Tài liệu Nhật ký lấy chồng

 • Số trang: 496 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 894 |
 • Lượt tải: 1
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn rất mong nhận được góp ý của bạn đọc Mọi ý kiến xin gửi về Email: publicationqvg@gmail.com Ren Hai Zhong Author Hợp đồng xuất bản được ký giữa Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn với tác giả Nhân Hải Trung. Bản quyền bản tiếng Việt Nhật ký lấy chồng © Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn 2011. Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao chụp, phân phối dưới dạng in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt là việc phát tán trên mạng Internet mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn là vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của công ty và tác giả. Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền. Chỉ mua bán bản in hợp pháp. Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Nhân Hải Trung Nhật kí lấy chồng / Nhân Hải Trung ; Trần Quỳnh Hương dịch. - H. : Văn học ; Công ty Truyền thông Quảng Văn, 2011. - 495tr. ; 21cm ISBN 9786046900962 1. Văn học hiện đại 2. Tiểu thuyết 3. Trung Quốc 895.1 - dc14 VHE0021p-CIP Bản quyền: Trang Nguyễn Biên tập Quảng Văn: Phương Linh - Minh Minh NHÂN HI TRUNG (Trần Quỳnh Hương dịch) NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 4 Mào đu Mười năm trước, cô ngây thơ đến mức ngu xuẩn, chia tay với người yêu, chưa kịp buồn, người thứ hai đã ôm hoa đợi trước cửa. Năm năm trước, khi cô mới chỉ là một nhân viên quèn, chia tay với người yêu, thấy hơi buồn, nhưng nghĩ lại lại thấy vui, may mà chưa bị anh ta làm lỡ dở cuộc đời. Tình yêu là cái gì? Sự nghiệp quan trọng nhất. Ba năm trước, cô cũng được coi là người thành đạt trong sự nghiệp, chia tay với người yêu, cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, bắt đầu nghi ngờ mình có vấn đề. Tại sao lần nào cũng không giữ được? Về nhà xem nát bộ phim “Sex and the City”, bắt đầu nói đến cụm từ “chủ nghĩa độc thân”. Hiện tại cô - Tết đến đưa bố mẹ đi thăm người thân, lại bị bố mẹ chê trách. Không phải vì xe không đẹp, không phải vì quà tặng không thể diện, chỉ là vì con gái mãi không lấy được chồng, đi cùng thấy mất mặt. Người thân xung quanh vẫy cờ kêu gọi bao nhiêu năm đã bắt đầu tuyệt vọng, lời khuyên duy nhất mà họ đưa ra là - thôi cháu kiếm tạm một người đi! Nhưng đến lúc này, có thật là nên kiếm tạm hay không? Haizz! Nỗi khổ của quả bom nổ chậm còn cao hơn cả núi, sâu hơn cả biển... 5 6 Chng 1 Ngh chuyn bun thành chuyn vui Nếu xảy ra chuyện buồn thì làm thế nào? Thì coi nó là chuyện vui! Cố gắng để nghĩ, nghĩ đến những thứ tồi tệ nhất! Sẽ nghĩ rằng nếu không có chuyện này, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, kết quả càng khó giải quyết hơn, cứ nghĩ như vậy, tâm