Tài liệu Phân tích chiến lược phân phối sản phẩm của công ty dược phẩm trung ương 1 năm 2013

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 190 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN VĂN TÂN PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 NĂM 2013 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI - 2014 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN VĂN TÂN PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 NĂM 2013 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: 1. Ths. Vũ Thùy Dương 2. Ths. Nguyễn Nhật Hải Nơi thực hiện Bộ môn Quản lý và Kinh tế dược HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Khóa luận “ Phân tích chiến lược phân phối sản phẩm của công ty Dược phẩm TW1 năm 2013” được tôi hoàn thành tại bộ môn Quản lý và Kinh tế dược với sự làm việc nghiêm túc, nỗ lực hết mình của bản thân và sự khích lệ từ phía nhà trường, thầy cô và bạn bè. Trước hết, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ths. Vũ Thùy Dương, người thầy đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo, tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành khóa luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ths. Nguyễn Nhật Hải đã nhiệt tình giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình làm khóa luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các thầy cô giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội đã giảng dạy, chỉ bảo, dìu dắt tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Và cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đã động viên tôi về mọi mặt, giúp đỡ tôi tận tình trong quá trình học tập và nghiên cứu, là động lực không nhỏ để tôi có kết quả ngày hôm. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 5 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Văn Tân MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ........................................................................... 3 1.1. LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM ....... 3 1.1.1. Phân phối, phân phối dược phẩm. ..................................................... 3 1.1.1.1. Phân phối..................................................................................... 3 1.1.1.2. Phân phối dược phẩm.................................................................. 3 1.1.2. Phương thức phân phối...................................................................... 4 1.1.3. Kênh phân phối.................................................................................. 5 1.1.4. Mô hình mạng lưới phân phối thuốc ................................................. 8 1.1.5. Chiến lược phân phối ...................................................................... 10 1.1.6. Thực hành phân phối thuốc tốt GDP. .............................................. 11 1.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI ............................................................................................................... 12 1.2.1. Doanh số bán ................................................................................... 12 1.2.2. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận ........................................................ 12 1.2.3. Năng suất lao động bình quân của cán bộ công nhân viên ............. 13 1.3. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG THUỐC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM..................................................................................................... 13 1.3.1. Thực trạng thị trường thuốc trên thế giới ........................................ 13 1.3.2. Thực trạng thị trường thuốc tại Việt Nam ....................................... 14 1.4. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I ............................................................................. 16 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. .............................................................................................. 18 2.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................... 18 2.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................................... 18 2.2.1. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang ............................................ 18 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 18 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 18 2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 19 2.3. Nội dung nghiên cứu. ........................................................................... 19 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................... 20 3.1. MÔ TẢ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI THUỐC CỦA CÔNG TY CPC1 NĂM 2013. .......................................................................................... 20 3.1.1. Phương thức phân phối.................................................................... 20 3.1.2. Hoạt động kinh doah phân phối ...................................................... 21 3.1.2.1. Hoạt động kinh doanh. .............................................................. 21 3.1.2.2. Hoạt động phân phối. ................................................................ 22 3.1.3. Sơ đồ mạng lưới phân phối của CPC1 ............................................ 23 3.1.4. Tổ chức bộ máy ............................................................................... 25 3.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CỦA CPC1 29 3.2.1. Doanh số bán ................................................................................... 29 3.2.2. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. ....................................................... 34 3.2.3. Năng suất lao động bình quân của cán bộ công nhân viên ............. 35 BÀN LUẬN .................................................................................................... 37 KẾT LUẬN .................................................................................................... 40 ĐỀ XUẤT ....................................................................................................... 41 CÁC CHỮ VIẾT TẮT BMI Busines Monitor Intenational: Trung tâm theo dõi môi trường kinh doanh toàn cầu CBCNV Cán bộ công nhân viên CN Chi nhánh CPC1 Công ty TNHH một thành viên DP TW 1 (Central Pharmaceutical Company) DSB Doanh số bán ĐVT Đơn vị tính GDP Nguyên tắc ‘Thực hành tốt phân phối thuốc’ (Good Distribution Drugs) GPs Các nguyên tắc Thực hành tốt GSP Thực hành tốt bảo quản thuốc ISO Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa KT-TC Kế toán-tài chính MTV Một thành viên NK Nhập khẩu NSLĐbq Năng suất lao động bình quân OTC Thuốc không cần kê đơn (Over the counter) PT Phụ trách TC-HC Tổ chức hành chính TNHH Trách nhiệm hữu hạn Trđ Triệu đồng TW Trung ương WTO Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization) WHO Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization) XNK Xuất nhập khẩu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng TÊN BẢNG Trang 3.1 Doanh số bán của CPC1 giai đoạn 2011-2013 29 3.2 Doanh số bán cho từng đơn vị. 31 3.3 Tỷ trọng doanh số của các đơn vị giai đoạn 2011-2013 32 3.4 Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận CPC năm 2012 và 2013 34 3.5 Năng suất lao động bình quân của CBCNV 2011-2013 35 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ phương thức phân phối trực tiếp 4 1.2 Sơ đồ phương thức phân phối gián tiếp 4 1.3 Sơ đồ dạng kênh phân phối trực tiếp 6 1.4 Sơ đồ dạng kênh phân phối gián tiếp 7 1.5 Sơ đồ dạng kênh phân phối hỗn hợp 7 1.6 Mô hình mạng lưới phân phối thuốc theo khuyến cáo của WHO 9 3.1 Mạng lưới phân phối của CPC1 23 3.2 Sơ đồ mạng lưới phân phối của CPC1 24 3.3 Tổ chức bộ máy của CPC1 25 3.4 Sơ đồ tổ chức bộ máy của CPC1 26 3.5 Biểu đồ biểu thị tốc độ tăng trưởng doanh số bán của CPC1 30 3.6 Biểu đồ tỷ trọng doanh số bán các đơn vị giai đoạn 2011-2013 33 Biểu3.7 đồ b Biểu đồ biểu diễn năng suất lao động bình quân CBCNV 35 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Phân phối là một biến số quan trọng của Marketing hỗn hợp. Hoạt động phân phối giải quyết vấn đề hàng hóa dịch vụ dược đưa như thế nào đến người tiêu dùng. