Tài liệu Nhóm con chuẩn tắc yếu của nhóm hữu hạn

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 201 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Tạ Thị Huyền NHÓM CON CHUẨN TẮC YẾU CỦA NHÓM HỮU HẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Tạ Thị Huyền NHÓM CON CHUẨN TẮC YẾU CỦA NHÓM HỮU HẠN Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số Mã số: 60 46 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. MỴ VINH QUANG Thành phố Hồ Chí Minh – 2012 3 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tôi đã gặp không ít khó khăn do hạn chế về thời gian và kiến thức. Tuy nhiên tôi luôn nhận đươc sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, sự động viên kịp thời từ phía gia đình, thầy cô và bạn bè. Bởi vậy mà tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất của mình đến: Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phó Giáo Sư - Tiến sĩ Mỵ Vinh Quang người thầy đáng kính đã trực tiếp giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Xin gửi lời cảm ơn đến các Thầy trong tổ Đại số như: TS. Trần Huyên, TS. Trần Tuấn Nam, PGS. TS. Bùi Tường Trí, PGS. TS. Bùi Xuân Hải, các Thầy đã trực tiếp giảng dạy cung cấp cho tôi những bài giảng hay, những kiến thức cơ bản và bổ ích của Đại số để tôi có nền tảng và cơ sở hoàn thành luận văn này. Xin gửi lời cảm ơn đến 16 thành viên trong lớp Đại số & lý thuyết số K21, những người anh, người chị và những người bạn tốt đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, động viên tôi trong suốt quá trình làm luận văn này. Cuối cùng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình thân yêu của tôi: ông bà và ba mẹ …đã luôn bên tôi, tạo điều kiện tốt nhất để tôi có điều kiện học tập và công tác, là chỗ dựa vững chắc tiếp thêm sức mạnh và là nguồn động lực lớn để tôi có thể hoàn thành được luận văn này. Tp. HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2012 Tác giả Tạ Thị Huyền 4 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................3 MỤC LỤC ..................................................................................................................4 MỘT SỐ KÝ HIỆU ...................................................................................................5 MỞ ĐẦU ....................................................................................................................6 Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ ....................................................................8 1.1. Một số định lý cơ bản về đẳng cấu .............................................................8 1.2. Định lý Sylow .............................................................................................10 1.3. Nhóm con á chuẩn tắc ...............................................................................12 1.4. Nhóm con đặc trưng ..................................................................................12 1.5. Nhóm con Frattini .....................................................................................14 1.6. Nhóm siêu giải được ..................................................................................15 1.7. Nhóm luỹ linh .............................................................................................20 1.8. Nhóm con pronormal ................................................................................21 1.9. Nhóm con Fitting .......................................................................................22 1.10. Nhóm con Fitting suy rộng ....................................................................23 1.11. H –nhóm con ...........................................................................................27 1.12. Lớp bão hoà F .........................................................................................27 Chương 2: NHÓM CON CHUẨN TẮC YẾU CỦA NHÓM HỮU HẠN ........29 2.1. Định nghĩa và một số nhận xét về nhóm con chuẩn tắc yếu của nhóm ...29 2.2. Một số tính chất về nhóm con chuẩn tắc yếu của nhóm hữu hạn. ...........30 2.3. Các định lý quan trọng về nhóm con chuẩn tắc yếu. ................................33 KẾT LUẬN ..............................................................................................................42 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................43 5 MỘT SỐ KÝ HIỆU • H ≤G : H là nhóm con của G • H headerOrgOffset) {if (currentScroll > previousScroll) {if(dheight - currentScroll < able) $('.doc_footer').slideUp('fast'); else $('.doc_footer').slideDown('fast'); } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } previousScroll = currentScroll; } }); }( document, window, 0 )); $('.wrapper-readmore').find('a[href="#"]').on('click', function (e) { e.preventDefault(); this.expand = !this.expand; $(this).text(this.expand?"- Thu gọn -":"- Xem thêm -"); $(this).closest('.wrapper-readmore').find('.smallss, .bigss').toggleClass('smallss bigss'); }); 

Xemtailieu.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên.