Tài liệu Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mô phỏng trong kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng (quyển 4) - công cụ xây dựng mô hình số 3d từ ảnh 2d photomod

  • Số trang: 140 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 183 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu