Tài liệu Part 43 upgrade server 2008 windows deployment services wds__www.key4vip.info

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 351 |
  • Lượt tải: 0
hungvo854585

Tham gia: 26/10/2017

Mô tả:

“Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT Part 43 - Upgrade Server 2008 - Windows Deployment Services - WDS Trong Windows Server 2008 Microsoft đã tích hợp thêm một công cụ mới đó là Windows Deploy Services (WDS), đây chính là một giải pháp cài đặt Windows qua mạng một cách nhanh chóng và tiện lợi cho các hệ thống mạng có nhiều máy. Để triển khai dịch vụ này đòi hỏi hệ thống bạn phải cài đặt DHCP Server để cấp phát IP tự động cho các máy có nhu cầu cài đặt Windows và các máy tính có nhu cầu cài đặt Windows phải hổ trợ Boot qua mạng. Như vậy trong mô hình này tôi cần 2 máy để Test trong đó - PC01 là máy Windows Server 2008 và sẽ cài đặt DHCP, WDS - PC02 là một máy tính có hỗ trợ Boot qua mạng và chưa cài đặt hệ điều hành gì. Và sẽ được cài đặt Windows Vista qua mạng nhờ WDS - Mạng 172.16.1.0/24 là mạng được cấp DHCP Đầu tiên ta cài DHCP lên máy Server, tại máy Server bạn nhấp chọn Server Manager chọn tiếp Roles và nhấp Add Roles Chọn dịch vụ DHCP Server trong cửa sổ Server Roles 1 of 19 Do ta sẽ cấp phát IP trên mạng 172.16.1.0/24 nên trong cửa sổ Network Connection Bindings bạn chọn Card 172.16.1.1 Màn hình IPv4 DNS Settings nhấp Next 2 of 19 Trong cửa sổ IPv4 WINS Settings do ta không sử dụng WINS nên bạn giữ nguyên giá trị mặc định và chọn Next Trong màn hình DHCP Scope bạn nhấp Add để thêm một Scope như sau: Dãy IP sẽ cấp phát từ 172.16.1.50 -> 172.16.1.100 3 of 19 Màn hình sau khi hoàn tất Trong bài do ta chỉ sử dụng IPv4 nên tại màn hình DHCPv6 Stateless Mode bạn chọn Disable DHCPv6 stateless mode for this server 4 of 19 Vì hệ thống đã tồn tại DNS nên tại màn hình DHCP Server Authorization bạn giữ nguyên giá trị mặc định để xác thực cho DHCP Server Màn hình Confirmation cho ta biết khái quát nội dung mà ta cấu hình cho DHCP Server 5 of 19 Sau khi cài đặt DHCP hoàn tất bạn phải xác định trong màn hình của Roles phải xuất hiện thêm một Role mới là DHCP Server Như vậy đến đây ta đã vừa cài đặt xong DHCP Server và vừa cấu hình luôn một Scope để DHCP Server cấp phát IP cho các máy trong mạng 172.16.1.0/24 Tiếp tục nhấp Add Roles để cài đặt dịch vụ Windows Deployment Services 6 of 19 Trong màn hình Role Services giữ nguyên giá trị mặc định chọn Next Màn hình sau khi cài đặt Windows Deloyment Services hoàn tất 7 of 19 Tiếp theo bạn bật chương trình WDS lên bằng cách vào Start -> Programs -> Administrative Tools -> Windows Deployment Services Tiếp tục nhấp phải vào server.gccom.net chọn Configure Server 8 of 19 Chọn Next WDS sẽ tạo một thư mục mà trong đó sẽ chứa toàn bộ các file cần thiết để cài đặt cho các Client trong bài là thư mục RemoteInstall trong C:\ Do tại máy này ta vừa cài DHCP Server vừa cài WDS Server nên trong màn hình DHCP Option 60 bạn chọn 2 mục: Do not listen on port 67 Configure DHCP option 60 to 'PXEClient' 9 of 19 Trong màn hình PXE Server Initial