Tài liệu Người trong mộng - hoàng thu dung

  • Số trang: 176 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Đã đăng 1914 tài liệu

Mô tả:

Người Trong Mộng - Hoàng Thu Dung
Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Hoàng Thu Dung Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng Người Trong Mộng Chương 1 h ần dừng xe ngó nghi ng vào b n trong c ng ty du lịch r i l lư i ng i l n ường hương hu ch t y c : ày v trư c đi - - h i mày h i r i t o v y t o v i mày v c ng một lư t chịu kh ng - ường hương nh n nhó: - Nhưng t o ph i ở đ y coi xe n ng gần chết ch bộ sư ng l m s o h ần v ng v ng khoác giơ l n v i lườm ường hương một cái o s t o xui x o thế nà Chơi v i bạn toàn là th đế chán mu n chết đư c - ường hương cười kh c kh ch: - h i v nh nh đi h i xin vi c mà làm như l n máy ch m kh ng b ng ần liếc c một cái : Nói v y s o kh ng gi i đi đi - Nói r i c h t một hơi l y c n đ m r i bư c vào c ng v i dáng v tự tin ng trư c ph ng b o v c nói nh nh : - ạ thư ch i trời - h - ần su t đư t y l n mi ng khi ch c n tr mà lại đ p tr i như tài t m t m y gi y h - ạ thư h v đ pc b o v ng ng l n Ch b o v ch ng nh ng một chàng thư sinh ngo n hi n ch biết có sách vở h i ần m i định thần nói tiếp nhưng kh ng đựơc tr i ch y l m c l p b p: nh dạ cho con h i đi v ng nào ạ ần im b t hơi như thế th có trời m i hi u đư c Nhưng s quá n n chư định thần lại kịp Ch b o v c n tr h nh như c ng r t bu n cười v c ch c m t chờ h c nhưng kh ng nói g ch như ng ần h t một hơi th t s u r i nói rành rọt mà v n kh ng k m phần nh nh : - ạ xin cho h i mu n xin vi c th ph i đi l i nào ạ nh b o v im l ng khá l u như mu n đếm xem m nh cần b o nhi u từ đ nóị Cu i c ng nh t l n tiếng: - C đi theo l i xi m ng này r vào r i hơi m y người trong đó họ s ch cho h ần nh n theo con đường duy nh t nh t vừ ch y mà c ng đi làm b o v th c c ng biết cách đi như v y r ị i u c mu n hơi là c cần g p i ki ki h ng có nh t h t là chán cái ng này Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng h ần cong m i l n định nói cho một c u ch nh chuạ Nhưng nh r c vội ki m lạị c ng đ ng đi xin vi c mà ph i r t r một ch c ch s oc ph i tạo n tư ng ng y từ ph ng b o v ch Ngh v y c g t đầu th t lịch sự - ạ c m ơn nh - h ng có chi ch c c b thành c ng ám gọi chị là c b h n này láo th t đ v y c n bày đ t ch c v i ch mừng i th m ần đi một cách thong th Ch t nh r c t m qu y lại nh n xem nh chàng đó đ ng làm g ởi l c n y c th y h n đ ng ch i m i vào một cu n sách g đó kh ng ph i ch n c ng đ ng nh n theo hư ng c đi t y g g c y viết l n tr ng sách i t ơi qu c vội qu y nh n ch khác gi vờ nghi ng ngó xung qu nh như s lạc đường heo lời ch d n h ần đi theo hành l ng b n ph i bởi v ch ng c n l i đi nào khác th y một người vừ bư c r khơi ph ng và đi v ng hư ng trư c m t h ần vội đi nh nh l n - Ch ơi cho cháu h i Người lạ qu y lại đ ng chờ người đ p quá h ại một người c ng th t tr và đ p tr i c ng ty này tuy n chọn toàn ần hơi l ng t ng: - ạ em mu n nộp đơn xin vi c - y c đi t i ch t n c n ph ng cu i c ng b n t y trái đ y c b Nói xong nh t tiến vào một c n ph ng nào đó h ần c m ơn v i theo r i đi tiếp Càng đến gần c càng th y run Cu i c ng thu hết c n đ m c g c - ph ng ời vào Có t nh t là b người trong ph ng h ần ho ng so th t sự C kh ng ngh m nh ph i g p nhi u người đến thế trong c ng một l c n n c đ ng giương m t nh n họ ột người l n tiếng: - C b cần g - ạ cháu mu n nộp đơn xin vi c - y à Cháu vào đ y này ột người khác đ ng b t d y mở c ph ng b n cạnh đi vào c ng h ần oán ng t là giám đ c c b n r t h sơ r - ạ cháu m i r trường n n t i đ y xin vi c làm - C học trường nào v y - ạ ngoại thương ng giám đ c vừ đọc h sơ vừ h i : - ọc ngoại thương s o lại mu n là du lịch n đ chu n bị trư c h ần nói su ng s : - ạ cháu mu n th s c trong l nh vực v i lại cháu mu n đi nhi u nơi đ biết nhi u ạ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng - C biết m y ngoại ng nh và cà ư c r i c đ h sơ lại đ y th n m tuần s u trở lại ph ng v n - ạ thư ch cháu v h ần đ ng d y đi r c m th y nh nh m đến m c có th b y l n Ch ng có g gh g m như c đ tưởng i nộp đơn ch có ph i đi vào h ng cọp đ u mà lo cu ng l n thế y m i biết nh ường hương nhát kinh kh ng ự nhi n h ần th y tho i mái như th đ có đư c c ng vi c C đi một cách thong th đ nh n nh b o v kỹ hơn nh t đ ng đọc ch m ch đ i m t nh u lại như th đ ng c đánh vần ạ nh àm b o v mà lại có v một con mọt sách quá nh hi đi ng ng c c t tiếng chào: - C m ơn nh ch b o v n ngư c l n g t đầu chào c một cách nghi m ch nh như th kh ng nh n r lời ch m chọc c cộ i h n c i xu ng đọc ch m ch nh chàng này th t lạ đó làm b o v mà ch lo đọc sách Nếu có nh ường hương ở đ y ch c n y giờ nh t bị chọc tơi bời r i h y c đi r o h or ường hương nh y vội xu ng xe hơi d n in đư c kh ng ễ kh ng v y ần kh ng tr lờị C đ ng đ nh đ chiếc gi l n y n xe l y nón đội và từ t n m ng g ng t y đ chọc t c ường hương C nàng s t ruột: - Con kh Nói đi ch o h sơ lại tuần s u ph ng v n - - Người t kh ng h i g hết h - Có sơ s u n biết th nộp đi – h ần h t m t v ph c ng ường hương ng m ngh một lát r i l c đầu: - h i v đi h t t nh t kh ng mu n xin ở đ y y th v h ần vừ cho xe chạy xu ng l ng đường th nh b o v l c n y c ng chạy xe r kh i c ng n nh n c và k m th m cái g t đầu: - uen h - h ng m i g p l c n y trong ph ng b o v ường hương kết lu n: - p tr i có v hi n i u này có v m ng con th s u lưng h tần su t ph cười v b nh h y nh n x t c ường hương ch con nh này có thói quen h y đánh giá người khác từ lần g p đầu ti n đ c bi t l cách nói ng n gọn h nh nh C kh ng có đư c Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng sự nhạy c m đó Nhưng c mơ h th y nh t kh ng hi n c ng kh ng nhát như th C ng như nh hương v y đó c ng kh ng dám vàọ i nh n tưởng hi n l m tưởng nhát l m đến n i đơn xin vi c làm y mà b nh thường nhự con g óm lại kh ng n n nh n b ngoài mà đánh giá b n ch t b n trong oOo ột m nh ng i chờ ường hương tr n d y hành l ng dư i cái n ng tháng n m nóng đi n người h ần bực bội nh n xung qu nh h ng biết nh hương ngh g khi chui v vi n nghi n c u t nhạt này mà xin vi c N y giờ c ch g p toàn m y ng bà l n tu i nghi m nghị đi ng ng àm vi c v i m y người l n như v y chán chết h ần đ ng xo y người cho đ m i r i ng i xu ng tiếp t c chờ lui hành l ng v ng người v ng tiếng giày lóc cóc Nhưng h ột lát s t ruột quá c đi t i đi ần ch ng cần đ C ngh kh ng i có th nghe đdư c v mọi người đ u ở x v lại ph ng nào mà kh ng cọ kiếng cách m Ngh v y c c n n gót tho i mái iếng người v ng l n đột nột s u lưng làm h - Này c b ần gi t b n m nh m iv y i nh thoáng n cườị h ần biết r n i s ng v cái cười b t lịch sự nh đ ng cười v cái gi t m nh c cộ iá l c khác th c đ Nhưng b y giờ c ngạc nhi n quá n n kh ng ngh đến im t c tr n xoe nh n nh t o lại là nh - o lại g p nh ở đ y i c ng đ ng ngạc nhi n h ại s o lại g p c ở đ y ại đi t m vi c ph i kh ng ần ch g t đầu ch kh ng tr lờị C v n nh n nh ch m ch m v chư hết ngạc nhi n cười trư c cái nh n c nh t lại c - C b học trường nào v y - Ngoại thương i r trường h - ạ - ng v y - h ần - n đ p th t và lạ n ạ h - i chờ bạn i c ng i im ng m ngh ần nộp đơn chư y c n chờ bạn ần đầu ti n kh ng bực khi th y người khen t n c cộ C biết đó là khen thi t và r t l y làm h nh di m v đi u đó lại c đ ng l n th n nh lại nh ng nh n x t c ường hương lần trư c C c ngh xem nó có nói s i kh ng c buột mi ng: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng - nh làm b o v ơ b n đó h ? o v à Ở đ u - nh t như ng m t - - Ch ng ph i t i đ g p nh làm b o v b n c ng ty du lịch r i s o nh làm g ở đó l u chư c ng chư l u l m - n g tr ng hi n thế ki mà C im l ng nh n nh t v i nh ng ngh th vị C và ường hương mà làm chung c ng ty v i nh th th h qu y nh t như dế N y giờ nh t đ ng dự người vào hành l ng dày cộm tr n t ki h h ần ch t nh n r nh t đ ng cầm một t p h sơ i c nh t đến đ y là chuy n lạ r i đ v y c n cầm h sơ có v qu n trọng thế ần t m : - ộ nh làm b o v ki m v n thư lu n h nh t nư ng m t l n Nhưng h ok v - ần lại ngh đó là một cách đ tr lời c u h i C liếm m i C ng ty du lịch v i vi n nghi n c u c ng vi c đó li n qu n g v i nh u đ u lại đến đ y o nh i lại trong l c nh đi r i i ng i gác c ng - C ng có cách gi i quyết ch - Nhưng c ng ty c – nh t nói l p l ng nh đ u có thiếu người b ng ch ng là ng giám đ c đ kh ng tuy n th m nh n vi n - Chuy n đó nh kh ng rành l m nh t nói một cách thành th t nhưng h cộ hế là c c ng im l ng ần kh ng tin C ngh nh t kh ng mu n nói th t v i ự nhi n c th y kh ng c n chuy n g đ nói n nh t ch t l n tiếng : - N y giờ kh ng nghe c b h i t n nh h ộ kh ng th c m c s o ần làm thinh C h i t n nh t đ làm g ch Th y đ i m t hơi như ng l n c c u có r nh nh t nói như gi i thi u : - ách h ng im t h ần tr n xoe : - ách h ng h - o Có g k kh ng - h ng k nhưng t n nghe ki u h nh quá r i nh kh ng th ng th s o rong đời nh đ thu cái g chư nh chàng t n ách h ng cười cười: - nh kh ng nh n đ từ từ nh nh lại xem h y ường hương đ ng đi t i nh nheo m t nh n h - Có ph i c bạn đi c ng v i em lần trư c kh ng h y h ần m đư c ph n c ng ở lại coi xe à ần kh ng hi u nh gi i th ch : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng - ần trư c nh th y h i c c đ n đ y nh u th t thội nghi