Tài liệu Nhap hang cty so 1

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Số: 01/CTTNHH 2015 Quảng xương, Ngày 25 tháng 01 năm V/v Đề nghị xác nhận hồ sơ lâm sản Kính gửi: Hạt Kiểm lâm Ven Biển Thực hiện theo quy định tại thông tư số: 01/2012/TT-BNNPTNT,Ngày 04/01/2012, của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và thủ tục kiểm tra lâm sản, Công ty TNHH Hoàng Việt, Địa chỉ: Thôn Thọ Trung, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị Hạt kiểm Lâm Ven Biển xác nhận lâm sản theo thủ tục hành chính sau: 1. Lâm sản đề nghị xác nhận nhập xưởng gồm: - Gỗ Hương xẻ nhóm , số lượng: 13 thanh , Khối lượng: 0,937 m3. ( Mười ba thanh, chin tấc ba bảy) - Gỗ Mun sọc xẻ Nhóm , số lượng: 76 thanh, Khối lượng: 4,762 m3. ( Bảy sáu thanh, Bốn khối bảy tấc sáu hai) - Gỗ xẻ Lim nhóm , số lượng: 17 thanh, Khối lượng: 9,360 m3 . ( Mười bảy hộp; Chín khối ba tấc sáu). 2. Hồ sơ nguồn gốc lâm sản: - Một bộ hồ sơ gốc: Gồm hóa đơn GTGT số: 0000148. Ngày 23/01/2015.+ 1 tờ + 03 lý lịch trích từ tờ khai số: 100278584122 của Hải Quan. của Công Ty TNHH Phú Ninh.Tp Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Gỗ có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào, Có xác nhận của Hạt kiểm Lâm Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình. Đề nghị hạt kiểm lâm Ven Biển xác nhận lâm sản để đơn vị nhập xưởng theo quy dịnh./ Nơi nhận: - Như trên - Lưu DN GIÁM ĐỐC Hoàng kim Trọng
- Xem thêm -