Tài liệu Nghiên cứu tổ chức,quản lý của doanh nghiệp tnhh phát triển công nghệ máy tính vic

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại Học Công Nghiệp HN 1 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................... PHẦN I. NỘI QUY, QUY CHẾ CỦA DOANH NGHIỆP.......................... PHẦN II. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP.......................................................................................................... 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính VIC....................................................................................... 2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh............................................... PHẦN III. NHIỆM VỤ CHÍNH VÀ NHIỆM VỤ KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP.......................................................................................... 3.1 Nhiệm vụ chính:..................................................................................... 3.2 Nhiệm vụ khác........................................................................................ PHẦN IV. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ......................... 4.1 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Giám Đốc................................... 4.2 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của phó Giám Đốc............................ 4.3 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính.......... 4.4 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của phòng kinh doanh....................... 4.5 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán............. 4.6 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của phòng kỹ thuật............................ 4.7 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của phòng thống kê.......................... 4.8 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của phòng thị trường........................ PHẦN V. TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.......................................................................................................... PHẦN VI. NGHIÊN CỨU CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ Ở TỪNG PHÒNG BAN................................................................................................. 6.1 Phòng tổ chức hành chính...................................................................... 6.2 Phòng kinh doanh................................................................................... Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 2 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán 6.3 Phòng tài chính – kế toán....................................................................... 6.5 Phòng thống kê....................................................................................... KẾT LUẬN..................................................................................................... NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP...................................................... NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.......................................... Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 3 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT Danh mục viết tắt TNHH TC- HC CBNV SXKD XNK NĐ- CP TT BLĐTBXH QH Diễn giải Trách nhiệm hữu hạn Tổ chức hành chính Cán bộ nhân viên Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Nghị định- chính phủ Thông tư Bộ lao động thương binh và xã hội Quốc hội Các sơ đồ : Sơ đồ 1.1 : Mô hình tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty............................................................................................19 Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 4 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây cùng với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, các doanh nghiệp luôn luôn phải vận động để tồn tại và phát triển. Việt Nam đã đề ra chiến lược phát triển công nghệ thông tin một cách toàn diện để xây dựng nền móng vững chắc cho một kết cấu hạ tầng và thông tin xã hội. Có khả năng đáp ứng nhu cầu cơ bản về thông tin trong quản lý Nhà nước và trong các hoạt động kinh tế xã hội, đồng thời xây dựng ngành công nghệ thông tin thành một trong các ngành công nghệ mũi nhọn của đất nước. