Tài liệu Những nghiệp vụ cơ bản của lao dộng tiền lương trong công ty

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU 1.Sự cần thiết nghiên cứu Trong nền kinh tế thị trƣờng hội nhập các doanh nghiệp phải đƣơng đầu với vô vàn thách thức và khó khăn.Và vấn đề cốt lõi đó chính là yếu tố con ngƣời quyết định tới sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.Nhất là khi Việt Nam đã ra nhập tổ chức WTO,gia nhập WTO bên cạnh những cơ hội, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ phải đối đầu với các thách thức rất lớn đến từ các doanh nghiệp lớn ngoài nƣớc đang tìm kiếm cơ hội làm ăn tại Việt Nam. Để tìm đƣợc cho mình một chỗ đứng trên thị trƣờng, các doanh nghiệp phải không ngừng phát huy hiệu quả tối ƣu của các nguồn lực sẵn có nhƣ tài chính, khoa học công nghệ…đặc biệt là vốn nhân lực. Có thể nói nguồn lực con ngƣời là vô cùng quan trọng, nó giữ vai trò quyết định sự thành bại của một tổ chức. Một doanh nghiệp thành công luôn gắn với chính sách sử dụng nhân lực hợp lí, quan tâm thu hút giữ chân ngƣời tài, làm cho ngƣời lao động phát huy hết khả năng lao động sáng tạo, khuyến khích không ngừng nâng cao năng suất lao động, cải tiến trình độ chuyên môn nghề nghiệp, luôn trung thành phấn đấu cống hiến hết mình vì mục tiêu chung của tổ chức.Vì vậy làm sao để họ gắn bó với doanh nghiệp và cống hiến hết sức mình.Nghiên cứu cụ thể tại doanh nghiệp giúp em có thể hoàn thiện thêm kiến thức về chuyên ngành quản trị nhân lực cho mình. 2.Mục đích nghiên cứu Phân tích thực trạng chung tại công ty CPTM Đại An từ đó xem xét đánh giá và đƣa ra một số giải pháp cho các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 3.Đối tƣợng và Phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng:Toàn bộ các hoạt động trong công ty CPTM Đại An 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phạm vi:Một số tài liệu về chuyên ngành quản trị nhân lực và công ty CPTM Đại An 4.Phƣơng pháp nghiên cứu Chủ yếu là phƣơng pháp thống kê thu thập số liệu sau đó phân tích và tổng hợp 5.Kết cấu của đề tài Chƣơng 1:Những vấn đề chung về công ty CPTM Đại An Chƣơng 2:Những nghiệp vụ cơ bản của lao dộng tiền lƣơng trong công ty Chƣơng 3:Những định hƣớng phát triển của công ty 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NỘI DUNG CHUƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CPTM ĐẠI AN 1.Giới thiệu chung về công ty Công ty có tên đầy đủ:Công ty CPTM Đại An Ngƣời đại diện:Ông Hà Văn Thanh Chức vụ:Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Đ/C:Khu 3 Vân Phú-TP Việt Trì-T.Phú Thọ Telephon:0210.3857.148 Fax:0210.3857.149 Đƣợc cấp phép thành lập ngày 02/02/2006 Công ty hoạt động trên ba lĩnh vực đó là: + Hoạt động lĩnh vực xây dựng:Cung cấp các loại cửa cuốn,cửa tự động,cửa thủy lực và mành rèm cao cấp. + Hoạt động:Bảo trì,bảo dƣỡng,bán máy vi tính + Hoạt động khu sinh thái:nhà hàng ăn uống,giải khát,nghỉ ngơi Lúc đầu đi vào hoạt động công ty chỉ có bẩy ngƣời,với tinh thần làm việc uy tín và hiệu quả khối lƣợng công việc ngày càng nhiều.Lúc đầu nhận các công trình nhà ở của ngƣời dân và công việc chủ yếu là làm cửa cuốn,và mành rèm.Còn cửa kính,cửa thủy lực,ốp nhôm công ty nhƣợng cho công ty khác thi công.Ban giám đốc công ty nhận thấy thị trƣờng cửa cuốn đang trong thời kỳ đầu của sự phát triển,vì vậy đã chú trọng vào phân phối sản phẩm này.Và đã đạt đƣợc lợi thế rất lớn,đó là nhân đƣợc rất nhiều các dự án,có dự án lên tới 2 tỷ.Cùng với sự phát triển công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn nhƣ:các đối thủ cạnh tranh rất nhiều trên thị trƣờng.Ví dụ 1 nhân viên tiếp thị 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cửa cuốn tại 1 nhà dân thì có tới mấy tờ quảng cáo và giới thiệu của công ty khác.Do vậy mà nhân viên kinh doanh cần phải có khả năng giao tiếp tốt.Sau một thời gian hoạt động công ty đã có sự phát triển đáng khích lệ,từ mục tiêu doanh thu 300 triệu trên tháng nay đã lên tới 1 tỉ trên một tháng.Ngoài ra còn nhận đƣợc rất nhiều các công trình xây dựng,và chuyển nhƣợng quyền thi công.Hiện nay công ty là một trong những doanh nghiệp cung cấp nhiều nhất sản phẩm cửa cuốn AUSTDOOR trên thị trƣờng của tỉnh.Song song với nó là mảng hoạt động cung cấp bảo trì,sửa chữa và bán máy vi tính.Sau hơn một năm đi vào lĩnh vực này công ty đã gặt hái đƣợc rất nhiêu thành công lớn,đó chính là các dự án thay thế máy tính mới cho các cơ quan của tỉnh và một số các doanh nghiệp.Và đến cuối năm 2008 đƣợc đánh giá là công ty uy tín nhất cung cấp hệ thống máy vi tính.Vào tháng 5/2007 công ty chính thức khai trƣơng khu sinh thái Đại An ngay bên cạnh văn phòng công ty.Với quy mô hơn 9000 m2 gồm có:nhà hàng,giải khát,nghỉ,câu cá.Khu sinh thái đã thu hút đƣợc rất nhiều khách trong tỉnh đến ăn, khách đi lễ hội Đền Hùng,phục vụ Hội Khỏe Phù Đổng.Có thể thấy những thành tựu,sự phát triển đáng kể của Đại An đó là nhờ vào những nỗ lực rất lớn của ban giám đốc công ty trong suất thời gian qua.Trên đà phát triển mạnh mẽ,và nhu cầu của thị trƣờng là rất lớn. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.Bộ máy Cơ cấu bộ máy quản lý Chủ Tịch HĐQT (Giám đốc) Trợ lý Giám đốc PGĐ (Xây dựng) TP Mark TP KD TP Kĩ thuật PGĐ (Sinh Thái) PGĐ (KD vi tính) TP TP Kế Mark Toán TP KD TP Kĩ thuật BP Kế Toán BP KD Bếp trƣởng Phòng Nhân lực BP Lễ Tân Chức năng và nhiệm vụ từng chức vụ: -Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc là ngƣời quản lý trực tiếp các PGĐ,trƣởng phòng nhân lực và trợ lý giám đốc. - Trợ lý:Tham mƣu,tƣ vấn, và đƣa ra quyết sách cho giám đốc.Ngoài ra làm trợ ly cho ban giám đốc - PGĐ (xây dựng) chịu trách nhiệm quản lý các mảng kinh doanh xây dựng và phải báo cáo thƣơng xuyên cho giám đốc - PGĐ (KD vi tính) chịu trách nhiệm về mảng kinh doanh vi tính