Tài liệu Nguyễn thị huyền - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty phát triển nông thôn 1 thanh hóa

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA KINH TẾ - CƠ SỞ THANH HÓA ********** CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HÓA Giảng viên HD : TH.S. LÊ THỊ HỒNG SƠN Sinh viên TH : NGUYỄN THỊ HUYỀN MSSV : 11028203 Lớp : ĐHKT5TLTTH THANH HÓA, THÁNG 6 NĂM 2014 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực hiện, để bài chuyên đề tốt nghiệp của em có thể hoàn thành, bản thân em đã nhận được sự giúp đỡ, sự đóng góp ý kiến rất nhiều thầy cô và các anh chị trong công ty. Em xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô khoa kinh tế trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM. Đặc biệt là cô giáo Lê Thị Hồng Sơn đã hướng dẫn em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị, cô chú trong các phòng ban của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Tuấn Long. Đặc biệt là phòng kế toán đã giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện bài chuyên đề tốt nghiệp này do sự hiểu biết và kiến thức của em còn hạn chế nên không thể tránh khỏi một vài sai sót. Mong quý thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin kính chúc các quý thầy cô và các bạn dồi dào sức khỏe, học tập tốt và đạt nhiều thành công trong công việc. Ngày ….tháng ….năm 2014 SINH VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Thị Huyền Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày …. Tháng ….. năm 2014 GIẢNG VIÊN Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày …. Tháng ….. năm 2014 GIẢNG VIÊN Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT 1 2 3 4 5 SXKD 6 7 8 9 10 11 12 13 TỪ VIẾT TẮT NVL VAT HĐQT CBCNV Sản xuất kinh doanh GTGT BTC KPCĐ CCDC TGNH TM NSNN QLDN DIỄN GIẢI Nguyên vật liệu Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ Hội đồng quản trị Cán bộ công nhân viên Giá trị gia tăng Bộ tài chính Kinh phí công đoàn Công cụ dụng cụ Tiền gửi ngân hàng Tiền mặt Ngân sách nhà nước Quản lý doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1. Sơ đồ quy trình ghi sổ nhật kí chung..................................................9 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ.....................10 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ quy trình ghi sổ nhật kí – chứng từ........................................11 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ quy trình ghi sổ nhật ký sổ cái:..............................................11 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ quy trình trên máy vi tính......................................................12 Sơ đồ 2.6: Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. < Thuế GTGT khấu trừ>........................................................................13 Sơ đồ 2.7: Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kì:............14 Sơ đồ 2.8. Sơ đồ hạc toán NVL thừa, thiếu khi kiểm kê...................................15 Sơ đồ 2.9. Sơ đồ hạc toán lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho........................15 Sơ đồ 3.1. Sơ đồ hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.............................21 Sơ đồ 3.2. Sơ đồ cơ cấu chung của công ty.......................................................23 Sơ đồ 3.3: Sơ đồ bộ máy kế toán.......................................................................25 Sơ đồ 3.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán của công ty.........................................27 Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.....................................1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài..............................................................................1 1.2. Mục đích nghiên cứu...................................................................................2 1.3. Phạm vi nghiên cứu.....................................................................................2 1.4. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................2 1.5. Kết cấu của đề tài........................................................................................3 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP................................................................................4 2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP............................................................4 2.1.1. Các khái niệm về kế toán nguyên vật liệu................................................4 2.1.2. Yêu cầu đặc điểm của kế toán nguyên vật liệu........................................5 2.1.2.1. Yêu cầu quản lý kế toán nguyên vật liệu...........................................5 2.1.2.2. Đặc điểm của kế toán nguyên vật liệu...............................................5 2.1.2.3. