Tài liệu Phân biệt tiếng anh - anh và anh - mỹ

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 191 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

PHÂN BIỆT TIẾNG ANH-ANH VÀ ANH-MỸ A. Những khác biệt về dùng từ trong văn nói 1. Cách dùng "just", "already" hay "yet" - Người Mỹ dùng 3 từ trên trong quá khứ đơn giản (the simple past tense), trong khi người Anh thường dùng những từ đó ở thì hiện tại hoàn thành (the present perfect). Người Mỹ nói: "I already had lunch." hay "She didn't arrive yet" Người Anh nói: "I've already had lunch." hay "She hasn't arrived yet" 2. Cách nói giờ Nếu muốn nói 2:45 hay 2h45 tại Anh, chúng ta có thể nói: "Quarter to three", hay 3:15 - 3h15 có thể nói "Quarter past three". Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau: "Two fourty five" để chỉ 2:45, hay "Quarter after three" để chỉ 3:15. 3. Người Anh và người Mỹ cũng khác nhau trong cách nói - GOOD: người Mỹ dùng good thay cho well, VD: I feel good (M) = I feel well (A) - Người Anh dùng 'have got' hay 'has got' khi nói về sở hữu, trong khi người Mỹ thì thường hay dùng 'have' hay 'has'. Ví dụ, tiếng Anh Mỹ, chúng ta có thể nói: "I have a new car." Còn trong tiếng Anh Anh thì thường là: "I've got a new car." - Dạng Past Participle của GET, người Mỹ dùng là GOT, còn người Anh dùng là GOTTEN. - Với động từ AIM, người Mỹ dùng cấu trúc "to aim to + V", còn người anh dùng cấu trúc "to aim at + V-ing". VD: We aim to do something nice = We aim at doing something nice. B. Chính tả (Spelling) Chính tả là yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại tiếng Anh: Anh-Anh và Anh-Mỹ. Anh-Mỹ Anh-Anh color, humor, flavor colour, humour, flavour. recognize, patronize recognise, patronise. Travel - traveler - traveling Travel - traveller - travelling to practice to practise Để nắm vững sự khác biệt giữa hai loại tiếng Anh, bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của công cụ kiểm tra chính tả (spell check) trên máy tính để tạo sự nhất quán trong cách sử dụng. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất là việc lựa chọn từ vựng và cách phát âm. Để khắc phục điều này bạn có thể sử dụng từ điển như một công cụ hỗ trợ đắc lực vì hầu hết các từ điển đều có hướng dẫn chính tả và giải thích cụ thể hai loại tiếng Anh. C. Một số cặp từ Anh-Anh và Anh-Mỹ thông dụng: Anh-Mỹ Anh-Anh Nghĩa tiếng Việt Attorney Barrister/Solicitor Luật sư Bookstore Bookshop Hiệu sách Automobile Motor car Ôtô Blank Form Bản mẫu có chỗ trống để điền vào Calling card Visiting card Danh thiếp Candy Sweets Kẹo Candy store Sweet shop Cửa hàng kẹo car coach, carriage Toa xe lửa Corn Maize, Indian corn Ngô grain, wheat corn Lúa mì City Hall Town Hall Thị sảnh, tòa thị chính Cracker Biscuit Bánh quy Director Producer Đạo diễn điện ảnh. Chú ý: ở Mỹ, producer là giám đốc, chủ rạp hát (ở Anh thì dùng manager, proprietor) downtown city Trung tâm thành phố Drugstore Chemist’s/Chemist’ s shop Hiệu thuốc Elevator Lift Thang máy Gas/gasonline Petrol Xăng Kerosene Paraffin Dầu hỏa Fall Autumn Mùa thu First name hay given name Christian name Tên (người) Sidewalk Pavement Vỉa hè Railroad Railway Đường sắt Supermarket Self-service shop Cửa hàng tự phục vụ Freshman First year student Sinh viên năm thứ nhất Sophomore Second year student Sinh viên năm thứ hai Junior Third year student Sinh viên năm thứ ba Senior Last year student Sinh viên năm cuối
- Xem thêm -