và báo cáo thƣờng xuyên cho giám đốc 5 BP Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - PGĐ (sinh thái) chịu trách nhiệm về mảng kinh doanh khu sinh thái và báo cáo thƣơng xuyên lên giám đốc - Trƣởng phòng nhân lực:Là ngƣời quản lý chung tất cả các chức năng về nguồn nhân lực và phối hợp các chức năng đó cùng với các hoạt động của công ty.và phòng nhân lực kiêm luôn chức năng tổ chức của công ty về các hoạt động - Các trƣởng phòng khác chịu trách nhiệm quản lý về các hoạt đông của phòng mình,kết hợp với phòng nhân lực và thƣờng xuyên báo cao chịu trách nhiệm trƣớc PGĐ - Riêng trƣởng phòng kế toán có trách nhiệm quản lý kế toán phòng mình và các bộ phận kế toán khác.Đƣa ra các tổng hợp báo cáo và trinh bày lên ban giám đốc… - Bếp trƣởng phân công cắt cử nhân lực trong bếp và chịu trách nhiệm về các món ăn - Bộ phận lễ tân chịu trách nhiệm chung là đón khách,phục vụ khách,bƣng bê,don dẹp - Nhận xét về cơ cấu bộ máy của công ty:Công ty có bộ máy đơn giản phù hợp với một doanh nghiệp vừa và nhỏ.Và một ngƣời quản lý chỉ quản lý trực tiếp từ 3-5 ngƣời,đây cũng là lột con số hợp lý.Bởi vì để quản lý hiệu quả thì một ngƣời nên quản lý trực tiếp từ 3-6 ngƣời và cũng tùy vao loại hình sản xuất kinh doanh.Tuy nhiên nhƣợc điểm của cơ cấu này là không tách bạch phong tổ chức hành chinh và cũng không phân rõ trách nhiệm quyền hạn cho phòng này.Và hàng cuối tháng trƣởng phòng kế toán phải đi tổng hợp kế toán của cả ba mảng hoạt động,và khiến co rất nhiều khó khăn cho việc thực hiện công việc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.Kết quả quá trình hoạt động trong những năm gần đây Sau ba năm hoạt động công ty đã có sự phát triển không ngừng cả về số lƣợng và chất lƣợng đựơc thể hiện cụ thể qua bảng sau: Bảng 1.1:Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm (Đơn vị:tỷ đồng) 2006 ST T Chỉ tiêu 2007 2008 KH TH KH TH KH TH 1 Doanh thu 2 3 6 8 11 13 2 lợi nhuận 0.5 0.7 1.5 1.8 2.9 3.2 (Nguồn số liêu:Phòng kế toán) Có thể thấy doanh thu và lợi nhuận công ty đã tăng rất nhanh.Và năm nào cũng hoàn thành vƣợt kế hoạch năm 2006 là 15%,năm 2007 là 13,3 % .năm 2008 11,2 %.Cũng nhƣ các mức kế hoạch đề ra đều cao hơn mức thực hiện năm trƣớc.Ban lãnh đạo công ty đã không ngừng cố gắng để đƣa công ty phát triển không ngừng và tạo ra công ăn việc làm cho nhiều ngƣời và mức thu nhập ngày càng cao hơn. Để đạt đƣợc những thành tích trên công ty cũng có sự thay đổi rất lớn về nhân sự,liên tục tuyển thêm và đào tạo họ.Tuy nhiên trong mức phát triển đó cũng có rất nhiều các vấn đề xảy ra nhƣ:Rất nhiều ngƣời vào làm sau một thời gian phải nghỉ làm.Cũng có trƣờng hợp là do mức khoán doanh số cao khiến họ không đảm nhận đƣợc,có trƣờng do làm việc đạt hiệu quả cao nhƣng không trả lƣơng xứng đáng cho họ Cùng với nó là sự thay đổi liên tục về mặt nhân sự cụ thể năm hết năm 2006 tổng số cán bộ nhân viên là 