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay thì tạo được lợi thế cạnh tranh ngày càng khó, duy trì được lợi thế cạnh tranh lâu dài càng khó hơn. Phát triển các chiến lược marketing trong đó có chiến lược phân phối là một công việc hết sức khó khăn. Các quyết định về phân phối rất phức tạp và có ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực trong marketing. Hiện nay ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến phân phối như là biến số marketing tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp trên thị trường. Họ đã thấy rằng để kinh doanh thành công không chỉ cần cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn đối thủ cạnh tranh mà còn phải làm cho chúng có mặt ở đúng địa điểm thời gian và theo phương thức mà người tiêu dùng mong muốn. Và chỉ có qua tổ chức và quản lý mạng lưới phân phối khoa học thì những khả năng này mới được thực hiện. Với 90 triệu dân và mỗi năm trung bình tăng thêm 01 triệu người, mô hình bệnh tật thay đổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao do tuổi thọ tăng, mức sống cải thiện, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế được cải tiến, cơ chế chính sách thông thoáng hơn, thị trường dược phẩm Việt Nam được đánh là một thị trường sôi động, tiềm năng trong khu vực. Thực hiện cam kết của WTO, từ năm 2009 ngành dược đã mở cửa cho các doanh nghiệp nước ngoài mở chi nhánh, nhà máy tại Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nước phải đối mặt với sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt từ các doanh nghiệp dược nước ngoài. Tuy nhiên với lợi thế hệ thống phân phối có sẵn, cùng những chính sách ưu đãi của, các nhà phân phối trong nước vẫn duy trì được thế mạnh và khẳng định được vị thế của mình trên thị trường dược phẩm. Trong số đó CPC1 nổi lên là 2 nhà phân phối hàng đầu, có quy mô lớn và uy tín cao trên thị trường dược phẩm Việt Nam. Chiến lược phân phối mà CPC1 đang thực hiện đã và đang đem lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên để tăng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại, cũng như có thể đứng vững trên sân nhà thì CPC1 vẫn còn nhiều việc phải làm để không ngừng hoàn thiện hệ thống phân phối của mình nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Vì vậy, đề tài “ Phân tích chiến lược phân phối sản phẩm của công ty dược phẩm TW1 năm 2013” được thực hiện với 2 mục tiêu sau: - Mô tả chiến lược phân phối sản phẩm của CPC1 năm 2013. - Phân tích kết quả hoạt động phân phối của công ty qua một số chỉ tiêu. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối của CPC1. 3 1.1. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM 1.1.1. Phân phối, phân phối dược phẩm. 1.1.1.1. Phân phối Phân phối là hoạt động liên quan đến điều hành tổ chức, vận chuyển, phân phối hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng trong một quốc gia hay ở các nước, khu vực trên thế giới [4]. Xây dựng chính sách phân phối để đưa hàng hóa và dịch vụ kịp thời từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, đảm bảo sự ăn khớp giữa cung và cầu trên thị trường Chính sách phân phối có vai trò vô cùng quan trọng trong chính sách Marketing. Một chính sách phân phối hợp lý sẽ giúp cho hoạt đông kinh doanh an toàn hơn, tăng cường khả năng liên kết trong kinh doanh, giảm sự cạnh tranh và làm cho quá trình lưu thông hàng hóa nhanh, hiệu quả và phát triển thị trường tiêu thụ. 1.1.1.2. Phân phối dược phẩm. Dược phẩm là loại hàng hóa có liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Vì vậy mà ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới dược phẩm được xếp vào loại “Hàng hóa kinh doanh có điều kiện”. Các tổ chức cá nhân cần có "Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc". Phân phối thuốc là một trong nhiều lĩnh vực kinh doanh liên quan đến dược phẩm. Phân phối thuốc là việc phân chia và di chuyển, bảo quản thuốc từ kho của cơ sở sản xuất thuốc hoặc từ trung tâm phân phối cho đến người sử dụng 4 hoặc đến các điểm phân phối bảo quản trung gian hoặc giữa các điểm phân phối, bảo quản trung gian bằng các phương tiện vận chuyển khác nhau [1] 1.1.2. Phương thức phân phối. Có hai phương thức phân phối phổ biến: Phương thức phân phối trực tiếp và phương thức phân phối gián tiếp [4] - Phương thức phân phối trực tiếp: Hàng hóa được phân phối trực tiếp từ người sản xuất đến người tiêu dùng không qua trung gian. Nhà sản xuất Người tiêu dùng Hình 1.1 Sơ đồ phương thức phân phối trực tiếp Ưu điểm: + Giúp doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng không qua trung gian. + Người sản xuất nắm vững các biến động của thị trường, chủ động đưa ra các quyết định về hoạt động phân phối, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động phân phối. Nhược điểm: Doanh nghiệp phải chia xẻ nguồn vốn cho các hoạt động phân phối và phải tự chịu rủi ro nên rất tốn kém. