Tài liệu Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng tới khả năng sinh cellulase của chủng nấm mốc m151 bằng phương pháp lên men rắn

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 1
tailieuonline

Đã đăng 39894 tài liệu