Tài liệu Phân lập chất từ cao chloroform của thân non chùm ngây (moringa oleifera lam.), họ chùm ngây (moringaceae)

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯƠNG HOÀNG NHI LAN PHÂN LẬP CHẤT TỪ CAO CHLOROFORM CỦA THÂN NON CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA LAM.), HỌ CHÙM NGÂY (MORINGACEAE) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CỬ NHÂN HÓA HỌC 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯƠNG HOÀNG NHI LAN PHÂN LẬP CHẤT TỪ CAO CHLOROFORM CỦA THÂN NON CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA L.), HỌ CHÙM NGÂY (MORINGACEAE) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CỬ NHÂN HÓA HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS. TÔN NỮ LIÊN HƯƠNG 2013 Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 Trường Đại Học Cần Thơ Khoa Khoa Học Tự Nhiên Bộ Môn Hóa Học Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1. Cán bộ hướng dẫn: TS. Tôn Nữ Liên Hương 2. Đề tài: Phân lập chất từ cao Chloroform của thân non chùm ngây (Moringa oleifera L.), họ Chùm ngây (Moringaceae) 3. Sinh viên thực hiện: Trương Hoàng Nhi Lan MSSV: 2102455 Lớp: Hóa Dược Khóa: 36 4. Nội dung nhận xét: a. Nhận xét về hình thức của LVTN: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... b. Nhận xét về nội dung của LVTN (Đề nghị ghi chi tiết đầy đủ):  Đánh giá nội dung thực hiện đề tài: .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................  Những vấn đề còn hạn chế: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... c. Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài (Ghi rõ từng nội dung chính do sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện nếu có): .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... d. Kết luận, đề nghị và điểm: Cần Thơ, ngày tháng năm 2013 Cán bộ hướng dẫn Tôn Nữ Liên Hương i Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 Trường Đại Học Cần Thơ Khoa Khoa Học Tự Nhiên Bộ Môn Hóa Học Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN 1. Cán bộ hướng dẫn: TS. Tôn Nữ Liên Hương 2. Đề tài: Phân lập chất từ cao Chloroform của thân non chùm ngây (Moringa oleifera L.), họ Chùm ngây (Moringaceae) 3. Sinh viên thực hiện: Trương Hoàng Nhi Lan MSSV: 2102455 Lớp: Hóa Dược Khóa: 36 4. Nội dung nhận xét: a. Nhận xét về hình thức của LVTN: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... b. Nhận xét về nội dung của LVTN (Đề nghị ghi chi tiết đầy đủ):  Đánh giá nội dung thực hiện đề tài: .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................  Những vấn đề còn hạn chế: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... c. Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài (Ghi rõ từng nội dung chính do sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện nếu có): .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... d. Kết luận, đề nghị và điểm: Cần Thơ, ngày tháng năm 2013 Cán bộ phản biện ii Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 LỜI CẢM ƠN Một chữ “cảm ơn” thì không đủ để thể hiện được hết tình cảm, lòng biết ơn của con đối với cha, mẹ. Cho dù vậy nhưng con không thể không nói. Cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi con khôn lớn, tạo điều kiện cho con tiếp cận tri thức khoa học, dạy con những điều hay lẽ phải. Chân thành cảm ơn sâu sắc cô Tôn Nữ Liên Hương người đã tận tình hướng dẫn, gợi ý, và cho những lời khuyên hết sức bổ ích trong việc nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy cô khoa Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Cần Thơ đã dìu dắt và truyền đạt kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian em theo học ở trường. Chân thành biết ơn các anh chị cao học K19, trong quá trình thực hiện đề tài đã nhiệt tình hướng dẫn và truyền thụ những kinh nghiệm bổ ích để em thực hiện đề tài. Thân thương gởi về các bạn sinh viên Hóa Dược K36, những người đã cùng tôi chia sẽ niềm vui, nỗi buồn và động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian học tập cũng như làm đề tài này. Cần Thơ, Ngày tháng năm 2013 Trương Hoàng Nhi Lan iii Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 TÓM TẮT Chùm ngây (Moringa oleifera Lam.), một cây