Tài liệu Percy jackson tap 6 vị thần cuối cùng

  • Số trang: 380 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 207 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

percy_jackson_tap_6_vị thần cuối cùng
̉ i skypeaful, dư ̣ c hoàn thành bơ ̣ a trên Ebook đươ ́ hoàn toàn phi thương ma ̣ c đıch ̣ i, với ý muốn chia mu ̉ sách cho những ba ̣ n không có điều kiê ̣ n đo ̣ c các ấn se ̉ m thông thường. Mong rằng qua ebook này các phâ ̉ a ̣ n sẽ có đươ ̣ c những phút giây thư giãn và tho ba ̉ a mın ̀ h. Đó cũng là ̣ c sách cu mãn niềm đam mê đo ̉ a tất ca ̉ mo ̣ i người. Tuy nhiên, những ước mong cu ̉ , tôi vẫn hy ̉ năng có thê ̣ p nằm trong kha trường hơ ̉ n in chınh ̉ n quyền tác ́ gốc. Ba ̣ ng các ba ̣ n mua ba vo ̉ m thuô ̉ n. Ba ̉ n ebook thuô ̣ c về nhà xuất ba ̣ c về phâ ̀ h ̣ án. Mo ̣ i hành đô ̣ ng sao lưu dưới mo ̣ i hın nhóm dư thức sang bất cứ đâu xin giữ nguyên tên những ̣ c hiê ̣ n, như mô ̣ t sư ̣ tôn tro ̣ ng. người thư Thông tin: ̉ n lý dư ̣ án: skypeaful Qua Đánh máy: skypeaful Làm ebook: skypeaful ́ ̣ chınh: Tài trơ Meo Meo (phanminhduc12345) ̉ m: Thông tin ấn phâ Tên sách: Vị Thần Cuối Cùng ̉ : Rick Riordan Tác gia ̉ "> Vũ Kim Dung Dịch gia ̉ sách: 14,5 x 20,5 Khô ̉ n: 2011 Năm xuất ba ̣ t Ngôn ngữ: Tiếng Viê ̉ loa ̉ u thuyết ̣ i: Truyê ̣ n ngắn - tiê Thê Số trang: 464 trang ̀ : 91,000 VNĐ Giá bıa ̣ THẦN CUỐI CÙNG •-)•–––– ––––•(-• VI ̣ THẦN TRÊN ̣ C SERIES PERCY JACKSON VÀ CÁC VI THUÔ ̉ NH OLYMPUS ĐI ̉ U THUYÊT́ GIA VĂN HO ́ NHI ĂN KHACH NHT ̣ C THIÊU RICK RIORDAN - TIÊ NƯỚC MỸ ̣ y nhất do tờ New ̉ có sách bán cha RICK RIORDAN là tác gia ̣ n cho Series truyê ̣ n dà nh cho tre ̉ em Percy York Times bı̀nh cho ̉ u thuyết trinh Jackson và các vị thần Olympia và Series Tiê thám dà nh cho ngườ i lớn Tres Navarre. Ông có mườ i lăm năm ̣ y môn tiếng Anh và lịch sư ̣ c cơ sơ ̉ ng da ̉ ̉ơ các trườ ng trung ho ̉ gia công và tư ̉ơ San Francisco Bay Area ̉ơ California và ̉ơ Texas, từ ng ̣ n gia ̉ i thươ ̉ ng Giáo viên Ưu tú đầu tiên cu ̉ a trườ ng và o năm nhâ ̣ ng. Ông hiê ̣ n đang sống ̉ơ San 2002 do Saint Mary’s Hall trao tă ̣ và hai con trai, dà nh toà n bô ̣ thờ i gian Antonio, Texas cù ng vơ cho sáng tác. Series Percy Jackson và các vị thần trên đı̉nh Olympus đã ̣ c hơn 20 triê ̣ u ba ̉ n trên toà n thế giới (tı ́nh tới ngà y bán đươ ̣ y nhất 1.3.2011), chiếm 153 tuần trong danh sách Sách bán cha ̉ loa ̣ i sách thiếu nhi. Bô ̣ sách đã bán trên New York Times cho thê ́ ̉ n ̀ ̣ c chuyê ̉ n quyên cho hơn 40 nước. Ke ̉ căp tia chớp đã đã đươ ba ̉ thà nh phim truyê ̣ n như ̣ a cù ng tên (đa ̣ o diễn: Chris Columbus, thê các diễn viên chı ́nh: Uma Thurman, Pierce Brosnan…) và video game. ̉ n bị cho cuô ̣ c chiến chống la ̣ i Các á thần đã chuâ ̣ i thế các thần Titan trong suốt năm qua, biết rằng lơ ̉ a Kronos ̣ i cu chiến thắng là rất mong manh. Quân đô ̣ nh mẽ hơn bao giờ hết, và cứ mỗ i vị thần hay á ma ̉ a hắn, sức ma ̉ a tên ̣ p vào đô ̣ i ngũ cu ̣ nh cu thần gia nhâ ̉ đó la ̣ i lớn thêm lên. Titan ma quy Trong khi các vị thần trên đı̉nh Olympus cố gắng ̉ a Typhon, Kronos đã tiến ̀ chế cơn giâ ̣ n dữ cu kım đánh vào thành phố New York, nơi đı̉nh Olympus gần ̉ o vê ̣ . Giờ thı ̀ mo ̣ i viê ̣ c đều phu ̣ như không có người ba ̉ i nhằm ̉ tuô ̣ c vào Percy và đô ̣ i quân á thần tre thuô ̉ Thời gian. ̣ i Chúa tê ngăn la ̣ ng cuối cùng này, Lời Trong cuốn sách quan tro ̣ i đã lâu về ngày sinh nhâ ̣ t lần thứ Sấm Truyền chờ đơ ̉ a Percy dần đươ ̣ c hé lô ̣ . Và khi cuô ̣ c mười sáu cu ̉ o vê ̣ Nền Văn minh Phương Tây diễn ra ác chiến ba ̉ Manhattan, Percy pha ̉ i đối ̣ t trên các đường phố ơ liê ̉ câ ̉ ng khiếp rằng có thê ̣ n với mô ̣ t sư ̣ ngờ vư ̣ c khu ̣ u diê ̉ a chınh ́ mın ̀ h.