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu....................................................5 2.1.2.4. Phân loại kế toán nguyên vật liệu......................................................6 2.2. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM............................................................7 2.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG NGUYÊN VẬT LIỆU THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH....................................................................7 Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn 2.3.1. Chứng từ sử dụng.....................................................................................7 2.3.2. Tài khoản sử dụng....................................................................................7 2.3.3. Quy trình ghi sổ........................................................................................9 2.3.3.1. Quy trình ghi sổ nhật ký chung..........................................................9 2.3.3.2. Quy trình ghi sổ chứng từ ghi sổ......................................................10 2.3.3.3. Quy trình ghi sổ nhật ký - chứng từ.................................................11 2.3.3.4.Quy trình ghi sổ nhật ký – sổ cái......................................................11 2.3.3.5.Quy trình ghi sổ kế toán trên máy vi tính.........................................12 2.3.4. Phương pháp hạch toán..........................................................................12 2.3.4.1. Phương pháp hạch toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên.............................................................................................................12 2.3.4.2. Phương pháp kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kì:.....14 2.3.4.3. Kiểm kê và đánh giá lại NVL..........................................................15 2.3.4.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho...............................................15 CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HÓA..........................................................17 3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HÓA........................................17 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.........................................17 3.1.2. Đặc điểm quy trình và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty..........19 3.1.2.1. Đặc điểm về hoạt động xây lắp........................................................19 3.1.2.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh........................................20 3.1.2.3. Những thuận lợi khó khăn và định hướng phát triển.......................21 3.1.2.4. Tình hình tổ chức.............................................................................23 3.1.2.5. Cơ cấu phòng kế toán.......................................................................24 3.1.3. Chính sách áp dụng tại công ty..............................................................25 3.1.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán..................................................25 3.1.3.2. Chính sách kế toán áp dụng.............................................................26 Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn 3.1.3.3. Các chính sách khác.........................................................................28 3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 - 2013...................................28 3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU............30 3.2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu..............................................................30 3.2.1.1. Kế toán chi tiết nhập kho nguyên vật liệu........................................30 3.2.1.2. Kế toán chi tiết NVL xuất kho.........................................................38 3.2.2. Kế toán tổng hợp NVL...........................................................................43 3.2.2.1. Kế toán nhập kho NVL....................................................................43 3.2.2.2. Kế toán xuất kho nguyên vật liệu.....................................................52 3.2.