thuốc quan trọng là một trong những loài được trồng nhiều nhất của họ Moringaceae. Nó có giá trị cao từ thời xa xưa bởi vì các đặc tính chữa bệnh của nó. Từ dịch chiết cao chloroform của thân non chùm ngây, thu hái tại khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ, đã cô lập được hợp chất là: 4-(4'-O-α-Lrhamnosyloxy)benzyl nitrile (C16H19NO6). Cấu trúc hóa học của các hợp chất này đã được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại MS, 1H-NMR, 13CNMR, DEPT, HSQC, HMBC và đã so sánh với tài liệu đã công bố. Từ khóa: Thân non chùm ngây, thành phần hóa học, dịch chiết cao chloroform, 4-(4'-O-α-L-rhamnosyloxy)benzyl nitrile, phổ. iv Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 ABSTRACT Moringa oleifera Lam., an important medicinal plant is one of the most widely cultivated spiecies of the family Moringaceae. It is highly valued from time immemorial because of its vast medicinal properties. From the chloroform extracts of the young trunk of Moringa oleifera Lam., collected in the College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, one compound has been isolated: 4-(4'-O-α-L-rhamnosyloxy)benzyl nitrile (C16H19NO6). The structures of this compound has been eluciated by modern spectroscopic methods such as: MS, 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC and by comparison with those of previously reported data. Keywords: Moringa oleifera young trunk, chemical components, chloroform extracts, 4-(4'-O-α-L-rhamnosyloxy)benzyl nitrile, spectroscopic. v Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 Trường Đại Học Cần Thơ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khoa Khoa Học Tự Nhiên Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bộ môn Hóa học ĐỀ TÀI PHÂN LẬP CHẤT TỪ CAO CHLOROFORM CỦA THÂN NON CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA L.), HỌ CHÙM NGÂY (MORINGACEAE) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi, các kết quả của nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác và đã được chỉnh sữa theo ý kiến của hội đồng. Cán bộ hướng dẫn Cần Thơ, ngày tháng năm 2013 Sinh viên ký tên TS. Tôn Nữ Liên Hương Trương Hoàng Nhi Lan vi Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 MỤC LỤC Lời cảm ơn .................................................................................................... iii Tóm tắt .......................................................................................................... iv Abstract ...........................................................................................................v Mục lục ........................................................................................................ vii Danh sách bảng ............................................................................................. ix Danh sách hình ................................................................................................x Danh mục từ viết tắt ...................................................................................... xi Chương 1: Giới thiệu .......................................................................................1 1.1 Giới thiệu chung ....................................................................................1 1.2 Mục đích nghiên cứu chính của đề tài ....................................................2 1.3 Địa điểm, thời gian thực hiện đề tài .......................................................2 1.4 Các nội dung chính và giới hạn của đề tài ..............................................2 Chương 2: Tổng quan tài liệu ..........................................................................3 2.1 Tổng quan thực vật học .........................................................................3 2.1.1 Khái quát về họ chùm ngây (Moringaceae) .....................................3 2.1.2 Đại cương về chùm ngây ................................................................3 2.1.3 Thực vật học ...................................................................................3 2.1.4 Hình thái thực vật ...........................................................................3 2.1.5 Sinh thái