> ̣ i số phâ ̣ n cu đang chiến đấu chống la ̣ c Lu ̣ c Mu ̉ Tôi đi du thuyền cù ng thuôć nô ́ cá ̣ p mô ̣ t và i ngườ i bà con giông Tôi gă ̣ n kề cái chêt́ Câ ̣ m bằng sắt ̉ i liê Chúng tôi đôt́ va Tôi cươĩ chó húc và o thân cây ̉ a tôi bị cháy đen Bánh cookie cu ̣ y toán cho tôi đi nhờ xe Cô giáo da ̣ nhất cu ̉ a tôi Lần tắm sông tồi tê ̣ c đờ i tôi Hai con rắn cứ u cuô ̣ t và i ngườ i ba ̣ n mới Tôi mua mô ̣ t cây cầu Chúng tôi là m gaỹ mô ̣ n bất lơ ̣ i cu ̉ a thuâ ̉ a Rachel Tho ́ cho tôi Thần Titan mang quà đên Những chú heo bay ̣ c Bác Chiron đaĩ tiê ̣ c sư ̣ giúp đỡ từ mô ̣ t tên trô ̣ m Chúng tôi có đươ Tôi ngồi lên ghế nóng ̣ tôi thà nh đă ̣ c công Cha me ̉ nh hoang tà n giữa thà nh phố vınh Ca ̃ hằng ̣ c các phần thươ ̣ ng ̉ ng quá sứ c tươ ̉ ng tươ Chúng tôi có đươ Blackjack bị cướp ̉ ng xuông ́ hồ Tôi bị quă Chúng tôi nói lờ i giã từ ̉ n tiếng Anh: The Last Olympian, cu ̉ a Rick Riordan Dị từ ba ̉ 1. Tôi đi du thuyền cùng thuốc nô ̣ t con pegasus đáp ̉ a thế giới bắt đầu khi mô Ngà y cuối cù ng cu ̉ a tôi. xuống trên mui xe hơi cu ̉ i chiều tươi đe ̣ t buô ̣ p. Maĩ cho đến lúc nà y, tôi đang có mô ̣ c cầm lái đâu vı̀ đến tuần sau tôi mới Chı ́nh xác thı̀ tôi không đươ ̉ i. Chuyê ̣ n là vầy: me ̣ tôi và dươ ̣ ng Paul đã đưa tôi và trò n 16 tuô ̉ n riêng ̉ơ South Shore nà y và ̣ n Rachel đến chuỗi baĩ biê cô ba ̉ đi ̣ ng Paul đã cho tôi mươ ̣ n chiếc xe hiê ̣ u Prius cu ̣ ng đê ̉ a dươ dươ ̣ o loanh quanh. da ̣ n đang nghı,̃ ‘Chà , ông ấy sao mà vô trách Giờ tôi biết các ba ̉ ng qua do dươ ̣ m quá, blah, blah, blah’ Chă ̣ ng biết khá rõ về nhiê ̉ , ̣ n mắt chứ ng kiến tôi cắt ngang ngườ i lũ ma quy tôi. Ông ấy đã tâ ̉ tung trong trườ ng ho ̣ c. Thế ̉ y ra kho ̉ i các khu nhà đang nô nha ̉ ng pha ̣ ng nghı ̃ lái xe và i trăm mét chı ́nh xác chă ̉ i là nên, chắc dươ ̉ m nhất mà tôi đã là m. điều nguy hiê Dù sao đi nữa, Rachel và tôi cun ̃ g đang lái xe đi. Hôm đó là ́ ̣ t ngà y tháng Tám năng nóng. Mái tóc mà u đo ̣ c ̉ cu ̉ a Rachel đươ mô ̉ u đuôi ngư ̣ t cao kiê ̣ a duyên dáng. Cô ấy mă ̣ c áo bơi bên trong cô ̣ ng raĩ . Tôi chưa bao giờ nhı̀n thấy cô ấy mă ̣ c gı̀ áo sơ mi trắng rô ngoà i những chiếc áo phông nhà u nát và những chiếc quần jeans ̣ c ve ̃ tung tóe trước đây, và giờ cô ấy trông giống mô ̣ t triê ̣ u đươ ̣ y. đồng drachma và ng vâ ̣ u dừ ng xe ngay nơi đó!” cô ấy nói với tôi. “Ồ, câ ̉ n ̣ t daỹ đất nhı̀n ra Đa ̣ i Tây Dương. Biê Chúng tôi đỗ xe ̉ơ mô ̣ t trong những nơi yêu thı ́ch cu ̉ a tôi, nhưng hôm nay nó luôn là mô ̉ ng lă ̣ c biê ̣ t đe ̣ p – mà u xanh lu ̣ c lấp lánh và phă ̣ ng như gương, đă ̉ cha tôi đang giữ cho nó êm ̉a vı̀ chúng tôi. như thê ̉ là m những Nhân đây, cha tôi là thần Poseidon. Ông ấy có thê ̣ c co ̉ n con như thế. viê ̣ y.” Rachel mı̉m cườ i dịu dà ng với tôi. “Về lờ i mờ i đó.” “Vâ ̀ ̉ háo hứ c. Ý tôi là , cô ấy đã mờ i tôi “Ô... đúng rồi.” Tôi cố ra ve ̣ i dinh thư ̣ mù a hè cu ̉ a gia đı̀nh cô ấy ̉ơ St. ghé chơi ba ngà y ta ̉ ng cu ̉ a gia Thomas. Tôi không có nhiều lờ i mờ i như thế. Ý tươ ̣ t kỳ nghı̉ tuyê ̣ t vờ i là mô ̣ t kỳ nghı̉ cuối tuần đươ ̣ c đı̀nh tôi về mô ̉ n Long Island với dăm cái pizza ̣ p xê ̣ ̉ơ baĩ biê đến căn nhà gỗ xâ ̣ nh và mấy cuốn băng phim thuê ̉ơ tiê ̣ m. Đằng nà y, nhà đông la ̣ t kỳ nghı̉ sang tro ̣ ng ̉ơ Rachel sẵn sà ng cho tôi đi cù ng trong mô Caribbe. ̣ t sư ̣ cần mô ̣ t kỳ nghı̉. Mù a hè nà y là mù a hè Cò n nữa, tôi thâ ̣ c đờ i tôi. Ý tươ ̣ c xa ̉ ng đươ ̉ hơi dù chı̉ và i khó khăn nhất trong cuô ̣ t quá hấp dẫn. ̉ i thâ ngà y ngắn ngu ̉ nỗi, giây phút tro ̣ ng đa ̣ i se ̃ đến bất cứ lúc nà o. Tôi đang Khô ̣ nh. Tê ̣ hơn nữa tuần sau là sinh nhâ ̣ t tôi. ‘sẵn sà ng’ cho sứ mê ̉ i, điều xấu se ̃ xa ̉ y ra. Theo lờ i tiên tri, khi tôi trò n mườ i sáu tuô ̉ m nà y không tốt. Nhưng “Percy nà y,” cô ấy nói, “tớ biết thờ i điê ̉ ng pha ̉ m nà o cun ̣ u, đúng ̉ i thờ i điê chă ̃ g luôn không tốt đối với câ không?” Cô ấy nói cun ̃ g đúng. ̣ t mà ,” tôi cam đoan. “Ngă ̣ t nỗi...” “Tớ muốn đi thâ “Chiến tranh.” ̣ t đầu không nói. Tôi không thı ́ch nhắc đến nó, nhưng Tôi gâ ̉ . Không giống hầu hết những ngườ i bı̀nh thườ ng, cô Rachel biết ca ̣ t ̉ năng nhı̀n xuyên Mà n Sương Mù – tấm mà n ma thuâ ấy có kha ̉ thấy đươ ̣ n cu ̣ c ̉ a con ngườ i. Cô ấy có thê bóp méo cách nhı̀n nhâ ̣ t. Cô ấy từ ng tâ ̣ n mắt chứ ng kiến các á thần khác các con quái vâ ̉ ng lồ Titan và bè đa ̉ ng. Hè năm ngoái, chiến đấu với thần khô ̉ bị băm nho ̣ m chı ́ đã có mă ̣ t ̉ơ đó lúc vị chúa tê ̉ trước Rachel thâ ̣ t hı̀nh hà i mới đầy ghê rơ ̣ n, ̉ i quan tà i trong mô đó – Kronos ra kho ̣ c sư ̣ kı ́nh tro ̣ ng maĩ maĩ cu ̉ a tôi vı̀ đã đâm và o và cô ấy có đươ ̣ t chiếc lươ ̣ c như ̣ a mà u xanh. mắt hắn ta với mô ̣ t tay lên tay tôi. “Câ ̣ u cứ nghı ̃ ky ̃ đi nhé. Nhà tớ se ̃ Rachel đă ̣ t và i ngà y tới. Cha tớ...” không đi trong mô ̣ p ngừ ng. Rachel ngâ ̣ i là m khó dễ câ ̣ ua “Ông ấy la ̣ chán ghét. “Cha đang cố tư ̉ tế với tớ, Rachel lắc đầu với sư ̣ i viê ̣ c hầu như tồi tê ̣ đi. Ông ấy muốn tớ theo điều đó khiến mo ̣ c ̉ơ Ho ̣ c viê ̣ n Nữ sinh Clarion và o mù a thu.” ho ̣ câ ̣ u ấy à ?” ̉ a me “Trườ ng cũ cu ̣ y giao tế ngu ngốc dà nh cho những đứ a “Đó là ngôi trườ ng da ̣ c tầng lớp thươ ̣ ng lưu, maĩ tâ ̣ n New Hampshire. Câ ̣ u con gái thuô ̉ tươ ̣ ng ra hı̀nh ̉anh tớ trong trườ ng da ̣ y giao tế đó ̉ ng tươ có thê không?” ̣ n ý tươ ̉ i công nhâ ̉ ng đó dơ ̉ vô cù ng. Rachel chı̉ say mê với Pha ̣ án nghê ̣ thuâ ̣ t đườ ng phố, lo kiếm cái ăn cho ngườ i vô gia các dư ̉ u tı̀nh nhằm ‘Cứ u loà i Chim Gõ ̣ c se ̃ chống la ̣ i các cuô ̣ c biê cư, hoă ̉ m’ và những viê ̣ ng Và ng Gây Nguy Hiê ̣ c đa ̣ i loa ̣ i thế. Kiến My ̃ Bu ̉ ̣ c mô ̣ t chiếc áo đầm. Thâ ̣ t khó đê Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy mă ̉ trơ ̣ ng ra hı̀nh ̉anh cô ấy ho ̣ c đê ̣ t ngườ i giao ̉ ng tươ ̉ thà nh mô tươ ̣ p. thiê ̣ t. “Cha tớ nghı ̃ nếu ông ấy là m hà ng ̉ dà i sườ n sươ Cô ấy thơ ̣ n tư ̣ ng bô ̣ .” ̉ tế với tớ, tớ se ̃ thấy có lỗi và nhươ đống chuyê ̣ i sao ông ấy đồng ý cho tớ đi nghı̉ cù ng nhà câ ̣ u “Đó là lý do ta sao?” ̣ u se ̃ giúp tớ mô ̣ t viê ̣ c lớn đấy. Se ̃ “Đúng... nhưng Percy nà y, câ ̣ t nhiều nếu có câ ̣ u đi cù ng. Với la ̣ i, có chuyê ̣ n nà y tớ tốt hơn thâ muốn nói...” ̣ ng. Rachel bất giác im lă ̣ u muốn nói về chuyê ̣ n gı̀?” tôi ho ̣ u là ... quá nghiêm ̉ i. “Ý câ “Câ ̣ ng đến nỗi chúng ta pha ̣ n St. Thomas mới nói đươ ̣ c ̉ i đến tâ tro sao?” ̣ n đó đi nhé. Cô ấy mı ́m môi. “Nghe nà y, haỹ quên chuyê ̣ t că ̣ p đôi bı̀nh thườ ng. Chúng ta đi ̉ vờ chúng ta là mô Haỹ gia ̉ n thôi. Thâ ̣ t tuyê ̣ t khi đươ ̣ c ̉ơ bên nhau.” chơi, cù ng nhau ngắm biê ̉ nói có điều gı̀ đó đang là m Rachel lo lắng, dù ngoà i Tôi có thê ̣ t cố to ̉ ra vui ve ̉ . Ánh nắng là m cho mái tóc cô ấy trông như mă ̣ n lư ̉ a. ngo Chúng tôi đã ̉ơ bên nhau rất nhiều trong mù a hè nà y. Tôi ̣ n đó, nhưng cà ng gă ̣ p không chı ́nh xác trù tı ́nh cho những chuyê ̣ n nghiêm tro ̣ ng hơn xa ̣ i, tôi la ̣ i cà ng thấy chı ́nh ̉ y ra ̉ơ tra chuyê ̣ i cho Rachel và đi cù ng với cô ấy. Tôi cần nhắc ̉ n thân mı̀nh go ba ̉ chı ́nh mı̀nh rằng thế giới con ngườ i vẫn cò n ̉ơ ngoà i kia, cách nhơ ̣ t dù ng tôi là m bị cát cá nhân cu ̉ lũ quái vâ ̉ a chúng. xa tất ca ̉ i chiều bı̀nh thườ ng và hai con ngườ i ̣ t buô “Đồng y.