Tài liệu Nghiên cứu về m-commerce và các mô hình thanh toán

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề tài Nghiên cứu về m-Commerce và các mô hình thanh toán Giáo viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Ngọc Hóa Sinh viên: Đàm Thị Thu Hà MSSV: 10332 Nội dung 1. Giới thiệu 2. Tổng quan về thương mại di động 4. Các mô hình thanh toán 5. SEMOPS 6. Kết luận 2 Giới thiệu Những tiến bộ trong công nghệ vô tuyến cùng với sự phổ dụng của các thiết bị di động đã tạo ra một hướng phát triển mới của thương mại điện tử (ecommerce) đó là thương mại di động (mobile commerce, hay m-commerce) 3 Mục tiêu của đồ án    Tìm hiểu tổng quan về thương mại di động. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các mô hình thanh toán trong thương mại di động. Nghiên cứu, đánh giá mô hình SeMoPS để từ đó có thể áp dụng lại mô hình này trong thương mại di động tại Việt Nam. 4 Tổng quan về m-commerce  Khái niệm  Ứng dụng  Phương tiện  An toàn - bảo mật trong m-commerce  Đánh giá chung về m-commerce 5 m-commerce Hình thức giao dịch thương mại điện tử được thực hiện trên các thiết bị di động thông qua môi trường mạng không dây được gọi là thương mại di động (Mobile Electronic Commerce hay mCommerce). 6 Ứng dụng  Mobile finance service:  Mobile banking  Mobile payment  Digital content service: tải nhạc chuông, hình nền, tin nhắn hình, tin tức, giải trí…  Các dịch vụ mua bán hàng hóa ( physical goods )  Một số dịch vụ khác: đỗ xe, đặt vé. 7 Phương tiện  SMS ( Short Messaging Service )  WAP ( Wireless Application Protocol )  I-Mode  NFC ( Near Field Communication )  Bluetooth 8 An toàn - bảo mật Những dịch vụ bảo mật (Security Services)  Chứng thực (Authentication)  Tính bí mật dữ liệu (Data confidentiality/secrecy)  Tính toàn vẹn dữ liệu (Data integrity)  Không từ chối (Non-repudiation)  Tính sẵn sàng (Availability) 9 An toàn - bảo mật Cơ chế bảo mật (Security Mechanisms)  Hệ thống mật mã khoá đối xứng  Hệ thống khóa bất đối xứng 10 Đánh giá chung Thuận lợi      Nâng cao mức độ cung cấp dịch vụ và cung cấp thêm phương thức thanh toán cho người dùng. Sự yêu thích của khách hàng sẽ mang lại lợi nhuận cho thương mại di động. Thương mại di động sẽ tiết kiệm chi phí và tạo ra những cơ hội buôn bán mới. Thương mại di động có thể thực hiện được ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào trên những thiết bị nhẹ và nhỏ gọn. Mang tính cá nhân cao vì có thể kiểm soát được tài khoản của chính mình thông qua thiết bị di động. Thương mại di động có thể làm cho người bán hàng và người mua hàng dễ tiến lại gần nhau hơn để mang lại những lợi nhuận tốt nhất dựa trên mối quan hệ gần gũi giữa người bán và người mua. 11 Đánh giá chung… Khó khăn  Thiết bị di động thường không có được sức mạnh về xử lí cũng như sức mạnh về đồ họa như máy tính cá nhân.  Màn hình hiển thị của thiết bị di động thường nhỏ. Đó cũng là một khó khăn trong việc hiển thị các ứng dụng phức tạp  Mỗi hệ thống cung cấp mạng có cách kết nối đến MCommerce khác nhau. Có nghĩa là việc thống nhất một chuẩn kết nối là khó khăn.  Chi phí giao dịch cao 12 Mô hình thanh toán trong TMDĐ Qui trình thanh toán di động bao gồm 1 số bước sau: 1) Đăng ký 2) Giao dịch: a) Khách hàng mua 1 nội dung (content) bằng việc sử dụng thiết bị di động b) Nhà cung cấp nội dung (Content provider) chuyển tiếp yêu cầu này tới nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. c) Tiếp đó, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán yêu cầu xác thực với bên thứ 3 tin cậy (TTP) d) Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ thông báo cho nhà cung cấp nội dung về tình trạng của việc xác thực. Nếu khách hàng được xác thực thành công, nhà cung cấp nội dung sẽ giao nội dung được mua cho khách hàng. 13 Mô hình thanh toán trong TMDĐ 3) Thực hiện thanh toán: Quá trình thanh toán có thể thực hiện thông qua hình thức thanh toán như trả trước hoặc trả sau. 14 3. Mô hình thanh toán trong TMDĐ  Mô hình sử dụng SMS  Mô hình sử dụng WAP  Một số mô hình khác như: Paybox, iPIN, Vodafone m-PayBill, m-Pay, Jalda. 15 Mô hình thanh toán SEMOPS  Kiến trúc và luồng giao dịch SEMOPS  Hạ tầng SEMOPS  Một số ứng dụng điển hình  Đánh giá mô hình 16 Kiến trúc và luồng giao dịch SEMOPS Một luồng giao dịch SEMOPS điển hình cho một thanh toán từ 1 khách hàng tới 1 người bán được thảo luận dưới đây 17 Kiến trúc và luồng giao dịch SEMOPS   Bước 1: Người bán cung cấp cho khách hàng những chi tiết giao dịch cần thiết. Những dữ liệu này bao gồm những yếu tố để nhận dạng người bán và giao dịch cá nhân. Bước 2: Khách hàng nhận dữ liệu giao dịch từ người bán. Một mẫu đơn thanh toán chuẩn được chuẩn bị để gửi tới bên xử lý thanh toán được chọn. Khi đơn thanh toán sẵn sàng cho việc giao dịch, khách hàng kiểm tra lại nội dung thực hiện xác thực và gửi đơn thanh toán tới bên xử lý thanh toán được chọn. 18 Kiến trúc và luồng giao dịch SEMOPS     Bước 3: Bên thanh toán của khách hàng nhận đơn thanh toán sẽ nhận dạng khách hàng và xử lý đơn thanh toán. Bước 4: Bên xử lý thanh toán của người bán nhận thông báo thanh toán và nhận dạng người bán. Sau đó sẽ gửi thông báo thanh toán cho người bán trong thời gian thực. Bước 5: Người bán sẽ quyết định chấp thuận hoặc từ chối thanh toán. Sau đó người bán sẽ gửi một xác nhận giao dịch tới bên xử lý thanh toán của mình Bước 6: Trung tâm dữ liệu sẽ gửi 1 xác nhận tới bên xử lý thanh toán của khách hàng. 19 Hạ tầng SEMOPS Customer Module: thực hiện một giao dịch thanh toán sử dụng dịch vụ  Truyền thông với những hệ thống của người bán,  Truyền thông với bên thanh toán được chọn,  Quản trị những chi tiết giao dịch và thông báo cho người sử dụng về trạng thái giao dịch. 20
- Xem thêm -