phân bố ............................................................................4 2.1.6 Thành phần dinh dưỡng của cây chùm ngây....................................5 2.1.7 Thành phần hóa học trong cây chùm ngây ......................................6 2.1.8 Công dụng của cây chùm ngây ........................................................8 2.1.9 Tác dụng dược lý ............................................................................9 2.1.10 Những nghiên cứu về thành phần hóa học của cây chùm ngây ....10 2.2 Cơ sở lý thuyết của một số phương pháp thực nghiệm .........................12 2.2.1 Một số kỹ thuật chiết tách hợp chất thiên nhiên .............................13 2.2.2 Dung môi ......................................................................................14 2.2.3 Sắc ký lớp mỏng và định tính sự hiện diện của một số hợp chất hữu cơ ..........................................................................................................15 2.2.4 Sắc ký cột (Column Chromatography) ..........................................17 2.3 Giới thiệu về hợp chất glycoside ..........................................................20 2.3.1 Đại cương về hợp chất glycoside ..................................................20 2.3.2 Phương pháp chiết tách các glycoside ra khỏi cây .........................21 vii Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu..............................................................23 3.1 Phương tiện sử dụng trong nghiên cứu .................................................23 3.1.1 Dụng cụ ........................................................................................23 3.1.2 Hóa chất........................................................................................23 3.2 Phương pháp nghiên cứu .....................................................................23 3.2.1 Phương pháp chiết tách .................................................................23 3.2.2 Phân lập hợp chất hữu cơ ..............................................................24 3.2.3 Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất cô lập được ......................24 3.3 Thực nghiệm .......................................................................................24 3.3.1 Điều chế các loại cao ....................................................................24 3.3.2 Khảo sát cao chloroform ............................................................... 27 Chương 4: Kết quả và thảo luận ....................................................................31 4.1 Kết quả thực nghiệm ............................................................................31 4.2 Biện luận cấu trúc hóa học của TNCN-C1 ...........................................31 4.2.1 Một số thông tin nhận được từ phổ 1H-NMR của TNCN-C1 (CD3OD, 500 MHz)...............................................................................32 4.2.2 Một số thông tin nhận được từ phổ 13C-NMR và phổ DEPT của TNCN-C1 (CD3OD, 125 MHz) .............................................................32 4.2.3 Một số thông tin nhận được từ phổ HSQC và HMBC của hợp chất TNCN-C1 ..............................................................................................33 4.2.4 Kết luận ........................................................................................33 Chương 5: Kết luận và kiến nghị ...................................................................36 5.1 Kết luận ............................................................................................... 