Tài liệu Nghiên cứu và phát triển võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 148 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15886 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Thu Thủy Luận văn này là kết quả học tập và nghiên cứu của tôi trong suốt khóa học 2009 - 2013 tại Khoa Du Lịch - Đại Học Huế và trong thời gian thực tập tại Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế. Trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều thầy cô giáo trong Khoa Du Lịch, các cán bộ nhân viên của phòng Thuyết minh và hướng dẫn của Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế - nơi tôi thực tập, cũng như của bạn bè và những võ sư chưởng môn các môn phái võ thuật cổ truyền Huế thuộc Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đây, tôi xin gửi lời cám ơn đến các cán bộ nhân viên Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế và những võ sư chưởng môn các môn phái của Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn, cung cấp tài liệu để tôi hoàn thành luận văn này. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Th.S Trần Thị Thu Thủy - Người đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình tôi thực tập cũng như thực hiện luận văn. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song do khả năng có hạn, luận văn của tôi vẫn còn những điểm thiếu sót. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn. Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện Cao Thị Kim Quy Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Thu Thủy MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC ẢNH PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................ 1 1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu........................................................................................2 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ..................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................3 5. Cấu trúc khóa luận ...........................................................................................4 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................ 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN TRONG DU LỊCH ................................................................................................ 5 A. Cơ sở lý luận...................................................................................................5 1.1. Các khái niệm về võ thuật .............................................................................5 1.1.1. Võ thuật..................................................................................................5 1.1.2. Võ đạo....................................................................................................7 1.2. Phát triển võ thuật cổ truyền trong du lịch .....................................................7 1.2.1. Điều kiện phát triển võ thuật cổ truyền trong du lịch...............................7 1.2.2. Xác định thị trường mục tiêu ................................................................ 13 1.2.3. Xây dựng sản phẩm du lịch...................................................................14 1.2.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất phục vụ du lịch ..................................14 1.2.5. Tuyên truyền quảng bá .........................................................................15 1.2.6. Phối hợp liên ngành ..............................................................................15 1.2.7. Khuyến khích sự tham gia của địa phương............................................15 B. Cơ sở thực tiễn .............................................................................................. 16 1. Hoạt động du lịch võ thuật trên thế giới .........................................................16 Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Thu Thủy CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN TRONG DU LỊCH TẠI HUẾ ............................................................................................ 