p h i chi l c n y nh t i s m một ch c ch c c ng đư c ch ng kiến h i c ph n c ng nhi m v y là h m đó nh t đ th y c và ường hương gi ng co r s o có l nghe hết đư c cuộc đ i thoại kh ng chừng v y mà h ần t y qu quá c b n gi vờ t nh queo: - nh h y th t đó kh ng nh ng làm b o v cho c ng ty mà c n b o v ách h ng m m cười như kh ngh ph t v lơ ch m chọc c h cho khách c ần c ng ty n nh nh n đ ng h r i nói: - ạm bi t c b s g p s u nh nh nh chóng khu t s u cánh c s m mà h ần nh n theo r ng nh t tr th c thế ki mà làm b o v thi th t u ng C ngh thầm Nhưng c qu n ngh đó khi th y v m t u x u cu ường hương - Người t kh ng nh n à – C đón đầu - Nh n nhưng h n n - Chà ud v tháng s u n Nhưng kh ng s o t có linh t nh lần này người t kh ng từ ch i ường hương m t m i: xem g ch linh t nh c - mày t o kh ng dám tin C h i im l ng chạy tr n đường i người b n rộn v i suy ngh ri ng c m nh ch kh ng cần đoán c c ng biết ường hương đ ng ngh g r ị Nh đ ng th t vọng v đ vác đơn chạy c tuần n y chư có kết qu chán l đ ng r i ường hương ch t l n tiếng : - ng l c n y l i v y? - ng nào - o th y h n quen quen h nh như đ g p đ u đó th ph i - Cái nh h i n y h - ng - o c ng kh ng biết - c n y t o th y h i người nói chuy n vui v l m mà - ày có nghe đ u mà biết vui h ng nh s o nh chàng b o v th đế b n c ng ty du lịch đó o h n lại ở đ y - Cần g nghe nh n mày và h n cười là biết r i có v t m đầu h p l m i i tưởng tư ng - h ng biết v t nh h y c ường hương phán cho một c u: - Nh n từ x th y mày v i h n đ p đ i gh tưởng h i người vừ m i quen nh u y ch h ần kh ng tr lờị Nh này là ch th y th ch th ch h y nh n x t Nhưng d s o nh n x t c nó c ng làm c i trời Nếu nó mà biết đư c lần đầu ti n c th ch một người hoàn toàn kh ng quen biết ch c nó s cười v m i c m t Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng C đư ường hương v r i v nhà Nh lại v m t chán n n c nó c lại th y tội nghi p C h i đ u l i ch i xin vi c làm và đ u bị từ ch i gi ng nhu nh u Nhưng ường hương cần vi c làm hơn cộ C n c th c ng chư g p l m Nếu kh ng chịu b y r kh i nh th chịu làm con bư m bị c t cánh b y t b y lui trong khu n kh vài ch c m t vu ng c m Chán nhưng c ng kh ng đến n i chết h ần v đến nhà th đ gần chi ch ng c m nh n trời nh n m y h ng th y m ở quầy ch có h i inh đ ng đ ng s u t k nh ần cười v i c nàng một cái r i liếc vào trong Như hi u c i inh cười: ỹ đ ng có khách ở tr n lầu đ y một i t i u - yh - có h i em đi đ u kh ng chị - Có chị có b o là đi vơi ường hương thế là d - ài c c ch g - h i inh cười ph cười th t h rong khi ần ng t lời ần c ng cười theo r i tưng t ng đi vào nhà Ngh nhi u chuy n c ng bu n i inh xin vi c làm cho nhà c th c lại chạy nhong nhong đi kiếm vi c làm i inh c ng t t nghi p đại học h n hoi nhưng lại đ ng bán cho shop thời tr ng c c o đ từng làm c điếc t i v c l i t m gương c i inh b t c ph i b t chư c tr nh học đ đời r i ở nhà bán hàng như v y chịu d t sư ng hơn c nh t định ch ng đ i t i c ng c me v lương rời C ng dọ s c t ti n vi n tr Nhưng c biết m ch h thế th i ch đời nào m dám đ con gái cưng m thiếu th n C mà kh ng hi u đư c m th i hi u hơn h ần đi l n lầ h y m có khách c định l n r t m v ph ng Nhưng bà ỹ đ th y c bà l n tiếng: - iđ uv v yb iết là kh ng tr n đư c ại đ y h ần đành đi v ng qu b n c ng r ph ng khách C kh g t đầu chào bà khách lạ ho c đ ng ng i cạnh một t n con tr i c ng lạ ho c à ỹ k o c ng i xu ng b n cạnh tươi cười v i bà khách: - Chị xem con b có l n kh ng h c chị đi nó ch m i biết b b y giờ đ r dáng v y đó. ần giương m t nh n m r i nh n qu b khách i t i u s ng trọng à t đ ng m m cười v i c : i l n l n v n kháu kh nh như l c c n nh - i nh h i nh nó kháu kh nh như con b p b qu b n đó r i m t i c nh con b m i h ần c i m t cười gư ng C mu n r t v ph ng nhưng kh ng biết làm cách nào đ ng d và bà khách t n i u c s y sư n lại nh ng chuy n x xư r i khen c kh ng ng t một người khen m nh th t kh ng sư ng t nàọ c h i ng i nghe nh như người l n ngh con n t là b p b n n kh ng biết ngư ng th ph i Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng v y con ph i chịu đựng ánh m t soi mói và chế giễu c khen c đ p h n lại như ng m t nh n c đầy v chế giễ ngo n ngo n Nếu kh ng s o i c Như ch t nh r bà - nh này là con c g th nh ni n ki n ạ h ần s ng l m nhưng v n ng i im m v bà khách th c s cho h n biết thế nào là lễ độ ỹ nh n v ph g th nh ni n r i nói v i h d i u t n i lần bà i u ng Con làm quen v i nh ần: ng đ m i m t có g p nh u ở ngoài đường th đừng làm m t lạ h ần dạ nh nh r i ngư c l n nh nh : - nh ng - Chào b i i h ng n n đư c h ần nh n h n một cách b t m n b t lịch sự C gh t nh t