36 5.2 Kiến nghị .............................................................................................37 Tài liệu tham khảo .........................................................................................38 Phụ lục ..........................................................................................................40 viii Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1: Phân tích thành phần dinh dưỡng của Moringa oleifera Lam. ..........6 Bảng 2.2: Thành phần hóa học các bộ phận trong cây chùm ngây ..................8 Bảng 2.3: Một vài thuốc thử hiện hình sắc lý lớp mỏng .................................17 Bảng 2.4: Các loại hợp chất có tính phân cực tăng dần ..................................18 Bảng 3.1: Kết quả khảo sát cao chloroform ...................................................28 Bảng 3.2: Kết quả SKC phân đoạn C6 ...........................................................29 Bảng 3.3: Kết quả SKC phân đoạn C6D ........................................................30 Bảng 4.1: Số liệu phổ 1H-NMR (CD3OD, 500 MHz) và 13C-NMR của hợp chất TNCN-C1 (CD3OD, 125 MHz) .....................................................................34 Bảng 4.2: So sánh dữ liệu phổ 1H-NMR (CD3OD, 500 MHz) và 13C-NMR (CD3OD, 125 MHz) hợp chất TNCN-C1 với dữ liệu phổ 1H-NMR (CD3OD, 300 MHz) và 13C-NMR (CD3OD, 75 MHz) Niazirinin (4-(4'-O-Acetyl-α-Lrhamnosyloxy)benzyl nitrile) .........................................................................35 ix Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1: Hoa chùm ngây ................................................................................4 Hình 2.2: Trái và hạt chùm ngây .....................................................................4 Hình 2.3: So sánh thành phần dinh dưỡng có trong lá chùm ngây với các loại thực phẩm khác ...............................................................................................5 Hình 2.4: Cấu trúc của Niazirin và 4-(2',3',4'-tri-O-acetyl-α-Lrhamnosyloxy)benzylnitrile .............................................................................7 Hình 2.5: Cấu trúc của Niazimin A (I), Niazimin B (II), Niazicinin A (III), 4(4'-O-Acetyl-α-L-rhamnosyloxy)benzaldehyde (IV) và Niazicin A (V) ..........7 Hình 2.6: Cấu trúc của một vài hợp chất phân lập từ cây chùm ngây .............12 Hình 2.7: Kỹ thuật chiết ngâm dầm ............................................................... 14 Hình 2.8: Cách tính Rf ..................................................................................16 Hình 2.9: Hệ thống SKC cổ điển ...................................................................18 Hình 2.10: Cấu trúc hóa học của một vài hợp chất glycoside .........................20 Hình 2.11: Quy trình tách chiết glycoside ra khỏi cây....................................22 Hình 3.1: Nguyên liệu chùm ngây được thu hái và xử lý ............................... 24 Hình 3.2: Ngâm dầm bột cây với methanol và cao methanol tổng .................25 Hình 3.3: SKLM cao chloroform ...................................................................27 Hình 3.4: SKC cao chloroform ......................................................................28 Hình 3.5: SKLM và SKC phân đoạn C6 ........................................................29 Hình 3.9: SKLM và SKC phân đoạn C6D .....................................................30 Hình 4.1: Tinh thể và SKLM hợp chất TNCN-C1 với ba hệ dung môi khác nhau………………………………………………………………………….. 31 x Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bu DEPT Ea Me NMR PE Rf SKC SKLM 13 C-NMR 1 H-NMR HR-ESI-MS HMBC HSQC WHO FAO d dd m s t δ J Butanol Detortionless Enhancement by Polarization Transfer Ethyl acetate Methanol Nuclear Magnetic Resonance Petroleum Ether Retention factor Sắc ký cột Sắc ký lớp mỏng Carbon (13) Nuclear Magnetic Resonance Proton (1) Nuclear Magnetic Resonance High Resolution Electrospray Ionization Mass Spectrometry Heteronuclear Multiple Bond Coherence Heteronuclear Single Quantum Correlation World Health Organization Food and Agriculture Organization Doublet Doublet of doublet Multiplet Singlet Triplet Chemical shift Coupling constant xi Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu chung Hóa học hợp chất thiên nhiên là một bộ phận của hóa học hữu cơ nói riêng và ngành hóa học nói chung. Trong những năm gần đây, hóa học hợp chất thiên nhiên đã và đang có những bước phát triển tích cực mang lại những thành tựu đáng kể. Với đối tượng nghiên cứu là các loại cây cỏ trong tự nhiên, các nhà nghiên cứu đã ly trích và phân lập ra những hợp chất mà hầu hết đều là những hợp chất có hoạt tính sinh học, có những khả năng nhất định, được ứng dụng trong y học và các lĩnh vực liên quan khác. Chùm ngây (Moringa oleifera Lam.) là một loại cây thảo dược với thành phần dinh dưỡng phong phú chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như: các loại vitamin, protein, Fe, K,… Vì vậy, được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm như Ấn Độ, Pakistan, và một vài nước Đông Nam Á. Ở các quốc gia này, chính phủ khuyến khích trồng chùm ngây để chống nạn thiếu dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng hộ giảm nhẹ thiên tai. Không chỉ có giá trị về mặt dinh dưỡng mà hầu như các bộ phận của chùm ngây đều được sử dụng để làm dược liệu chữa bệnh.  