Tài liệu Nhap mon quan tri doanh nghiep- part 3- logsiticsactivities

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

LOGO Quản trị doanh nghiệp và môi trường kinh doanh Kho bải Vật tư Sản xuất Bán hàng Vận tải Con người trong tổ chức Tài chính / Kế toán Marketing Quản trị Logistics 1. Sản xuất bao nhiêu để có thể thỏa mản sức kéo của cầu? 2. Tồn kho bao nhiêu để đảm bảo hoạt động sản xuất và bán hàng? 3. Bố trí kho hàng ra sao, sắp xếp thời gian biểu cho việc hàng hóa ra vào kho, xe vào các cổng ra sao để tránh tắt nghẽn? 4. Làm sao để đảm bảo sự thông suốt của toàn bộ các trong và giữa các qui trình nghiệp vụ? 5. Làm sao để chi phí vận tải là tối ưu nhưng vẫn đảm bảo sự thông suốt và in-time của dòng sản phẩm hoặc dịch vụ? 6. Anything else??? • Napoleon: Kẻ nghiệp dư thích nói đến chiến thuật, người chuyên nghiệp bàn về quản trị Logistics và quản trị chuỗi cung ứng • Hồ Chí Minh: Công tác hậu cần cũng quan trọng như công tác chiến đấu ngoài mặt trận • Khổng Minh Business Logistics having Right quantity& = Right quality& Right place & Right time & Right cost 5 Rights: Logistics là quá trình cup cấp đúng sản phẩm (right prods), đúng vị trí (right place), đúng thời điểm (right time), với điều kiện (right condition) và chi phí (right cost) phù hợp (Fundamental of Logistics management, McGraw, 1998, Page 11). Quản trị Logistics là quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm soát một cách hiệu lực và hiệu quả hoạt động vận chuyển, lưu trữ hàng hóa, dịch vụ và những thông tin liên quan từ điểm đầu tiên đến điểm tiêu dùng cuối nhằm mục đích thỏa mản nhu cầu khách hàng. (Fundamental of Logistics management, McGaw- Hill1998,page 3) Logistics là quá trình tối ưu hóa về vị trí và thời điểm, vận chuyển và dự trữ nguồn tài nguyên từ điểm đầu tiên của chuỗi cung ứng, qua các khâu sản xuất, phân phối cho đến tay người tiêu dùng cuối cùng thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế. Logistics Tối ưu hóa Quá trình Vị trí Thời điểm Vận chuyển và dự trữ Nguồn tài nguyên Sản xuất, bán hàng • Nhóm câu hỏi tương quan với khái niệm trên Tối ưu vị trí liệu, Tối ưu vận chuyển và vị trí Phương năng lương ở đâu? đưa sản phẩm đến vận chuyển hàng từ Giảm Nguồn cung cấp lao đúng nơi cần phân A->B (mode)? chiết khấu? động ở đâu? phối? Chọn nhà cung cấp vận Sản Nguồn cung cấp máy Khi nào phải vận tải nào? nhiêu? móc, thiết bị ở đâu? chuyển LTL hay FTL? Cách Đặt nhà máy và cơ sở bao lâu? sản xuất ở đâu? Xây dựng kho hàng, trung tâm phân phối ở đâu? và trong Đóng nào? tiện gói nào bằng để Tối ưu sản xuất, bán hàng Khi nào thì phải Nguồn nguyên Tối ưu thời điểm loại Bán với giá nào? xuất? giá hay xuất bao thức sản Hoạch định trong quản trị Logistics (SCM) có mối quan hệ mật thiết với mô hình chiến lược kinh doanh tổng quát của doanh nghiệp. Quản trị Logistics Chiến lược kinh doanh Tập trung sâu vào hoạch định mạng lưới nguồn cung Tập trung tối ưu hóa mạng lưới vận tải Tối ưu hóa sản xuất nhằm Chiến lược Giá hạ chi phí Chiến lược Hiệu năng Quản trị Logistics Chiến lược kinh doanh Tập trung vào logistics hỗ trợ tung sản phẩm Đầu tư hệ thống phân phối và hoàn thành đơn Chiến lược Thay đổi hàng (order fulfillment) Chiến lược phản ứng nhanh • Quản trị Logistics giải quyết bài toán tối ưu trong: Vận tải Tồn kho Sản xuất Dịch vụ khách hàng SAP material
- Xem thêm -