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều công ty máy tính hay thiết bị tin học đã lần lượt ra đời, đáp ứng những đòi hỏi của xã hội và phục vụ nhu cầu hội nhập thế giới của Việt Nam. Hoà cùng sự sôi động của thị trường trong đó có công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính VIC Với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về nghiên cứu tổ chức,quản lý của doanh nghiệp và được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn Nguyễn Thị Nga; của tập thể cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính VIC để em thực hiện báo cáo này.  Nội dung của báo cáo tốt nghiệp : Phần I. Nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Phần II. Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Phần III. Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ khác của doanh nghiệp. Phần IV. Cơ cấu bộ máy quản lý của đơn vị. - Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận. - Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận Phần V. Tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phần VI. Nghiên cứu các nghiệp vụ quản lý ở từng phòng ban. Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 5 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo, góp ý tận tình của cô giáo hướng dẫn Nguyễn Thị Nga và tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính VIC đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập. Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 6 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán PHẦN I. NỘI QUY, QUY CHẾ CỦA DOANH NGHIỆP Điều 1. Quy định thực hiện giờ làm việc hành chính: 1. Thời gian làm việc trong giờ hành chính như sau: Sáng: 8h00’ - 11h30’ Chiều: 13h30’ - 18h00’ 2. Chấm công: - Các nhân viên buổi sáng đến làm việc phải ký xác nhận vào sổ theo dõi chấm công của phòng hành chính. Điều 2. Quy định hoạt động trong giờ làm việc: - Toàn thể các nhân viên trong công ty phải tuân thủ nhiệm vụ của mình, dưới sự chỉ đạo của phụ trách cán bộ và Giám Đốc công ty. - Triệt để tiết kiệm khi sử dụng các thiết bị và vật liệu bao gồm: điện,nước,máy in,máy điện thoại/fax,giấy in,quạt điện… không sử dụng các trang thiết bị, máy móc, công cụ làm việc vào mục đích khác ngoài công việc được giao. - Khi đem máy móc và các thiết bị của công ty ra ngoài phải làm đầy đủ các thủ tục các giấy tờ quy định. - Trường hợp hết giờ làm việc khi mang hàng ra khỏi công ty nhân viên mang hàng phải có xác nhận của trưởng ban và phải ký vào sổ theo dõi của bảo vệ. - Trường hợp hết giờ làm việc khi mang hàng vào công ty nhân viên mang hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt pháp lý với số hàng mang vào và phải ký vào sổ theo dõi của bảo vệ. - Không hút thuốc và không ném tẩu thuốc trong phòng và khu vực làm việc của công ty. - Không đóng đinh treo dán tranh ảnh chỗ làm việc. - Với mỗi cá nhân phải giữ gìn trật tự,vệ sinh chung ở xung quanh chỗ làm việc. - Cuối giờ chiều trước khi ra về phải sắp xếp tài liệu cất vào tủ khóa cẩn thận lại, tắt máy vi tính cá nhân và các trang thiết bị trước khi ra về. Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 7 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán - Bảo vệ an toàn tài sản của công ty tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc phòng cháy chữa cháy. Điều 3. Quy định về trang phục trong giờ làm việc: - Đồng phục là trang phục được may theo đúng quy định của công ty và được trang bị cho toàn nhân viên trong công ty. Điều 4.Quy định về bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp: - Mọi nhân viên đều phải có ý thức bảo vệ tài sản của công ty, bí mật công nghệ kinh doanh của Công ty. mọi trường hợp vi phạm tài sản chung, tiết lộ bí mật công nghệ cúng như kinh doanh của công ty đều bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và nội quy của công ty. Điều 5.Quy định về việc gọi điện thoại: 1. Gọi điện thoại đi: - Điện thoại cố định tại công ty dùng cho giao dịch, không sử dụng vào mục đích cá nhân. - Khi nói chuyện điện thoại về công việc cần ngắn gọn tránh làm ngẽn đường và tốn phí điện thoại của công ty. 2. Nhận điện thoại đến: - Mọi nhân viên khi nhận điện thoại phải từ tốn, nhã nhặn, lịch sự và rõ ràng khi trả lời khách. - Không nói chuyện riêng với người ngoài khi đang nhận điện thoại. - Nếu điện thoại đến vì việc cá nhân thì nhân viên phải đàm thoại