Lá chùm ngây: dùng chữa bệnh trĩ, sốt, đau họng, viêm phế quản…  Vỏ thân: dùng chữa bệnh về mắt, phá hủy các khối u…  Hạt có tính kháng sinh và chống viêm để điều trị viêm khớp, gout, chuột rút, bệnh lây truyền qua đường tình dục và bỏng nước.  Rễ có vị đắng được sử dụng như một loại thuốc bổ cho cơ thể và phổi, điều kinh, long đàm, lợi tiểu nhẹ. Tuy có giá trị lớn trong kinh tế và y học nhưng ở Việt Nam được biết chưa có nhiều công trình nghiên cứu về thành phần hóa học của cây chùm ngây. Nhằm đi sâu nghiên cứu thành phần hóa học cũng như xác định hoạt tính sinh học của cây chùm ngây, vì vậy đề tài “Phân lập chất từ cao chloroform của thân non cây chùm ngây Moringa oleifera Lam., họ chùm ngây (Moringaceae)” được thực hiện nhằm góp phần khẳng định giá trị của cây chùm ngây đặc biệt là trên thân non – bộ phận ít được quan tâm của cây. 1 Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 1.2 Mục đích nghiên cứu chính của đề tài Phân lập chất từ cao chloroform của thân non cây chùm ngây Moringa oleifera Lam., họ chùm ngây (Moringaceae). Từ chất phân lập được xác định các thông số vật lý (hình dạng và màu sắc tinh thể, nhiệt độ nóng chảy, sử dụng phương pháp phổ nghiệm để định danh). 1.3 Địa điểm, thời gian thực hiện đề tài Địa điểm: Phòng thí nghiệm hữu cơ 1 – Khoa học Tự Nhiên – trường Đại học Cần Thơ. Thời gian thực hiện: từ tháng 08/2013 đến tháng 11/2013. 1.4 Các nội dung chính và giới hạn của đề tài  Tìm hiểu về loài chùm ngây (Moringa oleifera Lam.).  Thu hái thân non chùm ngây, rửa sạch, cắt nhỏ, phơi trong mát đến ráo, sấy ở 60°C đến khô, nghiền thành bột.  Ngâm dầm bột khô thân non chùm ngây với methanol từ 4 – 5 lần, cho đến khi chiết kiệt chất trong bột cây.  Tiến hành cô quay dịch chiết để thu được cao tổng.  Tiến hành chiết lỏng – lỏng với những dung môi có độ phân cực tăng dần petroleum ether, chloroform, ethyl acetate, butanol để phân chia cao tổng thành 4 phân đoạn có tính phân cực khác nhau.  Sử dụng sắc ký cột kết hợp với sắc ký lớp mỏng để tách chất được chiết từ dung môi chloroform của thân non chùm ngây.  Tổng hợp, đánh giá kết quả và viết báo cáo. 2 Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan thực vật học 2.1.1 Khái quát về họ chùm ngây (Moringaceae) Họ chùm ngây (Moringaceae) chỉ gồm một chi duy nhất là chi chùm ngây, bao gồm khoảng 13 loài phân bố ở các vùng nhiệt đới trên thế giới. Các loài chỉ có hoa lưỡng tính, không đối xứng hai bên. Bộ nhị 7 – 10, nhị đơn bào uốn ngược, quả nan thuông dài [1]. 2.1.2 Đại cương về chùm ngây Cây chùm ngây, tên khoa học: Moringa oleifera Lam., thuộc họ chùm ngây (Moringaceae). Tùy theo địa phương mà cây chùm ngây còn có tên gọi khác nhau như: Cải ngựa, độ sinh… Tên nước ngoài: Drum – stick plant, horse – radish tree, ben seed (Anh); moringe à graine ailée, bois néphrétique (Pháp) [2]. 2.1.3 Thực vật học Vị trí cụ thể của chùm ngây trong hệ thống phân loại thực vật [3] Giới: Thực vật (Plantae) Ngành: Ngọc lan (Magnliophyta) Lớp: Ngọc lan (Magnliopsida) Bộ: Cải (Brassicales) Họ: Chùm ngây (Moringaceae) Chi: Moringa Loài: Moringa oleifera Lam. 2.1.4 Hình thái thực vật Cây chùm ngây là cây gỗ nhỏ, cao từ 5 – 10 m. Lá kép thường là 3 lần lông chim, có 6 – 9 đôi lá chét hình trứng, mọc đối, có hình tròn hay trái xoan dài 12 – 20 mm, rộng 6 – 10 mm, màu lục nhạt, mông mốc, nhẵn; bẹ lá ôm thân; cuốn lá kép, mảnh tày lên ở gốc. Cây ra hoa vào tháng 1 – 2 [4]. 