người lạ gọi m nh b ng cái t n th n m t C ngh h n c ng kh ng đến n i ng c mà kh ng hi u đư c đi u đó Nhưng h n c ràng là h n mu n hạ b cộ i g p nh u c lần đầu mà h n đ t r s c s o cái ki u đó r i n tự phong cho m nh mác i t i u n n tự tin quá đáng hơn là một i t i u tr th c cách n m c c ừ n kh ng đeo vàng đầy người đ h n làm c th y chư ng C ch rong m t c h n gi ng tiếp thị m nh nhi u ti n Nhưng gh t con tr i đ tóc dài và móng dàị C n h n th ch ng nh ng hội đ các yếu t đó mà c n nh n l n g p đ i cái đi u c gh t nghi m ch nh h i đến nhà người lạ mà đ i t gi n ó là n m c kh ng e n ki u b i đời tr ng th t là chư ng m t ần qu n t m t i h n v biết ch c r ng thế nào h n và c c ng g p nh u dài dàị i bà m là bạn l u n m th con cái c ng đương nhi n ph i xem nh u là bạn r ị àm bạn v i tu p người như h n n l m C c ng thuộc tu p người con gái phóng khoáng và chịu qu Nhưng c kh ng th ch quen v i con tr i phóng t ng C n h n th nh n qu c ng biết là d n chơi th y gh n b t đầu k n đáo nh n đ ng h r i qu y qu d i ud h i như qu n r ng h i th nh gi b t đ c d đ ng ng i b n cạnh như ng m t l n như mu n b o: Chán quá h h y n cười c c ng h c i ng nh n v i nh n h ư c động vi n h ần n nh n v ph h i bà m r i h t m t v ph b n ần kh ng hi u c ch y mu n nói g C ng n người nh n c ng biết c chán như h n ỹ v n nói chuy n s y sư ự nhi n c c ng đ ng t nh v i h n ng có v t m đ c c đ ng l n C b ng hi u r và ph cườị - i à và bà i n giơ ngón t y r hi u cho ng b o c c m t dạn v ph ng có ngh là h n o h n t m l thế nh ần đ ng d y nh nh : i u ng i chơi con xin ph p vào ạ i đến giờ bà i u m i ngư c l n cười h hởi và cần nói v i cộ h qu ch i ần kh p n p t Ng ng ng c kh g t đầu: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng - nh ng ở chơi i ng kh ng nói g ch cườị N cười c h n làm h ần th y nhột nhạt ràng h n biết c kh ng hi n c ng kh ng dịu dàng như c đ ng th hi n C trừng m t nh n h n r i biến vào ph trong cầu th ng C có c m nh n đư c ánh m t c h n đu i theo c t i cầu th ng n này đáng đ ph ng thi t u i t i ch c n có h i m con ng i lại v i nh u bà - rư c đ y m v i d ỹ vui v b o h i u học chung v i nh u th n l m ần: h ng ngờ d y đi đ hơn h i ch c n m nh nh th t o l c trư c m kh ng k chuy n này cho con - y đ p gh m nh C nói như tr u: p hơn m một t - - Con nh nà h n nói v y đó h ần cười kh c kh ch: - Nhưng m đừng có bu n à c ng đ p l m h tđ y ỹ qu y l ị: - ừng tưởng nịnh như v y là m b qu chuy n h i trư đ u Con đ i m ng là l n chu n đi ph i kh ng h ần liếm m i biết ng y mà đ u có l g b qu chuy n nà C cười trừ: - Ch m đ ng ng mà con gọi d y đ chào th m lại m ng n - h i đừng có dài d ng Ngày nào c ng vác đơn chạy l ng b ng ngoài đường bộ con kh ng biết m th h t là chư ng m t Con người t th đến nhà m nh xin vi c c n con gái trong nhà th đi nhong nhong r ngoàị ộ nó kh ng t t nghi p đại học đó s o Nhưng nó thực tế ch kh ng gi ng con. h ần bư ng b nh - Nhưng con th ch làm trong nh ng c ng ty l n hơn ở đó con có th đi chơi nhi u v i bạn b c n ở nhà đi r đi v ch toàn là quần áo con th y chán th y m à đ khơi nghe m c n nh n c l p t c chuy n đ tài: biết kh ng - c ng kh ng gi ng d à cm v id i u nói chuy n con ng i qu n sát con tr i d n kh ng hi n i u ch t nàọ Con ngạc nhi n là h n kh ng đeo vàng đầy người cho r v ỹ c t ng ng: - Con gái thời n y thi t là hết biết lại c n ch động qu n sát con tr i n - ộ con gái kh ng đư c quy n có kiến s o th t là c h n nh n con th con nh n lạị ộ h n đi coi m t con s o mà con ph i làm r v th n th ng h y bà ỹ l c đầu c h nh m i l n nói tiếp: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng à có đi ch ng n - th con c ng kh ng v v y mà m c c Nói xong c lại cười gi n à cái đó xư r i ỹ trừng m t - Nhưng m i m t trư c m t khách c m nh t là trư c m t d i u con kh ng đư c nói lung tung đó nghe đừng lọ Nếu kh ng i h i th con kh ng nói g c à ỹ kh ng tr lời c ch ng i trầm ng m suy ngh h ần c ng c n c n ngón t y nh n m Ch t có tiếng chu ng reo C bư c nh c ng nghe: - l n ki đầu d y l giọng d - Có ph i b i một giọng nói th t ngọt i đ y kh ng Cho d g p m con đi - ạ d chờ một ch t C qu y lại ph bà ỹ: i u gọi à th t ỹ bư c t i cầm ng nghe hế là bà nói chuy n th t l u và co v vui v h ần nh n m ạ i nói chuy n c bu i l c chi u thế mà b y giờ c ng có chuy n đ nóị h t người l n c ng có nhu cầu nói đó ch đ u ph i ch có con n t C bư c t i b t ti vi ng i r t ch n l n gh nh n màn h nh khá l u bà ỹ m i gác máy và qu y lại nói v i c như th ng báo: i u mời m con đi à ạt v i d y l n th m d h ần ngóc đầu d y: o lại có con đi n - nh đi v i d y đư c r ị- Ngh t i chuy n ph i ng i c bu i nghe người