Tài liệu Nghiên cứu và xây dựng website tin tức bằng joomla

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 746 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT VINATEX TP.HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ------ o0o ------ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Giáo viên hƣớng dẫn: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Sinh viên thực hiện : LÊ VĂN TÂM Giám đốc trung tâm: THẦY: ĐỖ VIỆT THẮNG Công ty thực tập: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ QUẢN TRỊ MẠNG ATHENA TP.HCM, tháng 04 năm 2014 LỜI CẢM ƠN  Trƣớc hết chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. HCM cùng thầy cô ở trung tâm athena đã đem đến cho cem một cách học mới với phần báo cáo thực tập tốt nghiệp, đã tạo cho em điều kiện tự tìm hiểu và học tập, giúp cho chúng em có thêm nhiều kiến thức và chủ động hơn trong học tập. Bên cạnh đó nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn trong lớp, đến nay nhóm em đã hoàn thành xong đề tài: “Nghiên cứu và xây dựng website tin tức joomla”. Để có đƣợc kết quả này, chúng em xin chân thành cám ơn cô Nguyễn Thị Thanh Xuân là giáo viên hƣớng dẫn đề tài cho em giảng viên bộ môn lập trình web đã quang tâm hƣớng dẫn và vạch hƣớng cho em hoàn thành đề tài này. Vì thời gian có hạn cũng nhƣ kinh nghiệm còn thiếu nên đề tài của chúng em không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận đƣợc sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy và các bạn để nhóm chúng em có điều kiện bổ sung và có thể hoàn thành tốt đề tài của mình hơn. Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên thực tập Lê Văn Tâm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN  ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ TP.HCM, ngày …. tháng …. năm 2014 Giáo viên hƣớng dẫn NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP  ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ TP.HCM, ngày …. tháng …. năm 2014 Giám đốc LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP ...................................................3 I.Giới thiệu ............................................................................................................................... 3 II.Lĩnh vực hoạt động chính ..................................................................................................... 3 1.Đội ngũ giảng viên ............................................................................................................ 3 2.Cơ sở vật chất .................................................................................................................... 3 3.Dịch vụ hỗ trợ ................................................................................................................... 4 CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ....................................................................7 I.Lý do chọn đề tài ................................................................................................................... 7 II.Mục tiêu đề tài ...................................................................................................................... 8 II.Yêu cầu đề tài ....................................................................................................................... 8 1.Yêu cầu chức năng ............................................................................................................ 8 2.Yêu cầu phi chức năng ...................................................................................................... 8 3.Đối tƣợng sử dụng: ........................................................................................................... 9 4.Giải pháp thực hiện ........................................................................................................... 9 II.Giới thiệu joomla và quy trình cài đặt .................................................................................. 9 1.Giới thiệu joomla .............................................................................................................. 9 2.Các phiên bản của joomla ............................................................................................... 11 3. Cài đặt Appserver lên localhost ..................................................................................... 12 CHƢƠNG III CÀI ĐẶT MOLUDE CHO WEBSITE ..............................................23 I.Giới thiệu về molude.......................................................................................................... 