Tài liệu Part 41 upgrade server 2008 upgrade server 2003 dc to server 2008 dc__www.key4vip.info

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 399 |
  • Lượt tải: 0
hungvo854585

Tham gia: 26/10/2017

Mô tả:

“Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT Part 41 - Upgrade Server 2008 - Upgrade Server 2003 DC to Server 2008 DC Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện các thao tác để Upgrade từ Windows Server 2003 Domain Controller lên thành Windows Server 2008 Domain Controller. Công việc là thực sự cần thiết cho các hệ thống đã đang chạy rất ổn định trên Server 2003 và muốn nâng cấp lên Server 2008 mà không phải bắt đầu cài lại từ đầu. Trong bài giả sử hệ thống tôi đang chạy rất ổn định với DC Server 2003 có Domain là gccom.net và do nhu cầu thực tế tôi phải nâng cấp nó lên thành DC Server 2008 Tại máy DC Server 2003 bạn bật Active Directory Users and Computers lên và tiến hành Raise Domain lên Level cao nhất Nhấp phải vào domain gccom.net chọn Raise Domain Functional Level Chọn Windows Server 2003 trong hộp thoại Raise Domain Functional Level và nhấp Raise 1 of 9 Bạn vào lại Raise Domain Functional Level để xác nhận rằng đang ở chế độ cao nhất là Windows Server 2003 Chèn đĩa DVD Windows Server 2008 vào, trong bài giả sử đĩa DVD-Rom tôi là ổ đĩa D:\ 2 of 9 Tại hộp thoại Run bạn nhập dòng lệnh D:\sources\adprep\adprep.exe /forestprep để tiến hành sao chép toàn bộ thông tin cần thiết từ DC Server của bạn Tiến trình đang thực hiện 3 of 9 Sau khi hoàn tất bạn trở lại hộp thoại Run nhập tiếp dòng lệnh D:\sources\adprep\adprep.exe /domainprep /gpprep Như vậy sau khi hoàn tất các công đoạn trên Windows đã thực hiện công việc sao chép lại toàn bộ nội dung cũ của hê thống bạn nhằm làm cơ sở để nâng cấp lên DC Server 2008 Bây giờ ta sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống lên Windows Server 2008 Nhấp vào file Setup.exe trong DVD Windows Server 2008 chọn Install now 4 of 9 Tại màn hình Get important updates for installation bạn chọn Do not get the latest updates for installation 5 of 9 Tiếp tục chọn phiên bản Windows Server 2008 mà bạn muốn cài đặt trong bài tôi chọn Windows Server 2008 Enterprise 6 of 9 Chọn Upgrade trong màn hình Which type of installation do you want để tiến hành nâng cấp 7 of 9 Windows sẽ tiến hành kiểm tra khả năng của hệ thống có thích hợp để nâng cấp lên phiên bản mới hay không Tiến trình nâng cấp đang diễn ra 8 of 9 OK mình vừa trình bày xong phần Upgrade Server 2008 - Upgrade Server 2003 DC to Server 2008 DC trong 70-648, 70-649 của MCSA. Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) - 3.511.373 - 6.274.294 Website: http://www.gccom.net 9 of 9
- Xem thêm -