l n nói chuy n c vội l c đầu - h i con kh ng đi đ u - Nhưng d i u mu n có con đi cho vui Người l n đ l n tiếng như v y con từ ch i là v ph p l m h ần v n ngo n c : có bạn đi c n vui c n con ch có một m nh ch c ch có m y con chó nhà d - nh chơi v i con th i à ỹ cười ph : - n v i nóị i u c ng như m th i i lại m mu n con r đó cho kh e Ở đ y nóng quá r đó cho mát m con th h mà đi l ng b ng h ần ng i im r kh ng có i làm bạn đ nói tr ng th ch c cộ ch đi à ạt th c th ch m ch ph i tội ừ giờ đến l c đi ng c s t nh xem gi cái chán và đư c đi chơi đ ng nào n ng hơn r i m i s quyết định Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng hế nhưng khi th y bà ỹ chu n bị đ đạc tự nhi n c c ng th y n n n o và đ ng b t d y: - Con c ng đi n à ỹ m m cười : - uyết định xong r i h h biết trư c mà ần làm theo một cách ngo n ngo n o đi ng s m đi ch đư c đi chơi là c ngo n ngo n hết m nh h ng hi u l c n y m nh có đi n kh ng mà định từ ch ị ừ đó đến giờ c ch biết chán đi chơi là g áng h m s u xe d chờ m h yd i u đến đón th t s m c y h ần đ chu n bị xong và đ ng b n l n c n i u bư c xu ng xe c qu y vào h i th c - Nh nh đi m xe t i r i k - xong ng y đ y Con xu ng trư c đi Th ần xu ng nhà dư ị à i u c ng vừ vào nhà h y c bà nh n một thoáng từ đầu đến ch n r i cười hài l ng: - Con m c đ đ p l m h ần hơi ngạc nhi n v i một ch t khó chị d y t m thế nh - uần áo là con tự chọn h y m con lo cho con v y àm c hết c tự nhi n nh như d i u qu n t m quá m c đến c r ị o uy v y c c ng tr lời v tư: mu v i và chọn ki u cho con pl m con lo cho con chu đáo th t - Ch c v y – h ần ngh một cách lơ đ ng C hơi su t ruột v v n chư th y m xu ng t ị C r t ngại khi b t nhi u người ph i chờ một người nh t là d Cu i c ng th bà m nh d ỹ c ng xu ng dư i nhà i u c n là người lạ hi mọi người r xe c m i phát hi n kh ng ph i một i u mà c n có một c p v ch ng hơi l n tu i và c chung ghế v i h n cười một cái như chàọ i ng i ub o h ần ng i n c ng cười th vị r i nghi ng đầu nói nh vào t i c : - h t dễ chịu khi trong xe c n có một mỹ nh n đi chơi v i m y người già chán chết án t nh - h - iv im ần ngh thầm C hơi cong m i l n: nh mà nh dám nói chán h - Ờ t nh t i th t thường l m hi gọi là đi chơi th ch th ch đi c ng v i m y c đ p một ch t t l m th c ng dễ nh n như c Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng Chương 2 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng nh m nhở Có ngh là nh t gián tiếp ch m nh x t lịch sự - h ần ngh một cách hung h ng Nhưng c kh ng vội độp lại h n ch ph n đ i ki u con nhà hi n th c: - hế kh ng th ch th nh đi làm g i nh s bị m m ng h ng nh n v i: i kh ng mu n làm m t i bu n - u l m m con m i có dịp g p lại chịu khó làm con ngo n cho bà y vui k v - - h ần k u l n ngạc nhi n h y h n kh ng tr lời c t m nh c lại: - Ch kh ng ph i nh v i m nh ở c v s o - h ng từ b đến l n t i ở đ y ộ b n đó nh kh ng s ng v i m nh à i là d n i t N m ch nh hi u kh ng bị l i c ng ch t x u nư c ngoài nào c yh - y ở đ y nh s ng v i i o nh kh ng đi theo m nh ộm nh đ nh s ng một m nh ở đ y à - Này o c h i nhi u v ộ con gái c nào c ng h y t m v y à t nhi n là kh ng ph i i c ng v h Nhưng nh kh ng th ch nói th th i làm g d v y ần nói một cách mếch l ng r i qu y đầu nh n đi ch khác C tự h từ đ y đến l c v s kh ng nói chuy n v i h n n ạ đến b y nhi u i ph dễ mến b o nhi u th con khó ư ự nhi n c th y h i h n đ đ ng đi chơi đ ph i gi o thi p v i h n ng c ng im l ng khá l u h i l n xe mà h n đ th y gh t r ị ột lát s u h n lo y ho y l y thu c r h t và ch chewing gum v ần: - n kh ng ời ki u đó khác nào bi u người t từ ch ị h ần hơi mếch l ng cộng v i c m giác ph t l c n y c n chư hết C l c đầu ki u k - C m ơn i ng nh n v i r i c t k o vào t ị m ik oc lạị h biết lịch sự h t lạ ần t m nh n c ch c h ghế tr n m c và d đó giọng họ th t nh n hạ c k nh phà khói r ngoàị ến l c h t hết điếu thu c h n C kh ng ngờ một người khó ư như h n c ng i u v n nói chuy n kh ng d t C nc v i i i v ch ng ki c ng tr o đ i đi u g ng th hoàn toàn im l ng n đeo phone vào t i nghe nhạc h y g đó từ chiếc c ssette nh x u gi u trong áo t y nhịp nhịp tr n ch n như đ ng thưởng th c hết m nh n hoàn toàn kh ng đ đến h c quá c qu y lại giơ t y xo xo c ần C c ng qu y đầu nh n r b n đường h y cái nh n c ột lát m i h n C l p t c qu y đi ch khác s u khi nghếch m t l n kh ng k m v ki u k Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng u t đoạn đường dài c và i ng kh ng có nói chuy n v i nh u hoàn toàn kh ng có định xem nh u là ch quen biết h à khi đến à ạt th c h i ần ngh v y và c m th y dễ chịu v kh i ph i m t c ng x gi o v i một người