trạng tự nhiên sẽ cảm thấy vui hơn. Cái Tt này Tin a a cm thy khá bun t. M t n m làm vi c vt v, công ty không i x t vi cô, cô cng không i x t vi mình, ti n th còn mu n t lòng hiu tho, mu n a b m cùng i du lch nc ngoài. Không ng m li t ch i ngay, tip theo bà bt u kêu ca phàn nàn, ch còn thiu nc kéo cô ra ngoài ng bêu diu trc mt mi ngi mà thôi. Thc ra cô cm thy nu vi c bêu diu trc mt mi ngi ngoài ng không mt mt nh vy thì m cô cng s! làm nh th. tt c mi ngi trong thiên h u bit 7 NHÂN HI TRUNG mình sinh "c m t cô con gái gn ba m#i tu$i u v%n cha ly "c chng, nh&ng vi c t h nh'c mình nh vy, m Tin a a s! không bao gi làm. t rõ s không hài lòng c(a mình, c cái Tt, m Tin a a áp d'ng bi n pháp trng pht pht l, ngay c b cô cng b v lây, c cái Tt âm lch ngày nào cng trôi qua trong s lo lng, thp thm. Thôi i, gn ba m#i tu$i u ri v%n l bóng m t mình, s)c ép c(a cô cng ln lm ch)? Tin a a cm thy rt m )c, n*i m )c này gi ng nh lp bt bia sau khi b lc mnh, không gi& "c c) trào ra. T nh cô hc hành ch m ch, có chí tin th( là vì cái gì? Tri qua tháng by en t i u tranh phn u vào trng i hc n$i ting là vì cái gì? Khó kh n lm mi chen chân vào "c công ty hi n nay, u á s)t u m trán mi ngoi lên "c v trí nh bây gi là vì cái gì? Vy mà tt c nh&ng iu này u không khin mi ngi hài lòng b+ng vi c con gái ngi ta va mi t t nghi p i hc ã "c ci hi hoành tráng. Nhà h hàng không i thì thôi, nói tht, nh&ng n#i ó, mi cô cô cng còn không mu n i. Mùng m t Tt cô và con gái cu m" ngi trên gh sofa nói chuy n phim, trc mt là bánh ko m)t qut vi ( loi màu sc,… Tt mà, nhà nào ch/ng tràn ngp bu không khí vui v. 8 NHT KÝ LY CHNG M" bit làm bánh trôi, nhân vng en, bên ngoài là b t go np, lúc bê lên, bát bánh trôi trng mu t tròn tr0nh, hp d%n vô cùng. T nh Tin a a ã rt thích n món này, bê bát lên là n. Ngi bên cnh là cô em h Viên Viên, bi t danh là “Bánh Trôi”, qua ó có th thy cô nàng thích món này nh th nào. Không ng ln này cô nàng li ngi m t bên ngó cng ch/ng bun ngó, bn gi i n thoi, va nói va ci khúc khích, ging nng nu khin Tin a a n$i c da gà. "i mãi cô nàng mi chu tt máy, “Bánh Trôi” lúc này mi sc nh ra bên cnh còn có bà ch h m t n m mi gp m t ln, “Ch, hi n gi ch v%n còn làm 1 UVL ch)?”. “2”. ang mi n, ging Tin a a lúng búng trong mi ng. “Vt v nh”. “Bánh Trôi” nhìn cô vi v th#ng hi, dùng thìa o ming bánh trôi trong bát c tình làm ra v th1 dài, “Em cng mu n làm ngi n ng ng gii giang nh ch, nhng anh Khi V n nói, anh y không thích ph' n& coi trng s nghi p”. C$ hng nghn li, Tin a a lic nhìn cô em. M Tin a a xúm vào, “Khi V n? Có phi anh chàng mà Viên Viên ang yêu ó không?”