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho..............................................64 3.2.4. Kế toán kiểm kê và đánh giá lại NVL....................................................64 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HOÁ..........................................................67 4.1. NHẬN XÉT KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY.............67 4.1.1 Nhận xét chung........................................................................................67 4.1.2. Ưu điểm..................................................................................................67 4.1.3. Nhược điểm............................................................................................69 4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty..............................................................................................................70 4.2.1. Cơ sở lý luận để hoàn thiện....................................................................70 4.2.2. Giải pháp hoàn thiện..............................................................................70 KẾT LUẬN........................................................................................................75 Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Thị trường kinh tế càng mở rộng trên đất nước Việt Nam cũng như toàn thế giới thì mọi người cũng có nhiều cơ hội để tìm kiếm thu nhập cho mình và cho tập thể. Mỗi doanh nghiệp – các đơn vị kinh tế cũng phải tìm cách để đứng vững cũng như giữ vững uy tính và thương hiệu cho mình. Điều này không chỉ đơn giản như giải một bài toán khó theo cách giải đơn thuần mà nó cần có cách giải thông minh, sáng tạo. Nguồn lực càng ngày càng cạn kiệt chúng ta không chỉ biết sử dụng khai thác nó mà còn phải biết cách để tái tạo nó. Trong đó, nguồn nguyên vật liệu luôn là một dấu hỏi mà mỗi nhà quản lý, nhà quản trị cần quan tâm và tìm kiếm làm sao để đảm bảo ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ lớn trong chi phí giá thành sản phẩm. Nếu không có cách quản lý cũng như kiểm tra thường xuyên thì khi nó sẽ thiếu hụt làm cho quá trình sản xuất bị gián đoạn hoặc sản phẩm kém chất lượng, không đủ tiêu chuẩn. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng khá lớn tới chi phí giá thành sản phẩm, tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Một vấn đề lớn đó là nguyên vật liệu có hạn, muốn tạo sản phẩm trở nên tốt hơn và đáp ứng được yêu cầu cũng như thị hiếu của khách hàng mỗi doanh nghiệp cần phải biết tạo ra nhiều mẫu mã, sản phẩm đa dạng hơn. Doanh nghiệp phải biết cách tiết kiệm, quản lý đúng đắn nguồn nguyên liệu sao cho phù hợp với tình hình sản xuất. Nếu không đáp ứng đầy đủ thì doanh nghiệp sẽ trở nên thất bại trong kinh doanh vì không đáp ứng được các hợp đồng sẽ làm cho công ty mất đi khách hàng và uy tín của mình cũng đồng nghĩa với không tạo ra doanh thu, lợi nhuận. Đây cũng chính là điểm cạnh tranh trên thị trường hiện nay về mọi mặt trong đó là nguyên vật liệu đầu vào chiếm phần lớn trong bài toán đảm bảo ổn định nguồn lực. Nhìn nhận được tầm quan trọng của nguyên vật liệu và để trau dồi kiến thức thực tế cũng như ý muốn tìm hiểu về nguyên vật liệu và sự giúp đỡ Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Trang 1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn của giảng viên Lê Thị Hồng Sơn em đã quyết định chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa” để hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp của mình. 1.2. Mục đích nghiên cứu Đề tài “ kế toán nguyên vật liệu ” có thể giúp cho em: Hệ thống hóa các vấn đề lí luận có liên quan đến công tác kế nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa Đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa 1.3. Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi không gian Đề tài được nghiên cứu tại công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa * Phạm vi thời gian - Thời gian nghiên cứu đề tài : Nguồn số liệu được lấy tại năm 2013, tại Phòng tài chính – Kế toán 1.4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin. - Phương pháp trực quan Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Trang 2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn 1.5. Kết cấu của đề tài Chuyên đề tốt nghiệp của em gồm 4 chương Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu Chương 2: Lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng kế toán hoạt động nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác hoạt động kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Trang 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 2.1.1. Các khái niệm về kế toán nguyên vật liệu Vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia thường xuyên và trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lương của sản phẩm được