23 1.vị trí molude .................................................................................................................... 23 2.Các molude mặc định joomla.......................................................................................... 23 3.Cài đặt Joomla Module ................................................................................................... 25 4.Cài đặt molude facebook................................................................................................. 25 5.Cài đặt molude thống kê truy cập ................................................................................... 27 6.Cài molude slide show .................................................................................................... 28 7.Cài đặt molude hỗ trợ online ........................................................................................... 31 8.Cài molude youtube ........................................................................................................ 32 II.Phân tích cơ sở dữ liệu ..................................................................................................... 33 1.Đối với ngƣời quản trị ..................................................................................................... 33 2.Biểu đồ Usecase .............................................................................................................. 33 3.Đặc tả Usace .................................................................................................................... 34 4.Thông tin cơ sở dữ liệu ................................................................................................... 35 CHƢƠNG III:THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN WEBSITE..........................................38 I.Cấu trúc SITEMAP website ................................................................................................ 38 II.Thiết kế giao diện ............................................................................................................. 38 1.Giao diện website ............................................................................................................ 38 2.Giao diện trang quản trị(ADMINISTRATOR) ............................................................... 41 CHƢƠNG IV:KIỂM THỬ VÀ ĐƢA WEBSITE LÊN HOST .................................45 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 1 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP I.Kiểm thử chức năng .......................................................................................................... 45 II.Đăng ký hot và domain....................................................................................................... 45 1.Khái niệm host và tên miền............................................................................................. 45 2. Web Hosting .................................................................................................................. 45 3.Upload web len host ........................................................................................................ 46 CHƢƠNG V:KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ...........................................53 I.kết luận ............................................................................................................................... 53 1.Kết quả đạt đƣợc ............................................................................................................. 53 2. Những hạn chế của hệ thống ......................................................................................... 53 II.Hƣớng phát triển .............................................................................................................. 53 III Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 53 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 2 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP I.Giới thiệu Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA đƣợc thành lập từ năm 2004, là một tổ chức qui tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lãnh vực CNTT, với tâm huyết góp phần vào công cuộc thúc đẩy tiến trình đƣa công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển nƣớc nhà II.Lĩnh vực hoạt động chính tâm ATHENA đã và đang tập trung chủ yếu vào đào tạo chuyên sâu quản trị mạng, an ninh mạng, thƣơng mại điện tử theo các tiêu chuẩn quốc tế của các hãng nổi tiếng nhƣ Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI , CEH,... Song song đó, trung tâm ATHENA còn có những