18 2.1. Giới thiệu về du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ..................................................18 2.1.1. Sơ lược về tỉnh Thừa Thiên Huế ...........................................................18 2.1.2. Du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2012 ....................................20 2.2. Giới thiệu về võ thuật cổ truyền Việt Nam ..................................................26 2.3. Giới thiệu về võ thuật cổ truyền Huế...........................................................27 2.4. Các môn phái võ thuật cổ truyền Huế..........................................................31 2.4.1. Võ Kinh Vạn An...................................................................................31 2.4.2. Việt Quyền Đạo....................................................................................33 2.4.3. Thiếu Lâm Tung Sơn............................................................................34 2.4.4. Thiếu Lâm Nam Sơn ............................................................................35 2.4.5. Nga Mi .................................................................................................36 2.4.6. Thiếu Lâm Bắc Phái Thiên Mộc Sơn ....................................................37 2.4.7. Thiếu Lâm Bắc Phái Phật Gia Quyền (Thiếu Bảo)................................ 38 2.4.8. Hầu Quyền Đạo ....................................................................................39 2.4.9. Bạch Hổ................................................................................................ 40 2.5. Tiềm năng phát triển du lịch võ thuật cổ truyền Huế ...................................42 2.6. Thực trạng phát triển võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch..........................43 2.6.1. Hoạt động võ thuật cổ truyền tại Huế....................................................43 2.6.2. Cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động du lịch võ thuật cổ truyền..................44 2.6.3. Lao động trong du lịch võ thuật cổ truyền.............................................45 2.6.4. Tình hình phát triển du lịch võ thuật cổ truyền Huế .............................. 45 2.7. Đánh giá cảm nhận của du khách về võ thuật cổ truyền Huế .......................48 2.7.1. Thông tin mẫu điều tra..........................................................................48 2.7.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha....51 2.7.3. Đánh giá cảm nhận của du khách về võ thuật cổ truyền Huế.................52 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÕ THUẬT.. 59 TRUYỀN THỐNG HUẾ TRONG DU LỊCH .................................................... 59 3.1. Mục tiêu phát triển võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch ............................. 59 3.2. Thị trường khách mục tiêu ..........................................................................59 Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Thu Thủy 3.3. Mô hình SWOT tiềm năng phát triển du lịch võ thuật cổ truyền Huế ..........60 3.3.1. Điểm mạnh ...........................................................................................60 3.3.2. Điểm yếu .............................................................................................. 60 3.3.3. Cơ hội...................................................................................................60 3.3.4. Thách thức............................................................................................ 60 3.4. Giải pháp phát triển võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch............................ 61 3.4.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch......................61 3.4.2. Xây dựng các dịch vụ và các chương trình phát triển ............................ 62 3.4.3. Xúc tiến quảng bá.................................................................................74 3.4.4. Phát triển nguồn nhân lực .....................................................................74 3.4.6. Công tác kiểm tra đánh giá ...................................................................75 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................... 76 1. Kết luận .........................................................................................................76 2. Kiến nghị .......................................................................................................77 2.1. Đối với chính quyền địa phương.............................................................. 77 2.2. Đối với những tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch.....................78 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 79 PHỤ LỤC Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Thu Thủy DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: Thống kê cơ sở lưu trú du lịch ở Thừa Thiên Huế năm 2010 - 2012 ......... 21 Bảng 2: Thống kê lượng lao động du lịch ở Thừa Thiên Huế năm 2010 - 2012 ..... 22 Bảng 3: Doanh thu du lịch Thừa Thiên Huế năm 2010 - 2012 ............................... 23 Bảng 4: Thống kê lượt khách đến Huế năm 2010 - 2012 ....................................... 23 Bảng 5: Tổng số ngày khách ở Thừa Thiên Huế năm 2010 - 2012......................... 24 Bảng 6: Nguồn khách theo đơn vị lãnh thổ ............................................................ 24 Bảng 7: Thông tin du khách................................................................................... 49 Bảng 8: Thông tin về chuyến đi của du khách........................................................ 50 Bảng 9: Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha ............... 51 Bảng 10: Đánh giá của du khách về võ thuật cổ truyền Huế .................................. 52 Bảng 11: Đánh giá của du khách về võ thuật cổ truyền Huế .................................. 54 Bảng 12: Kiểm định sâu ANOVA đánh giá của du khách về võ thuật cổ truyền Huế 55 Bảng 13: Những đánh giá khác về võ thuật cổ truyền Huế của du khách ............... 57 Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Thu Thủy DANH MỤC ẢNH Trang Hình ảnh 1: Các bia tiến sĩ võ tại Võ miếu – Kim Long, thành phố Huế ................ 29 Hình ảnh 2: Bài quyền bằng côn ngắn ................................................................... 29 Hình ảnh 3: Múa quyền kết hợp với binh khí......................................................... 30 Hình ảnh 4: Đánh quyền bằng tay không ............................................................... 30 Hình ảnh 5: Chưởng môn võ sư Trương Quang Kim và các môn sinh ................... 32 Hình ảnh 6: Biểu diễn công phu Võ Kinh Vạn An ................................................. 32 Hình ảnh 7: Múa thương – Môn phái Bạch Hổ ...................................................... 41 Hình ảnh 8: Những tư thế võ căn bản của võ phái Bạch Hổ ................................... 41 Hình ảnh 9: Múa Quạt ........................................................................................... 47 Hình ảnh 10: Bấm huyệt đả thông kinh mạch ........................................................ 47 Hình ảnh 11: Lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi vua Quang Trung mở màn cho Festival Huế 2010 ........................................................................ 63 Hình ảnh 12: Thao diễn thủy binh - Festival Huế 2010 .......................................... 63 Hình ảnh 13: Lễ hội thi Tiến sĩ võ - Festival Huế 2008.......................................... 65 Hình ảnh 14: Lễ hội thi Tiến sĩ võ - Festival Huế 2008.......................................... 65 Hình ảnh 15: Múa lân ............................................................................................ 68 Hình ảnh 16: Múa sư ............................................................................................. 68 Hình ảnh 17: Múa rồng.......................................................................................... 69 Hình ảnh 18: Tranh múa lân dân gian .................................................................... 69 Hình ảnh 19: Cờ người võ thuật............................................................................. 71 Hình ảnh 20: Đội cờ người võ thuật....................................................................... 71 Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Thị Thu Thủ y PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Du lịch ngày càng phát triển nhanh chóng, du khách không dừng lại ở việc thưởng ngoạn phong cảnh mà còn là sự trải nghiệm cảm giác mới lạ, rèn luyện thể chất và tinh thần con người. Để phục vụ được nhu cầu du lịch phong phú và đa dạng của mọi người, cùng với xu hướng phát triển du lịch của cả nước và trên thế giới, Thừa Thiên Huế đã và đang nghiên cứu, phát triển các loại hình du lịch khác nhau nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách du lịch. Thừa Thiên Huế có tiềm năng du lịch rất lớn và để lợi thế đó được phát huy thì cần có sự đa dạng trong sản phẩm du lịch, tạo ra nhiều sự lựa chọn cho du khách khi đến Huế. Đây không chỉ là thành phố hấp dẫn du khách bởi sự cổ kính của đền đài lăng tẩm, sự thơ mộng hùng vĩ của cảnh quan thiên nhiên hay sự đặc sắc trong văn hóa mà Huế còn là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Dưới triều Nguyễn, Huế là kinh đô của đất nước và đây là thời kỳ huy hoàng của võ thuật cổ truyền Huế thăng hoa. Cho đến nay, những tinh túy và giá trị đặc sắc của võ thuật cổ truyền Huế vẫn được gìn giữ và phát huy. Để