. M" cng bc n m1 r ng chin trng, cm bàn tay tròn tr0nh trng tro c(a con gái lên khoe mi ngi. Kim c#ng lp lánh lp t)c làm lóa mt mi ngi. “Không phi nh th n&a âu, hai hôm trc hai nhà va n c#m, bàn 9 NHÂN HI TRUNG chuy n ci xin vi nhau xong. Vì th gn ây Viên Viên nhà em không chu n c#m, òi gim béo. Con bé có cht cng thích làm p, mc áo ci cho p”. Nói xong m" còn ci ln t v ngi ngùng, va v* vào ngi m Tin a a va t ý bit l*i, “y, Viên Viên nhà em li ci trc ri, lúc u thì t1ng là "c u ng r"u mng a a nhà ch trc!”. M" là ngi Phúc Kin, ly chng v ây t rt lâu ri, thnh thong v%n lôi ra m t hai câu ting quê mình, c bi t là khi tinh thn vô cùng cao h)ng hoc vô cùng h%ng h't. Ln này #ng nhiên là do vô cùng cao h)ng. Lúc ó Tin a a cm thy s ng lng lnh toát, nhìn v mt c(a m, qu nhiên là không sai. Khóe mép m git git, c th t ra m t câu: “Chúc mng nhé! n lúc ó nht nh ch s! mang phong bì ln n!”. Trên ng v nhà, Tin a a không nói câu nào ch chúi u lái xe, bên ng u có ngi t pháo, rt r n ràng, ch tic r+ng trong xe không h cm nhn "c bu không khí ro rc ó. V n nhà, m v)t áo khoác lên gh sofa, quay u i v phòng. Ca óng rm m t ting, li Tin a a và b )ng nhìn nhau. Sau ó, hai ngi ngi xu ng gh sofa nói chuy n m t lúc. B Tin a a là giáo s v hu, c i im t0nh quen ri, ngi v" mà ông ly là tr1ng phòng tuyên truyn c(a công ty gang thép trc kia, hai ngi ai yu ai 10 NHT KÝ LY CHNG mnh nhìn là bit. Sau khi ngi xu ng, trc khi nói chuy n ông th1 dài trc, sau ó v* v* vai con gái, “a a à, con phi bit là thiên a vn vt u có quy lut phát trin c(a riêng mình”. Tin a a cng mu n th1 dài. B im nào cng t t, ch có iu m*i ln chu4n b nói chuy n v nh&ng vn cu c i con ngi gì ó vi cô, u thích bt u k t v tr' thu1 hng hoang, "i n khi nói n ch( chính c(a câu chuy n ít nht cng phi mt na ngày. Nói tht, trong lòng cô cng thy th#ng ám hc trò c(a b . “B , có phi là b mu n nói thi gian con la chn bn i ã sp trôi qua, nu không tranh th( thì rt có kh n ng s! bin thành món hàng phi không?”. Tin a a ã quen vi vi c phát biu t$ng kt vn nên cô nhanh chóng i th/ng vào ch( chính. Con gái th/ng thn nh vy, b Tin a a có phn không nói tip "c n&a. Ông là ngi dy môn qu c hc, nói cái gì cng phi d%n sách, d%n in tích, ch tic r+ng, c hai ngi ph' n& trong nhà u không thích im này c(a ông, khin ngay c c# h i phát huy ông cng không có. Ngh0 m t lát, b Tin a a li v* vai con gái, “Hoa n1 n lúc hái phi tranh th( hái, ng "i hoa tàn ch hái "c cành không”. Tin a a bc lm, “B , không phi là con không mu n cho ngi ta hái, mà là không có ai chu hái”. 11 NHÂN HI TRUNG Cánh ca va óng rm ban nãy li bt m1 rm m t ting, m Tin a a xông ra gm: “Ai bo con không chu i gp g5 ngi ta tìm hiu? N#i con làm ch/ng có th+ng àn ông nào bình thng, làm sao tìm "c ngi nào ly!”. M Tin a a ln át khí th, a a và b ngi trên gh sofa u mu n ôm ly u. Sau khi bình t0nh tr1 li, a a - m t ngi t nh hc hành gii giang, s nghi p thành t cm thy vô cùng ph%n n , cô )ng dy nói ln: “Thì cng ch là ly chng úng không? Con không tin là con không ly "c chng. B m c) "i y, n m nay con nht nh s! hoàn thành project này!”