sản xuất. Vật liệu là đối tượng lao động nên có các đặc đIểm: tham gia vào một chu kỳ sản xuất, thay đổi hình dáng ban đầu sau quá trình sử dụng và chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị của sản phẩm được sản xuất ra. Thông thường trong cấu tạo của giá thành sản phẩm thì chi phí về vật liệu chiếm tỷ trọng khá lớn, nên việc sử dụng tiết kiệm vật liệu và sử dụng đúng mục đích, đúng kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp giá thành sản phẩm và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia thường xuyên và trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm được sản xuất. Kế toán nguyên vật liệu một cách khoa học hợp lý có ý nghĩa thiết thực trong quản lý, kiểm soát tài sản của doanh nghiệp, thúc đẩy việc cung cấp kịp thời, đồng bộ những nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo từng đối tượng sử dụng, ngăn ngừa các hiện tượng hư hỏng, mất mát, lãng phí và có thể tránh được tình trạng ứ đọng hay khan hiếm vật tư ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh. Mặt khác, kế toán nguyên vật liệu là công cụ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp nắm được tình hình và chỉ đạo sản xuất kinh doanh.Kế toán nguyên vật liệu có tính chính xác hợp lý, kịp thời, đầy đủ thì nhà quản lý mới nắm bắt được Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Trang 4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn chính xác tình hình thu mua, dự trữ, xuất dùng, thực hiện kế hoạch nhập – xuất – tồn kho, giá cả thu mua và tổng giá trị từ đó để ra biện pháp quản lý thích hợp. 2.1.2. Yêu cầu đặc điểm của kế toán nguyên vật liệu 2.1.2.1. Yêu cầu quản lý kế toán nguyên vật liệu Quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm từ khâu thu mua đến khâu bảo toàn sử dụng, dự trữ là một vấn đề khó khăn và cần quan tâm của nhà quản lý doanh nghiệp. - Khâu thu mua: Phát sinh ngoài quá trình sản xuất của doanh nghiệp song nó liên quan trực tiếp.Thực hiện tốt khâu thu mua không những đảm bảo nguồn cung cấp thường xuyên, liên tục mà còn đảm bảo được số lượng, quy cách, giá cả của nguyên vật liệu giúp cho sản xuất hoàn thành kế hoạch đặt ra.Ngược lại, nếu thực hiện không tốt nó sẽ gây khó khăn cho quá trình sản xuất. - Khâu bảo quản, dự trữ nguyên vật liệu cũng phải quan tâm, chú ý.Doanh nghiệp cần phải xác định mức dự trữ tối đa, tối thiểu cho từng loại nguyên vật liệu đảm bảo không thiếu hụt và tránh ứ đọng.Góp phần hạ thấp chi phí tồn kho, làm tăng vòng quay của vốn nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. - Khâu sử dụng: Nguyên vật liệu phải quản lý chặt chẽ sử dụng sao cho tiết kiệm trên cơ sở xác định các định mức dự toán.Nhu vậy, doanh nghiệp mới có thể hạ thấp được chi phí, từ đó hạ thấp được giá thành để tăng lợi nhuận. Quán triệt những yêu cầu quản lý nguyên vật liệu sẽ thực hiện tốt công tác kế toán nguyên vật liệu. 2.1.2.2. Đặc điểm của kế toán nguyên vật liệu - Tham gia vào một chu kỳ sản xuất - Thay đổi hình dáng ban đầu sau quá trình sử dụng và chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị của sản phẩm được sản xuất ra. - Chiếm tỷ lệ khá lớn trong chi phí giá thành sản phẩm và là một bộ phận dự trữ của doanh nghiệp. 2.1.2.3. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu Nguyên vật liệu có vai trò rất quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Trang 5 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn doanh.Trên thực tế để sản xuất ra bất kỳ một sản phẩm nào thì doanh nghiệp đều phải cần đến nguyên vật liệu – đầu vào không thể thiếu. Chất lượng sản phẩm sản xuất ra phụ thuộc vào chất lượng nguyên vật liệu đầu vào như thế nào ?. Điều này là tất yếu bởi vì nó ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm, uy tín doanh nghiệp, lợi nhuận và sự tồn tại của sản phẩm cũng như doanh nghiệp.Vì vậy việc phấn đấu tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm đồng nghĩa với việc giảm chi phí nguyên vật liệu một cách hợp lý. Mặt khác, xét về vốn thì nguyên vật liệu là một thành phần quan trọng của vốn lưu động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là vốn dự trữ. Để nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh cần phải tăng tốc luân chuyển vốn lưu động và không thể tách rời việc dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý, tiết kiệm. Như vậy, nguyên vật liệu có ý nghĩa sống còn của doanh nghiệp. 