Tài liệu Nghiên cứu một số yếu tố thành công then chốt cho du lịch phú quốc – khuyến nghị một số chính sách việc phát triển du lịch bền vững

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 146 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Title of Paper: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ THÀNH CÔNG THEN CHỐT CHO DU LỊCH PHÚ QUỐC – KHUYẾN NGHỊ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Authors: Nguyễn Quyết Thắng Affiliations: Trưởng Khoa Quản trị Du lịch – Nhà Hàng – Khách sạn, Trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM thangnq1972@gmail.com Tóm tắt Là hòn đảo du lịch lớn nhất của Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Phú Quốc được xem là có tiềm năng và thế mạnh để phát triển du lịch đặc biêt là du lịch sinh thái. Với những thế mạnh riêng của mình, việc khai thác tốt du lịch Phú Quốc không chỉ có ý nghĩa tích cực đối với việc thúc đẩy hoạt động du lịch tại vùng biển Tây Nam của tổ quốc mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, để làm được điều này cần nghiên cứu các yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy du lịch Phú Quốc phát triển cũng như cần xây dựng các chính sách cho du lịch nơi đây phát triển bền vững nhằm tạo lợi thế trong việc cạnh tranh điểm đến với các điểm du lịch trong khu vực và thế giới. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp “Đánh giá các yếu tố thành công then chốt” (The Critical Success Factors method - CSFs) nhằm tìm ra một số yếu tố quan trọng từ đó đưa ra các khuyến nghị cho việc xây dựng chính sách phát triển du lịch bền vững tại Phú Quốc. Từ khóa: Yếu tố thành công then chốt, khuyến nghị chính sách, phát triển du lịch bền vững, Phú Quốc Corresponding Author Name : Nguyễn Quyết Thắng Address: Faculty of Tourism and hospitality management, Ho Chi Minh city university of Technology (HUTECH), Vietnam Tel : +84-0903019036 E-mail : thangnq1972@gmail.com; thangnq1972@yahoo.com Preferred Kind of Presentation : Oral presentation
- Xem thêm -