Tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 1

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 149 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 60891 tài liệu

Mô tả:

Bài tập Tiếng Anh lớp 1 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau, giúp các em học sinh ôn tập từ vựng Tiếng Anh hiệu quả. Bài tập được thiết kế với nhiều kiến thức tổng hợp và hình minh họa màu sắc dễ thương. Quý giáo viên và quý phụ huynh có thể in ra để các em sử dụng trên lớp hoặc luyện tập thêm tại nhà. Write …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Is it correct? 1. This is a chair.  2. This is a bag.  3. This is a ruler. 9. It is number six.  17. It is number four  10. It is number five.  18. It is a lion  11. It is number three.  19. It is an elephant  12. It is number one  20. It is a train  13. It is number two. 21. It is a balloon   14. It is number four  22. It is a bird   15. It is number four  23. It is a doll   16. It is number four   4. This is a desk.  5. This is a pen.  6. This is a pencil.  7. It is number eight. 8. It is number seven. Choose the correct option bag pen book pen pencil ten chair book notebook pencil ruler bird table desk dog pen pencil ruler blue green pink green blue red goat bird dog car van train kite train five pink blue red lion elephant goat blue red pink egg car lion doll cat lion train kite van car van book eraser pen for dog goat cat tiger goat elephant cat dog lion Look and write …………………………….. chairs. ……………………………. …………………………… hats …………………………… …………………………… balloons …………………………… …………………………… people …………………………… …………………………… …………………………… Complete the blanks Bo __k Pe __ Penc__l b__g __ive ei__ht si__ fo__r __even t__o Th__ee Find and circle the words Book Gab npe bag pen okob pencil lnepci ruler lurer chair desk ksed cirah Writing the missing words and numbers   Four one     …………………………………………………… ……………………. …two……… seven……………………………… Replace the numbers with the correct words then do the maths(Thay hình bằng chữ và làm tính)  + …………..……………. + ………….…………… = ………………………. + ………………..……….. + ………….………… …= ………………………… + + + …………………………+ ………………………..= …………………………... ………………..…….. + ………….…………..…= ……………………………. ………………..……………….... + ………….……….….…= ……………………………. + ………………..………........+ ………….…………...…= ……………………………. Count and write the numbers(Đếm và viết chữ số) …………………..
- Xem thêm -