2.1.2.4. Phân loại kế toán nguyên vật liệu Vật liệu sử dụng trong doanh nghiệp bao gồm nhiều loại có công dụng khác nhau, được sử dụng ở nhiều bộ phận khác nhau, có thể được bảo quản dự trữ trên nhiều địa phương khác nhau. - Căn cứ vào công dụng chủ yếu vật liệu được chia thành 2 loại: + Nguyên vật liệu chính: bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất để cấu tạo nên thực thể bản thân của sản phẩm. + Vật liệu phụ: bao gồm các loại vật liệu được sử dụng kết hợp với vật liệu chính để nâng cao chất lượng cũng như tính năng, tác dụng của sản phẩm và các loại vật liệu phục vụ cho quá trình hoạt động và bảo quản các loại vật liệu lao động phục vụ cho công việc lao động của công nhân. + Nhiên liệu: bao gồm các loại vật liệu được dùng để tạo ra năng lượng phục vụ cho sự hoạt động của các loại máy móc thiết bị và dùng trực tiếp cho sản xuất + Phụ tùng thay thế: bao gồm các loại vật liệu được sử dụng cho việc thay thế, sữa chữa các loại tài sản cố định là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, truyền dẫn. Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Trang 6 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn + Các loại vật liệu khác: bao gồm các loại vật liệu không thuộc những loại vật liệu đã nêu trên như bao bì đóng gói sản phẩm, phế liệu thu hồi được trong quá trình sản xuất và thanh lý tài sản. Một điểm cần chú ý ở cách phân loại này là có những trường hợp loại vật liệu nào đó có thể là vật liệu phụ ở hoạt động này hoặc ở doanh nghiệp này nhưng lại là vật liệu chính ở hoạt động khác hoặc ở doanh nghiệp khác. - Căn cứ vào nguồn cung cấp nguyên vật liệu: + Vật liệu mua ngoài. + Vật liệu tự sản xuất. + Vật liệu có từ nguồn khác. <được cấp, nhận vốn góp…> 2.2. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM - ( QĐ 15/2006- BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) - Chuẩn mực số 15 - Thông tư số : 156/2013/TT-BTC - Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ 2.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG NGUYÊN VẬT LIỆU THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH 2.3.1. Chứng từ sử dụng * Chứng từ ghi sổ - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ - Phiếu xuất vật tư theo hạn mức * Chứng từ gốc - Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ - Bảng phân bổ vật liệu sử dụng 2.3.2. Tài khoản sử dụng Tài khoản 152: Nguyên vật liệu Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Trang 7 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn Tài khoản 152 có thể mở thành các tài khoản cấp 2: TK 1521: NVL chính TK 1522: Vật liệu phụ TK 1523: Nhiên liệu TK 1524: Phụ tùng thay thế TK 1525: Vật tư, thiết bị xây dựng cơ bản TK 1528: Vật liệu khác . Bên Nợ : Phản ánh giá thực tế làm tăng NVL trong kỳ như: mua ngoài, tự gia công chế biến, nhận góp vốn…. Bên Có : Phản ánh giá thực tế làm giảm NVL trong kỳ như: xuất dùng, xuất bán, xuất góp vốn liên doanh, thiếu hụt, triết khấu được hưởng… Số dư Nợ (đầu kỳ hoặc cuối kỳ): Phản ánh giá trị NVL tồn kho (đầu kỳ hoặc cuối kỳ) Tài khoản 151: Hàng mua đi đường Bên Nợ : Phản ánh hàng đang đi đường tăng. Bên Có: Phản ánh trị giá hàng đi đường kỳ trước đã nhập kho hay chuyển giao cho các bộ phận sử dụng hoặc bàn giao cho khách hàng. Số dư Nợ: Phản ánh trị giá hàng đi đường (đầy kỳ hoặc cuối kỳ). Ngoài ra, trong quá trình hạch toán, kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan khác như: TK 133, 331, 111, 112…. Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Trang 8 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn 2.3.3. Quy trình ghi sổ 2.3.3.1. Quy trình ghi sổ nhật ký chung Sơ đồ 2.1. Sơ đồ quy trình ghi sổ nhật kí chung Chứng từ gốc Sổ nhật kí đặc biệt Sổ nhật kí chung Thẻ sổ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng CĐ số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng, định kì: Quan hệ đối chiếu: Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Trang 9 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn 2.3.3.2. Quy trình ghi sổ chứng từ ghi sổ Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc Sổ quỹ Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Thẻ sổ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Đối chiếu Ghi hằng ngày Ghi cuối tháng Ghi cuối quý Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Trang 10 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Sơn 2.3.3.3. Quy trình ghi sổ nhật ký - chứng từ Sơ đồ 2.3: Sơ đồ quy trình ghi sổ nhật kí – chứng từ Chứng từ gốc và các bảng phân bổ Bảng kê Nhật ký chứng từ Sổ cái Thẻ sổ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính 2.3.3.4.Quy trình ghi sổ nhật ký – sổ cái Sơ đồ 2.4: Sơ đồ quy trình ghi sổ nhật ký sổ cái: Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Nhật kí – sổ cái Thẻ sổ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền– MSSV:11028203 Trang 11
- Xem thêm -