nhắn gọn, nhanh chóng để hạn chế đường dây bận. - Trường hợp đối tượng có điện thoại đi vắng, thì nhận lại lời nhắn và ghi vào sổ, sau đó tìm cách thông báo cho đối tượng đó sớm nhất. Điều 6. Sử dụng và bảo quản con dấu trong công ty: - Con dấu của công ty khẳng định giá trị pháp lý của các văn bản trong quan hệ giao dịch giữa các cơ quan tổ chức. - Con dấu của công ty được phòng hành chính quản lý, phòng có trách Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 8 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán nhiệm giữ gìn cẩn thận không làm rơi gây sứt mẻ và làm biến dạng ban đầu. Khi ra về phải cất con dấu trong tủ được khóa. - Trong trường hợp cần thiết chỉ có Giám Đốc hoặc phó Giám Đốc là người thứ hai đước cầm dấu của công ty. Các trường hợp giao nhận dấu phải có biên bản xác nhận giữa hai bên. - Nhân viên giữ dấu không được sử dụng con dấu bừa bãi và không sử dụng vào mục đích cá nhân. - Khi đóng dấu, nhân viên đóng dấu phải đóng dấu công ty, dấu chức vụ,dấu tên thật ngay ngắn,rõ ràng,không nhòe. Theo đúng quy định cách đóng dấu của nhà nước. - Con dấu của công ty được sử dụng trong các trường hợp sau: Quyết định, thông báo, công văn do Giám Đốc ký. Giấy giới thiệu, các tài liệu cần cung cấp thông tin hoặc giao dịch với các cơ quan cá nhân bên ngoài do Giám Đốc hoặc phó Giám Đốc ký. Séc, chuyển khoản do Giám Đốc ký. Hợp đồng,biên bản thanh lý hợp đồng do Giám Đốc hoặc phó Giám Đốc ký. Báo giá, biên bản bàn giao, hợp đồng biên bản làm việc ( nếu cần thiết) được đóng dấu treo . Hóa đơn tài chính do do Giám Đốc hoặc phó Giám Đốc ký. Các trường hợp đặc biệt phải là giấy đề nghị trình Giám Đốc duyệt trước khi thực hiện. Chú ý: các trường hợp phó Giám Đốc hoặc trưởng phòng ký (nếu đóng dấu ), thì phải có ủy quyền của Giám Đốc. Điều 7. Thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động. 1. Chế độ nghỉ hàng tuần: - Nhân viên trong công ty được nghỉ các ngày chủ nhật hàng tuần. - Mọi công việc của các nhân viên được nghỉ phải giải quyết đúng theo đúng kế hoạch. 2. Chế độ nghỉ phép: Tất cả mọi nhân viên trong công ty nghỉ việc đều phải có giấy phép điền Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 9 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán đầy đủ thông tin theo mẫu của công ty tại phòng hành chính. Trường hợp nghỉ dưới 3 ngày làm việc, vì lý do cá nhân thì phải có đơn xin nghỉ từ ngày hôm trước trình lên bộ phận quản lý. Trường hợp nghỉ trên 3 ngày làm việc,thì phải trình lên Giám Đốc duyệt hoặc người được Giám Đốc ủy quyền theo quy định. Trường hợp nghỉ đột xuất bất khả kháng thì phải gọi điện thông báo cho bộ phận hành chính, để bàn giao công việc lại. 3. Các trường hợp nghỉ khác: - Các ngày nghỉ được hưởng lương trong năm: Nghỉ tết âm lịch: 7 ngày từ 30 âm đến hết ngày mùng 6 tết âm lịch. Nghỉ tết dương lịch: 1 ngày vào ngày mùng 1 tết dương lịch. Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương: 1 ngày vào ngày mùng 10 thang 3 âm lịch. Nghỉ quốc tế lao động: 2 ngày vào 30 tháng 4 và mùng 1 thang 5 dương lịch. Nghỉ quốc khánh: 1 ngàng vào ngày mùng 2 thang 9 dương lịch. - Các ngày nghỉ khác như nghỉ phép,nghỉ ốm,nghỉ việc riêng…:15 ngày. - Các ngày nghỉ khác đều bị trừ lương, nếu nghỉ mà không có giấy xin phép trước có xác nhân của trưởng ban sẽ bị trừ gấp đôi ngày lương.Nếu tổng số ngày mà người lao động nghỉ vượt quá số các ngày nghỉ khác hoặc trong 1 tháng có hơn 2 lần nghỉ ( trừ ốm dài ngày có xác nhận của cơ quan y tế,hiếu,hỉ của cá nhân,anh chị em ruôt, bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng, các trường hợp đặc biệt khác phải có sự đồng ý của Giám Đốc ) thì người lao động không được lĩnh các khoản thưởng, tiền phép và phụ cấp chung của toàn công ty Điều 8.Chế độ bảo hiêm xã hội, bảo hiểm y tế. -Các chế độ mà người lao động được hưởng khi nghỉ việc: +Đối với trường hợp phải nghỉ việc mà không vi phạm các điều khoản trong hợp đồng đã ký thì được hưởng đầy đủ chế đọ ghi trong hợp đồng lao động đó và các quy định khác của công ty ( nếu có ).