chƣơng trình đào tạo cao cấp dành riêng theo đơn đặt hàng của các đơn vị nhƣ Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An , ngân hàng, doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính.. +Trung + Sau gần 10 năm hoạt động,nhiều học viên tốt nghiệp trung tâm ATHENA đã là chuyên gia đảm nhận công tác quản lý hệ thống mạng, an ninh mạng cho nhiều bộ ngành nhƣ Cục Công Nghệ Thông Tin - Bộ Quốc Phòng , Bộ Công An, Sở Thông Tin Truyền Thông các tỉnh, bƣu điện các tỉnh,.,.... + Ngoài chƣơng trình đào tạo, Trung tâm ATHENA còn có nhiều chƣơng trình hợp tác và trao đổi công nghệ với nhiều đại học lớn nhƣ đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ CHính Minh, Học Viện An Ninh Nhân Dân( Thủ Đức), Học Viện Bƣu Chính Viễn Thông, Hiệp hội an toàn thông tin (VNISA), Viện Kỹ Thuật Quân Sự ,...... 1.Đội ngũ giảng viên +Tất cả các giảng viên trung tâm ATHENA có đều tốt nghiệp từ các trƣờng đại học hàng đầu trong nƣớc .... Tất cả giảng viên ATHENA đều phải có các chứng chỉ quốc tế nhƣ MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Security+, CEH,có bằng sƣ phạm Quốc tế (Microsoft Certified Trainer).Đây là các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc để đủ điều kiện tham gia giảng dạy tại trung tâm ATHENA +Bên cạnh đó,Các giảng viên ATHENA thƣờng đi tu nghiệp và cập nhật kiến thức công nghệ mới từ các nƣớc tiên tiến nhƣ Mỹ , Pháp, Hà Lan, Singapore,... và truyền đạt các công nghệ mới này trong các chƣơng trình đào tạo tại trung tâm ATHENA 2.Cơ sở vật chất NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 3 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP +Thiết bị đầy đủ và hiện đại +Chƣơng trình cập nhật liên tục, bảo đảm học viên luôn tiếp cận với những công nghệ mới nhất. +Phòng máy rộng rãi, thoáng mát 3.Dịch vụ hỗ trợ +Đảm bảo việc làm cho học viên tốt nghiệp khoá dài hạn +Giới thiệu việc làm cho mọi học viên +Thực tập có lƣơng cho học viên khá giỏi +Ngoài giờ học chính thức, học viên đƣợc thực hành thêm miễn phí, không giới hạn thời gian. +Hỗ trợ kỹ thuật không thời hạn trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến máy tính, mạng máy tính, bảo mật mạng +Hỗ trợ thi Chứng chỉ Quốc tế. Trung Tâm ATHENA - 2 Bis Đinh Tiên Hoàng , DaKao, Q1 , Tp HCM NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 4 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP Trung tâm ATHENA - 92 Nguyễn Đình Chiểu ,DaKao, Q1 , Tp HCM Khóa học quản trị hệ thống mạng Cisco cho ngân hàng MHB Bank NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 5 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP Phát chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 6 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI I.Lý do chọn đề tài Với sự bùng nổ thông tin trên internet, vai trò của các trang thông tin điện tử trực tuyến càng trở nên quan trọng. Khác với báo chí truyền thông có giới hạn thời gian cập nhật tin tức, các tờ báo trực tuyến đã cung cấp đƣợc sự tiện lợi trong NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 7 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP việc cập nhật và phát hành thông tin. Về phía ngƣời dung, họ có thể xem thông tin mọi lúc mọi nơi. Về phía những ngƣời cung cấp thông tin, các nhà báo, họ có thể dể dàng cập nhật tin tức mới nhất, thời sự nhất. Do đó việc sử dụng các trang thông tin trực tuyến mua bán quảng bá cho doanh nghiệp luôn là điều cần thiết hiện nay nhầm đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin truy cập của mỗi ngƣời Trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA .Em đã chọn đề tài:”Nghiên cứu và sử dụng website tin tức bằng joomla” II.Mục tiêu đề tài Với đề tài này em sẽ xây dựng website tin tức joomla với mục đích: -Đƣa website trở thành trang thông tin cập nhập tin tức hang ngày của công ty hay doanh nghiệp,đa dạng với loại hình tin tức mới nhất mà doanh nghiệp muốn cập nhập -Nơi doanh nghiệp có thể quảng bá hình ảnh mình đến học viên và ngƣời dung -Nơi chia sẻ và học hỏi cua học viên,cập nhập tin tức mới nhất các ngành ma doanh nghiệp đào tạo và xu hƣớng học viên nhắm đến -Nơi trao đổi tài liệu và video hƣớng dẫn các doanh nghiệp cho học vien cua mình. -Tích hợp mạng xã hội yahoo….nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoc viên và khách hang co thể trao đổi tin tức lẫn nhau. -Tạo thành nơi mà các doanh nghiệp có thể quảng bá học viên mình đến các doanh nghiệp khác II.Yêu cầu đề tài 1.Yêu cầu chức năng -Quản lý thông tin cửa các tin tức và video ma doah nghiệp sẽ đăng -Giải đáp các thắc mắc từ phía doanh nghiệp khác hay học viên thông qua hỗ trợ trực tuyến nhƣ yahoo.facebook.. Cung cấp cho ngƣời quản trị những thao tác thay đổi giao diện quản lý cấu hình,số lƣợng truy cập 2.Yêu cầu phi chức năng Giao diện website phải than thiện đảm bảo độ thẩm mỹ và tính ổn định cao Đáp ứng khả năng truy cập cao,đƣờng truyền tốt ổn định đáng tin cậy và độ chính xác cao NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 8 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP 3.