́ Chı̉ là mô bı̀nh thườ ng.” ̣ t đầu. “Vâ ̣ y... gia ̣ u nói ̉ sư ̉ có hai ngườ i thı ́ch nhau, câ Rachel gâ ̉ anh chà ng ngốc đó chịu hôn cô gái, ̉ i là m thế nà o đê xem pha ̉ ?” hư ̣ t con bò thiêng cu ̉ m giác mı̀nh giống hê ̉ a thần “Ồ...” Tôi ca ̉ n, đo ̣ m cha ̣ p, ngớ ngâ ̣ ng. “À, thâ ̣ t ra thı̀...” ̉ lư Apollo – châ ̉ gia ̉ vờ như mı̀nh đã không nghı ̃ đến Rachel. Tôi Tôi không thê ̉ m thấy dễ dà ng hơn khi ̉ơ bên cô ấy... ừ m, dễ dà ng hơn nhiều ca ̉ i cố gồng so với những cô gái khác mà tôi biết. Tôi không pha ̣ c vắt ca ̉ i xem chừ ng những gı̀ mı̀nh nói, hoă ̉ óc mı̀nh lên, hay pha ̉ cố đoán xem cô gái đó đang nghı ̃ gı̀. Rachel không giấu giếm đê ̣ n gı̀. Cô ấy thườ ng cho ba ̣ n biết cô ấy nghı ̃ gı̀. chuyê Tôi không chắc những gı̀ mı̀nh se ̃ là m, nhưng tôi quá xao lan ̃ g ̣ t cái bóng đen to đù ng từ trên trờ i đến nỗi không chú ý đến mô ̣ a đáp xuống nắp nhà o xuống cho đến khi bốn chiếc móng ngư ̣ P-BU ̣ P-RẦM đi ̉ a chiếc Prius cù ng với những âm thanh BU capô cu kè m. ̣ t gio ̣ ng nói vang lên trong đầu tôi. Xe đe ̣ p đấy! Chà o, sếp, mô ̣ t ngườ i ba ̣ n thân cu ̉ a tôi. Con pegasus tên Blackjack nà y là mô ̣ n với những cái hố mà nó ta ̣ o ra trên Vı̀ thế tôi cố không tứ c giâ ̣ t sư ̣ hà i lò ng về mui xe, nhưng tôi không nghı ̃ Paul Blofis se ̃ thâ điều đó. ̣ u đang là m...” ̉ dà i. “Câ “Blackjack,” tôi thơ Thế rồi tôi nhı̀n thấy ngườ i đang cươĩ trên lưng nó, và tôi biết ̉ a tôi sắp trơ ̉ nên rắc rối hơn. ngà y cu “À, Percy.” Charles Beckendorf, ngườ i đứ ng đầu nhà thần Hephaestus, ̣ t khóc go ̣ i me ̣ khi gă ̣ p anh. Anh ngườ i se ̃ là m cho các con quái vâ ̣ t chà ng ngườ i My ̃ gốc Phi cao lớn, cơ bắp vı̀ đã là m viê ̣ c ấy là mô ̉ i và là trong lò rè n và o mỗi mù a hè . Anh ấy lớn hơn tôi hai tuô ̣ t trong những thơ ̣ rè n vũ khı ́ gio ̣ . Anh ấy đã là m ̉ i nhất cu ̉ a tra mô ̣ c kỳ khéo léo. Tháng trước, anh gắn mô ̣ t qua ̉ ra những vũ khı ́ cư ̣ sinh cu ̣ t chiếc xe buyt́ đang chơ ̉ a mô ̉ theo bom xăng trong nhà vê ̉ đã xóa sa ̣ t đống yêu quái ̉ơ bên kia đất nước. Vu ̣ nô ̣ ch toà n bô ̣ mô ̉ m đô ̣ c Kronos ngay khi nữ yêu quái ̉ a ke ̉ xấu xa hiê quân đoà n cu ̉ hố xı ́. mı̀nh ngườ i cánh chim đầu tiên nhấn nút xa ̣ c đồ cho cuô ̣ c chiến. Anh ấy Hôm nay, anh Beckendorf mă ̣ c, đầu đô ̣ i mũ sắt, quần rằn ri đen. Ngoà i mang giáp đồng che ngư ̉ . ̣ t túi thuốc nô kiếm dà i bên sườ n, anh khoác trên vai mô ̉ i. “Đã đến lúc sao anh?” tôi ho ̣ t đầu. Anh ấy nghiêm trang gâ ̉ ho ̣ ng tôi như bị nghe ̣ n la ̣ i. Tôi biết điều nà y đang đến. Cô ̣ ch đối phó từ nhiều tuần trước, nhưng tôi Chúng tôi đã lên kế hoa ̣ ng rằng nó se ̃ không bao giờ xa ̉ y ra. vẫn bán hy vo Rachel ngước nhı̀n anh Beckendorf. “Chà o anh.” ̉ n là Rachel. Percy kê ̉ về “Ồ, chà o em. Anh là Beckendorf. Em hă ̣ u ấy có đề câ ̣ p đến tên em.” em suốt... ừ m, ý anh là câ ̣ t sao? Tốt quá.” Cô ấy liếc nhı̀n con Rachel nhướng mà y. “Thâ ̣ p cô ̣ p lên nắp capô cu ̉ a chiếc Prius. Blackjack đang gõ móng lô ̣ y em đoán, giờ bo ̣ n anh se ̃ pha ̉ i đi cứ u thế giới.” “Vâ “Chı ́nh xác,” anh Beckendorf đồng y.́ ̣ u nhắn me ̣ tớ...” Tôi buồn bã quay sang Rachel. “Phiền câ ̣ câ ̣ u quen rồi. Và tớ se ̃ gia ̉ i “Yên tâm đi, tớ se ̃ nhắn. Chắc me ̣ n cái mui xe với chú Paul.” thı ́ch chuyê ̉ là lần ̣ t đầu thay cho lờ i ca ̉ m ơn. Tôi đoán đây có thê Tôi gâ ̣ ng Paul cho tôi mươ ̣ n xe. cuối cù ng dươ “Chúc may mắn.” Rachel bất ngờ hôn tôi trước khi tôi kịp có ̣ t và i tên ̉ n ứ ng nà o. “Giờ thı̀ đi đi, á thần. Haỹ giết mô bất cứ pha ̣ t cho tớ nhé.” quái vâ ̣ t mı̀nh trong Hı̀nh ̉anh cuối cù ng tôi nhı̀n thấy là Rachel ngồi mô ̣ i và ngước nhı̀n Blackjack bay lươ ̣ n vò ng chiếc Prius, khoanh tay la ̣ t cao hơn, đưa tôi và anh Beckendorf bay lên trờ i. lên mỗi lúc mô ̣ ho ̣ n gı̀, và liê ̣ u tôi ̉ i không biết Rachel định nói với tôi chuyê Tôi tư ̉ khám phá ra điều đó hay không. ̉ âu đê có cò n sống đu ̣ y,” anh Beckendorf nói. “Anh đoán là em không muốn anh “Vâ ̉ nh thú vị vừ a rồi với Annabeth.” nhắc đến ca ̣ c nghı ̃ đến điều “Ôi, thánh thần ơi,” tôi là u bà u. “Anh không đươ đó.” ̣ c lươĩ , và cù ng nhau chúng tôi bay liê ̣ ng phı ́a Anh