ọ phân Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 10 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán +Đối với các trường hợp khác: moi trường hợp còn lại đều được coi là vi phạm và không được giải quyết bất cứ chế đọ nào liên quan. +Các trường hợp cố tình vi phạm,cố ý từ chối trách nhiệm,đều phải xử lý theo quy định cuả công ty và pháp luật hiện hành, tùy theo mức độ để truy tố trước pháp luật. Điều 9. Quy định khen thưởng. Hàng năm công ty có trích một phần doanh thu để lập quỹ khen thưởng dành cho các nhân viên đạt hiệu quả cao trong công việc. Việc đánh giá xét thưởng dựa vào đặc thù của công việc của từng bộ phận. Các tiêu chí đánh giá sẽ được trưởng bộ phận đưa ra trên có cơ sở đã tham khảo ý kiến của Giám Đốc. Trưởng bộ phận sẽ đánh giá hiệu quả công việc và xét khen thưởng cho nhân viên hàng tuần, cuối tháng, cuối năm hoặc định kỳ và lập báo cáo trình Giám Đốc phê duyệt. Điều 10. Các hình thức kỷ luật: Các hình thức phạt bao gồm: nhắc nhở miệng, nhắc nhở bằng văn bản, phê bình cảnh cáo, chuyển làm công việc khác và hình thức xa thải:  Nhắc nhở miệng là hình thức phạt áp dụng với những lỗi vi phạm ở mức nhẹ và lần đầu.  Nhắc nhở bằng văn bản là hình thức phạt áp dụng với những lỗi vi phạm phạm ở mức nhẹ nhưng gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến công việc cũng như hoạt động của công ty.  Phê bình là hình thức phạt đối với các trường hợp: Lỗi vi phạm phạm ở mức nhẹ nhưng đã bị phạt nhắc nhở. Lỗi vi phạm gây thiệt hại đến chất lượng công việc, uy tín của công ty.  Cảnh cáo là hình thức phạt đối với các trường hợp: Lỗi vi phạm phạm ở mức nhẹ nhưng đã bị phạt phê bình và lại tái Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 11 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán phạm. Lỗi vi phạm lần đầu nhưng gây thiệt hại lớn đến công việc, uy tín của công ty.  Hình thức chuyển và làm việc khác có mức lương thấp hơn và thời hạn 6 tháng hoặc cách chức áp dụng đối với nhân viên đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bị khiển trách.  Hình thức xa thải áp dụng đối với những trường hợp sau: Nhân viên có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của công ty. Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không cóm lý do chính đáng. Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng: thiên tai, hỏa hoạn, bản thân hoặc người thân ( bố,mẹ, vợ, chồng, con…) bị ốm có xác nhận của cơ sở y tế. Điều 11. Thời hiệu xử lý vi phạm. Thời hiệu đẻ xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là 3 tháng kể từ ngày xảy ra hoặc phát hiện vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài sàn, tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh của công ty thì thời hiệu xử lý là 6 tháng. Điều 12. Trách nhiệm vật chất. Nhân viên làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho công ty thì phải bồi thường theo quy định của công ty và pháp luật về thiệt hạ đã gây ra. Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất thì phải bồi thường nhiều nhất là 3 tháng lương và bị khấu trừ dần vào lương nhưng không được khấu trừ quá 30% số lương hàng tháng. Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 12 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán PHẦN II. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính VIC. Công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính VIC được thành lập theo quyết định số 1802260687 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04 tháng 06 năm 2006. Công ty có một quá trình hình thành và phát với nhiều thay đổi do biến động của nền kinh tế thị trường cũng như xu thế của xã hội. Công ty là nơi giao dịch để thực hiện các dự án về các thiết bị máy tính cung cấp trực tiếp đến tay khách hàng, với thông tin chính: Tên công ty: Công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính VIC Trụ sở giao dịch : Số 91 Đường Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng – Hà Nội Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 13 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán Tell: 0436280572 Số tài khoản: 300020611 Ngân hàng công thương Thành phố Hà Nội Mã số thuế: 0105245342 Trong những ngày đầu mới thành lập, công ty còn gặp khá nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, vốn kinh doanh hạn hẹp, đội ngũ cán bộ còn non trẻ, ít kinh nghiệm với số lượng 08 người, trang thiết bị phục vụ cho công việc còn lạc hậu. Công ty lúc này chủ yếu cung cấp các thiết bị và linh kiện máy tính theo đơn đặt hang của các khách hàng quen, mua bán các thiết bị văn phòng, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi; làm các dịch vụ lắp ráp, sửa chữa máy tinh… Là một doanh nghiệp nhỏ tự bươn chải trong cơ chế thị trường mạnh mẽ cùng những biến động khách quan về giá cả trong nước và quốc tế , tỷ giá ngoại tệ thay đổi, chính sách chế độ Nhà nước không ngừng tác động đến quá trình kinh doanh của công ty; nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc công ty, sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã tồn tại và không ngừng lớn mạnh đến ngày hôm nay. Khi đã tạo được chỗ đứng trên thị trường và những bạn hàng kinh doanh quen thuộc. Hình thức hoạt động của công ty về cơ bản vẫn như cũ, nhưng chuyển sang kinh doanh chủ yếu về máy tính; các thiết bị; linh kiện máy tính thiết bị văn phòng và các dịch vụ liên quan đến sửa chữa, lắp ráp, cài đặt, bảo hành các thiết bị tin học. Khởi đầu đội ngũ kỹ thuật chỉ có 6 người và một số nhân viên làm việc trong một cơ sở chỉ có diện tích khoảng 60m 2 , năng lực và chuyên môn còn nhiều bỡ ngỡ cũng như tài chính còn nhiều hạn chế trong bối cảnh đất nước đang không ngừng phát triển trên đà hội nhập khu vực và thế giới. Hiện nay, công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính VIC đã đạt được một số thành tựu đáng nghi nhận trong đó có một số chỉ tiêu phát triển toàn diện như nguồn nhân lực, tăng trưởng vốn đầu tư đa kỳ, thị phần ổn định và Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 14 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán đặc biệt là ngày càng giành được nhiều sự tin cậy của các đối tác kinh doanh cũng như của quý khách hàng. 2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. - Nhiệm vụ: nhiệm vụ hoạt động chính của công ty là kinh doanh thương mại, dịch vụ…theo đúng quy định phát luật của nhà nước. Là một công ty TNHH nên Công ty có quyền sử dụng vốn sao cho có hiệu quả cao nhất. Thực hiện đầy đủ các cam kết trong giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, kinh doanh theo đúng mục đích thành lập của công ty và theo nghành nghề đã đăng ký kinh doanh loại hình doanh nghiệp. -Mục tiêu: Với sự đoàn kết, đồng tâm nhất trí của tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên, Công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính VIC phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công ty đã cung ứng, lắp đặt hệ thống phòng máy tính –máy in - thiết bị văn phòng - hệ thống mạng LAN cho nhiều cơ quan hành chính sự nghiệp, cũng như các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn trong và ngoài tỉnh. Thiết bị do công ty cung cấp luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Công ty đã không ngừng tìm tòi nhu cầu cũng như thị hiếu của người tiêu dùng, nhằm cung cấp các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng và luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng bằng những nghiệp vụ căn bản của một công ty có uy tín và mang tính chuyên nghiệp. Sự phát triển của công ty luôn gắn liền với lợi ích cộng đồng và vì một môi trường an toàn, bền vững công ty luôn chú trọng đào tạo và nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin, công nghệ mới nhất cho các thành viên của mình, coi dịch vụ tư vấn, cung cấp thiết bị và công tác sau bán hàng với chất lượng và tiện ích cao nhất là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động của từng bộ phận dịch Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 15 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán vụ cũng như từng cá nhân trong Công ty.  Đội ngũ nhân viên càng ngày càng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững chắc được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp. Các cán bộ công nhân viên của công ty luôn có ý thức tự trau dồi học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó các cán bộ của công ty thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các buổi hội thảo, triển lãm về công nghệ thông tin do trong và ngoài tỉnh tổ chức. Luôn coi trọng việc xây dựng và phát triển các giải pháp về phát triển công nghệ thông tin. Công ty luôn lấy đó làm mục tiêu phát triển để góp phần từng bước phát triển theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. - Lĩnh vực kinh doanh chính: + Buôn bán, lắp đặt máy móc thiết bị, linh kiện máy tính, phần mềm máy, thiết bị văn phòng và thiết bị tự động hóa. + Sản xuất, thiết kế, cài đặt phần mềm tin học. + Cung cấp các dịc vụ tư vấn, kỹ thuật. + Cung cấp phần mềm của các hãng nổi tiếng trên thế giới, các phần mềm quản lý truyền thông. + Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng , bảo hành sản phẩm của công ty kinh doanh và các sản phẩm không phải do công ty cung cấp. Để đảm bảo tốt nhiệm vụ kinh doanh của mình, công ty không ngừng hoàn thiện và nâng cao bộ máy quản lý cho phù hợp với mô hình quản lý tập trung theo cơ cấu trực tuyến. Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 16 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 17 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán PHẦN III. NHIỆM VỤ CHÍNH VÀ NHIỆM VỤ KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP 3.1 Nhiệm vụ chính: nhiệm vụ hoạt động chính của công ty là kinh doanh thương mại, dịch vụ…theo đúng quy định phát luật của nhà nước. Là một công ty TNHH nên Công ty có quyền sử dụng vốn sao cho có hiệu quả cao nhất. Thực hiện đầy đủ các cam kết trong giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, kinh doanh theo đúng mục đích thành lập của công ty và theo nghành nghề đã đăng ký kinh doanh loại hình doanh nghiệp. 3.2 Nhiệm vụ khác: kinh doanh sản phẩm trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài theo giấy phép đã được cấp bởi bộ thương mại. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh theo quy chế hiện hành để thực hiện mục đích và nội dung hoạt động của công ty. Nghiên cứu khả năng sản xuất, nhu cầu của thị trường trong nước và thị hiếu của khách hàng để đề ra những chiến lược và mục tiêu cụ thể sao cho đem lại hiệu quả và lợi nhuận như doanh nghiệp mong muốn. Nâng cao, đa dạng cơ cấu mặt hàng như : máy in canon,hp,samsung…; main foxcoon, main gigabyte…, cpu E6300…, ổ cứng seagate, ổ cứng maxtor…,ram kingston 1gb,2gb,4gb …; nguồn hunky…, usb kingston, usb transend,usb jvj…, ổ đĩa samsung…, chuột msm…, phím msm…, màn hình LG…, loa shockwave…., tai nghe sony…, mic M9…, mực máy in hp…, bản quyền diệt virut BKAV…, tay game…, bộ phát tplinks…, modem tplinks…, quạt mát laptop, dây nguồn case…, dây màn hình,…..phong phú về chủng loại và nhu cầu của thị trường. Sử dụng hiệu quả vốn, đảm bảo trang trải về mặt tài chính sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phục vụ việc phát triển kinh tế và nhập khẩu của đất nước. Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 18 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán Thực hiện đóng thuế đầy đủ đem lại nguồn thu cho đất nước. Tuân thủ các chính sách và chế độ pháp luật của nhà nước có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán ngoại thương và các văn bản mà công ty đã ký kết. Luân tích cực chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của nhân viên, thường xuyên bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên. Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 19 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán PHẦN IV. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty thể hiện trên sơ đồ sau: Giám đốc Phó Giám đốc Phòng tổ chức hành chính Phòng kinh doanh Phòng Phòng Phòng Phòng Kỹ thống thị Tài thuật kê trường chính Kế toán Sơ đồ 1.1 : Mô hình tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty 4.1 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Giám Đốc. a. Chức năng: Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. b. Quyền hạn: - Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên. - Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp HN 20 Khoa Kế Toán-Kiểm Toán của công ty. - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. - Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty. - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty. - Ký kết hợp đồng nhân danh công ty. - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty. - Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên. - Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh. - Tuyển dụng lao động. c. nhiệm vụ: - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty. - Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty; không được lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. - Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Giám đốc hoặc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn. - Đại diện cho Công ty trước các vụ tranh tụng giải quyết các tranh chấp dân sự kinh tế; Không được thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình Sinh Viên: Đặng Thị Hiền Lớp: KT6-K9 Báo cáo tốt nghiệp
- Xem thêm -