Tài liệu Nghiên cứu thành phần và hoạt tính sinh học của một số loài cây chọn lọc từ chi schefflera

  • Số trang: 124 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU: Thị trường chứng khoán ra là một kênh huy động vốn đầu tư dài hạn đáp ứng nhu cầu cho việc phát triển kinh tế và tạo ra tính thanh khoản cho các loại chứng khoán. Để thị trường chứng khoán hoạt động có hiệu quả thì không thể thiếu yếu tố chủ thể tham gia kinh doanh trên thị trường. Để góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán hoạt động một cách theo trật tự, công bằng, hiệu quả và phát triển bền vững cần phải có sự ra đời và hoạt động của các Công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán chuyên cung cấp các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Đây là một lĩnh vực còn non trẻ ở Việt Nam và mới trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Vì vậy, công ty chứng khoán cũng có những đặc thù riêng biệt như khi thành lập phải đáp ứng yêu cầu về vốn, bộ máy quản lý không những cần trình độ chuyên môn cao mà còn cần có đạo đức nghề nghiệp và phải có cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại. Công ty chứng khoán ra đời không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với các tổ chức phát hành là huy động vốn mà còn có vai trò đối với nhà đầu tư. Công ty chứng khoán với trình độ chuyên môn cao và uy tín nghề nghiệp sẽ giúp cho các nhà đầu tư thực hiện các khoản đầu tư có hiệu quả. Trong quá trình thực tập tại công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn đã giúp em kiểm tra, bổ sung được kiến thức đã theo học ở trường và được tiếp xúc với thực tế nhiều hơn. Công ty Cồ Phần Chứng Khoán Sài Gòn lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam cả về vốn điều lệ và doanh thu, hoạt động đầu tư phát triển của công ty luôn được hội đồng đầu tư và ban lãnh đạo quan tâm thích đáng nhưng vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy em đã lựa chọn đề tài “Đầu tư phát triển tại công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn” . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cơ cấu Chuyên đề gồm có các nội dung sau: Chương I: Cơ sở lý luận về Năng lực cạnh tranh và Đầu tư nâng cao Năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán Chương II: Thực trạng về đầu tư nâng cao NLCT của công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế bài chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót em rất mong nhận được đóng góp để bài chuyên đề được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Th.S. Nguyễn Thị Thu Hà và các anh chị tại công ty Cồ Phần Chứng Khoán Sài Gòn chi nhánh 25C Trần Bình Trọng đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM I CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1. Chứng khoán Chúng ta thường nghe đến từ chứng khoán nhưng không phải ai cũng biết rõ chứng khoán là gì. Để làm rõ thị trường chứng khoán thì trước hết chúng ta cùng thống nhất khái niệm chứng khoán.Chứng khoán là một loại hàng hóa có thể trao đổi trên thị trường chứng khoán bao gồm thị trường chứng khoán tập trung và thị trường chứng khoán không tập trung. Nó bao gồm cổ phiếu(stock), trái phiếu(bond), chứng chỉ quỹ đầu tư và chứng khoán phái sinh (derivative). Ở Việt Nam hiện nay chủ yếu thịnh hành cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư. Cổ phiếu: Cổ phiếu là một loại chứng từ xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với tài sản hoặc vốn của công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông của công ty và có các quyền sau: - Nhận cổ tức Cổ tức là một phần trong lợi nhuận kinh doanh của công ty mà mỗi một cổ đông được chia tuỳ theo tỷ lệ góp vốn của cổ đông. Mức chi trả cũng như hình thức chi trả cổ tức tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và do Hội đổng Quản trị hoặc Đại hội cổ đông quyết định - Quyền mua cổ phiếu mới Trong quá trình hoạt động, công ty được phép phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn. Để bảo vệ quyền lợi của những cổ đông hiện tại, khi phát hành Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thêm cổ phiếu, công ty thường dành quyền ưu tiên mua thêm cổ phiếu mới cho những cổ đông này, tương ứng với tỉ lệ cổ phần góp vốn của họ thường - Quyền bỏ phiếu Trong các cuộc họp Đại hội cổ đông, cổ đông phổ thông có quyền bỏ phiếu cho các chức vụ quản lý công ty; bỏ phiếu quyết định các vấn đề quan trọng của công ty. Nếu không tham dự Đại hội cổ đông được, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác thay mặt họ - Quyền tiếp cận thông tin Cổ đông có quyền được thông báo kịp thời mọi diễn biến trong công ty, đặc biệt những tình hình có khả năng tác động mạnh đến giá cổ phiếu. Các báo cáo tài chính định kỳ và các loại thông báo cũng là các thông tin mà cổ có quyền tiếp cận Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư, cổ tức và các quyền trên không phải là nguồn lợi duy nhất do cổ phiếu mang lại. Ngoài cổ tức ra, nhiều nhà đầu tư còn kỳ vọng vào một khoản chênh lệnh giữa giá mua cổ phiếu và giá bán cổ phiếu. Tất nhiên, nếu cổ phiếu tăng giá so với thời điểm mua vào thì khi bán ra ta sẽ có lãi, còn ngược lại, nếu cổ phiếu xuống giá thì sẽ lỗ vốn. Tuy nhiên việc lỗ và lãi này chỉ mang tính chất sổ sách nếu bạn chưa bán chứng khoán đi. Về mặt giá trị, bạn vẫn đang sở hữu một tỷ lệ nhất định công ty cổ phần. Như vậy, tổng lợi tức mà bạn kỳ vọng ở cổ phiếu sẽ là cổ tức cộng với khoản chênh lệch giá. Trái phiếu: Trái phiếu là công cụ nợ do cơ quan công quyền, các công ty đang hoạt động phát hành nhằm huy động vốn trên thị trường trong đó người sở hữu trái phiếu là các trái chủ được cam kết sẽ thanh toán cả gốc và lãi trong một thời hạn nhất định. Bản chất phát hành trái phiếu là một hình thức vay nợ của chủ thể phát hành nên trái chủ được hưởng các quyền như một chủ nợ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Họ được ưu tiên thanh toán tiền lãi và hoàn trả tiền gốc khi đơn vị phát hành giải thể hoặc phá sản. Thời gian đáo hạn của trái phiếu là hữu hạn. Chủ thể của trái phiếu ngoài công ty cổ phần còn có các loại hình doanh nghiệp khác, chính quyền các địa phương và chính phủ. Tiền lãi trái phiếu thường ổn định so với mệnh giá. Người ta thường xếp trái phiếu vào loại chứng khoán có thu nhập ổn định. Lãi suất của các loại của trái phiếu tại các thời điểm khác nhau phụ thuộc vào cung cầu trên thị trường Chứng chỉ quỹ đầu tư Chứng chỉ quỹ đầu tư là một loại chứng khoán do các quỹ đầu tư phát hành nhằm thu hút vốn trên thị trường nhằm đầu tư vào thị trường chứng khoán hay các dạng tài sản khác kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát đối với việc ra quyết định hàng ngày của quỹ 2 Thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán (TTCK) là yếu tố cơ bản của nền kinh tế thị trường hiện đại. Đến nay, hầu hết các quốc gia có nền kinh tế phát triển đều có thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán đã trở thành một định chế tài chính không thể thiếu được trong đời sống kinh tế của những nước theo cơ chế thị trường. Có nhiều định nghĩa về thị trường chứng khoán: - Thị trường chứng khoán: Tiếng la tinh là BURSA, nghĩa là cái ví đựng tiền, là một thị trường có tổ chức và hoạt động có điều khiển. Theo chữ Hán là chứng khoán giao dịch sở, sở là chốn, giao dịch là mua bán đổi chác. - Thị trường chứng khoán được định nghĩa theo Longman Dictionary of Business English, 1985 như sau: " An organised market where securities are Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bought and sold under fixed Rules". Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là: " Một thị trường có tổ chức là nơi các chứng khoán được mua bán tuân theo những quy tắc đã được ấn định". Định nghĩa này đưa ra một thuật ngữ là chứng khoán (Securities), cổ phiếu (Share) và trái phiếu (Bond) cũng chính là hai dạng của chứng khoán. Chứng khoán được kết hợp bằng hai từ đồng nghĩa chứng và khoán đều có nghĩa bằng cứ (Evidence). Nhìn chung khái niệm phổ biến về thị trường chứng khoán là : Thị trường chứng khoán là một nới mà ở đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, trong đời sống kinh tế, thuật ngữ thị trường chứng khoán đã thoát ly định ban đầu và có thêm nội dung mới. Thật ra, mỗi định nghĩa chỉ cung cấp được một khái niệm tổng quát về một vấn đề nào đó, còn muốn hiểu trọn vẹn vấn đề thì phải nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển lâu dài của nó. Vào khoảng giữa thế kỷ 15 ở tại những thành phố trung tâm buôn bán của phương Tây, các thương gia thường tụ tập tại các quán cà phê để thương lượng việc mua bán, trao đổi các loại hàng hoá như: nông sản, khoáng sản, ngoại tệ và giá khoán động sản.... Điểm đặc biệt là trong những cuộc thương lượng này các thương gia chỉ dùng lời nói để trao đổi với nhau, không có hàng hoá, ngoại tệ, giá khoán động sản hay bất cứ một loại giấy tờ nào. Những cuộc thương lượng này nhằm thống nhất với nhau các "Hợp đồng" mua bán, trao đổi thực hiện ngay, kể cả những hợp đồng cho tương lai 3 tháng, 6 tháng hoặc một năm sau mới thực hiện. Những cuộc trao đổi lúc này lúc đầu chỉ có một nhóm nhỏ, dần dần số người này tăng lên. Đến cuối thế kỷ 15 "Khu chợ riêng" này trở thành một "thị trường" và thời gian họp chợ rút xuống hàng tuần và sau đó là hàng ngày. Trong các phiên chợ, họ thống nhất với nhau những quy tắc cho các cuộc thương lượng. Dần dần Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 những quy ước đã được tu bổ hoàn thành những quy tắc có giá trị bắt buộc đối với những người tham gia. Từ đó thị trường chứng khoán bắt đầu hình thành. Buổi họp đầu tiên của giai đoạn này xảy ra năm 1453 trong một lữ quán của gia đình Vanber tại Bruges (Bỉ). Trước lữ quán này có một bảng hiệu vẽ hình ba túi gia với một từ tiếng Pháp "Bourse", tức là "Mậu dịch trường" hay còn gọi là "Sở giao dịch". "Mậu dịch trường" là một bảng hiệu chung, ba túi da tượng trưng cho ba nội dung của mậu dịch trường: mậu dịch trường hàng hoá, mậu dịch trường ngoại tệ và mậu dịch trường giá khoán động sản. Đến năm 1547, mậu dịch trường tại thành phồ Bruges bị suy sụp khi Bruges mất hẳn sự phồn vinh vì eo biển dẫn tàu bè vào thị trấn bị cát lấp mất. Mậu dịch trường được dời đến hải cảng Auvers (Bỉ). Mậu dịch trường Auvers phát triển mạnh và từ kinh nghiệm của nó, các mậu dịch ở các nước khác bắt đầu phát triển. Tại London, Pháp, ý, Đức và Bắc Âu các mậu dịch trường khác cũng được thành lập với ít nhiều cải tiến, tuỳ theo điều kiện của mỗi quốc gia. Sau một thời gian hoạt động, mậu dịch trường không còn phù hợp và không đủ sức cho các giao dịch với ba nội dung hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, giao dịch hàng hoá được tách ra thành "khu thương mại", giao dịch ngoại tệ tách ra thành "thị trường hối đoái", giao dịch giá khoán động sản tách ra thành "thị trường chứng khoán" và các hợp đồng cho tương lai được tách ra thành các "thị trường tương lai". Như vậy, thị trường chứng khoán đã xuất hiện từ thế kỷ 15. Sự hình thành thị trường chứng khoán cũng đồng thời với thị trường hối đoái và các loại thị trường khác. Quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán thế giới đã trải qua những bước thăng trầm. Thời kì huy hoàng nhất là vào những năm 1875 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - 1913, thị trường chứng khoán phát triển cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nhưng đến ngày 29/10/1929 - được gọi là "ngày thứ năm đen tối", tức là ngày mở đầu cho cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán New York đã làm cho thị trường chứng khoán New York và các thị trường Tây Âu, Bắc Âu và Nhật Bản khủng hoảng. Sau thế chiến thứ hai, các thị trường chứng khoán phục hồi và phát triển mạnh. Nhưng rồi "cuộc khủng hoảng tài chính" năm 1987, một lần nữa đã làm cho các thị trường chứng khoán thế giới suy sụp, kiệt quệ, lần này hậu quả của nó rất lớn và nặng nề hơn cuộc khủng hoảng năm 1929, nhưng chỉ sau 2 năm thị trường chứng khoán thế giới lại đi vào ổn định, phát triển và đã trở thành một định chế tài chính không thể thiếu được trong đời sống kinh tế cuả những quốc gia có nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường. Thị trường chứng khoán và các thị trường tài chính nói chung đã trải qua một cuộc cách mạng thực sự trong những năm gần đây do các biến động lớn trong bối cảnh kinh tế, pháp lý hoặc kĩ thuật. Các cuộc cải cách có nhiều hình thức khác nhau như: Cải cách các chế độ thuế nhằm thu hút người có tiền tích luỹ tham gia vào thị trường chứng khoán bằng cách giảm thuế thu nhập đánh vào các khoản đầu tư vào các cổ phiếu. Thành lập một thị trường không chính thức: năm 1983 ở một số nước, thị trường không chính thức đã được thành lập để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tầm cỡ trung bình có thể tham gia trên thị trường chứng khoán như: các điều kiện về hành chính và tài chính được yêu cầu ít hơn là trên thị trường chính thức. Tạo ra các hình thức chứng khoán mới: một loạt các sản phẩm tài chính đã được xây dựng để nhằm đáp ứng tốt hơn hình thức tài trợ qua thị trường chứng khoán cho các nhu cầu của các nhà vay vốn. Phần lớn các sản phẩm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mới về chứng khoán này tồn tại dưới hình thức "lai tạo" bằng cách tận dụng các lợi thế của một hình thức pháp lý nào đó mà không có các điểm bất lợi hoặc để kết hợp các ưu điểm của nguồn vốn tự có với các ưu điểm của các chứng khoán đại diện quyền cho vay. Hình thức tư vấn tài chính này không phải lúc nào cũng thu hút được người có tiền tích luỹ. Điều đó giải thích cho tính chất ngắn hạn hay tính khả dụng kém của một số loại chứng khoán không hâm mộ đối với các nhà đầu tư. Hiện đại hoá thị trường vay nợ của Nhà nước để tạo điều kiện cho Nhà nước có thể vay vốn trên các thị trường và để giảm nhẹ bớt chi phí, thị trường tín phiếu kho bạc đã được hiện đại hoá rất nhiều theo mô hình Mỹ: tạo ra tư cách pháp nhân cho các SVT (chuyên gia về các tín phiếu kho bạc), kĩ thuật mới về phát hành và đấu thầu các tín phiếu, đồng nhất các đợt phát hành trái phiếu qua việc phát hành các OAT (rái phiếu kho bạc đồng nhất). Đổi mới kĩ thuật để tạo dựng một cơ cấu đủ hiện đại nhằm đáp ứng với sự phát triển của việc tài trợ phí trung gian hoá, các chức năng của ngành kinh doanh thị trường chứng khoán đã được tin học hoá mạnh mẽ. Hai cải cách lớn nhất về kĩ thuật một mặt liên quan đến sự giao dịch (front-office)và mặt khác liên quan đế việc xử lý hành chính các nghiệp vụ giao dịch (backoffice), tạo điều kiện cho việc lưu thông các cổ phiếu giữa các tổ chức thành viên, thông qua các nghiệp vụ chuyển khoản từ tài khoản này sang tài khoản khác. +Thành lập các thị trường biến tướng. Năm 1986, ở Pháp thành lập thị trường MATIF, năm 1987 thành lập thị trường MONEP, các thị trường biến tướng này được lập ra để tạo cho các tổ chức kinh tế và cho các nhà quản lý hồ sơ chứng khoán khả năng phòng ngừa các rủi ro liên quan đến các biến động về cổ phiếu, tỷ lệ lãi suất và tỷ giá hối đoái. Các thị trường này cũng có mục đích tăng vốn khả dụng trên thị trường giao ngay qua các khả năng kinh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh chênh lệch giá. Là các thị trường thực sự trong thời đại mới, các thị trường này đã thúc đẩy việc hiện đại hoá giới tài chính và tham gia vào vào cuộc chiến giành ngôi bá chủ tài chính ở châu Âu. 2.1 Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán Chủ thể tham gia thị trường chứng khoán gồm 4 chủ thể là Tổ chức phát hành: Tổ chức phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua thị trường vốn. Nhà phát hành chính là người cung cấp chứng khoán và các công cụ thị trường vốn khác ra thị trường. Tổ chức phát hành bao gồm - Chính phủ và chính quyền địa phương là các tổ chức phát hành trái phiếu - Các doanh nghiệp là nhà phát hành các cổ phiếu và trái phiếu - Các tổ chức tài chính là nhà phát hành cácc ông cụ tại chính như các trái phiếu, chứng chỉ quỹ thụ hưởng… phục vụ cho hoạt động của họ Để phát hành chứng khoán ra công chúng thì các tổ chức phát hành phải thỏa mãn điều kiện và thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán là các bao gồm nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư là tổ chức của cả Việt Nam và nước ngoài tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư chứng khoán có đồng thời mang hành vi của nhà đầu tư thuần túy hoặc đầu cơ chứng khoán Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán - Công ty chứng khoán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Quỹ đầu tư chứng khoán - Các trung gian tài chính Các tổ chức kinh doanh chứng khoán là các tổ chức thực hiện các nghiệp vụ môi giới tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Các cơ quan chức năng thực hiện cấp phép hoạt động cho các tổ chức này đồng thời giám sát hoạt động của các tổ chức nhằm bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư. Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán Nhóm này bao gồm: - Cơ quan quản lý Nhà nước( UBCKNN) - Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) - Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán - Tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán - Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán - Các tổ chức tài trợ chứng khoán - Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm… Cơ quan quản lý Nhà nước cụ thể là Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động và phát triển thị trường tài chính trong đó có TTCK. UBCKNN sẽ là đơn vị thực thi các quy định của cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý trên thị trường chứng khoán. Sở giao dịch sẽ là nơi quản lý các tổ chức niêm yết trên Sở và thành viên của Sở là các công ty chứng khoán thành viên. Tổ chức lưu ký thanh toán bù trừ hỗ trợ cho nhà đầu tư thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2 Chức năng của thị trường chứng khoán  Chức năng huy động vốn cho các tổ chức phát hành Trước đây, khi mà thì trường chứng khoán chưa hình thành, các đơn vị kinh tế chỉ biết huy động vốn thông qua ngân hàng với lãi suất cho vay thay đổi tuỳ theo lãi xuất của thị trường. Ngày nay, khi đã có thị trường chứng khoán ngoài kênh từ ngân hàng thì các đơn vị kể cả nhà nước cũng có thể huy động trực tiếp từ các nguồn tiết kiệm bằng cách phát hành cổ phiếu hay trái phiếu. Thông qua thị trường chứng khoán các chủ thể phát hành có thể huy động được vốn mà ko bị áp lực trả lãi, khi công ty làm ăn hiệu quả thì thị giá của cổ phiếu của công ty càng tăng làm cho việc huy động vốn càng dê dàng hơn. Chính phủ cũng có thê huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường để lấy tiền chi tiêu cho chính phủ, đầu tư công thay vì phải phát hành thêm tiền tệ dễ gây ra hiện tượng lạm phát.  Đa dạng hoá các kênh đầu tư cho dân chúng Khi có thị trường chứng khoán thì người dân sẽ có một kênh đầu tư mới ngoài những kênh đầu tư truyền thống như gửi tiết kiệm tại ngân hàng, bất động sản, hàng hoá… hay là cất trữ dưới dạng kim khí quý. Thị trường chứng khoán với nhiều loại cổ phiếu với mức độ rủi ro khác nhau, kỳ vọng lợi nhuận khác nhau, thuộc hầu hết các ngành nghề trong xã hội sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư với những khả năng tài chính khác nhau, sở thích đầu tư khác nhau. Điều này làm cho việc sử dụng tiền của người dân được hiệu quả hơn và sẽ thu hút lượng tiền nhàn rỗi đáng kể trong dân vào thị trường sản xuất thông qua thị trường chứng khoán. Không những thế thị trường chứng khoán còn có chức năng là thu hút các nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức nước ngoài có nguồn tài chính khổng lồ cho nền kinh tế Việt Nam. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Là công cụ điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước Được coi là phong vũ biểu của nền kinh tế, thị trường chứng khoán là một công cụ quan trọng để nhà nước thông qua đó biết được tình hình kinh tế trong hiện tại và tương lai gần để có những chính sách điều chỉnh kinh tế và tiền tệ hợp lý. Ngoài ra, thông qua thị trường chứng khoán chính phủ và các tổ chức công quyền có thể phát hành trái phiếu của mình để huy động cho chi tiêu và đầu tư công mà không phải phát hành thêm tiền ra thị trường là nguyên nhân của lạm phát.  Thị trường chứng khoán góp phần điều hoà vốn giữa các ngành kinh tế giúp cho các ngành được phát triền đồng đều Trước hết, vốn thừa ở ngành này sẽ chuyển qua ngành khác thiếu vốn nhờ vào việc bán lại các chứng khoán ở thị trường thứ cấp để thu hồi vốn và mua chứng khoán mới ở thị trường sơ cấp hoặc mua đi bán lại chứng khoán trên thị trường thứ cấp để điều hoà vốn giữa các ngành thừa với ngành thiếu vốn. Hai là, vốn đầu tư vào các ngành thường gắn với hình thái tự nhiên đã định sẵn của các nhà xưởng máy móc thiết bị .v .v nên rất khó chuyển hướng đầu tư. Nhờ vào thị trường chứng khoán mà nhà đầu tư có thể chuyển hướng đầu tư một cách dễ dàng, không cần phải thông qua thị trường hàng hoá, thị trường tín dụng mà bằng cách bán chứng khoán đó cho người khác, thu hồi vốn bằng tiền, chuyển sang mua chứng khoán của ngành đầu tư mới. Nhờ vào vai trò của thị trường chứng khoán mà “tính ỳ” của đầu tư vào sản xuất đã dễ bị phá vỡ, tạo ra những đông năng cho sản xuất và kinh doanh. Cuối cùgn là vốn được tập trung vào ngành nào có lợi nhuận cao đến một lúc nào đó sẽ gây nên hiện tượng thừa vốn của ngành đó, song lại thiếu vốn của ngành khác. Để bình quân hoá lợi nhuận của xã hội, các ngành có lợi nhuận thấp hoặc thiếu vốn phải chọn nhiều phương cách huy động vốn, trong đó có Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phương cách là phát hành cổ phiếu, trái phiếu mới. Nhờ vào cách này, một mặt doanh nghiệp huy động thêm được vốn, mặt khác thu hút thêm được những nhà đầu tư mới tham gia vào quản lý doanh nghiệp. Vốn, nhân lực và quản lý là động lực cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp, là cơ sở cho cạnh tranh lành mạnh giữa các ngành, do đó, chúng đẩy toàn bộ nền kinh tế chuyển động theo hướng xoáy trôn ốc.  Thị trường chứng khoán giúp đánh giá giá trị doanh nghiệp rõ ràng và công khai Thông qua thị trường chứng khoán, các loại hàng hoá niêm yết sẽ được đánh giá. Thị giá của cổ phiếu và lượng cổ phiếu niêm yết cho ta biết giá trị vốn hoá thị trường của doanh nghiệp niêm yết. Điều này cho ta căn cứ để đánh giá doanh nghiệp này với các doanh nghiệp khác trong ngành hoặc các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế. II CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1. Khái niệm: Công ty chứng khoán là một tổ chức trung gian tài chính thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán. và là đơn vị có tư cách pháp nhân, có vốn riêng và hạch toán độc lập. Công ty chưng khoán chính là cầu nối giữa cơ quan quản lý với nhà đầu tư và tổ chức phát hành; giữa tổ chức phát hành, niêm yết với nhà đầu tư. Do đặc điểm của CTCK có thể kinh doanh một lĩnh vực, loại hình kinh doanh chứng khoán nhất định nên có quan điểm phân chia CTCK những loại sau: Công ty môi giới chứng khoán: chỉ thực hiện mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán: Là công ty chứng khoán chủ yếu thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh để hưởng phí hoặc chênh lệch giá Công ty kinh doanh chứng khoán: đây là công ty chủ yếu thực hiện đầu tư chứng khoán qua nghiệp vụ tự doanh với vai trò như một nhà đầu tư chuyên nghiệp Công ty trái phiếu; là công ty chứng khoán chuyên thực hiện việc mua bán trái phiếu kiếm lợi nhuận Công ty chứng khoán phi tập trung là công ty chứng khoán chủ yếu hoạt động trên thị trường chứng khoán phi tập trung Hiện tại thì tại Việt Nam các công ty chứng khoán thường hoạt động trên rất nhiều hoạt động như hoạt động môi giới chứng khoán, hoạt động tự doanh chứng khóan, hoạt động kinh doanh trái phiếu…tùy thuộc vào mức vốn điều lệ và chính sách hoạt động của công ty 2 Loại hình tổ chức và cơ cấu của công ty chứng khoán 2.1 Loại hình tổ chức của công ty chứng khoán Hiện nay có 3 loại hình tổ chức cơ bản của công ty chứng khoán là: công ty cổ phần, công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty cổ phần Công ty cổ phần là một pháp nhân độc lập với các chủ sở hữu công ty là các cổ đông Cổ đông chỉ chịu trahcs nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào trong doanh nghiệp Công ty có quyền phát hành chứng khoán ra ngoài công chúng và có thể niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung Công ty hợp danh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Là loại hình công ty có từ 2 chủ sở hữu trở lên Thành viên của công ty hợp danh gồm có: Thành viên góp vốn và thành viên hợp danh. Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Các thành viên góp vốn không tham gia điều hành công ty thì chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp của mình đối với những khoản nợ của công ty. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào Công ty TNHH Thành viên của công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác cảu doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vốn vào doang nghiệp Công ty TNHH không được phép phát hành cổ phiếu Do có nhiều ưu điểm nên hai loại hình tổ chức công ty là CTCP và công ty TNHH nên hiện nay các công ty chứng khoán chủ yêu tổ chức theo hai loại hình công ty trên 2.2 Cơ cấu của công ty chứng khoán Cơ cấu của công ty chứng khoán phụ thuộc vào các loại hình nghiệp vụ chứng khoán mà công ty thực hiện cũng như quy mô hoạt động kinh doanh chứng khoán của nó. Tuy nhiên, chúng đều có đặc điểm chung là hệ thống các phòng ban chức năng được chia thành 2 nhóm là khối nghiệp vụ và khối phụ trợ  Khối nghiệp vụ(front office) là khối thực hiên các giao dịch kinh doanh và dịch vụ chứng khoán. Khối này đem lại thu nhập cho công ty bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo ra các sản phẩm phù hợp với các nhu cầu đó. Tương ứng với các nghiệp vụ do khối này phụ trách sẽ có những bộ phận phòng ban nhất định: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phòng môi giới Phòng tự doanh Phòng bảo lãnh phát hành Phòng quản lý danh mục đầu tư và quỹ đầu tư Phòng tư vấn tài chính và đầu tư Phòng ký quỹ Tuy nhiên, căn cứ vào quy mô thị trường và sự chú trọng vào các nghiệp vụ mà công ty chứng khoán có thể chuyên sâu từng bộ phận hoặc tông hợp các nghiệp vụ vào trong một bộ phận  Khối phụ trợ( back office) là khối không trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nhưng nó có thể không thể thiếu được trong vận hàng của công ty chứng khoán vì hoạt động của nó mang tính chất trợ giúp cho khối nghiệp vụ. khối này bao gồm các bộ phận như sau Phòng nghiên cứu và phát triển Phòng phân tích và thông tin thị trường Phòng kế hoạch công ty Phòng phát triển sản phẩm Phòng công nghệ tin học(IT) Phòng pháp chế Phòng kế toán, thanh toán và kiểm soát nội bộ Phòng ngân quỹ, ký quỹ Phòng tổng hợp và hành chính nhân sự Ngoài sự phân biệt rõ ràng hai khối như vây, do mức độ phát triển của công ty chứng khoán và thị trường chứng khoán mà có thể có thêm các bộ phận khác như: mạng lưới chi nhánh, văn phòng trong va ngoài nước, văn phòng đại lý…. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán 3.1 nghiệp vụ môi giới chứng khoán Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian hoặc đại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. theo đó công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại SGDCK hoặc TTGDCK hoặc thị trường OTC mà chính khách hàng phải chịu trách nhiệm với kết quả giao dịch của mình. Thông qua hoạt động môi giới, công ty chứng khoán sẽ chuyển đến khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tư vấn đầu tư và kết nối giữa nhà đầu tư bán chứng khoán với nhà đầu tư mua chứng khoán và trong những trường hợp nhất định thì hoạt động môi giới sẽ trở thành người san sẻ động viên hay chia vui cùng nhà đầu tư, giúp đỡ nhà đầu tư có những quyết định đúng đắn nhất có thể. 3.2 Tự doanh chứng khoán Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán tiến hành các giao dịch mua và bán chứng khoán cho chính mình. Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán được thực hiện thông qua cơ chê giao dịch trên SGDCK hoặc thì trường OTC. Tại một số thị trường vận hành theoc cơ chế khớp giá hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán được thực hiện thông qua hoạt động tạo lập thị trường. Lúc này công ty chứng khoán đóng vai trò tạo lập thị trường ( Market maker), nắm giữ số lượng chứng khoán nhất định của một số loại chứng khoán và thực hiện mua bán chứng khoán với các khách hàng để hưởng chênh lệch mệnh giá. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục đích của hoạt động tự doanh là thu lợi nhuận cho chính công ty thông qua hành vi mua, bán chứng khoán với khách hàng. Nghiệp vụ này hoạt động song hành với nghiệp vụ môi giới chứng khoán, vừa phục vụ lệnh giao dịch của các nhà đầu tư bên ngoài đồng thời cũng vừa phục vụ chính bản thân mình. Do vậy trong quá trình hoạt động có thể dẫn đến xung đột lợi ích giữa thực hiện giao dịch cho khách hàng và giao dịch cho bản thân công ty. Do đó, luật pháp của các nước đều yêu cầu tách biệt rõ ràng giữa nghiệp vụ môi giới và tự doanh chứng khoán, công ty chứng khoán phải ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước. Thậm chí tại một số nước họ còn quy định riêng thành 2 loại hình công ty chứng khoán, công ty chứng khoán là công ty môi giới thì chỉ làm nhiệm vụ môi giới còn công ty chứng khoán là công ty tự doanh thỉ chỉ làm nhiệm vụ tự doanh chứng khoán. Khác với nghiệp vụ môi giới, công ty chứng khoán chỉ làm trung gian thực hiện lệnh cho khách hang để hưởng hoa hồng, trong hoạt động tự doanh công ty thực hiện bằng chính nguồn vốn của công ty. Vì vậy, công ty chứng khoán đòi hỏi pahir có nguồn vốn lớn và đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, khả năng phân tích và đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý, đặc biệt là trong vai trò của các nhà tạo lập thị trường. 3.3 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành Để thực hiện thành công các đợt cháo bán chứng khoán ra công chúng đòi hỏi tổ chức phát hành phải cần đến các công ty chứng khoán tư vấn cho đợt phá hành và thực hiện bảo lãnh, phân phối chứng khoán ra công chúng. Đây chính là nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của các công ty chứng khoán và là nghiệp vụ chiếm tỷ lệ doanh thu khá cao trong tổng số doanh thu của công ty chứng khoán. Như vậy, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là việc công ty chứng khoán có chức năng bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thủ tục trước khi chào bán chứng khoán trong giai đoạn đầu sạu khi phát hành. Tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán không chỉ có các công ty chứng khoán mà có cả các định chế tài chính là các ngân hàng đầu tư nhưng thông thường thì các công ty chứng khoán nhận bảo lãnh phát hành thường kiêm luôn việc phân phối chứng khoán, còn các ngân hàng đầu tư thường đứng ra nhận bảo lãnh phát hành hoặc thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành sau đó chuyển chứng khoán cho các công ty chứng khoán phân phối. Hiện nay có một số hình thức bảo lãnh phát hành sau: Bảo lãnh cam kết chắc chắn Bảo lãnh cố gắng tổi đa Bảo lãnh tất cả hoặc không 3.4 Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư Đây là nghiệp vụ quản lý vốn ủy thác của khách hàng để đầu tư vào chứng khoán thông qua danh mục đầu tư nhằm sinh lời cho khách hàng trên cơ sở tăng lợi nhuận và bảo toàn vốn cho khách hàng. Quản lý danh mục đầu tư là một dạng ghiệp vụ tư vấn đầu tư mang tính chất tổng hợp có kèm theo đầu tư, khách hàng ủy thác tiền cho công ty chứng khoán thay mặt mình quyết định đầu tư theo chiến lược hay những nguyên tắc đã được khách hàng chấp thuận hoặc yêu cầu. 3.5 Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán Cũng như các loại hình tư vấn khác, tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán thông qua hoạt động phân tích để đưa ra các lời khuyên, phân tích các tình huống và có thể thực hiện một số công việc dịch vụ khác liên quan đến phát hành đầu tư và cơ cấu tài chính cho khách hàng. 3.6 Các nghiệp vụ phụ trợ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -