinh tế nói riêng của doanh nghiệp. 1.2. Về mặt thực tế Công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh là một công ty thương mại hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh các loại sản phẩm như gia vị Thái Lan, bánh kẹo, sữa bột. Những mục tiêu mà công ty theo đuổi đó là mở rộng hoạt động kinh doanh theo cả chiều rộng và chiều sâu, tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao uy tín của công ty trên thị trường, góp phần thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. Để thực hiện được những mục tiêu đó, trước hết công ty cần hoạt động kinh doanh hiệu quả, thể hiện qua các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và chi phí. Qua quá trình thực tập tìm hiểu công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh, em nhận thấy rằng, trong các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh, doanh thu là một chỉ tiêu mà doanh nghiệp còn nhiều tồn tại, hạn chế hơn so với các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh khác. Doanh nghiệp chưa nhận thức hết được tầm quan trọng của việc phân tích doanh thu. Do đó vấn đề này hiện nay chưa được chú trọng tại doanh nghiệp. Các giải pháp nhằm tăng doanh thu của doanh nghiệp mới dựa trên ý kiến và kinh nghiệm chủ quan của các thành viên trong Ban Giám Đốc. Xuất phát từ thực tế đó, em đã chọn đề tài “ Phân tích doanh thu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Thắng Linh” nhằm giúp công ty tháo gỡ được những vướng mắc trên và ngày càng phát triển. 1.3. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Thông qua đề tài nghiên cứu sẽ giúp cho doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quát đối với tình hình biến động của doanh thu, giúp doanh nghiệp phát hiện trọng tâm kinh doanh từ đó khai thác tốt tiềm năng của doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp SV: Đặng Thúy Nga ix Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán cho doanh nghiệp theo dõi sát sao và đánh giá kế hoạch thực hiện doanh thu qua các kỳ kinh doanh, làm cơ sở để doanh nghiệp đề ra kế hoạch tăng trưởng doanh thu 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài Việc nghiên cứu đề tài “Phân tích doanh thu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Thắng Linh” nhằm làm rõ ba mục tiêu cụ thể sau: - Thứ nhất: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu của doanh nghiệp. - Thứ hai: Vận dụng những cơ sở lý luận để tiếp cận, phân tích thực trạng doanh thu tại Công ty TNHH Thương mại Thắng Linh trong thời gian từ năm 2007 – 2011, (đặc biệt là trong hai năm 2010 và 2011) nhằm làm rõ những vấn đề tồn tại và nguyên nhân của những vấn đề đó. - Thứ ba: Từ những kết quả phân tích thực trạng doanh thu của công ty, đưa ra một số kết luận và đề xuất giải pháp nhằm tăng doanh thu của Công ty TNHH Thương mại Thắng Linh 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là doanh thu bán hàng của Công ty TNHH Thương mại Thắng Linh - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt không gian: Công ty TNHH Thương Mại Thắng Linh - 161 Phúc tân - Hoàn Kiếm - Hà Nội + Về mặt thời gian: Khóa luận nghiên cứu số liệu và phân tích doanh thu bán hàng của Công ty trong 5 năm (2007 - 2011), trong đó chủ yếu phân tích trong 2 năm 2010 - 2011. 4. Phương pháp thực hiện đề tài 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu * Phương pháp phỏng vấn Phương pháp phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tin rất thông dụng và rất hiệu quả. Người nghiên cứu đặt câu hỏi trực tiếp cho đối tượng được điều tra và thông qua câu trả lời của họ sẽ nhận được những thông tin mong muốn. Các bước tiến hành phỏng vấn: SV: Đặng Thúy Nga x Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Bước 1: Xác định đối tượng cần phỏng vấn: Bà Trần Vân Anh – Kế toán trưởng và Ông Thạch Đình Thắng - Giám đốc công ty Bước 2: Thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn: Các câu hỏi phỏng vấn được đưa ra nhằm tập trung, đi sâu vào tình hình phân tích doanh thu của công ty, những kết quả đã đạt được, những tồn tại nguyên nhân cũng như các giải pháp đề ra nhằm tăng doanh thu cho công ty. Bước 3: Tiến hành phỏng vấn Giám đốc công ty và Kế toán trưởng theo các câu hỏi đã được chuẩn bị trong bảng câu hỏi phỏng vấn. Bước 4: Tổng hợp dữ liệu phỏng vấn: Tổng hợp nội dung phỏng vấn thành văn bản phỏng vấn để lấy dữ liệu phục vụ cho việc phân tích doanh thu và đề ra các giả pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH Thương mại Thắng Linh. *Phương pháp nghiên cứu tài liệu Bên cạnh việc sử dụng phương pháp phỏng vấn, khóa luận còn sửa dụng phươn pháp nghiên cứu tài liệu. Tài liệu bao gồm tài liệu bên trong và tài liệu bên ngoài. - Tài liệu bên trong: Báo cáo tài chính, Các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2007 đến năm 2011, các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết về doanh thu bán hàng, hóa đơn chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty… Sổ chi tiết bán hàng của Công ty năm 2010 và 2011 - Tài liệu bên ngoài: các quy định, chuẩn mực kế toán, các thông tư, các giáo trình kế toán tài chính, giáo trình tài chính doanh nghiệp, giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại của trường Đại học Thương Mại, trường Học viện Tài chính, luận văn của các khóa trước về vấn đề doanh thu, phân tích doanh thu và các giải pháp nhằm tăng doanh thu 4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 4.2.1. Phương pháp so sánh Đây là phương pháp chủ yếu được sử dụng trong công tác phân tích doanh thu nhằm đánh giá mức độ hoàn thành bằng tỉ lệ phần trăm, sự biến động mức độ tăng giảm doanh thu năm 2011 so với năm 2010, so sánh doanh thu của Công ty trong vòng 5 năm từ 2007 – 2011 để thấy được sự biến động của doanh thu qua từng năm, so sánh doanh thu theo các nghiệp vụ kinh doanh trong 2 năm 2010 – SV: Đặng Thúy Nga xi Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán 2011, so sánh doanh thu bán hàng của từng nhóm hàng, mặt hàng chủ yếu, so sánh doanh thu bán hàng theo phương thức bán, so sánh doanh thu bán hàng các quý năm 2011 so với cùng kì năm 2010. Các phương pháp so sánh  So sánh tuyệt đối Chênh lệch tuyệt đối = Doanh thu năm 2011 – Doanh thu năm 2010  So sánh tương đối - Tỉ lệ phần trăm (%) : chỉ tiêu tương đối để phản ánh mức độ hoàn thành kế hoạch hoặc tăng giảm năm 2011 so với năm 2010 Tỷ lệ phần trăm Doanh thu năm 2011 – Doanh thu năm 2010 Doanh thu năm 2010 = X 100% Tăng (Giảm) - Tỉ trọng: Chỉ tiêu phản ánh tỉ lệ % của từng loại doanh thu trong tổng doanh thu . Qua đó thấy được vai trò và vị trí của đối tượng cấu thành nên doanh thu bộ phận trong tổng doanh thu của công ty. Tỉ trọng (%) = Doanh thu bộ phận Doanh thu tổng thể X 100% 4.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn Phương pháp thay thế liên hoàn được sử đụng trong đề tài để xác định mức độ ảnh hưởng của số lượng và đơn giá hàng bán, của tổng số lao động và năng suất lao động trong kì tới sự biến động tăng doanh thu bán hàng năm 2011 và năm 2010. 4.2.3. Phương pháp chỉ số Phương pháp chỉ số được sử dụng trong phân tích doanh thu kết hợp với thay thế liên hoàn để tính toán mức độ ảnh hưởng của các nhân tố (số lượng và giá bán) tới doanh thu bán hàng. Chỉ số áp dụng để phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu bán hàng là chỉ số giá bán năm 2011… Phương pháp này kết hợp với phương pháp số chênh lệch ta có thể xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố (số tuyệt đối đến doanh thu bán hàng) 4.2.4. Phuơng pháp biểu mẫu Phương pháp biểu mẫu trong phân tích doanh thu được thiết lập theo các dòng, cột để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích. Trong đó những dòng, cột dùng để ghi chép các số liệu thu thập được và có những dòng , cột phải tính toán, SV: Đặng Thúy Nga xii Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán phân tích. Số lượng các dòng, cột tùy thuộc vào mục đích yêu cầu và nội dung phân tích. Và cũng tùy theo nội dung phân tích mà biểu phân tích có tên gọi khác nhau. Biểu phân tích cần có các yếu tố cơ bản như tên chỉ tiêu, số liệu doanh thu năm 2010, 2011 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Ngoài các phần lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ hình vẽ, danh mục từ viết tắt, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục và Phần mở đầu, kết cấu của khóa luận bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về doanh thu và phân tích doanh thu Chương 2: Phân tích thực trạng doanh thu tại Công ty TNHH Thương mại Thắng Linh Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm tăng doanh thu tại Công ty TNHH Thương mại Thắng Linh SV: Đặng Thúy Nga xiii Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Chương 1: Cơ sở lý luận về doanh thu và phân tích doanh thu 1.1. Một số định nghĩa khái niệm cơ bản 1.1.1. Khái niệm doanh thu Đối với mỗi doanh nghiệp, doanh thu là một chỉ tiêu kinh tế đóng