Tài liệu Nhan xet cua don vi

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QTKD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KẾ TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đơn vị: Công ty cổ phần phát triển Việt Thái Địa chỉ: Khu công nghiệp Khuynh Thạch, thị xã Sông Công, Thái Nguyên Xác nhận cho: Họ và tên sinh viên: Trần Thị Hải Lớp : K5KTTHB Nội dung nhận xét : Công ty cổ phần phát triển Việt Thái chứng nhận cho em Trần Thị Hải sinh viên lớp K5KTTHB – Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã hoàn thành thời gian thực tập tại công ty. Trong thời gian thực tập, em đã chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của công ty. Đã tìm hiểu thực tế về quy trình sản xuất, về công tác quản lý, về bộ máy kế toán và công tác tổ chức kế toán của đơn vị. Em đã biết vận dụng những kiến thức đã được học kết hợp với hiểu biết thực tế để hoàn thành báo cáo thực tập này. Luôn có tác phong, quan hệ đúng mực, có thái độ tôn trọng, hòa nhã với cán bộ công nhân viên trong công ty. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2012 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
- Xem thêm -