du khách và người dân hiểu rõ hơn về nét đẹp bên trong của võ thuật cổ truyền, thì việc nghiên cứu và phát triển võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch mang ý nghĩa quan trọng. Võ thuật cổ truyền là một sản phẩm du lịch đầy tiềm năng nhưng trong thời gian qua, dường như võ thuật cổ truyền Huế chưa được sự quan tâm nghiên cứu và phát triển đúng mức, chúng ta chỉ mới dừng lại ở việc giới thiệu mà chưa có sự đầu tư chuyên sâu để võ thuật cổ truyền trở thành một sản phẩm du lịch đặc biệt của Huế. Việc khai thác phát triển vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún chưa xứng tầm với tiềm năng vốn có của võ thuật cổ truyền Huế. Vì vậy, nghiên cứu và phát triển võ thuật cổ truyền Huế để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, lôi cuốn du khách về với mảnh đất Thừa Thiên Huế là thiết thực và cấp bách. Đồng thời, việc nghiên cứu và phát triển tiềm năng của võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch sẽ góp phần gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa của kinh đô Huế, qua đó quảng bá hình ảnh và con người Huế đến với bạn bè năm châu và giúp định vị được vị thế du lịch Huế trong tương lai. Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL 1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Thị Thu Thủ y Với mong muốn khai thác một cách tối ưu tiềm năng du lịch của địa phương cũng như phát huy giá trị của võ thuật cổ truyền Huế trong công cuộc phát triển du lịch, giúp nhận diện một sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng và đảm bảo du lịch của Thừa Thiên Huế phát triển bền vững. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu và phát triển võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích tiềm năng, thế mạnh của võ thuật cổ truyền đối với sự phát triển du lịch địa phương. - Bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị truyền thống quý báu của dân tộc thông qua việc tham gia các chương trình du lịch, du khách sẽ ngày càng hiểu sâu hơn về truyền thống cha ông, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh đất nước. - Tìm hiểu thực trạng, cơ hội và thách thức phát triển võ thuật cổ truyền trong du lịch, qua đó xây dựng các giải pháp nhằm phát triển võ thuật cổ truyền đối với du lịch Huế. Đồng thời, đa dạng các sản phẩm du lịch, phát triển du lịch địa phương và nâng cao hình ảnh võ Việt trong lòng bạn bè bốn phương. 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch và các điều kiện để phát triển. - Phạm vi nội dung: Qua các thống kê từ Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và thông tin từ Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, đề tài tập trung tìm hiểu khái quát về du lịch Huế và võ thuật cổ truyền, tiềm năng và thực trạng phát triển võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch từ đó định hướng và xây dựng giải pháp phát triển trong tương lai. - Phạm vi về không gian: Nghiên cứu được giới hạn trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế trong đó gồm các võ đường ở tỉnh Thừa Thiên Huế. - Phạm vi về thời gian nghiên cứu đề tài: Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 05 năm 2013. Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL 2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Thị Thu Thủ y 4. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện nội dung nghiên cứu trên, đề tài đã sử dụng một số phương pháp chủ yếu như sau: - Phương pháp thu thập tài liệu: Thu thập thông tin, dữ liệu cơ bản từ chưởng môn của các môn phái, thông tin từ Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra còn tìm hiểu các nghiên cứu về du lịch, các điều kiện phát triển du lịch và các tài liệu, bài viết về du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế từ đó phân tích, tổng hợp dữ liệu. - Phương pháp thực địa: Trong quá trình tìm hiểu đã đi khảo sát thực tế, tìm hiểu tại các võ đường, võ phái, những nơi có hoạt động võ thuật cổ truyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. - Phương pháp chọn mẫu: Xác định quy mô mẫu theo công thức tính quy mô mẫu của Linus Yamane N n= 1 + N* e 2 Trong đó: n: quy mô mẫu N: kích thước tổng thể, (N = tổng lượt khách đến Huế năm 2012) e: độ sai lệch. Chọn khoảng tin cậy là 92,963% nên mức độ sai lệch e = 0,07037. Áp dụng công thức, ta có quy mô mẫu là: n = 1729540 / (1+ 1729540 * 0,07037 * 0,07037) = 202 => Điều tra 202 khách - Phương pháp liên hệ, so sánh: trên cơ sở số liệu thu thập được qua các năm của Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tiến hành so sánh nhằm