Beckendorf tă ̉ n Đa ̣ t biê ̣ i Tây Dương. trên mă ̉ m tối. Con tà u Công ̣ c mu ̣ c tiêu khi trờ i vừ a sâ Chúng tôi tı̀m đươ ̣ c ̉ơ chân trờ i – mô ̣ t chiếc du thuyền chúa Andromeda sáng rư ̉ ng lồ đươ ̣ c thắp sáng bằng các bóng đè n mà u và ng và trắng. khô ̉ i ̣ n se ̃ nghı ̃ nó chı̉ là mô ̣ t con tà u dà nh cho các buô Nhı̀n từ xa, ba ̉ ng hà nh dinh cu ̉ thần ̣ c tù ng, chứ không pha ̉ i là tô ̉ a chúa tê tiê ̉ ng lồ Titan. Khi ba ̉ se ̃ chú ý đến mô ̣ n đến gần, ba ̣ n có thê ̣ t khô ̉ ng lồ – mô ̣ t thiếu nữ với mái tóc đen trong bô ̣ đầu ngườ i khô ̣ p, ngườ i quấn đầy xiềng xı ́ch, với ve ̣ t đầy khiếp ̉ mă chiton Hy La ̉ cô ấy có thê ̉ ngư ̣ , như thê ̣ c mù i hôi thối cu ̉ i đươ ̉ a tất ca ̉ lũ quái sơ ̣ t mà cô ấy bị buô ̣ c pha ̉ i chơ.̃ vâ ̣ t lần nữa khiến ruô ̣ t gan tôi rối bờ i. Nhı̀n thấy chiếc thuyền mô Tôi xém chết hai lần trên con tà u Công chúa Andromeda đó. Giờ ̉ ng tiến đến New York. thı̀ nó đang thă ̉ i là m gı̀ rồi chứ ?” anh Beckendorf nói át tiếng gió. “Em biết pha ̣ t đầu. Hồi ̉ơ New Jersey, hai anh em đã diễn tâ ̣ p nhiều Tôi gâ ̣ ng những con tà u bo ̣ c tiêu cu ̉ du ̉ hoang là m mu ̉ a chúng tôi. lần, sư ̣ n he ̣ p đến như thế nà o. Nhưng Tôi biết chúng tôi có thờ i gian ha ̉ kết thúc cuô ̣ i tốt nhất cu ̣ c ̉ a chúng tôi đê tôi cun ̃ g biết đây là cơ hô ̣ c cu ̉ a Kronos trước khi nó xa ̉ y ra. xâm lươ ̣ n tớ xuống đuôi tà u ̉ơ tầng thấp “Blackjack,” tôi nói, “cho bo nhất.” ̉ u rồi, sếp, nó nói. Ôi trờ i, tôi ghét khi nhı̀n thấy con tà u đó. Hiê ̣ trên con tà u Ba năm trước, Blackjack từ ng bị bắt là m nô lê ̣ c với mô ̣ t sư ̣ giúp Công chúa Andromeda cho đến khi nó thoát đươ ̉ ̣ n cu ̉ từ những ngườ i ba ̉ a tôi và tôi. Tôi đoán nó thà đê đỡ nho ̣ c thắt nơ như My Little Pony hơn là quay trơ ̣ i tà u mô ̣ t ̉ la bờ m đươ lần nữa. ̣ i bo ̣ n tớ,” “Đừ ng đơ Nhưng, sếp... ̣ n tớ se ̃ tư ̣ tı̀m cách thoát đươ ̣ c.” “Haỹ tin tớ,” tôi nói. “Bo ̉ ̣ p cánh la ̣ i và phóng thăng về phı ́a con tà u như Blackjack gâ ̉ i đen. Gió rı ́t bên tai tôi. Tôi nhı̀n thấy các con quái ̣ t sao chô mô ̣ t đang đi tuần trên phần boong tà u trước – quái vâ ̣ t đầu ngườ i vâ ̉ ng lồ, ̣ c, những ngườ i khô mı̀nh rắn dracaenae, chó ngao địa ngu ̉ n có hı̀nh dáng con ngườ i là telkhines – nhưng ̣ t-chó biê và quái vâ ̉ n quá nhanh nên không ai trong số chúng do chúng tôi di chuyê ̣ ng. Chúng tôi lao xuống phần đuôi tà u và lên tiếng báo đô ̣ nhà ng đáp xuống tầng thấp nhất ̉ơ ̉ i cánh ra, nhe Blackjack xa ̉ i ngườ i nó, ca ̉ m thấy nôn nao ca ̉ ngườ i. phı ́a đuôi tà u. Tôi leo kho ̉ chúng biến sếp ̉ o. Đừ ng đê Chúc may mắn, sếp, Blackjack ba ̣ a nhé! thà nh thịt ngư ̣ n thân cu ̉ a tôi lao vút lên, biến mất và o bóng Dứ t lờ i, ngườ i ba ̉ nắp, và thanh Thu ̉ y Triều đêm. Tôi lấy cây bút trong túi ra, mơ ̣ c – lươĩ kiếm bằng đồng celestial dà i biến thà nh hı̀nh dáng thư ̣ t mét gây chết ngườ i phát sáng trong bóng tối. gần mô ̉ u giấy ra kho ̣ t mâ ̉ i túi. Tôi nghı ̃ nó là Anh Beckendorf lấy mô ̣ t cái ba ̣ n ra đó là mô ̣ t bứ c ̉anh. ̉ n đồ hay cái gı̀ đó. Rồi tôi nhâ mô ̣ t đang mı̉m Anh ấy liếc nhı̀n nó trong ánh sáng lờ mờ – khuôn mă ̣ bắt ̉ a Silena Beauregard, con gái nữ thần Aphrodite. Ho cườ i cu đầu chı ́nh thứ c quen nhau và o mù a hè năm ngoái, sau câu nói ̣ chúng tôi đã nói trong nhiều năm, “Đồ ngốc, hai mà toà n bô ̣ m vu ̣ nguy ̉ với những nhiê ngườ i thı ́ch lẫn nhau mà !” Ngay ca ̉ m, anh Beckendorf ha ̣ nh phúc hơn bao giờ hết trong mù a hè hiê nà y. ̣ c và quay trơ ̣ i,” tôi hứ a. ̉ la “Chúng ta se ̃ là m đươ ̣ t giây tôi nhı̀n thấy sư ̣ lo âu thoáng hiê ̣ n trong mắt Trong mô ̣ i nơ ̣ cườ i tư ̣ tin quen thuô ̣ c. ̉ nu anh. Nhưng rồi anh la “Chắc chắn rồi,” anh ấy nói. “Haỹ là m cho Kronos biến thà nh ̣ u ma ̉ nh nho ̉ như cũ nà o.” hà ng triê ̣ c