3 Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 Cụm hoa là một chùy; lá bắc nhỏ; hoa to màu trắng, có dáng giống hoa họ Đậu; 5 lá đài hình mũi mác, uốn cong, có lông ở mặt ngoài; 5 cánh hoa hình thìa, có đốm; 5 nhị hữu thụ, xen kẽ với 5 – 7 nhị lép, chỉ nhị có lông gốc; bầu thường có lông [2]. Hình 2.1: Hoa chùm ngây Quả nang treo, có tiết diện tam giác dài 25 – 50 cm, có khi hơn, rộng 2 cm, khi chín nứt thành ba mảnh; hạt nhiều, hình 3 cạnh dẹt, đường kính 1 cm, có cánh mỏng bao quanh. Hạt màu đen, to bằng hạt đậu Hà Lan, tròn, có 3 cạnh và cánh dạng màng [2]. Hình 2.2: Trái và hạt chùm ngây 2.1.5 Sinh thái phân bố Moringa là một chi nhỏ, gồm một số loài thân gỗ mềm, mọc nhánh phân bố ở vùng nhiệt đới châu Á và châu Phi. Cây chùm ngây là giống cây ưa sáng, mọc nhanh, giai đoạn đầu ưa bóng nên có thể trồng xen, khi cây lớn điều chỉnh ánh sáng, phân cành cao, vỏ màu hơi xanh khi còn non, màu trắng mốc khi cây 4 Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 đã già, tái sinh chồi mạnh với những nơi độ ẩm cao, đất xốp, tầng mùn dày, tái sinh hạt yếu. Cây chịu hạn tốt, chịu được những nơi đất xấu, cằn cỗi. Ở Việt Nam, chùm ngây được trồng rải rác ở các tỉnh phía Nam, từ Quảng Nam trở vào. Chùm ngây có thể sống và phát triển tốt trên nhiều loại đất, từ loại đất đỏ bazan ở Tây Nguyên đến đất sét pha cát hoặc trên đất cát vùng ven biển [5]. 2.1.6 Thành phần dinh dưỡng của cây chùm ngây Cây chùm ngây (Moringa oleifera Lam.) chứa hơn 90 chất dinh dưỡng tổng hợp. Những chất dinh dưỡng cần thiết để gìn giữ sức khỏe con người, giảm nguy cơ từ những chứng bệnh suy thoái, chữa trị được nhiều bệnh thông thường. Lá và thân non chùm ngây giàu dinh dưỡng hiện được hai tổ chức thế giới WHO và FAO xem như là giải pháp ưu việt cho các bà mẹ thiếu sữa và trẻ em suy dinh dưỡng. Hình 2.3: So sánh thành phần dinh dưỡng có trong lá chùm ngây với các loại thực phẩm khác Theo các số liệu báo cáo từ bài báo “Analysis of leaf powder for nutritional composition” được đăng tải trên Campden and Chorleywood Food Research Association năm 1998 cho kết quả như Bảng 2.1 [6]. 5 Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 Bảng 2.1: Phân tích thành phần dinh dưỡng của Moringa oleifera Lam. STT Thành phần dinh dưỡng/100 g 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Water (%) Calories Protein (g) Fat (g) Carbohydrate (g) Fiber (g) Minerals (g) Ca (mg) Mg (mg) P (mg) K (mg) Cu (mg) Fe (mg) S (mg) Oxalic acid (mg) Vitamin A (mg) Vitamin B (mg) Vitamin B1 (mg) Vitamin B2 (mg) Vitamin B3 (mg) Vitamin C (mg) Vitamin E mg) Arginine (g/16 gN) Histidine (g/16 gN) Lysine (g/16 gN) Tryptophan (g/16 gN) Phenylanaline (g/16 gN) Methionine (g/16 gN) Threonine (g/16 gN) Leucine (g/16 gN) Isoleucine (g/16 gN) Valine (g/16 gN) Trái tươi Lá tươi 86,9 26 2,5 0,1 3,7 4,8 2,0 30 24 110 259 3,1 5,3 137 10 0,11 423 0,05 0,07 0,2 120 3,66 1,1 1,5 0,8 4,3 1,4 3,9 6,5 4,4 5,4 75,0 92 6,7 1,7 13,4 0,9 2,3 440 25 70 259 1,1 7,0 137 101 6,8 423 0,21 0,05 0,8 220 6,0 2,1 4,3 1,9 6,4 2,0 4,9 9,3 6,3 7,1 Bột lá khô 7,5 205 27,1 2,3 38,2 19,2 2003 368 204 1324 0,054 28,2 870 1,6 1,6 2,64 20,5 8,2 17,3 113 1,33 0,61 1,32 0,43 1,39 0,35 1,19 1,95 0,83 1,06 2.1.7 Thành phần hóa học trong cây chùm ngây Lá chùm ngây chứa gôm và hai alkaloid là moringine và moringinine.Vỏ thân chứa benzylamine và β-sitosterol.Toàn cây có chứa pterygospermin – là chất có tính kháng các vi khuẩn Gram âm, Gram dương và vi khuẩn ưa acid [5]. Gần đây người ta chiết được từ lá chùm ngây các glucoside có nhóm nitrile: Niazirin, 4-(2',3',4'-tri-O-acetyl-α-L-rhamnosyloxy)benzyl nitrile [7]. 6 Trương Hoàng Nhi Lan - 2102455 CH2 C CH2 N H3C H3CCOO H3CCOO O HO N O O H3C HO C OH O OCOCH3 Hình 2.4: Cấu trúc của Niazirin và 4-(2',3',4'-tri-O-acetyl-α-Lrhamnosyloxy)benzylnitrile Các glucoside có chứa nhóm carbamate và thiocarbamate: Niazimin A và Niazimin B, Niazicinin A, Niazicin A cùng với glucoside benzaldehyde [5]. (I) (II) (III) (IV) (V) Hình 2.5: Cấu trúc của Niazimin A (I), Niazimin B (II), Niazicinin A (III), 4(4'-O-Acetyl-α-L-rhamnosyloxy)benzaldehyde (IV) và Niazicin A (V) [7] Các dây amide đóng vai trò quan trọng đối với tác dụng hạ áp. Các chất carbamate và thiocarbamate đều có tác dụng hạ áp. Từ gôm, chất leucoamthocyanine đã được chiết và xác định là leucodelphinidin-3-O-β-D7
- Xem thêm -