. V trí hi n ti c(a Tin a a là tr1ng phòng trong kh i th trng. Nh&ng ngi trong công ty cùng cp vi cô hu ht u tm ba m#i l m tu$i, và cô là cô gái duy nht, trong công ty nc ngoài coi trng n ng lc, phân cp rõ r t này, không th nói là cô không thành công. Ch tic sau khi bc ra khi công ty, s thành công này không áng m t xu trong cu c s ng c(a cô, không ai cm thy t hào vì s th ng tin nhanh chóng c(a a a. So sánh thì thy, ngi t t nghi p cha "c hai n m ã chu4n b ly chng nh Viên Viên mi là tm g#ng các ch em hc tp. Nghe nói, v hôn phu c(a Viên Viên là Khi V n yêu cô y t cái nhìn u tiên, tình cm rt sâu nng. 12 NHT KÝ LY CHNG Nghe nói, nhà chng t#ng lai c(a Viên Viên rt khá gi, nh%n ính hôn ít nht cng phi m t carat tr1 lên. Nghe nói, sau khi kt hôn Viên Viên có th bt u cu c s ng c(a m t bà n i tr", không phi bn r n chín gi sáng i làm n m gi chiu v nhà n&a. Nghe nói - có cn phi nói n&a không? Trên ngi Viên Viên ã cht y ánh hào quang, nu còn nói n&a, a a s! b m mình quét ra khi ca. Ch có iu nh&ng iu trên không có s)c hút ln vi a a. i làm nhiu n m, cô cm thy mình cng là ngi có tin. Nh%n kim c#ng m t carat, ch cn không eo 1 tay trái, eo 1 tay phi hoàn toàn không có gì khó kh n. Còn v bà n i tr", chc chn không phi là vn mà cô quan tâm, m'c tiêu tip theo c(a cô là giám c iu hành kh i th trng. Nhi m k6 c(a giám c iu hành hi n nay sp ht, cp trên ã bt èn xanh t lâu r+ng cô là )ng c viên s m t. iu phin hà duy nht là phi tìm m t ngi ci, tuy nhiên, t trc ti nay a a là ngi làm vi c có hi u qu, nu ã t ra m'c tiêu cô lin nhanh chóng úc kt kinh nghi m tht bi c(a mình trc ây, ri bt tay vào sp xp bi n pháp c' th. So vi nh&ng thành tích n$i tr i trên các ph#ng di n khác, trong l0nh vc tình cm, Tin a a "c coi là ngi tht bi hoàn toàn. 13 NHÂN HI TRUNG M i tình thanh mai trúc mã thi cp ba, hai ngi tay nm tay th non hn bin, ngày l7 Valentine ngi tàu n Tô Châu, ng ngh ch tm ma c m t ngày, )ng trc ca nhà va ht xì h#i va hôn nhau, lúc b bc n cng không phát hi n ra. Kt qu ra sao? Vào i hc lin ng ai ny i, nhiu n m sau gp li, dáng v n m xa nh th nào cng không còn nh n&a. Lúc mi vào công ty, "c m t thiu gia c(a công ty n ý, hàng ngày u "c tng m t bó hoa t#i. Lúc ó sp trc tip c(a cô là m t ch rt gii gn ba m#i tu$i, ch cho r+ng ây là nh&ng trò lãng nhách. M t bu$i chiu n ch nói chuy n rt lâu vi cô, “a a, ch ánh giá cao n ng lc c(a em. Tin xán ln phi nm trong tay mình”. Sau ó thiu gia n rt bc mình vì cô thng xuyên phi làm thêm gi, i công tác, cu i cùng hm hc chia tay. V sp trc tip ó li "c khai hoa kt qu, b qua c# h i th ng tin và ly m t ông chng Tây, vui mng thu dn hành trang sang Pháp, nhng ch cng không nu t li, v trí lãnh o trc tip truyn li cho cô. Thc ra hai ln trc cng còn t t, m i tình th) ba mi là m i tình khin a a b t$n th#ng thc s. Lúc ó cô ã hai m#i by tu$i, cô b