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của phương thức này. - Phương thức phân phối gián tiếp: Là phân phối hàng hóa thông qua hệ thống trung gian. Nhà sản xuất Hệ thống trung gian Người tiêu dùng Hình 1.2 Sơ đồ phương thức phân phối gián tiếp 5 Ưu điểm: + Tiết kiệm được kinh phí vì giảm thiểu tới mức tối đa các mối quan hệ với khách hàng trên thị trường. + Có thể chia sẻ rủi ro trong kinh doanh. Nhược điểm: + Lợi nhuận bị chia sẻ. + Doanh nghiệp khó kiểm soát hoạt động phân phối trên thị trường. Các công ty thường sử dụng cả hai phương thức phân phối trực tiếp và gián tiếp song song với nhau để tận dụng các ưu điểm và hạn chế các nhược điểm của mỗi phương thức. 1.1.3. Kênh phân phối. Kênh phân phối là chuỗi các công ty độc lập liên quan đến quá trình đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng [4]. Chức năng cơ bản chung nhất của tất cả các kênh phân phối là giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng với đúng mức giá họ có thể mua, đúng chủng loại họ cần, đúng thời gian, địa điểm mà họ yêu cầu. Kênh phân phối là con đường mà hàng hóa được lưu thông từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Nhờ có mạng lưới kênh phân phối mà khắc phục được những khác biệt về thời gian địa điểm và quyền sở hữu giữa người sản xuất với người tiêu dùng các hàng hóa dịch vụ [3]. Các dạng kênh phân phối [7]. - Theo tiêu thức trực tiếp gián tiếp: 6 + Kênh phân phối trực tiếp: Doanh nghiệp không sử dụng người mua trung gian để phân phối hàng hóa. Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp ( kể cả đại lý có hợp đồng ) chịu trách nhiệm trực tiếp bán hàng đến tận người sử dụng hàng hóa. Dạng kênh phân phối trực tiếp Doanh nghiệp Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp Đại lý Khách hàng ( Người sử dụng) Hình 1.3 Sơ đồ dạng kênh phân phối trực tiếp + Kênh phân phối gián tiếp: Doanh nghiệp bán hàng của mình cho người sử dụng thông qua các người mua trung gian (nhà buôn các cấp, nhà bán lẻ). Doanh nghiệp không trực tiếp bán hàng cho người sử dụng sản phẩm hàng hóa. Dạng kênh phân phối gián tiếp Doanh nghiệp Đại lý Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp 7 Các người mua trung gian Khách hàng Hình 1.4 Sơ đồ dạng kênh phân phối gián tiếp + Kênh phân phối hỗn hợp: Sử dụng đồng thời cả hai dạng kênh phân phối trực tiếp và phân phối gián tiếp. Doanh nghiệp vừa tổ chức bán trực tiếp hàng hóa đến tay người tiêu dùng, vừa khai thác lợi thế trong hệ thống phân phối của người mua trung gian. Dạng kênh phân phối hỗn hợp Doanh nghiệp Đại lý Khách hàng Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp Các người mua trung gian Khách hàng Hình 1.5 Sơ đồ dạng kênh phân phối hỗn hợp 8 - Theo tiêu thức dài ngắn: + Kênh phân phối ngắn: Là kênh phân phối trực tiếp từ doanh nghiệp đến người sử dụng sản phẩm hoặc có sử dụng người mua trung gian nhưng không có quá nhiều người trung gian xen giữa khách hàng và doanh nghiệp. + Kênh phân phối dài: Có sự tham gia của nhiều loại người mua trung gian. Hàng hóa của doanh nghiệp có thể được chuyển dần quyền sở hữu cho một loạt các nhà buôn lớn đến các nhà buôn nhỏ hơn rồi qua nhà bán lẻ đến tay người tiêu thụ cuối cùng. Về nguyên tắc doanh nghiệp có thể tùy ý lựa chọn dạng kênh phân phối mà mình thích. Nhưng điều đó có thể hạn chế khả năng bán hàng và hiệu quả của doanh nghiệp. Cần nắm vững ưu nhược điểm của các dạng kênh khác nhau và đòi hỏi đáp ứng yêu cầu từ phía khách hàng để lựa chọn kênh phân phối một cách khách quan và khoa học. 1.1.4. Mô hình mạng lưới phân phối thuốc Mạng lưới phân phối được tạo bởi các kênh phân phối. Để thực hiện được các bước trong chu trình cung ứng thuốc phải tổ chức mạng lưới phân phối theo các cấp độ khác nhau. 9 Mạng lưới phân phối thuốc theo khuyến cáo của WHO [4]. CÁC TUYẾN HỆ THỐNG TƯ NHÂN Cấp đa quốc gia Các nhà cung ứng đa quốc gia Các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước HỆ THỐNG NHÀ NƯỚC Các cơ quan mua sắm quốc tế Các cơ quan cung ứng của chính phủ: Cấp quốc gia Hồ sơ sản phẩm Các công ty bán buôn Đơn vị mua sắm Đơn vị nhập khẩu Quản lý tồn trữ, tài chính, kho thuốc… Cấp tỉnh, thành phố Các nhà phân phối Cấp huyện Các nhà thuốc, đại lý Các công ty, bệnh viện… Cấp huyện: Trung tâm y tế, bệnh viện… Cộng đồng Các cán bộ y tế làm việc tại cộng đồng Người sử dụng Hình 1.6 Mô