có v k m v n hó như h n Nhà d nh là một bi t thự nh n m tr n đ i xung qu nh là hàng rào b ng th ng v c ng thơ mộng ừ th y thế là h ần th ch ng ngoài đi l ng v ng khám phá hi mọi người nói chuy n trong ph ng khách th c l n r ng là ở đ y có mọi th mà ở thành ph ch có th ư c o ườn ho này h nư c này và con đường nh ngo n ngh o kh ng biết d n đến đ u Nhưng trong tưởng tư ng c h ần nó s d n đến một nơi v v ng th vị một d ng su i ch ng hạn u n c mọi người trong ph ng khách h ần t m vạch cành c y ngó nghi ng r ngoài r i th n trọng lách m nh r khơi hàng ràọ Nhưng càng đi c ch càng th t vọng Ch ng có g ngoài nh ng c y ho dại và một vách tường rong r u c nát kh ng biết là nhà i h ần m t phờ người và ng i phịch xu ng một g c c y ng i ngh y giờ c mói nh m đ ng ở trong nhà C vội đ ng d y đi v . hế nhưng lo y ho y một h i v n kh ng t m đư c con đường m n l c n h ần ho ng th t sự C qu nh quáng vạch các cành c y um t m đ t m đường r Nhưng càng qu nh quáng th càng r ị Cu i c ng c ng i phịch xu ng đ t t y bu ng th ng xu ng ch n đầy th t vọng h ần nh n đ ng h đ hơn một tiếng đ ng h co bị lạc vào đ y v y mà v n kh ng th y i đi t m h ng l mọi người đ b qu n c r ị ngh đó làm c ho ng s và phát khóc C gào to l n: ơi r i đ ng d y đi t i đi lui mà gào th t gọi m - àm g mà um s m v y iọng nói đe dọ v ng l n ph s u làm h i c đư t y ch n ngực thơ h t một hơi th đi dạọ ần gi t b n m nh qu y lạị u t t n i c đ th t l n ng đ ng đ ng thọc t y vào t i quần dáng đi u thư n nh n c t v i ti m t l p lánh tinh quái : - Ch t giọng t t gh h t đến n i m y con chim s quá b y kh ng n i lu n h ần kh ng c n đầu óc nào đ nghe h n chọc gh ọ ừng r i l n C đi nh nh v ph h n n m t y h n l c l c: - i nh kh ng biết là t i s đến m c nào đ u đi ở đ y t i s quá áp lại sự r i r t c i t m hoài v n kh ng th y l i r ư t i v gi m nh biết đường r kh ng c là một c ch th n nhi n đến phát gh t n nh n bàn t y c đ ng b u ch t vào t y h n cười chế giễu y là thời đại nào mà các c gái bạo dạn thế - ại c n m con tr i gi th nh ni n bạch nh t n ạ ịnh l i d ng nơi v ng v đ t t nh v i t i h h ần bu ng phách t y xu ng l i lạị C l p b p: - nh nói g v i kh ng có đ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ đ u i đ ng qu nh mu n chết đ y mà nh c n tr u gh ọ nh Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng c n lương t m kh ng Như kh ng nghe c nói - óc th r i như i ng c nh n c từ đầu đến ch n: quạ m t mày th nh n nhác h n c lọ lem nh n c x u thế này t i m t c h ng nh t i ch th ch chơi v i m y con gái đ p th i ng là h n r t biết cách làm người khác gh t h ần n i nóng l n: - nh im đi nh m nhơ thiếu v n hó C trừng m t v i h n r i qu y qu t b đi b t k là đi đ u miễn là khơi đ ng gần h n th n nhi n đ ng nh n c b ng b ng đi gi b ic ần hơi khựng lại ph n v n C n ng v n giọng h n t nh bơ: - i ngư c đường r i r b n ph i k ạ Coi chừng lạc n h i b y giờ mu n qu y l i n mu n đi th ng cho b gh t Nhưng biết c i h n ch t thi t th n c qu y ngo t theo con đường h n ch như th tự m nh ngh r ch kh ng ph i v nghe lời h n i ng l ng th ng đi ph s u h y h ần s p đi đến ng r h n nó g n gọn: - u o trái h ần c m c i đầu bư c theo lời ch d n c con đường l c n ngoài ki r h cho c r đến hi v đến vườn ho h n đi l n gần c m t đi ần gi điếc v n ph t lờ c u nói c i h n C thế h n đi u khi n c từ x h n ng c ng kh ng nói g th m Nhưng đến l c bư c l n th m nhà h n mạnh m k o t y c : - ào đ y - u ng r h ần c đ ng lại g t y h n r Nhưng c v n bị l i đi như đ ph ng nh con n t n đ y c vào một c n n c ng xu ng trư c gương: - hế nào c có c ng nh n m t m i như vầy là khó coi kh ng h ần ng i im nh n vào gương kh gi t m nh kh ng ngờ m nh lem lu c một cách x u x y giờ c m nh l c n y c đ r m y cành c y và v v chiếc lá r i lại v t nh qu t l n m t Ch nh c c ng th y m nh th t là khó coi h ần chư biết làm g th i ng đ ch x p kh n gi y v ph c : u đi h ần định từ ch ị Nhưng ngh thế nào c c ng lại cầm l y x p kh n - C m ơn C c n th n ch i m t th t sạch ch i đến n i m t đ u l n r i l y chiếc lư c ch i lại mái tóc i ng nh n c trong gương r i g t g : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng y là tạm đư c - i ch h ng ki m đươc h gh t nh n con gái l i th i x u x th t là chán m t ần ch nh chu : - Nhưng trời sinh r họ kh ng ph i đ ph c v cho cái nh n c nh đ u nh tự cho m nh quy n lực quá đ y i ng kh ng h bị h t h ng - hách kh ng h rái lại h n cười th ch th : i đến l c c ph i thừ nh n quy n lực c t i đó c b ần liếc h n đầy gh t b : - i u ngạo C đ ng d y b r ngoàị n l ng th ng đi theo và tiếp t c cái ki u đi u khi n từ x như l c n y: - u o vào ph ng kế b n n r i l