phái sang Singapore. Trong cu c hp thng niên c(a công ty, cô ã có cu c nói chuy n dài n m phút vi giám c iu hành b phn phát trin c(a t$ng công ty 1 Singapore, cm thy gi&a hai ngi nh có dòng i n chy qua. Sau ó là i do di tr ng, n t i di 14 NHT KÝ LY CHNG ánh nn, nh&ng giây phút làm tình tuy t vi, tt c u tha mãn mi gic m# thi thiu n& c(a cô. T1ng r+ng vi c cm tay nhau bc vào l7 ng là chuy n #ng nhiên s! phi n, nhng h"p ng hai n m ã ht, a a phi v Th"ng Hi làm tr1ng phòng trong kh i th trng, lúc này anh giám c iu hành mi nh ngi va bng tnh sau gic m ng, git mình nm tay a a hi: “a a, ti sao em li v? Em v thì chuy n chúng mình s! i n âu? Anh không th ri Singapore "c”. a a th1 h$n hn. Anh không th ri Singapore, vy thì ch)c tr1ng phòng trong kh i th trng c(a cô 1 Th"ng Hi s! th nào? Hai ngi ã tm bi t nhau trong n*i hm hc, sau ó li cãi nhau my ln, v giám c iu hành không chu t b c# nghi p ã gây dng nhiu n m c(a mình 1 Singapore, a a cng nht quyt òi quay v Th"ng Hi tip t'c s nghi p c(a cô, cu i cùng hai ngi quyt nh chia tay. a a v n Th"ng Hi không lâu thì "c tin anh chàng giám c iu hành ã ính hôn. u này cô còn cha kp gm nhm vt th#ng thì thi p ci c(a u bên kia ã gi n tay mi ngi. Thc s úng là vn t c ánh sáng. Nu bit sm kt hôn là chuy n #n gin nh vy thì a a vi c gì phi d c lòng vi m t nim tin The one và s ng ti ngày hôm nay? Không sao c, àn ông làm "c thì cô nht nh cng s! làm "c. a a ngm mình trong g#ng và th r+ng, thì cng ch là tìm ngi ly? Hãy xem cô t c chin t c thng nh th nào. 15 NHÂN HI TRUNG N ng sut làm vi c c(a ph' n& nhà h Tin u rt cao, sau khi con gái th t ra nh vy, m a a lin tranh th( c# h i ngh Tt, thông báo m t vòng, lp t)c danh sách các )ng c viên "c la chn tìm hiu ã xp thành hàng dài. a im gp g5 bu$i xem mt u tiên là khách sn Hoa Viên. Bên nam h#n ba m#i tu$i, lái xe BMW, lúc ngi xu ng không thèm nhìn thc #n, u tiên là gi món yn sào vây cá mp. a a lp t)c nh n cu bn trai thiu gia c(a mình trc ây, vì th câu u tiên mà cô hi là: “Anh có yêu cu gì i vi ngi v" t#ng lai c(a mình sau khi kt hôn?”. a a xinh xn, i ph#ng t ra rt hài lòng. Lúc này, anh ta va dùng chic kh n n trng mu t lau mép, va mm ci tr li: “#ng nhiên là 1 nhà ch m chng dy con ri. B m anh là ngi kiu c, thích n ào, t t nht là sinh my )a con”. a a phn )ng nhanh, “Có cn ba n m sinh hai )a không?”. i ph#ng v%n cha ý th)c "c vn , mt sáng lên: “Nu th thì tuy t vi quá”. úng là xem mt cng hay, ngay t u ã tìm hiu "c m t cách tri t i ph#ng, úng là không có gì tuy t vi h#n. a a mm ci nu t ming yn sào cu i cùng, lúc nói li tm bi t, u không ngonh li. Rút kinh nghi m t ln xem mt u tiên, ln xem mt th) hai "c sp xp vi m t anh lut s. Nghe nói là tr' c t c(a m t v n phòng lut s nào ó, t gii thi u v mình 16 NHT KÝ LY CHNG rt âu ra y, lúc bc ra khi khách sn nhìn thy xe c(a a a, anh ta nghiên c)u k8 càng hi lâu, sau ó hi m t câu hi rt chuyên ngành. “Cô Tin này, r t c'c thu nhp hàng tháng c(a cô là bao nhiêu?”