Tài liệu Nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

L/C – Letter of credit Nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng t ừ Nhóm 3 Confidential Quy trình L/C Các phương thức thanh toán quốc tế Trả trước Ghi sổ Nhờ thu Nhờ thu trơn Tín dụng thư Nhờ thu Kèm chứng từ Nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ Letter of credit Confidential Các nội dung chính CHƯƠNG I: Tổng quan phương thức thanh toán tín dụng chứng từ CHƯƠNG II: Quy trình L/C và một số quy trình L/C đặc biệt CHƯƠNG III: RỦI RO, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Confidential Các nội dung chính CHƯƠNG I: Tổng quan phương thức thanh toán tín dụng chứng từ CHƯƠNG II: Quy trình L/C và một số quy trình L/C đặc biệt CHƯƠNG III: RỦI RO, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Confidential Khái niệm L/C Đặc điểm L/C Các bên tham gia Phân loại L/C Chức năng L/C Quy trình L/C L/C Chứng từ Issuing Bank Seller Tín dụng chứng từ: Là phương thức thanh toán trong đó một ngân hàng thương mại theo yêu cầu của người nhập khẩu phát hành một thư tín dụng cam kết trả tiền cho người thụ hưởng khi người này xuất trình một bộ chứng từ phù hợp với những quy định trong thư tín dụng. Confidential Khái niệm L/C Đặc điểm L/C Bên thụ hưởng (Beneficiary) NH thông báo/ xác nhận (Advising/Confirming Bank) Các bên tham gia Phân loại L/C Chức năng L/C Nội dung L/C Bên yêu cầu mở L/C (Applicant) NH phát hành (Issuing Bank) Confidential Khái niệm L/C Đặc điểm L/C Chức năng thanh toán Các bên tham gia Phân loại L/C Chức năng bảo đảm Chức năng L/C Nội dung L/C Chức năng tín dụng Bao gồm 3 chức năng chính Confidential Khái niệm L/C Đặc điểm L/C Các bên tham gia Phân loại L/C v Theo UCP600 thì L/C là không thể hủy ngang. v Các ngân hàng làm việc với nhau trên cơ sở chứng từ Chức năng L/C Nội dung L/C chứ không quan tâm đến hàng hóa/dịch vụ v L/C không phụ thuộc vào hợp đồng cơ sở v Phải ghi rõ phiên bản UCP trong thư tín dụng. v Ngân hàng phát hành mới là người thanh toán. Các đặc điểm chính Confidential Khái niệm L/C Đặc điểm L/C Các bên tham gia Phân loại L/C Chức năng L/C Nội dung L/C L/C có thể hủy ngang (Revocable L/C) L/C không thể hủy ngang (Irrevocable letter of credit) L/C không thể hủy ngang có xác nhận (Confirmend L/C) L/C chuyển nhượng (Transferable L/C) L/C giáp lưng (Back to back L/C) L/C tuần hoàn (Revolving L/C) L/C dự phòng (Stand – by L/C) L/C đối ứng (Reciprocal L/C) L/C điều khoản đỏ (Red clause L/C) Phân loại Căn cứ vào đặc điểm nghiệp vụ, vào tính chất thông dụng Confidential Các bên tham gia Phân loại L/C Khái niệm L/C Đặc điểm L/C Chức năng L/C Nội dung L/C Là loại L/C không hủy ngang, theo đó người hưởng lợi thứ nhất chuyển nhượng một phần hay L/C có thể hủy ngang (Revocable L/C) toàn bộ nghĩa vụ thực hiện L/C cũng như quyền lợi được truy đòi tiền mà mình có cho người thụ L/C không thể hủy ngang (Irrevocablehưởng letter of credit) thứ hai. L/C không thể hủy ngang có xác nhận (Confirmend L/C) L/C chuyển nhượng (Transferable L/C) L/C giáp lưng (Back to back L/C) L/C tuần hoàn (Revolving L/C) L/C dự phòng (Stand – by L/C) L/C đối ứng (Reciprocal L/C) L/C điều khoản đỏ (Red clause L/C) Là loại L/C theo đó sau khi nhận được L/C do người nhập khẩu mở, nhà xuất khẩu căn cứ vào nội dung L/C này và dùng chính L/C này (L/C gốc) để thế chấp mở một L/C khác (L/C đối) cho người khác hưởng với nội dung gần giống với L/C ban đầu. Một số loại L/C đặc biệt Confidential
- Xem thêm -