theo mô ̣ t hà nh Anh Benkendorf dẫn đườ ng. Chúng tôi đi do ̣ p đến cầu thang nô ̣ i bô ̣ , giống như các lần diễn tâ ̣ p trước lang he ̣ i khi nghe những tiếng đô ̣ ng đây, nhưng chúng tôi cứ ng ngườ i la từ phı ́a trên đầu. ̣ ng nói cà u nhà u cu ̣ t con ̉ a mô “Tao đến muĩ mà y nói gı̀!” gio ̣ t nư ̣ t con telkhine. “Lần cuối mà y ̉ a ngườ i, nư ̉ a chó – mô quái vâ ̣ i là mô ̣ t miếng sandwich thịt ̉ i thấy mù i cu ̉ a á thần, hóa ra la ngư bằm!” ̣ ng thứ hai vă ̣ n la ̣ i. “Nhưng “Sandwich thịt bằm rất ngon!” gio lần nà y đúng là mù i á thần, tao thề đấy. Chúng đang ̉ơ trên thuyền!” “Chà , nao ̃ mà y không ̉ơ trên thuyền thı̀ có!” ̣ c chúng tiếp tu ̣ c đôi co, anh Beckendorf chı̉ xuống tầng Mă ̣ t nhe ̣ nhà ng. Cách hai tầng lầu dưới. Chúng tôi gắng đi xuống thâ ̣ n telkhine nho ̉ dần đi. bên dưới, tiếng bo ̣ t cánh cư ̉ a sắt. Anh Cuối cù ng, chúng tôi đến trước mô Beckendorf mấp máy môi, Phò ng máy. ̣ t và i cái kı̀m cắt ̉ a khóa, nhưng anh Beckendorf đã lấy mô Cư ̉ nó đươ ̣ c là m bằng bơ. xı ́ch trong túi ra và cắt đôi then cà i như thê ̣ t daỹ tuốc bin và ng có kı ́ch thước cu ̉ a những Bên trong, mô ̣ t loa ̣ t áp kế và mà n tháp chứ a thóc quay đều đều và kêu rền. Mô ̣ n. Mô ̣ t tên hı̀nh vi tı ́nh gắn thà nh hà ng ̉ơ bứ c tườ ng đối diê ̉ n, nhưng nó quá ̣ p cong ngườ i phı ́a trên ba ̉ ng điều khiê telkhine gâ ̉ ng chú ý gı̀ đến chúng tôi. Tên ̣ p trung và o công viê ̣ c nên chă tâ ̉ u đen bóng mươ ̣ t mét rươĩ , với lớp lông ha ̣ t và hai ̉ i câ nà y cao mô ̣ p ma ̣ p bé tı ́. Nó có đầu cu ̣ t con Doberman, ̉ a mô bà n chân mâ ̣ i gần giống bà n tay ngườ i. Nó nhưng hai bà n tay có móng vuốt la ̉ m bâ ̉ m vừ a gõ gõ trên bà n phı ́m. Có thê ̉ nó vừ a cà u nhà u và lâ ̣ n bè trên trang UglyFace.com. đang chat chit với ba ̉ nên bồn chồn lo lắng, chắc Tôi bước lên phı ́a trước và nó trơ ̣ c điều gı̀ đó không ̉ôn. Nó nha ̣ t bên ̉ y qua mô do nó đánh hơi đươ ̣ ng mà u đo ̉ nhưng tôi đã kịp ca ̉ n về phı ́a nút chuông báo đô ̣ t đườ ng. Nó rı ́t lên và xông đến tấn công tôi, nhưng chı̉ với mô ̉ tung thà nh đám bu ̣ i. ̉ y Triều, nó đã nô nhát kiếm Thu ̣ t tên,” anh Beckendorf nói. “Cò n khoa ̉ ng năm ngà n “Xong mô ̣ t hũ đư ̣ ng chất lo ̉ ng tên ̉ơ ngoà i kia.” Anh ấy ném sang cho tôi mô ̣ t mà u xanh lá: lư ̣ p, mô ̣ t trong số những chất ma ̉ a Hy La sền sê ̉ m nhất trần đờ i. Anh cò n đưa cho tôi mô ̣ t nguy hiê ̣ t công cu ̣ thuâ ̉ a các anh hù ng á thần: băng keo. nữa cun ̃ g tối cần thiết cu ̉ n,” anh ấy nói. “Anh ̣ p ma ̣ nh cái đó lên mă ̣ t ba ̉ ng điều khiê “Đâ se ̃ lo mấy cái tuốc bin.” Hai chúng tôi ai vào viê ̣c nấ y. Không khı́ trong phòng vừa nóng, vừa ẩ m ướt, và chẳ ng mấ y chố c chúng tôi ướt đẫm mồ hôi. ̣ i Con tà u xı̀nh xịch tiến tới. Vốn là con trai thần Poseidon và mo ̣ cư ̣ c kỳ thân thiết với thứ khác nữa, tôi có những mối quan hê ̉ n. Đừ ng ho ̉ nói rằng chúng tôi ̣ i sao, nhưng tôi có thê ̉ i tôi ta biê ̣ Bắc, 71,90 đô ̣ Tây, đang đi với tốc đô ̣ 18 ha ̉ i lý đang ̉ơ 40,19 đô ̣ t giờ . Điều đó có nghıã là con tà u se ̃ câ ̣ p ca ̉ ng New York và o mô ̣ i duy nhất cu ̣ c ̉ a chúng tôi trong viê lúc bı̀nh minh. Đây se ̃ là cơ hô ̣ i. ngăn nó la ̣ p thứ hai lên ba ̉ a Hy La ̉ ng điều Tôi vừ a mới dán xong hũ lư ̉ n thı̀ nghe thấy tiếng bước chân cha ̣ y rầm râ ̣ p trên cầu thang khiê ̣ t đang đi xuống cầu thang đến nỗi sắt – có quá nhiều sinh vâ ̉ ng pha ̣ ng cơ. Đó chă ̣ t ̉ tiếng đô ̉ i là mô tiếng bước chân chúng át ca ̣ u tốt. dấu hiê Tôi nhı̀n anh Beckendorf. “Cò n lâu không anh?” ̣ t đồng hồ đeo tay kiêm du ̣ ng cu ̣ “Rất lâu.” Anh gõ gõ lên mă ̣ t bom từ xa. “Anh se ̃ pha ̉ i quấn dây cho máy thu và mồi kı ́ch hoa ̉ u mất mườ i phút.” ̉ a cho dây cháy. Tối thiê lư Phán đoán từ tiếng bước chân, chúng tôi cò n không quá mườ i giây. ̣ c