Đối tượng sử dụng: Đối tƣợng sử dụng chủ yếu là các học viên nhắm đến quy trình đáo tạo của doanh nghiệp hoặc tra cứu thông tin bên lề khác -Các doanh nghiệp nhắm đến nguồn nhân lực mà doanh nghiệp đào tạo hoặc nơi quảng cáo thông tin doanh nghiệp họ 4.Giải pháp thực hiện -Chuẩn bị gói cài đặt website tin tức bằng joomla 2.5 và một số molude fuging,có lien quan đến việc hoàn thiện trang web -Nhắm sơ lƣợc css,html,php để chỉnh sửa hoàn thiện soure code cũng nhƣ giao diện trang web -Cài đặt chƣơng trình Appserver nhằm tạo server máy ảo nhằm đáp ứng nhu cầu trong việc thực II.Giới thiệu joomla và quy trình cài đặt 1.Giới thiệu joomla Joomla! đƣợc viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép ngƣời sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet. Joomla! có các đặc tính cơ bản là: bộ đệm trang (page caching) để tăng tốc độ hiển thị, lập chỉ mục, đọc tin RSS (RSS feeds), trang dùng để in, bản tin nhanh, blog, diễn đàn, bình chọn, lịch biểu, tìm kiếm trong site và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Joomla! đƣợc phát âm theo tiếng Swahili nhƣ là jumla nghĩa là “đồng tâm hiệp lực”. Joomla! đƣợc sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những website cá nhân cho tới những hệ thống website doanh nghiệp có tính phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng. Joomla! có thể dễ dàng cài đặt, dễ dàng quản lý và có độ tin cậy cao. Joomla! có mã nguồn mở do đó việc sử dụng Joomla! là hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi ngƣời trên thế giới. Lịch sử Joomla! là “sản phẩm anh em” với Mambo giữa tập đoàn Miro của Úc (hãng đang nắm giữ Mambo), với phần đông những ngƣời phát triển nòng cốt. NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 9 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP Ban đầu công ty Miro của Úc (tiếng Anh: Miro Software Solutions) đã phát triển Mambo theo dạng ứng dụng mã nguồn đóng. Đến tháng 4 năm 2001, công ty đã thông qua một chính sách bản quyền kép, nghĩa là phát hành Mambo theo cả giấy phép GPL. Mọi thứ vẫn tiến triển bình thƣờng cho đến trƣớc khi xảy ra tranh chấp về mặt pháp lý vào năm 2003. Vụ việc dẫn tới ý tƣởng Mambo cần phải đƣợc bảo vệ bởi một tổ chức phi lợi nhuận. Nhƣng những nhà phát triển không hài lòng về cơ cấu của Quỹ tài trợ Mambo. Andrew Eddie, ngƣời lãnh đạo nhóm phát triển, trong một lá thƣ gửi cộng đồng, đã chia sẻ những lo lắng của mình về Quỹ tài trợ Mambo và mối quan hệ của nó tới cộng đồng. Ông viết: “…Chúng tôi cho rằng tƣơng lai của Mambo nên đƣợc quản lý, điều chỉnh bởi những yêu cầu của ngƣời sử dụng và khả năng của những nhà phát triển. Trong khi đó, Quỹ tài trợ Mambo lại đƣợc thiết kế nhằm trao quyền điều khiển cho Miro, một thiết kế ngăn cản sự hợp tác giữa Quỹ tài trợ và cộng đồng…”. Bởi vậy vào ngày 17 tháng 8 năm 2005, toàn bộ đội phát triển nòng cốt của Mambo đã rời khỏi dự án trong khi đang làm việc với phiên bản 4.5.3. Nhờ sự trợ giúp của Trung tâm Luật Tự do Phần mềm (Software Freedom Law Center – SFLC), 20 thành viên nòng cốt cũ của Mambo đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận khác lấy tên là Open Source Matters, để hỗ trợ về mặt tổ chức, pháp lý và kinh phí cho dự án mã nguồn mở còn chƣa đƣợc đặt tên của họ. Cùng lúc đó, nhóm phát triển cũng lập một website lấy tên OpenSourceMatters để phân phối thông tin tới những ngƣời sử dụng, những ngƣời phát triển, những ngƣời thiết kế và cộng đồng Joomla nói chung. Ngƣời đứng đầu dự án chính là Andrew Eddie, còn đƣợc biết đến với tên gọi “Sếp trƣởng” Ngay ngày hôm sau, 1000 ngƣời đã gia nhập diễn đàn OpenSourceMatters, hầu hết các bài viết cho diễn đàn đều khuyến khích và đồng tình với hành động của Nhóm Phát triển. Tin trên đã nhanh chóng đƣợc đăng tải trên các tạp chí newsforge.com, eweek.com và ZDnet.com. Trong một thông báo của Eddie 2 tuần sau đó, các nhóm đã đƣợc tổ chức lại và cộng NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 10 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP đồng Joomla! tiếp tục tăng trƣởng. Tới ngày 1 tháng 9 năm 2005 tên mới của dự án đã đƣợc thông báo cho khoảng 3000 ngƣời theo dõi đội Phát triển và đến ngày 16 tháng 9 thì họ cho ra đời Joomla! 