n cầu th ng ọi người đ ng chờ c tr n đó l u r i đ qu n Chu n bị tinh thần nghe m c h i tội đi là vừ h ần kh ng tr lời h n C l ng l ng đi l n m y b c th ng đó Có c nh ng người lạ ho c kh ng c ng chuyến xe - Con đi đ u v y h ng là mọi người đ ng chờ c tr n ừ th y c bà ỹ đ nghi m m t i ần l m l t: - Con định r ngoài vườn chơi một ch c kh ng ngờ đi lạc Con à ỹ ng t lời: - ừ m i r đ y đ làm phi n mọi ngườị Con có biết n y giờ con b t i c ng lo kh ng nh l n tiếng: - Có g đ u mà phi n chị Cháu nó th ch nhà t i cho n n m i đi xem lạc một ch t đ u có s o c n th ch cháu đi chơi n đ y h y h ần đ ng tiu ngh u d - Con đói r i ph i kh ng i u m m cười: y mà có nh ọi người đi qu ph ng n ng t m g p con kh ng th đói chịu g n i ti c bị ch m lại hơn một giờ v ph i chờ i u k o c ng i gần b n cạnh như tr n n n đi u bộ c một con b biết l ị hi v ph ng bà i h i ng đi t m h ần ần len l n nh n chị bếp đ ng h m nóng lại th c t b o nhii u người khách chờ m nh c c m th y ngại th t sự ỹ m ng cho c một tr n à h y c n gi n và ngại v i mọi người vi sự nóng ruột và ngại v i mọi ngườị à c m c ch u n y kh ng đư c r kh i ph ng bu i t i c ng kh ng đư c theo mọi người đến dự ti c ở nhà bạn c h d i u ần ng i im thin th t v i v biết l ị C ngh là m gi n n n ch h m dọ thế th i Ch làm s o m dám b c lại nhà đ đi chơi v i bạn Ngh đến t i n y s đư c đi dự ti c v i người l n c th y h m hở l n và s n sàng ng i nghe m ng đến chi u c ng đư c h ng ngờ lần này m nói là làm đư c r kh i ph ng i ng h Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ u i t i bà ng i vào ph ng tr ng đi m và b t buộc c kh ng ần m o x ch nhưng kh ng dám ph n đ ị Nếu ở nhà th c đ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng ng ng ngu y làm nư v i m Nhưng đ y là nhà người t tự nhi n c ch n lại kh ng dám Ng i trong ph ng h ần nghe tiếng d v đi x mu n ng s m h i u và d nh l o x o h i c đ u à ỹ tr lời c m t ần nghe mà t c mu n khóc Nhưng nh n đi nh n lại kh ng có i như th c nhà đ đi hết r ị t nhi n là trừ chị bếp ch ch c là v n có người ở nhà v i m nh à c b t đầu đi lo nh qu nh trong h ần th y y n t m hơn iết nhà nh m nh n một cách t m Nhà d nh đ p th t và ph ng c lung tung Nhi u ph ng đến n i th y t m mu n biết b n trong tr ng tr nh ng g Nhà h ần tr ng tr c ng đ p nhưng kh ng lạ m t như ở đ y hương c s r nó đi khám phá hết nh ng ng ngách cho th em trong nhà chán ch h iá mà có ường tr t m ần đi thơ th n r ngoài s n vừ đi vừ th t y ng t m y chiếc lá trong tầm t y v nát một cách lơ đễnh Ch t c b h t một tiếng nh r i v ng chạ C vừ thoáng th y bóng đ n th p thoáng b n cạnh m y ch u ki ng cái bóng lung linh rọi xu ng m y cành lá mờ o như mạ à c chạy quáng quàng vào nhà t m người cầu c u mi ng th t l n: rời ơi Có tiếng ch n đu i theo c r i một bóng người đ ng ch n ng ng trư c m t vịn v i c h i v i c lạị h ần nh m k n m t t y b m m t như s p chết đến nơi ến khi giọng nói y v ng l n c m i b t đầu ngh m nh đ ng c n s ng - ừng chạy n ạ C làm s o v y h r là i ng kh ng ngh s g p h n ở đ y h n c ng l người như cộ ần c ng th y đ s hơn ch t v d s o n k o t y c xu ng nh n vào m t c v i n cười chế giễu : - r tư ng phong ph th t mà lại nhát như th h h C làm t i th y bu n cười quá ần im l ng thở r m t mu n đ t hơi v vừ chạy vừ s C th y i ng kh ng ngừng qu n sát n t m t c r i phá l n cười: - ần đầu ti n th y một người s m nh th vị th t n k o c ng i xu ng bờ h o b nh t nh lại chư h r i ch t đ i giọng: h ki m tr tim đ trở v vị tr c chư ần v n kh ng tr lờị i Có cần t i gi p g kh ng ng c ng ng i im như chờ c l y lại tinh thần - h ng c n chuy n g làm s o mà lại bày tr nhát m con gái như v ột lát s u c b t r : h ng qu n t ch c nào n l p t c qu y lại: Nói g v y c th - đến như v ự c r đ y h y t i mời c i đ u có r nh t i m c đi làm chuy n v v n u n đi t m t i th c vi c th nh n đi t i kh ng cười đ u ngạo mạn h ần k u l n và đ ng b t d y nhưng h n th n nhi n k o c ng i xu ng: - ừng có dễ bị nói kh ch như v n ngư c l n nh n c n l nh c c đ đ u mà h y n i gi n l n thế Ng i xu ng đi r i cười: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng o t i n y c kh ng đi chơi h ị phạt r i ph i kh ng ần ng i xu ng qu y đầu đi ch khác: o nh biết - - oán ị vạch lá t m s u h ần qu quá đ m r cáu k nh: i bị phạt h y kh ng m c t i có cần ph i hơi th ng như v y kh ng t m i ng cười to l n: - N i nóng l n khi bị phát hi n đi m yếu c m nh l r t d Nhưng kh ng n n qu v i t i làm g có g đ u mà qu - i nói v i nh là t i qu i ch kh ng th ch th i nh th c nào c ng v y th i ch ng đ làm g kh ng biết h ần ng i im h n nói chuy n như l n d y thần kinh người t nghe bực kh ng chịu