hướng chúng,” tôi nói. “Gă ̣ p anh ̉ơ chỗ he ̣ n.” “Em se ̃ đánh la “Percy...” “Chúc em may mắn đi.” ̉ muốn tranh caĩ vâ ̣ y. Toà n bô ̣ kế hoa ̣ ch là Anh ấy trông như thê ̣ n. Nhưng giờ chúng hai đứ a và o và ra êm thấm, không bị phát hiê ̣ y. ̉ i ứ ng biến vâ tôi se ̃ pha “Chúc em may mắn,” anh ấy nói ̉ a. Tôi lao ngay ra cư *** ̣ p lao xuống cầu thang. Tôi Sáu tên telkhines đang rầm râ ̉ y Triều nhanh hơn trước khi chúng cắt ngang chúng với thanh Thu ̣ c leo lên trên – băng ngang qua mô ̣ t con kịp hét lên. Tôi tiếp tu ̣ t mı̀nh, đánh rơi hô ̣ p cơm trưa hiê ̣ u telkhine khác khiến nó giâ ̉ cho nó sống, phần vı̀ hô ̣ p cơm cu ̣ p, ̉ a nó khá đe Lil’Demons. Tôi đê ̣ ng cho đồng bo ̣ n và hy vo ̣ ng những phần vı̀ biết nó se ̃ đánh đô ̉ ng và o phò ng ̉ chúng tiến thă ̣ ń se ̃ theo tôi cò n hơn đê ngườ i ba máy. ̉ ng qua cánh cư ̉ a dẫn lên boong tà u số sáu và Tôi lao thă ̣ c cha ̣ y. Tôi chắc là hà nh lang đươ ̣ c tra ̉ i tha ̉ m đã từ ng rất tiếp tu ̣ ng, nhưng sau hơn ba năm qua, với sư ̣ chiếm đóng cu ̉ a lũ sang tro ̣ t, các bứ c tườ ng, tha ̉ m và các cánh cư ̉ a cu ̉ a boong tà u đều quái vâ ̉ ba ̣ n đang ̉ơ trong bị móng vuốt cà o xé và đầy chất nhờ n như thê ̉ ho ̣ ng mô ̣ t con rồng (và đúng vâ ̣ y, không may là tôi nói ra điều cô ̣ m cu ̉ i nghiê ̉ a mı̀nh). đó là nhờ và o tra ̣ i chuyến ghé thăm đầu tiên cu ̉ la ̉ a tôi trên con tà u Quay trơ ̣ t và i du ̉ thù cũ cu ̉ a tôi, Luke đã giữ mô Công chúa Andromeda, ke ̉ gia ̉ bù a mê trên boong đê ̉ i trı ́, bị bao phu ̉ trong Mà n khách bị bo ̣ không nhâ ̣ n ra mı̀nh đang ̉ơ trên mô ̣ t con tà u Sương Mù khiến ho ̣ t. Giờ tôi không thấy bóng dáng cu ̣ t ngườ i ̉ a mô lúc nhúc quái vâ ̣ , ̉ y ra với ho du khách nà o. Tôi ghét khi nghı ̃ đến những gı̀ đã xa ̣ n ho ̣ đươ ̣ c phép về nhà với các nhưng tôi hầu như nghi ngờ chuyê ̣ c trong trò bingo. ̉ ng có đươ phần thươ ̣ o, mô ̣ t khu phố buôn bán lớn choán Khi tôi đi đến nơi đi da ̣ c giữa boong tà u. Giữa sân trong là mô ̣ t đà i phun gần hết khu vư ̉ m trong đó là mô ̉ ng lồ. ̣ t con cua khô nước. Ngồi xô ̉ ng lồ” như khi đề câ ̣ p đến con Cua Tôi không nói đến “khô ̉ ng lồ” vı̀ nó cò n to Vua Alaska(1) giá 7.99 đô. Tôi đang nói “khô ̣ t ̉ đà i phun nước. Mườ i cái chân nó hơn ba mét tı ́nh từ mă hơn ca nước. Mai nó có những vết lốm đốm mà u xanh dương và xanh lá ̉ ngườ i tôi. cây. Hai cà ng nó cò n dà i hơn ca ̣ n đã từ ng nhı̀n thấy miê ̣ ng mô ̣ t con cua, đầy bo ̣ t và Nếu ba ̣ ng và những chiếc to béo với những chiếc lông dà i ̉ơ hai bên miê ̉ ng chút ̉ tươ ̣ n có thê ̣ ng nó trông chă ̉ ng tươ hà m cắn chết ngườ i, ba ̣ p hơn khi phóng to lên với kı ́ch thước ba ̉ ng qua ̉ ng cáo. nà o tốt đe ̉ thấy ̉ a nó liếc nhı̀n tôi, và tôi có thê Đôi mắt đen trò n và sáng cu ̣ thông minh trong đó – và ca ̣ căm ghét nữa. Sư ̣ thâ ̣ t tôi là ̉ sư sư ̉ ̉ n se ̃ chăng giúp tôi ghi thêm điê ̉ m nà o với Ngà i con trai thần biê ̉ ng lồ. Cua khô ̉ n nhê ̉ u ra từ miê ̣ t biê ̣ ng nó. Mù i “Ppppppphiiı̀,” nó rı ́t lên, bo ̉ sánh với mô ̣ t thù ng rác đầy cá ươn đă ̣ t tanh nồng phát ra có thê ̉ tuần. dưới nắng suốt ca ̉ ng mấy chốc tôi se ̃ có ̣ ng reo vang. Chă Tiếng chuông báo đô ̉ n. ̣ n đồng hà nh và tôi pha ̣ c di chuyê ̉ i tiếp tu rất nhiều ba ̉ n từ ng phân mô ̣ t quanh rı̀a sân “Nà y, anh cua.” Tôi di chuyê ̉ cha ̣ y trốn thôi vâ ̣ y nên...” trong. “Tôi chı̉ đi vò ng quanh mà y đê ̉ n với tốc đô ̣ nhanh đến không ngờ . Nó rờ i Con cua di chuyê ̉ ng đến chỗ tôi, hai cà ng khua loa ̣ n xa ̣ . đà i phun nước và tiến thă ̣ t lao biến và o cư ̣ m, đâm sầm và o mô ̣ t giá áo ̉ a hà ng lưu niê Tôi vu ̣ t cái cà ng cua đâ ̣ p ma ̣ nh và o các vách kı ́nh cu ̉ a cư ̉ a phông. Mô ̉ nh và nhı̀n khắp căn hà ng khiến nó vỡ tan ra thà nh từ ng ma ̣ t cách nă ̣ ng nho ̣ c, nhưng ̉ i đó, thơ ̉ mô phò ng. Tôi lao nhanh ra kho ̉ i theo tôi. ̣ i và đuô Ngà i Cua quay la ̉ đó!” mô ̣ t gio ̣ ng nói vang lên từ ban công trên đầu tôi. “Ơ ̣ p!” ̉ xâm nhâ “Ke ̣ o ra sư ̣ xao lan Nếu tôi muốn ta ̃ g, thı̀ tôi đã thà nh công, ̉ i là nơi tôi muốn đánh nhau. Nếu tôi bị bao nhưng đây không pha vây ̉ơ giữa con thuyền, tôi se ̃ là mồi ngon cho Ngà i Cua. ̉ quái đó bất ngờ tấn công tôi. Tôi dù ng Con giáp xác quy ̉ y Triều chém nó, là m bay mất đầu muĩ cà ng cu ̉ a nó. Nó thanh Thu ̉ u bo ̣ t, nhưng nó không đau nhiều như tôi kỳ vo ̣ ng. rı ́t lên, nhê ̉ có thê ̉ ̣ n cô Tôi cố nhớ về bất cứ điều gı̀ từ những câu chuyê ̉ cho tôi về con quái ̣ t con vâ ̣ t nà y. Annabeth đã kê giúp tôi tiêu diê ̣ t cua – điều gı̀ đó giống như là Hercules đã giẫm nó dưới chân vâ ̉ thư ̣ c hiê ̣ n đươ ̣ c. Con cua nà y cò n mı̀nh? Nhưng điều đó không thê ̉ a tôi. to hơn nhiều so với đôi Reebok cu ̣ t ý tươ ̣ chơ ̣ t na ̉ ng kỳ la ̉ y ra trong đầu tôi. Giáng sinh Rồi mô ̣ con tôi đưa dươ ̣ ng Paul đến căn chò i gỗ cũ cu ̉ a chúng vừ a rồi, me ̣ ng Paul tôi ̉ơ Montauk, nơi chúng tôi luôn đến mỗi khi có dịp. Dươ ̣ t lưới đầy cua là cua, đưa tôi đi bắt cua, và khi ông kéo lên mô ̉ m cu ̣ c điê ̉ a những con cua nằm ̉ơ đâu, đó ông đã chı̉ cho tôi nhươ ̣ t khe nứ t nho ̣ ng xấu xı ́ cu ̉ ngay chı ́nh giữa những cái bu ̉ a là mô chúng. ̣ c chỗ chiếc bu ̣ ng xấu xı ́ đó. Vấn đề duy nhất là đến đươ ̣ i nhı̀n nền nhà lát đá hoa Tôi liếc về phı ́a đà i phun nước, la ̣ t vı̀ nước daĩ cua vung vı ́t khắp nơi. Tôi đưa tay cương trơn trươ ̉ tung. Nước phun ̣ p trung và o nước, và đà i phun nước nô ra, tâ ̣ i nước lên các ban công, khắp nơi, cao bằng tò a nhà ba tầng, giô ̉ ng ̉ bà y hà ng cu ̣ u. Con cua chă ̉ a sô ̉ a các cư ̉ a hiê thang máy và cư thè m quan tâm. Nó yêu nước. Nó tiến về phı ́a tôi, hai cái cà ng ̉ ng về phı ́a nó, hét vang, ̣ y thă kêu tách tách và rı ́t lên, tôi cha “AHHHHHHH Ngay trước khi chúng tôi va và o nhau, tôi chuồi ngườ i xuống ̣ t sà n theo tư thế cu ̣ n đô ̣ ng viên bóng chà y và trươ ̣ t ̉ a vâ trên mă ̉ ng tiến đến phı ́a dà i trên sà n nhà lát đá hoa cương ̉âm ướt thă ̣ ng con cua. Tôi giống như đang trươ ̣ t bên dưới mô ̣ t chiếc dưới bu ̣ c trang bị vũ khı ́ nă ̣ ng ba ̉ y tấn. Tất ca ̉ những gı̀ con cua xe đươ ̉ ng lồ đó cần là m là ngồi xuống và nghiền nát tôi, nhưng trước khô ̉ nhâ ̣ n ra viê ̣ c gı̀ đang xa ̣ nh lút ̉ y ra, tôi đã đâm ma khi nó có thê ̉ y ̉ y Triều và o vết nứ t ̉ơ lớp yếm cu ̉ a nó, và đâ đến cán thanh Thu chı ́nh mı̀nh ra phı ́a sau lưng nó. ̣ t rung bần bâ ̣ t và rı ́t lên lớn tiếng. Đôi mắt cu ̉ a Con quái vâ ̉ bên trong ̉ a nó biến thà nh mà u đo ̉ tươi khi cơ thê nó rã ra. Mai cu ̉ ng khi rơi xuống sà n nó bốc hơi. Chiếc mai rỗng kêu loan ̃ g xoa nhà . ̣ m chı ́ không có thờ i gian ngươn ̣ hà nh đô ̣ ng cu ̉ a Tôi thâ ̃ g mô ̣ y đến cầu thang gần nhất, vây quanh tôi là chı ́nh mı̀nh. Tôi cha ̣ i trâ ̣ t tư ̣ và nai nịt vũ khı ́ cu ̉ a những con quái tiếng la hét kêu go ̣ t và các á thần. Tôi thı̀ tay không. Thanh Thu ̣ t ̉ y Triều, là mô vâ ̉ ̣ i trong thanh kiếm có phép mà u, chăng chóng thı̀ chà y cun ̃ g về la ̣ t đâu đó dưới đống vo ̉ cua, túi tôi, nhưng ngay lúc nà y, nó cò n ke ̉ ̉ ấy ra tı̀m. và tôi thı̀ chăng có thờ i gian bới núi vo ̉ lối và o thang máy ̉ơ tầng 8, hai con dracaenae trườ n Ơ ̉ a tôi. Từ thắt lưng trơ ̉ lên, chúng là những ngang qua lối đi cu ̣ nữ với là n da có va ̣ c, mắt mà u và ng, và ̉ y mà u xanh lu ngườ i phu ̣ p chân là hai ̉ xuống, thay cho că chiếc lươĩ rắn. Từ thắt lưng trơ ̣ n và lưới. Từ kinh phần thân rắn. Chúng cầm theo giáo nho ̉ sư ̣ m ba ̣ ng hai món ấy khá ̉ n thân, tôi biết chúng có thê ̉ du nghiê ̣ o. thà nh tha ̣ t con nói. “Mô ̣ t món quà dà nh “Cái giiiiiiiiı̀ đaaaaaây?” mô ̣ ng cho Kronosss!” tă
- Xem thêm -