18.Sang năm 2007 sự phát triển mạnh mẽ của công ty và đi đƣa khuân viên sinh thái vào hoạt động đến cuối năm 2008 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tổng số cán bộ nhân viên là 42. Đến cuối năm 2008 thì đã có sự thay đổi đáng kể sô cán bộ nhân viên là 58 4.Thị trƣờng của công ty Nằm ngay trong thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ,và cũng nằm trong chiến lƣợc của công ty là phát triển mạnh thị trƣờng trong tỉnh. Đến cuối năm 2008 thì có thể nói sản phẩm của công ty đã có mặt hâu hết tại thị trƣờng trong tỉnh.Ngoài ra cũng có phát triển ra thị trƣờng lân cận nhƣ tỉnh Vĩnh Phúc.Trong mảng sinh thái còn phục vụ khách đi Lễ hội Đền Hùng từ khắp nơi 5.Cơ sở vật chất Với gần ba năm đi vào hoạt động cơ sở vật chất của công ty cũng có sự thay đổi cực lớn với khu trung tâm hoạt động rộng hàng 1000 m2 ,có hai tòa nhà 4 tầng và khuân viên rất rộng.Ngoài ra công ty còn có khu sinh thái rộng hơn 9000 m2 với cơ sở rất lớn.Tổng tài sản cố định của công ty ƣớc tính 13 tỉ VNĐ. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 2:NHỮNG NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA LAO ĐỘNG TIỀN LƢƠNG TRONG CÔNG TY 1.Nghiệp vụ tổ chức - Bộ máy tổ chức của công ty từ khi ra đời đến nay cũng chƣa có sự thay đổi nhiều,chủ yếu là tăng thêm các phòng ban kèm theo với sự phát triển của công ty.Ba phó giám đốc chịu trách nhiêm về ba mảng hoạt động tách bạch nhau xắp xếp nhƣ trên là do yêu cầu tính chất của từng lĩnh vực hoạt động.Và là một công ty cổ phần sự đóng góp ở đây chính là lĩnh vực hoạt động và tạo nên một khối lớn để tạo nên lợi thế cạnh tranh.Sự phân chia rõ các quyền hạn và chức năng hoạt động giúp công ty phát triển mạnh hơn Các cán bộ lãnh đạo thƣờng xuyên họp để đƣa những phƣơng án tốt nhất.Thƣờng thì một tuần sẽ họp vào buổi sáng thứ hai có đánh giá và cem xét các hoạt động trong tuần của từng mảng hoạt động,từng phòng hoạt động.Nếu có việc xảy ra đột xuất cần họp bàn thì trực tiếp giám đốc đánh quyết định triệu tập và cùng nhau giải quyết công việc đó 2.Hoạt động nhân lực Cơ cấu về nhân lực của công ty đƣợc thể hiện ở bảng dƣới đây: Bảng 2.1 Nhân lực của công ty 01/2009 Số lƣợng STT Chức vụ Tổng Nam Trình độ chuyên môn Nữ =ĐH Độ tuổi 18 25- - 35 >=35 25 I CBQL 13 1 GĐ,PGĐ 4 2 3 1 1 9 2 9 5 6 2 3 1 1 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trƣởng 2 8 6 2 1 2 5 3 5 1 1 4 39 5 4 1 phòng 3 Trợ lý 1 1 II Nhân 45 29 16 14 20 7 4 1 3 4 1 1 8 1 2 5 3 1 9 2 3 2 2 7 1 viên 1 Kế toán 5 2 Kỹ thuật 9 9 3 NV KD 11 9 2 4 NV 7 6 1 13 5 8 5 Mark 5 NV 9 4 11 1 Khác Nguồn:Doanh nghiệp Thông qua bảng 2.1 ta nhận thấy tỉ lệ ngƣời quản lý:nhân viên là 13:45 trung bình 1 ngƣời quản lý hơn ba nguời đây là một con số khá hợp lý.Trên nguyên tắc để quản lý tốt một ngƣời chỉ quản lý từ 3-5 ngƣời trực tiếp Xét về cơ cấu phân theo trình độ ta có tỉ lệ CĐ-ĐH:TC: - Xem thêm -