đư c Nhưng ph i c ng nh n là h n nói r t đ ng Nh t là d có chọc qu nhưng h n c ng r t dễ đ ng c m l do tại s o c c n chịu ng i chung v i một g ó là n nói th ng b ng như h n một g con tr i ch ng có l y một t phong cách g l ng hào ho n lại m t y trong t i t m thu c Nh n cái cách nh khói c ng th y đư c v b t cần đời ở con người h n h ần theo d i nhưng động tác c h n một cách soi móị n v n nh n th ng ph trư c c n m i th nhếch l n có một ch t giễu c t: i đư c m y đi m v y h ần ng n ngơ: y đi m gi - - N y giờ th y c nh n t i kỹ quá o nh t biết m nh nh n nh ánh giá xong chư nh t có qu y lại lần nào đ u - h ần ngh thầm C th y qu qu vội nh n r ch khác ột lát ch t nh r c l n tiếng: - C m ơn nh chuy n l c trư nghe - Chuy n g - Chuy n nh đ đi t m t i i h ng có nh kh ng biết t i s đi lạc đến đ u n ạ nh có bực t i kh ng ng nói thờ ơ: - ực th làm g đư c cộ i qu n r i - o nh biết ch đó v - y là nhà g t i thư c nương -Ờ ại biết c đường đi n ạ ộ nh c ng đến đó r i à t i qu n – C l p t c nói lạị – Nhưng ch đó k n đáo quá và kh ng có g đ p nh r đó làm g Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng t m h ần hoài nghi nh n y nt m ng h ng biết h n có ch m ch ch m nh kh ng Nhưng v m t h n làm c n nói như k : c nhơ t i thường r đ y ngh h v i bạn b - m như c v i nh lần đầu ti n th y con đường đó t i c ng t i r th ng bạn đi khám phá và bị lạc đến t ị – n ch t m m cười – C nhà đ qu nh quáng đi t m t i gi ng như c b y giờ v y h ần c ng cười theo: - hế l c trư nh có biết t i đi lạc ở đó kh ng - i đoán thế nào c c ng r đó - y là nh đi t m t i đó h o l c đó nh kh ng nói lại c n chọc gh i t c mu n chết đư c Nếu l c trư t i nói g quá đáng th cho t i xin l i nghe h y v nói n ng khách sáọ i ng nói một c u làm c mu n nh y đựng l n: - in l i làm g v t i th ch như v y mà hết kh ch t c h i th ch nh n con gái l c t c gi n c đó c t s bộc lộ c t nh n th vị l m ần im l m nh n h n C chư biết nói c u g cho n ng k đ h n nh c đầu th h n đ nói tiếp: - Nh lần đầu g p c th t th vị có v hi n lành có v e p đến thế c n đ i m t th toàn là l kh ng biết là lầm chết i i biết ng y c đ u có hi n C gạt đư c m t i ch làm s o qu đư c m t t i i kh ng gạt g m i hết - - Nói cách nào c ng v y th i Con gái c nào c ng v rư c m t người lạ thi dịu dàng dễ thương đến nhói c tim s u lưng th toàn là g i góc nh t có v rành t m l quá ch c có t nh t là một tá b bịch n n nh t m i giàu kinh nghi m như thế h ần ngh thầm h ng mu n nói chuy n đó n c l ng chuy n: - Anh có biết b n ki b c tường là g kh ng Nhà người t h y là vườn bơ tr ng Nh n nó có v c kỹ quá Cách hơi kh ng r ràng v y mà i ng v n hi nh t nói rành r : - h b n trong là nhà ho ng c y c i mọc um t m gh l m c có mu n t i d n đến đó kh ng – h i gh l m b y giờ t i r ị - h t ih ys m i như thế này th th t l tr ng cộ h làm s o đáng s b ng nh ch r đ nh qu đó r im y con m nó s đư c h n c h h r m t Nhưng - Có người đánh giá m nh c o th t h nh di n c ần ch p ng y l y thời cơ: i tội nghi p ng làm c c t h ng: rong s bạn b ch có c là người đánh giá tài n ng t i đ ng nh t Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hoàng Thu Dung Người Trong Mộng - hi m t n quá - ơ sơ m l ng một h i l u h n l n tiếng: - i i biết kh ng i đ từng s ng ở b n đó một thời gi n ch một m nh t i th i - ov y - l c đó t i tr n người t - r n i - C ng n h ần mở m t l n: - rời ơi ov y - Ờ th t i giết ngườị iết một c gái v c t h y chọc t c t i i nói g c t c ng ch m biếm c t r t th ch chọc cho t i n i s ng như c v y n liếc nh n h - nh ần C ng i c ng ng c h i m t mở l n khiếp đ m C l p b p: nh dám làm chuy n kinh kh ng đó v y mà kh ng bị b t t làm s o đư c v giết c t xong thi t i b tr n Ng i nhà đó r t k n đáo kh ng i phát hi n r - đư c c h ần kh ng nh n r đư c giọng nói đ c bi t c tr n bờ h i h n c s đến phát khiếp đ m và c ng i l ng ng nh n c đ i m t tinh quái: - ừng nói v i i nh kh ng i kh ng biết h ần lạc giọng v s - iđ uv i i C đ ng vội d y định chạy vào nhà Nhưng h n đ gi t y c lại: h t i mu n v nhà Chờ m t i v ng từ từ đến trư c m t c c i xu ng: - Chờ m c v đ k ph i kh ng i l mi ng k cho c ngh kh ng ngờ c mu n t cáo t i ph i kh ng t h ần tái m t c l i lại: - nh định làm g i - ránh đường cho t i đi ng gườm nh n c đ i m t s c lạnh: i biết c mu n g r i ừ nói h n vừ nh c b ng c đ t l n thành h càng làm h b C ch c h n ần khiếp đ m giọng c t c ngh n: - h ng kh ng ngờ nh l người như v y d - Như thế nà nh nhàng như nh c một đ d i u hi n thế mà lại có người con như nh i là t n giết người đ y ch g C có tin là t i dám giết c kh ng Ở đ y kh ng có Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -