Tài liệu Nguyễn sưởng - nhiều tác giả

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 169 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Nguyễn Sưởng - nhiều tác giả
nhiều tác giả Nguyễn Sưởng nhiều tác giả Nguyễn Sưởng Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Nguyễn Sưởng nhiều tác giả Nguyễn Sưởng Tiểu sử Nhà thơ Nguyễn Sưởng, hiệu là Thích Liên, thành viên của Bích Động thi xã (gồm Nguyễn Sưởng, Nguyễn Ức, Nguyễn Trung Ngạn và Trần Quang Triều.). Ông sống vào giữa thế kỷ XIV, có thời gian làm quan dưới triều Trần nhưng sớm chán công danh, vui với bầu bạn và thiên nhiên. Tác phẩm còn lưu lại mấy bài thơ như Thôn cư (Ở làng), Trùng đáo Quỳnh Lâm Bích Động am lưu đề (Thơ đề nhân lúc trở lại Quỳnh Lâm Bích Động), Bạch Đằng Giang... Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện. Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. Nguồn: Được bạn: Thái Nhi đưa lên vào ngày: 17 tháng 4 năm 2004 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -