Tài liệu Phân biệt "see", "look", "watch"

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phân biệt “see”, “look”, “watch” See là một động từ tri giác (verb of perception), chỉ việc nhìn thứ gì một cách tự nhiên, bản năng mà không cần phải đưa ra quyết định, nỗ lực. Bạn cũng có thể hiểu theo nghĩa đơn giản là nhìn không hoàn toàn có chủ đích, có thể nói là thụ động, có những vật, những sự việc tôi không định nhìn nhưng nó cứ “đập vào mắt”. “See” là “nhìn thấy”. Ví dụ: - I can see you! - From the window we could see the children playing in the yard. Ngoài ra, trong sinh hoạt, “see” còn được dùng với nghĩa là “hiểu”. “I see” - tôi hiểu (tôi nhìn thấy rồi). Look và watch là hai động từ chỉ hoạt động (action verb) yêu cầu chủ thể của hành động phải đưa ra quyết định chứ không phải xảy ra một cách tự động theo phản xạ thông thường của mắt. Look được sử dụng khi nhấn mạnh, đề nghị vào hướng mà mắt nhìn vào. Thông thường, đối tượng được nhìn là ở dạng tĩnh, không hoạt động hay di chuyển như nhìn vào “camera”, “prices”, “mirror” hay “sky”. Hiểu đơn giản thì “Look” là chủ động nhìn, nghĩa như là “tìm kiếm”. Ví dụ: - Look at this picture. - I like to look at the stars at night. Watch được dùng khi ta nhìn tập trung vào thứ gì, thường dành cho xem phim ảnh, tivi, thể thao. Đối tượng được nhìn có sự di chuyển, hoạt động như “a movie”, “a TV program”, “a football match”. “Watch” là chủ động nhìn có tính cách tập trung, phân tích, nghĩa như là “quan sát”. Ví dụ: - I like to sit on the verandah and watch people walk by. - I watch Friends everyday on TV.
- Xem thêm -