Tài liệu Những câu giao tiếp tiếng anh sử dụng trong cuộc họp

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 148 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những câu giao tiếp tiếng Anh sử dụng trong cuộc họp Một cuộc họp hay hội nghị thường luôn mang tính chất trang trọng và nghiêm túc, chính vì vậy trong một cuộc họp, việc sử dụng ngôn ngữ như thế nào là điều rất quan trọng, đặc biệt là đối với các cuộc họp cần sử dụng tiếng Anh, tại các công ty nước ngoài hay các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm có sự góp mặt của các nhân vật, đại biểu hoặc cấp trên người nước ngoài. Để giúp các bạn tháo gỡ những khó khăn đó, trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu những câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản sử dụng trong các cuộc họp. Mời các bạn cùng VnDoc tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Mục đích Cách xin phép đưa ra ý kiến Cách diễn đạt (Mister/Madam) chairman, May I have a word? If I may, I think… Excuse me for interrupting. May I come in here? Cách nêu ý kiến I’m positive that… I (really) feel that… VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí In my opinion… The way I see things… If you ask me,… I tend to think that… Đưa ra câu hỏi cho người nói Are you positive that…? Do you (really) think that…? (Tên thành viên) can we get your input? How do you feel about…? Đưa ra bình luận That’s interesting... I never thought about it that way before. Good point! I get your point. I see what you mean. Biểu đạt sự đồng tình I totally agree with you. Exactly! That’s (exactly) the way I feel. I have to agree with (tên thành viên). Biểu đạt sự bất đồng quan điểm Unfortunately, I see it differently. Up to a point I agree with you, but… (I’m afraid) I can’t agree... (chú ý nói một cách lịch sự) Đưa ra đề nghị Let’s… We should… Why don’t you…. How/What about… I suggest/recommend that… Giải thích rõ ràng hơn một vấn Let me spell out… đề Have I made that clear? Do you see what I’m getting at? Let me put this another way… I’d just like to repeat that… Hỏi thêm thông tin Please, could you… VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí I’d like you to… Would you mind… I wonder if you could… Yêu cầu nhắc lại I’m afraid I didn’t understand that. Could you repeat what you just said? I didn’t catch that. Could you repeat that, please? I missed that. Could you say it again, please? Could you run that by me one more time? Yêu cầu giải thích rõ hơn I don’t quite follow you. What exactly do you mean? I’m afraid I don’t quite understand what your are getting at. Could you explain to me how that is going to work? I don’t see what you mean. Could we have some more details, please? Tham khảo ý kiến khác We haven’t heard from you yet, (tên thành viên). What do you think about this proposal? Would you like to add anything, (tên thành viên)? Has anyone else got anything to contribute? Are there any more comments? Đính chính hiểu lầm Sorry, I think you misunderstood what I said. Sorry, that’s not quite right. I’m afraid you don’t understand what I’m saying. That’s not quite what I had in mind. That’s not what I meant. Trên đây là một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản cần thiết bạn nên sử dụng trong các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm sử dụng tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ mở ra một nguồn kiến thức mới giúp bạn cải thiện vốn từ vựng cũng như kỹ năng cần có của mình trong tiếng Anh. VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!
- Xem thêm -