hình mạng lưới phân phối thuốc theo khuyến cáo của WHO 10 Ghi chú: Đường phân phối truyền thống Đường phân phối thuốc có thể biến đổi. Các thành phần làm nhiệm vụ cung ứng đảm bảo nhu cầu thuốc: - Các doanh nghiệp nhà nước làm nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh thuốc, các công ty Dược phẩm trung ương và địa phương. - Các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty liên doanh nước ngoài có bán thuốc. - Các đại lý, hiệu thuốc cho các công ty dược phẩm. - Các dịch vụ y tế nhà nước, tập thể, tư nhân kết hợp bán thuốc. - Các nhà thuốc tư nhân. - Các cá nhân bán thuốc bất hợp pháp. 1.1.5. Chiến lược phân phối Là toàn bộ các chính sách liên quan đến lựa chọn, tổ chức, điều hành, kênh phân phối để đạt được mục tiêu trong hoạt động phân phối của doanh nghiệp trong từng giai đoạn [8]. Các nhà phân phối để có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà sản xuất, nhập khẩu, khách hàng phải xây dựng nên chính sách phân phối thích hợp cho từng sản phẩm, thị trường...Hiện nay có 3 chiến lược phân phối phổ biến [4].  Chiến lược phân phối mạnh. Các nhà kinh doanh phân phối rộng khắp và tối đa sản phẩm của mình trên thị trường bằng cách sử dụng hệ thống trung gian lớn để phân phối sản phẩm do đó chi phí phân phối lớn. Vì vậy chiến lược này chỉ áp dụng cho các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, tần số sử dụng cao và trong trường hợp chống lại cạnh tranh trên thị trường lớn. Đối với ngành dược các sản phẩm phân phối mạnh thường là các thuốc OTC ( Over The Counter). 11  Chiến lược phân phối chọn lọc. Các nhà kinh doanh lựa chọn một số trung gian có khả năng tốt nhất phục vụ cho hoạt động phân phối của nhà sản xuất trên một khu vực thị trường. Chiến lược này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian, loại bỏ được các trung gian kém hiệu quả, có thể kiểm soát được thị trường và đạt mục tiêu mở rộng thị trường. Chiến lược này áp dụng khi phân phối các mặt hàng chuyên doanh hoặc cạnh tranh bắt buộc nhà sản xuất phải tiết kiệmc chi phí.  Chiến lược phân phối độc quyền. Chỉ chọn một nhà trung gian duy nhất ở mỗi khu vực thị trường, độc quyền phân phối sản phẩm của doanh nghiệp. Thông qua phân phối độc quyền, người sản xuất kiểm soát được mức giá trên thị trường, các loại hình bán hàng, các tiêu chuẩn về dịch vụ khi sản phẩm lưu thông trên thị trường. Người sản xuất có được sử ủng hộ của trung gian về tài chính, khách hàng. Chiến lược này áp dùng với các sản phẩm đề cao hình ảnh và cho phép tính phụ giá cao. 1.1.6. Thực hành phân phối thuốc tốt GDP. Để bảo đảm cung cấp thuốc có chất lượng đến tay người sử dụng đòi hỏi phải thực hiện tốt công tác bảo đảm chất lượng toàn diện bao gồm các giai đoạn liên quan đến sản xuất, bảo quản, tồn trữ, lưu thông phân phối thuốc. "Thực hành tốt phân phối thuốc" là một phần của công tác bảo đảm chất lượng toàn diện để bảo đảm chất lượng thuốc được duy trì qua việc kiểm soát đầy đủ tất cả các hoạt động liên quan đến quá trình phân phối thuốc. 12 Các cơ sở tham gia vào quá trình phân phối thuốc trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các cơ sở sản xuất, kể cả cơ sở sản xuất sản phẩm trung gian, sản xuất thành phẩm thuốc, cơ sở cung cấp, xuất nhập khẩu, phân phối, bán buôn, các cơ sở vận chuyển, các đại lý giao nhận, các cơ sở đầu mối bảo quản, phân phối thuốc của các chương trình y tế quốc gia [1]. 1.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI Để đánh giá hiệu quả hoạt động phân phối của CPC1 lựa chọn phân tích những chỉ tiêu sau [6]: - Doanh số bán. - Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. - Năng suất lao động bình quân. 1.2.1. Doanh số bán Có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển 1 doanh nghiệp, nó phần nào thể hiện được hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối. Yếu tố cần xem xét: - Tổng doanh số bán của công ty. - Doanh số bán của từng đơn vị trong hệ thống phân phối. 1.2.2. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận Mục đích cuối cùng của doanh nghiệp là tiêu thụ được sản phẩm và thu được lợi nhuận cao. Do đó, chỉ tiêu này đánh giá tổng hợp hiệu quả và chất lượng hoạt động kinh doanh phân phối, phản ánh sự đầu tư của doanh nghiệp có thật sự đúng đắn hay không. Công thức tính: - Tổng số lợi nhuận của DN thu được. - Tỷ suất lợi nhuận thu được từ vốn kinh doanh.
- Xem thêm -