Tài liệu Part 40 upgrade server 2008 windows powershell__www.key4vip.info

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 308 |
  • Lượt tải: 0
hungvo854585

Tham gia: 26/10/2017

Mô tả:

“Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT Part 40 - Upgrade Server 2008 - Windows PowerShell Trong Windows Server 2008 Microsoft đã tích hợp thêm một công cụ mới là Winows PowerShell đây là một công cụ đời sau của DOS Command. Như vậy với PowerShell ta hoàn toàn có thể sử dụng các câu lệnh trong DOS Command tuy nhiên PowerShell còn có tính gợi nhớ lệnh khi bạn nhấn phím Tab và nhiều câu lệnh hơn DOS Command. Windows PowerShell hỗ trợ các phiên bản Windows XP, Windows Server 2003 và Windows Vista. Trong Windows Server 2008 để cài đặt Windows PowerShell bạn bật Server Manager lên chọn Featues -> Add Features Trong Select Feature bạn chọn Windows PowerShell (WPS) và tiến hành cài đặt WPS lên máy 1 of 7 Sau khi cài đặt hoàn tất bạn vào Start -> Programs -> Windows PowerShell để chạy PWS Để xem tất cả các lệnh có trong PWS bạn nhập lệnh: Help 2 of 7 PWS thừa kế tất cả các lệnh của DOS Command nên trong PWS ta có thể sử dụng mọi lệnh trong DOS Command Để biết được cú pháp của một lệnh bạn nhập lệnh: Get-Help [Tên lệnh] 3 of 7 Để tạo một thư mục mới bạn sử dụng lệnh: New-Item [Tên thư mục] - ItemType Directory Để tạo một tập tin mới bạn nhập lệnh: Set-Content -path "[Đường dẫn tập tin]" -value "[Nội dung tập tin]" Để xem nội dung một tập tin nào đó bạn nhập lệnh: Get-Content "[Đường dẫn tập tin]" 4 of 7 Để xóa một tập tin hoặc thư mục nào đó bạn nhập lệnh: Remove-Item "[Đường dẫn tập tin hoặc đường dẫn thư mục]" Để xuất kết quả của một nội dung nào đó ra các tập tin khác ta sử dụng lệnh: [Câu lệnh] > [Tập tin xuất ra/Đường dẫn tập tin xuất ra] Để mở một tập tin nào đó với Notepad bạn nhập lệnh: Notepad [Tên tập tin/Đường dẫn tập tin] 5 of 7 Để xem thông tin hệ thống bạn nhập lệnh: Get-Process Để đóng một chương trình nào đó của hệ thống bạn nhập câu lệnh: Kill [ID của chương trình] 6 of 7 Để xem thông tin về CPU bạn nhập lệnh: Get-Wmiobject -Class win32_processor OK mình vừa trình bày xong phần Windows Power Shell trong 70-648, 70-649 của MCSA. Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) - 3.511.373 - 6.274.294 Website: http://www.gccom.net 7 of 7
- Xem thêm -