. úng là lut s có khác, sc bén tht. a a nhìn lên tri. Sau khi v, ngi làm m i có nhn li r+ng, i ph#ng cm thy mi im c(a a a u t t, ch có iu, có l! là n ng lc h#i cao m t chút. Hai v" chng cn phi h* tr" cho nhau thì t t h#n, nu nh c hai u mi l n l n 1 ngoài, thì ai s! là ngi ch m sóc gia ình ây? Thôi vy, h* tr" thì h* tr". Ngi th) ba mà a a gp g5 là m t anh làm v IT. Nhìn tng mo là bit rt tht thà trung hu, công vi c là chín gi n công ty làm lp trình máy tính n m gi chiu thì v, làm xong thì "i ch#ng trình ó xy ra vn , sau ó anh có th lâm trn m t ln n&a, d c s)c gii quyt vn . 9u im c(a anh làm IT này rt rõ nét, yêu cu t ra vi v" không cao nh yêu cu t ra cho máy tính, ch cn không xut hi n tình hu ng v" p máy tính, mi vi c u có th th#ng l"ng m t cách d7 dàng. M a a cm thy rt hài lòng, a a cng không bài xích. +ng nào thì cng không phi chuy n trò nhiu vi m t anh chàng su t ngày ôm chic máy tính, c hai u không t ra yêu cu cao cho i ph#ng, s ng vi nhau cng cm thy thoi mái. 17 NHÂN HI TRUNG Th là hn hò my ln, cu i cùng anh chàng IT ã da theo trình t thông thng, m t bu$i t i n n t i xong r't rè nm tay a a. Tri mùa ông, bàn tay anh chàng li t nhoèn nhot, vng trán phía trên cp kính cng lm tm m hôi, xem ra là không có kinh nghi m, c ng th/ng quá. Lúc u a a cm thy bun ci, nh nhch mép lên, không ng li r#i nc mt, anh chàng IT git mình, lu ng cu ng không bit phi làm th nào, )ng trên ng, mt tr"n trng trng nhìn cô. Xin l*i xong thì tr n v nhà, a a ngi trong xe khóc nh hi nh b cô giáo $ oan cho là quay cóp trong gi kim tra. Cô nh n ngày trc còn 1 Singapore, sau bu$i làm êm, hai ngi cùng nhau ra ph tìm nhà hàng bán sn heo hm thu c bc; ngày ma lúc xu ng xe bên ng có vng nc, ngi àn ông m1 ca xe a tay ra, hai bàn tay áp vào nhau, mi ngón an xen, sau khi nh nhàng nhy lên v ng, cô ng4ng u lên, hai ngi lin nhìn nhau ci. Rõ ràng là ã tng có nh&ng giây phút vui v, ch có iu i vi àn ông, trong lòng có vô s cánh ca, trong m*i cánh ca u có th có m t ngi ph' n& ang s ng, không xung t vi nhau, càng không nh h1ng n vi c anh quay ngi li dt tay m t ngi khác i ht cu c i. 18 NHT KÝ LY CHNG Còn ph' n& ch có m t c n phòng, m t ngi i ri mi có th m t ngi khác vào 1. Trong trái tim a a c n phòng ó ang tr ng tri, nhng mà là c i! L! nào s! phi s ng qua ngày vi m t c n phòng tr ng tri ? V%n t1ng r+ng ly chng rt #n gin, không ng ba ln gp g5 vi ngi mà ngi quen gii thi u u tht bi, a a ã t$ng kt rút kinh nghi m, sau ó kt lun "c rút ra là vn v%n n+m 1 phía mình. M'c tiêu c(a cô là ly chng, iu ki n i kèm là không "c nh h1ng n công vi c và cu c s ng c(a mình. Ch có cu c hôn nhân n ý cùng chí hng mi có th duy trì "c nn hòa bình, giúp 5 l%n nhau cho nh&ng n m tháng dài +ng - Xem thêm -