Settings bạn chọn Respond to all (known and unknown) client computers để đáp ứng mọi yêu cầu từ máy Client Màn hình Configuration Complete bạn bỏ chọn mục Add Images to the Windows Deployment Server now 10 of 19 Màn hình sau khi cấu hình WDS hoàn tất Tiếp theo bạn chèn DVD Windows Vista vào trong bài ổ đĩa DVD Rom của tôi là ổ đĩa D:\ Nhấp phải vào Install Images chọn Add Install Image để copy source cài đặt Windows Vista lên WDS Server Trong màn hình Image Group bạn đặt tên cho Group mới này ví dụ tôi đặt là Deploy Windows Vista 11 of 19 Chọn file install.wim trong D:\sources Chọn Next và chờ cho Windows Add file Image này vào Tiếp tục ta nhấp phải vào Boot Images chọn Add Boot Image để thêm file Boot của Windows Vista vào 12 of 19 Chọn file boot.wim trong D:\sources Chọn Next và chờ cho Windows Add file Boot này vào Như vậy đến đây cơ bản ta đã cấu hình xong WDS tuy nhiên trong quá trình cài đặt Windows sẽ yêu cầu ta nhập một số thông tin như ngày giờ, tên máy , tên người sử dụng .... Như vậy để cho Windows cài đặt một cách tự động mà không phải đòi hỏi gì thì ta phải tạo một Answer File mà trong 70-290 ta đã biết đó là Sysprep Tuy nhiên trong Windows Vista thì Answer File không tạo bằng Sysprep nữa mà người ta dùng Windows AIK, trong bài này tôi sẽ không đi sâu vào Windows AIK mà chỉ cung cấp cho bạn một Answer file mẫu mà dựa vào đó bạn chỉnh sửa lại là xong, file này có tên là unattend.xml 13 of 19 OnError Administrator gccom.net P@ssword OnError Windows Longhorn SERVERENTERPRISE Deploy Windows Vista Install.wim 0 1 OnError 0 True 1 7000 Primary 1 1 C NTFS true false OnError en-US en-US Bạn copy file unattend.xml vào thư mục C:\RemoteInstall\WdsClientUnattend 14 of 19 Tại màn hình WDS bạn nhấp phải vài server.gccom.net chọn Properties Chọn Tab Client và click chọn Enable unattended installation Trong bài do tôi sử dụng phiên bản Windows Vista x86 nên tại mục x86 architecture bạn nhấp Browse và dẫn đường đến file unattend.xml trong C:\RemoteInstall\WdsClientUnattend 15 of 19 Tương tự tại Images Group bạn chọn Deploy Windows Vista Tại màn hình bên phải bạn nhấp phải vào Image Name chọn Properties Trong Tab General chọn Allow image to install in unattended mode và chọn Select File 16 of 19 Dẫn đường đến file unattend.xml trong C:\RemoteInstall\WdsClientUnattend Như vậy đến đây ta đã hoàn tất việc cấu hình WDS Server Bây giờ tại máy Client bạn vào BIOS chỉnh cho PC có thể Boot qua mạng bằng cách chọn Menu Boot 17 of 19 Chỉnh First Boot là Boot từ Card mạng của máy Khởi động lái máy Client sẽ thấy máy Boot thông qua Card Lan và đang dò IP từ DHCP Server Sau khi được DHCP Server cấp phát IP thành công máy Client sẽ thực thi File Boot từ WDS và yêu cầu bạn nhấp F12 để tiến hành cài đặt Windows 18 of 19 Tiến trình cài đặt Windows đang diễn ra OK mình vừa trình bày xong phần Upgrade Server 2008 - Windows Deployment Services - WDS trong 70-648, 70-649 của MCSA. Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) - 3.511.373 - 6.274.294 Website: http://www.gccom.net 19 of 19
- Xem thêm -