thấy được mức độ tăng giảm qua các năm và nhận xét về tình hình phát triển du lịch của địa phương. - Phương pháp phân tích đánh giá: trên cơ sở phương pháp so sánh tiến hành phân tích, lập luận và thông qua đó đưa ra các nhận xét, kết luận và đánh giá vấn đề. - Phương pháp điều tra: phương pháp điều tra phi thực nghiệm (phỏng vấn) và phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Thị Thu Thủ y 5. Cấu trúc khóa luận * PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Phần này nêu ra lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. * PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phần này gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn võ thuật cổ truyền trong du lịch - Trình bày cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Thực trạng phát triển võ thuật cổ truyền trong du lịch tại Huế - Trình bày về du lịch Huế và võ thuật cổ truyền Huế. - Tình hình hoạt động của võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch và những cảm nhận của du khách về võ thuật cổ truyền Huế. Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch - Phân tích mô hình SWOT và định hướng phát triển võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch. - Một số giải pháp nhằm phát triển võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch. * PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Phần này đưa ra kết luận và đề xuất các kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp đã đề ra. Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL 4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Thu Thủy PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Trong bối cảnh du lịch là một xu hướng toàn cầu, đời sống con người không dừng lại ở việc ăn no mặc ấm, mà là sự thõa mãn trí tò mò, sự yêu thích cái lạ, trải nghiệm bản thân… tất cả đã thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ. Du khách tìm kiếm cảm giác mới lạ còn các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu đưa ra sự mới lạ đó. Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có những bước khẳng định vị thế du lịch của tỉnh trong công cuộc phát triển du lịch của cả nước và trên thế giới. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về võ thuật cổ truyền Huế, thực tế đã có đến 96% du khách muốn xem biểu diễn võ thuật cổ truyền và có 89,6% đồng ý với việc phát triển tour du lịch võ thuật cổ truyền là sản phẩm du lịch đặc biệt của Huế. Dường như, võ thuật cổ truyền đã nhận được nhiều ưu ái của du khách gần xa, đã khẳng định được võ thuật cổ truyền có tiềm năng phát triển với 97% du khách đồng ý và đây là một bước đi mới trong công cuộc phát triển du lịch tỉnh. Những dịch vụ như xem biểu diễn võ thuật, chụp ảnh lưu niệm, xem cờ người võ thuật và trải nghiệm làm võ sinh đều được du khách đón nhận và mong muốn khám phá. Đặc biệt, việc tái hiện các lễ hội võ thuật như “Tiến sĩ võ” là một cách làm thu hút du khách về với Huế ngày một nhiều với 92,6%. Bên cạnh đó, cần tạo ra một không gian riêng cho võ thuật cổ truyền Huế tiếp cận dễ dàng hơn với du khách như tổ chức thi đấu võ thuật, có thể biểu diễn võ thuật ở Đại Nội, phố đi bộ hay công viên, quảng trường. Việc nghiên cứu kết hợp du lịch và võ thuật cổ truyền mở ra cho ngành du lịch Huế một cách làm lạ và tô điểm thêm cho thương hiệu du lịch Huế trong lòng du khách. Tỉnh Thừa Thiên Huế được bạn bè bốn phương gọi với cái tên thân mật là “thành phố thơ mộng”, “thành phố di sản” hay “thành phố du lịch”. Một thành phố cổ kính không chỉ ẩn chứa trong những đền đài, lăng tẩm, chùa chiền rêu phong mà nó còn là linh hồn văn hóa tồn tại mãi thời gian. Trong đó, võ thuật cổ truyền đi qua thời gian mang theo tinh hoa văn hóa của quê hương, dân tộc đã lưu truyền bao đời con cháu và đến hôm nay võ thuật hiện diện trước sự yêu mến, thán phục Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Thu Thủy của du khách thập phương. Vì vậy, để thu hút và thỏa mãn nhu cầu của những ai yêu võ thuật cổ truyền, đặc biệt là bảo tồn những giá trị văn hóa xưa, ngành du lịch tỉnh cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về mọi mặt của võ thuật cổ truyền và từ đó đưa ra những sản phẩm đặc trưng nhằm phát triển bền vững. Võ thuật cổ truyền hứa hẹn là một dấu ấn tuyệt vời trong du lịch Huế. Mặc dù đã nổ lực hoàn thành thật tốt đề tài nhưng với giới hạn kiến thức chuyên môn của bản thân và thời gian thực hiện, chắc hẳn bài viết còn nhiều hạn chế và thiếu sót rất mong thầy, cô giáo và các bạn giúp đỡ, bổ sung, góp ý kiến để có thể hoàn thiện đề tài hơn. Nếu được tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu về đề tài, tôi rất mong muốn có thể tiến sâu hơn đến với tinh hoa võ thuật của các phái võ ở Huế, so sánh với võ thuật của mọi miền trên toàn quốc và sự ảnh hưởng của võ thuật thế giới trong võ thuật cổ truyền Huế. Bên cạnh đó, những hoạt động hay lễ hội võ thuật đặc sắc, quy luật âm dương ngũ hành được áp dụng trong võ thuật cổ truyền… luôn là một ẩn số muốn giải đáp phục vụ cho hoạt động du lịch. 2. Kiến nghị 2.1. Đối với chính quyền địa phương Chính quyền địa phương cần có những chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp du lịch đầu tư phát triển du lịch đặc biệt với những sản phẩm mới như hoạt động du lịch bằng võ thuật cổ truyền Huế. Có chính sách thu hút đầu tư từ bên ngoài và có cơ chế thoáng đối với tư nhân đầu tư vào hoạt động du lịch. Đồng thời, nhanh chóng phát triển cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ cho đời sống người dân và du lịch của tỉnh. Quy hoạch du lịch cần thống nhất từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, đánh giá và đầu tư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức của người dân về vai trò du lịch đối với địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc phát triển du lịch để mỗi người dân là một kênh quảng cáo tuyệt vời của du lich Thừa Thiên Huế. Đầu tư mạnh mẽ cho các hoạt động đào tạo nhân lực du lịch. Liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục du lịch để nâng cao chuyên môn cho cán bộ đầu ngành và Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Thu Thủy ứng dụng đào tạo kết hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời, ưu tiên cho những nhân tài phục vụ quê hương. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch trên thị trường và khen thưởng, ưu đãi những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác trong du lịch. Giảm thủ tục xuất nhập cảnh nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của khách quốc tế. Đầu tư quảng bá du lịch tại những thị trường quốc tế trọng điểm. Xử phạt nghiêm những hoạt động làm mất hình ảnh du lịch địa phương: ăn xin, chèo kéo khách, trộm cắp, chèn ép giá… 2.2. Đối với những tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch Đội ngũ lao động trong du lịch phải luôn trao dồi kiến thức, nghiệp vụ vững vàng. Tận tình, chu đáo phục vụ du khách, yêu nghề và hăng say với công việc Các doanh nghiệp du lịch không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch phục vụ nhu cầu của du khách. Đồng thời, cải tiến sản phẩm của mình bắt kịp thị hiếu du khách, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào công tác kinh doanh và ưu đãi, thu hút nhân tài. Khuyến khích làm công tác nghiên cứu và sáng tạo trong công tác, phát triển đa dạng nhiều loại hình, sản phẩm du lịch mới lạ. Có sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường giữa những doanh nghiệp, hợp tác cùng phát triển và xây dựng du lịch tỉnh nhà. Việc phát triển luôn gắn liền với việc bảo vệ và tôn tạo đặc biệt là các hoạt động du lịch văn hóa, du lịch sinh thái... Tóm lại, việc phát triển ngành du lịch Huế không phải chỉ quyết định bởi một cá nhân hay tổ chức mà là sự đồng lòng hợp tác của tất cả mọi người. Để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế không chỉ riêng phát triển võ thuật cổ truyền nhưng việc nghiên cứu và phát triển võ thuật cổ truyền Huế trong du lịch đó là một bước đi mới. Công tác nghiên cứu và chiến lược phát triển đạt được kết quả tốt thì ngành du lịch phải đi sâu vào võ thuật cổ truyền và có sự bắt tay hợp nhất của những ngành liên quan. Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Thu Thủy TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bùi Thị Hải Yến (2005), Tuyến điểm du lịch Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 2. TS. Bùi Thị Tám (2009), Giáo trình Marketing du lịch, Nhà xuất bản Đại Học Huế, Thành phố Huế. 3. Võ sư Lê Kim Hòa (2011), Võ thuật cổ truyền Việt Nam - Tập 1, Nhà xuất bản Trẻ, Hà Nội 4. Bài viết Hội thi “Tiến sĩ võ” thời Nguyễn, Trung tâm bảo tồn di tích Cố Đô Huế 5. Các thông tin và số liệu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 6. Thông tin từ Tổng cục du lịch 7. Thông tin, bài viết của chưởng môn các môn phái võ thuật cổ truyền Thừa Thiên Huế 8. Thông tin từ Hội võ thuật cổ truyền Thừa Thiên Huế 9. Các Website - http://vothuatcotruyen.vn - http://taileudulich.wordpress.co - http://vietnamtourism.gov.vn - http://baomoi.com - http://dulich.thuathienhue.gov.vn Cao Thị Kim Quy – K43 QLLH & HDDL 79
- Xem thêm -