vai trò rất quan trọng. Hiện nay tồn tại rất nhiều khái niêm, định nghĩa về doanh thu như: Theo TS Phan Đức Dũng - Giảng viên Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh làm chủ biên, (2006), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống Kê, trang 60 thì “ Doanh thu bán hàng là toàn bộ tiền bán hàng hoá sản phẩm dịch vụ đã được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền”. Một khái niệm khác về doanh thu có thể kể đến là: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.” (Bộ Tài Chính, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” - ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001) Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu (Bộ Tài Chính, Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính) Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. 1.1.2. Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh tổng doanh thu bán hàng, thành phẩm và doanh thu cung cấp dịch vụ. “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán thành phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng SV: Đặng Thúy Nga 1 Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán bao gồm cà các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có)” - (Bộ Tài Chính, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính). Tổng doanh thu là tổng số tiền ghi trên hóa đơn bán hàng, đó có thể là tổng giá thanh toán (đối với các donh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp cũng như các đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt) hoặc tổng giá thanh toán không có thuế giá trị gia tăng (đối với các doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ). Liên quan đến doanh thu bán hàng không thể không nói đến doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ được hiểu là toàn bộ số tiền thu được theo giá trị hợp lí của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được từ bán sản phẩm, hàng hóa sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu như giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, giá trị hàng bán bị trả lại và các khoản thuế gián thu. Tổng doanh thu thuần hàng về và bán cung Tổng doanh = thu về bán hàng và cung Chiết - khấu thương Giảm - giá hàng Hàng - bán bị trả lại Thuế TTĐB, Thuế XK, Thuế GTGT theo PP cấp dịch vụ cấp dịch vụ mại bán trực tiếp Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoản phát sinh trong quá trình bán hàng, theo quy định cuối kỳ được trừ khỏi doanh thu thực tế bao gồm: - Chiết khấu thương mại: Là khoản tiền giảm trừ cho khách hàng tính trên tổng số các nghiệp vụ đã thực hiện trong thời gian nhất định, khoản giảm trừ trên giá bán thông thường vì lý do mua với khối lượng lớn. - Hàng bán bị trả lại: Đây là trị giá số sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do những vi phạm cam kết, hàng bị mất, kém phẩm chất, không đúng quy cách, chủng loại. - Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ được người bán chấp nhận một cách đặc biệt trên giá thoả thuận cho người mua do toàn bộ hay một phần sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất, hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Các khoản giảm trừ đều làm giảm doanh thu. SV: Đặng Thúy Nga 2 Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp - Khoa Kế toán – Kiểm toán Các khoản thuế gián thu bao gồm: Thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt. +) Thuế GTGT: Là loại thuế gián thu đánh vào người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ. Thuế GTGT là loại thuế chỉ đánh vào phần giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng. Tổng số thuế thu được ở mỗi khâu chính bằng với số thuế tinhd trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng. +) Thuế xuất khẩu: Là loại thuế gián thu đánh vào loại hàng hoá xuất khẩu (thuộc danh mục hàng hoá bị đánh thuế) qua cửa khẩu và biên giới Việt Nam. +) Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Là một loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hoá, dịch vụ nằm trong danh mục Nhà nước quy định cần điều tiết sản xuất hoặc tiêu dùng. Thuế tiêu thụ đặc biệt được cấu thành trong giá bán hàng hoá, dịch vụ do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hoá, dịch vụ đó. 1.1.3. Doanh thu tài chính Theo Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: - Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, dịch vụ… - Cổ tức, lợi nhuận được chia - Thu nhập về thu hổi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên daonh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầ tư vốn khác - Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác - Lãi tỷ giá hối đoái - Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ - Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn - Các khoản phải thu hoạt động tài chính khác 1.1.4. Thu nhập khác SV: Đặng Thúy Nga 3 Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Thu nhập khác là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. Thu nhập khác của doanh nghiệp bao gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ - Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào côn ty liên kết, đầu tư dài hạn khác - Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản - Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng - Thu các khoản nợ khó đòi đã xửa lý xóa sổ - Các khoản thuế được Ngân sách nhà nước hoàn lại - Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ - Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp - Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên (Bộ Tài Chính, Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) 1.2. Một số lý thuyết về phân tích doanh thu bán hàng 1.2.1. Mục đích và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu 1.2.1.1. Mục đích của việc phân tích doanh thu Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Do vậy, phân tích tình hình doanh thu bán hàng là một nội dung quan trọng trong phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp. Phân tích tình hình doanh thu nhằm nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn khách quan, tình hình tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh về mặt số lượng, chủng loại kết cấu, thời gian, không gian cũng như chất lượng, giá cả,… thấy được mức độ hoàn thành số chênh lệch tăng giảm của các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Đồng thời qua đó cũng thấy được kết quả đã đạt được cũng như những mâu thuẫn còn tồn tại trong quá trình kinh doanh. Việc phân tích doanh thu sẽ cung cấp một cách rõ hơn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có hướng đi đúng đắn hơn, SV: Đặng Thúy Nga 4 Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán có thể thấy được những ưu, nhược điểm trong hoạt động của mình từ đó có những biện pháp hạn chế những điểm yếu và đề ra những sáng kiến nhằm tận dụng thế mạnh của doanh nghiệp. 1.2.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích doanh thu Nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển. Vấn đề đặt lên hàng đầu cho mọi doanh nghiệp đó là hiệu quả kinh tế, làm thế nào để tăng doanh thu. Để làm được điều đó doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến về tình hình doanh thu của doanh nghiệp. Việc phân tích doanh thu sẽ xác định các nguyên nhân chủ quan cũng như khách qua làm ảnh hưởng tới việc tăng, giảm doanh thu và xác định được một cách tương đối chính xác các chỉ tiêu có liên quan để từ đó đề ra được những biện pháp khắc phục hay làm kinh nghiệm cho kỳ kinh doanh tiếp theo. Phân tích doanh thu không chỉ dừng lại ở việc đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mà còn đi sâu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu. Các nhân tố là các yếu tố bên trong mỗi hiện tượng, quá trình và mỗi biến động của nó tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sự tăng, giảm doanh thu. Do vậy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu sẽ giúp doanh nghiệp có những biện pháp kịp thời điều chỉnh, hạn chế nhân tố ảnh hưởng làm giảm doanh thu, phát huy nhân tố làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp. 1.2.2. Nội dung phân tích doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp 1.2.2.1. Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng Mục đích phân tích: Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng qua các năm (thường là 5 năm) để thấy được sự biến động tăng giảm và xu hướng phát triển của doanh thu, đưa ra những thông tin dự báo nhu cầu của thị trường làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn hoặc dài hạn của doanh nghiệp. Nguồn số liệu phân tích: Các số liệu doanh thu bán hàng thực tế qua các năm. Phương pháp phân tích: tính toán các chỉ tiêu tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển bình quân 1.2.2.2. Phân tích doanh thu bán hàng theo tổng mức và kết cấu. a) Phân tích doanh thu bán hàng theo các nghiệp vụ kinh doanh. SV: Đặng Thúy Nga 5 Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Mục đích phân tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh nhằm nhận thức và đánh giá chính xác mức độ hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu bán hàng qua đó xác đinh kết quả theo từng nghiệp vụ kinh doanh. Đồng thời giúp cho chủ doanh nghiệp có những căn cứ, cơ sở đề ra những chính sách biện pháp đầu tư thích hợp trong việc lựa chọn các nghiệp vụ kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nguồn số liệu phân tích: Các số liệu kế hoạch, kế toán tổng hợp và chi tiết về doanh thu bán hàng theo các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số liệu thực hiện với kế hoạch kỳ này với kỳ trước trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu phần trăm(%), số chênh lệch và tỷ trọng doanh thu của từng nghiệp vụ kinh doanh. b) Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và mặt hàng chủ yếu. Mục đích phân tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo những nhóm hàng và mặt hàng chủ yếu nhằm nhận thức đánh giá một cách toàn diện, chính xác và chi tiết tình hình doanh thu theo nhóm hàng, mặt hàng, thấy được sự biến động tăng giảm và xu hướng phát triển nhu cầu tiêu dùng của công chúng, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược đầu tư theo nhóm mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn số liệu phân tích: Các số liệu kế hoạch và hạch toán chi tiết doanh thu bán hàng. Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số liệu thực hiện với kế hoạch kỳ này với kỳ trước trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu phần trăm (%), số chênh lệch và tỷ trọng doanh thu của từng mặt hàng, nhóm hàng kinh doanh. c) Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán Mục đích phân tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán nhằm mục đích đánh giá tình hình biến động tăng giảm của các chỉ tiêu doanh thu bán hàng theo phương thức bán (bán buôn, bán lẻ, bán đại lý, bán trả góp…) Qua đó tìm ra những ưu, nhược điểm của từng phương thức bán, để từ đó tìm ra phương thức bán thích hợp nhất cho doanh nghiệp. Nguồn số liệu phân tích: Các số liệu thực tế kỳ báo cáo và kỳ trước. Phương pháp phân tích: Phương pháp tính toán, lập biểu so sánh. SV: Đặng Thúy Nga 6 Lớp: SB14B2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán d) Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán. Mục đích phân tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá tình hình biến động của các chỉ tiêu doanh thu bán hàng gắn với tình hình thu tiền bán hàng theo các phương thức khác nhau (thanh toán trực tiếp, thanh toán chậm…) Qua đó tìm ra những biện pháp hữu hiệu để thu hồi tiền bán hàng nhanh, định hướng hợp lý trong việc lựa chọn phương thức bán và thanh toán hiệu quả trong kỳ tới. Nguồn số liệu phân tích: Các số liệu hạch toán tổng hợp và chi tiết tài khoản “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ”, tài khoản “Phải thu của khách hàng”, tài khoản “Dự phòng phải thu khó đòi” và các tài khoản liên quan. Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh giữa số liệu thực hiện kỳ báo cáo với kỳ trước để thấy được sự biến động tăng giảm. e) Phân tích doanh thu bán hàng theo đơn vị trực thuộc Mục đích phân tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo đơn vị trực thuộc nhằm mục đích nhận thức và đánh giá đúng đắn tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu bán hàng qua đó xác định kết quả kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc hạch toán kinh tế nội bộ. Qua đó tìm ra những ưu, nhược điểm và đưa ra những biện pháp tổ chức, quản lý kinh doanh thích hợp cho từng đơn vị trực thuộc. Nguồn số liệu phân tích: Các số liệu về doanh thu bán hàng kỳ báo cáo và kỳ trước của từng đơn vị trực thuộc. Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch doanh thu của từng đơn vị để thấy được mức độ hoàn thành, số chênh lệch tăng giảm. Đồng thời so sánh số chênh lệch tăng, giảm của từng đơn vị trực thuộc với kế hoạch chung của công ty để thấy được mức độ tác động đến tỷ lệ tăng giảm chung của công ty. f) Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý Mục đích phân tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý nhằm mục đích thấy được mức độ và tiến độ hoàn thành kế hoạch bán hàng, có ý nghĩa đặc biệt đối với những doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng mang tính thời vụ sản xuất hoặc tiêu dùng. SV: Đặng Thúy Nga 7 Lớp: SB14B2
- Xem thêm -