1.0. 2.Các phiên bản của joomla Hiện Joomla! có 2 dòng phiên bản chính: * Joomla! 1.0.x: Phiên bản thế hệ 1 (ổn định) o Phiên bản phát hành đầu tiên: Joomla! 1.0.0 (ngày 15 tháng 9 năm 2005) o Phiên bản phát hành mới nhất: Joomla! 1.0.15 (ngày 22 tháng 2 năm 2008) * Joomla! 1.5.x: Phiên bản thế hệ 2 (ổn định) o Các phiên bản cũ (giai đoạn phát triển): Joomla! 1.5 beta, Joomla! 1.5 RC1, Joomla! 1.5 RC2, Joomla! 1.5 RC3, Joomla! 1.5 RC4 o Phiên bản phát hành mới nhất: Joomla! 1.5.11 (ngày 03 tháng 06 năm 2009) Dòng phiên bản 1.0.x Phiên bản đầu tiên của Joomla! là phiên bản Joomla! 1.0 (hay Joomla! 1.0.0) có nguồn gốc từ Mambo 4.5.2.3 (đã bao gồm thêm nhiều bản vá bảo mật và sửa lỗi). Các phiên bản tiếp theo có dạng 1.0.x Điểm mạnh của Joomla! 1.0.x: Có một số lƣợng rất lớn các thành phần mở rộng (module/component); thành phần nhúng (mambot); giao diện (template). Dòng phiên bản 1.5.x Phiên bản Joomla! 1.5[6] là phiên bản cải tiến từ Joomla! 1.0.x (phần mã đƣợc viết lại hoàn toàn, tuy nhiên vẫn giữ cách hành xử nhƣ cũ) đƣợc coi nhƣ Mambo 4.6. Joomla! 1.5 tiếp tục duy trì một giao diện ngƣời sử dụng đơn giản (nhìn và cảm nhận – look and feel). Cả Joomla! 1.5 và Mambo 4.6 đều hỗ trợ đa ngôn ngữ. Joomla! thì sử dụng file định dạng “.ini” để lƣu các thông tin chuyển đổi ngôn ngữ, còn Mambo thì sử dụng file định dạng “.gettext”. Joomla 1.5 hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ có tập ký tự đƣợc biểu diễn bằng bảng mã UTF-8. Joomla! 1.5 cũng bao gồm các đặc tính mới nhƣ các mô hình chứng thực (LDAP, Gmail…), hỗ trợ mô hình khách-chủ[7] xml-rpc. Nó cũng hỗ trợ các trình điều khiển cơ sở dữ liệu dành cho MySQL 4.1+ (trên nền PHP 5) và tăng cƣờng hỗ trợ cho MySQL 5, cũng nhƣ hỗ trợ các loại cơ sở dữ liệu khác. NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 11 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP Điểm mạnh của Joomla! 1.5: Phần quản trị Website có sử dụng công nghệ Web 2.0, một số tính năng đƣợc cải tiến hơn so với Joomla 1.0.x. Kiến trúc Joomla cms Joomla! 1.5 gồm có 3 tầng hệ thống. Tầng dƣới cùng là mức nền tảng, chứa các thƣ viện và các plugin (còn đƣợc biết với tên gọi mambot). Tầng thứ hai là mức ứng dụng và chứa lớp JApplication. Hiện tại tầng này gồm 3 lớp con: JInstallation, JAdministrator và JSite. Tầng thứ ba là mức mở rộng. Tại tầng này có các thành phần (component), mô đun (module) và giao diện (template) đƣợc thực thi và thể hiện. -Cài đặt chƣơng trình Appserver nhằm tạo server máy ảo nhằm đáp ứng nhu cầu trong việc thực 3. Cài đặt Appserver lên localhost Trƣớc hết bạn vào trang chủ của AppServ để download AppServ. Các bạn có thể truy cập và download tại đây. Sau đây là từng bƣớc cài đặt AppServ Kích hoạt file appserv-win32-2.5.10.exe để bắt đầu cài đặt Chọn Next. Để tiếp tục bƣớc tiếp theo bạn phải đồng ý với Điều lệ sử dụng AppServ, nháy vào I Agree để tiếp tục: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 12 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP Chọn thƣ mục cài đặt. Thƣ mục cài đặt AppServ đƣợc mặc định là ổ C. Nếu cần chuyển bạn có thể nháy vào Browse… để thay đổi thƣ mục cài đặt. Bạn có thể yên tâm cài vào ổ C vì AppServ không bị xóa khi nâng cấp hay cài lại Windows. Chọn Next để tiếp tục. Chọn các phần mềm để cài đặt. Nếu bạn chỉ cần cài một trong số 4 phần mềm của AppServ thì bỏ dấu tick vào các phần không cài đặt, nếu cài lần đầu thì tốt nhất bạn nên giữ nguyên. Chọn Next để tiếp tục NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 13 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP Đặt cấu hình cho Apache: - Server Name: Tên của server sẽ chạy Apache, bạn điền localhost - Admin Email: thông tin của host sẽ gởi tới mail này, nó cũng không quan trọng, bạn có thể đánh mail bất kỳ hoặc bỏ qua - HTTP Port: thông số này đƣợc mặc định là 80, khi HTTP Port là 80 thì bạn không cần phải khai báo nó theo sau server NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 14 LÊ VĂN TÂM BÁO CÁO THỰC TẬP . Đặt cấu hình MySQL: - Root password: Đặt mật khẩu cho MySQL Database, mật khẩu này do bạn tự đặt, username đƣợc mặc định là root - Charecter Sets: Ngôn ngữ cho Database, bạn chọn UTF-8 Unicode để có thể đánh đƣợc tiếng Việt với Unikey - Old Password: Nháy vào đây nếu bạn có lỗi khi lập trình với phiên bản cũ của PHP hoặc lỗi Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client - Enable InnoDB: Nháy vào đây nếu bạn sử dụng InnoDB, tốt nhất bạn nên để trống. NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Trang 15
- Xem thêm -