Tài liệu Những cụm từ viết tắt thông dụng nhất trong tiếng anh

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những cụm từ viết tắt thông dụng nhất trong tiếng Anh Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu tới bạn những cụm từ viết tắt thông dụng nhất trong tiếng Anh có thể bạn chưa biết. Mời các bạn tham khảo qua bài viết sau nhé! Việc sử dụng từ viết tắt hay những cụm từ viết tắt giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, có thể do người viết tự mặc định nhưng phần lớn đều có quy tắc nhất định. Trong tiếng Anh cũng có rất nhiều những cụm từ viết tắt được sử dụng trong các văn bản. Xin giới thiệu với các bạn một số cụm từ viết tắt thông dụng nhất trong tiếng Anh. Abbreviation A.D. Latin Anno Domini English Refer to the years after the Vietnamese Sau Công Nguyên birth of Jesus Christ) B.C. Ante Christum Before Christ Trước Công Nguyên A.m. Ante meridiem Before noon Chỉ giờ buổi sáng P.m. Post meridiem After noon Chỉ giờ buổi chiều C.V. Curriculum Vitae Curriculum vitae Lý lịch E.g. Exempli gratia For example, for instance Ví dụ Etc. Et cetera And so on, and other things Vân vân i.e. id est That is to say Đó là P.a. Per annum Yearly Hằng năm P.S. Post scriptum After writing Tái bút Vs. Versus Against Với, đối với Et al. Talii/et aliae And other people/things Những người/những việc khác V.v. Vice versa The other way round Nói cách khác Viz. Videlicet Namely, that is to say Được gọi là Cf. Confer Compare So với C./ca Circa About, approximately Khoảng/xấp xỉ N.B. Nota bene Note well/carefully Lưu ý BA Baccalaureatus Bachelor of Arts Cử nhân văn chương Bachelor of Science Cử nhân khoa học Artium BSc Baccalaureatus Scientiae MA Magister Artium Master of Arts Thạc sĩ văn chương MD Medicinae Doctor A medical doctor, a physician Bác sĩ y khoa VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí PhD Philosophiae Doctor Doctor of philosophy Tiến sĩ triết học Trên đây là một số cụm từ viết tắt thông dụng trong văn bản tiếng Anh VnDoc muốn giới thiệu đến các bạn. Hy vọng bài viết này sẽ bổ trợ phần nào kiến thức giúp bạn biết cách vận dụng một cách phù hợp. VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!
- Xem thêm -